Høringssvar fra borgere (og enkeltpersoner) vedrørende forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra borgere (og enkeltpersoner) vedrørende forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020"

Transkript

1 Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge Hillerød Høringssvar fra borgere (og enkeltpersoner) vedrørende forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Opgang B & D Telefon Mail Ref.: CH Region Hovedstaden har i høringsrunden af revisionen af Hospitals- og Psykiatriplanen for 2020 (version 2.0) modtaget i alt 61 høringssvar fra borgere, patienter og pårørende i Region Hovedstaden. Oprettet 11. marts 2015 Opdateret 28. april 2015 Størstedelen af høringssvarene omhandler forslaget om, at den medicinske kræftbehandling fremadrettet samles på matriklerne Rigshospitalet og Herlev Hospital, hvilket betyder at der ikke længere skal være medicinsk kræftbehandling på Nordsjællands Hospital, Hillerød og at den planlagte onkologiske afdeling på Hvidovre Hospital ikke etableres Et af høringssvarene, der er fremsendt herom, indeholder også en underskriftsindsamling for bevarelse af den onkologiske afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød De øvrige høringssvar omhandler forslagene om: flytning af den ortopædkirurgiske funktion fra Frederiksberg til de øvrige ortopædkirurgiske afdelinger (høringssvar nr. 22 og 32), samling af reumatologi på Rigshospitalet og Glostrup Hospital (høringssvar nr. 36 og 58), samling af urologisk behandling på matriklerne Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital (høringssvar nr. 40) og samling af behandling for hud- og kønssygdomme og allergi på matriklen Bispebjerg Hospital (høringssvar nr. 56). I høringssvarene er der desuden følgende indvendinger/forslag: indvending modlang ventetid for audiologiske patienter på Bispebjerg og for borgere med høreapparater (høringssvar nr. 3 og 21), indvending mod transportforhold til/ved regionens hospitaler (høringssvar nr. 32, 48 og 56), forslag om at nedlægge Amager Hospital pga. manglende ressourcer og kompetencer, og i stedet styrke regionens andre hospitaler eller bygge et nyt hospital i Ørestaden (høringssvar nr. 56), fokus på at tænke teknologisk udvikling ind i sundhedsvæsenet (høringssvar nr. 56 og 60) og et forslag om at oprette en klinisk forskningsenhed i Region Hovedstaden med forbindelse til Københavns Universitet, der skal forske i folkesygdomme (høringssvar nr. 61). Høringssvar vedr. forslag om samling af klinisk onkologi: Sammenlagt vedrører 52 af de indkomne 61 høringssvar forslaget om at samle den medicinske kræftbehandling på Rigshospitalet og Herlev Hospital, hvorved

2 medicinsk kræftbehandling ikke fremadrettet skal varetages på Nordsjællands Hospital. Størstedelen af de modtagne høringssvar indeholder argumenter imod at flytte afdelingen for klinisk onkologi fra Nordsjællands Hospital (NOH) til henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. I argumenterne for at beholde den onkologiske afdeling på NOH er omdrejningspunkterne; gode sammenhængende patientforløb, kompetent og professionel behandling og personale, minimal transporttid og omkostninger og et det eksisterende samarbejde mellem NOH og Herlev i forbindelse med strålebehandling er velfungerende. Patienterne oplever på den onkologiske afdeling på NOH gode sammenhængende patientforløb, hvor samtalerne foregår hos den samme læge, behandlingen af den samme sygeplejerske og modtagelsen af den samme sekretær. Patienterne påpeger en tryghed og fortrolighed, der etableres ved en gensidig relation til personalet på afdelingen. Ved indlæggelse under et behandlingsforløb fremhæver patienterne fordele ved, at sengeafdelingen ligger i forbindelse med ambulatoriet på NOH, da det danner grundlag for et velfungerende samarbejde. Patienterne fremhæver, at det sammenhængende patientforløb styrkes af, at der på NOH er mulighed for at blodprøvetagning og kemobehandling kan ske på samme dag, således at patienterne ikke skal af sted to dage i træk. Patienterne oplever det etablerede samarbejde mellem NOH og Herlev som velfungerende og transporten mellem Hillerød og Herlev opleves ikke problematisk. Patienterne er bekymret for transporten fra Nordsjælland til eventuelt Herlev eller Rigshospital og fremhæver især øget økonomiske og tidsmæssige omkostninger forbundet med en eventuel sammenlægning. En længere transporttid er heller ikke ønskværdig på grund af bivirkningerne efter behandlingen, fx smertet og kvalme og nogen kræftpatienters dårlige almene tilstand. I høringssvarene påpeges også de arbejdsmæssige omkostninger ved en øget transporttid, hvor enten patienten eller en pårørende kan være nødsaget til at tage en fridag fra arbejde. I høringssvarene lægges der vægt på vigtigheden af at have en sengeafdeling med personale, der har ekspertise i onkologi. Med eksperter i onkologi sikres det, at der opnås bedst mulig forståelse for patientens sygdom og ligges en plan for det mest optimale behandlingsforløb. I høringssvarene fremhæver patienterne, at der ikke eksisterer en faglig begrundelse for en eventuel sammenlægning, men at sammenlægningen udelukkende er en stordriftsfordel for regionen. Side 2

3 De konkrete forslag i høringssvarene omhandler en udbygning af Nyt Hospital Nordsjælland, og i den forbindelse flytte det onkologiske ambulatorium og strålebehandlingen fra Herlev til Hillerød, en tilpasning af afdelingen på Herlev til patientgrundlaget ved at reducere antallet af behandlinger, personale og ledelse på Herlev Hospital. Argumenterne i høringssvarene for en centralisering af kræftbehandlingen i Region Hovedstaden fokuserer på styrkelsen af et sammenhængende patientforløb. Kræftpatienter bør kun være tilknyttet ét hospital, således at forundersøgelser, diagnosticering, behandling, ambulatoriekontrol, samtaler og evt. akut indlæggelse sker på samme hospital. Høringssvar vedr. forslag om lukning af ortopædkirurgisk funktion: Patienterne har indvendinger imod at lukke en velfungerende ortopædkirurgisk afdeling på Frederiksberg Hospital og i den forbindelse sprede en professionel personalegruppe på forskellige afdelinger. Patienterne oplever et patientforløb på Frederiksberg, der er præget af kvalitet og effektivitet. I forbindelse med en eventuel flytning påpeger høringssvarene, at Region Hovedstaden skal være opmærksom på, at rutinen opnået gennem mange års erfaring med hofte- og knæproteser ikke går tabt i sammenlægningen. Høringssvar vedr. forslag om samling af reumatologi: Indvendinger imod en samling af reumatologien begrundet med vanskeligheder med tilgængelighed til Glostrup Hospital med offentlig transport. Høringssvar vedr. forslag om samling af afdelinger for hudsygdomme og allergi: En patient er nervøs for, at en sammenlægning af afdelingerne for hud- og kønssygdomme og allergi vil påvirke nærheden og kontakten mellem patienterne og personalet. Høringssvar vedr. transportforhold til/ved regionens hospitaler Flere borgere/patienter påpeger, at tilgængeligheden til regionens hospitaler både med offentlig transport og i egen bil er besværlig. Herunder at hospitalerne ikke er tilgængelige med offentlige transportmidler og at muligheden for en parkeringsplads ved hospitalerne i dagstimerne er begrænset. Høringssvar vedr. forslag om at lukke Amager Hospital og etablere et nyt hospital i Ørestaden: En borger mener, at det er nødvendigt at sikre, at lokalhospitalerne, fx Amager Hospital får de nødvendige ressourcer og indflydelse, så de ikke drives på ringere vilkår og ikke udsættes for eventuelle nedskæringer. Forholdene på Amager Hospital er nedslidte og ikke tidssvarende, og det fremfår ikke af HOPP 2020, at det er påtænkt at forbedre Amager Hospital. Derfor fremstiller borge- Side 3

4 ren et forslag om enten at nedlægge Amager Hospital, og bruge pengene til optimering af andre hospitaler i regionen eller bygge et nyt moderne hospital i Ørestaden. Side 4

5 Høringssvarene er fuldstændige gengivelser af borgernes egne ord, men Region Hovedstaden har censureret personfølsomme oplysninger. 1) Emne: Lukning nej tak Sendt: 28. februar 2015 Det er med sorg, jeg har læst at man tænker på at lukke Onkologisk afdeling i Hillerød. Jeg er selv i behandlet, i Hillerød, siden juni måned, og det ser ikke ud til, det stopper foreløbig. Jeg er meget glad for, at blive behandlet der, både sygeplejersker og læger er meget dygtige, og lytter efter hvad vi spørge om, man følger de har tid, til at høre os. Jeg ville være meget ked af, at skulle køre til Herlev eller Rigshospitalet. Jeg kan heller ikke rigtig forstå det, da der næsten altid sidder mange, og venter på behandling. For mig føles det også, som om man ikke tænker på patienterne, da vi jo vil få en del mere transport. Jeg er 72 år, så jeg vil da ikke sige, ens kræfter, er interesseret, i alt for megen transport, dette gælder også økonomisk. LAD OS BEHOLDE VORES ONKOLOGISK AFDELING I HILLERØD. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang B & D Telefon Mail Ref.: CH Oprettet 11. marts 2015 Opdateret 28. april ) Emne: lukning af Onkologisk behandling Sendt: 2. marts 2015 Min kone er patient hos jer, det har hun været i godt to år. Efter at have erfaret, der er planer om centralisering af Onkologisk behandling, og dermed lukning af Hillerødafdelingen, har jeg følgende kommentarer: Den patientgruppe som bor i Nordsjælland, vil blive noget tilsidesat. (Vi bor selv i Allerød). Når det nye superhospital i Hillerød bliver færdig, må man formode der skal være en Onkologisk afdeling der. Servicen i Hillerød er god, boldprøvetagning og behandling sker ved samme besøg, Rygtet vil vide at det f. eks. i Herlev tager mindst et døgn mellem blodprøve og behandling. Derved bliver den enkelte patients tid og transport besværliggjordt Trygheden ved den afdeling man kender, og er fortrolig med, skal opbygges på ny. Vi er meget tilfredse med personalets kompetance og omsorg. Pårørende, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital.

6 3) Emne: Kræftbehandlingen for dem der bor i Nordsjælland Sendt: 3. marts 2015 Den er da hel gal i Region Hovedstaden Det er da helt tosset, at høre Region Hovedstaden vil flytte kræftbehandlingen fra Hillerød til Herlev og Rigshospitalet. Er de mon rigtig vel i den region, jeg har selv været igennem en behandling med kemoterapi på Hillerød, jeg følte jeg var i rigtig gode hænder og fik den fineste behandling. Der var ro og plads, når man er ramt af kræft er det netop noget der betyder rigtig meget, at have ro, plads og trygge forhold. Tanken om, at skulle transporteres fra Nordsjælland ind gennem trafikkaosset til hovedstaden, og bagefter når man er helt ødelagt af behandlingen, så skal transporteres tilbage igen, er da fuldstændig vanvittig. Jeg har for år tilbage været til kontrol og en mindre operation på Kræftafdelingen på Herlev, også fin behandling, men det var et mareridt at komme ind til hospitalet og retur igen. Det klarer man ikke, når man er ramt af alvorlig sygdom, tænk jer dog om, men det er desværre nok for meget at forlange. Hvis det ender med at hele Nordsjælland, skal ind til byen for at blive behandlet, når man rammes af så alvorlig sygdom som det er at få konstateret kræft, vil det nok som følgevirkning måske give psykiske problemer som så også skal behandles. Det er ikke kun det forslag om kræftbehandlingen der viser hvor galt det står til i vor region. Når jeg skal skannes for at se om alt stadig er ok, skal jeg tværs over sjæland for at blive skannet. Nu hvor hospitalerne er nedlagt der hvor befolkningstætheden er størst, så skal alle transporteres fra den ene side af Nordsjælland til den anden. Det er et urimeligt tidsspilde for alle involverede og det er en tosset måde at bruge benzin på når man næsten kun kan komme frem i rimelig tid, ved at foretage turen i egen bil. En anden ting der er lige så tosset, er den måde hørehæmmende nu behandles på. Min svigermor på 90 år, er stærkt hørehæmmet, så stærkt at de private høreklinikker ikke kan hjælpe. Hun skal hvert 4 år have kontrolleret om høreapparaterne er korrekt indstillet eller der måske er kommet nye og bedre. Det skal når høretabet er så udtalt som i dette tilfælde, ske på hospitalsvæsnets hørecentral. Der er ventetiden 50 uger, jeg gentager 50 uger. Side 6

7 Tidligere patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 4) Emne: Lukning af Onkologisk behandling på Nordsjællands Hospital i Hillerød Sendt: 7. marts 2015 Nogle gange er politiker så fokuseret og navnebeskuende for at spare penge på noget som fungerer, at hensynet til borger i regionen tilsidesættes. Jeg skal ikke blande mig yderligere i den debat, som foregår både i fjernsyn og Helsingør Dagblad, men kun konstatere, at den politiske indgangsvinkel til at nedlægge Onkologisk afdeling på Hillerød virker ugennemtænkt. Både min kone og jeg har og er i behandling på Hillerøds Onkologiske afdeling, og kan kun følge trop, når man anfører: professionel behandling, medmenneskelighed, tid til samtaler og trøst, opfølgning på processen, omsorg m.v.. Vi tror desværre, at en del af disse kompetencer glider ud i tågen på Rigshospitalet og Herlev. En anden gru, som kan opstå, fordi politikerne ikke har det forkromede overblik og kun mener og tror at det kan lade sig gøre er nok regning uden vært. Eksempler akuttelefon 1813 lukning af Helsingør Sygehus (der var slet ikke kapacitet på Hillerød til at overtage patienterne) så vores gru er, at man slet ikke kan klare den flytning af patienter fra Hillerød til de 2 hospitaler og hvis man tror på papiret at det kan lade sig gøre, kan vi blot sige tænk jer godt om lav en case (ligesom en brandøvelse i Storebælts Tunnel) og simuler det nye antal patienter og vurder, når man tager Hillerøds spidskompetencer med, om det kan lade sig gøre med fasen: behandling, medmenneskelighed, samtaler og trøst og omsorg og hvad der ellers hører til, at patienten føler sig tryg og forhåbningsfuld i processen. Så kære politikere lad nu være med at tro, I kan gå på vandet for det kan I ikke. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 5) Emne: Efekttivisering Sendt: 10. marts 2015 Jeg henvender mig herved i forbindelse med en forbedring af forholdene på Hospitalerne i Regionen hvor man ønsker en sammenlægning af diverse afdelinger. Side 7

8 Jeg en patient på onkologisk afdeling i Hillerød Herlev og Gentofte kan konstatere at en spredning af patientbehandlingen er særdeles ineffektivt både for personalet og i særdeleshed patienten jeg oplever at man ikke elektronisk er i stand til at kommunikere internt, som eksempel har jeg oplevet at det har taget tre uger at få svar fra en skanning som har medført at jeg har haft tre køreture til henholdsvis Hillerød og Gentofte for at få et svar, så mit spørgsmål er, hvad gør man ved det, det er ikke noget der kan vente på et langsomt arbejdende udvalg der skal handles nu. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 6) Emne: Høringssvar vedr evt nedlæggelse af onkologisk HILLERØD Sendt: 10. marts 2015 Læste på Facebook at onkologiskafdeling på Hillerød skulle flyttes, men troede det var en historie. En fredag fik jeg så et ildebefindende som først bragte mig med ambulancen til Glostrup og senere videre til observationsafsnittet på Hillerød sygehus. Fra fredag kl 16 til jeg endeligt kom "hjem" til et velkendt ansigt sygeplejersken Mette på onkologisk afdeling lørdag nåede der at strømme tanker igennem hovedet og mange fremmede nye mennesker, som skulle høre alt forfra. Siden jeg kom i vante omgivelser hos folk jeg omgås normalt hver 3-4 uge har jeg fået bekræftet at historien om fremtidige ture hele vejen til Herlev eller Riget er meget mulig. Noget med en strålekanon? Men hvad så med alle os som ikke får stråler, eller stråle patienterne som ikke kan komme hjem? Vi er jo trykke ved og glade for en afdeling hvor klimaet, kommunikationen og samarbejdet mellem læger, sygeplejersker og patienter er superbt. Det må simpelthen ikke ske. Der er for mange beslutninger som bliver taget uden at få detaljerne, læs de involverede, med! Håber jeg med dette brev kan åbne øjnene på beslutningstagerne. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Side 8

9 7) Emne: lukning af onkologisk afdeling Hillerød. Sendt: 11. marts 2015 Til rette vedkommende. Det kan virke totalt uvirkeligt og uigennemtænkt markværk at man vil lukke noget som bare kører godt og det virker som om man ikke har tænkt på patienterne som jo er de mennesker som blive ramt i denne sag og kræftpatienter høre nok til de mest syge mennesker i denne verden, når man er i behandling som undertegnet er og har været igennem de sidste 6 år. Fordelen ved at komme på Hillerød Onkologisk Afd. er at man stort set kender alle lægerne/sygeplejerskerne/ sekretærer og øvrige personale og når man er i et forløb som jeg er lige nu, kan man altid regne med at; stort set altid at komme til samtale hos den samme læge, blive behandlet af den samme sygeplejerske, modtaget af den samme sekretær osv. osv. og altid, ALTID! til den aftalte tid. Man føler sig næsten hjemme som en slags stampatienter og bliver altid modtaget af nogle positive medarbejder som altid er der for en, både under behandling men også hvis der opstår et problem når man er hjemme, så kan man altid ringe til ambulatoriet eller uden for normal tid til afdelingen for at blive vejledt. Der er som nævnt en sengeafdeling tilknyttet ambulatoriet og der er en blandestation på afdelingen så behandlingstiden bliver så kort som muligt for den enkelte patient, hvilken giver en stor besparelse i tid som jo er lig med penge. Det er uforståeligt at man vil give patienter en væsentlig større transporttid og behandlingstid hvor man bliver nød til som patient at afsætte hele dage for behandling. mange patienter kommer jo fra hele Nordsjælland og det giver en transporttid på flere timer for den enkelte patient og man bliver så nød til at bruge de sidste kræfter man har for at gennemfører behandlinger som oftest strækker sig over halve til hele år pr. behandlingsforløb. Er det rimeligt når man i forvejen kæmper for livet? Behandlingen er jo den samme uanset hvilken hospital man bliver behandlet på, da behandlingen jo er reificeret fra Sundhedsstyrelsen for behandling af kræftpatienter, så man får den samme behandling uanset hvilken Hospital man er tilknyttet. Undertegnet har i en kort periode været tilknyttet Herlev Hospital Onkologisk afdeling og jeg har desværre intet positivt at sige om den oplevelse, hvor man stort set hver gang havde en tid, kunne forvente at snakke med en læge 1½ til 2 timer efter den aftalte tid og aldrig, ALDRIG! med den samme læge. Mit indtryk af afdelingen/ambulatoriet var at intet stort set fungerede og man skulle selv være særdeles obs. på ens egen behandling og forløb for at blive behandlet og hvad med de patienter som ikke har overskud til det, ja, de risikerer at miste livet for en ukorrekt behandling og forløb for denne. Er det hvad man vil tilbyde dødssyge patienter som måske har meget kort tid at leve I? Side 9

10 Hvorfor har man ikke tænkt på at udvide behandlingen på Hillerød og flytte onkologisk Ambulatorium fra Herlev til Hillerød Sygehus? Begrundelse er jo en væsentlig kortere transporttid, meget bedre parkerings muligheder, en hel Onkologisk afdeling/ambulatorium med særdeles kompetente læger/sygeplejersker osv. osv. hvor mange af medarbejderne har været tilknyttet afdelingen i mange år og kender alt til behandlingsmetoder m.m. TIL DE POLITIKER SOM HAR FORSLÅET DEN NEDLÆGGEL- SE/FLYTNING AF ONKOLOGISK AMBULATORIUM TIL HERLEV. TÆNK JER NU GODT, OM FOR MAGEN TIL POLITISK MARKVÆRK SKAL MAN DA LEDE LÆNGE EFTER. DET ER FULDSTÆNDIG UIGENNEMTÆNKT OG MED VOLDSOMME KONSEKVENSERNE AF EN SÅ TÅBELIG HANDLING AT GENNEM- FØRE EN LUKNING. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 8) Emne: kemoterapi i hillerød. Sendt: 11. marts 2015 Min gode veninde har bedt mig skrive og tilkendegive nogle tanker om de foreslåede forandringer i forbindelse med kræftbehandlingen i regionen. Hun blev for 25 år siden opereret for brystkræft. Det foregik på Rigshospitalet. Efter recidiv for ca 10 år siden har hun med mellemrum, modtaget kemoterapi på Hillerød Hospital, aktuelt er det syvende "serie" kemoterapi. Da hun gennem alle årene har brugt mig som "støtteperson", dels fordi jeg er ven, dels fordi jeg har en sundhedsfaglig uddannelse, har jeg fået en meget tydelig fornemmelse af kvaliteten af det arbejde, der foregår på onkologisk afdeling, Hillerød Hospital. Mange positive ting kan opremses, det vil jeg afstå fra. Men det overskuelige antal medarbejdere er een af de væsentlige attraktioner. Vi kender og bliver genkendt af medarbejderne. Det har uvurderlig betydning for et menneske, der hver dag ser døden i øjnene, for det gør en patient med et forløb som min venindes. På rigtig dårlige dage, kan man blive indlagt en dag eller to, igen er det de kendte medarbejdere, der er til stede. Side 10

11 For patienten er omgivelser og kendte ansigter af vældig stor betydning, man skal ikke forholde sig til "nye" ansigter, ej heller gentage hele historien fra for tre uger siden. Trygheden i situationerne er afgørende for, hvordan man går derfra med næste portion medicin. At hver gang kune have sin faste ledsager med til samtale med lægen, er een af de andre store fordele. Når alt dette er skrevet, må jeg medgive, at jeg har fuld forståelse for fordelene ved store centraliserede afdelinger, med alt det bedste udstyr osv. Men for cancerpatienterne er det allervigtigste at være en person, et menneske. I de store systemer bliver vi meget let til numre, så bliver det endnu sværere at leve med sin kræftsygdom. Så kommer vanskelighederne med afstand, patienternes dårlige almentilstand, dårlige parkeringsforhold, vanskeligheder for pårørende i Nordsjælland, der ikke har bil, hvordan skal vi ledsage til RH. Jeg er heldigviis 80 år. Jeg har ikke lyst til at være en del af det billede, der tegner sig. Pårørende, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 9) Emne: Vedrørende forslag om at lukke Hillerød onkologiske afdeling. Sendt: 13. marts 2015 Med baggrund i forslaget om at lukke kræftafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød vil vi som henholdsvis patient og pårørende tilkendegive vores dybe bekymring i forhold til dette forslag. Baggrund: Siden september 2014 har undertegnede været i behandling på Hillerød onkologiske afdeling med uhelbredelig lungecancer med metastaser i knoglerne. At være kræftpatient: Sygdomsforløbet er forbundet med smerter, angst, sorg, undersøgelser, lægesamtaler, scanninger, indlæggelser, kemobehandlinger, medicinering, kvalme og opkastninger m.v. i én endeløs række. Side 11

12 Når man er i kemobehandling, følger der en lang række bivirkninger såsom kvalme, intense smerter, svimmelhed, feber, føleforstyrrelser m.v. med. I vores tilfælde har vi, siden sygdommen blev konstateret, kørt fra bopæl i Nødebo til Hillerød hospital over 50 gange i alt. Gudskelov er der kun ca. 7 km`s kørsel hver vej, så jeg som patient har kunnet bide tænderne sammen og udholde smerterne og kvalmen under kørslerne, som således kun har varet ca. 12 min. pr. kørsel udenfor myldretiden. Min mand, som har orlov pga. min sygdom, har været chauffør for mig og været med mig under alle hospitalsbesøgene. Hillerød onkologiske afdeling: Vi har begge den oplevelse, at personalet på Hillerød onkologiske afdeling på trods af en kolossal travlhed og et stort tidspres har givet os en utrolig kompetent og varm behandling. Vi føler os som både patient og som pårørende i gode og trygge hænder. Jeg havde på et tidspunkt brug for akut hjælp pga. voldsomme smerter, og min mand ringede til afdelingen midt om natten. Vi fik lov at komme med det samme til akut smertebehandling. Dette var en stor lettelse for os begge. Vi er så glade og taknemmelige for den behandling, Hillerød onkologiske afdeling giver os og er samtidig lykkelige over og trygge ved, at vi bor så tæt på hospitalet, hvilket betyder, at vi ikke skal bruge en masse tid på transport frem og tilbage. Det er en uvurderlig tryghed og lettelse i den meget tunge og svære situation, vi står i. Konsekvenser af lukning: Hvis Hillerød onkologiske afdeling lukkes, vil det få store konsekvenser for os som patient og som pårørende. Det vil indebære mange ekstra økonomiske omkostninger, bl.a. i forbindelse med: indlæggelser pga. smerter, kvalme / opkastninger, svimmelhed, som under kemobehandlinger 3 x ugentlig hver 3. uge + scanninger m.v. vil være en forhindring for en væsentlig længere transport. Det ville nødvendiggøre brug af kørsel med sygetransport frem og tilbage, idet den væsentlig længere transporttid til et andet hospital vil forhindre min mand i at kunne varetage sit arbejde, hvis han skal være chauffør for mig. Desuden vil han i så fald ikke kunne tage med mig ved hospitalsbesøgene og være min fysiske og psykiske støtte. Det har en uendelig stor betydning for os at kunne være tæt på hinanden i dette forfærdelige sygdomsforløb. Det oplever vi at have mulighed for, så længe jeg kan være i primær behandling på Hillerød. Jeg har undervejs i forløbet været i stereotaktisk strålebehandling på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev hospital, hvor min mand i begge tilfælde har kørt os. Det har fungeret fint med primært at være tilknyttet Hillerød i forhold til de mange og hyppige kemobehandlinger, akutindlæggelser og medicinering i forhold til smertelindring, og sekundært henholdsvis Rigshospitalet og Herlev hospital i forhold til strålebehandlingerne. Side 12

13 Vi beder til, at Hillerød onkologiske afdeling får lov at bestå, så jeg og alle andre kræftpatienter i nærområdet samt vores pårørende får lov at beholde vores kræftafdeling og dermed den dyrebare tid, vi har tilbage, sammen med vores pårørende uden at skulle bruge den på at køre i sygetransport på motorvejene ind mod- og ud af København flere gange om ugen. Patient og pårørende til patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 10) Emne: Opfordring til eftertanke Medicinsk kræftbehandling i Hillerød Høringssvar til ændringsforslaget til Hospitalsplan 2020 Sendt: 14. marts 2015 Som kræftpatient tilknyttet Onkologisk Afdeling på Hillerød Hospital løb det mig koldt ned ad ryggen ved i radioen at høre, at der var forslag fremme om at nedlægge den medicinske kræftbehandling på Hillerød Hospital og flytte den pågældende behandling til enten Rigshospitalet eller Herlev Hospital. Det omhandlede ændringsforslag har taget udgangspunkt i en ændring af optageområdet i forbindelse med en udbygning af kræftbehandlingskapaciteten i Region Sjælland, hvorfra kræftpatienter tidligere er blevet henvist til Region Hovedstadens hospitaler, som jeg opfatter må omfatte hospitalerne i Københavns- området ud fra en geografisk synsvinkel. Det skulle således ses som en fordel med sammenlægning og derved ændre fra 3 til 2, både hvad angår matrikler/hospitaler, ledelse samt cytostatika blandestationer, idet man på denne måde skulle kunne opnå en rationaliseringsgevinst. Desværre har man for mig at se sat en mulig stordriftsfordel over hensynet til de kræftpatienter, der som jeg netop nu er tilknyttet Hillerød Hospital, og det er dette, der er mit klagepunkt. Hillerød Hospitals Onkologiske Afdeling har igennem årene varetaget medicinsk kræftbehandling og må siges at være specialister på det onkologiske område, det være sig læger såvel som sygeplejersker. Optageområdet er primært det nord-sjællandske område, og derved har patienterne været sikret muligheden for kortest mulig afstand til behandling i sig selv ikke uvæsentligt for syge og ej heller for ældre mennesker, som jeg selv og i øvrigt hovedparten af kræftpatienterne er. Jeg kan naturligvis kun referere til mit eget behandlingsforløb og vil gerne understrege, at jeg kun har oplevet dette som noget særdeles positivt, hvor barokt det end måtte lyde midt i alt det rædsomme ved at få diagnosen kræft. Her har det netop haft stor betydning, at der er tale om en mindre sektion, hvor alle, bå- Side 13

14 de læger og sygeplejersker, kender alle patienter og følger en i behandlingsforløbet. Det giver en sammenhæng i behandlingsforløbet, når man igennem forløbet er tilknyttet den samme læge og de samme sygeplejersker, og den tryghed, som den nærhed giver, er guld værd; man må bestemt ikke underkende, at de psykologiske faktorer er ganske væsentlige for en kræftpatient. Det at føle sig velkommen og ikke blot være et nummer er ganske vigtigt og er samtidig en faktor ved helbredelsen; det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg har heller ikke hørt en eneste patient, og man møder jo en del igennem hele ens eget forløb, der har udtalt sig andet end med rosende ord til Hillerød Hospitals Onkologiske Afdeling. Som kræftpatient har jeg måttet sande, at kræft har det med at komme igen, og at det er en sygdom, der ikke altid kan kureres. Netop derfor har jeg følt det som en stor tryghed, at hvis det måtte blive aktuelt, ville jeg blive indlagt på Hillerød Hospital, der ud over den ambulante kræftafdeling også har en palliativ afdeling, det vil sige, jeg vil være blandt personale, læge såvel som sygeplejersker, der kender mig og mit hidtidige forløb, og ikke blot havne på en mere eller mindre tilfældig medicinsk afdeling i hovedstadsområdet uden særligt kendskab til smertelindrende behandling i den palliative fase, som alene en indlæggelse på Onkologisk Afdeling på Hillerød Hospital giver mulighed for. Jeg må derfor indtrængende bede Dem revurdere spørgsmålet, så de medmenneskelige hensyn opprioriteres og får lov at komme i første række, og således at Hillerød Hospitals Onkologiske Afdeling uændret bibeholdes. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 11) Emne: Nedlægning af onkologisk afdeling på Hillerød Sygehus Sendt: 14. marts 2015 Til Regionsrådet. I foråret 2014 fandt jeg ved et tilfælde en knude i højre bryst. Først troede jeg at knuden bare var en mælkekirtel, men jeg blev bange og gik derfor til lægen. Lægen henviste mig til mammografi på Astra Billeddiagnostik i Kgs. Lyngby. Her fik jeg foretaget mammografi og ultralydsskanning af mit bryst. Resultaterne blev sendt til Herlev Brystkirurgisk afdeling. Men det viste sig at Herlev Sygehus ikke kunne bruge resultaterne fra Astra, så de blev nødt til selv at foretage mammografi og ultralydsskanne mit bryst, hvilket yderligere forlængede mit forløb med 14 dage. Side 14

15 En måned efter at jeg havde fundet knuden, blev jeg så opereret på Herlev Sygehus, fordi det viste sig at være brystkræft. Det havde været rart om mammografi og ultralydsskanning kunne foregå på Hillerød Sygehus!!!. Efterfølgende fik jeg at vide, at jeg skulle have 6 kemobehandlinger på Hillerød Sygehus. Jeg var meget bange for det i begyndelsen og havde mange spørgsmål. Det kunne sygeplejerskerne godt se og de tog sig god tid til at lytte og hjælpe. Den hjælp har jeg været meget glad for. Da kemobehandlingen så gik i gang blev jeg meget dårlig under indsprøjningen/injektionen de første 3 gange. Så jeg var meget glad for, at jeg kun skulle til Hillerød Sygehus, da jeg bor i Helsinge, Gribskov kommune. Ikke nok med at indsprøjningen/injektionen gav mig problemer, men undervejs fik jeg også brug for medicin mod bivirkningerne. Her var det rart, at jeg kun skulle til Hillerød Sygehus for at hente det. Hvis kræftbehandlingen flytter til Herlev eller Rigshospitalet, så tror jeg ikke, at jeg lige kommer forbi for at hente medicin mod bivirkninger. Jeg har gennem hele forløbet været utrolig glad for at komme på onkologisk afdeling som patient på Hillerød Sygehus. Sygeplejerskerne har givet en dygtig og professionel behandling. Det skal lige nævnes, at før man får kemoterapi, så skal der foretages en blodprøve. På Hillerød Sygehus kan de tage blodprøven 1 time før man skal til lægesamtale og man kommer højst til at vente 5 min. på at få foretaget blodprøven. Så blodprøve og kemobehandling sker samme dag. Den service kan de ikke give på Herlev Sygehus. På Herlev Sygehus skal man møde op dagen før kemobehandlingen til blodprøve og i blodambulatoriet kan man så sidde og vente minutter på, at det bliver ens tur. Jeg vil derfor blive meget ked af det, hvis onkologisk afdeling lukker på Hillerød Sygehus. I mine tanker går også alle de patienter, som jeg har lært at kende her fra Nordsjælland. Vi vil alle få al for lang transport til en kræftafdeling/onkologisk afdeling og når man er syg er det ekstra belastende. Mit håb er, at politikerne besinder sig af hele mit hjerte og bevarer onkologisk afdeling på Hillerød Sygehus. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Side 15

16 12) Emne: Onkologisk afdeling i Hillerød Sendt: 15. marts 2015 Jeg, som pårørende har siden juni 2011 haft - og har stadig regelmæssig gang på denne afdeling. Det giver stor tryghed, at møde kendte ansigter i ambulatoriet, på sengeafsnittet og i behandlingsenhed. I et sygdoms-/behandlingsforløb betyder tryghed alt. Derfor beder jeg de beslutningstagende om at tænke sig RIGTIG godt om, før de vælger at nedlægge kræftafdelingen i Hillerød. Pårørende, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 13) Emne: Høringssvar vedr. Onkologisk Afdeling, Hillerød. Sendt: 16. marts 2015 Kære Susanne Due Kristensen. Jeg er glad for, at intet er afgjort og at I lytter, og jeg er ganske enig i, at de økonomiske krav vejer tungt i forhold til, om onkologisk afdeling på Hillerød bør lukkes eller ej. Beslutningen ligger efter min mening lige for, og den understøttes af et andet læserbrev fra samme dag i Helsingør Dagblad, nemlig indlægget fra ledende overlæge Lisa Sengeløv og Hans von der Maase, klinikchef m.m., nemlig at reducere antal behandlinger, personale og ledelse på Herlev Hospital. Dette hænger godt sammen med, at Region Sjælland hjemtager deres kræftpatienter, og da disse kræftpatienter med stor sandsynlighed ikke er behandlet på Hillerød, så har Herlev overkapacitet på kræftområdet. I stedet for at tilpasse afdelingens størrelse til de nye forhold, ja så bekymrer man sig om faldende kvalitet i behandlingen, og hvem kan sætte tvivl ved det uden at have samme uddannelsesmæssige baggrund som von der Maase, og dem er der ganske få af. Hvis der med denne hjemtagning er bekymring for, at landets største region ikke har tilstrækkeligt patientgrundlag for at opretholde den faglige kvalitet, ja så må Danmarks øvrige regioner have et problem. Igennem mange år har de store hovedstadshospitaler, som enten har forbygget sig eller mistet patientgrundlag blot vendt sig mod de mindre hospitaler og i den faglige kvalitets navn flyttet afdelinger, ja sågar lukket hospitaler med politikernes accept. Da der ligger en ophobning af store hospitaler i Københavnsområdet, så har det indtil videre været Nordsjællands hospitaler, der har måtte holde for, og med dem patienter, pårørende og personalet. Således har borgerne i Nordsjælland oplevet de største forringelser i sundhedssystemet. Jeg er ikke bekymret for den faglige kvalitet i Region Hovedstadens kræftbe- Side 16

17 handling, men måske i Region Sjælland, og der kan Lisa Sengeløv og Hans von der Maase passende skabe sammenhæng. Borger, Region Hovedstaden. 14) Emne: Lukning af afdeling på Hillerød Hospital Sendt: 17. marts 2015 Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 15) Emne: Hillerød Onkologisk afdeling. Sendt: 17. marts 2015 Til Hospitalsplan region hovedstade. Når man har kræft og er i kemobehandling, har man ikke ret mange resourcer at gøre godt med. Jeg mener at den lange rejse, fra Hundested for mit ved- Side 17

18 kommende, til Herlev tapper en for yderligere kræfter. Det mener jeg er meget uheldigt for patienten og for behandlingsforløbet. I øvrigt skal man afsted dobbelt så mange gange til Herlev, da de ikke tager blodprøver og giver kemobehandling samme dag. Så man skal afsted to dage i træk. Rigtig mange patienter er ude for at skulle indlægges undervejs i forløbet, i Hillerød ligger sengeafsnittet i forbindelse med ambulatoriet, og patienten vil derfor være velkendt. Det er en ekstra tryghed i en meget belastende situation Onkologisk og Palliativ afdeling i Hillerød, fungerer fremragende med et godt miljø og et dedikeret personale. Der er 2500 patienter igennem et forløb årligt i Hillerød, rigeligt til at bevare afdelingen. Der er ingen forskel på behandlingsmulighederne i Hillerød og i Herlev, de er helt de samme når det drejer sig om kemoen. Lad os bevare vor gode afdeling i Hillerød for de Nordsjællandske patienter, også når det nye supersygehus bliver færdigt. Til glæde for rigtig mange patienter og deres pårørende. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 16) Emne: Input Sendt: 18. marts 2015 Hej alle i regionsrådet. Det er utrolig frustrerende, at høre om Jeres planer om at overføre kræftbehandlingen fra Hillerød til Herlev eller Rigshospitalet. Onkologisk afdeling i Hillerød er utrolig velfungerende afdeling, med et fantastisk personale. Det er et sted, hvor såvel læger som sygeplejersker altid giver sig tid til at høre på en, og hvor alle de øvrige patienter, som jeg i tidens løb har talt med derinde, føler sig meget trygge. Man bliver altid mødt med venlige ord og et smil, der bliver altid spurgt til ens velbefindende og givet gode råd. Jeg er selv livsvarig patient med 3 forskellige diagnoser og har nu i 2 1/2 år været patient på afdelingen. Jeg møde nu hver 4. uge i Hillerød og modtager behandling, efter flere slags kemobehandlinger. Side 18

19 Jeg har også modtaget strålebehandlinger i Herlev, hvor jeg samtidig havde tid til en række andre undersøgelser, af hjerte og lunger i Hillerød. Her sørgede Hillerød hospital for, at jeg blev hentet hjemme og derefter kørt rundt til behandling og undersøgelser på begge hospitaler, for derefter at blive transporteret hjem. Jeg har nu 2 1/2 år været i systemet, og i al den tid har Onkologisk afdeling kontrolleret alle diagnoser, så jeg ikke skal fare rundt mellem de forskellige hospitaler. På nuværende tidspunkt har jeg det så godt, at jeg selv med kan transportere mig med tog og bus til hospitalet, skal jeg derimod til Herlev eller Rigshospitalet, vil det ikke være muligt, altså skal jeg have kørsel. At skulle have kørsel er utrolig trættende, da der med Falck er opsamling undervejs på udturen og da der oftest skal sættes flere patienter af på hjemturen. Jeg har flere gange i starten af forløbet og ved strålebehandlingerne skulle være klar til afhentning kl og så bliver man alligevel ikke hentet før senere. Man er i forvejen dårlig, utrolig træt og så bliver man meget frustreret over ikke at blive hentet. Jeg har ved et tidligere udbrud af kræften været patient på Herlev, hvor jeg modtog 34 strålebehandlinger. Her havde jeg Falcktransport, og oplevede flere gang, at være hjemmefra i 6 8 timer. Samtidig siger man, at folk i videst mulige omfang skal leve så normalt som muligt og prøve at passe deers arbejde. Hvordan gør man det??? Jeg har 2 gange haft det rigtig dårligt, og ringede til afdelingen i Hillerød, hvor man bad mig komme med det samme, og hvor jeg straks blev indlagt. Når lægen mener, at nu er det tid til f.eks. mugascanning (hjerte) p.g.a medicinen, som jeg modtager, så får jeg tilsendt en indkaldelse allerede dagen efter. Ved blodprøver, som skal foretages ved alle kontrolbesøg, skal man blot møde en time før i Hillerød eller få dem taget dagen før i Sundhedscentert i Helsingør. Jeg kender andre kræftpatienter, meget gamle/ rigtig dårlige, som dagen før undersøgelse/behandling skal transpoteres til hospitalerne i København for at få taget blodprøver. Der bliver også en stigende udgift til transport, (men det er selvfølgelig en anden kasse) da vi i er mange patienter, som ikke selv vil kunne klare den lange vej, og det kan vist ikke kaldes livskvalitet i de sidste svære år, at skulle tilbringe så lang tid med transport. Side 19

20 Kære medlemmer af Regionen. Jeg håber for Jer, at I aldrig selv vil komme i denne situaton, hvor man få denne modbydelige sygdom og samtidig skal leve med alle disse fustrationer. Mit bud på fremtiden er, at I udbygger det kommende sygehus i Hillereød, så man kan overflytte stråleafdelingen fra Herlev dertil. Så kan man evt. sende alle patienter nord for København til Hillerød og alle patienter syd for København til Rigshospitalet Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 17) Emne: Samling af onkologien. Sendt: 19. marts 2015 Som lungecancer patient, kan jeg støtte at specialet onkologi samles på færre hospitaler I Region Hovedstaden. Lungecancer patienter bør kun være tilknyttet et hospital med forundersøgelser/diagnosticering - behandling kemo/stråle - ambulatoriekontrol med lab prøver, rgt m.m. og samtale, - og mulighed for akut indlæggelse i behandlings - og kontrolforløb døgnet rundt. Jeg bor i Helsingør, blev i 2014 tilknyttet enhed 4252 på Rigshospitalet, hvor jeg har gennemgået kemokur og 33 strålebehandlinger/team 11, og er nu ambulant kontrol patient. Jeg vil godt herigennem give min uforbeholdne ros til enhed 4252 og team 11 på Rigshospitalet, for den for mig trygge behandling som jeg har en tiltro til er lægefagligt kvalitetsmæssig i top. Jeg vil herudover anbefale, at kommunerne fremadrettet styrker rehabiliterings tilbuddene. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Side 20

21 18) Emne: Forslag om lukning af Onkologi på Nordsj. Hospital i Hillerød Sendt: 21. marts 2015 Protest! Efter et behandlingsforløb i 2013 og i 2014 med operation for cancer i tyk- og endetarm samt efterfølgende i leveren da metastase fra tarm canceren havde sat sig dér. Operationerne lykkedes og canceren var fjernet. Den efterfølgende kemo behandling iværksattes derefter på Onkologisk Afdeling i Hillerød og forløb hen over sommeren i alt 9 behandlinger. Det er en form for standardbehandlinger styret og iværksat af sundhedsstyrelsen. Efter analyse af det bortopererede væv bestemmer kirurgerne behandlingens art. Jeg ser derfor ingen fordel ved at centralisere selve kemo-behandlingen og dermed påføre os patienter et enormt besvær transportmærssigt - i mit tilfælde 2 gange 9 dobbeltrejser fra Ålsgårde til Herlev eller værre Rigshospitalet. Jeg har været meget tilfreds med personalet på Onkologisk Afdeling i Hillerød hvor de efterfølgende kontrolscanninger og samtaler i de næste 4 år også kan foregå. Er det også forslaget at flytte dette kontrolforløb? Sikken en masse tid der vil gå til spille for patienterne; men det er man vel ligeglade med? Summa sumarum: Lad onkologi en forblive i Hillerød. Hvad bliver det næste der fjernes fra Hillerød og senere det nye Supersygehus? Køkkenet er væk - Onkologi på vej væk - hvad bliver der tilbage - er det for at opgive supersygehuset helt til sidst? Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. 19) Emne: Lukning af onkologisk afd. Hillerød Sendt: 21. marts 2015 Som hjemmesygeplejerske gennem 30 år har jeg haft mulighed for at følge de tilbud der er til alvorlig kræftsyge borger. Den størst hurdle for alle er transportiden til behandling. Det største problem for et alvorligt sygt menneske er den lange transporttid. Altså, Det er ikke behandlingenstiden men TRANSPORTTIDEN der kræver umenneskelige resourcer af en i forvejen alvorlig sygt menneske Det virker som en fuldstændig absurd beslutning om at flytte onkologisk afd. ud af Nordsjælland. Politikerne har igennem årene truffet mange katastrofale beslutninger omkring Hillerød sygehus m.h.t centralisering/ decentralisering, som har haft mange omkostninger både af økonomiske og menneskelige karakter. Med den moderne tilgang der er i dag til indlæggelser og især ambulant behandling, hvor de svageste borgere bliver sorteper. Side 21

22 De magter simpelthen ikke transporttiden og siger fra også til behandling! Dertil kommer hvorfor lukke en velfungerende afdeling, som har et bedre ry og fungere bedre end Herlev! Borger, Region Hovedstaden. 20) Emne: Hospitalsplan 2020 Sendt: 21. marts 2015 Hvor er vi på vej hen? - Hospitalsplanen 2020 Nu må vi snart være her eller må vi? Jeg har efterhånden luftet min utilfredsheds med lukning af onkologisk afdeling i Hillerød og kan stadig ikke se forbedringen for patienterne ved at få det, som kaldes et sammenhængende forløb på Herlev. Jamen, hvorfor? I ændringsforslaget til Hospitalsplanen 2020 står der ganske tydeligt, at brystkirurgien varetages i dag på Rigshospitalet og Herlev hospital. Der forslås en samling af de to afdelinger, som skal ledes af direktionen ved Herlev og Gentofte hospitaler. Der står endvidere også at det er besluttet, at der skal etableres en afdeling på Hvidovre Hospital, der skal varetage den mediciske kræftbehandling. På HVIDOVRE hvor kom den lige fra? man vil nedlægge en velfungerende onkologisk afdeling i Hillerød og åbne en ny på Hvidovre hospital, men dette er heldigvis ændret til at den planlagte onkologiske afdeling på Hvidovre ikke etableres, men at det onkologiske speciale fremadrettet varetages af på to afdelinger, således at aktiviteten samles på Herlev og Gentofte. Vil der også blive etableret strålebehandling på Gentofte? Det ser sådan ud. Det vil med andre ord sige, at man i Region Hovedstaden ofrer enorme summer på etablering af en ny Mammakirurgisk afdeling på Gentofte Hospital, samtidig med at der bygges et nyt Super-sygehus i Hillerød, som efterhånden tegner til at blive en skadestue, da der er færre og færre afdelinger, som skal blive i Hillerød. Vil man så også nedlægge hele den mammakirurgiske afdeling, den brystradiologiske afdeling samt den medicinske kræftbehandling på Rigshospitalet? Hvordan vil Sophie Hæstorp Andersen (S) fremme motivationen hos kronisk syge borgere til at leve sundere med ordene: Måske har borgerne ikke selv overskuddet og ressourcerne. Derfor er det vores opgave fremover at sætte mere målrettet ind overfor netop disse mennesker, når de nu efterspørger hjælp. Det skylder vi dem, så vi får mere lighed i sundhed. Tusind tak Sophie især for bemærkningen når de nu efterspørger hjælp meget nonchalant holdning. Side 22

23 Nej, vi har hverken overskuddet eller ressourcerne. Der er ingen som har bedt om, at få en kronisk sygdom og ingen som har brug for at valfarte rundt i Region Hovedstaden for at få behandling. I forvejen er det ultrasvært at finde motivationen til at lave mad, tage stilling til hvad der er sundt og hvad der er usundt. Næsten alle ressourcer bruges på at gennemgå operationer, behandlinger og kunne takle alt det som følger med, når man har diagnosen Cancer. Det er nok ikke svært, at læse hvor vred jeg er og uforstående overfor, hvorfor vi som cancerpatienter skal behandles på denne måde. Hvad så med følgerne af behandlingerne? Efterfølgende vil vi blive indlagt på en medicinsk afdeling på Hillerød Hospital. En afdeling som ikke har erfaring med onkologiske patienter. Fremover vil journalen ligge på Herlev, så ved en indlæggelse skal man give alle oplysninger igen og igen, fremfor at kunne ringe til onkologisk afdeling, benytte sig af sin åbne indlæggelse og komme i trygge rammer, hvor ens sygehistorie og behandling er kendt fra det øjeblik man træder ind af døren. Hvis nogen skulle være i tvivl så er vi patienter med stort P og ikke turister. Jeg kan dårligt forestille mig, at skulle med patienttransport 3 dage i træk til Herlev for at få behandling og yderligere skulle have samme medfart, hvis jeg har behov for ekstra kontrol eller fx lymfødem-behandling. Det ville være mere anstændigt, at optimere forholdene for både patienter og personale på Hillerød Hospital. Gøre vores nye Super-sygehus til et virkeligt fantastisk sted, hvor man kan få tryghed i behandlingerne. Udvide de afdelinger, som der er behov for, fremfor at nedlægge afdelinger for de tungest ramte patienter. For nogle år tilbage blev sundhedspersonalets ansættelser ændret fra Region Nordsjælland til Region Hovedstaden. Dvs. at fra at være tryg i sin ansættelse og vide, at hvis der ikke var job i fx Hillerød var det værste der kunne ske en flytning til fx Frederikssund eller Helsingør. Der går ikke længere. Nu kan en sygeplejerske, som fx bor langt oppe i Nordsjælland risikere, at skulle til Herlev eller Hvidovre. Ingen er frelst her, hverken personale eller patienter. Hvor er troværdigheden henne i denne planlægning. De fleste patienter orker ikke at råbe op, men jeg vil ikke sige, at det gør jeg, men jeg må få luft for min harme og samtidig råbe op for dem, som ikke selv kan. Patient, Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital. Side 23

24 21) Emne: kommentarer og spørgsmål til nye sygehusplan Sendt: 22. marts 2015 Det er umuligt at tro på, at alle de fine ord I bruger skulle føre til de forbedringer i beskiver. Lad mig tage et eksempel. Man har nu delt audiologi således at børn går til Gentofte og voksne til Bispebjerg. Der er 40 ugers ventetid påp Bispebjerg til nyhenviste patienter. Folk der har HA og skal hjave nye må også vente, måske i lige så lang tid. Men de stakkels folk går nu måske rundt og kan ikke høre, blive lukket inde socialt og får større chance for at få Alzheimer m.v. Jeg hjar også hørt at børn nu må vente lang tid på at komme til kontrol på Gentofte? CI synes at være spændende, men betyder det at HA nedprioriteres. I hvert til fælde er det svært at se for meningmand, hvilke forbedringer denne nye struktur har medført. Kunne I måske forklare det+ Borger, Region Hovedstaden. 22) Emne: Planlagte ortopædkirurgiske operationer på Frederiksberg Hospital Sendt: 25. marts 2015 Bemærkninger til hospitalsplan Hvorfor nedlægge en velfungerende afdeling, der leverer planlagte operationer af hofter og knæ af en kvalitet, der er den bedste i landet? Hvorfor sprede en dedikeret sammentømret professionel personalegruppe for alle vinde? Hvorfor spilde ressourcer på at flytte en afdeling, før den planlagte sammenlægning med Bispebjerg Hospital alligevel skal finde sted? Hvorfor skabe en situation, hvor patientforløb i det næste halve til hele år efter udflytningen til Gentofte vil blive leveret i væsentlig dårligere kvalitet for patienterne, alene fordi enhver organisatorisk ændring og flytning af personale kræver tid. Det kræver tid og ressourcer at oparbejde den samme ekspertise, ikke enkeltvis, men som team og afdeling. Hvorfor flytte alt udenfor centrum, dvs langt fra Frederiksberg og indre by? Som borger på Frederiksberg, der gennemgik en planlagt hofteoperation på Frederiksberg Hospital den 11. marts 2015, føles det urimeligt, at regionen påtænker at smadre en velfungerende afdeling med et personale, der arbejder pro- Side 24

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26 Nr. 2 Juni 2011 9. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft Side 26 Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 indhold 03 Hvordan kan du hjælpe børn

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Et liv som Hjertepatient

Et liv som Hjertepatient Et liv som Hjertepatient 6 hjertepatienter beskriver hvordan man kan lære, at leve med en kronisk hjertesygdom Copyright 2011 www.prinzmetal.dk Alle rettigheder til tekst og grafik tilhører www.prinzmetal.dk

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk akutafd. A24 Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet?

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? En undersøgelse af seks forskellige patientgruppers samt pårørendes oplevelser af, hvad der er vigtigt for dem, når de har kontakt med det

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

http://internet.regionsjaelland.dk/debat/

http://internet.regionsjaelland.dk/debat/ Debat om regionens administrative udkast til specialeplan April 2007 http://internet.regionsjaelland.dk/debat/ Hjemmefødsler Fra: Charlotte Weitze Date: 23 mar 2007 Time: 16:19:32 +0100 Jeg fødte mit første

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

ANALYSE AF FORTÆLLINGER FRA MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF FORTÆLLINGER FRA MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF FORTÆLLINGER FRA MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Mor har travlt, hun skal have besøg af hjemmehjælp 5

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

KIU Kvinder der har eller har haft

KIU Kvinder der har eller har haft KIU Kvinder der har eller har haft Kræft i Underlivet Nyhedsbrev Forår/ sommer 2007 Årgang 10 KIU Kontaktpersoner 2 KIU kontaktpersoner Nyt fra formanden 3 Second Opinion 4 Nåleakupunktur 5 Medmenneskelig

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

Dialog På patientens præmisser

Dialog På patientens præmisser Regionshospitalet Horsens Dialog På patientens præmisser Hospitalsfortællinger Mette Rægaard Lindemann Larsen 16-07-2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 METODE 4 EN TAK TIL DE MEDVIRKENDE 5 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2008 Hospice Sjælland Årsrapport 2008 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 2. udgave - 1. oplag 2009 Oplag: 600 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Den Direkte. Hvad er vigtigst? Politik, Penge eller Patienterne? Husk at forny medlemskab. - læs mere på siderne 3, 5 og 13.

Den Direkte. Hvad er vigtigst? Politik, Penge eller Patienterne? Husk at forny medlemskab. - læs mere på siderne 3, 5 og 13. Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 1-2010 Hvad er vigtigst? Politik, Penge eller Patienterne? - læs mere på siderne 3, 5 og 13 Husk at forny medlemskab se side 25 og 26 PATIENTFORENINGEN arbejder for

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere