Polyteknisk Flyvegruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe"

Transkript

1 Nr juni 2002

2 Postadresse (værksted): PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU bygn. 237, 2800 Kgs. Lyngby Tlf BG Bank girokonto nr Danske Bank konto nr vedr betalingsforhold: Polyteknisk Flyvegruppe Klubhus (flyveplads): Polyteknisk Flyvegruppe EKKL Eskebjergvej 88B 4593 Eskebjerg Tlf Fax Klubhusets Pladsfrekvenser: 122,5 MHz og 123,42 MHz Kalundborg Flyveklub; telefon Formand: Jørgen Bachmann Tlf (dag), Klubhusformand: Knud T. Andersen Tlf (dag), (priv.) Næstformand: Bo Beltoft Madsen Tlf priv. Flyvechef: Morten H. Bennick Tlf (dag) (priv.) Kasserer: Axel Morgenstjerne Tlf priv. PR-chef: Kristoffer Dragsbæk Raun Tlf Sekretær: Marianne W. Thomsen Klubtræner: Torben Kristensen Tlf priv. Best.medlem: Erik Trudsø Jespersen Tlf priv. PFG-nyt udgivelsesterminer i 2002 : Medio februar, april, juni, september og november Deadline er den 1. i samme måned. Ansvarshavende er formanden: Jørgen Bachmann Redaktionsudvalg: Kristoffer Dragsbæk Raun og Erik Trudsø Jespersen. Forside vignetten skyldes flyvegruppens mangeårige hustegner, Ove S. Pedersen Forsidebilledet er taget af Michael Krogh i DuoDiscus over Lillebælt den 1. juni Tryk: DTU Tryk Oplag: 300 eksemplarer Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU institutter mm. 2

3 Formandens dragehale Vi er ved at finde fodslag med udgivelsen af PFG-nyt og skulle med dette nummer forhåbentlig være forskånet for forsinkelser på op til to uger forårsaget af misforståelser og procedurefejl: oplaget er således forøget til 300 og afleveringen til Post Danmark sker fremover på hovedpostkontoret i København. Oplagsforøgelsen sikrer at nye medlemmer samt interesserede kan få tidligere udsendte blade som en yderligere introduktion til PFG. Endnu engang kan vi glæde os over fortsat medlemsforøgelse og højt aktivitetsniveau i de forløbne to måneder. Dårligt vejr har ikke været en hindring for flyvning, men det er naturligvis de gode dage vi husker og disse sætter yderligere spor i vores termikliga status, som I kan følge på Udskrevne 300 og 500km opgaver har i maj og juni været mere reglen end undtagelsen og det kan konstateres at den psykologiske katalysatoreffekt ved P2 s turbo har været enorm: Ikke blot får den P2 af sted, men alt andet, der kan flyve, gør deres bedste for at følge efter! Old-boys arrangementet var igen i år en stor succes og de ca 30 fremmødte fik rig lejlighed til atter at opleve flyvning og kammeratligt samvær så godt som i gamle dage. En diskussion under briefingen om anvendelsen af Duo en på denne kanon-dag resulterede heldigvis ikke i at nogen måtte tage skuffede hjem: Efter behørig inspektion af Lillebæltsbroen vendte P2 hjem og så vidt det er oplyst fik alle, der havde ytret ønske om det, en tur i den. Det er vores håb at endnu flere old-boys melder sig ind som passive medlemmer. Denne gruppe er i PFG rekordstor i forhold til andre klubber og udover det økonomiske bidrag medvirker den til, at vi har et solidt funderet netværk, som alle har stor glæde af. Efter vintersæsonens flyvedligeholdelsesarbejde står vores værksted på DTU nu klar til sommerens aktivitet med færdigudskiftning af termoruder og øvrige nødvendige vedligeholdelsesarbejder og det er med glæde vi kan meddele, at Stefano Fazzi er tiltrådt som værkstedsleder: vi opfordrer alle til at afsætte lidt tid indimellem til at deltage, når Stefano kalder og i øvrigt altid tænker på at efterlade værkstedet i lidt pænere stand efter enhver aktivitet. Når dette nummer af PFG-nyt dumper ind af brevsprækken er der kun få dage til sommerlejrens start: mange har allerede meldt sig som deltagere og vi er sikret et pænt flyvehold på alle dage. Vi glæder os til at byde velkommen til yderligere mange gæster, som endnu ikke måtte have besluttet sig for hvordan deres ferie skal forme sig, og især opfordrer vi vores nye medlemmer til at udnytte chancen til at komme et syvmileskridt videre i skolingen i kombination med afholdelse af en dejlig ferie! Jørgen Bachmann 3

4 Oplæg vedr. nye takster i 2003 Som bekendt skal vi betale højere afgift for PFG s benyttelse af Kalundborg Flyveplads. Stigningen forventes at udgøre kr/år, og for at kunne betale det, agter bestyrelsen at foreslå følgende til næste generalforsamling: 1. Indførelse af en årsafgift for stationering af fly på EKKL på 1000 kr/fly. 2. Indførelse af en årsafgift for benyttelse af telthangar og carport på 1000 kr/enhed. 3. Forhøjelse af årsafgiften på hytter ved klubhuset til 1000 kr. 4. Forhøjelse af kontingentsatser. Vedr. pkt. 1: Der har tidligere været en sådan afgift på 600 kr/fly, som blev opkrævet af Kalundborg Kommune. Vedr. pkt. 2: Denne afgift indføres efter aftale med KF til delvis dækning af vedligehold af telthangar og tag på carport. Pkt. 1 og 3 dækker godt halvdelen af den nye pladsafgift. Pkt. 4 vil følgende nye kontingentsatser kunne finansierer resten: a. Aktive 250 kr/md. (nu 235 kr/md.) b. Studerende 170 kr/md. (nu 160 kr/md.) c. Udlandsmedlemmer 300 kr/år (nu 285 kr/år) d. Passive 205 kr/år (nu 195 kr/år) Alternativ: Afskaffelse af klubhusopholdsafgiften Det følgende alternativ er kassererens favorit, fordi det er trættende at skulle minde folk om at skrive sig på opholdslisten for bagefter at finde ud af, at mange alligevel har glemt det. Og diskussioner om, hvorvidt 3 timers ophold nu skal udløse et kryds eller ej er begyndt at kede mig. Endeligt ville det være en STOR lettelse at slippe for de utallige posteringer, som afregning af klubhusophold kræver. Det er en ret besværlige afgift, som også er genstand for megen undren blandt medlemmerne. Så... Vedr. pkt. 4 vil følgende nye kontingentsatser kunne finansierer resten af flyvepladsafgiften samt afskaffelse af klubhusopholdsafgiften: a. Aktive 300 kr/md. (nu 235 kr/md.) b. Studerende 195 kr/md. (nu 160 kr/md.) c. Udlandsmedlemmer 385 kr/år (nu 285 kr/år) d. Passive 295 kr/år (nu 195 kr/år) Taksten for kamre og annekser bliver bibeholdt. Afstemning på næste generalforsamling De to alternativer vil blive udformet i to alternative forslag til takstregulativ, som generalforsamlingen skal stemme om. I tiden indtil da, forventer jeg en pulserende debat for og imod klubhusopholdsafgiften. Der bliver bl.a. til det formål også mulighed for at tilkendegive sin mening her i PFG-nyt i form af læserbreve. Selv vil jeg sige, at jeg nok bedst og længst kan yde en fremtidig indsats som kasserer, hvis vi beslutter at afskaffe klubhusopholdsafgiften. Det vil ligesom indførelsen af PBS gøre denne post mere overkommelig! Såvidt jeg kan bedømme, vil mit forslag for langt de fleste have yderst begrænsede økonomiske konsekvenser. Men skulle nogen føle, at de vil få for lidt for pengene, ja men så kom dog lidt oftere til Kaldred! Det kan jeg anbefale! Axel Morgenstjerne 4

5 Tour de Danmark 2002 Flyene, ikke piloterne, inddeles første dag på touren i hold bestående af 3-4 fly således at holdenes indbyrdes handicaps matcher nogenlunde. Af pointsystemet fremgår at det ikke er af nogen betydning om der deltager 3 eller 4 fly på hvert hold, og om holdene indbyrdes har uens handicaps. Det er op til de enkelte hold forud for hver flyvedag, at udskrive en opgave som holdet satser på kan gennemflyves, der kræves således en hel del planlægning af holdene forud for hver flyvedag. Reglerne regnes ud sådan her: P = Point Ah = Antal fly på holdet D = Distancepoint V = Vendepunkts point Hh = Hold handicap Hi = Individuel handicaps Lf = (ude) landing på godkendt flyveplads FV = Fløjne vendepunkter PK = planlagte kilometer 5

6 FK = Fløjne kilometer PV = planlagte vendepunkter P = ( D + V + L ) * 3/Ah D = 1000/Hh * ( 3 FK PK) V = 300 * ( 2FV PV ) Lf = /Hi Udskrives en for stor "mundfuld" (mange kilometer / vendepunkter) straffes det. Men udskrives en for lille tur straffes det også. Reglerne betyder også, at man med fordel kan vælge at lande på en flyveplads i stedet for en udelanding. Slutpunktet for ruten behøver ikke at være dagens modtageklub, hvis man ikke mener vejret/heldet/evnerne/flyet er til det. Som vendepunkt kan vælges markante terrænpunkter (byer, kirker, søer, mm.) Et vendepunkt må ikke ligge nærmere end 10 km på et andet vendepunkt for samme hold, og et vendepunkt kan kun anvendes een gang af samme hold (samme flyvedag). Holdene skal straks de er samlet første dag på Touren vælge en holdkaptajn, (gerne den med den flotteste mobiltelefon) som har ansvaret for at indlevere opgaver forud for hver flyvedag til konkurrence ledelsen tidspunktet aftales på briefingen om morgenen. Og om aftenen indlevere dagens "høst" af kilometer samt vendepunkter mm. for holdet. Det gælder med andre ord om at arbejde sammen i hold, og har et hold fået lagt en god rute med passende antal vendepunkter i forhold til vejret, kan det jo betale sig at holde den hemmelig for de øvrige hold. Konkurrence ledelsen har til hver en tid myndighed til at aflyse en flyvedag, af den ene eller den anden grund. Aflyses dagen godtgøres ikke for udskrevne opgaver, fløjne som ikke fløjne. Deltagende fly i årets tour er: ASK 13 XEG og Discus B XST fra Svævethy, Grob 103a XOJ fra Tølløse, DuoDiscus RXM fra Midtsjælland, Dimona fra Århus Svæveflyveklub, LS1 C XKK fra Lemvig, Grob 103 Twin II acro fra Vestjyllands, Astir CS XDE fra Fyns, ASK 21 LVX fra Lemvig, Mosquito A XIG fra Lemvig og Ka6 CR XGM fra Fyns. Nogle klubfly har et stort antal deltagende piloter. Ialt kommer omkring 50 personer der direkte deltager på Touren til Kaldred den 13. juli, når sidste sjællandske ben fra Tølløse til Kaldred afvikles. Vi håber de allesammen kommer flyvende, muligheden burde være der med den relativt korte afstand mellem de to pladser. Om aftenen holdes den store afslutningsfest i hangaren selv om det i år er om fredagen gør den det samtidigt ud for Kalundborg Flyveklubs Grisefest - den traditionelle afrunding af sommerlejren. Dagen efter, om lørdagen, er vi i PFG s klubhus vært for morgensbuffet til alle. Vi lægger op til lokal pressedækning og borgmesterbesøg mm. i forbindelse med dagene. fra Tour ens pressemateriale 6

7 Sommerlejren på EKKL Lige siden flyvegruppen flyttede aktiviteterne til Kaldred i 1961 har der hver sommer været holdt 2 ugers sommerlejr i begyndelsen af juli, med den store årlige sommerfest, kofesten, som højdepunktet i den midterste weekend. Samlingspunktet for flyveaktiviteterne i sommerlejren har gennem de seneste mange år været Kaiser, der trofast har taget instruktør tørnen bag i K13. I år er der forhåndstilmeldt adskillige instruktører, så der er alt mulig grund til at 2-sædede elever pakker soveposen og kommer i sommerlejren. Skulle det hænde at der er dage med mindre optimalt flyvevejr, har vi stadig masser af projekter på og omkring klubhuset der kræver en arbejdsindsats. Mange ting er i tidens løb blevet lavet på disse dage, til fælles gavn, - og så er det faktisk meget hyggeligt. Ved dagens slutning og det er i begyndelsen af juli mellem kl 21 og 22 om aftenen er der hver aften nogle af medlemmerne der har tilberedt dagens festmåltid. Den sædvanlige morgenbriefing er også i sommerhumør, idet den på hverdage i sommerlejren først holdes kl. 10. Som omtalt andet sted afholdes KF s grisefest i år allerede om fredagen, som TourdeDanmark afslutningsfest i hangaren. Nye medlemmer Der er som nok mange har bemærket en større gruppe nye medlemmer i flyvegruppen: Christian Krog Madsen, stud. polyt Daniel Haraldsson, stud.polyt Kim Cecilia Zambrano Luise Bruen Hemmingsen Mads Engelund, stud. polyt Roeland de Cock Thomas Havsager Andersen, stud. polyt Velkommen til alle de nye og tag godt imod dem til de gamle! Der er stadig et par prøvemedlemmer vi håber konverterer til rigtige medlemmer inden længe. 7

8 Flyvning med, og omskoling til PFG fly. 1. Generelt Indledning Udover krav i h.t. gældende SLV bestemmelser og DSvU uddannelsesnormer gælder følgende minimumskrav for PFG fly.. I henhold til DSvU s uddannelsnormer er det ikke muligt at opnå omskoling som eneflyver. Først ved udstedelse af S-certificat/ Lokalflyvningstilladelse påføres aspirantens logbog med omskoling til det 1-sædet og 2-sædet uddanelsesfly Omskoling generelt S-certifikat, Kræver godkendelse af en førsteinstruktør 1.3. Soloflyvning. Finder sted på K13, når eleven af mindst to instruktører skønnes kvalificeret Eneflyvning. Finder sted på K Strækflyvning,Førstegangs-udstedelse S-certifikat, + 5 flyvninger på typen og heraf en flyvning på 1 times varighed. Kan udstedes af alle instruktører Strækflyvning,Sæson -fornyelse Sæsonfornyelse: En landing på typen forinden i samme sæson Flyvning med passagerer i klubbens materiel Omskoling kræver passagertilladelse og godkendelse af flyvechefen 1.8. Kunstflyvning. S-piloten skal have gennemgået manøvrerne i et 2-sædet svævefly med en førsteinstruktør Observationslisten Hvis en pilot/elev udviser en adfærd i luften eller på flyvefeltet som indebærer en forøget sikkerhedsmæssig risiko for ham/hende eller for sine omgivelser, kan dette medfører restriktioner i brug af PFG s fly eller startmaterial. Restriktioner vil blive påført observationslisten og meddelt piloten/eleven. 8

9 2. K Omskoling. Punkt 1.2 eller Lokalflyvningstilladelse Strækflyvning. Punkt timers flyvetid på K8. Mindst to solo-flyvninger af hver en times varighed. 3. Junior Omskoling. Punkt Strækflyvning. Punkt En marklanding på K8. 4. Astir Omskoling Punkt timers flyvning på Glasfly Strækflyvning. Punkt Sølv-C diplom, 2 marklandinger på andet ensædet fly. 5. Discus Omskoling Punkt Sølv-C diplom, 60 timers total flyvetid, heraf mindst 10 timer på ensædet glasfly Strækflyvning, Punkt Flere strækflyvninger på andet ensædet glasfly samt 2 marklandinger 6. K Omskoling. Punkt , Sølv-C diplom, 70 timers total flyvetid, heraf mindst 10 timer på ensædet glasfly Strækflyvning Punkt Flere strækflyvninger på andet ensædet glasfly samt 3 marklandinger Kunstflyvning Punkt førsteinstruktørbevis. 7. Duo Discus T Omskoling. Punkt , Sølv-C diplom, 100 timers total flyvetid, heraf 10 timer på ensædet glastype med optrækkeligt understel, Omskoling skal omfatte tilfredsstillende udførte mærkelandinger. Omskolingen omfatter altid motor-installationen. Aspiranten skal være i det grønne område på træningsbarometeret Strækflyvning. Punkt marklandinger samt 5 strækflyvninger på ensædet fly. Morten H. Bennick 9

10 Værkstedsbygningen Stefano og undertegnede har 3. juni besigtiget taget på Bygning 237 sammen med Lars Andersen, Byggeog Miljøteknik ApS, der var rådgivende på det store tagprojekt vi gennemførte I foråret 2000 med økonomisk støtte fra A.P.Møller Fonden. Alt så vel ud, bortset fra at Autogruppen har monteret en ventilationsinstallation på en måde som Byggeog Miljøteknik ApS ikke ville have gjort. Dette skal undersøges og evt. rettes af Autogruppen. Sternkanten øverst på muren - den grå kant - bør males allerede nu, idet derpå grund af besparelsen ved tagreparationen ikke er malet "nok" med træbeskyttelse. Hvor mange kvadratmeter og hvor mange penge, det drejer sig om, er jeg ikke ganske klar over nu, men Stefano og jeg "ser" på sagen. Ideen er så inden alt for længe at starte et malersjak op, der kan male stern-kanten allerede i sommer. Jeg har aftalt med Lars Andersen, at Bygge- og Miljøteknik ApS giver os et tilbud på en serviceaftale for information om tagets tilstand. Bygge- og Miljøteknik ApS har en mand, der drager rundt og foretager målinger på deres tage, og jeg mener at det vil være godt én gang om året at få en sådan rapport, således at vi kan holde øje med at isoleringen virker (at hulrummet er tæt). Jeg tror ikke på, at det er noget PFG får taget sig sammen til at klare selv. Vi skal måske for hele bygning 237 (altså Autogruppen + Flyvegruppen) regne med en udgift på kr/år. Bygge- og Miljøteknik ApS skriver snarest den vedligeholdelses-instruks, som jeg har efterlyst, der bl.a. vil omtale hvordan færdsel på taget må foregå, og at der med jævne mellemrum skal fejes blade ned, således at der ikke dannes jord/muld bunker deroppe. Det er vigtigt at alle medlemmer er bekendt med dette, så vi beskytter den store investering og ikke uforvarende kommer til at beskadige taget. Henrik H. Vinther Vær forberedt på, jfr. ovenstående at der I løbet af sommeren bliver bud efter frivilligt personel til diverse opgaver omkring værkstedet. Bl.a. mangler vi fortsat at få monteret nogle af de indkøbte termoruder, ligesom en generaloprydning og -rengøring står for tur. Stefano og Kristoffer koordinerer aktiviteterne. Bestyrelsen 10

11 Referat af bestyrelsesmøde 20/5 20 maj 2002 kl. 11 i klubhuset på Kaldred Deltagere Bo B. Madsen, Axel Morgenstjerne, Marianne W. Thomsen, Jørgen Bachmann og Erik Trudsø. Referat fra bestyrelsesmøde 16. april godkendt. Post ind Post ud Medlemmer Uddannelse Medlemsmøder PR-arbejde Økonomi Status Ansøgning fra Niels Christian om hytte på området, vi afventer tegning. Mail fra DsvU med at 3 instruktører mangler efter uddannelse, flyvechefen tager sig af dette. Div. rykkere til dem der skylder penge, nogen har reageret men ikke alle. Der er sendt kontoudtog til 28 passive medlemmer. Brev til Danske Bank om underskriftsberettigelse. PFG-nyt 02/2002 udsendt. Otto Jespersen er indmeldt som passiv, Nicolai er meldt administrativt passiv, Nyt aktiv medlem: Christian Krogh-Madsen samt 2 nye prøvemedlemmer, 3 instruktører mangler obligatorisk videreuddannelse. Action: flyvechefen. Anders B Christensen er gået solo, 2 elever har bestået S-teori, Til lykke til alle, Sommerlejrmøde afholdt den på værkstedet. Hytteområdeplanlægningsmøde afholdes primo juli på EKKL. Der svares på 2 5 mailhenvendelser pr uge (Marianne/Kristoffer) Nordisk landssvæveflyvedag d. 25 maj, vi hjælper KF. Der er nu ca. 45 tilmeldte på PBS. Axel fremlægger forslag til nyt takstregulativ i næste PFG-nyt. Materiel Fly Motor i Duo må igen bruges, og der er atter kommet radioer i K13 og K8. Polyt 5 - Spil kører helt uden problemer. Wirehentere/traktorer Kører. Startvogn Kører ikke, styretøjet virker ikke. EKKL Flyveplads - Klubhus 1. salen vil vi gerne have færdig, incl. trappe, der er kommet hjørnesofa, Ingen rygning på 1. salen vi skal have dette tydeligt skiltet. Værksted Stefano har accepteret at overtage hvervet som værkstedsleder. Der er afhentet et komfur, det er endnu ikke tilsluttet og rengjort. Flyvning Hændelser Instruktørmøder - Ansøgninger fra medl - Langsigtet planlægning - Der er stor skolings aktivitet. Morten har sat skub i vor deltagelse I Termik-ligaen. Udsendelse Deadline for materiale til PFG-nyt er 1. juni. 11

12 Eventuelt Instruktører skal være på online listen. Der blev taget luftfotobilleder d. 19 maj over vores område på Kaldred, billederne skal bruges som udgangspunkt for hytteområdeplanlægningsmødet. TourdeDanmark KF laver udsalg af håndmadder, 2 gange til frokost fredag og lørdag. KF sørger for festmaden i forbindelse med fredag aften. PFG sørger for morgenmadsbuffé lørdag. Campingplads bag KF har plads til ca. 40 campingvogne, Der er indtil nu tilmeldt 11 fly, der regnes med 80 mennesker, lige nu er der 50. Næste møde Afholdes på hos Erik onsdag den 12 juni kl. 18 Marianne W. Thomsen Referat af møde med Kalundborg Flyveklub Dato: Tilstede: Emne: 19/ , i PFG s klubhus på Kaldred. Jørgen Bachmann, Bo B. Madsen, Axel Morgenstjerne, Marianne W. Thomsen, Henning Pedersen, Børge Nielsen. Formel samarbejdsaftale mellem KF og PFG. Følgende emner blev drøftet: - Snak om priser for opstaldning af privatejere fly på pladsen, brug af plads i telthangar og i carport/halvtag, således at vi er forberedt på nye takster til næste års takstregulativ. - Flyslæbs priser ændres der ikke på. - Udgifter til hangar deles ligeligt mellem de to klubber. - Kontoudtog sendes løbende mellem klubbernes kasserere. - Spil regnskab gøres op ved sæson afslutning, ca. november., for at det kan komme med i årsregnskabet (PFG har kalenderåret som regnskabsår). - Jordmateriel: tagdækning af halvtag bør udføres inden / i sommerlejern. Udgifter til jordmateriel fordeles som hidtil. - Olierummet skal der gøres noget ved, vi skal have sat en lås på. - den gamle campingvogn og luftpudebåden som er placeret ved telthangar, skal fjernes inden sommmerlejren. KF tager sig af dette. - Der er ikke noget nyt fra kommunen, Egon Sørensens aftale løber til 1 juli. - Slæbelister bør føres med angivelse af startretning, for at vi har skriftlig dokumentation for antal starter i de forskellige retninger. - på startlister skal anføres startsted, der er plads til at nævne dette (EKKL ØST/ EKKL VEST) - dette skal vi bare huske. Marianne W. Thomsen 12

13 Udkast til formel samarbejdsaftale mellem PFG og KF Aftalen omfatter drift og organisering af fælles jordmateriel for svæveflyveaktiviteterne på Kaldred. Fælles jordmateriel og installationer: 1 telthangar 1 svæveflyvehangar 1 gl. spil (Opel Blitz) 1 nyt spil (Bedford) 1 wirehenter (Granada) 1 wirehenter (VW pickup) 1 traktor (Grå Ferguson) 1 benzinstander 1 startvogn 1 carport/halvtag incl. olierum 7 jordradioer; (3 faste og 4 bærbare) samt 2 ladestationer og div. batterier. Vedligeholdelse og servicering af jordmateriel og installationer foretages efter nærmere aftale mellem de to klubber, idet begge klubbers bestyrelser træffer gensidig aftale om hvad der skal foretages og hvem der foretager hvilken vedligeholdelse. Udgifter til vedligeholdelse fordeles mellem klubberne efter det pågældende års antal starter. Dog fordeles udgifter til hangarer (svæveflyvehangar hhv. telthangar) med halvdelen til hver klub. Begge klubber sender løbende specificerede kontoudtog til hinanden. Spilregnskab gøres op ved sæsonafslutning (ca. november). Møder og afregning aftales kassererne imellem. Afregning foretages inden næste sæson. Bem.: Aftalen mangler endelig formulering og præcisering inden den underskrives af de to formænd 13

14 Elevgruppe-møde Den 13/6-02 blev der afholdt elevmøde på værkstedet. Vores nye elever Roel, Kim, Daniel og Christian, samt Marianne og Kristoffer (elevkoordinator) deltog. Emnet der blev diskuteret var bl.a. optimering af flyvedagens afvikling, så der bliver mulighed for at eleverne minimum får 4 starter hver på en flyvedag. Mange gode ideer blev taget op til diskussion: - Stå tidligt op og gøre radioer, batterier, startlister mv. klar, trække fly ud af hangaren, så alt vil være klart før briefingen - K-13 kunne komme forrest i køen, hvis der ikke er termik. - En kø til 2-sædet, en til 1-sædet. - Være klar til at starte når der er wirer (dette gælder også S-piloter mv.) - Skubbe K-13 tilbage, i stedet for at bruge traktor. - Flyve længe om aftenen. Endvidere blev der foreslået at der skulle være en elev som havde ansvaret for jordfunktionerne; Denne elev vil skulle organisere følgende: - At der hele tiden er wirer, og at to personer er klar til at tage dem af wirerhenteren - At starter bliver ført ind på startlisten - At fly bliver hentet - At der hele tiden er folk på startstedet, og at pauser afvikles efter aftale - At den næste elev i rækken er klar. Der blev også brugt tid på at diskutere den assisterende instruktørs rolle under en flyvedag. Elevgruppen opfordrer til at den assisterende Instruktør, AI bør befinde sig på jorden i det tilfælde at der er mange elever, eller på anden måde er pres på startfunktionen. Et forslag kunne være at vagthavende instruktør, VI og AI på sådanne dage skiftes til at flyve. Dette kunne fungere på den måde at mens den ene instruktør, flyver med én elev, bliver en anden elev briefet at den anden instruktør, AI. På den måde ville man spare tid på jorden og flere starter ville kunne opnås. Dette ville selvfølgelig kun være muligt såfremt der ikke er en-sædede elever på pladsen. AI skal gerne kunne briefe logbog-normer for elever i løbet af dagen. Der blev også snakket løse ideer om kapaciteten på til to-sædet flyvning. Med det øjeblikkelige pres på K- 13 eren gælder det om at udnytte den optimalt. Vi opfordrer til at flyvegruppen senere vurderer om der er brug for mere 2-sædet kapacitet til skoling, og om der evt. kan lejes ekstra fly i perioder. Oldboys-dagen blev også diskuteret. Det blev konstateret at eleverne ikke ville være dukket op, hvis de på forhånd havde vist hvor lidt flyvning der ville blive. Vi har med det pres vi har på K-13 eren, en forpligtigelse overfor de elever vi endelig har fået, at de kan få de starter som er muligt. Dvs. at de skulle have starterne som de havde lyst til, hvorefter det kunne være oldboys, børn og andre der kunne få ture. Der var ros til instruktørerne, og elevgruppen lovede at de ville bringe kaffe og vand samt lidt godt til den søde tand ud til de hårdtarbejdende instruktører. Et ønske om en samlet debrifing efter flyvedagen blev nævnt, og alle tilstedeværende elever tilsluttede sig dette. Der mangler generelt også information om skriftligt undervisningsmateriale (f.eks. når man skal til miniprøven). Teorikursus til vinter se ud som til at blive en nødvendighed, så dette skal arrangeres. Dette var lidt om hvad der blev vendt på elevmødet, og har du lyst til at give dit besyv med, kan du gøre det her i organet, eller sende det til mig. Kristoffer Raun, 14

15 Smånyt fra ind- og udland Bayreuth, Tyskland En gruppe piloter har søgt om, og af bestyrelsen fået tildelt DuoDiscus P2 for at deltage i en Arnborg Open/Sun-Air-Cup lignende konkurrence i Bayreuth, Tyskland fra den. 1. til 11. august. Vi ser frem til en fyldig beretning. Også en gruppe fra Værløse Svæveflyveklub deltager i konkurrencen. (Kristoffer Raun, Axel Morgenstjerne, Luise Hemmingsen, Morten Bennick) Bekescsaba, Ungarn Årets europamesterskab afvikles i det nationale ungarske center for svæveflyvning på pustaen i det sydøstlige Ungarn,i perioden Fra PFG deltager Stig Øye på KV, og Poul Gregert Jensen er med som hjælper for Øye. Herlev, Riverside, Kaldred Cristina Cvitanich og Felipe Cvitanich (for udenforstående; begge medlem af PFG; og søskende) har planer om at holde en fælles 70-års fødselsdagsfest på Kaldred den 3. august Ved samme lejlighed vil det sikkert blive opklaret hvordan den indbyrdes aldersfordeling er. Gørløse Polyt S var 25. maj til landssvæveflyvedagen udlånt til Nordsjællands Flyveklub. Efter sigende var arrangementet en stor succes, trods det ikke helt så gode vejr, og der blev fløjet mange ture i simulatoren. Undertegnede var et smut forbi, og udgav sig for introducent. Flyvningen gik ifølge instruktørene ovenud vellykket, hvor introducenten (mig) både demonstrerede spin og udretning af dette, termikflyvning, og extreme lowpass mellem hangarer. Instruktørene mente bagefter at jeg nok skulle begynde at flyve svævefly. Endvidere har vi fået sponsoreret et Force Feed Back joystick, så følelsen af flyvningen bliver mere realistisk. Vi står nu og mangler instrumenter, såsom højdemåler, fartmåler, variometer mv. Så hvis du ligger inde med noget, er vi meget interesseret. 15

16 Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby Bladnr Kalender 2002 Hvornår Hvad Hvor 26. juni Instruktørmøde B237 primo juli Hytteområdeplanlægningsmøde EKKL juli Sommerlejr EKKL 6. juli Kofest EKKL 12. juli Grisefest og Tour de Danmark afslutning EKKL juli Europamesterskaber Ungarn juli Sun Air Cup Arnborg august Bavaria C(h)amp Bayreuth august SM (2. del) Slaglille august VM klubklasse Tyskland 26. oktober Væddemålsfest EKKL 16

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 17. december 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 17. december 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 17. december 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte Gulddrenge GF 2004 Vinteroverhaling Glider motion display Vinterens virtuelle oplevelse Foredrag

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 02 Vedr. Instruktørkurser 2015. DATO: 12.01.15 Hermed fremsender

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 30. september 2002

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 30. september 2002 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 30. september 2002 Postadresse (værksted): www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe Klubhus (flyveplads): PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU bygn. 237, 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Flyvereglement for. Aarhus Svæveflyveklub. Instruktørgruppen. Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014

Flyvereglement for. Aarhus Svæveflyveklub. Instruktørgruppen. Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014 2014 Flyvereglement for Aarhus Svæveflyveklub Instruktørgruppen Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014 Klubbens flyvereglement er reglerne for hvad medlemmerne må og ikke må i forhold til den daglige gang i

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte Sommerlejr DM på Arnborg Jubilæum Generalforsamlingsreferat Bestyrelsesmøder Medlemsstatistik Udlandsnyt

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Formandens dragehale Kassererens spalte Indbydelse til old-boys dag PFGs PR roadshow Takstregulativ 2004 Sommerlejren Bestyrelsesmøder Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Unionshåndbog. Omskolingskrav m.v.

Unionshåndbog. Omskolingskrav m.v. Side nr.: 1 af 9 Omskolingsregler - Unionens fly HB har besluttet flg. flyvetidskrav for flyvning på DSvU s fly. De vil fra sæson 2014 være således: Flyvetidskrav: Puchacz: Discus: LS-8: Duo Discus: Rotax

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 06. juni 2006

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 06. juni 2006 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 06. juni 2006 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra GF i PFG Tøsetræf DM 2006 Påsken 2006 K-13 Velkommen og tillykke Arnborg lejr 2006 SM 2006

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003 Indkaldelse til generalforsamling Årsberetning for 2002 Revideret årsregnskab for 2002 Forslag til budget 2003 Forslag til takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Old-boys dag Velkommen og tillykke SM Sommerlejr på Kaldred Referat fra generalforsamlingen Vedtaget takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2/2002 25.april 2002

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2/2002 25.april 2002 PFG-nyt Formandens dragehale Kassererens spalte Generalforsamling Takstregulativ Flyvechefens klumme Bestyrelsesmøde Sjællandsmøde Old boys dag Udlandsnyt Kalender Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Formandens dragehale Jørgen Bachmann Værkstedet Vejen til S Medlemsfordeling En flyvedag med min far TERMIK-Ligaen Skygader Velkommen og tillykke

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 1. april 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 1. april 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 1. april 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte En tur til Sverige 60 års jubilæum Et par ord fra flyvechefen Klubtrænerens forårsfornemmelser Åbent

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1/2002-15. februar 2002

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1/2002-15. februar 2002 PFG-nyt Formandens dragehale Indkaldelse til Generalforsamling Sæsondebriefing Referat fra bestyrelsesmøde 10.1 Simulatorprojekt og PR Sjællandske klubbers fællesmøde Væddemålsfesten Danske vinger Kalender

Læs mere

Vejle Svæveflyveklub TAKSTREGULATIV 2009 Revideret den: 4. marts 2009 / PGK

Vejle Svæveflyveklub TAKSTREGULATIV 2009 Revideret den: 4. marts 2009 / PGK Vejle Svæveflyveklub TAKSTREGULATIV 2009 Revideret den: 4. marts 2009 / PGK VSK Takstregulativ 2009 side 2 af 8 1. INDSKUD Kr. 3.600 som betales med kr. 900 senest 3 måneder efter indmeldelse i klubben

Læs mere

Indkaldelse til GF 2014 Årsberetning 2013 Takstregulativ 2014 Årsregnskab 2013 Budget 2014 Kalender

Indkaldelse til GF 2014 Årsberetning 2013 Takstregulativ 2014 Årsregnskab 2013 Budget 2014 Kalender Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2014 Indkaldelse til GF 2014 Årsberetning 2013 Takstregulativ 2014 Årsregnskab 2013 Budget 2014 Kalender Polyteknisk Flyvegruppe Postadresse og værksted:

Læs mere

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB NAVN: PILOT NR.: DATO: SIDSTE 3 MDR. SIDSTE 12 MDR. TOTAL STARTER TIMER INDSÆT DIN TRÆNINGSTILSTAND I BAROMTERET PFT. TEORI OK INSTRUKTØR: I- NUMMER: PFT Spørgsmål!

Læs mere

AVIATOR Forhandlingsprotokol (referat) Dokument nr. 182 Aalborg svæveflyveklub

AVIATOR Forhandlingsprotokol (referat) Dokument nr. 182 Aalborg svæveflyveklub Side 1 af 5 Afbud : ingen 1. Kommentarer til dagsorden Rettet 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder Venter til næste bestyrelsesmøde 3. Formanden - Formandsmøde. JBK og MKR har været

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 02 FLYVNING NR. 01 Vedr. Instruktørkurser 2005. DATO: 12.01.05 Hermed fremsender

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 25. februar 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 25. februar 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 25. februar 2004 Indkaldelse til generalforsamling Årsberetning for 2003 Revideret årsregnskab for 2003 Forslag til budget 2004 Forslag til takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 29. februar 2012

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 29. februar 2012 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 29. februar 2012 Indkaldelse til generalforsamling PFT-aften og Sæsonstart Årsberetning Kasserens spalte Revisionsprotokol Årsregnskab Forslag til Budget Forslag

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 30. november 2002

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 30. november 2002 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 30. november 2002 Formandens dragehale Birkeholms minde Kassererens spalte Væddemålsfesten Min første femtimers Termik-Ligaen Sæsondebriefing Kursusaktiviteter

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Mellem Kaldred og Himmelen Vintervedligeholdelsesplan Investeringer Bestyrelsesmøder Sæsondebriefing

Læs mere

AVIATOR Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 192 Aalborg svæveflyveklub

AVIATOR Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 192 Aalborg svæveflyveklub Side 1 af 6 Afbud: Michael Rønaa 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder Godkendt og underskrevet 3. Formanden Besøg af Lars Agesen-Pagh for at høre om klubbens

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Svævethy. Flyvereglement for Svævethy Nordvestjyllands Center For Fritidsflyvning

Svævethy. Flyvereglement for Svævethy Nordvestjyllands Center For Fritidsflyvning Svævethy Nordvestjyllands Center For Fritidsflyvning Flyvereglement for Svævethy 2015 1. Indledning: De til enhver tid gældende regler og bestemmelser for svæveflyvning samt dette reglement skal altid

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2006 Revideret årsregnskab for 2006 Forslag til budget for 2007 Forslag til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 7. marts 2006

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 7. marts 2006 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 7. marts 2006 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2005 Revideret årsregnskab for 2005 Forslag til budget for 2006 Forslag til takstregulativ

Læs mere

Referat fra medlemsmøde i Aviator

Referat fra medlemsmøde i Aviator Referat fra medlemsmøde i Aviator 2. august 2013 på EKVH Flyvesikkerhed: Gennemgang af hændelser Frank gennemgik de hændelser (forsikringsskader), der har været siden 2002 (opgørelse vedlagt). Det var

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 15. februar 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 15. februar 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 15. februar 2005 Indkaldelse til generalforsamling Årsberetning for 2004 Skal klubben købe en Rotax-Falke? Revideret årsregnskab for 2004 Orientering om luftrum

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2008 Revideret årsregnskab for 2008 Forslag til budget for 2009 Forslag til

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 15. oktober 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 15. oktober 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 15. oktober 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte Sisteron 2003 Mindeord Termik-Ligaen Op og ned ad skygaden Værkstedsprojekter Bestyrelsesmøder Donationer

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Formandens dragehale Kassererens spalte Familie rum Prøv en anderledes sommerferie Fuldstændigt takstregulativ SM. 1. afdeling 2008 Referat fra

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra GF Bestyrelsesmøder En hjertelig tak 100m mere, tak PFG team til Spring Cup TERMIK-Liga Takstregulativ

Læs mere

Vejle Svæveflyveklub. TAKSTREGULATIV 2016

Vejle Svæveflyveklub. TAKSTREGULATIV 2016 Vejle Svæveflyveklub TAKSTREGULATIV 2016 Indholdsfortegnelse: 1 FLYVESKOLEN... 2 2 KONTINGENT... 3 3 TAKSTER FOR AKTIVE MEDLEMMER... 4 4 GÆSTEFLYVNING... 6 5 GÆSTEGEBYRER... 6 6 HANGARLEJE... 6 7 OVERNATNINGER...

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 25. februar 2011

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 25. februar 2011 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 25. februar 2011 Indkaldelse til generalforsamling 2011 PFT-aften og Sæsonstart 2011 Årsberetning 2010 Kasserens spalte Årsregnskab 2010 Budget 2011 Forslag

Læs mere

Vejle Svæveflyveklub. Love

Vejle Svæveflyveklub. Love Vejle Svæveflyveklub Nørremarksvej 13 7160 Tørring. Tlf. 75 80 05 53 Web: www.v-s-k.dk E-mail: v-s-k@v-s-k.dk Klubpostadresse: Postbox 171 7100 Vejle Vejle Svæveflyveklub Love Revideret den: 4. marts 2009

Læs mere

Flyvechef- og S-kontrollant møde

Flyvechef- og S-kontrollant møde 1 DSvU 2015 Velkommen til: Flyvechef- og S-kontrollant møde 30. januar 2016 FC- og S-kontrollantmøde Dagsorden 1. Ankomst og registrering 2. Velkomst 3. S-kontrollanternes virke 4. Kommentarer til S-kontrollantrapporterne

Læs mere

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED Side nr.: 1 (6) 1. ALMENT Indstilling af S-kontrollanter foretages af hovedbestyrelsen. S-kontrollanter udvælges blandt aktive førsteinstruktører og sker på baggrund af vedkommendes erfaring i svæveflyveuddannelse,

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 25 FLYVNING NR. 04 DATO: 14.07.04 Vedr.: Diverse ændringer til uddannelsesnormer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

FLYVEREGLEMENT FOR LOLLAND FALSTER SVÆVEFLYVEKLUB

FLYVEREGLEMENT FOR LOLLAND FALSTER SVÆVEFLYVEKLUB FLYVEREGLEMENT FOR LOLLAND FALSTER SVÆVEFLYVEKLUB FR marts 2007 Indholdsfortegnelse: TILRETTELÆGGELSE OG LEDELSE...3 BRIEFING OG MARKORGANISATION...3 JORDLEDER...4 FLYVEDAGENS START...4 STARTRÆKKEFØLGE...4

Læs mere

Kristian S. Hansen (juryformand), Knud Møller Andersen, Mogens H. Larsen, HSvK

Kristian S. Hansen (juryformand), Knud Møller Andersen, Mogens H. Larsen, HSvK Spring Cup 2015 Velkommen til Spring Cup 2015. I denne informationsskrivelse finder du informationer om forskellige praktiske foranstaltninger, supplerende regler gældende specielt for Spring Cup, samt

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender

Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 december 2014 Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender

Læs mere

Hvordan bliver jeg pilot?

Hvordan bliver jeg pilot? ? Måske er du en af de mange, der tit har tænkt på, at det ville være vidunderligt at dyrke en flyves Hvem kan lære at svæveflyve? Stort set alle, der kan lære at køre bil, kan også lære at svæveflyve.

Læs mere

Kunstflyvning Kunstflyvningsgruppen kommer med nedenstående forslag vedr. kunstflyvning i HSvK i 2017.

Kunstflyvning Kunstflyvningsgruppen kommer med nedenstående forslag vedr. kunstflyvning i HSvK i 2017. Kunstflyvning 2017 Kunstflyvningsgruppen kommer med nedenstående forslag vedr. kunstflyvning i HSvK i 2017. Forslag fra Kunstflyvningsgruppen: Særtakst for Flyslæb og Færgeflyvning afskaffes til fordel

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 22. September 2006

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 22. September 2006 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 22. September 2006 Formandens dragehale Kassererens spalte DM 2006 En hjælper til DM Knud Toni Andersen Sommerlejr 2006 Tøsetræf Væddemålsfest Bestyrelsesmøder

Læs mere

Generalforsamlingen 2009

Generalforsamlingen 2009 Vejle Svæveflyveklub Nørremarksvej 13 7160 Tørring Klubpostadresse: Postbox 171 7100 Vejle Generalforsamlingen 2009 Resultatopgørelse 2007/2008 Balance 30. november 2008 Flydrift 2008 Budgetforudsætninger

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra generalforsamlingen Tur retur til Blumberg Udlånte fly Bestyrelsesmøder Spring Cup 2007 Jubilæum

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2010

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2010 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2010 Indkaldelse til generalforsamling 2010 Sæsonstart 2010 Årsberetning 2009 Revideret årsregnskab for 2009 Forslag til budget for 2010 Forslag

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 februar 2013

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 februar 2013 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 februar 2013 Indkaldelse til GF 2013 Årberetning 2012 Sæsonstartsmøde Takstregulativ 2013 Årsregnskab 2012 Budget 2013 VM i Argentina Referater fra bestyrelsesmøder

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Proaktiv klubledelse

Proaktiv klubledelse Proaktiv klubledelse Herning Svæveflyveklub har arbejdet proaktivt med metodisk brug af handleplaner Arbejder Herning Svæveflyveklubs bestyrelse proaktivt? Inspiration Herning Svæveflyveklub Flypark:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Dagsorden iflg. Vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035 Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 11.6.2016.

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. september 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. september 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. september 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Bryllupper 4 x 40 SM del 2 Nyt fra Klubtræneren Nyt fra værkstedsledelsen Diamantflyvning Bestyrelsesmøder

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 02. november 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 02. november 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 02. november 2007 Formandens dragehale Kassererens spalte Bestyrelsesmøder Krystalkugleudvalget 2007 En PFG ers oplevelser og eventyr i Sisteron Tøser på Arnborg

Læs mere

HUSK din klub er unik. Herning Svæveflyveklub er halvvejs oppe af bjerget!

HUSK din klub er unik. Herning Svæveflyveklub er halvvejs oppe af bjerget! Ved Flyvechef/S-kontrollant Per Kragsø HVOR mange nye S-piloter har I uddannet indenfor de sidste 5 år? Hvor mange af disse S-piloter er der i dag tilbage/aktive? HUSK din klub er unik. er halvvejs oppe

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE Gældende fra d. 25 marts 1982. Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, 2011. MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE. 1 Klubbens navn er: MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB Klubbens hjemsted er svæveflyvecentret

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere