Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011"

Transkript

1 Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Referat ordinær generalforsamling Tilstede: 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. AD 1. Valg af dirigent og referent - Michael Winther er valgt som dirigent. - Stine Thorup er valgt som referent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. AD 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år - Se bilag (side 4-8) Der var ingen spørgsmål til beretningen. AD 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse v/dion. - Underskud på omkring kr. - Bøder: Ud til holdene. Man vil gerne have bøderne ud med det samme, så ikke alle regninger kommer i slutningen af året. Både med hensyn til spillere der ikke spiller mere og for at få klarhed over hvilke regler, der ikke er blevet overholdt. - Hvordan ser det ud med rejseudgifter for de forskellige hold? - Breddehold betaler for elitehold. Ellers kan en klub ikke køre og klubbens formålsparagraf siger, at vi skal tilbyde volley på alle niveauer. - Synlighed omkring hold gevinster - Firmavolley. Kommunen har givet klubben lov til at afholde 4 arrangementer om året. Ellers koster det 4500 kr. for leje af hallen. - Er det normalt at lave et underskud? Ja det er det, ifølge flere af mødedeltagerne, som har været i andre klubber. - Kunne man evt. lade festkassen have sin egen kasse evt. på årsbasis? Der er mange muligheder. Bestyrelsen ser på det. Regnskabet er godkendt. Punkt 4 og 5 er slået sammen, da de hænger sammen. AD 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. - Beachkontingentet kunne årligt være på 100 kr. Der skal etableres et beachudvalg. De finder ud af det. - Gladsaxe-Lyngby kører separat regnskab. Underskud og overskud deles mellem moderklubberne Lyngby Volley og Gladsaxe Volley. Teengruppen (Lyngby-Gladsaxe Volley) skulle gerne gå i nul. - Hvis H1 rykker ned, halveres rejseudgifterne så? Det må man se på, når man ved hvem der spiller i hvilke rækker. DVBF udregner rejseudgifter for alle klubber. - Kunne man vælge, at man kunne slå Gladsaxe og Lyngby Volley sammen? Bestyrelsen har tænkt over det og tænker videre i samarbejde med Gladsaxe Volley. - D1 og H1 får fremover betalt udgifter svarende til prisen for at transportere holdet i færrest muligt antal biler med 4 personer i hver bil. Er bilerne på D1

2 et problem. Bestyrelsen tager det op, hvis det bliver et problem. D1 skal selv styre det. - Når nu kontingentet stiger, specielt for dame 1, de kunne jo tænke: what s in for for me? Hvad gør det attraktivt at spille på D1? - Vi håber på støtte fra Team Elite, så vi igen får et tophold i damernes Volleyliga. - Der er budgetteret med, at der næste år er ca. 4 D3- spillere. Og så skulle det jo gå lige op med et turneringsdeltagelsesgebyr, hvis der kommer flere medlemmer på D3, så holdet igen tilmeldes turneringen. De skulle gerne ordne sig selv. Der er ikke budgetteret med et D3. - Skulle man måske være lidt mere forsigtig. Kontingentet er fastsat, så budgettet går i nul med det nuværende antal medlemmer.. Kontingent og budget er vedtaget. AD 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at alle kontingenter stiger med 150 kr. pr. halvår. Dame 1 stiger derudover med 200 kr. pr. halvår, hvorefter D1 og H1 betaler samme kontingent. AD 6. Behandling af indkomne forslag - ingen forslag AD 7. Valg af formand i lige år - Ikke på valg. AD 8. Valg af næstformand i ulige år - Halla er genvalgt AD 9. Valg af kasserer i ulige år - Dion genopstiller ikke - Bestyrelsen foreslår Arjen Prins, og han blev valgt AD 10. Valg af sekretær i lige år - Ikke på valg AD 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år - Birgitte genopstiller og er blevet valgt. - Cecilie fra D2 stiller op og er valgt. AD 12. Valg af 2 suppleanter for 1 år - Mads Haastrup og Jesper Mogensen genopstiller og er blevet valgt. AD 13. Valg til udvalgsposter - Træningstider: Birgitte er valgt - Tjanser: Henrik Helmø - Praktisk gris: Halla - Eliterepræsentant: Claus Skov Møller, træner D1

3 - Bredderepræsentant: Bestyrelsesopgave (Mikkel). Herre 2 vil gerne være det arbejdende folk. - Ungdomsrepræsentant: Ikke brug for det, da det ligger i Gladsaxe Lyngby regi. - KIDS repræsentant: Birgitte. - Events: Henrik Helmø, Støv og Louise Helmø - Beachudvalg: Bestyrelsen og Troels. AD 14. Valg af revisorer og revisorsuppleant AD 15. Eventuelt - Henrik Helmø er valgt. - Jesper Erichsen er valgt til suppleant. - Kantinen er et problem. De skal ikke længere holde åbent i Lyngbyvolley regi. Kan vi få nogle åbningstider? - Badminton er et problem om onsdagen. Hvem skal tage net ned og fjerne fjer fra banen? Mikkel har kontaktet badminton-klubben, og det skulle gerne blive bedre. Mikkel har møde med Allan onsdag den 9/3 om det. - Ungdomsklubben har jævnligt udendørs sko på i hallen. Mikkel tager også det med til mødet på onsdag med hal-allan. Formanden takker for god ro og orden.

4 Formandens beretning 2010/2011 Hvad skal med i en årsberetning og hvad skal ikke med? Der er jo en svær balancegang mellem at informere relevant og at kede folk ihjel. Hvis der er noget, som I mangler at høre om, når jeg er færdig, må I endelig sige til, så tager vi bare det med. Vi har ingen hemmeligheder i bestyrelsen i hvert fald ikke nogen, som jeg kender til Så I spørger bare. Også løbende i min beretning. KIDS v/ Birgitte: Kidsafdelingen med børn fra 1. til og med 6. klasse vokser stadig. Vi er nu 64 medlemmer. Vi har en meget lille udskiftning af børn og det er dejligt, at vi er i stand til at fastholde børnene. Det betyder også, at vi de næste par år kan sende rigtig mange børn til Lyngby-Gladsaxe for at spille teen volley. Det er vigtigt at der er et godt tilbud efter kidsvolley, da det er rigtig svært at fastholde børnene efter 6. klasse. Der er mange børn, der har været til stævner, og Pokalfestival i Odense var endnu engang en stor oplevelse for børn og voksne både socialt og sportsligt. Lyngby kids er kendt for at have et højt teknisk niveau, og det har vi formået at fastholde gennem en årrække. Dette kan vi takke alle trænerne for. Lyngby volley har endnu engang afholdt skolestævne for 100 børn, og det er tydeligt ved disse stævner, at der bliver spillet rigtig meget kidsvolley i skolen. Sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune har Lyngby Volley afholdt 2 UVX events for unge, og vi skal holde et til, som bliver afholdt ved den nye beachbane til sommer. TEEN v/jesper har været en spændende start på det nye ungdomssamarbejde i Lyngby-Gladsaxe. Inden sæsonstart havde vi et solidt forarbejde med en større gruppe af engagerede trænere og ledere fra de to klubber. Her lærte vi en masse om hinandens foreninger, og sugede til os af erfaringer fra to klubber, der på mange måder ligner hinanden men som også har væsentlige forskelle. Vi i Lyngby har især lyttet til den gode foreningskultur i Gladsaxe, med mange gode traditioner for sociale arrangementer. F.eks. Bogø-lejren i efterårsferien. Trænersamarbejdet er også godt det er positivt og inspirerende at få udvekslet tekniske, taktiske og ledelsesmæssige principper med de andre Teenafdelingen består af: 1-2 DU15 hold 2 HU16 hold 2 DU17 hold Holdene har fungeret godt, og de unge har lært en masse volley og fået nogle gode oplevelser. Det er også blevet til mange fine resultater: DU17 vandt både Ikast-stævne og Pokalfestival og har spillet sig i semifinalen i kredspokalen. HU16 vandt Pokalfestival og blev bedste HU16 hold i Grand Prix turneringen i efteråret. DU15 har også haft rigtig fine resultater (men jeg kan ikke huske dem ) Flere af DU17-spillerne har snuset lidt til seniorvolley, og trænet med D1 om onsdagen. Mathilde Romanowski, Emilie Asta Nielsen og Ida Flensted blev udtaget til bruttotruppen på DU18-landsholdet.

5 Ida kom endda videre gennem nåleøjet og blev udtaget til selve landsholdet. Det betød en spændende tur til Slovenien, med kampe mod meget stærke nationer. Ida klarede det rigtigt godt, og var fast i startopstillingen. Det bliver spændende at se, hvordan holdende klarer sig til forårets DM og SM-slutspil. SM bliver i øvrigt arrangeret af Lyngby-Gladsaxe, med spillerne selv som initiativtagere (i forbindelse med Godt Idrætsmiljø for Unge). Et af målene med Lyngby-Gladsaxe er, at tilbyde volleyball til unge på alle niveauer. Det er lykkedes fint på de etablerede hold af spillere, som har startet med kidsvolley og er langt fremme i udviklingen. Det er egentligt også lykkedes rimeligt godt at sluse nye spillere ind. Men det foregår meget efter de traditionelle 6-mands principper. Vi vil gerne blive bedre til Teen-volley, hvor der arbejdes mere frit med hold og spil, og hvor tekniklæring og grundlæggende volleykvaliteter kan have bedre vilkår. Det vil være rigtigt godt at styrke trænerteamet med kompetencer der kan udvikle teenvolley i Lyngby-Gladsaxe. Vi vil meget gerne opfordre interesserede trænere til at kontakte Carsten Olsen eller en anden fra styregruppen se MIX v/dion Da vi er både nybegyndere og erfarne spillere, er træningen en blanding af øvelser og kamp, lidt afhængigt af, hvor mange der er til træning. Mix er ca spillere hver torsdag, som trænes til og med denne sæson af Louise. Louise stopper desværre nu efter mange år som mix-træner, og mix vil derfor meget gerne have en ny træner. Vi sørger i klubben for, at man som træner så vidt som muligt træner selv enten lige før eller lige efter, at man er træner. Mix deltager nogle gange i alternative stævner, som er en-dags-stævner og spiller mod mixhold fra andre klubber. Vi arrangerer kampe med andre klubber/hold på vores træningsaften. GVK / PVC / Henrik Helmø's svigerfar / Pou-Erik's spejdere / og andre. Mix spiller for sjov, så der er ikke noget med at pjække, blot fordi en turnerings-sæson ikke er begyndt eller er slut. Det kunne andre måske lære noget af, for hallerne tømmes hurtigt, når turneringerne ikke er i gang :-) H3 v/anders H3 har det fint. Vi spiller DSH-kval med forventelige problemer med at leve op til niveau. Vi fordoblede dog vores point til nu 2 stk i en kamp vi med lidt mere held godt kunne have vundet mod rækkens nr 1. Spiller staben fungerer fint sammen og vi har fået tilgang af aldersmæssigt passende spillere, så vi nu er op mod spillere. Der er dog flere som ikke ønsker at spille kampe, men fungerer som trænings "Fyld". I nødstilfælde er der mulighed for at trække på disse spillere til enkelte kampe. Derfor har vi ingen problemer med at stille hold. Sæsonens mål er sådan set nået, nemlig at være mellem de 3 bedste i serie 1 i efteråret, spille om kval til DSH i foråret og minimum ende i serie 1 igen til næste sæson. Vi kan nu stille med en kant, en center og en hæver ved nettet som tilsammen er 194 år - og det bliver bedre i næste sæson.

6 D2+D3 v/maria D2 er spillere og ligger igen i denne sæson i toppen af 2.div, hvor niveauet passer fint. Lige nu ligger vi nr. 2 med mulighed for at rykke op som nr. 1, hvis vi vinder de sidste 3 kampe. Vi træner en gang om ugen. D2 måtte i starten af sæsonen afgive et par af de bedste spillere til D1, hvilket skabte uro i forhold til, om holdet kunne klare sig igennem hele sæsonen det har nu vist sig at gå ganske fint. Vi har gennem hele sæsonen savnet en træner, selvom vi har været heldige at få en coach ind imellem. Da D3 lige før jul gik lidt i opløsning og måtte trække holdet fra turneringen, fik de resterende spillere mulighed for at træne med hos D2, samtidig med at vores hold blev indslusningshold. Det har i længden viste sig at være en uholdbar løsning, særligt uden en træner. Nu har vi løst situationen ved at lukke for nye spillere, og D3 spillerne plus to nye fortsætter med at træne med os. Cecilie fra D3 er blevet en del af vores hold og er med til kampe - og så har vi fået formanden og Rasmus (H2) til at træne os på skift, hvilket vi er YDERST taknemlige for. D2 ser sig selv som klubbens stabile damehold, der hjælper både opad til D1 og nedad til D3, træner mixholdet, deltager i bestyrelsen, samt leverer spillere til ungdomsholdene og hjemlig hygge til flere af herrespillerne H2 v/troels Herre 2 s klare ambition i år er at rykke op i 2. Division. Vi var ét point fra det sidste år, og alle er opsatte på, at i år skal det være. Første delmål var at komme i kvalifikationspuljen efter jul. Med en andenplads var det opfyldt. Vi tabte én kamp, og det var mod Amager. Derfor havde vi en forestilling om at det var med Amager at vi skulle slås om førstepladsen og den direkte oprykning. Det har så vist sig ikke at holde stik. Der er fire hold som ligger meget tæt og som kommer til at kæmpe om førstepladsen og de to pladser til oprykningskampene. Vi har allerede spillet de to kampe mod Amager og har tabt en og vundet en. De resterende er vundet, men der er svære kampe forude. Blandt andet i morgen tidlig. (Søndag) kl. 10. I kan for øvrigt altid læse et kampreferat inden på holdsiden. Den skrives af kampes bedste spiller og ligger inden onsdag. Pladserne på holdet er nogenlunde fint fordelt i år. Vi er lidt sårbare omkring hæverpladsen, men heldigvis har det vist sig, at Søren fra H1 kan hjælpe os, hvis Jesper ikke kan spille. Det har han allerede gjort i en kamp og det gik rigtig godt. Vi har ligeledes fået lidt hjælp af Kasper fra H1 til at hjælpe til på diagonalen. I starten var det til en kamp hvor der manglede en, nu er han inviteret med til de resterende kampe. Det ser også ud til at vi får to nye spillere. Jesper og Jesper. To ældre fyre der har styr på grundspillet og som passer godt ind. Som altid er der sangen om, at vi mangler en træner. Det er tydeligt, at de kampe hvor Mikkel tager med som coach, der spiller vi bare bedre, og vi mangler også lidt fokus til træningerne. Det har også vist sig i år, at vi har mange afbud til vores træninger p.g.a. nytilkomne børn/jobs/kærester osv. Forhåbentlig bliver det bedre fremover Men hvis der er nogen der har lyst til at træne et (forhåbentlig) 2. Div. Hold, er de meget velkomne til at kontakte Troels. Det kan være til en eller til to træninger vi forventer heller ikke, at man kan komme til alle kampene. Det sociale kører som altid rigtig godt. Vi har i år suppleret med en skitur til Østrig. Vi lejede en hytte, kastede os ind i to biler og havde tre dage på ski. Rigtig god tur som vil blive gentaget til næste år. Vi overvejer at deltage i Rødovrestævnet i Påsken, og om vi skal til Berlin igen i år. Bredderepræsentantskabet:

7 Ja. Vi har afholdt et MIX stævne, og det er vist det. Vi må nok indse, at vi ikke kan være så proaktive som klubben egentlig fortjener. Vi er dog villige til at fortsætte som en slags arbejdere. Vi skal altså bruge en der kan deltage i møderne og være lidt proaktiv med at finde løsninger på, hvordan bredden bliver bredere. Der er i denne sæson 2 hold, der er stoppet, og det er jo ikke så sundt. Hvis vi finder på noget, skal vi nok hjælpe til med det udførende arbejde. Så vi stiller ikke op igen til denne post, men tilbyder den nyvalgte vores hjælp. Ellers er vi vist nogenlunde med i klubarbejdet. Jesper er stoppet som træner for D3, men Rasmus starter nu som træner for D2 og det er vi stolte af. Vi har været et par gange til UVX arrangementerne og hjulpet med at stille op og tage ned, og så var der jo mix stævnet og vi bidrog kraftigt til dette års fantastiske julefrokost. H1 v/mikkel Oprykningen til Eliten sidste år var vi stolte af, og vi bliver nødt til at kæmpe videre, for formanden har aldrig prøvet at vinde en elitekamp. Med en sætscore på 8-60 ser det også meget svært ud. Nu skal vi snart i gang med kvalifikationsspillet til næste års Elitedivision, og der forventer vi at slå til. Hvis det glipper, skal vi spille to afgørende kampe mod den ene vinder af en af 1. divisionerne om en plads. Der bliver 10 hold i næste års Elitediv., fordi der udvides med vores ungdomslandshold, så de kan få god træning op til ungdoms-em i Danmark i Og året efter holder Danmark sammen med Polen senior EM. Begge slutrunder bliver virkelig noget af en sportsoplevelse for hele Danmark. Vi startede 12 mand, men Batman er blevet korsbånd-opereret for 3 uger siden, og Jesper har et rigtig dårligt knæ i år, så 10 mand er vi p.t. Vi har dog lige fået spilletilladelse til Søren og Kasper, så der er muligheder for lidt hjælp der, men H2 bejler jo også kraftigt til netop de to, så vi må finde ud af det i fællesskab. Vi søger ingen træner, for vi ved jo bedst selv. D1 v/mikkel D1 har vundet 3 kampe i år og ligger næstsidst, men med sejren på 3-0 over Gentofte for et par uger siden er troen på overlevelse bestemt til stede. Og i sidste ende skal der spilles knald-eller-fald kampe mod et 1. div. hold, så vi har en klar forventning om at se D1 igen næste år i Elitediv. Næsten som sædvanligt på D1 er der mange nye spillere på holdet også i år, men der er heldigvis også en 5-6 spillere fra sidste år enten på holdet eller som træningsspillere. I pokalturneringen var D1 meget tæt på en semifinaleplads efter 2-3 mod Fr.berg, men det blev kun til lige ved og næsten. Formanden trænede D1 en gang om ugen de første måneder, men nu har Claus Skov Møller tilbudt sig, og det ser ud til at gå rigtig godt. Vi arbejder på en elitestrategi for D1 med henblik på en målsætning om en semifinaleplads i sæsonen 2012/2013, hvor vi håber at få støtte fra Team Elite, så vi får mulighed for at steppe en tand op mht. alt omkring sådan et mål, fx træner, stævner, træningslejre, udstyr m.v. Volleyligaen v/mikkel DVBF har søsat et storstilet projekt kaldet Volleyligaen, hvor alt omkring Elitevolley i Danmark skal professionaliseres. Det handler både om at gøre volleyball mere kendt og anerkendt i Danmark, og det handler om at få tilskuere i hallerne, TV-dækning, flere sponsorer og om at forberede hele volley-dk på det store senior EM i Volleyligaen stiller en række krav ti Eliteklubberne, som fx halfaciliteter, kampafvikling tilskuerfaciliteter m.v.

8 I Lyngby Volley hilser vi Volleyligaen velkommen, fordi vi mener, at det tjener sporten bedst for både spillere, tilskuere, sponsorer og medier. Som nogle af jer måske læste i Politiken for nogle måneder siden, er mange klubber ikke gearet til Volleyligaen p.t., men DVBF arbejder også med dispensationsmuligheder og et samarbejde med klubberne om at få tingene på plads i løbet af fx det første år med Volleyligaen, som forventeligt bliver den kommende sæson. Vi er ikke langt fra målet, men der bliver brug for frivillige omkring kampafviklinger, hvis vi skal fortsætte i det fineste selskab rent sportsligt. Det er noget, som bestyrelsen tager fat på med det samme, og medlemmer inviteres til at hjælpe os med arbejdet. En anden mulighed er at undlade at stille op i Elitedivisionen, men formålsparagraffen i Lyngby Volley bestemmer dette: Foreningens formål er at dyrke volleyball på alle niveauer og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Så der er bestemt også spændende arbejde til den kommende bestyrelse Team Elite: Fælles støtte: Lyngby Volleyball, Lyngby Svømmeklub, Lyngby Tennis Klub og Hockeyklubben Orient, Lyngby: Kr ,00 til fællesprojekt - mentaltræning/coach. Vi har i bestyrelsen ikke hørt meget til den praktiske del af mentaltræningen, men jeg har dog hørt, at motivationen i teen-afdelingen, hvor projektet kører, er steget markant. Mentaltræneren giver virkelig noget til hjernen, som påvirker spillerne meget positivt. Supplement? Tjanser: - Retfærdighed - Hjemmehold dømmer i serierne - Ved flytning af kampe - Bruge ungdomsspillere - Der er taget imod fra Helmø, og sådan skal det også være. Bøder: - Vi omdeler så vidt det er muligt alle bøder til det hold, som har dummet sig, så det ikke ligger andre medlemmer til last. - Vi vil fremover være hurtigere ude med disse bøder, så holdene kan lære af sine fejl. - Det er vigtigt, at man kender sin opgave, og der er en nem rød skabelon i den grønne Elitemappen i skabet med boldene Træningstider og faciliteter: - Vi forsøger at imødekomme mange ønsker, fx o Ungdom skal have de tidlige tider o Trænerne skal selv træne og være træner samme dag o Skiftes lidt fra år til år o Særlige ønsker Tak til bestyrelsen: - Halla - Dion - Gitte - Arjen - Birgitte Vi har altid gode konstruktive møder og masser af aktiv dialog udenfor møderne, pr. mail, tlf. eller fx i hallen. Jeg glæder mig meget til vores videre samarbejde om vores kære klub. Den 5. marts 2011 /Mikkel Eriksen

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse 1. Transkribering af fokusgruppeinterview 15/03-12... 2 2. Transkribering af interview af Anna Larsen

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion ÅRGANG 2, NUMMER 1 DATO 30. SEPTEMBER 2013 NYDUN-BREVET NYDUN-BREV NR. 5 Velkommen til NYdun-BREV Formand Andreas Nikolajsen Så starter turneringen endelig! I alle afdelinger har forberedelserne været

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Brande Badminton Club

Brande Badminton Club Brande Badminton Club December 2010 - Nummer 2-28. årgang Indhold Side 2: Forord ved formanden Aktivitetskalender Side 3: Badmintonstævner Side 4 Tilmelding til stævner Holdbilleder Side 5: Hilsen fra

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor.

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning til godkendelse

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem Boldøjet Kontakt: Kristian van der Bijl VOLLEY Michael Christiansen BOLDØJET :Helle Kirkeby :Inge Vinther :Ingelise Kahr :Margrethe Børresen : 8683 6711 8683 7013 8683 6943 8683 7047 8683 7323 Kontakt

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY

Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Hvad kan B65 tilbyde dig...2 Håndbold U10 Piger...4 Håndbold U14 Piger...6 Håndbold Serie

Læs mere