Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011"

Transkript

1 Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Referat ordinær generalforsamling Tilstede: 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. AD 1. Valg af dirigent og referent - Michael Winther er valgt som dirigent. - Stine Thorup er valgt som referent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. AD 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år - Se bilag (side 4-8) Der var ingen spørgsmål til beretningen. AD 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse v/dion. - Underskud på omkring kr. - Bøder: Ud til holdene. Man vil gerne have bøderne ud med det samme, så ikke alle regninger kommer i slutningen af året. Både med hensyn til spillere der ikke spiller mere og for at få klarhed over hvilke regler, der ikke er blevet overholdt. - Hvordan ser det ud med rejseudgifter for de forskellige hold? - Breddehold betaler for elitehold. Ellers kan en klub ikke køre og klubbens formålsparagraf siger, at vi skal tilbyde volley på alle niveauer. - Synlighed omkring hold gevinster - Firmavolley. Kommunen har givet klubben lov til at afholde 4 arrangementer om året. Ellers koster det 4500 kr. for leje af hallen. - Er det normalt at lave et underskud? Ja det er det, ifølge flere af mødedeltagerne, som har været i andre klubber. - Kunne man evt. lade festkassen have sin egen kasse evt. på årsbasis? Der er mange muligheder. Bestyrelsen ser på det. Regnskabet er godkendt. Punkt 4 og 5 er slået sammen, da de hænger sammen. AD 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. - Beachkontingentet kunne årligt være på 100 kr. Der skal etableres et beachudvalg. De finder ud af det. - Gladsaxe-Lyngby kører separat regnskab. Underskud og overskud deles mellem moderklubberne Lyngby Volley og Gladsaxe Volley. Teengruppen (Lyngby-Gladsaxe Volley) skulle gerne gå i nul. - Hvis H1 rykker ned, halveres rejseudgifterne så? Det må man se på, når man ved hvem der spiller i hvilke rækker. DVBF udregner rejseudgifter for alle klubber. - Kunne man vælge, at man kunne slå Gladsaxe og Lyngby Volley sammen? Bestyrelsen har tænkt over det og tænker videre i samarbejde med Gladsaxe Volley. - D1 og H1 får fremover betalt udgifter svarende til prisen for at transportere holdet i færrest muligt antal biler med 4 personer i hver bil. Er bilerne på D1

2 et problem. Bestyrelsen tager det op, hvis det bliver et problem. D1 skal selv styre det. - Når nu kontingentet stiger, specielt for dame 1, de kunne jo tænke: what s in for for me? Hvad gør det attraktivt at spille på D1? - Vi håber på støtte fra Team Elite, så vi igen får et tophold i damernes Volleyliga. - Der er budgetteret med, at der næste år er ca. 4 D3- spillere. Og så skulle det jo gå lige op med et turneringsdeltagelsesgebyr, hvis der kommer flere medlemmer på D3, så holdet igen tilmeldes turneringen. De skulle gerne ordne sig selv. Der er ikke budgetteret med et D3. - Skulle man måske være lidt mere forsigtig. Kontingentet er fastsat, så budgettet går i nul med det nuværende antal medlemmer.. Kontingent og budget er vedtaget. AD 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at alle kontingenter stiger med 150 kr. pr. halvår. Dame 1 stiger derudover med 200 kr. pr. halvår, hvorefter D1 og H1 betaler samme kontingent. AD 6. Behandling af indkomne forslag - ingen forslag AD 7. Valg af formand i lige år - Ikke på valg. AD 8. Valg af næstformand i ulige år - Halla er genvalgt AD 9. Valg af kasserer i ulige år - Dion genopstiller ikke - Bestyrelsen foreslår Arjen Prins, og han blev valgt AD 10. Valg af sekretær i lige år - Ikke på valg AD 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år - Birgitte genopstiller og er blevet valgt. - Cecilie fra D2 stiller op og er valgt. AD 12. Valg af 2 suppleanter for 1 år - Mads Haastrup og Jesper Mogensen genopstiller og er blevet valgt. AD 13. Valg til udvalgsposter - Træningstider: Birgitte er valgt - Tjanser: Henrik Helmø - Praktisk gris: Halla - Eliterepræsentant: Claus Skov Møller, træner D1

3 - Bredderepræsentant: Bestyrelsesopgave (Mikkel). Herre 2 vil gerne være det arbejdende folk. - Ungdomsrepræsentant: Ikke brug for det, da det ligger i Gladsaxe Lyngby regi. - KIDS repræsentant: Birgitte. - Events: Henrik Helmø, Støv og Louise Helmø - Beachudvalg: Bestyrelsen og Troels. AD 14. Valg af revisorer og revisorsuppleant AD 15. Eventuelt - Henrik Helmø er valgt. - Jesper Erichsen er valgt til suppleant. - Kantinen er et problem. De skal ikke længere holde åbent i Lyngbyvolley regi. Kan vi få nogle åbningstider? - Badminton er et problem om onsdagen. Hvem skal tage net ned og fjerne fjer fra banen? Mikkel har kontaktet badminton-klubben, og det skulle gerne blive bedre. Mikkel har møde med Allan onsdag den 9/3 om det. - Ungdomsklubben har jævnligt udendørs sko på i hallen. Mikkel tager også det med til mødet på onsdag med hal-allan. Formanden takker for god ro og orden.

4 Formandens beretning 2010/2011 Hvad skal med i en årsberetning og hvad skal ikke med? Der er jo en svær balancegang mellem at informere relevant og at kede folk ihjel. Hvis der er noget, som I mangler at høre om, når jeg er færdig, må I endelig sige til, så tager vi bare det med. Vi har ingen hemmeligheder i bestyrelsen i hvert fald ikke nogen, som jeg kender til Så I spørger bare. Også løbende i min beretning. KIDS v/ Birgitte: Kidsafdelingen med børn fra 1. til og med 6. klasse vokser stadig. Vi er nu 64 medlemmer. Vi har en meget lille udskiftning af børn og det er dejligt, at vi er i stand til at fastholde børnene. Det betyder også, at vi de næste par år kan sende rigtig mange børn til Lyngby-Gladsaxe for at spille teen volley. Det er vigtigt at der er et godt tilbud efter kidsvolley, da det er rigtig svært at fastholde børnene efter 6. klasse. Der er mange børn, der har været til stævner, og Pokalfestival i Odense var endnu engang en stor oplevelse for børn og voksne både socialt og sportsligt. Lyngby kids er kendt for at have et højt teknisk niveau, og det har vi formået at fastholde gennem en årrække. Dette kan vi takke alle trænerne for. Lyngby volley har endnu engang afholdt skolestævne for 100 børn, og det er tydeligt ved disse stævner, at der bliver spillet rigtig meget kidsvolley i skolen. Sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune har Lyngby Volley afholdt 2 UVX events for unge, og vi skal holde et til, som bliver afholdt ved den nye beachbane til sommer. TEEN v/jesper har været en spændende start på det nye ungdomssamarbejde i Lyngby-Gladsaxe. Inden sæsonstart havde vi et solidt forarbejde med en større gruppe af engagerede trænere og ledere fra de to klubber. Her lærte vi en masse om hinandens foreninger, og sugede til os af erfaringer fra to klubber, der på mange måder ligner hinanden men som også har væsentlige forskelle. Vi i Lyngby har især lyttet til den gode foreningskultur i Gladsaxe, med mange gode traditioner for sociale arrangementer. F.eks. Bogø-lejren i efterårsferien. Trænersamarbejdet er også godt det er positivt og inspirerende at få udvekslet tekniske, taktiske og ledelsesmæssige principper med de andre Teenafdelingen består af: 1-2 DU15 hold 2 HU16 hold 2 DU17 hold Holdene har fungeret godt, og de unge har lært en masse volley og fået nogle gode oplevelser. Det er også blevet til mange fine resultater: DU17 vandt både Ikast-stævne og Pokalfestival og har spillet sig i semifinalen i kredspokalen. HU16 vandt Pokalfestival og blev bedste HU16 hold i Grand Prix turneringen i efteråret. DU15 har også haft rigtig fine resultater (men jeg kan ikke huske dem ) Flere af DU17-spillerne har snuset lidt til seniorvolley, og trænet med D1 om onsdagen. Mathilde Romanowski, Emilie Asta Nielsen og Ida Flensted blev udtaget til bruttotruppen på DU18-landsholdet.

5 Ida kom endda videre gennem nåleøjet og blev udtaget til selve landsholdet. Det betød en spændende tur til Slovenien, med kampe mod meget stærke nationer. Ida klarede det rigtigt godt, og var fast i startopstillingen. Det bliver spændende at se, hvordan holdende klarer sig til forårets DM og SM-slutspil. SM bliver i øvrigt arrangeret af Lyngby-Gladsaxe, med spillerne selv som initiativtagere (i forbindelse med Godt Idrætsmiljø for Unge). Et af målene med Lyngby-Gladsaxe er, at tilbyde volleyball til unge på alle niveauer. Det er lykkedes fint på de etablerede hold af spillere, som har startet med kidsvolley og er langt fremme i udviklingen. Det er egentligt også lykkedes rimeligt godt at sluse nye spillere ind. Men det foregår meget efter de traditionelle 6-mands principper. Vi vil gerne blive bedre til Teen-volley, hvor der arbejdes mere frit med hold og spil, og hvor tekniklæring og grundlæggende volleykvaliteter kan have bedre vilkår. Det vil være rigtigt godt at styrke trænerteamet med kompetencer der kan udvikle teenvolley i Lyngby-Gladsaxe. Vi vil meget gerne opfordre interesserede trænere til at kontakte Carsten Olsen eller en anden fra styregruppen se MIX v/dion Da vi er både nybegyndere og erfarne spillere, er træningen en blanding af øvelser og kamp, lidt afhængigt af, hvor mange der er til træning. Mix er ca spillere hver torsdag, som trænes til og med denne sæson af Louise. Louise stopper desværre nu efter mange år som mix-træner, og mix vil derfor meget gerne have en ny træner. Vi sørger i klubben for, at man som træner så vidt som muligt træner selv enten lige før eller lige efter, at man er træner. Mix deltager nogle gange i alternative stævner, som er en-dags-stævner og spiller mod mixhold fra andre klubber. Vi arrangerer kampe med andre klubber/hold på vores træningsaften. GVK / PVC / Henrik Helmø's svigerfar / Pou-Erik's spejdere / og andre. Mix spiller for sjov, så der er ikke noget med at pjække, blot fordi en turnerings-sæson ikke er begyndt eller er slut. Det kunne andre måske lære noget af, for hallerne tømmes hurtigt, når turneringerne ikke er i gang :-) H3 v/anders H3 har det fint. Vi spiller DSH-kval med forventelige problemer med at leve op til niveau. Vi fordoblede dog vores point til nu 2 stk i en kamp vi med lidt mere held godt kunne have vundet mod rækkens nr 1. Spiller staben fungerer fint sammen og vi har fået tilgang af aldersmæssigt passende spillere, så vi nu er op mod spillere. Der er dog flere som ikke ønsker at spille kampe, men fungerer som trænings "Fyld". I nødstilfælde er der mulighed for at trække på disse spillere til enkelte kampe. Derfor har vi ingen problemer med at stille hold. Sæsonens mål er sådan set nået, nemlig at være mellem de 3 bedste i serie 1 i efteråret, spille om kval til DSH i foråret og minimum ende i serie 1 igen til næste sæson. Vi kan nu stille med en kant, en center og en hæver ved nettet som tilsammen er 194 år - og det bliver bedre i næste sæson.

6 D2+D3 v/maria D2 er spillere og ligger igen i denne sæson i toppen af 2.div, hvor niveauet passer fint. Lige nu ligger vi nr. 2 med mulighed for at rykke op som nr. 1, hvis vi vinder de sidste 3 kampe. Vi træner en gang om ugen. D2 måtte i starten af sæsonen afgive et par af de bedste spillere til D1, hvilket skabte uro i forhold til, om holdet kunne klare sig igennem hele sæsonen det har nu vist sig at gå ganske fint. Vi har gennem hele sæsonen savnet en træner, selvom vi har været heldige at få en coach ind imellem. Da D3 lige før jul gik lidt i opløsning og måtte trække holdet fra turneringen, fik de resterende spillere mulighed for at træne med hos D2, samtidig med at vores hold blev indslusningshold. Det har i længden viste sig at være en uholdbar løsning, særligt uden en træner. Nu har vi løst situationen ved at lukke for nye spillere, og D3 spillerne plus to nye fortsætter med at træne med os. Cecilie fra D3 er blevet en del af vores hold og er med til kampe - og så har vi fået formanden og Rasmus (H2) til at træne os på skift, hvilket vi er YDERST taknemlige for. D2 ser sig selv som klubbens stabile damehold, der hjælper både opad til D1 og nedad til D3, træner mixholdet, deltager i bestyrelsen, samt leverer spillere til ungdomsholdene og hjemlig hygge til flere af herrespillerne H2 v/troels Herre 2 s klare ambition i år er at rykke op i 2. Division. Vi var ét point fra det sidste år, og alle er opsatte på, at i år skal det være. Første delmål var at komme i kvalifikationspuljen efter jul. Med en andenplads var det opfyldt. Vi tabte én kamp, og det var mod Amager. Derfor havde vi en forestilling om at det var med Amager at vi skulle slås om førstepladsen og den direkte oprykning. Det har så vist sig ikke at holde stik. Der er fire hold som ligger meget tæt og som kommer til at kæmpe om førstepladsen og de to pladser til oprykningskampene. Vi har allerede spillet de to kampe mod Amager og har tabt en og vundet en. De resterende er vundet, men der er svære kampe forude. Blandt andet i morgen tidlig. (Søndag) kl. 10. I kan for øvrigt altid læse et kampreferat inden på holdsiden. Den skrives af kampes bedste spiller og ligger inden onsdag. Pladserne på holdet er nogenlunde fint fordelt i år. Vi er lidt sårbare omkring hæverpladsen, men heldigvis har det vist sig, at Søren fra H1 kan hjælpe os, hvis Jesper ikke kan spille. Det har han allerede gjort i en kamp og det gik rigtig godt. Vi har ligeledes fået lidt hjælp af Kasper fra H1 til at hjælpe til på diagonalen. I starten var det til en kamp hvor der manglede en, nu er han inviteret med til de resterende kampe. Det ser også ud til at vi får to nye spillere. Jesper og Jesper. To ældre fyre der har styr på grundspillet og som passer godt ind. Som altid er der sangen om, at vi mangler en træner. Det er tydeligt, at de kampe hvor Mikkel tager med som coach, der spiller vi bare bedre, og vi mangler også lidt fokus til træningerne. Det har også vist sig i år, at vi har mange afbud til vores træninger p.g.a. nytilkomne børn/jobs/kærester osv. Forhåbentlig bliver det bedre fremover Men hvis der er nogen der har lyst til at træne et (forhåbentlig) 2. Div. Hold, er de meget velkomne til at kontakte Troels. Det kan være til en eller til to træninger vi forventer heller ikke, at man kan komme til alle kampene. Det sociale kører som altid rigtig godt. Vi har i år suppleret med en skitur til Østrig. Vi lejede en hytte, kastede os ind i to biler og havde tre dage på ski. Rigtig god tur som vil blive gentaget til næste år. Vi overvejer at deltage i Rødovrestævnet i Påsken, og om vi skal til Berlin igen i år. Bredderepræsentantskabet:

7 Ja. Vi har afholdt et MIX stævne, og det er vist det. Vi må nok indse, at vi ikke kan være så proaktive som klubben egentlig fortjener. Vi er dog villige til at fortsætte som en slags arbejdere. Vi skal altså bruge en der kan deltage i møderne og være lidt proaktiv med at finde løsninger på, hvordan bredden bliver bredere. Der er i denne sæson 2 hold, der er stoppet, og det er jo ikke så sundt. Hvis vi finder på noget, skal vi nok hjælpe til med det udførende arbejde. Så vi stiller ikke op igen til denne post, men tilbyder den nyvalgte vores hjælp. Ellers er vi vist nogenlunde med i klubarbejdet. Jesper er stoppet som træner for D3, men Rasmus starter nu som træner for D2 og det er vi stolte af. Vi har været et par gange til UVX arrangementerne og hjulpet med at stille op og tage ned, og så var der jo mix stævnet og vi bidrog kraftigt til dette års fantastiske julefrokost. H1 v/mikkel Oprykningen til Eliten sidste år var vi stolte af, og vi bliver nødt til at kæmpe videre, for formanden har aldrig prøvet at vinde en elitekamp. Med en sætscore på 8-60 ser det også meget svært ud. Nu skal vi snart i gang med kvalifikationsspillet til næste års Elitedivision, og der forventer vi at slå til. Hvis det glipper, skal vi spille to afgørende kampe mod den ene vinder af en af 1. divisionerne om en plads. Der bliver 10 hold i næste års Elitediv., fordi der udvides med vores ungdomslandshold, så de kan få god træning op til ungdoms-em i Danmark i Og året efter holder Danmark sammen med Polen senior EM. Begge slutrunder bliver virkelig noget af en sportsoplevelse for hele Danmark. Vi startede 12 mand, men Batman er blevet korsbånd-opereret for 3 uger siden, og Jesper har et rigtig dårligt knæ i år, så 10 mand er vi p.t. Vi har dog lige fået spilletilladelse til Søren og Kasper, så der er muligheder for lidt hjælp der, men H2 bejler jo også kraftigt til netop de to, så vi må finde ud af det i fællesskab. Vi søger ingen træner, for vi ved jo bedst selv. D1 v/mikkel D1 har vundet 3 kampe i år og ligger næstsidst, men med sejren på 3-0 over Gentofte for et par uger siden er troen på overlevelse bestemt til stede. Og i sidste ende skal der spilles knald-eller-fald kampe mod et 1. div. hold, så vi har en klar forventning om at se D1 igen næste år i Elitediv. Næsten som sædvanligt på D1 er der mange nye spillere på holdet også i år, men der er heldigvis også en 5-6 spillere fra sidste år enten på holdet eller som træningsspillere. I pokalturneringen var D1 meget tæt på en semifinaleplads efter 2-3 mod Fr.berg, men det blev kun til lige ved og næsten. Formanden trænede D1 en gang om ugen de første måneder, men nu har Claus Skov Møller tilbudt sig, og det ser ud til at gå rigtig godt. Vi arbejder på en elitestrategi for D1 med henblik på en målsætning om en semifinaleplads i sæsonen 2012/2013, hvor vi håber at få støtte fra Team Elite, så vi får mulighed for at steppe en tand op mht. alt omkring sådan et mål, fx træner, stævner, træningslejre, udstyr m.v. Volleyligaen v/mikkel DVBF har søsat et storstilet projekt kaldet Volleyligaen, hvor alt omkring Elitevolley i Danmark skal professionaliseres. Det handler både om at gøre volleyball mere kendt og anerkendt i Danmark, og det handler om at få tilskuere i hallerne, TV-dækning, flere sponsorer og om at forberede hele volley-dk på det store senior EM i Volleyligaen stiller en række krav ti Eliteklubberne, som fx halfaciliteter, kampafvikling tilskuerfaciliteter m.v.

8 I Lyngby Volley hilser vi Volleyligaen velkommen, fordi vi mener, at det tjener sporten bedst for både spillere, tilskuere, sponsorer og medier. Som nogle af jer måske læste i Politiken for nogle måneder siden, er mange klubber ikke gearet til Volleyligaen p.t., men DVBF arbejder også med dispensationsmuligheder og et samarbejde med klubberne om at få tingene på plads i løbet af fx det første år med Volleyligaen, som forventeligt bliver den kommende sæson. Vi er ikke langt fra målet, men der bliver brug for frivillige omkring kampafviklinger, hvis vi skal fortsætte i det fineste selskab rent sportsligt. Det er noget, som bestyrelsen tager fat på med det samme, og medlemmer inviteres til at hjælpe os med arbejdet. En anden mulighed er at undlade at stille op i Elitedivisionen, men formålsparagraffen i Lyngby Volley bestemmer dette: Foreningens formål er at dyrke volleyball på alle niveauer og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Så der er bestemt også spændende arbejde til den kommende bestyrelse Team Elite: Fælles støtte: Lyngby Volleyball, Lyngby Svømmeklub, Lyngby Tennis Klub og Hockeyklubben Orient, Lyngby: Kr ,00 til fællesprojekt - mentaltræning/coach. Vi har i bestyrelsen ikke hørt meget til den praktiske del af mentaltræningen, men jeg har dog hørt, at motivationen i teen-afdelingen, hvor projektet kører, er steget markant. Mentaltræneren giver virkelig noget til hjernen, som påvirker spillerne meget positivt. Supplement? Tjanser: - Retfærdighed - Hjemmehold dømmer i serierne - Ved flytning af kampe - Bruge ungdomsspillere - Der er taget imod fra Helmø, og sådan skal det også være. Bøder: - Vi omdeler så vidt det er muligt alle bøder til det hold, som har dummet sig, så det ikke ligger andre medlemmer til last. - Vi vil fremover være hurtigere ude med disse bøder, så holdene kan lære af sine fejl. - Det er vigtigt, at man kender sin opgave, og der er en nem rød skabelon i den grønne Elitemappen i skabet med boldene Træningstider og faciliteter: - Vi forsøger at imødekomme mange ønsker, fx o Ungdom skal have de tidlige tider o Trænerne skal selv træne og være træner samme dag o Skiftes lidt fra år til år o Særlige ønsker Tak til bestyrelsen: - Halla - Dion - Gitte - Arjen - Birgitte Vi har altid gode konstruktive møder og masser af aktiv dialog udenfor møderne, pr. mail, tlf. eller fx i hallen. Jeg glæder mig meget til vores videre samarbejde om vores kære klub. Den 5. marts 2011 /Mikkel Eriksen

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Derfor er det vigtigt! Sådan logger du ind Sådan retter du din profil Tips til hvad du kan skrive Administration af sider for de enkelte hold Mange flere ord om

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Standartkontrakter & Amatøraftaler 3. TV og Mediebilledet 4. VolleyLigaen 2016 5. Internationalt 6.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken.

Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken. Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken. Inden generalforsamling var der et 45 min oplæg Vejen til guldet af Kristina Søs Henriksen.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere