Høringssvar fra borgere (og enkeltpersoner) vedrørende forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra borgere (og enkeltpersoner) vedrørende forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020"

Transkript

1 Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge Hillerød Høringssvar fra borgere (og enkeltpersoner) vedrørende forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Opgang B & D Telefon Mail Ref.: CH Region Hovedstaden har i høringsrunden af revisionen af Hospitals- og Psykiatriplanen for 2020 (version 2.0) modtaget i alt 61 høringssvar fra borgere, patienter og pårørende i Region Hovedstaden. Oprettet 11. marts 2015 Opdateret 28. april 2015 Størstedelen af høringssvarene omhandler forslaget om, at den medicinske kræftbehandling fremadrettet samles på matriklerne Rigshospitalet og Herlev Hospital, hvilket betyder at der ikke længere skal være medicinsk kræftbehandling på Nordsjællands Hospital, Hillerød og at den planlagte onkologiske afdeling på Hvidovre Hospital ikke etableres Et af høringssvarene, der er fremsendt herom, indeholder også en underskriftsindsamling for bevarelse af den onkologiske afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød De øvrige høringssvar omhandler forslagene om: flytning af den ortopædkirurgiske funktion fra Frederiksberg til de øvrige ortopædkirurgiske afdelinger (høringssvar nr. 22 og 32), samling af reumatologi på Rigshospitalet og Glostrup Hospital (høringssvar nr. 36 og 58), samling af urologisk behandling på matriklerne Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital (høringssvar nr. 40) og samling af behandling for hud- og kønssygdomme og allergi på matriklen Bispebjerg Hospital (høringssvar nr. 56). I høringssvarene er der desuden følgende indvendinger/forslag: indvending modlang ventetid for audiologiske patienter på Bispebjerg og for borgere med høreapparater (høringssvar nr. 3 og 21), indvending mod transportforhold til/ved regionens hospitaler (høringssvar nr. 32, 48 og 56), forslag om at nedlægge Amager Hospital pga. manglende ressourcer og kompetencer, og i stedet styrke regionens andre hospitaler eller bygge et nyt hospital i Ørestaden (høringssvar nr. 56), fokus på at tænke teknologisk udvikling ind i sundhedsvæsenet (høringssvar nr. 56 og 60) og et forslag om at oprette en klinisk forskningsenhed i Region Hovedstaden med forbindelse til Københavns Universitet, der skal forske i folkesygdomme (høringssvar nr. 61). Høringssvar vedr. forslag om samling af klinisk onkologi: Sammenlagt vedrører 52 af de indkomne 61 høringssvar forslaget om at samle den medicinske kræftbehandling på Rigshospitalet og Herlev Hospital, hvorved

2 medicinsk kræftbehandling ikke fremadrettet skal varetages på Nordsjællands Hospital. Størstedelen af de modtagne høringssvar indeholder argumenter imod at flytte afdelingen for klinisk onkologi fra Nordsjællands Hospital (NOH) til henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. I argumenterne for at beholde den onkologiske afdeling på NOH er omdrejningspunkterne; gode sammenhængende patientforløb, kompetent og professionel behandling og personale, minimal transporttid og omkostninger og et det eksisterende samarbejde mellem NOH og Herlev i forbindelse med strålebehandling er velfungerende. Patienterne oplever på den onkologiske afdeling på NOH gode sammenhængende patientforløb, hvor samtalerne foregår hos den samme læge, behandlingen af den samme sygeplejerske og modtagelsen af den samme sekretær. Patienterne påpeger en tryghed og fortrolighed, der etableres ved en gensidig relation til personalet på afdelingen. Ved indlæggelse under et behandlingsforløb fremhæver patienterne fordele ved, at sengeafdelingen ligger i forbindelse med ambulatoriet på NOH, da det danner grundlag for et velfungerende samarbejde. Patienterne fremhæver, at det sammenhængende patientforløb styrkes af, at der på NOH er mulighed for at blodprøvetagning og kemobehandling kan ske på samme dag, således at patienterne ikke skal af sted to dage i træk. Patienterne oplever det etablerede samarbejde mellem NOH og Herlev som velfungerende og transporten mellem Hillerød og Herlev opleves ikke problematisk. Patienterne er bekymret for transporten fra Nordsjælland til eventuelt Herlev eller Rigshospital og fremhæver især øget økonomiske og tidsmæssige omkostninger forbundet med en eventuel sammenlægning. En længere transporttid er heller ikke ønskværdig på grund af bivirkningerne efter behandlingen, fx smertet og kvalme og nogen kræftpatienters dårlige almene tilstand. I høringssvarene påpeges også de arbejdsmæssige omkostninger ved en øget transporttid, hvor enten patienten eller en pårørende kan være nødsaget til at tage en fridag fra arbejde. I høringssvarene lægges der vægt på vigtigheden af at have en sengeafdeling med personale, der har ekspertise i onkologi. Med eksperter i onkologi sikres det, at der opnås bedst mulig forståelse for patientens sygdom og ligges en plan for det mest optimale behandlingsforløb. I høringssvarene fremhæver patienterne, at der ikke eksisterer en faglig begrundelse for en eventuel sammenlægning, men at sammenlægningen udelukkende er en stordriftsfordel for regionen. Side 2

3 De konkrete forslag i høringssvarene omhandler en udbygning af Nyt Hospital Nordsjælland, og i den forbindelse flytte det onkologiske ambulatorium og strålebehandlingen fra Herlev til Hillerød, en tilpasning af afdelingen på Herlev til patientgrundlaget ved at reducere antallet af behandlinger, personale og ledelse på Herlev Hospital. Argumenterne i høringssvarene for en centralisering af kræftbehandlingen i Region Hovedstaden fokuserer på styrkelsen af et sammenhængende patientforløb. Kræftpatienter bør kun være tilknyttet ét hospital, således at forundersøgelser, diagnosticering, behandling, ambulatoriekontrol, samtaler og evt. akut indlæggelse sker på samme hospital. Høringssvar vedr. forslag om lukning af ortopædkirurgisk funktion: Patienterne har indvendinger imod at lukke en velfungerende ortopædkirurgisk afdeling på Frederiksberg Hospital og i den forbindelse sprede en professionel personalegruppe på forskellige afdelinger. Patienterne oplever et patientforløb på Frederiksberg, der er præget af kvalitet og effektivitet. I forbindelse med en eventuel flytning påpeger høringssvarene, at Region Hovedstaden skal være opmærksom på, at rutinen opnået gennem mange års erfaring med hofte- og knæproteser ikke går tabt i sammenlægningen. Høringssvar vedr. forslag om samling af reumatologi: Indvendinger imod en samling af reumatologien begrundet med vanskeligheder med tilgængelighed til Glostrup Hospital med offentlig transport. Høringssvar vedr. forslag om samling af afdelinger for hudsygdomme og allergi: En patient er nervøs for, at en sammenlægning af afdelingerne for hud- og kønssygdomme og allergi vil påvirke nærheden og kontakten mellem patienterne og personalet. Høringssvar vedr. transportforhold til/ved regionens hospitaler Flere borgere/patienter påpeger, at tilgængeligheden til regionens hospitaler både med offentlig transport og i egen bil er besværlig. Herunder at hospitalerne ikke er tilgængelige med offentlige transportmidler og at muligheden for en parkeringsplads ved hospitalerne i dagstimerne er begrænset. Høringssvar vedr. forslag om at lukke Amager Hospital og etablere et nyt hospital i Ørestaden: En borger mener, at det er nødvendigt at sikre, at lokalhospitalerne, fx Amager Hospital får de nødvendige ressourcer og indflydelse, så de ikke drives på ringere vilkår og ikke udsættes for eventuelle nedskæringer. Forholdene på Amager Hospital er nedslidte og ikke tidssvarende, og det fremfår ikke af HOPP 2020, at det er påtænkt at forbedre Amager Hospital. Derfor fremstiller borge- Side 3

4 ren et forslag om enten at nedlægge Amager Hospital, og bruge pengene til optimering af andre hospitaler i regionen eller bygge et nyt moderne hospital i Ørestaden. Side 4

5 Høringssvarene er fuldstændige gengivelser af borgernes egne ord, men Region Hovedstaden har censureret personfølsomme oplysninger. 1) Emne: Lukning nej tak Sendt: 28. februar 2015 Det er med sorg, jeg har læst at man tænker på at lukke Onkologisk afdeling i Hillerød. Jeg er selv i behandlet, i Hillerød, siden juni måned, og det ser ikke ud til, det stopper foreløbig. Jeg er meget glad for, at blive behandlet der, både sygeplejersker og læger er meget dygtige, og lytter efter hvad vi spørge om, man følger de har tid, til at høre os. Jeg ville være meget ked af, at skulle køre til Herlev eller Rigshospitalet. Jeg kan heller ikke rigtig forstå det, da der næsten altid sidder mange, og venter på behandling. For mig føles det også, som om man ikke tænker på patienterne, da vi jo vil få en del mere transport. Jeg er 72 år, så jeg vil da ikke sige, ens kræfter, er interesseret, i alt for megen transport, dette gælder også økonomisk. LAD OS BEHOLDE VORES ONKOLOGISK AFDELING I HILLERØD. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang B & D Telefon Mail Ref.: CH Oprettet 11. marts 2015 Opdateret 28. april ) Emne: lukning af Onkologisk behandling Sendt: 2. marts 2015 Min kone er patient hos jer, det har hun været i godt to år. Efter at have erfaret, der er planer om centralisering af Onkologisk behandling, og dermed lukning af Hillerødafdelingen, har jeg følgende kommentarer: Den patientgruppe som bor i Nordsjælland, vil blive noget tilsidesat. (Vi bor selv i Allerød). Når det nye superhospital i Hillerød bliver færdig, må man formode der skal være en Onkologisk afdeling der. Servicen i Hillerød er god, boldprøvetagning og behandling sker ved samme besøg, Rygtet vil vide at det f. eks. i Herlev tager mindst et døgn mellem blodprøve og behandling. Derved bliver den enkelte patients tid og transport besværliggjordt Trygheden ved den afdeling man kender, og er fortrolig med, skal opbygges på ny. Vi er meget tilfredse med personalets kompetance og omsorg. Pårørende, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital.

6 3) Emne: Kræftbehandlingen for dem der bor i Nordsjælland Sendt: 3. marts 2015 Den er da hel gal i Region Hovedstaden Det er da helt tosset, at høre Region Hovedstaden vil flytte kræftbehandlingen fra Hillerød til Herlev og Rigshospitalet. Er de mon rigtig vel i den region, jeg har selv været igennem en behandling med kemoterapi på Hillerød, jeg følte jeg var i rigtig gode hænder og fik den fineste behandling. Der var ro og plads, når man er ramt af kræft er det netop noget der betyder rigtig meget, at have ro, plads og trygge forhold. Tanken om, at skulle transporteres fra Nordsjælland ind gennem trafikkaosset til hovedstaden, og bagefter når man er helt ødelagt af behandlingen, så skal transporteres tilbage igen, er da fuldstændig vanvittig. Jeg har for år tilbage været til kontrol og en mindre operation på Kræftafdelingen på Herlev, også fin behandling, men det var et mareridt at komme ind til hospitalet og retur igen. Det klarer man ikke, når man er ramt af alvorlig sygdom, tænk jer dog om, men det er desværre nok for meget at forlange. Hvis det ender med at hele Nordsjælland, skal ind til byen for at blive behandlet, når man rammes af så alvorlig sygdom som det er at få konstateret kræft, vil det nok som følgevirkning måske give psykiske problemer som så også skal behandles. Det er ikke kun det forslag om kræftbehandlingen der viser hvor galt det står til i vor region. Når jeg skal skannes for at se om alt stadig er ok, skal jeg tværs over sjæland for at blive skannet. Nu hvor hospitalerne er nedlagt der hvor befolkningstætheden er størst, så skal alle transporteres fra den ene side af Nordsjælland til den anden. Det er et urimeligt tidsspilde for alle involverede og det er en tosset måde at bruge benzin på når man næsten kun kan komme frem i rimelig tid, ved at foretage turen i egen bil. En anden ting der er lige så tosset, er den måde hørehæmmende nu behandles på. Min svigermor på 90 år, er stærkt hørehæmmet, så stærkt at de private høreklinikker ikke kan hjælpe. Hun skal hvert 4 år have kontrolleret om høreapparaterne er korrekt indstillet eller der måske er kommet nye og bedre. Det skal når høretabet er så udtalt som i dette tilfælde, ske på hospitalsvæsnets hørecentral. Der er ventetiden 50 uger, jeg gentager 50 uger. Side 6

7 Tidligere patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 4) Emne: Lukning af Onkologisk behandling på Nordsjællands Hospital i Hillerød Sendt: 7. marts 2015 Nogle gange er politiker så fokuseret og navnebeskuende for at spare penge på noget som fungerer, at hensynet til borger i regionen tilsidesættes. Jeg skal ikke blande mig yderligere i den debat, som foregår både i fjernsyn og Helsingør Dagblad, men kun konstatere, at den politiske indgangsvinkel til at nedlægge Onkologisk afdeling på Hillerød virker ugennemtænkt. Både min kone og jeg har og er i behandling på Hillerøds Onkologiske afdeling, og kan kun følge trop, når man anfører: professionel behandling, medmenneskelighed, tid til samtaler og trøst, opfølgning på processen, omsorg m.v.. Vi tror desværre, at en del af disse kompetencer glider ud i tågen på Rigshospitalet og Herlev. En anden gru, som kan opstå, fordi politikerne ikke har det forkromede overblik og kun mener og tror at det kan lade sig gøre er nok regning uden vært. Eksempler akuttelefon 1813 lukning af Helsingør Sygehus (der var slet ikke kapacitet på Hillerød til at overtage patienterne) så vores gru er, at man slet ikke kan klare den flytning af patienter fra Hillerød til de 2 hospitaler og hvis man tror på papiret at det kan lade sig gøre, kan vi blot sige tænk jer godt om lav en case (ligesom en brandøvelse i Storebælts Tunnel) og simuler det nye antal patienter og vurder, når man tager Hillerøds spidskompetencer med, om det kan lade sig gøre med fasen: behandling, medmenneskelighed, samtaler og trøst og omsorg og hvad der ellers hører til, at patienten føler sig tryg og forhåbningsfuld i processen. Så kære politikere lad nu være med at tro, I kan gå på vandet for det kan I ikke. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 5) Emne: Efekttivisering Sendt: 10. marts 2015 Jeg henvender mig herved i forbindelse med en forbedring af forholdene på Hospitalerne i Regionen hvor man ønsker en sammenlægning af diverse afdelinger. Side 7

8 Jeg en patient på onkologisk afdeling i Hillerød Herlev og Gentofte kan konstatere at en spredning af patientbehandlingen er særdeles ineffektivt både for personalet og i særdeleshed patienten jeg oplever at man ikke elektronisk er i stand til at kommunikere internt, som eksempel har jeg oplevet at det har taget tre uger at få svar fra en skanning som har medført at jeg har haft tre køreture til henholdsvis Hillerød og Gentofte for at få et svar, så mit spørgsmål er, hvad gør man ved det, det er ikke noget der kan vente på et langsomt arbejdende udvalg der skal handles nu. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 6) Emne: Høringssvar vedr evt nedlæggelse af onkologisk HILLERØD Sendt: 10. marts 2015 Læste på Facebook at onkologiskafdeling på Hillerød skulle flyttes, men troede det var en historie. En fredag fik jeg så et ildebefindende som først bragte mig med ambulancen til Glostrup og senere videre til observationsafsnittet på Hillerød sygehus. Fra fredag kl 16 til jeg endeligt kom "hjem" til et velkendt ansigt sygeplejersken Mette på onkologisk afdeling lørdag nåede der at strømme tanker igennem hovedet og mange fremmede nye mennesker, som skulle høre alt forfra. Siden jeg kom i vante omgivelser hos folk jeg omgås normalt hver 3-4 uge har jeg fået bekræftet at historien om fremtidige ture hele vejen til Herlev eller Riget er meget mulig. Noget med en strålekanon? Men hvad så med alle os som ikke får stråler, eller stråle patienterne som ikke kan komme hjem? Vi er jo trykke ved og glade for en afdeling hvor klimaet, kommunikationen og samarbejdet mellem læger, sygeplejersker og patienter er superbt. Det må simpelthen ikke ske. Der er for mange beslutninger som bliver taget uden at få detaljerne, læs de involverede, med! Håber jeg med dette brev kan åbne øjnene på beslutningstagerne. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Side 8

9 7) Emne: lukning af onkologisk afdeling Hillerød. Sendt: 11. marts 2015 Til rette vedkommende. Det kan virke totalt uvirkeligt og uigennemtænkt markværk at man vil lukke noget som bare kører godt og det virker som om man ikke har tænkt på patienterne som jo er de mennesker som blive ramt i denne sag og kræftpatienter høre nok til de mest syge mennesker i denne verden, når man er i behandling som undertegnet er og har været igennem de sidste 6 år. Fordelen ved at komme på Hillerød Onkologisk Afd. er at man stort set kender alle lægerne/sygeplejerskerne/ sekretærer og øvrige personale og når man er i et forløb som jeg er lige nu, kan man altid regne med at; stort set altid at komme til samtale hos den samme læge, blive behandlet af den samme sygeplejerske, modtaget af den samme sekretær osv. osv. og altid, ALTID! til den aftalte tid. Man føler sig næsten hjemme som en slags stampatienter og bliver altid modtaget af nogle positive medarbejder som altid er der for en, både under behandling men også hvis der opstår et problem når man er hjemme, så kan man altid ringe til ambulatoriet eller uden for normal tid til afdelingen for at blive vejledt. Der er som nævnt en sengeafdeling tilknyttet ambulatoriet og der er en blandestation på afdelingen så behandlingstiden bliver så kort som muligt for den enkelte patient, hvilken giver en stor besparelse i tid som jo er lig med penge. Det er uforståeligt at man vil give patienter en væsentlig større transporttid og behandlingstid hvor man bliver nød til som patient at afsætte hele dage for behandling. mange patienter kommer jo fra hele Nordsjælland og det giver en transporttid på flere timer for den enkelte patient og man bliver så nød til at bruge de sidste kræfter man har for at gennemfører behandlinger som oftest strækker sig over halve til hele år pr. behandlingsforløb. Er det rimeligt når man i forvejen kæmper for livet? Behandlingen er jo den samme uanset hvilken hospital man bliver behandlet på, da behandlingen jo er reificeret fra Sundhedsstyrelsen for behandling af kræftpatienter, så man får den samme behandling uanset hvilken Hospital man er tilknyttet. Undertegnet har i en kort periode været tilknyttet Herlev Hospital Onkologisk afdeling og jeg har desværre intet positivt at sige om den oplevelse, hvor man stort set hver gang havde en tid, kunne forvente at snakke med en læge 1½ til 2 timer efter den aftalte tid og aldrig, ALDRIG! med den samme læge. Mit indtryk af afdelingen/ambulatoriet var at intet stort set fungerede og man skulle selv være særdeles obs. på ens egen behandling og forløb for at blive behandlet og hvad med de patienter som ikke har overskud til det, ja, de risikerer at miste livet for en ukorrekt behandling og forløb for denne. Er det hvad man vil tilbyde dødssyge patienter som måske har meget kort tid at leve I? Side 9

10 Hvorfor har man ikke tænkt på at udvide behandlingen på Hillerød og flytte onkologisk Ambulatorium fra Herlev til Hillerød Sygehus? Begrundelse er jo en væsentlig kortere transporttid, meget bedre parkerings muligheder, en hel Onkologisk afdeling/ambulatorium med særdeles kompetente læger/sygeplejersker osv. osv. hvor mange af medarbejderne har været tilknyttet afdelingen i mange år og kender alt til behandlingsmetoder m.m. TIL DE POLITIKER SOM HAR FORSLÅET DEN NEDLÆGGEL- SE/FLYTNING AF ONKOLOGISK AMBULATORIUM TIL HERLEV. TÆNK JER NU GODT, OM FOR MAGEN TIL POLITISK MARKVÆRK SKAL MAN DA LEDE LÆNGE EFTER. DET ER FULDSTÆNDIG UIGENNEMTÆNKT OG MED VOLDSOMME KONSEKVENSERNE AF EN SÅ TÅBELIG HANDLING AT GENNEM- FØRE EN LUKNING. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 8) Emne: kemoterapi i hillerød. Sendt: 11. marts 2015 Min gode veninde har bedt mig skrive og tilkendegive nogle tanker om de foreslåede forandringer i forbindelse med kræftbehandlingen i regionen. Hun blev for 25 år siden opereret for brystkræft. Det foregik på Rigshospitalet. Efter recidiv for ca 10 år siden har hun med mellemrum, modtaget kemoterapi på Hillerød Hospital, aktuelt er det syvende "serie" kemoterapi. Da hun gennem alle årene har brugt mig som "støtteperson", dels fordi jeg er ven, dels fordi jeg har en sundhedsfaglig uddannelse, har jeg fået en meget tydelig fornemmelse af kvaliteten af det arbejde, der foregår på onkologisk afdeling, Hillerød Hospital. Mange positive ting kan opremses, det vil jeg afstå fra. Men det overskuelige antal medarbejdere er een af de væsentlige attraktioner. Vi kender og bliver genkendt af medarbejderne. Det har uvurderlig betydning for et menneske, der hver dag ser døden i øjnene, for det gør en patient med et forløb som min venindes. På rigtig dårlige dage, kan man blive indlagt en dag eller to, igen er det de kendte medarbejdere, der er til stede. Side 10

11 For patienten er omgivelser og kendte ansigter af vældig stor betydning, man skal ikke forholde sig til "nye" ansigter, ej heller gentage hele historien fra for tre uger siden. Trygheden i situationerne er afgørende for, hvordan man går derfra med næste portion medicin. At hver gang kune have sin faste ledsager med til samtale med lægen, er een af de andre store fordele. Når alt dette er skrevet, må jeg medgive, at jeg har fuld forståelse for fordelene ved store centraliserede afdelinger, med alt det bedste udstyr osv. Men for cancerpatienterne er det allervigtigste at være en person, et menneske. I de store systemer bliver vi meget let til numre, så bliver det endnu sværere at leve med sin kræftsygdom. Så kommer vanskelighederne med afstand, patienternes dårlige almentilstand, dårlige parkeringsforhold, vanskeligheder for pårørende i Nordsjælland, der ikke har bil, hvordan skal vi ledsage til RH. Jeg er heldigviis 80 år. Jeg har ikke lyst til at være en del af det billede, der tegner sig. Pårørende, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 9) Emne: Vedrørende forslag om at lukke Hillerød onkologiske afdeling. Sendt: 13. marts 2015 Med baggrund i forslaget om at lukke kræftafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød vil vi som henholdsvis patient og pårørende tilkendegive vores dybe bekymring i forhold til dette forslag. Baggrund: Siden september 2014 har undertegnede været i behandling på Hillerød onkologiske afdeling med uhelbredelig lungecancer med metastaser i knoglerne. At være kræftpatient: Sygdomsforløbet er forbundet med smerter, angst, sorg, undersøgelser, lægesamtaler, scanninger, indlæggelser, kemobehandlinger, medicinering, kvalme og opkastninger m.v. i én endeløs række. Side 11

12 Når man er i kemobehandling, følger der en lang række bivirkninger såsom kvalme, intense smerter, svimmelhed, feber, føleforstyrrelser m.v. med. I vores tilfælde har vi, siden sygdommen blev konstateret, kørt fra bopæl i Nødebo til Hillerød hospital over 50 gange i alt. Gudskelov er der kun ca. 7 km`s kørsel hver vej, så jeg som patient har kunnet bide tænderne sammen og udholde smerterne og kvalmen under kørslerne, som således kun har varet ca. 12 min. pr. kørsel udenfor myldretiden. Min mand, som har orlov pga. min sygdom, har været chauffør for mig og været med mig under alle hospitalsbesøgene. Hillerød onkologiske afdeling: Vi har begge den oplevelse, at personalet på Hillerød onkologiske afdeling på trods af en kolossal travlhed og et stort tidspres har givet os en utrolig kompetent og varm behandling. Vi føler os som både patient og som pårørende i gode og trygge hænder. Jeg havde på et tidspunkt brug for akut hjælp pga. voldsomme smerter, og min mand ringede til afdelingen midt om natten. Vi fik lov at komme med det samme til akut smertebehandling. Dette var en stor lettelse for os begge. Vi er så glade og taknemmelige for den behandling, Hillerød onkologiske afdeling giver os og er samtidig lykkelige over og trygge ved, at vi bor så tæt på hospitalet, hvilket betyder, at vi ikke skal bruge en masse tid på transport frem og tilbage. Det er en uvurderlig tryghed og lettelse i den meget tunge og svære situation, vi står i. Konsekvenser af lukning: Hvis Hillerød onkologiske afdeling lukkes, vil det få store konsekvenser for os som patient og som pårørende. Det vil indebære mange ekstra økonomiske omkostninger, bl.a. i forbindelse med: indlæggelser pga. smerter, kvalme / opkastninger, svimmelhed, som under kemobehandlinger 3 x ugentlig hver 3. uge + scanninger m.v. vil være en forhindring for en væsentlig længere transport. Det ville nødvendiggøre brug af kørsel med sygetransport frem og tilbage, idet den væsentlig længere transporttid til et andet hospital vil forhindre min mand i at kunne varetage sit arbejde, hvis han skal være chauffør for mig. Desuden vil han i så fald ikke kunne tage med mig ved hospitalsbesøgene og være min fysiske og psykiske støtte. Det har en uendelig stor betydning for os at kunne være tæt på hinanden i dette forfærdelige sygdomsforløb. Det oplever vi at have mulighed for, så længe jeg kan være i primær behandling på Hillerød. Jeg har undervejs i forløbet været i stereotaktisk strålebehandling på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev hospital, hvor min mand i begge tilfælde har kørt os. Det har fungeret fint med primært at være tilknyttet Hillerød i forhold til de mange og hyppige kemobehandlinger, akutindlæggelser og medicinering i forhold til smertelindring, og sekundært henholdsvis Rigshospitalet og Herlev hospital i forhold til strålebehandlingerne. Side 12

13 Vi beder til, at Hillerød onkologiske afdeling får lov at bestå, så jeg og alle andre kræftpatienter i nærområdet samt vores pårørende får lov at beholde vores kræftafdeling og dermed den dyrebare tid, vi har tilbage, sammen med vores pårørende uden at skulle bruge den på at køre i sygetransport på motorvejene ind mod- og ud af København flere gange om ugen. Patient og pårørende til patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 10) Emne: Opfordring til eftertanke Medicinsk kræftbehandling i Hillerød Høringssvar til ændringsforslaget til Hospitalsplan 2020 Sendt: 14. marts 2015 Som kræftpatient tilknyttet Onkologisk Afdeling på Hillerød Hospital løb det mig koldt ned ad ryggen ved i radioen at høre, at der var forslag fremme om at nedlægge den medicinske kræftbehandling på Hillerød Hospital og flytte den pågældende behandling til enten Rigshospitalet eller Herlev Hospital. Det omhandlede ændringsforslag har taget udgangspunkt i en ændring af optageområdet i forbindelse med en udbygning af kræftbehandlingskapaciteten i Region Sjælland, hvorfra kræftpatienter tidligere er blevet henvist til Region Hovedstadens hospitaler, som jeg opfatter må omfatte hospitalerne i Københavns- området ud fra en geografisk synsvinkel. Det skulle således ses som en fordel med sammenlægning og derved ændre fra 3 til 2, både hvad angår matrikler/hospitaler, ledelse samt cytostatika blandestationer, idet man på denne måde skulle kunne opnå en rationaliseringsgevinst. Desværre har man for mig at se sat en mulig stordriftsfordel over hensynet til de kræftpatienter, der som jeg netop nu er tilknyttet Hillerød Hospital, og det er dette, der er mit klagepunkt. Hillerød Hospitals Onkologiske Afdeling har igennem årene varetaget medicinsk kræftbehandling og må siges at være specialister på det onkologiske område, det være sig læger såvel som sygeplejersker. Optageområdet er primært det nord-sjællandske område, og derved har patienterne været sikret muligheden for kortest mulig afstand til behandling i sig selv ikke uvæsentligt for syge og ej heller for ældre mennesker, som jeg selv og i øvrigt hovedparten af kræftpatienterne er. Jeg kan naturligvis kun referere til mit eget behandlingsforløb og vil gerne understrege, at jeg kun har oplevet dette som noget særdeles positivt, hvor barokt det end måtte lyde midt i alt det rædsomme ved at få diagnosen kræft. Her har det netop haft stor betydning, at der er tale om en mindre sektion, hvor alle, bå- Side 13

14 de læger og sygeplejersker, kender alle patienter og følger en i behandlingsforløbet. Det giver en sammenhæng i behandlingsforløbet, når man igennem forløbet er tilknyttet den samme læge og de samme sygeplejersker, og den tryghed, som den nærhed giver, er guld værd; man må bestemt ikke underkende, at de psykologiske faktorer er ganske væsentlige for en kræftpatient. Det at føle sig velkommen og ikke blot være et nummer er ganske vigtigt og er samtidig en faktor ved helbredelsen; det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg har heller ikke hørt en eneste patient, og man møder jo en del igennem hele ens eget forløb, der har udtalt sig andet end med rosende ord til Hillerød Hospitals Onkologiske Afdeling. Som kræftpatient har jeg måttet sande, at kræft har det med at komme igen, og at det er en sygdom, der ikke altid kan kureres. Netop derfor har jeg følt det som en stor tryghed, at hvis det måtte blive aktuelt, ville jeg blive indlagt på Hillerød Hospital, der ud over den ambulante kræftafdeling også har en palliativ afdeling, det vil sige, jeg vil være blandt personale, læge såvel som sygeplejersker, der kender mig og mit hidtidige forløb, og ikke blot havne på en mere eller mindre tilfældig medicinsk afdeling i hovedstadsområdet uden særligt kendskab til smertelindrende behandling i den palliative fase, som alene en indlæggelse på Onkologisk Afdeling på Hillerød Hospital giver mulighed for. Jeg må derfor indtrængende bede Dem revurdere spørgsmålet, så de medmenneskelige hensyn opprioriteres og får lov at komme i første række, og således at Hillerød Hospitals Onkologiske Afdeling uændret bibeholdes. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 11) Emne: Nedlægning af onkologisk afdeling på Hillerød Sygehus Sendt: 14. marts 2015 Til Regionsrådet. I foråret 2014 fandt jeg ved et tilfælde en knude i højre bryst. Først troede jeg at knuden bare var en mælkekirtel, men jeg blev bange og gik derfor til lægen. Lægen henviste mig til mammografi på Astra Billeddiagnostik i Kgs. Lyngby. Her fik jeg foretaget mammografi og ultralydsskanning af mit bryst. Resultaterne blev sendt til Herlev Brystkirurgisk afdeling. Men det viste sig at Herlev Sygehus ikke kunne bruge resultaterne fra Astra, så de blev nødt til selv at foretage mammografi og ultralydsskanne mit bryst, hvilket yderligere forlængede mit forløb med 14 dage. Side 14

15 En måned efter at jeg havde fundet knuden, blev jeg så opereret på Herlev Sygehus, fordi det viste sig at være brystkræft. Det havde været rart om mammografi og ultralydsskanning kunne foregå på Hillerød Sygehus!!!. Efterfølgende fik jeg at vide, at jeg skulle have 6 kemobehandlinger på Hillerød Sygehus. Jeg var meget bange for det i begyndelsen og havde mange spørgsmål. Det kunne sygeplejerskerne godt se og de tog sig god tid til at lytte og hjælpe. Den hjælp har jeg været meget glad for. Da kemobehandlingen så gik i gang blev jeg meget dårlig under indsprøjningen/injektionen de første 3 gange. Så jeg var meget glad for, at jeg kun skulle til Hillerød Sygehus, da jeg bor i Helsinge, Gribskov kommune. Ikke nok med at indsprøjningen/injektionen gav mig problemer, men undervejs fik jeg også brug for medicin mod bivirkningerne. Her var det rart, at jeg kun skulle til Hillerød Sygehus for at hente det. Hvis kræftbehandlingen flytter til Herlev eller Rigshospitalet, så tror jeg ikke, at jeg lige kommer forbi for at hente medicin mod bivirkninger. Jeg har gennem hele forløbet været utrolig glad for at komme på onkologisk afdeling som patient på Hillerød Sygehus. Sygeplejerskerne har givet en dygtig og professionel behandling. Det skal lige nævnes, at før man får kemoterapi, så skal der foretages en blodprøve. På Hillerød Sygehus kan de tage blodprøven 1 time før man skal til lægesamtale og man kommer højst til at vente 5 min. på at få foretaget blodprøven. Så blodprøve og kemobehandling sker samme dag. Den service kan de ikke give på Herlev Sygehus. På Herlev Sygehus skal man møde op dagen før kemobehandlingen til blodprøve og i blodambulatoriet kan man så sidde og vente minutter på, at det bliver ens tur. Jeg vil derfor blive meget ked af det, hvis onkologisk afdeling lukker på Hillerød Sygehus. I mine tanker går også alle de patienter, som jeg har lært at kende her fra Nordsjælland. Vi vil alle få al for lang transport til en kræftafdeling/onkologisk afdeling og når man er syg er det ekstra belastende. Mit håb er, at politikerne besinder sig af hele mit hjerte og bevarer onkologisk afdeling på Hillerød Sygehus. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Side 15

16 12) Emne: Onkologisk afdeling i Hillerød Sendt: 15. marts 2015 Jeg, som pårørende har siden juni 2011 haft - og har stadig regelmæssig gang på denne afdeling. Det giver stor tryghed, at møde kendte ansigter i ambulatoriet, på sengeafsnittet og i behandlingsenhed. I et sygdoms-/behandlingsforløb betyder tryghed alt. Derfor beder jeg de beslutningstagende om at tænke sig RIGTIG godt om, før de vælger at nedlægge kræftafdelingen i Hillerød. Pårørende, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 13) Emne: Høringssvar vedr. Onkologisk Afdeling, Hillerød. Sendt: 16. marts 2015 Kære Susanne Due Kristensen. Jeg er glad for, at intet er afgjort og at I lytter, og jeg er ganske enig i, at de økonomiske krav vejer tungt i forhold til, om onkologisk afdeling på Hillerød bør lukkes eller ej. Beslutningen ligger efter min mening lige for, og den understøttes af et andet læserbrev fra samme dag i Helsingør Dagblad, nemlig indlægget fra ledende overlæge Lisa Sengeløv og Hans von der Maase, klinikchef m.m., nemlig at reducere antal behandlinger, personale og ledelse på Herlev Hospital. Dette hænger godt sammen med, at Region Sjælland hjemtager deres kræftpatienter, og da disse kræftpatienter med stor sandsynlighed ikke er behandlet på Hillerød, så har Herlev overkapacitet på kræftområdet. I stedet for at tilpasse afdelingens størrelse til de nye forhold, ja så bekymrer man sig om faldende kvalitet i behandlingen, og hvem kan sætte tvivl ved det uden at have samme uddannelsesmæssige baggrund som von der Maase, og dem er der ganske få af. Hvis der med denne hjemtagning er bekymring for, at landets største region ikke har tilstrækkeligt patientgrundlag for at opretholde den faglige kvalitet, ja så må Danmarks øvrige regioner have et problem. Igennem mange år har de store hovedstadshospitaler, som enten har forbygget sig eller mistet patientgrundlag blot vendt sig mod de mindre hospitaler og i den faglige kvalitets navn flyttet afdelinger, ja sågar lukket hospitaler med politikernes accept. Da der ligger en ophobning af store hospitaler i Københavnsområdet, så har det indtil videre været Nordsjællands hospitaler, der har måtte holde for, og med dem patienter, pårørende og personalet. Således har borgerne i Nordsjælland oplevet de største forringelser i sundhedssystemet. Jeg er ikke bekymret for den faglige kvalitet i Region Hovedstadens kræftbe- Side 16

17 handling, men måske i Region Sjælland, og der kan Lisa Sengeløv og Hans von der Maase passende skabe sammenhæng. Borger, Region Hovedstaden. 14) Emne: Lukning af afdeling på Hillerød Hospital Sendt: 17. marts 2015 Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 15) Emne: Hillerød Onkologisk afdeling. Sendt: 17. marts 2015 Til Hospitalsplan region hovedstade. Når man har kræft og er i kemobehandling, har man ikke ret mange resourcer at gøre godt med. Jeg mener at den lange rejse, fra Hundested for mit ved- Side 17

18 kommende, til Herlev tapper en for yderligere kræfter. Det mener jeg er meget uheldigt for patienten og for behandlingsforløbet. I øvrigt skal man afsted dobbelt så mange gange til Herlev, da de ikke tager blodprøver og giver kemobehandling samme dag. Så man skal afsted to dage i træk. Rigtig mange patienter er ude for at skulle indlægges undervejs i forløbet, i Hillerød ligger sengeafsnittet i forbindelse med ambulatoriet, og patienten vil derfor være velkendt. Det er en ekstra tryghed i en meget belastende situation Onkologisk og Palliativ afdeling i Hillerød, fungerer fremragende med et godt miljø og et dedikeret personale. Der er 2500 patienter igennem et forløb årligt i Hillerød, rigeligt til at bevare afdelingen. Der er ingen forskel på behandlingsmulighederne i Hillerød og i Herlev, de er helt de samme når det drejer sig om kemoen. Lad os bevare vor gode afdeling i Hillerød for de Nordsjællandske patienter, også når det nye supersygehus bliver færdigt. Til glæde for rigtig mange patienter og deres pårørende. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 16) Emne: Input Sendt: 18. marts 2015 Hej alle i regionsrådet. Det er utrolig frustrerende, at høre om Jeres planer om at overføre kræftbehandlingen fra Hillerød til Herlev eller Rigshospitalet. Onkologisk afdeling i Hillerød er utrolig velfungerende afdeling, med et fantastisk personale. Det er et sted, hvor såvel læger som sygeplejersker altid giver sig tid til at høre på en, og hvor alle de øvrige patienter, som jeg i tidens løb har talt med derinde, føler sig meget trygge. Man bliver altid mødt med venlige ord og et smil, der bliver altid spurgt til ens velbefindende og givet gode råd. Jeg er selv livsvarig patient med 3 forskellige diagnoser og har nu i 2 1/2 år været patient på afdelingen. Jeg møde nu hver 4. uge i Hillerød og modtager behandling, efter flere slags kemobehandlinger. Side 18

19 Jeg har også modtaget strålebehandlinger i Herlev, hvor jeg samtidig havde tid til en række andre undersøgelser, af hjerte og lunger i Hillerød. Her sørgede Hillerød hospital for, at jeg blev hentet hjemme og derefter kørt rundt til behandling og undersøgelser på begge hospitaler, for derefter at blive transporteret hjem. Jeg har nu 2 1/2 år været i systemet, og i al den tid har Onkologisk afdeling kontrolleret alle diagnoser, så jeg ikke skal fare rundt mellem de forskellige hospitaler. På nuværende tidspunkt har jeg det så godt, at jeg selv med kan transportere mig med tog og bus til hospitalet, skal jeg derimod til Herlev eller Rigshospitalet, vil det ikke være muligt, altså skal jeg have kørsel. At skulle have kørsel er utrolig trættende, da der med Falck er opsamling undervejs på udturen og da der oftest skal sættes flere patienter af på hjemturen. Jeg har flere gange i starten af forløbet og ved strålebehandlingerne skulle være klar til afhentning kl og så bliver man alligevel ikke hentet før senere. Man er i forvejen dårlig, utrolig træt og så bliver man meget frustreret over ikke at blive hentet. Jeg har ved et tidligere udbrud af kræften været patient på Herlev, hvor jeg modtog 34 strålebehandlinger. Her havde jeg Falcktransport, og oplevede flere gang, at være hjemmefra i 6 8 timer. Samtidig siger man, at folk i videst mulige omfang skal leve så normalt som muligt og prøve at passe deers arbejde. Hvordan gør man det??? Jeg har 2 gange haft det rigtig dårligt, og ringede til afdelingen i Hillerød, hvor man bad mig komme med det samme, og hvor jeg straks blev indlagt. Når lægen mener, at nu er det tid til f.eks. mugascanning (hjerte) p.g.a medicinen, som jeg modtager, så får jeg tilsendt en indkaldelse allerede dagen efter. Ved blodprøver, som skal foretages ved alle kontrolbesøg, skal man blot møde en time før i Hillerød eller få dem taget dagen før i Sundhedscentert i Helsingør. Jeg kender andre kræftpatienter, meget gamle/ rigtig dårlige, som dagen før undersøgelse/behandling skal transpoteres til hospitalerne i København for at få taget blodprøver. Der bliver også en stigende udgift til transport, (men det er selvfølgelig en anden kasse) da vi i er mange patienter, som ikke selv vil kunne klare den lange vej, og det kan vist ikke kaldes livskvalitet i de sidste svære år, at skulle tilbringe så lang tid med transport. Side 19

20 Kære medlemmer af Regionen. Jeg håber for Jer, at I aldrig selv vil komme i denne situaton, hvor man få denne modbydelige sygdom og samtidig skal leve med alle disse fustrationer. Mit bud på fremtiden er, at I udbygger det kommende sygehus i Hillereød, så man kan overflytte stråleafdelingen fra Herlev dertil. Så kan man evt. sende alle patienter nord for København til Hillerød og alle patienter syd for København til Rigshospitalet Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 17) Emne: Samling af onkologien. Sendt: 19. marts 2015 Som lungecancer patient, kan jeg støtte at specialet onkologi samles på færre hospitaler I Region Hovedstaden. Lungecancer patienter bør kun være tilknyttet et hospital med forundersøgelser/diagnosticering - behandling kemo/stråle - ambulatoriekontrol med lab prøver, rgt m.m. og samtale, - og mulighed for akut indlæggelse i behandlings - og kontrolforløb døgnet rundt. Jeg bor i Helsingør, blev i 2014 tilknyttet enhed 4252 på Rigshospitalet, hvor jeg har gennemgået kemokur og 33 strålebehandlinger/team 11, og er nu ambulant kontrol patient. Jeg vil godt herigennem give min uforbeholdne ros til enhed 4252 og team 11 på Rigshospitalet, for den for mig trygge behandling som jeg har en tiltro til er lægefagligt kvalitetsmæssig i top. Jeg vil herudover anbefale, at kommunerne fremadrettet styrker rehabiliterings tilbuddene. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Side 20

21 18) Emne: Forslag om lukning af Onkologi på Nordsj. Hospital i Hillerød Sendt: 21. marts 2015 Protest! Efter et behandlingsforløb i 2013 og i 2014 med operation for cancer i tyk- og endetarm samt efterfølgende i leveren da metastase fra tarm canceren havde sat sig dér. Operationerne lykkedes og canceren var fjernet. Den efterfølgende kemo behandling iværksattes derefter på Onkologisk Afdeling i Hillerød og forløb hen over sommeren i alt 9 behandlinger. Det er en form for standardbehandlinger styret og iværksat af sundhedsstyrelsen. Efter analyse af det bortopererede væv bestemmer kirurgerne behandlingens art. Jeg ser derfor ingen fordel ved at centralisere selve kemo-behandlingen og dermed påføre os patienter et enormt besvær transportmærssigt - i mit tilfælde 2 gange 9 dobbeltrejser fra Ålsgårde til Herlev eller værre Rigshospitalet. Jeg har været meget tilfreds med personalet på Onkologisk Afdeling i Hillerød hvor de efterfølgende kontrolscanninger og samtaler i de næste 4 år også kan foregå. Er det også forslaget at flytte dette kontrolforløb? Sikken en masse tid der vil gå til spille for patienterne; men det er man vel ligeglade med? Summa sumarum: Lad onkologi en forblive i Hillerød. Hvad bliver det næste der fjernes fra Hillerød og senere det nye Supersygehus? Køkkenet er væk - Onkologi på vej væk - hvad bliver der tilbage - er det for at opgive supersygehuset helt til sidst? Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 19) Emne: Lukning af onkologisk afd. Hillerød Sendt: 21. marts 2015 Som hjemmesygeplejerske gennem 30 år har jeg haft mulighed for at følge de tilbud der er til alvorlig kræftsyge borger. Den størst hurdle for alle er transportiden til behandling. Det største problem for et alvorligt sygt menneske er den lange transporttid. Altså, Det er ikke behandlingenstiden men TRANSPORTTIDEN der kræver umenneskelige resourcer af en i forvejen alvorlig sygt menneske Det virker som en fuldstændig absurd beslutning om at flytte onkologisk afd. ud af Nordsjælland. Politikerne har igennem årene truffet mange katastrofale beslutninger omkring Hillerød sygehus m.h.t centralisering/ decentralisering, som har haft mange omkostninger både af økonomiske og menneskelige karakter. Med den moderne tilgang der er i dag til indlæggelser og især ambulant behandling, hvor de svageste borgere bliver sorteper. Side 21

22 De magter simpelthen ikke transporttiden og siger fra også til behandling! Dertil kommer hvorfor lukke en velfungerende afdeling, som har et bedre ry og fungere bedre end Herlev! Borger, Region Hovedstaden. 20) Emne: Hospitalsplan 2020 Sendt: 21. marts 2015 Hvor er vi på vej hen? - Hospitalsplanen 2020 Nu må vi snart være her eller må vi? Jeg har efterhånden luftet min utilfredsheds med lukning af onkologisk afdeling i Hillerød og kan stadig ikke se forbedringen for patienterne ved at få det, som kaldes et sammenhængende forløb på Herlev. Jamen, hvorfor? I ændringsforslaget til Hospitalsplanen 2020 står der ganske tydeligt, at brystkirurgien varetages i dag på Rigshospitalet og Herlev hospital. Der forslås en samling af de to afdelinger, som skal ledes af direktionen ved Herlev og Gentofte hospitaler. Der står endvidere også at det er besluttet, at der skal etableres en afdeling på Hvidovre Hospital, der skal varetage den mediciske kræftbehandling. På HVIDOVRE hvor kom den lige fra? man vil nedlægge en velfungerende onkologisk afdeling i Hillerød og åbne en ny på Hvidovre hospital, men dette er heldigvis ændret til at den planlagte onkologiske afdeling på Hvidovre ikke etableres, men at det onkologiske speciale fremadrettet varetages af på to afdelinger, således at aktiviteten samles på Herlev og Gentofte. Vil der også blive etableret strålebehandling på Gentofte? Det ser sådan ud. Det vil med andre ord sige, at man i Region Hovedstaden ofrer enorme summer på etablering af en ny Mammakirurgisk afdeling på Gentofte Hospital, samtidig med at der bygges et nyt Super-sygehus i Hillerød, som efterhånden tegner til at blive en skadestue, da der er færre og færre afdelinger, som skal blive i Hillerød. Vil man så også nedlægge hele den mammakirurgiske afdeling, den brystradiologiske afdeling samt den medicinske kræftbehandling på Rigshospitalet? Hvordan vil Sophie Hæstorp Andersen (S) fremme motivationen hos kronisk syge borgere til at leve sundere med ordene: Måske har borgerne ikke selv overskuddet og ressourcerne. Derfor er det vores opgave fremover at sætte mere målrettet ind overfor netop disse mennesker, når de nu efterspørger hjælp. Det skylder vi dem, så vi får mere lighed i sundhed. Tusind tak Sophie især for bemærkningen når de nu efterspørger hjælp meget nonchalant holdning. Side 22

23 Nej, vi har hverken overskuddet eller ressourcerne. Der er ingen som har bedt om, at få en kronisk sygdom og ingen som har brug for at valfarte rundt i Region Hovedstaden for at få behandling. I forvejen er det ultrasvært at finde motivationen til at lave mad, tage stilling til hvad der er sundt og hvad der er usundt. Næsten alle ressourcer bruges på at gennemgå operationer, behandlinger og kunne takle alt det som følger med, når man har diagnosen Cancer. Det er nok ikke svært, at læse hvor vred jeg er og uforstående overfor, hvorfor vi som cancerpatienter skal behandles på denne måde. Hvad så med følgerne af behandlingerne? Efterfølgende vil vi blive indlagt på en medicinsk afdeling på Hillerød Hospital. En afdeling som ikke har erfaring med onkologiske patienter. Fremover vil journalen ligge på Herlev, så ved en indlæggelse skal man give alle oplysninger igen og igen, fremfor at kunne ringe til onkologisk afdeling, benytte sig af sin åbne indlæggelse og komme i trygge rammer, hvor ens sygehistorie og behandling er kendt fra det øjeblik man træder ind af døren. Hvis nogen skulle være i tvivl så er vi patienter med stort P og ikke turister. Jeg kan dårligt forestille mig, at skulle med patienttransport 3 dage i træk til Herlev for at få behandling og yderligere skulle have samme medfart, hvis jeg har behov for ekstra kontrol eller fx lymfødem-behandling. Det ville være mere anstændigt, at optimere forholdene for både patienter og personale på Hillerød Hospital. Gøre vores nye Super-sygehus til et virkeligt fantastisk sted, hvor man kan få tryghed i behandlingerne. Udvide de afdelinger, som der er behov for, fremfor at nedlægge afdelinger for de tungest ramte patienter. For nogle år tilbage blev sundhedspersonalets ansættelser ændret fra Region Nordsjælland til Region Hovedstaden. Dvs. at fra at være tryg i sin ansættelse og vide, at hvis der ikke var job i fx Hillerød var det værste der kunne ske en flytning til fx Frederikssund eller Helsingør. Der går ikke længere. Nu kan en sygeplejerske, som fx bor langt oppe i Nordsjælland risikere, at skulle til Herlev eller Hvidovre. Ingen er frelst her, hverken personale eller patienter. Hvor er troværdigheden henne i denne planlægning. De fleste patienter orker ikke at råbe op, men jeg vil ikke sige, at det gør jeg, men jeg må få luft for min harme og samtidig råbe op for dem, som ikke selv kan. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Side 23

24 21) Emne: kommentarer og spørgsmål til nye sygehusplan Sendt: 22. marts 2015 Det er umuligt at tro på, at alle de fine ord I bruger skulle føre til de forbedringer i beskiver. Lad mig tage et eksempel. Man har nu delt audiologi således at børn går til Gentofte og voksne til Bispebjerg. Der er 40 ugers ventetid påp Bispebjerg til nyhenviste patienter. Folk der har HA og skal hjave nye må også vente, måske i lige så lang tid. Men de stakkels folk går nu måske rundt og kan ikke høre, blive lukket inde socialt og får større chance for at få Alzheimer m.v. Jeg hjar også hørt at børn nu må vente lang tid på at komme til kontrol på Gentofte? CI synes at være spændende, men betyder det at HA nedprioriteres. I hvert til fælde er det svært at se for meningmand, hvilke forbedringer denne nye struktur har medført. Kunne I måske forklare det+ Borger, Region Hovedstaden. 22) Emne: Planlagte ortopædkirurgiske operationer på Frederiksberg Hospital Sendt: 25. marts 2015 Bemærkninger til hospitalsplan Hvorfor nedlægge en velfungerende afdeling, der leverer planlagte operationer af hofter og knæ af en kvalitet, der er den bedste i landet? Hvorfor sprede en dedikeret sammentømret professionel personalegruppe for alle vinde? Hvorfor spilde ressourcer på at flytte en afdeling, før den planlagte sammenlægning med Bispebjerg Hospital alligevel skal finde sted? Hvorfor skabe en situation, hvor patientforløb i det næste halve til hele år efter udflytningen til Gentofte vil blive leveret i væsentlig dårligere kvalitet for patienterne, alene fordi enhver organisatorisk ændring og flytning af personale kræver tid. Det kræver tid og ressourcer at oparbejde den samme ekspertise, ikke enkeltvis, men som team og afdeling. Hvorfor flytte alt udenfor centrum, dvs langt fra Frederiksberg og indre by? Som borger på Frederiksberg, der gennemgik en planlagt hofteoperation på Frederiksberg Hospital den 11. marts 2015, føles det urimeligt, at regionen påtænker at smadre en velfungerende afdeling med et personale, der arbejder pro- Side 24

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013.

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013. Center for Sundhed splanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 14000323 Ref.: hasura Dato: 20. februar 2015 Kapacitetsudfordringer

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Kampen for det bedst mulige liv i den værst tænkelige situation

Kampen for det bedst mulige liv i den værst tænkelige situation Kampen for det bedst mulige liv i den værst tænkelige situation Af Marianne Tersgov Formand for Kræftforeningen De Aktive Kræftpatient i 16 år Jeg har i løbet af årene talt med hundredvis af kræftpatienter.

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere