Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde"

Transkript

1 Referat fra Region Hovedstadens kommunale TR. netvæksmøde d. 4. februar ) Velkommen og kort nyt fra HB,TRR, RB. 2) Planlægning af næste møde EVT. 3) Kort nyt fra arbejdspladserne Dagsorden 4) Arbejdstidstilrettelæggelse Arbejde på sene tidspunkter samt i weekender Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi huske på? Hvordan betales der for det? 5) Frokost 6) Forberedelse og inspiration til lokallønsforhandlinger. v. Forhandlingskonsulent Henrik Sloth Danske Fysioterapeuter A) Forberedelse Hvordan gribes det an? Personalepolitik? Forventninger? Ideer og forslag til forhandling. Skriftligt oplæg, Mandat, kontakt med leder inden forhandlingen mv. B) Forhandling Hvad skal man huske på? Time out, resultat af forhandlingen, Referat, hvem melder ud, mv. C) Evaluering Hvad var godt og skidt? Hvad kan vi bruge til næste gang? D) Forsøg på at fastholde lønsummen. Overblik over lønsummen hvordan skaber man sig det? Hvordan ajourføres denne viden hele tiden?

2 Tilbageløbsmidler hvad er det? Hvordan passer og plejer man den. 1) Velkomst Mødet blev indled med en særlig velkomst til de nye som var her for første gang. Derefter information fra HB (hovedbestyrelse), TRR (tillidsrepræsentant Rådet) og RB (regionsbestyrelsen). Se vedhæftede. 2) Planlægning af næste møde. Britt og Camilla meldte sig som mødeplanlæggere sammen med Charlotte. Vi har ikke flere planlagte møder for 2015 og vi blev enige om at De næste møder ligger torsdag d.18. juni og tirsdag d.1.december. Datoerne er tjekket og skulle ikke falde sammen med andre planlagte kurser eller lignende. 3) Nyt fra arbejdspladserne - kort og i stikordsform Christian og Mette Gladsaxe: Har haft budgetunderskud, som nu heldigvis er vendt til et budgetoverskud. Er i gang med at evaluere de skiftende arbejdestider/udvidede arbejdstider. Har fået kompetenceudvikling i forhold til at styrke borgerkontakten er sket for at nedbringe mængden af klager. Mette Børneområdet Helsingør: Har søgt om at få flere timer, men disse er ikke bevilget! Vil derfor gå i gang med at drøfte serviceniveauet og hvilke opgaver de evt. ikke skal varetage. Emma Lynghuset KBH SOF: Har måtte kæmpe for at blive godkendt og accepteret som valgt TR for fysioterapeuterne. Karen Fischer Nielsen har været inde over.. De mente at fysioterapeuterne kunne være dækkes af andre tillidsrepræsentanter Det er nu endelig lykkedes. Britt Sundhedscenter KBH SUF: Der har været en del udskiftning i personalegruppen. Der er mange nye projekter i gang bla. åbning af stressklinik. Nicolaj Rehab IBØ KBH SUF: Der er åbnet et Living Lab. som er et velfærdsteknologisk testmulighed på centret. Der udvikles på nye ideer i et samarbejde med forskere og private virksomheder. Ideerne afprøves af personalet og borgere i fællesskab. Det sker uden at der tilføres personaleressourcer! Er gået fra 8 ugers rehab. forløb til nu kun 4 uger, som kan forlænges max. 1 2 uger. Plejepersonalet har fået skiftende vagter/dag og aften og terapeuterne har nu fået visitator funktion idet borgerne skal vurderes. Charlotte KBH SUF: supplerer med at hele SUF arbejder med rehabilitering i fokus på alle opgaver. Og Tine supplerer med at Åse Munk Mortensen og hun har holdt et møde med borgmester Ninna Thomsen om rehabilitering og hvilken rolle terapeuterne bør have i det. Marie Børnecenter KBH BUF: Der er mange nye projekter på specialskoler og dagskolen.

3 Er nu blevet en del af klyngen på normalområdet og kommer på flere skoler. BUF hr BUF fleks, som betyder at et barn kan udløse 75 % af en specialpladspris, hvis det kan inkluderes i normalklassen. Der arbejdes meget med TRIOen, men der kan udviddes til fx en kvintet, så alle faggrupper kan involveres. Hanne Job og Aktivitet Brøndby: arbejder med voksne udviklingshæmmede og motorisk usikre børn. Her har der også været meget personaleudskiftning, barsler mv. Arbejder med det organisatoriske ophæng. Lise træning og rehab. Fredensborg: Der skal spares rigtig meget; 2 % sidste år, 4 % i år og næste år 6 %. Det går nu mest ud over plejen og ikke så meget træningsområdet. Arbejder med faldforebyggelse og tager vederlagsterapi (eller dele af det) hjem. Har søgt Ældrepuljen og det har givet ressourcer til weekend vagter, - det har givet 4 timers om lørdagen. Fredensborg er en frikommune. Rita TC Esbensvænge Høje Tåstrup: Der etableres 14 dages rehab. pladser, aflastningspladserne inddrages. Det har været drøftet i MED, men der har ikke været meget medarbejder indflydelse. Vil gerne have en teamleder, der enten er ergo eller fys. Centret er vokset med både sundheds og beskæftigelsesområdet. Der er sat gang i projekt Livskraft( hverdagsrehabiliterring). Susanne Wiehe Træning og aktivitet Ballerup: Skal sandsynligvis også arbejde med udvidede arbejdstider. Har haft løbende ansættelser fordi området vokser og det er skønt. Er startet på aktivitetsstyring, kalenderen skal være fuldt booket og giver af udfordringer.. Tea UBK børn og kultur Frederikssund: Fysio og ergoterapi på specialområdet skal danne et nyt videnscenter. Skal i gang med lønforhandlinger spændende. Har svært ved at fastholde medarbejderne fordi Frederikssund er et udkantsområde. Malene Albertslund: Har haft store drøftelser af hvad man må have af bijob og hvilke konsekvenser det kan have. Vi er selvtilrettelæggende, men vi har ikke klare retningslinjer herom, de regler vi har, er dog langt fra hvad der beskrives i job og vilkår under selvtilrettelæggende. Efterspørger fordele og ulemper ved det. Efter mødet har Tina fra Egedal sendt følgende kommentar: Mht. selvtilrettelæggelse; Som vi snakkede om på TR netværksmødet i går, er det så om så med at kunne agere som selvtilrettelæggere når der er så meget i hverdagen der er planlagt. Det være sig faste møder, bustider,- og selvfølgelig hold tider oa. Vi har en aftale om at hvis man kommer mere end en ½ time senere på arbejde, end der ellers er fast mødetid, skal der ringes til arb.pladsen, eller skrives ind i vores system(hjemmefra,- det er der nogle der kan). Det samme gælder hvis man forlader arbejdspladsen i ikke arbejdsøjemed. Vi skal ikke bede om fri hos teamleder, kun ved de store ferier ex. jul-, påske-, efterår- og sommerferien. Og så alligevel,- det kan som regel klares indenfor vores miniteams(specialerne).

4 Ellers er fridage, noget man tager i samråd med ens miniteam. Vi sørger selv for at hold bliver dækket, og aflyser borgere eller lignende. Vi har et excel ark som mange af os benytter til registrering af tid,- det er kun til vores egen interesse,- men også rart som dokumentation hvis ledelsen stiller tvivlsspørgsmål (er ALDRIG sket, men kan ske...) Mht. uniform; Udenfor arbejdstid! Har haft et godt oplæg af Simon Stenhøj om Motivation og arbejdsglæde det er meget anbefalelsesværdigt. Har søgt ældrepuljen og det har bla. givet ressourcer til at lave et akutteam og der er ansat en udviklingsterapeut.. Mie og Kristine TC Hvidovre: Har haft meget travlt idet gruppen er blevet inddelt i mindre teams. Det giver mange udfordringer. Arbejder hen imod at blive samlet i et Sundhedshus sammen med andre sundhedstiltag. Er i øjeblikket fordelt på 2 plejehjem. Mie er i arbejdsgruppe. Der er kommet mere styr på børneområdet, og der har været talt om hvor det skal placeres, og det er besluttet at det skal blive i genoptræningsområdet. Hører nu til under sundheds og træning mod før ældre og handicap. Eva-Lisa TC Rudersdal: Arbejder meget med det tværfaglige ift. rehabilitering. Pernille TC Brøndby: Der har været stor udskiftning i personalegruppen og det er jo altid en udfordring. Har haft lønforhandlinger det har givet tillæg til de erfarne og derudover er der givet kvalifikationstillæg Har arbejdet med udvidede åbningstider/arbejdetider og det har givet store udfordringer. Man kan ikke blive enige, Danske Fysioterapeuter har været inde over og det har været i KL. Er nu tilbage, hvor parterne er forpligtiget til at finde en lokalt løsning. I ft. fravær, gives der kun tj.fri m.løn til us., udredning og behandling i hospitalsregi. Katrine Rehab og træning Helsingør: Der gives kun tj. Fri.m. løn til akut læge og tandlæge besøg. Har også forsøgt at få en lokalaftale omkring udvidede arbejdstider i påsken og omkring jul. Kommunen ønsker ingen lokal aftale, så det drøftes fra gang til gang. Har haft problemer med rette kompetenceniveau ift. specialdiagnose/ryg. Terapeuterne har følt sig i klemme ift. autorisationsloven. Det har afstedkommet at der nu er givet kompetenceudvikling. Har via Ældrepuljen bla. søgt og fået til superviseret selvtræning, udslusningshold og nedbringelse af ventetiden. Har i det hele taget arbejdet med kompetenceudvikling ift. den nye bekendtgørelse på genoptræningsområdet. Pia Bornholm: der arbejdes med organisationsændringer er gået fra decentral til mere centralstyring. Det har naturligvis været drøftet i MED. Det prioriteres at arbejde med forløbsprogrammer. Har mistet 8 timer Charlotte TC Glostrup: Har arbejdet med velfærdsteknologi og det er spændende. Er opnormeret med 2, men har fortsat meget travlt.

5 Camilla TC Rødovre: Arbejder også ift. den nye bekendtgørelse, ift. hvilke forløb borgerne skal have. Arbejder med SMART mål. Der er indført sundhedsfremme og gives 30 min., hvis man selv supplerer med 30 min og kun hvis det sker sammen med kolleger. Der skal også omstruktureres. Fokus på velfærdsteknologi. Marianne PPR Frederiksberg: Håber på at blive lidt flere terapeuter. Blev omstruktureret i maj sidste år og skal arbejde meget med fagligheden fordi de ikke har en terapeutfaglig eder. Jannie TC Lyngby-Tårbæk: Drøfter pladser i MED. Det er meget frustrerende. Forsøger at holde fast i at pladserne, som jo er aftalt, er fordelt efter vores hovedorganisationer. Bruger meget tid på det. Desuden svært at få koordineret arbejdet på de forskellige plejehjem og at få lavet ensartede tilbud, uanset hvor man bor i kommunen. Mette SC Tårnby: som også dækker Dragør. Der er via Ældrepuljen kommet 4 nye terapeuter og ½ visitator stilling. Det har betyder at ventetiden nu er fin og at geriatrien er blevet løftet. Taler meget om at løfte fagligheden, men hvordan? Der er ikke givet midler til kompetenceudvikling. Det besluttet at der skal være en evidens/ressourceperson på 8 timer til faglig udvikling, men timerne tages fra terapeuttimerne. Det skal evalueres om 1 år, for at se hvordan det så har fungeret. Kate Tranehaven Gentofte: Det er opgjort at der har været en 30 % stigning og det har givet opnormering på 4 stillinger. Har ikke fået midler fra Ældrepuljen. Har i en periode arbejdet med udvidede arbejdstider og arbejder i det daglige fra kl og lørdage fra kl Der er 3 fysio og 1 ergoterapeut på vagt lørdage. Det giver desværre mange huller når der skal afspadseres! Betales med de 28 % lørdage kl Ordningen evalueres nu. Har overvejelser om arbejdet lørdage kan overgå til de studerende. Det gør de i Lyngby. Rikke Center for specialterapien i Gentofte: Har lige deltaget i Den gode arbejdsplads sammen med AMIR det var et rigtig godt og anbefalelsesværdigt kursus. Har derefter fået rigtig godt gang i TRIO arbejdet. Det har bla. afstedkommet en temadag med en god værdisnak, hvor der også blev drøftet sygefravær, børns sygdom, frihed til læge besøg mmm. Ift. hvad der er i orden. Birgitte TC Allerød: Skal spare 4,4 %, men har kunnet klare det ved en stillingsreduktion, som er sket frivilligt. Men der skal også spares til næste år, det vides endnu ikke hvor meget. Har haft lønforhandlinger, havde ønsket fast tillæg, men det blev desværre til et engangstillæg. Desuden ansat en udviklingsterapeut som har fået gode kvalifikations tillæg i stedet. Tina TC Egedal: Er nu flyttet ind i det fine nye Sundhedshus. Der snakkes meget struktur og færre tillidsrepræsentanter, ledelsen der ønskes TR for flere faggrupper. Har fået stor-rums kontore og der er dårlig akustik. Er blevet opmærksom på, hvor stor forskel der er lønmæssigt på sundheds og ældreområdet.

6 4) Arbejdstidstilrettelæggelse Af alle de tilstedeværende var der ingen der havde en lokal aftale der var bedre end de 28 % som Ok siger. (28 % fra kl ). Bortset fra Gentofte, hvor det er lykkedes at få 28 % fra kl. 8. Der har været drøftet om en dag/ lørdag skulle give en dag til afspadsering, uanset hvor mange timer der arbejdes om lørdagen. Nogle steder er der en god solidarisk kultur, andre steder er der en mere nøjeregnende kultur. 5) Forberedelse og inspiration til lokale lønforhandlinger. Henrik Slot, forhandlingskonsulent fra Danske Fysioterapeuter, kom og gav oplæg og vi havde nogle gode drøftelse og erfaringsudvekslinger. Se oplæg som er vedhæftet. Vi blev enige om at det kunne være et godt emne at tage op igen til næste møde og aftalte at sende eksempler begrundelser og størrelser på tillæg til Charlotte. (ikke persondata!) Vil så forsøge at få lavet et samlet billede til vores næste møde. Det kan bruges som inspiration og hjælp til os alle sammen. Næste møde er d. 18 juni.

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Brugerstyrede senge i psykatrien 20 Akutsygepleje i kommunerne 8 Af kredsformand Jytte Wester Fagligheden skal prioriteres DSR NORD Magasin for medlemmer

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data

26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data 26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Regionsgeneralforsamling 2014.

Regionsgeneralforsamling 2014. Regionsgeneralforsamling 2014. Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010 Beretning 2010 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Regionsbestyrelsens arbejdsgrupper s. 5 Fremtidens forening/rekruttering s.

Læs mere