Polyteknisk Flyvegruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe"

Transkript

1 Nr juni 2002

2 Postadresse (værksted): PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU bygn. 237, 2800 Kgs. Lyngby Tlf BG Bank girokonto nr Danske Bank konto nr vedr betalingsforhold: Polyteknisk Flyvegruppe Klubhus (flyveplads): Polyteknisk Flyvegruppe EKKL Eskebjergvej 88B 4593 Eskebjerg Tlf Fax Klubhusets Pladsfrekvenser: 122,5 MHz og 123,42 MHz Kalundborg Flyveklub; telefon Formand: Jørgen Bachmann Tlf (dag), Klubhusformand: Knud T. Andersen Tlf (dag), (priv.) Næstformand: Bo Beltoft Madsen Tlf priv. Flyvechef: Morten H. Bennick Tlf (dag) (priv.) Kasserer: Axel Morgenstjerne Tlf priv. PR-chef: Kristoffer Dragsbæk Raun Tlf Sekretær: Marianne W. Thomsen Klubtræner: Torben Kristensen Tlf priv. Best.medlem: Erik Trudsø Jespersen Tlf priv. PFG-nyt udgivelsesterminer i 2002 : Medio februar, april, juni, september og november Deadline er den 1. i samme måned. Ansvarshavende er formanden: Jørgen Bachmann Redaktionsudvalg: Kristoffer Dragsbæk Raun og Erik Trudsø Jespersen. Forside vignetten skyldes flyvegruppens mangeårige hustegner, Ove S. Pedersen Forsidebilledet er taget af Michael Krogh i DuoDiscus over Lillebælt den 1. juni Tryk: DTU Tryk Oplag: 300 eksemplarer Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU institutter mm. 2

3 Formandens dragehale Vi er ved at finde fodslag med udgivelsen af PFG-nyt og skulle med dette nummer forhåbentlig være forskånet for forsinkelser på op til to uger forårsaget af misforståelser og procedurefejl: oplaget er således forøget til 300 og afleveringen til Post Danmark sker fremover på hovedpostkontoret i København. Oplagsforøgelsen sikrer at nye medlemmer samt interesserede kan få tidligere udsendte blade som en yderligere introduktion til PFG. Endnu engang kan vi glæde os over fortsat medlemsforøgelse og højt aktivitetsniveau i de forløbne to måneder. Dårligt vejr har ikke været en hindring for flyvning, men det er naturligvis de gode dage vi husker og disse sætter yderligere spor i vores termikliga status, som I kan følge på Udskrevne 300 og 500km opgaver har i maj og juni været mere reglen end undtagelsen og det kan konstateres at den psykologiske katalysatoreffekt ved P2 s turbo har været enorm: Ikke blot får den P2 af sted, men alt andet, der kan flyve, gør deres bedste for at følge efter! Old-boys arrangementet var igen i år en stor succes og de ca 30 fremmødte fik rig lejlighed til atter at opleve flyvning og kammeratligt samvær så godt som i gamle dage. En diskussion under briefingen om anvendelsen af Duo en på denne kanon-dag resulterede heldigvis ikke i at nogen måtte tage skuffede hjem: Efter behørig inspektion af Lillebæltsbroen vendte P2 hjem og så vidt det er oplyst fik alle, der havde ytret ønske om det, en tur i den. Det er vores håb at endnu flere old-boys melder sig ind som passive medlemmer. Denne gruppe er i PFG rekordstor i forhold til andre klubber og udover det økonomiske bidrag medvirker den til, at vi har et solidt funderet netværk, som alle har stor glæde af. Efter vintersæsonens flyvedligeholdelsesarbejde står vores værksted på DTU nu klar til sommerens aktivitet med færdigudskiftning af termoruder og øvrige nødvendige vedligeholdelsesarbejder og det er med glæde vi kan meddele, at Stefano Fazzi er tiltrådt som værkstedsleder: vi opfordrer alle til at afsætte lidt tid indimellem til at deltage, når Stefano kalder og i øvrigt altid tænker på at efterlade værkstedet i lidt pænere stand efter enhver aktivitet. Når dette nummer af PFG-nyt dumper ind af brevsprækken er der kun få dage til sommerlejrens start: mange har allerede meldt sig som deltagere og vi er sikret et pænt flyvehold på alle dage. Vi glæder os til at byde velkommen til yderligere mange gæster, som endnu ikke måtte have besluttet sig for hvordan deres ferie skal forme sig, og især opfordrer vi vores nye medlemmer til at udnytte chancen til at komme et syvmileskridt videre i skolingen i kombination med afholdelse af en dejlig ferie! Jørgen Bachmann 3

4 Oplæg vedr. nye takster i 2003 Som bekendt skal vi betale højere afgift for PFG s benyttelse af Kalundborg Flyveplads. Stigningen forventes at udgøre kr/år, og for at kunne betale det, agter bestyrelsen at foreslå følgende til næste generalforsamling: 1. Indførelse af en årsafgift for stationering af fly på EKKL på 1000 kr/fly. 2. Indførelse af en årsafgift for benyttelse af telthangar og carport på 1000 kr/enhed. 3. Forhøjelse af årsafgiften på hytter ved klubhuset til 1000 kr. 4. Forhøjelse af kontingentsatser. Vedr. pkt. 1: Der har tidligere været en sådan afgift på 600 kr/fly, som blev opkrævet af Kalundborg Kommune. Vedr. pkt. 2: Denne afgift indføres efter aftale med KF til delvis dækning af vedligehold af telthangar og tag på carport. Pkt. 1 og 3 dækker godt halvdelen af den nye pladsafgift. Pkt. 4 vil følgende nye kontingentsatser kunne finansierer resten: a. Aktive 250 kr/md. (nu 235 kr/md.) b. Studerende 170 kr/md. (nu 160 kr/md.) c. Udlandsmedlemmer 300 kr/år (nu 285 kr/år) d. Passive 205 kr/år (nu 195 kr/år) Alternativ: Afskaffelse af klubhusopholdsafgiften Det følgende alternativ er kassererens favorit, fordi det er trættende at skulle minde folk om at skrive sig på opholdslisten for bagefter at finde ud af, at mange alligevel har glemt det. Og diskussioner om, hvorvidt 3 timers ophold nu skal udløse et kryds eller ej er begyndt at kede mig. Endeligt ville det være en STOR lettelse at slippe for de utallige posteringer, som afregning af klubhusophold kræver. Det er en ret besværlige afgift, som også er genstand for megen undren blandt medlemmerne. Så... Vedr. pkt. 4 vil følgende nye kontingentsatser kunne finansierer resten af flyvepladsafgiften samt afskaffelse af klubhusopholdsafgiften: a. Aktive 300 kr/md. (nu 235 kr/md.) b. Studerende 195 kr/md. (nu 160 kr/md.) c. Udlandsmedlemmer 385 kr/år (nu 285 kr/år) d. Passive 295 kr/år (nu 195 kr/år) Taksten for kamre og annekser bliver bibeholdt. Afstemning på næste generalforsamling De to alternativer vil blive udformet i to alternative forslag til takstregulativ, som generalforsamlingen skal stemme om. I tiden indtil da, forventer jeg en pulserende debat for og imod klubhusopholdsafgiften. Der bliver bl.a. til det formål også mulighed for at tilkendegive sin mening her i PFG-nyt i form af læserbreve. Selv vil jeg sige, at jeg nok bedst og længst kan yde en fremtidig indsats som kasserer, hvis vi beslutter at afskaffe klubhusopholdsafgiften. Det vil ligesom indførelsen af PBS gøre denne post mere overkommelig! Såvidt jeg kan bedømme, vil mit forslag for langt de fleste have yderst begrænsede økonomiske konsekvenser. Men skulle nogen føle, at de vil få for lidt for pengene, ja men så kom dog lidt oftere til Kaldred! Det kan jeg anbefale! Axel Morgenstjerne 4

5 Tour de Danmark 2002 Flyene, ikke piloterne, inddeles første dag på touren i hold bestående af 3-4 fly således at holdenes indbyrdes handicaps matcher nogenlunde. Af pointsystemet fremgår at det ikke er af nogen betydning om der deltager 3 eller 4 fly på hvert hold, og om holdene indbyrdes har uens handicaps. Det er op til de enkelte hold forud for hver flyvedag, at udskrive en opgave som holdet satser på kan gennemflyves, der kræves således en hel del planlægning af holdene forud for hver flyvedag. Reglerne regnes ud sådan her: P = Point Ah = Antal fly på holdet D = Distancepoint V = Vendepunkts point Hh = Hold handicap Hi = Individuel handicaps Lf = (ude) landing på godkendt flyveplads FV = Fløjne vendepunkter PK = planlagte kilometer 5

6 FK = Fløjne kilometer PV = planlagte vendepunkter P = ( D + V + L ) * 3/Ah D = 1000/Hh * ( 3 FK PK) V = 300 * ( 2FV PV ) Lf = /Hi Udskrives en for stor "mundfuld" (mange kilometer / vendepunkter) straffes det. Men udskrives en for lille tur straffes det også. Reglerne betyder også, at man med fordel kan vælge at lande på en flyveplads i stedet for en udelanding. Slutpunktet for ruten behøver ikke at være dagens modtageklub, hvis man ikke mener vejret/heldet/evnerne/flyet er til det. Som vendepunkt kan vælges markante terrænpunkter (byer, kirker, søer, mm.) Et vendepunkt må ikke ligge nærmere end 10 km på et andet vendepunkt for samme hold, og et vendepunkt kan kun anvendes een gang af samme hold (samme flyvedag). Holdene skal straks de er samlet første dag på Touren vælge en holdkaptajn, (gerne den med den flotteste mobiltelefon) som har ansvaret for at indlevere opgaver forud for hver flyvedag til konkurrence ledelsen tidspunktet aftales på briefingen om morgenen. Og om aftenen indlevere dagens "høst" af kilometer samt vendepunkter mm. for holdet. Det gælder med andre ord om at arbejde sammen i hold, og har et hold fået lagt en god rute med passende antal vendepunkter i forhold til vejret, kan det jo betale sig at holde den hemmelig for de øvrige hold. Konkurrence ledelsen har til hver en tid myndighed til at aflyse en flyvedag, af den ene eller den anden grund. Aflyses dagen godtgøres ikke for udskrevne opgaver, fløjne som ikke fløjne. Deltagende fly i årets tour er: ASK 13 XEG og Discus B XST fra Svævethy, Grob 103a XOJ fra Tølløse, DuoDiscus RXM fra Midtsjælland, Dimona fra Århus Svæveflyveklub, LS1 C XKK fra Lemvig, Grob 103 Twin II acro fra Vestjyllands, Astir CS XDE fra Fyns, ASK 21 LVX fra Lemvig, Mosquito A XIG fra Lemvig og Ka6 CR XGM fra Fyns. Nogle klubfly har et stort antal deltagende piloter. Ialt kommer omkring 50 personer der direkte deltager på Touren til Kaldred den 13. juli, når sidste sjællandske ben fra Tølløse til Kaldred afvikles. Vi håber de allesammen kommer flyvende, muligheden burde være der med den relativt korte afstand mellem de to pladser. Om aftenen holdes den store afslutningsfest i hangaren selv om det i år er om fredagen gør den det samtidigt ud for Kalundborg Flyveklubs Grisefest - den traditionelle afrunding af sommerlejren. Dagen efter, om lørdagen, er vi i PFG s klubhus vært for morgensbuffet til alle. Vi lægger op til lokal pressedækning og borgmesterbesøg mm. i forbindelse med dagene. fra Tour ens pressemateriale 6

7 Sommerlejren på EKKL Lige siden flyvegruppen flyttede aktiviteterne til Kaldred i 1961 har der hver sommer været holdt 2 ugers sommerlejr i begyndelsen af juli, med den store årlige sommerfest, kofesten, som højdepunktet i den midterste weekend. Samlingspunktet for flyveaktiviteterne i sommerlejren har gennem de seneste mange år været Kaiser, der trofast har taget instruktør tørnen bag i K13. I år er der forhåndstilmeldt adskillige instruktører, så der er alt mulig grund til at 2-sædede elever pakker soveposen og kommer i sommerlejren. Skulle det hænde at der er dage med mindre optimalt flyvevejr, har vi stadig masser af projekter på og omkring klubhuset der kræver en arbejdsindsats. Mange ting er i tidens løb blevet lavet på disse dage, til fælles gavn, - og så er det faktisk meget hyggeligt. Ved dagens slutning og det er i begyndelsen af juli mellem kl 21 og 22 om aftenen er der hver aften nogle af medlemmerne der har tilberedt dagens festmåltid. Den sædvanlige morgenbriefing er også i sommerhumør, idet den på hverdage i sommerlejren først holdes kl. 10. Som omtalt andet sted afholdes KF s grisefest i år allerede om fredagen, som TourdeDanmark afslutningsfest i hangaren. Nye medlemmer Der er som nok mange har bemærket en større gruppe nye medlemmer i flyvegruppen: Christian Krog Madsen, stud. polyt Daniel Haraldsson, stud.polyt Kim Cecilia Zambrano Luise Bruen Hemmingsen Mads Engelund, stud. polyt Roeland de Cock Thomas Havsager Andersen, stud. polyt Velkommen til alle de nye og tag godt imod dem til de gamle! Der er stadig et par prøvemedlemmer vi håber konverterer til rigtige medlemmer inden længe. 7

8 Flyvning med, og omskoling til PFG fly. 1. Generelt Indledning Udover krav i h.t. gældende SLV bestemmelser og DSvU uddannelsesnormer gælder følgende minimumskrav for PFG fly.. I henhold til DSvU s uddannelsnormer er det ikke muligt at opnå omskoling som eneflyver. Først ved udstedelse af S-certificat/ Lokalflyvningstilladelse påføres aspirantens logbog med omskoling til det 1-sædet og 2-sædet uddanelsesfly Omskoling generelt S-certifikat, Kræver godkendelse af en førsteinstruktør 1.3. Soloflyvning. Finder sted på K13, når eleven af mindst to instruktører skønnes kvalificeret Eneflyvning. Finder sted på K Strækflyvning,Førstegangs-udstedelse S-certifikat, + 5 flyvninger på typen og heraf en flyvning på 1 times varighed. Kan udstedes af alle instruktører Strækflyvning,Sæson -fornyelse Sæsonfornyelse: En landing på typen forinden i samme sæson Flyvning med passagerer i klubbens materiel Omskoling kræver passagertilladelse og godkendelse af flyvechefen 1.8. Kunstflyvning. S-piloten skal have gennemgået manøvrerne i et 2-sædet svævefly med en førsteinstruktør Observationslisten Hvis en pilot/elev udviser en adfærd i luften eller på flyvefeltet som indebærer en forøget sikkerhedsmæssig risiko for ham/hende eller for sine omgivelser, kan dette medfører restriktioner i brug af PFG s fly eller startmaterial. Restriktioner vil blive påført observationslisten og meddelt piloten/eleven. 8

9 2. K Omskoling. Punkt 1.2 eller Lokalflyvningstilladelse Strækflyvning. Punkt timers flyvetid på K8. Mindst to solo-flyvninger af hver en times varighed. 3. Junior Omskoling. Punkt Strækflyvning. Punkt En marklanding på K8. 4. Astir Omskoling Punkt timers flyvning på Glasfly Strækflyvning. Punkt Sølv-C diplom, 2 marklandinger på andet ensædet fly. 5. Discus Omskoling Punkt Sølv-C diplom, 60 timers total flyvetid, heraf mindst 10 timer på ensædet glasfly Strækflyvning, Punkt Flere strækflyvninger på andet ensædet glasfly samt 2 marklandinger 6. K Omskoling. Punkt , Sølv-C diplom, 70 timers total flyvetid, heraf mindst 10 timer på ensædet glasfly Strækflyvning Punkt Flere strækflyvninger på andet ensædet glasfly samt 3 marklandinger Kunstflyvning Punkt førsteinstruktørbevis. 7. Duo Discus T Omskoling. Punkt , Sølv-C diplom, 100 timers total flyvetid, heraf 10 timer på ensædet glastype med optrækkeligt understel, Omskoling skal omfatte tilfredsstillende udførte mærkelandinger. Omskolingen omfatter altid motor-installationen. Aspiranten skal være i det grønne område på træningsbarometeret Strækflyvning. Punkt marklandinger samt 5 strækflyvninger på ensædet fly. Morten H. Bennick 9

10 Værkstedsbygningen Stefano og undertegnede har 3. juni besigtiget taget på Bygning 237 sammen med Lars Andersen, Byggeog Miljøteknik ApS, der var rådgivende på det store tagprojekt vi gennemførte I foråret 2000 med økonomisk støtte fra A.P.Møller Fonden. Alt så vel ud, bortset fra at Autogruppen har monteret en ventilationsinstallation på en måde som Byggeog Miljøteknik ApS ikke ville have gjort. Dette skal undersøges og evt. rettes af Autogruppen. Sternkanten øverst på muren - den grå kant - bør males allerede nu, idet derpå grund af besparelsen ved tagreparationen ikke er malet "nok" med træbeskyttelse. Hvor mange kvadratmeter og hvor mange penge, det drejer sig om, er jeg ikke ganske klar over nu, men Stefano og jeg "ser" på sagen. Ideen er så inden alt for længe at starte et malersjak op, der kan male stern-kanten allerede i sommer. Jeg har aftalt med Lars Andersen, at Bygge- og Miljøteknik ApS giver os et tilbud på en serviceaftale for information om tagets tilstand. Bygge- og Miljøteknik ApS har en mand, der drager rundt og foretager målinger på deres tage, og jeg mener at det vil være godt én gang om året at få en sådan rapport, således at vi kan holde øje med at isoleringen virker (at hulrummet er tæt). Jeg tror ikke på, at det er noget PFG får taget sig sammen til at klare selv. Vi skal måske for hele bygning 237 (altså Autogruppen + Flyvegruppen) regne med en udgift på kr/år. Bygge- og Miljøteknik ApS skriver snarest den vedligeholdelses-instruks, som jeg har efterlyst, der bl.a. vil omtale hvordan færdsel på taget må foregå, og at der med jævne mellemrum skal fejes blade ned, således at der ikke dannes jord/muld bunker deroppe. Det er vigtigt at alle medlemmer er bekendt med dette, så vi beskytter den store investering og ikke uforvarende kommer til at beskadige taget. Henrik H. Vinther Vær forberedt på, jfr. ovenstående at der I løbet af sommeren bliver bud efter frivilligt personel til diverse opgaver omkring værkstedet. Bl.a. mangler vi fortsat at få monteret nogle af de indkøbte termoruder, ligesom en generaloprydning og -rengøring står for tur. Stefano og Kristoffer koordinerer aktiviteterne. Bestyrelsen 10

11 Referat af bestyrelsesmøde 20/5 20 maj 2002 kl. 11 i klubhuset på Kaldred Deltagere Bo B. Madsen, Axel Morgenstjerne, Marianne W. Thomsen, Jørgen Bachmann og Erik Trudsø. Referat fra bestyrelsesmøde 16. april godkendt. Post ind Post ud Medlemmer Uddannelse Medlemsmøder PR-arbejde Økonomi Status Ansøgning fra Niels Christian om hytte på området, vi afventer tegning. Mail fra DsvU med at 3 instruktører mangler efter uddannelse, flyvechefen tager sig af dette. Div. rykkere til dem der skylder penge, nogen har reageret men ikke alle. Der er sendt kontoudtog til 28 passive medlemmer. Brev til Danske Bank om underskriftsberettigelse. PFG-nyt 02/2002 udsendt. Otto Jespersen er indmeldt som passiv, Nicolai er meldt administrativt passiv, Nyt aktiv medlem: Christian Krogh-Madsen samt 2 nye prøvemedlemmer, 3 instruktører mangler obligatorisk videreuddannelse. Action: flyvechefen. Anders B Christensen er gået solo, 2 elever har bestået S-teori, Til lykke til alle, Sommerlejrmøde afholdt den på værkstedet. Hytteområdeplanlægningsmøde afholdes primo juli på EKKL. Der svares på 2 5 mailhenvendelser pr uge (Marianne/Kristoffer) Nordisk landssvæveflyvedag d. 25 maj, vi hjælper KF. Der er nu ca. 45 tilmeldte på PBS. Axel fremlægger forslag til nyt takstregulativ i næste PFG-nyt. Materiel Fly Motor i Duo må igen bruges, og der er atter kommet radioer i K13 og K8. Polyt 5 - Spil kører helt uden problemer. Wirehentere/traktorer Kører. Startvogn Kører ikke, styretøjet virker ikke. EKKL Flyveplads - Klubhus 1. salen vil vi gerne have færdig, incl. trappe, der er kommet hjørnesofa, Ingen rygning på 1. salen vi skal have dette tydeligt skiltet. Værksted Stefano har accepteret at overtage hvervet som værkstedsleder. Der er afhentet et komfur, det er endnu ikke tilsluttet og rengjort. Flyvning Hændelser Instruktørmøder - Ansøgninger fra medl - Langsigtet planlægning - Der er stor skolings aktivitet. Morten har sat skub i vor deltagelse I Termik-ligaen. Udsendelse Deadline for materiale til PFG-nyt er 1. juni. 11

12 Eventuelt Instruktører skal være på online listen. Der blev taget luftfotobilleder d. 19 maj over vores område på Kaldred, billederne skal bruges som udgangspunkt for hytteområdeplanlægningsmødet. TourdeDanmark KF laver udsalg af håndmadder, 2 gange til frokost fredag og lørdag. KF sørger for festmaden i forbindelse med fredag aften. PFG sørger for morgenmadsbuffé lørdag. Campingplads bag KF har plads til ca. 40 campingvogne, Der er indtil nu tilmeldt 11 fly, der regnes med 80 mennesker, lige nu er der 50. Næste møde Afholdes på hos Erik onsdag den 12 juni kl. 18 Marianne W. Thomsen Referat af møde med Kalundborg Flyveklub Dato: Tilstede: Emne: 19/ , i PFG s klubhus på Kaldred. Jørgen Bachmann, Bo B. Madsen, Axel Morgenstjerne, Marianne W. Thomsen, Henning Pedersen, Børge Nielsen. Formel samarbejdsaftale mellem KF og PFG. Følgende emner blev drøftet: - Snak om priser for opstaldning af privatejere fly på pladsen, brug af plads i telthangar og i carport/halvtag, således at vi er forberedt på nye takster til næste års takstregulativ. - Flyslæbs priser ændres der ikke på. - Udgifter til hangar deles ligeligt mellem de to klubber. - Kontoudtog sendes løbende mellem klubbernes kasserere. - Spil regnskab gøres op ved sæson afslutning, ca. november., for at det kan komme med i årsregnskabet (PFG har kalenderåret som regnskabsår). - Jordmateriel: tagdækning af halvtag bør udføres inden / i sommerlejern. Udgifter til jordmateriel fordeles som hidtil. - Olierummet skal der gøres noget ved, vi skal have sat en lås på. - den gamle campingvogn og luftpudebåden som er placeret ved telthangar, skal fjernes inden sommmerlejren. KF tager sig af dette. - Der er ikke noget nyt fra kommunen, Egon Sørensens aftale løber til 1 juli. - Slæbelister bør føres med angivelse af startretning, for at vi har skriftlig dokumentation for antal starter i de forskellige retninger. - på startlister skal anføres startsted, der er plads til at nævne dette (EKKL ØST/ EKKL VEST) - dette skal vi bare huske. Marianne W. Thomsen 12

13 Udkast til formel samarbejdsaftale mellem PFG og KF Aftalen omfatter drift og organisering af fælles jordmateriel for svæveflyveaktiviteterne på Kaldred. Fælles jordmateriel og installationer: 1 telthangar 1 svæveflyvehangar 1 gl. spil (Opel Blitz) 1 nyt spil (Bedford) 1 wirehenter (Granada) 1 wirehenter (VW pickup) 1 traktor (Grå Ferguson) 1 benzinstander 1 startvogn 1 carport/halvtag incl. olierum 7 jordradioer; (3 faste og 4 bærbare) samt 2 ladestationer og div. batterier. Vedligeholdelse og servicering af jordmateriel og installationer foretages efter nærmere aftale mellem de to klubber, idet begge klubbers bestyrelser træffer gensidig aftale om hvad der skal foretages og hvem der foretager hvilken vedligeholdelse. Udgifter til vedligeholdelse fordeles mellem klubberne efter det pågældende års antal starter. Dog fordeles udgifter til hangarer (svæveflyvehangar hhv. telthangar) med halvdelen til hver klub. Begge klubber sender løbende specificerede kontoudtog til hinanden. Spilregnskab gøres op ved sæsonafslutning (ca. november). Møder og afregning aftales kassererne imellem. Afregning foretages inden næste sæson. Bem.: Aftalen mangler endelig formulering og præcisering inden den underskrives af de to formænd 13

14 Elevgruppe-møde Den 13/6-02 blev der afholdt elevmøde på værkstedet. Vores nye elever Roel, Kim, Daniel og Christian, samt Marianne og Kristoffer (elevkoordinator) deltog. Emnet der blev diskuteret var bl.a. optimering af flyvedagens afvikling, så der bliver mulighed for at eleverne minimum får 4 starter hver på en flyvedag. Mange gode ideer blev taget op til diskussion: - Stå tidligt op og gøre radioer, batterier, startlister mv. klar, trække fly ud af hangaren, så alt vil være klart før briefingen - K-13 kunne komme forrest i køen, hvis der ikke er termik. - En kø til 2-sædet, en til 1-sædet. - Være klar til at starte når der er wirer (dette gælder også S-piloter mv.) - Skubbe K-13 tilbage, i stedet for at bruge traktor. - Flyve længe om aftenen. Endvidere blev der foreslået at der skulle være en elev som havde ansvaret for jordfunktionerne; Denne elev vil skulle organisere følgende: - At der hele tiden er wirer, og at to personer er klar til at tage dem af wirerhenteren - At starter bliver ført ind på startlisten - At fly bliver hentet - At der hele tiden er folk på startstedet, og at pauser afvikles efter aftale - At den næste elev i rækken er klar. Der blev også brugt tid på at diskutere den assisterende instruktørs rolle under en flyvedag. Elevgruppen opfordrer til at den assisterende Instruktør, AI bør befinde sig på jorden i det tilfælde at der er mange elever, eller på anden måde er pres på startfunktionen. Et forslag kunne være at vagthavende instruktør, VI og AI på sådanne dage skiftes til at flyve. Dette kunne fungere på den måde at mens den ene instruktør, flyver med én elev, bliver en anden elev briefet at den anden instruktør, AI. På den måde ville man spare tid på jorden og flere starter ville kunne opnås. Dette ville selvfølgelig kun være muligt såfremt der ikke er en-sædede elever på pladsen. AI skal gerne kunne briefe logbog-normer for elever i løbet af dagen. Der blev også snakket løse ideer om kapaciteten på til to-sædet flyvning. Med det øjeblikkelige pres på K- 13 eren gælder det om at udnytte den optimalt. Vi opfordrer til at flyvegruppen senere vurderer om der er brug for mere 2-sædet kapacitet til skoling, og om der evt. kan lejes ekstra fly i perioder. Oldboys-dagen blev også diskuteret. Det blev konstateret at eleverne ikke ville være dukket op, hvis de på forhånd havde vist hvor lidt flyvning der ville blive. Vi har med det pres vi har på K-13 eren, en forpligtigelse overfor de elever vi endelig har fået, at de kan få de starter som er muligt. Dvs. at de skulle have starterne som de havde lyst til, hvorefter det kunne være oldboys, børn og andre der kunne få ture. Der var ros til instruktørerne, og elevgruppen lovede at de ville bringe kaffe og vand samt lidt godt til den søde tand ud til de hårdtarbejdende instruktører. Et ønske om en samlet debrifing efter flyvedagen blev nævnt, og alle tilstedeværende elever tilsluttede sig dette. Der mangler generelt også information om skriftligt undervisningsmateriale (f.eks. når man skal til miniprøven). Teorikursus til vinter se ud som til at blive en nødvendighed, så dette skal arrangeres. Dette var lidt om hvad der blev vendt på elevmødet, og har du lyst til at give dit besyv med, kan du gøre det her i organet, eller sende det til mig. Kristoffer Raun, 14

15 Smånyt fra ind- og udland Bayreuth, Tyskland En gruppe piloter har søgt om, og af bestyrelsen fået tildelt DuoDiscus P2 for at deltage i en Arnborg Open/Sun-Air-Cup lignende konkurrence i Bayreuth, Tyskland fra den. 1. til 11. august. Vi ser frem til en fyldig beretning. Også en gruppe fra Værløse Svæveflyveklub deltager i konkurrencen. (Kristoffer Raun, Axel Morgenstjerne, Luise Hemmingsen, Morten Bennick) Bekescsaba, Ungarn Årets europamesterskab afvikles i det nationale ungarske center for svæveflyvning på pustaen i det sydøstlige Ungarn,i perioden Fra PFG deltager Stig Øye på KV, og Poul Gregert Jensen er med som hjælper for Øye. Herlev, Riverside, Kaldred Cristina Cvitanich og Felipe Cvitanich (for udenforstående; begge medlem af PFG; og søskende) har planer om at holde en fælles 70-års fødselsdagsfest på Kaldred den 3. august Ved samme lejlighed vil det sikkert blive opklaret hvordan den indbyrdes aldersfordeling er. Gørløse Polyt S var 25. maj til landssvæveflyvedagen udlånt til Nordsjællands Flyveklub. Efter sigende var arrangementet en stor succes, trods det ikke helt så gode vejr, og der blev fløjet mange ture i simulatoren. Undertegnede var et smut forbi, og udgav sig for introducent. Flyvningen gik ifølge instruktørene ovenud vellykket, hvor introducenten (mig) både demonstrerede spin og udretning af dette, termikflyvning, og extreme lowpass mellem hangarer. Instruktørene mente bagefter at jeg nok skulle begynde at flyve svævefly. Endvidere har vi fået sponsoreret et Force Feed Back joystick, så følelsen af flyvningen bliver mere realistisk. Vi står nu og mangler instrumenter, såsom højdemåler, fartmåler, variometer mv. Så hvis du ligger inde med noget, er vi meget interesseret. 15

16 Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby Bladnr Kalender 2002 Hvornår Hvad Hvor 26. juni Instruktørmøde B237 primo juli Hytteområdeplanlægningsmøde EKKL juli Sommerlejr EKKL 6. juli Kofest EKKL 12. juli Grisefest og Tour de Danmark afslutning EKKL juli Europamesterskaber Ungarn juli Sun Air Cup Arnborg august Bavaria C(h)amp Bayreuth august SM (2. del) Slaglille august VM klubklasse Tyskland 26. oktober Væddemålsfest EKKL 16

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Formandens dragehale Kassererens spalte Indbydelse til old-boys dag PFGs PR roadshow Takstregulativ 2004 Sommerlejren Bestyrelsesmøder Generalforsamling

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte Sommerlejr DM på Arnborg Jubilæum Generalforsamlingsreferat Bestyrelsesmøder Medlemsstatistik Udlandsnyt

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003 Indkaldelse til generalforsamling Årsberetning for 2002 Revideret årsregnskab for 2002 Forslag til budget 2003 Forslag til takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Old-boys dag Velkommen og tillykke SM Sommerlejr på Kaldred Referat fra generalforsamlingen Vedtaget takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Formandens dragehale Jørgen Bachmann Værkstedet Vejen til S Medlemsfordeling En flyvedag med min far TERMIK-Ligaen Skygader Velkommen og tillykke

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2006 Revideret årsregnskab for 2006 Forslag til budget for 2007 Forslag til

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 30. november 2002

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 30. november 2002 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 30. november 2002 Formandens dragehale Birkeholms minde Kassererens spalte Væddemålsfesten Min første femtimers Termik-Ligaen Sæsondebriefing Kursusaktiviteter

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Mellem Kaldred og Himmelen Vintervedligeholdelsesplan Investeringer Bestyrelsesmøder Sæsondebriefing

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2008 Revideret årsregnskab for 2008 Forslag til budget for 2009 Forslag til

Læs mere

Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender

Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 december 2014 Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Formandens dragehale Kassererens spalte Familie rum Prøv en anderledes sommerferie Fuldstændigt takstregulativ SM. 1. afdeling 2008 Referat fra

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra GF Bestyrelsesmøder En hjertelig tak 100m mere, tak PFG team til Spring Cup TERMIK-Liga Takstregulativ

Læs mere

Kristian S. Hansen (juryformand), Knud Møller Andersen, Mogens H. Larsen, HSvK

Kristian S. Hansen (juryformand), Knud Møller Andersen, Mogens H. Larsen, HSvK Spring Cup 2015 Velkommen til Spring Cup 2015. I denne informationsskrivelse finder du informationer om forskellige praktiske foranstaltninger, supplerende regler gældende specielt for Spring Cup, samt

Læs mere

Generalforsamlingen 2009

Generalforsamlingen 2009 Vejle Svæveflyveklub Nørremarksvej 13 7160 Tørring Klubpostadresse: Postbox 171 7100 Vejle Generalforsamlingen 2009 Resultatopgørelse 2007/2008 Balance 30. november 2008 Flydrift 2008 Budgetforudsætninger

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra generalforsamlingen Tur retur til Blumberg Udlånte fly Bestyrelsesmøder Spring Cup 2007 Jubilæum

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 23. december 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 23. december 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 23. december 2004 Formandens dragehale Kassererens spalte Mindeord Sol, sommer og Sisteron S-teori 2005 Bølger i Danmark Besøg på DMI Nytår på Kaldred Besøg

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. september 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. september 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. september 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Bryllupper 4 x 40 SM del 2 Nyt fra Klubtræneren Nyt fra værkstedsledelsen Diamantflyvning Bestyrelsesmøder

Læs mere

Regnskab 2011. Samt forslag til budget 2012. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub

Regnskab 2011. Samt forslag til budget 2012. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Side 1 af 15 Regnskab 2011 Samt forslag til budget 2012 for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Forudsætninger for budget 2012 Kontingent Medlemmer Kontingent 2011 2012 2012 Kontingent Aktiv 1 673 28 692 kr

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015 Årsberetning 2014 Invitation til Generalforsamling 2015 Assumption SD1 Minisport Årsregnskab 2014 Tanker om takster Budget 2015 Forslag til takstregulativ

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011 Formandens Dragehale 10 års PFG-nyt Kassererens Spalte Referater Vintervedligehold Strækflyvningskursus Hjælpeinstruktørkursus Baby til PFG Nytår

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Regnskab 2010. Samt forslag til budget 2011. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub

Regnskab 2010. Samt forslag til budget 2011. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Side 1 af 14 Regnskab 2010 Samt forslag til budget 2011 for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Forudsætninger for budget 2011 Kontingent Medlemmer Kontingent 2010 2011 2011 Kontingent Aktiv 1 660 34 673 kr

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til: Ordinær Generalforsamling Lørdag den 28. februar 2009 kl. 11:00 i klubhuset på Hammer I henhold til klubbens love $6-b indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Lørdag den 28. februar

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009 Formandens dragehale Kassererens spalte Bestyrelsesmøder Talentprogram En sæson går på hæld Sommerlejr 2009 Væddemål Sisteron-ekspeditionen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Regnskab 2009. Samt forslag til budget 2010. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub

Regnskab 2009. Samt forslag til budget 2010. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Side 1 af 15 Regnskab 2009 Samt forslag til budget 2010 for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Forudsætninger for budget 2010 Kontingent Medlemmer Kontingent 2009 2010 2010 Kontingent Aktiv 1 600 34 660 kr

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011 Formandens Dragehale Kassererens Spalte ARC-sangen GF referat Væddemål 2011 Polyt 5 til DM på Arnborg TERMIK-Ligaen Bestyrelsesmøder Den Hellige

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT Nr. 19: DaSK-GENERALFORSAMLING d. 13.03.2011. Mødet blev afholdt på Svæveflyvecenter Arnborg. Til stede / Bestyrelse: Johannes Lyng (Formand) : JL. Bent Holgersen (Næstformand) : BH. Ove Hillersborg

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Klubhåndbog Side: 1 af 9 DIMONA OY-NFX BOOKING SYSTEM Klubhåndbog Side: 2 af 9 1. Velkomstsiden 1.1. Af side 1 s velkomstside fremgår diverse bookinger som følger: 1.1.1. 08:00 10:00: Farve irgrøn. Her

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Punkt 1. Formalia. Punkt 2. Orientering

Punkt 1. Formalia. Punkt 2. Orientering Referat af bs-møde d. 15/3 2011 Sted: Kobbelvænget 62, Brønshøj Deltagere: Robert Voxen Michael Munch-Olsen Susanne Brown Thomsen Christa Islin Claus Ole Jørgensen Ebbe Hindahl Per Bührmann Stefan Garvig

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere