Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar Se referat side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3"

Transkript

1 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014 Den 20. november havde vi på Hjælpefondens foranledning besøg af Gitte Dueholm - leder af Kafé Klaus. - Se referat side 2 For 11. gang blev Fredslyset tændt i og udsendt fra Roskilde. Se referat side 3 Har du husket at tilmelde dig til 1. Gildes 75 års og 2. Gildes 50 års jubilæumsfest d. 25. januar 2014 k. 12:30? - se Kilden november OBS: Der bydes på en alsidig buffet. ELLERS HASTER DET!!!! - Omgående tilmelding til: Inge Birthe Bøje - tlf Helen Højgaard - tlf HUSK at aflevere brugte frimærker til Gustav.

2 Referat fra gildemødet med Kafé Klaus engagerede leder. Den 20. november havde vi den store glæde at kunne byde velkommen til Gitte Dueholm, leder af Kirkens Korshær i Roskilde. Gitte fortalte levende om arbejdet i Kafé Klaus og om Kaféens brugere. Vi mærkede Gittes store og varme engagement, og fik et lille indblik i dagligdagens oplevelser der. Vi havde herefter fornøjelsen at glæde hende med en stor check på kr fra Hjælpefonden. Og vi kunne så alle glæde os over de skønneste lagkager, som lige var noget for gildebrødrenes "søde tand". Vi besluttede at kaffe og kage skulle være gratis og samlede i stedet en ekstra gave ind til "juleknas og glæde" i Kafé Klaus. Tak for det store fremmøde og for jeres gavmildhed. Dejligt for os i Hjælpefonden, at I bakkede vort arrangement op og var med til at skabe varme og juleglæde. Godt nytår og tak fra Stence. - o - o - o - o - Juledekorationer. Tusind tak til alle der har været med til at lave årets juledekorationer. Jeg synes vi havde to hyggelige dage, og at vi alle kan være tilfredse med produktet. Der skal også være en stor tak til Inge for mad og drikke, og så skal jeg nok huske at have øl parat næste gang. Hvis alle vil være med igen i år, så fortsætter vi 28. og 29. november 2014 med udbringning mandag 1. december. med sløjfe hilsen Merethe 2

3 Fredslyset For 11. gang blev fredslyset sendt afsted fra Roskilde. Sankt Laurentii katolske kirke var næsten fyldt, da pater Alren Soosaipillai tændte de to første fakler med flammen fra det lys, der til stadighed brænder i kirken. Efter oplæsning af Franz af Assisis bøn bar Kirsten Printzlau/1. gilde og Inge Mathiasen/2. gilde faklerne ud, så de kunne blive brugt til at tænde faklerne til fakkeltoget, som førte fredslyset til Roskilde Domkirke. Amanda Nielsen og Regitze Lundorf (FDF Gadstrup-Snoldelev) bar Fredslyset i form af to kerter ind i Domkirken, hvor de blev brugt til at tænde alterlysene. fredslysgudstjenesten blev ledet af domprovst Jens Arendt, og FDF-leder Mette Søgaard læste årets fredslysbudskab. Budskabet var i år skrevet af tidligere landsgildemester og spejderchef for KFUM-spejderne Robert Madsen, gildemedlem i Aalborg. Efter Gudstjenesten blev lyset atter ført ud, og mange benyttede efterfølgende lejligheden til få tændt deres eget lille Fredslys. Det var dejligt at se, hvor mange, der efterhånden bakker op bag arrangementet både i kirkerne og ved at følge lyset i fakkeltoget og det er ikke kun spejdere og gildemedlemmer, der deltager; men mange har gjort det til en tradition at lade højtidelighederne danne optakt til adventstiden. Traditionen tro samledes gildemedlemmer fra store dele af landet i Gildehuset Sankt Agnes for at hygge sig lidt sammen, inden de mange lys blev bragt hjem til lokale arrangemente, og onsdag d drog fredslysstafetten rundt i hele landet via DSBs IC-togsnet. Vore gode gildevenner Yvonne og Gjermund fra Varberg i Sverige hentede atter i år et lys til fordeling i Sverige, Norge og Finland, og en lygte blev sendt med skib fra Aalborg til Grønland. Rundt om i landet blev der afholdt mange gode og stemningsfulde fredslys-arrangementer med deltagelse af gildemedlemmer, spejdere og andre, der holder af traditionen. Jørgen Gybel/2. Roskilde 3

4 Vandrerlauget - Projekt Roskilde kommune fra nord til syd. Med gennemførsel af 3. etape af projekt Københavns Vestvold d. 14. januar er vi i gang med planlægningen af det næste, som bliver: Roskilde kommune fra nord til syd. 1. etape: Tirsdag d. 18. februar. Afgang med bus 600S mod Hillerød kl. 9:53 fra busstationen. Ved Margretheskolen skifter vi til bus 358, som kører os tæt til kommunens nordligste punkt. Herfra finder vi den bedste travevej mod syd. Efter ca. 10 km slutter vi og tager bussen til Roskilde. Hvor mange etaper, der skal til for at nå kommunens sydligste punkt, kommer til at afhænge af ruternes beliggenhed. Medbring mad og drikke. Frank og Søren Jobannonce! Koordinator/tovholder for Fredslysarrangementet. Siden 2005 har jeg beklædt ovennævnte stilling ; men jeg har nu - efter lang tids overvejelse - besluttet mig at stoppe (af personlige grunde!). Da arrangementet for mange er blevet en skattet tradition, som folk fra hele landet er villige til at køre langt for at deltage i, håber jeg, der er en af jer, som vil påtage sig at videreføre traditionen. Da arrangementet i Roskilde er kædet sammen med den landsomfattende Fredslys-stafet, er en del af jobbet at koordinere sammen med landskoordinatoren (p.t. Erik Messmann, Aalborg), men det største arbejde ligger i det lokale Fredslys-arrangement, sammen med en god back-up-gruppe af gildemedlemmer i Roskilde. Det har været en spændende opgave, og jeg vil gerne takke alle jer, der har været en del af dette. - Hvis du også synes, arrangementet bør videreføres i Roskilde, så meld dig snarest - enten til mig eller en af gildemestrene. Jørgen Gybel /2. Gilde 4

5 Indbydelse til Distriktsgildehal Mandag den 24. februar 2014 Rønnevang kirke, Taastrups Hovedgade 150, Taastrup Vandrehal kl. 18:30 Gildehal kl. 19:00 Efter gildehallen vil kommandørkaptajn og gildebror Per Mikkelsen holde et spændende foredrag med overskriften: Mit liv i søværnet Der vil ligeledes blive serveret et let traktement. Prisen for dette arrangement er: 65,00 kr. pr. person. Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 17. februar til Jackie mail: eller Gunnar Kjær mail: m.g.h. Distriktsgildeledelsen Roskilde Hedebo Distriktets hjemmeside. Nu er distriktets hjemmeside opdateret og virker igen, men vi har fået et nyt domænenavn: Vær opmærksom på, at der vil gå et stykke tid, inden hjemmesiden kan findes på diverse søgemaskiner. Med gildehilsen Arne Bjerager/1. Roskilde/webmaster 5

6 Referat af Julemøde i 1. Gilde. Julemødet var i år ændret til julefrokost i Gildehuset. Vi var 30 i alt, så det må siges at være en succes. Vi startede med lækker hjemmelavet buffet, som alle i 2. gruppe havde bidraget til. Flot gået. Snakken gik lystigt, men det lykkedes dog arrangerende gruppe at få ørenlyd, så vi kunne få reglerne for pakkelegen. Derefter gik vi i gang med pakkeleg, og sluttede med kaffe og kage. Stor tak til 2. gruppe for en dejlig dag. Helen Højgaard 1. Gilde Gildemøde 1. Gilde onsdag den 5. februar kl. 14 i Gildehuset. Vi håber at mange fra 2. Gilde også har lyst til at deltage. Reklametegner Ingrid Andersen fra Lyngby vil fortælle om julemærkets historie og reaktioner på mærket, når det udgives. Ingrid Andersen har tegnet julemærket i 1963, 1977 og Tilmelding gerne gruppevis senest den 27. januar til Helen Mail: tlf.: o - o - o - o - o - Hjemmesiden har fået et nyt indhold, idet 1. Gilde har oprettet en side med gruppeinddeling. Gå ind på hjemmesiden og vælg 1. Gilde gruppeinddeling i venstre side, så gruppeinddelingen fremkommer på din skærm. Gildehilsen Arne Bjerager/webmaster 6

7 2. Gilde 2. Gilde 50 år 11 februar 1964 til 11 februar 2014 Fødselsdags Gildehal d kl i Sct. Agnes Sikken herlig dag! Tak til alle I, der bidrog til at gøre fejringen af mine 40 år i gildet til en dejlig oplevelse. Tak for pæne ord, tjikkerlikker, dejlige gaver og hilsner pr. brev og mail. Stor gildehilsen Søren O-L Nyt telefonnr.: Grethe Kristensen, 2. Gilde, har ikke længere fastnet telefon, men beholder sit mobilnr Gilde gruppemøder 1. gruppe 13. januar Kl. 19:00 Hos Hanne 5. gruppe 16. januar 24. februar Kl. 13:00 Kl. 13:00 Nytårstaffel hos Åse Hos Inge 7

8 Postforsendelse: Redaktionelt Næste nr. udkommer 15. februar. Deadline: 1. februar. Materiale hertil sendes til Jørgen med kopi til Else og Søren Kilden udsendes 7 gange årligt: 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/8, 15/10, 15/11 Dead lines: d. 1. i udgivelsesmåneden Redaktionsudvalg: Jørgen Gybel Jensen, Sejerøvej 6, Vor Frue 4000 Roskilde tlf Else Madsen, tlf Søren Overgaard, - tlf Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte materialer. Trykning, pakning og forsendelse: Merethe og John Hyldahn, Adresseregister: Frank Ward, Hjemmesideadresser: SGG, Roskilde: sctgeorgsgilderneroskilde.dk SGG, Distrikt: SGG i Danmark: sct-georg.dk Husk at melde dig til forårsturen til Guldberghus ved Skælskør d maj se Kilden oktober/2013 8

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde Nr. 1 19. årgang Februar 2013 Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde 1 1 Nu er julen og nytåret vel overstået, og vi er alle klar til at begynde på et frisk år.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014 Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten November 2014 www.sctgeorg-hadsten.dk Gildehal i november Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten Gruppe 2 vil gerne invitere til

Læs mere

Liljen. 66. årg Januar 2014 Nr. 1. Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld!

Liljen. 66. årg Januar 2014 Nr. 1. Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld! Liljen 66. årg Januar 2014 Nr. 1 Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld! Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 1 februar 2015 68. årgang

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 1 februar 2015 68. årgang Gildeposten Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Nr. 1 februar 2015 68. årgang prepress l offset l bogtryk l digital farveprint og -kopi Budolfi Grafisk tlf. 98 16 90 22 l info Blytækkervej 7 9000 Aalborg www.budolfi-grafisk.dk

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 NUMMER Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2009 76. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 1./7. GILDE. Mandag d. 23. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæskirkens lokaler. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag d. 23.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 49. årgang 1. Okt. Nr. 10 2011 Dit Valg Livet er fuldt af muligheder og efterfølgende valg for den enkelte.

Læs mere

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en.

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. Liljen 66. årg Maj 2014 Nr. 5 De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. - webredaktøren Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 48 årgang 1. Sept. Nr. 07-09 2010 Stjernestunder Ja, de kan være meget forskellige fx helt bogstaveligt,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 28. årgang år 2013/14

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 28. årgang år 2013/14 FARRE fælles NYT Nr. 4 28. årgang år 2013/14 december januar februar Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther,

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12 23. årgang Maj 2012 Nr. 4 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup 86 96 88 08 Gildekansler: John Sørensen, Mosevej 16,

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere