Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt. Husk årets Firma MultiMotion Dato er den 16. Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt. Husk årets Firma MultiMotion Dato er den 16. Juni"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFI NYT Nr Husk årets Firma MultiMotion Dato er den 16. Juni Der er stadig nogle ledige pladser.. LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 1

2 Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og De Danske Skytteforeninger Lyngvej 2, 2800 Kongens Lyngby Telefon & Telefax.: Bank Reg kontonr Hjemmesid: Bestyrelsen Formand Preben L. Christensen Gærdebred København S Økonomi ansvarlig Jeanette Thornberg Løvefodvej Taastrup Øvrige Bjørn Christensen Espegårdsvej 1 Hanne Lebech Mårvænget 29 John Petersen Mobil Eremitageparken 97, 1 B Forretningsfører Carsten Sørensen Rådhusvænget 21, st. tv Frederikssund Konsulent Sannie Kalkerup Skovhaven 6, Eskildstrup mobil Vig Forenings konsulent Kjeld Myhre Petersborgvænge 36, 1 th 3400 Hillerød Webmaster & IT John Petersen Eremitageparken 97, 1 B Mobil Kongens Lyngby Badminton Pia Rasmussen Stenmaglevej Brønshøj Bordtennis Mette Darre Herlev Hovedgade Herlev Motionssatsning Carl Bidstrup Nielsen Poppelhegnet 6, st. tv Kongens Lyngby Bowling Hanne Lebech Mårvænget Søborg Fodbold John Petersen Eremitageparken 97, 1 B Mobil Kongens Lyngby Orienteringsløb Tom Peter Neesgaard Æblevangen 38 Smørumnedre, 2765 Smørum Skak Erik Togeby Søllerød Park Holte Skydning Bjørn Christensen Espegårdsvej Bagsværd Volleyball Niels Bahnsen Hummeltoftevej 76 A 2830 Virum Gokart Carsten Sparholt Møntmestervej 10 D, st. th København NV Zumba Kontaktperson Jeanette Thornberg Løvefodvej Taastrup Petanque Poul B. Larsen Lindehøj Allerød LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 2

3 Formandenns beretning Efter årets repræsentant skabs møde, er der jo sket en hel del med vores gamle forening. Den bestående bestyrelse havde lagt op til forandringer, som begyndte med et weekend møde på et hotel i Glostrup, så vi var sikre på, at alle var med under hele processen. Ved dette møde, blev der lagt rigtig mange nye tanker omkring fremtidens sæt op af foreningen. Efterfølgende har vi brugt en lille årstid, til at samle alle de mange tråde, som de 4 arbejdes grupper har fostret mange nye tanker. Da vi havde gennemgået de mange lister af papir, samt finpudsede så de lignede det vi gik efter. Under forslag omkring de nye tiltag, blev det vedtaget at vi slettede det sidste ord i vores gamle navn Union, således at vi i dag heder Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt og ligeledes fik ændret vores initialer til LTFI. Den første tanke var, at vi kun skulle have initialet som LTF, men da vi ikke kunne få dette domæne navn, blev vi enig i, at indsætte med i som sidste bogstav. Omkring vores oplæg til foreningens nye bestyrelses sammensætning, blev denne ligeledes fremlagt via et sæt nye vedtægter for LTFI, der blev gennemgået på mødet, og vedtaget. Bestyrelsen endte op med 5 personer, som vil have det daglige ansvar for foreningen. Bestyrelsen består som følgende.: Formand. Preben L. Christensen, Økonomi Jeanette Thornberg, samt Hanne Lebech, Bjørn Christensen og John Petersen. Det første bestyrelses møder blev holdt den 27 marts, hvor vi fik sat ansvar på de forskellige opgaver. Omkring vores økonomi gennemgik vores kassere regnskabet og fik dette godkendt uden kommentarer. Regnskabet udviste et stort underskud, men mange af disse penge ligger i renovering af vores kontor, samt tilskud til alle dem der var med til DM stævner i 2011, hvor vi havde lagt op til, at alle ville få betalt de enkelte starter gebyrer. Dette var et valg vi tog, for at se om det kunne trække flere med til de enkelte DM stævner. For 2012 har vi vagt at betale 50 % at de enkelte starter gebyrer til alle der tilmelder sig et DM arrangement. Omkring vores aktivitets formænd, er der her ikke sket nogen forandringer, og det vil fortsat være de samme der LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 3

4 skal løfte de enkelte afdelinger op på et fornuftigt plan. Vi tror at det vil være muligt at øge aktiviteten i nogle af afdelingerne, så vi derved kan øge medlemstallet, som jo er det alle foreninger går efter. Det er ikke nemt, men hvis vi kan tilbyde gode aktiviteter til fornuftige priser, bør vi kunne tiltrække nye personer ude i de mange foreninger. Men, vi skal ligeledes heller ikke, være bange for at nedlægge aktiviteter, hvis de ikke kan vise sig levedygtige. En afdeling som de sidste par år, ikke har vist det store rent aktivitet er vores Bordtennis. Vi vil selvfølgelige helst se at der kunne komme nyt blod ind i afdelingen, nu hvor der ligeledes er vedtaget at enkelte personer kan blive meldt ind i LTFI. Umiddelbart tror vi, at de som forlader arbejdsmarkedet i disse år, jo ikke er nedslidte, men stadig ønsker at være aktive på en eller anden måde. Derfor vedtog vi denne løsning, for at kunne bevarer et tilhørs forhold til foreningen. Vi har PT. ikke vedtaget et medlems gebyr for en sæson, men vi vil nok havne på noget der ligner 50 Kr. For disse små penge, kan der deltages i alle de aktiviteter, på lige fod som en forening. Der er selvfølgelig også den mulighed at melde sig ind i vores senior afdeling, som jo i dag tæller en hel del personer, og hvor vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter. De nye vedtægter vil være at finde på vores nye hjemmeside hvor der ligeledes kan findes de nødvendige informationer omkring hvad der sker i foreningen. Bemærk at vi en periode stadig vil have kørende, men der bliver automatisk videreført til den nye. Omkring selve Rep. mødet, havde vi i år en del nye personer, da vi havde valgt at uddele fodbold pokalerne fra sæson Det skyldes at pokalerne var blevet forsinket, og ikke nåede at komme med til selve fodbold mødet. Men rigtig dejligt med nye ansigter, som jo bevirkede at der var mere liv i mødet, set op imod sidste års tilsvarende møde. Er var deltagelse fra rigtig mange foreninger. Og da vi skulle dele pokaler ud, var der da også en noget bedre stemning. Årets leder blev Per Toft-Jensen fra NIRAS. Per blev valgt for et fantastisk forarbejde omkring det kommende FMM stævne den 16. juni. Årets forening blev ON, som efter 10 års nedlægning af virksomheden, stadig kan have en så stor social sports forening som de er i dag. LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 4

5 Her følger det referat der blev taget ved mødet af Pia Rasmussen. LTFU Repræsentantskabsmøde Torsdag den 15. marts 2012 Deltagere: Preben Christensen, Jeanette Thornberg, Carsten Sørensen alle 3 LTFI, Tom P. Neesgaard Alectia, Carl Bidstrup SILD, Claus Normann + en ekstra person IBM, Bjørn B. Christiansen Skyttegruppen, Per Toft-Jensen NIRAS, Astrid H. Jørgensen, Niels Bahnsen, John Petersen Regionen, Hanne Lebech LTFI, Pia Rasmussen LTFI, Poul Børge LTFI, Anders Müschner B&K, Carsten Sparholt FIFO Racing, Sannie Kalkerup idrætskonsulent, Claus Schou Firmaidræt Roskilde, Kjeld Myhre firmaidrætskonsulent Slatina gruppe af 3 personer, Anker Blaunfeldt, 2 fra Gladsaxe kommune, TRYG Lone Jørgensen. Afbud: Mette Darre, Stig Broch, Tommy Larsen Sted: Bjælkestuen, Lyngby Hovedgade 78 kl. 19:00 DAGSORDEN 1. Velkomst og valg af dirigent: Sannie Kalkerup. 21 stemmeberettigede. Konstaterede at indkaldelsen til LTFU s repræsentantskabsmøde er lovligt indvarslet og dagsorden er i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning Kommentar: Jakob, Gladsaxe kommune synes fodbold turneringen fungerede rigtig godt. Beretning enstemmigt godkendt ved klapsalver. 3. Regnskab v. Kasseren Regnskabet er enstemmigt godkendt. Grundkontingent kr. 600,- med kun ca. 100 foreninger er faldende. Faldende tipstilskud. Renovering af LTFU s lokaler, var tiltrængt. Brüel & Kjær fået power hoop ringe, Gokart Nicolaj Molte-Leth foredrag, Volleyball fået bolde, Tryg fået løbekursus, bowling T-shirts. Tilskud til LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 5

6 deltagergebyret til DM-aktiviteter. Kr ,- er givet i ekstraordinært tilskud hvilket er OK, da pengene er gået til mere synlighed og udvikling af vores aktiviteter. TRYG, Lone Jørgensen: Dejligt at kunne få tilskud, så kan motivere flere. Anders Muschner, revisor: Der er ikke én finger at sætte på regnskabet. 4. Vedtagelse af kontingent & budget Kontingent foreslås uændret på kr. 600,- pr. forening. - enstemmigt vedtaget. Budgetteret til kr ,- samlet for alle foreninger. Markedsføring og PR kr ,- som er ny post i forbindelse udvikling af foreningen. Ingen kommentarer ellers til budgettet. 5. Uddeling af pokaler Årets lederpokal: Per Toft, i kraft af sin særlige indsats i Multi Motion. Har igennem mange år været aktiv i LTFU. Årets Forening: En forening, som ikke officielt eksisterer mere, men holder til i senior afdelingen. Otto Nielsen ex. Medarbejder der trods efter 10 års lukning, stadig holder fast i aktiviteterne. 10 års jubilæum i skyde klubben Slatina gruppen: Fået banner Erindringsbæger for sidste års forening: TRYG, Lone Jørgensen 6. Indkomne forslag Der har været nedsat en arbejdsgruppe (foreningsudvikling), som har arbejdet med struktur og organisering af LTFU. Det er mundet ud i forslag til nyt logo, nye vedtægter og nyt navn til Lyngby-Taarbæk Firmaidræt, forkortet LTFI. Sannie Kalkerup gennemgik de nye vedtægter og de væsentligste ændringer. Formålsparagraffen opdateret. Repræsentantskabet 5.9 enkeltmedlemmer kan nu indmeldes. Dvs. alle nu har mulighed for medlemskab uden at være tilknyttet et firma. Det er formuleret således at der max. 5 kan være stemmeberettigede repræsentanter for enkeltmedlemmerne. LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 6

7 Valg man skal være 18 år for at kunne vælges til bestyrelsen. Foreningsledelsen er radikalt ændret. Bestyrelsen vælger at have en formand, en økonomi ansvarlig og 3 bestyrelsesmedlemmer. Dvs. hovedbestyrelsen med alle afdelingsformændene repræsenteret nu erstattes af en valgt bestyrelse med 5 personer. Anker Blauenfeldt: Hvad menes med, at bestyrelsen selv kan vælge projektgrupper? Det er ikke projektgrupper, bestyrelsen kan vælge. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc grupper (arbejdsgrupper), hvis der skulle vises sig at være behov for det. 11: 20 % af medlems klubber kan anmode om at få ekstraordinær generalforsamling. 12: Kontingent er omformuleret, så det er mere forståeligt og enkelt. 15: Vedtægtsændringer, som I stemmer om i aften. 18: Eksklusion ny paragraf. Kommentarer: TRYG Lone Jørgensen: 13.1 ændres til Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller den økonomi ansvarlige. 7. Valg i henhold til de nye vedtægter Valg i henhold til de nye vedtægter: Som formand er den nuværende indstillet: Preben Løvholm Christensen genvalgt for 2 år Som ny økonomi ansvarlig, er den nuværende kasserer indstillet Jeanette Thornberg valgt for 1 år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Hanne Lebech valgt for 2 år. Bjørn Christensen valgt for 1 år. John Petersen valgt for 1 år. Alle blev enstemmigt valgt med akklamation. LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 7

8 Revisor Svend Lysemose genvalgt for 2 år og revisor Anders Muschner genvalgt for 1 år. Som revisorsuppleant blev Erik Nielsen FORCA valgt for 2 år. Vinderne Fodbold pokaler: IBM 1. div, 2. div Gladsaxe Kommune Old boys JM maler. 8. Evt. Gennemgang af den nye hjemmeside. LTFI. Webmaster John Petersen gennemgik kort LTFIs nye hjemmeside. Forsamlingen udtrykte stor ros til den. Den kommer i luften omkring 1. april 2012 og alle afdelinger bedes tjekke om informationer mv. er korrekte. På sigt kommer tilmeldingsmuligheder og online betalinger Carl Bistrup bad om ordet og fortalte, at han har været med til vedtægtsændringerne, og på senior gruppens vegne følt det var nødvendigt, at de mange pensionister og ledige kan indmeldes som enkelt personer. Carl synes generelt, at pensionisterne bliver overset og synes, at der på et tidligere tidspunkt kunne være gjort tiltag for ændringer, der kunne tilgodese pensionister og enkeltmedlemmer. Så det ikke var nødvendigt, at lave så radikale ændringer, som der er gjort i dag. Kommentarer TRYG: Når folk fratræder arbejdspladsen, så kan firmaet ikke forsvare at bruge penge på tidligere kollegaer. Anker Blaunfeldt: Ordensudvalget: Tak for mange gode år og kendt LTFU siden Claus Schou, Dansk Firmaidrætsforbund: Tillykke med det nye LTFI. Det er jo i tråd med Firmaidrætten i bevægelse. Ikke mange foreninger kan prale, at have så stor en egenkapital og så samtidig, gerne vil bruge af dem. Sundt nok, at se på hvilke idrætter der skal bestå og ikke bestå. FMM er et fantastisk løb, hvor opfordring er at deltage den 16. juni Dansk Firmaidrætsforbund budgetteret med kr.16 millioner til at skaffe nye attraktioner: Bike & run, erhvervsskoler, firmabold. Til slut vistes film optagelse fra DM-Gokart Århus, indendørs 1000m bane. LTFU fik guld & Sølv i 2-mands, enkeltmands sølv og bronze. 26 kører. LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 8

9 Sammenlagt kørt 8.000km den weekend. Gennemsnitsfart ca. 60km/timen. Dirigenten takkede for god ro og orden. Pia Rasmussen referent Preben Løvholm Christensen Formand Sannie Kalkerup Dirigent De nye vedtægter vedsættes vedhæftes med dette blad, samt lægges på den nye hjemmeside. Årets LTFI leder blev Per Toft-Jensen LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 9

10 BADMINTON Årets holdturnering er ved at lukke de sidste kampe der er tilbage. Omkring selve sæsonen, har der desværre været en del aflysninger eller rykkelser af kampe, som sker med så kort varsel, at vi ikke har mulighed for at benytte banerne til mulige andre kampe. Dette skal holdene være meget mere påpasselige med fremover, da vi jo skal stå til regnskab omkring vores hal tildelinger. Vi vil ligeledes meget gerne se på muligheden for at øge antallet af hold der er med i turneringen, således at vi bedre kan udnytte vores tildelinger optimalt. Omkring dette, vil vi appelerere til de mange foreninger der er hjemme hørende i Gladsaxe kommune, og som måske allerede har badminton på programmet, men ikke er med i turneringen. Vi ser meget gerne nye foreninger som kan træde ind i den nye sæson, og herved være med til at øge interessen for turneringen. Indbydelsen til sæson , vil blive udsendt lige så snart vi har fået brevet fra kommunen omkring spilletiden, som måske kan blive ændret lidt i den nye sæson. Årets DM i badminton havde i år et hold fra LTFU med, som stillede op i serie 3, der var en række med 2 damer & 2 mænd. Holdet der tog udfordringen op, var LTFU holdet der spiller i mix rækken. At være debutant ved et DM stævne er lidt af en udfordring, da vi jo ikke kender styrken i de enkelte rækker. Men holdet gik frisk til dagens kampe, hvor vi var så uheldige, at misse første holdkamp, da modstanderen desværre havde meldt afbud samme dag. Dette betød så, at vi kun havde 2 øvrige hold kampe, som begge desværre blev tabt. Styrken i denne serie var nok lige en tand for meget for LTFU holdet, men alle havde da en god weekend, hvor der efterfølgende var en aftenfest, som dog ikke havde den store tilmelding til. Fredericia som var værts byen, havde ud over spillet også andet at byde ind med, og vi fik da set på de forskellige lokaliteter, hvor det var muligt at få væske beholdningen tilbage igen på den Engelske pub. LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 10

11 FODBOLD Så er fodboldturneringen i LTFI sæson 2012 ved at gå i gang, vi forventer opstart mellem den 30. april og 7.maj I 2012 bliver der desværre ingen oldboysrække, men heldigvis har holdene sagt ja til at spille med i seniorrækkerne. Holdene er indsat i seniorrækkerne efter styrkeforhold, sådan så alle hold får glæde af turneringen og forhåbentlig en masse gode spændende kampe. Der bliver i rækker, 1. & 2. Division med hhv. 10 samt 9 hold i rækken og rækkerne spiller forår / efterår og rækkerne laves ikke om i sommerpausen, det bliver en fortløbende turnering. Turneringen kan følges på LTFI's nye website under fodbold hvor al info vil være tilgængelig. Vi håber på at vi her i 2012 igen kan afholde en pokalturnering en gang i juni/juli måned for dem som kan. Der afholdes endvidere DM i 7 mands fodbold som i år afholdes i Skive og klubberne er velkommen til at tilmelde sig. Der kan endvidere søges om tilskud til deltagelsen gennem LTFI, kontakt udvalget for yderligere oplysninger. DM finder sted 8. september - 9. september 2012, tilmelding åbner 15. juni og lukker 29. juli Rækkeinddeling for LTFI's 7 mands fodboldturnering 2012.: Fodboldudvalget ønsker alle en rigtig god sæson division 2012 CMC CHRL DSFC FCC FREE GKI HTAS IBM-1 MK TUK CMCBIO CHRISTIANSLYST DS FC FC CAMBODIA FREE PLAYERS GLADSAXE KOMMUNE HALDOR TOPSØE IBM KLUBBEN MINDKEY TUK 2 divison 2012 AGSC AIF BRF BELLA FCK-K IBM-2 IBM-3 JNAS SPF Med venlig hilsen John Vinding Petersen Fodboldudvalget. AUDI GLADSAXE AXCESS IF BRF IF FC BELLA FC KRAGERUP & KO IBM KLUBBEN IBM KLUBBEN JAN NYGAARD A/S STENBERG TRANSPORT LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 11

12 GOKART LTFI var godt repræsenteret ved de officielle danmarksmesterskaberne i indendørs gokart, hvor Racehall i Århus lagde asfalt og gokart til. Der blev tilbagelagt i alt 8000 km før vinderne var fundet i diciplinerne: Individuel og 2-personers holdkørsel med Le Mans Set-up. 18 hold ud af 26 der samtidig deltager i LTFI Gokart Le Mans Series er imponerende. Forholdene var perfekte i Racehall, der har Danmarks længste bane under tag med i alt 1000 meter. Glimt fra podiet, hvor LTFI var en af de foreninger der prøvede dette nogle gange. Med et meget krævende bane layout, der stillede store krav til køreteknik blev speederkablet holdt stramt. Vinderne blev: Individuel: 1. Jens Orleth fra Spy/FKS 2. Carsten Sparholt fra FIFO Racing/LTFI 3. Claus Normann fra IBM/LTFI 2-personers holdkørsel med Le Mans Set-Up 1. FIFO Racing / LTFI 2. IBM 1 / LTFI 3. Danske Gokart / Københavns Firma sport Her ses vinderne af to personers holdkørsel fra LTFI ved FIFO racing. IBM ligeledes via LTFI tog sig af 2 pladsen, og som nummer 3 er det Danske Bank, som var tilmeldt via KFS. Alt i alt var der tale om et rigtig flot stævne i den store race hall i Århus, og helt sikkert med nogle hyggelige timer inde i down town om aftenen. Som værts forening var det Fredericia der stod for det rent forenings mæssige, og med forbundets Idræts ansvarlige person for det sportslige. LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 12

13 PETANQUE Husk, at LTFI igen i denne sommer periode, vil tilbyder Petanque på de meget fine baner ved Gladsaxe stadion fra til Mød op, og lad os se hvor mange vi kan blive til aktiviteten. Alle kan være med, selv om der er tale om nybegyndere, så hold jer ikke tilbage. Der vil ligeledes blive Sendt en pdf indbydelse. BADMINTON Firma Multi Motion Status er, at vi i skrivende stund har 67 tilmeldte hold, men selvfølgelig håber at nå over 90 tilmeldte hold. Nu hvor vejret forhåbentlig bliver mere solrig, samt også noget mere varme i luften, er det jo de tider hvor der skal tænkes på udendørs aktiviteter, hvor vores FMM stævne selvfølgelig kunne være en ide. Arbejdsgruppen har været i gang mange måneder, og vores forskellige ruter er stort set afklaret, men selvfølgelig vil der nok i de sidste per uger op til dagen, give os lidt ombrydning. Husk at tilmelde hold til badminton sæson Prisen er stadig 90 Kr. per spiller på holdet. Hvis I har spørgsmål, så kontakt venligst Pia Rasmussen, se på side 2. NYT i LTFI Husk, at vi nu også optager enkelt medlemmer, der vil have samme muligheder som en forening, omkring deltage i alle foreningens tilbud, samt forbundets forskellige tilbud, så som kurser & DM stævner. Hold jer ikke tilbage. Glimt fra stævnet 2011 Vi har en fornuftig hjælper stab, som bør kunne dække alle de mange poster der bliver lagt ude på ruterne. Hvis jeres virksomhed ikke allerede har tilmeldt jer, så se at få samlet de 3 personer et hold kræver, og send jeres tilmelding til Der kan selvfølgelig bookes flere hold, hvis det ønskes. LTFI Nyt Nr Årgang 51 side 13

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2009 HERMED INDBYDES DER TIL LTFUs REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 TORSDAG DEN 19. MARTS Kl. 19.00

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere