Rehabiliteringsbehov for borgere med hovedog halskræft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliteringsbehov for borgere med hovedog halskræft"

Transkript

1 Rehabiliteringsbehov for borgere med hovedog halskræft Udarbejdet af Arbejdsgruppen for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (TH, AB, ISH, TSN, KHR, MDN, AMV, EA, HWH, MMN) Godkendt af/dato Styregruppen/ Revisionsdato 1

2 1. Indledning I dette dokument beskrives forekomst, nøgletal og behandlingen af borgere med hoved halskræft i Danmark. Den indtil nu akkumulerede viden om behov for og effekt af rehabilitering er ligeledes beskrevet, og til slut er anført de tværkommunale interventioner, som er målrettet denne gruppe. 2. Definition af målgruppen Hoved-halskræft er en samlet betegnelse for kræft i de øvre luft- og spiseveje og vævene dér omkring. Diagnosen dækker over adskillige histologiske undertyper og lokalisationer fra følgende organer: Mundhule (c. cavi oris) Spytkirtler (c. gld. Salivarii) Svælg (c. hypopharyngis, c. oropharyngis, c. rhinopharyngis) Strube (c. laryngis) Næse (c. cavi nasi) Bihuler (c. sinuus paranasale) Halsens lymfeknuder (c. occultus cum metastasibus ad regio colli lat) Skjoldbruskkirtel (c. thyreoideae) Undtaget er kræft i centralnervesystemet, øjenhulen og hudkræft i ansigtsregionen (herunder kræft i læben). 3. Forekomst I Danmark bliver der diagnosticeret omkring tilfælde af hoved-halskræft hvert år. Mere end 75% af tilfældene var blandt årige. Forekomsten stiger med 3% om året. De fleste er pladeepitelkarcinomer, og en væsentlig ætiologi er tobaks- og alkoholmisbrug, hvortil kommer et mindre, men stigende antal virusrelaterede tilfælde fortrinsvis Human Papilloma Virus (HPV) samt Epstein-Barr Virus (EBV). På grund af det hastigt stigende antal HPV-inducerede tilfælde udgør kræft i oropharynx den største andel, men samtidig er det en gruppe med overordentlig god prognose. Prævalensen for hoved-halskræft i Danmark er ca (2008). Overlevelsen for de forskellige kræftformer er meget varierende fra 10 % til 95 %. Den samlede 5-års overlevelse, for hovedhalskræft, er omkring 60 % og er, udover udfaldet af behandlingen af den aktuelle kræftsygdom, afhængig af patienternes komorbiditet, der bl.a. er influeret af et ofte langvarigt tobaksforbrug. Det er således karakteristisk, at patienter, med en lille kræftknude på stemmebåndet, har en mindre risiko for at dø af denne kræftsygdom end for at dø af en lungekræft. Dette skyldes, at denne kræftform optræder med høj hyppighed i samme patientgruppe på grund af den fælles tobaksætiologi. Det skal også nævnes, at kræft i næse-bihule systemet kan induceres af træstøv (møbelsnedkere, møbelindustri arbejdere). Kræft i gl. thyroidea optræder i langt de fleste tilfælde uden ætiologisk forklaring, og kan i sjældnere tilfælde være arvelig (medullær thyroideacancer). (Sundhedsstyrelsen, 2012) 2

3 4. Beskrivelse af målgruppen I det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft defineres personer med hoved-halskræft som personer med kræft i øvre luft- og spiseveje og vævene dér omkring. Der findes to former for hoved-halskræft. Den dominerende risikofaktor for de hyppigste kræftformer i strube, svælg og mundhule er livsstilsrelateret med et forudgående langvarigt tobaksforbrug ofte suppleret med et samtidigt stort alkoholindtag. Derudover ses virusrelateret hoved-hals kræft (HPV eller EBV). Hoved-halskræft optræder typisk omkring det 60. år. Det gælder generelt, at personer, med virusinduceret hoved-halskræft, er yngre end personer med tobaks- og alkoholbetinget sygdom. De to former rammer borgere fra forskellige samfundsgrupper og der vil være forskel i, hvilke ressourcer og problemer der opstår i efterforløbet. 5. Rehabiliteringsbehov for borgere med hoved-halskræft 5.1 Særlig behov hos målgruppen De tre vigtigste behandlingsformer til patienter med hoved-halskræft er stråleterapi, kirurgi og kemoterapi. Rehabiliteringsbehovet afhænger af, hvilke behandling/behandlinger borgeren har modtaget. Mundgener Slimhindeforandringer (Mucositis)- Er ofte en akut bivirkning, hvor slimhindens overfladeepitel helt eller delvist afstødes. Tilstanden giver svære smerter. Mundhulebetændelse (Stomatit) -Medfører sejt trådagtigt slim samt en sviende og brændende fornemmelse i munden. Mundtørhed objektivt/subjektivt (Hyposalivation/Xerostomi)- Stråling af spytkirtlerne er en hyppig og mulig kronisk bivirkning, der medfører svære gener for borgerne. Mundtørhed kan give problemer med at tale, spise og bevirke forstyrret nattesøvn samt caries. Tilstanden udvikler sig og det er normalt med forværring op til et halvt år efter endt strålebehandling. Besvær med at åbne munden (Trismus) Smerter -Grundet mundgener. Smagsforandringer -Borgeren kan opleve, at maden ikke smager af noget/smagen bliver forstærket og/eller giver smerter og ubehag ved indtagelse. Dårlige tænder (Caries) -Ses som komplikation til mundtørhed Dårlig ånde Knoglehenfald (osteonekrose) -Ses i sjældne komplicerede tilfælde Vævsforandringer (fibrose)- Fibrosering af underhud, muskulatur og andre bløddele i det bestrålede område, kan udvikles måneder til år efter behandlingen. Fibrose kan medføre trismus, fiksering af tungen samt generelt nedsat bevægelighed af svælgets og strubens bløddele. Vævsforandringer og lymfeødem - Ødelæggelse af væv såsom hud, muskler, nerver, fascier og knogler sker som følge af en kombination af direkte beskadigelse af cellerne. Denne beskadigelse er forårsaget af strålerne, iskæmi (lokal iltmangel), operation og/eller dannelsen af fibrotisk væv (bindevæv). Der kan opstå vævsforandringer som følge af stråling mange år efter 3

4 endt behandling. Fibrose af vævet, på halsen og omkring kæbeleddet, kan give ledsmerter og udstrålende smerter til nakke og skulder. Patienter, med omfattende fibrose og bevægeindskrænkning, kan i den forbindelse udvikle arthrose (slidgigt) i kæbeleddet og i halshvirvelsøjlen. Fjernelse af lymfeknuder medfører ofte problemer med væskeophobning i området. I visse tilfælde kan fibrose i ansigtet og på halsen medføre kronisk lymfødem (væskeophobning i vævet). Talebesvær og hæshed (Dysartri) ændringen af strukturer i mund og svælg påvirker borgerens tale. Spise-synkebesvær (Dysfagi), vægttab og sondeernæring forandringer i mundhule og svælg resulterer ofte i, at det ikke er muligt at spise tilstrækkeligt til at holde vægten. De fleste borgere med hoved-halskræft har problemer med, at indtage mad og væske. Problemerne kan variere fra mild/moderat til svær grad. Det er derfor vigtigt, at personer med hovedhalskræft tilbydes den rette ernæring, så behovet for både energi, protein og næringsstoffer dækkes. Borgerens tygge/synke/sutte funktion er skadet. Derfor er det meget individuelt hvad den enkelte kan og bør spise, og der kan være behov for kost med modificeret konsistens. Herudover kan det være nødvendigt at supplere kosten med ekstra energi og protein, i form af ernæringsdrikke (fuldgyldige eller ikke-fuldgyldige) eller energiberigelsespulver som f.eks. Adosan. Hvis borgeren har fået anlagt sonde under/efter operationen eller behandlingen, kan det i en periode være nødvendigt, at supplere kosten med ernæringsdrikke for at sikre et sufficient energi og proteinindtag. Borgeren har derudover brug for hjælp og vejledning til at overgå til fuld ernæring pr. os. Fatigue er en generel problemstilling ved alle kræftformer. Træthed opfattes som et særligt indsatsområde hos borgere med hoved halskræft. Trætheden kan være både fysisk og psykisk og hænge sammen med manglende, hensigtsmæssig, ernæring samt problemer med at indtage mad og væske. Smerter ved indtagelse af mad og væske. Kvalme m.m. bevirker, at måltider strækker sig over længere tid og at en stor del af hverdagen handler om, at spise og drikke. Mange borgere har påvirket nattesøvn grundet mundtørhed, dårlig ernæringstilstand, smerter og/eller slim i mund og svælg, hvilket yderligere forværrer trætheden. De ovenstående problematikker med forstyrret nattesøvn, dårlig ernæringstilstand og måltider, der tager hele dagen gør, at borgerne kan have svært ved, at finde tid og overskud til den fysiske træning som oftest ses som en måde at afhjælpe træthedsproblematikken. Sociale problemstillinger påvirkning af både arbejdsliv og privatliv. Social isolation: Mange får svært ved at spise og drikke, hvilket kan bevirke, at de undgår at deltage i sociale sammenhæng, da de ikke ønsker at udstille deres handicap. Anlæggelse af sonde (ofte den midlertidige næsesonde) fraholder også flere fra at deltage i sociale relationer. Derudover vil nogle patienter pga. operation i ansigtet og/eller i mund, have ændret udseende og tale i en sådan grad, at det kan medføre social isolation. Da kropsforandringerne er relateret til ansigtet, kan forandringerne ofte have alvorlig indflydelse og indvirkning på selvopfattelse og selvtillid. Derudover oplever flere en ekstremt dårlig ånde, som også har betydning for de sociale relationer. Sex og samliv- Dårlig ånde, mundgenerne generelt, fysisk og psykisk, kan ikke kysse Økonomi- Mange patienter får så omfattende tandskader, at det for den enkelte kan betyde store udgifter til tandlæge. Den modificerede kost vil også kunne påvirke borgerens økonomiske 4

5 situation. Borgere, med livsstilsbetinget (alkohol og tobak) hoved hals kræft opleves ofte, at være dårligere økonomisk stillede. Netværk- Borgere med livsstilsbetinget (alkohol og tobak) hoved hals kræft opleves ofte, at have et sparsomt netværk. Diagnosen og de dertil kommende problemer med at spise og drikke, vil som regel have yderligere påvirkning af netværket. 5.2 Tværkommunale tilbud Det er vigtigt, at der tages stilling til spise-synkefunktion og ernæringstilstand inden borgeren tilbydes fysisk træning. Borgere med hoved hals-kræft tilbydes: Individuel vurdering af spise-synkefunktion samt anbefaling af kostkonsistenser Vejledning af diætist individuel og på hold Målrettet træning af ansigt, mund og svælg herunder mimik, bevægelighedstræning for tunge, kæbe og svælg samt spise-synkefunktion. Dette kan foregå på hold (3 borgere pr. terapeut) Hjemmetræning og vejledning af ergoterapeut i forhold mestringsstrategier samt udførelse af daglige aktiviteter Temaundervisning af ergoterapeut/diætist/sygeplejerske i forhold til f.eks. ernæring, medicin kostkonsistenser, madlavning, mundpleje m.m. Hold med fokus på indkøb og madlavning. Manuel behandling af fysioterapeut ødem/fibrose, bevægelighed, udspænding. Generel fysisk træning styrketræning på hold blandede diagnoser/mandehold 5.3 Andre tilbud Logopæd Kommunikationscentret Rådgivning gennem Kræftens Bekæmpelse i Lyngby eller København (Center for kræft og sundhed) samtalegrupper, fysisk aktivitet, kurser, psykolog mm. Dallund rehabiliterings Center rehabiliteringsophold kræver lægehenvisning Rådgivning København Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft Kræftens Bekæmpelse Lymfe-ødem terapeut på Herlev Hospital Privat praktiserende fysioterapeuter 6. Referencer Denne forløbsbeskrivelse er lavet på baggrund af den sparsomme litteratur på området samt erfaringer fra terapeuter og diætister i de 6 kommuner. Center for kræft og sundhed, Forløbsbeskrivelse for hoved hals kræft Juli 2013 Pakkeforløb for hoved hals kræft, Sundhedsstyrelsen

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli 2013.

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

22 Hvad kan jeg selv gøre? 24 Kræft på læben 26 Ordliste 27 Hvor kan jeg læse mere? 28 Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning? 29 Munden og læberne

22 Hvad kan jeg selv gøre? 24 Kræft på læben 26 Ordliste 27 Hvor kan jeg læse mere? 28 Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning? 29 Munden og læberne Kræft i munden Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i munden? 4 Hvor syg er jeg? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 10 Hvad er bivirkningerne og senfølgerne?

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter

Rehabilitering af kræftpatienter Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2002 Rehabilitering af kræftpatienter Indhold 1. Indledning...7 1.1 Hvorfor specielt fokus

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT (udkast udarbejdet af Hoved-Hals arbejdsgruppen og DAHANCA 4-11-2007)

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? Kræft i spiserøret Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvad er bivirkningerne og

Læs mere

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500 Sarkomer Indhold 2 Indledning 3 Hvad er sarkomer? 6 Hvad er symptomerne på sarkomer? 7 Hvilke undersøgelser skal der til? 10 Hvor syg er jeg? 13 Hvilken behandling findes der? 13 Behandling af bløddelssarkomer

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der? Lungekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der? 11 Behandling af ikke-småcellet lungekræft

Læs mere

Hvor mange rammes af nyrekræft om året?

Hvor mange rammes af nyrekræft om året? Nyrekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på nyrekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvis sygdommen har spredt sig 15 Er der andre

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Information om livmoderhalskræft

Information om livmoderhalskræft Information om livmoderhalskræft Indhold Livmoderhalskræft Biologiske fakta om livmoderhalsen Hvad er livmoderhalskræft? Årsager til livmoderhalskræft Folkeundersøgelsen for livmoderhalskræft (Screening)

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Bilag TF-147 Version: 9. december 2011. Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Det kolde gys lindrer

Det kolde gys lindrer Nr. 1 Februar 2013 11. årgang Kræftens Bekæmpelse Side 10 Det kolde gys lindrer Patienten er hædersgæst på Vejle Sygehus side 16 Med troen som ledsager side 20 Forside: Niels Jessen døjer fortsat 10 år

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude:

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude: Lymfekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lymfekræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvor syg er jeg? 12 Hvilken behandling findes der? 19 Er der andre behandlingsformer? 21 Hvad

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

8. Rygerelaterede sygdomme

8. Rygerelaterede sygdomme 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen 20-30 år efter rygestart i form af sygdom og død.

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere