LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 101"

Transkript

1 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon LAKSHMI ASHRAM NYT Maj 2007 Kære venner! For det første ønskes I alle sammen en rigtig god sommer. Nyhedsbrevet indeholder referat af den stiftende generalforsamling d. 4/2 2007, regnskabet for 2006, præsentation af bestyrelsen samt artikler om fester og højtider, ashrammens månedlige magasiner og en lille artikel om Neema Vaishnavas besøg i Tyskland. Foreningens vedtægter vedlægges. SANCHAR 101 Så er det en kendsgerning. Foreningen Lakshmi Ashrams Venner er dannet. Det betyder, som jeg skrev i Sanchar 100, at vi nu er blevet lovlige i skattemæssig forstand, og vi er blevet fritaget for at betale boafgift af arven efter Svend Otto Sørensen, og dermed kan hele arven bruges til det gode formål. Der sker en lille ændring i den daglige administration. Hidtil har jeg afsat 4 % af de indsamlede midler til administration. Disse penge har dækket porto, trykning af Sanchar, bankgebyrer, lidt kontorhold o.lign. Skattevæsenet siger, at foreningen skal opkræve et kontingent til dækning af disse udgifter. Der blev derfor besluttet et kontingent på 75 kr. pr. medlemskab om året på den stiftende generalforsamling. Som hidtil vil vi naturligvis sende overskydende penge fra administrationskontoen til Lakshmi Ashram. Og hvad betyder det så for jer. Det bliver ikke dyrere at være sponsor, dvs. at et sponsorship er 1725 kr. og kontingentet 75 kr. = 1800 kr. som hidtil. Nogle sender et årligt sponsorship, og andre fordeler beløbet henover året. Derfor sætter vi 75 kr. ind på administrationskontoen første gang på året, hvor der indgår penge. Dette gælder også for dem, som sender ukonditionerede beløb. Det betyder, at alle vil komme til at betale det samme om året for at være medlem og modtage Sanchar. Hvis intet andet er nævnt, regner jeg med et medlemskab pr. husstand, klub, forening osv. Et medlemskab giver én stemme på den årlige generalforsamling. Som sædvanlig skal lyde en tak for alle sponsorpengene til pigerne og for de andre bidrag. Alle beløb, store som små, er velkomne. Bidrag, der ikke er øremærkede, er også særdeles velkomne. Pengene bruges til undervisningsmidler, studieture, landsbyarbejde og meget andet. Den 27. april fejrede Lions Club Søllerød sit 50 års jubilæum. I den anledning uddeltes en del donationer til forskellige formål. Lakshmi Ashram blev betænkt med kr. til renovering og udvidelse af ashrammens køkken, hvilket bestemt er meget tiltrængt. Tusind tak for pengene. Mange hilsener Sponsorship (inkl. kontingent) pr. måned 150 kr. pr. kvartal 450 kr. pr. halvår 900 kr. pr. år 1800 kr. Lakshmi Ashrams Venners girokontonummer: Lakshmi Ashrams hjemmeside:

2 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund RESULTATOPGØRELSE FOR 2006 INDTÆGTER: Indgåede bidrag (96%) Administrationsbidrag (4%) Overførsel fra Radha Bhatt A conto arv Renter og investeringsafkast Bikuben Girobank Indtægter i alt UDGIFTER: Administration (porto, gebyrer) Udbetalt til Lakshmi Ashram Til Lakshmi Ashram fra Radha Bhatt Udgifter i alt Årets resultat ,72 kr ,99 kr ,00 kr ,00 kr ,84 kr ,55 kr ,00 kr ,87 kr ,00 kr ,87 kr ,68 kr. BALANCE pr. 31/ AKTIVER: Bikuben Girobank konto nr Bikuben Girobank konto nr Indestående i alt PASSIVER: Egenkapital primo 2006 Årets resultat Egenkapital ultimo ,87 kr ,92 kr ,79 kr ,11 kr ,68 kr ,79 kr. Albertslund, d. / 2007 Jeg har revideret regnskabet for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Lone Poulsen Albertslund, d. / 2007 Claus Broskov Sørensen

3 SANCHAR 101 Referat af stiftende generalforsamling i Lakshmi Ashrams Venner afholdt d. 4. februar 2007 på Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup. Velkomst ved Lone Poulsen Det har længe været et ønske at oprette en forening, således at det gøres mere skatteteknisk korrekt og for at kunne blive fritaget for at betale boafgift for en arv efter Svend Otto Sørensen. Skattevæsenet vil måske se positivt på sagen, hvis foreningen oprettes. Det daglige virke vil ikke udsættes for store forandringer i forhold til de sidste ca. 40 års aktiviteter. Valg af dirigent: Helle Poulsen Valg af referent: Hanne Stenager Forslag til vedtægter for Lakshmi Ashrams Venner Mindre ændringer blev foretaget, og de vedtagne vedtægter vedlægges. Årets gang på ashrammen Lone orienterede om årets gang på Lakshmi Ashram. Man er bl.a. i gang med at renovere den gamle Lakshmi Ashram bygning, hvor skolen startede for omkring 60 år siden. Pengene til renoveringen er kommet fra forskellige fonde m.m. i Indien. Neema, lederen af skolen, kommer formentlig til Danmark i løbet af foråret. Ruth Sillemann og Lone planlægger et kursus Appreciative Inquiry (værdsættende samtale) for medarbejderne på Lakshmi Ashram. Det skal formentlig foregå i september/oktober i år. Neema kan deltage i planlægningen. Beretningen godkendtes. Regnskab Regnskabet for 2006 blev forelagt og godkendt. Kontingent Kontingentet blev fastsat til 75 kr. årligt. Det svarer nogenlunde til de 4 %, der hidtil er blevet brugt. Bestyrelsen beslutter, hvordan det praktisk skal opkræves. Valg af bestyrelse og suppleant Følgende blev valgt: Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund formand Hanne Stenager, Jonstruphøj 23, 3500 Værløse Ruth Sillemann, Gl. Kongevej 109, 2.tv., 1850 Frederiksberg C Trine Rasted, Nygårdsvej 45, 3.th., 2100 København Ø Suppleant: Peter Kristensen, Jonstruphøj 23, 3500 Værløse Lone Hanne Ruth Trine

4 Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor: Claus Broskov Sørensen, Bavneåsen 79, 2640 Hedehusene Revisorsuppleant: David David, Bredebovej 35, 1.mf., 2800 Lyngby Arv Lakshmi Ashram opfordres til at komme med forslag til brug af pengene fra den modtagne arv. Det blev foreslået at bruge et mindre beløb til en ny folder og udstillingsmateriale. Det er vigtigt med PR for foreningen. Forslag om tilskud til trykning af en ny bog om Sarala Behn, ashrammens grundlægger. Marie Thøger er ved at lægge sidste hånd på værket. Forslag om brug af penge, således at medarbejdere fra ashrammen kan komme på studiebesøg i Danmark. Andre forslag kan sendes til bestyrelsen. Forslagene drøftes med Lakshmi Ashram. Film Mødet sluttede med at se filmen The Wall Wallah, der handler om en skotsk digemester, der kommer til Himalaya på opfordring af Lakshmi Ashram. Han lærer nogle landsbyboere at bygge diger for at beskytte skoven Hanne Stenager Festivaler og højtider i Lakshmi Ashrams liv Nandi Bisht Afsnit skrevet i kursiv er skrevet af Lone Poulsen. Kilder: Dilip Kadodwala og Paul Gateshill: Hinduhøjtider samt Rejsen rundt i Indien fra Politikens Forlag. Hindu-kalenderen bygger på månens bevægelser. Året består lige som hos os af 12 måneder. Hver måned er delt i en lys og en mørk halvdel fra nymåne til fuldmåne. Det betyder, at tidspunktet for de forskellige højtider skifter fra år til år. Hindu-kalenderen har 354 dage, hvor vores kalender, der følger solens bevægelser, har 365 dage. Hinduismen er en af de ældste religioner i verden. Hinduernes tro på Gud og på hvordan mennesker skal leve deres liv har udviklet sig om over meget lang tid og i forskellige retninger. Den er ikke stiftet af nogen enkeltperson, og der er heller ikke én bog, som er særlig hellig. Brahman er et hindu-ord for Gud. Brahman er overalt og i alt. Selv om de tror på, at der er én Gud, kan Brahman opfattes og afbildes i mange forskellige former som mange forskellige guder og gudinder. Nogle hinduer går i templet, andre foretrækker offerritualer eller bader i hellige floder, tager på pilgrimsrejser, og igen andre har et lille rum, en hylde derhjemme, hvor de holder andagt. Der er højtider og ceremonier, der ikke blot er forbundet med guder, gudinder og helte, men også med solen og månen, stjernerne og planeterne, floder, søer, have, dyr, træer og blomster. Indien er kendt som festivalernes eller højtidernes land, og der går ikke en måned uden, at der fejres en eller anden højtid. Hver og en af højtiderne er karakteristisk på sin egen specielle måde sammenkædet med forskellige kulturelle traditioner. Her på ashrammen fejrer vi også alle højtiderne som i vores landsbyer og hjem. Samtidig fejrer vi også højtider fra andre trosretninger, så at børnene får en forståelse for og kendskab til de andre trosretninger, og de får ligeledes mulighed for at få at vide, hvordan man fejrer højtider i andre samfund. Den årlige cyklus for højtiderne begynder d. 14. januar med højtiden for Makar Sankranti, også kendt som Uttarayani, der markerer solens start på sin nordlige rejse for endnu engang at

5 fordrive vinterens mørke. Dette fejres i Kumaun som Ghughutiya. Dagen før sidder vi alle sammen i vintersolen og laver kager af dej, som bliver kogt om aftenen og så hængt op i kranse. Næste morgen ved daggry giver bjergskråningerne genlyd af børnestemmer, der kalder på kragerne, som skal komme spise af kagerne. Så snart vi har fodret kragerne, skal vi også selv nyde dem. I februar netop på det tidspunkt, når børnene vender tilbage til ashrammen fra deres ferie derhjemme, fejrer vi den næste højtid Basant Panchami. Det er en lokal fest, der især fejres af bønderne og andre med stærk tilknytning til jorden. Vi farver lommetørklæder i en klar gul farve, og de bliver uddelt til alle som et symbol på forår. Vi opfører også sketcher, som fortæller om forårets komme efter vinterens kolde og mørke dage. Herefter kommer Holi-festen, som falder på fuldmånedagen i Phalguns måned (februarmarts). Denne højtid fejres over hele Indien. Dette er en af de vigtigste højtider på året, og den bliver fejret under stor jubel. På disse dage er børnene virkelig glade, for tiden bliver tilbragt med at danse og synge, og man kaster farver over hinanden. Fire-fem dage går, uden de overhovedet opdager det! Under Holi-festen mindes man historier om guden Krishna, fx denne: Det var en dejlig forårsdag, og Krishna spadserede langs floden sammen med sin foretrukne ledsager, Radha, og hendes veninder. De var malkepiger, som Krishna ofte mødtes med og fik til at danse til sit fløjtespil. Ved denne lejlighed besluttede Krishna, at han ville more sig ordentligt, og han kastede noget farvet pulver over Radha. Hun kastede også noget over Krishna, og snart var de alle dækket med farvet pulver fra top til tå. Så kommer Phool Deli, der bliver fejret den 14. marts. Denne fest er også i høj grad børnenes og det især i Kumaun. Lykkelige for forårets og dermed de varmere dages komme går børnene fra hus til hus og spreder blomsterkronblade på dørtrinnene, og til gengæld får de slik, som de spiser med stor glæde og fornøjelse. I juli afholder vi Harela-festen (Harela = frøblanding), endnu en lokal festival. Ti dage før Harela-festen bliver en blanding af frø af forskellige korn sået i en speciel beholder, som placeres på et rent sted i mørket. Hver dag kigger børnene til deres Harela for at se, om det er vokset. Hver dag vander de det, og på tiende dagen afskæres de gule spirer, og mens de placerer dem på hovedet af hinanden, reciterer de en traditionel velsignelse for hinandens trivsel. På denne måde får børnene en opfattelse af, at det har værdi at tilbede frø for os; de fortjener vores respekt. Raksha Bandhan er en fest for brødre og søstre. Raksha betyder beskyttelse, og bandhan betyder at binde. Det er en fest, som fejres af både børn og voksne. I den følgende måned fejrer vi Raksha Bandhan med stor fryd. Denne fest er også meget speciel, for på denne dag binder søstre rakhis om håndleddet på deres brødre. Forberedelserne begynder en måned før. Rakhi er en slags tråd, som også kendes under navnet raksha sutra. I uger før festen ser det ud som om markedet kun er fyldt med rakhis. Men her i ashrammen laver alle vi søstre selv vores egne rakhis. For at kunne gøre dette i en ånd af dyb optagethed og kærlighed begynder vi nogle uger før at tage tråde ud af små tøjstykker, og så fremstiller vi rakhis af disse. På denne måde fejrer vi denne fest med stor glæde. Kun otte dage senere kommer Shri Krishna Janmashtami. Denne fest er meget speciel for os, for på denne dag opfører vi Shri Krishna Lila, et sang- og dansedrama, som fortæller om de begivenheder, der fører frem til Lord Krishnas fødsel og hans barndom. Vi begynder med at øve os omkring femten dage før. Vi bygger selv scenen op. Vi kan virkelig lide at lave alle ting selv! Et stort antal landsbyboere fra hele egnen kommer for at se opførelsen af Shri Krishna Lila.

6 Harela Rakhsha Bhandan Diwali Father Christmas Shree Krishna Lila

7 I oktober/november ved nymåne fejrer vi Deepawali (eller Divali). Denne højtid bliver fejret over hele landet. I tre til fire dage tænder vi olielamper i tusmørket for at oplyse vores hjem, som vi tidligere har gjort hovedrent i og pyntet op. Denne fest markerer hjemkomsten af Lord Rama til Ayodhya efter fjorten år i eksil og symboliserer det godes sejr over det ond. Den 25. december fejrer vi julen, som vi fejrer på en fin måde som den sidste højtid på året. Julen er en stor fest, selv om det er en kristen højtid, men for os er alle trosretninger lige. Vi fejrer højtider fra alle religioner med lige stor entusiasme og varme. Vi fejrer også forskellige fødselsdage, som fx henholdsvis Gautam Buddhas og Guru Nanaks fødselsdag. Og vi må ikke glemme Maha Shivaratri og Ramnavami, viet til Lord Shiva og Lord Rama. På denne måde slutter vores år, der er fyldt med fantastiske fester, på dejlig måde. Suryodaya og Vijay et medie for elevernes selvudfoldelse David Bhai I sin holistiske tilgang til undervisning, afser Lakshmi Ashram adskillige veje for at give mulighed for eleverne og medarbejderne for selvudfoldelse. Sang, dans og drama spiller en vigtig rolle i livet på ashrammen. Ved højtiderne præsenterer eleverne dramaer, hvor de indbygger sang and dans. Brugen af sang, dans og drama er også en metode til at bringe sociale meddelelser ud til landbysamfundene om temaer så varierede som miljøproblemer, alkoholforbud og selvforsyning. I et samfund, hvor det skrevne ord stadig ikke er almindeligt udbredt, har det talte ord klart en magtfuld kraft til at komme igennem med et budskab. Fra den tidligste tid på Lakshmi Ashram har to håndskrevne skoleblade været den vigtigste mulighed for både eleverne og medarbejderne for at kunne udtrykke sig i prosa og poesi samt maleri og tegninger. Disse har fra første færd været kendt som Suryodaya og Vijay, der betyder henholdsvis Solopgang og Sejr. Mens Suryodaya er bladet for de ældre elever og medarbejderne, er Vijay forum for de yngste elevers selvudfoldelse. Disse to blade udkommer normalt ved særlige lejligheder, almindeligvis ved en af højtiderne som bliver fejret i ashram-familien. Den seneste udgivelse var ved Buddha Purnima højtiden, hvor vi fejrede Gautama Buddhas fødsel, som finder sted ved fuldmåne i Hindu-måneden Baisakh (april-maj). Hvert år opfører eleverne et skuespil, der præsenterer begivenheder op til prins Siddharthas fødsel, hans barndom og de begivenheder, som fik ham til at give afkald på sit liv som prins. I år faldt fuldmånen på den 2. maj, og den eftermiddag samledes alle i ashrammens mødesal, Shanti Bhavan, for at nyde elevernes optræden og udgivelsen af de to skoleblade. For at give jer en smagsprøve på elevernes skrivning, er tre af bidragene fra det seneste nummer af Vijay blevet oversat. Det første essay er skrevet af Hansi Joshi fra 7. klasse. Hun er en meget følsom og hårdtarbejdende elev, meget bevidst om de prøvelser, som hendes mor står overfor som ung enke i et konservativt landligt samfund. Hendes korte essay berører kort nogle af disse problemer moderens relationer til sin svigermor særligt fremhævet af en ulykke med seglen, hendes stræben efter en økonomisk sikkerhed ved at opdrætte geder og manglen på basale helsefaciliteter. Hansi har en meget tæt bånd til sin ældre bror, som for to år siden på mirakuløs vis overlevede en busulykke, som krævede over tredive liv. Han har boet i templet i Kausani og gået på

8 den lokale skole. Efter ulykken tog tempelpræsten det fulde ansvar for hans medicinbehandling, og Hansi skriver, at han nu går på en Sanskrit skole i Haldwani. Oplevelser derhjemme Hansi Joshi 7. klasse Jeg forlod ashram-familien for at tage hjem d. 27. december. I begyndelsen havde jeg slet ikke lyst til at tage hjem. Men så da den ene efter den anden af mine ashram-søstre tog af sted, blev jeg også ivrig efter at komme af sted. Jeg nåede hjem klokken to. Min mor var gået ud for at få gederne på græs, men lidt senere vendte hun tilbage sammen med gederne. Jeg hilste respektfuldt på hende. Jeg havde det ikke så godt, så jeg lagde mig til at hvile, mens min mor forberedte et måltid til os. Min ældre bror studerer på Sanskrit Vidyalaya-skolen i Haldwani. Han kom ikke hjem i år, så jeg savnede ham virkelig. Klokken halv fem kom min lillebror hjem fra skole og hilste på mig. Fra den næste dag startede jeg med at læse i en times tid om dagen, nogen gange dog kun en halv time, fordi min mor havde det ikke så godt. Nogle få dage senere havde hun en forfærdelig tandpine, og derfor kunne jeg ikke samle mig om læsningen. Jeg havde overhovedet ikke lyst til at foretage mig noget. En dag havde hun så voldsom tandpine, at hun begyndte at græde. Samme dag kunne vi ikke finde vores segl. Det viste sig, at min bedstemor havde taget den, og da vi bad om at få den tilbage, kom hun truende hen i mod os. Min stakkels mor var slet ikke i stand til at sige noget. Lidt senere bragte min bror vores mor til et hospital. Jeg sagde til min mor: Få din tand trukket ud, ellers vil jeg være meget bekymret for dig. Da de tog af sted til hospitalet, var jeg ladt tilbage med tanken: Hvad vil der ske med os?, og jeg græd meget. Lægen på hospitalet sagde: Jeg kan ikke trække den tand ud. Så tog min mor hen til en anden tandlæge, og han fjernede tanden med stort besvær. Jeg blev så glad, da min mor kom hjem igen. Nu kunne jeg igen koncentrere mig om min læsning, og jeg læste regelmæssigt hver dag. Mor var også meget gladere, selv om hun stadigvæk havde lidt ondt. Den 15. januar kom højtiden Ghughutiya, og sammen lavede vi i alt 293 ghughute (dybstegte stykker konfekt). Jeg savnede specielt min bror denne dag, men han kunne jo ikke komme hjem. Den 23. januar var det tid til at fejre Basant Panchami. Den dag tænkte jeg på ashrammen, for de fleste år har jeg fejret denne højtid der. Det næste bidrag er et digt fra Prabha, som lige er rykket op i 6. klasse. Selv de mindste piger bliver opmuntret til at udtrykke sig på vers, og for mange af de ældre elever og medarbejderne er det en meget populær måde at udtrykke sig på. Her i Himalaya-bjergene under en forureningsfri himmel er børnene meget opmærksomme på nattehimlen, som det meste af året uden for monsunsæsonen er skyfri og fuld af blinkende stjerner.

9 Stjernerne på himlen Prabha 6. klasse Stjernerne på himlen, hvor er de smukke. Langt, langt borte blinker de. Se op på himlen og se hvor smukke stjernerne er. Stjernerne kommer frem om natten, om dagen gemmer de sig. De er langt væk fra os, og dog giver de os lys. Se på stjernerne på himlen, se hvor smukke de er. Stjernerne er så små, de synes så smukke for mig. Der er så mange stjerner på himlen, Sammen med dem er månen og solen, alle lever de sammen. Se op på himlen, se hvor smukke stjernerne ser ud. Lad os alle arbejde sammen, og vi vil også skinne som stjerner. Vi vil slutte med et kort essay af Bhawana Joshi, som lige nu er rykket op i 5. klasse. Her beskriver hun, hvad hun har intentioner om at forsøge at opnå i det kommende år. Hun udtrykker klart, lige hvad hun ønsker at udvikle i enhver henseende i sit daglige liv, både som individ og som medlem af ashram-familien. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvor anderledes en på hendes alder med en mere materialistisk bedrestillet baggrund ville have skrevet. Mine tanker om det kommende år Bhawana 5. klasse Jeg ønsker at lære så mange ting i den næste klasse, 5. klasse, som f.eks. læsning og skrivning på hindi. Jeg ønsker at blive i stand til at skrive engelsk pænt. Jeg ønsker, at vi alle skal tale sammen på en kærlig måde, at vi skal forstå hinanden. I arbejdet i haven ønsker jeg at lære at hyppe og luge og udplante små træer og grønsagsspirer. I vores mejeri vil jeg lære, hvordan man gør rent i strøelsen i kostalden og i mejeriet. Jeg vil lære alt det arbejde, der er. Jeg vil forklare det for mine klassekammerater, hvis der er noget, de ikke forstår. Jeg vil fastholde mig selv på at lave mine lektier på de afsatte tidspunkter og skrive dagbog hver dag. Jeg vil gerne lære at spinde rigtigt. Jeg vil lære, hvordan jag skal udføre alt det arbejde, som mine ældre søstre (Didis) giver mig, og vil gøre alt det, de beder mig om. Jeg vil arbejde sammen med mit team og lære at gøre det, der bliver sagt til mig. Jeg vil tage mit tøj ind hver dag fra tørresnoren. Jeg ønsker at lære at vaske mit tøj selv. Jeg vil gøre meget for at holde vores rum ordentligt. Jeg ønsker at lære, hvordan man tilbereder grønsager og chapatti og vasker kogegrejet op. Jeg vil ikke tale grimt til nogen og vil koncentrere mig om mine lektier. Jeg vil gøre hvad som helst Nandi Didi (min klasselære) beder mig om. Jeg vil forsøge at holde mig pæn og ren og holde styr på mit skab. Jeg vil lære selv at tage bad. Jeg vil lære, hvordan man sidder ordentlig i klassen, vil forbedre min håndskrift og få det bedst mulige ud af tiden. Jeg vil ikke røre noget, der ikke er mit, uden først at spørge om lov. Jeg vil gøre alt det, der forventes af mig, og tage del i alle pligterne. I det hele taget vil jeg gøre mig rigtig umage i næste skoleår.

10 Lidt om mit besøg i Tyskland Neema Vaishnava Vi var en gruppe på syv Gandhi-medarbejdere fra forskellige dele af Indien, som var blevet inviteret til Tyskland af VIA e. V. Det er en tysk NGO, der arbejder for international og interkulturel udveksling, og som tilbyder praktikophold og frivilligt arbejde i Tyskland og i udlandet. De sender også deres frivillige til Indien. The Gandhi Peace Foundation i Delhi placerer de frivillige i forskellige Gandhi-organisationer. Lakshmi Ashram har også haft frivillige herfra på korte ophold i de sidste seks år. Hovedformålet med at komme til Tyskland var at mødes med folk, som arbejder med mange forskellige problemer i Tyskland og andre dele af verden. Så i vores tre ugers program besøgte vi adskillige organisationer, grupper, folkehøjskoler, almindelige skoler og universiteter, og vi har fortalt om vores arbejde, Gandhis tanker og indisk kultur og ånd. Vi oplevede, at en masse mennesker er meget opmærksomme på verdens kriser, og de forsøger meget på at finde en metode til at undgå dem. I disse forsøg bliver Gandhis tanker mere og mere relevante end nogensinde før. Efter at have mødt og talt med mange mennesker forstod jeg, at der er rigtig mange, som er involveret i at gøre noget for samfundet. Det gav mig meget håb, og jeg blev meget inspireret af dem alle sammen. Vi mødte folk, som forsøgte at leve mere i pagt med naturen, men samtidig forstod jeg også, at det system, der eksisterer i Tyskland, nu bliver mere og mere automatiseret og unaturligt. Derfor er det ikke let at gøre, hvad du ønsker at gøre. Jeg mener, hvis du lever i et sådant system, så har du ikke megen mulighed for at prak-tisere dine ideer om livet, men vi mødte dog alligevel nogle mennesker, som for-søgte at udvikle deres eget system og liv. Vi står alle over for det samme problem i verden som f.eks. globalisering, som er helt det modsatte af bæredygtighed. Globalisering er kun til gavn for nogle få menneskers profit. Vi føler, at må holde sammen for at kæmpe imod dette med en bæredygtig metode. Vi besøgte også mange historiske steder, og jeg blev virkelig interesseret i historie efter dette besøg. Vi boede hos forskellige familier. Det var en virkelig god oplevelse at bo hos en familie, fordi vi kunne lære en masse om livet i Tyskland. Programmet var vældig godt organiseret af VIA e. V. Vi er dem dybt taknemmelige. Min rejse sluttede med et kort ophold i Danmark for at besøge nogle af Lakshmi Ashrams venner her. Jeg arbejdede bl.a. sammen med Ruth Sillemann og Lone Poulsen på at forberede et kursus Appreciative Inquiry for medarbejderne på Lakshmi Ashram. Kurset er planlagt til at finde sted i foråret På billedet sidder jeg med checken fra Lions Club i Søllerød. Vi er meget taknemmelige for denne donation, der gør os i stand til at renovere og udvide vore køkkenfaciliteter.

Sponsorship (inkl. kontingent) Lone Poulsen

Sponsorship (inkl. kontingent) Lone Poulsen LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Girokontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 120

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 120 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 87, der indeholder følgende artikler:

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 87, der indeholder følgende artikler: LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Albertslund, d. 1. juni 2001 Kære venner!

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER

FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER Velkommen til 2009. Som sædvanlig er vi en uge inde i januar med udgivelsen af årets første Nyt fra Hare Krishna (hvorfor,

Læs mere

Tillykke til Inti 15 år

Tillykke til Inti 15 år Nyhedsblad nr. 42 November 2014 Tillykke til Inti 15 år 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Appendix D Interview af Jørgen Olsen

Appendix D Interview af Jørgen Olsen Appendix D Interview af Jørgen Olsen 5 (0 min 0 sec) R: Jeg har også lige... det kan være vi skal gå igennem de sidste ting her. Eeeh ja. Vi skal lige for en sikkerheds skyld, må vi bruge dit navn i J:

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Adoption & Samfund. Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 6 December 2012 36. årgang TEMA: BEDSTEFORÆLDRE

Adoption & Samfund. Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 6 December 2012 36. årgang TEMA: BEDSTEFORÆLDRE Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 6 December 2012 36. årgang TEMA: BEDSTEFORÆLDRE Mormors beretning En bedstefars betroelser Glade bedsteforældre Kærlighed skal bygges langsomt

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb netværksbladet Nr. 2, maj 2013 Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb Billedkunstner Jette Lieberkind Formidler Gud gennem sanserne Kathrine Brøndsted Fra

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Missions-Nyt 54. årgang, nr. 1 - Forår 2012 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 - Fax 47174018 mfond@mail.dk m.fond@live.dk (billedmateriale)

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

rammer magasinet Nye metoder redder liv

rammer magasinet Nye metoder redder liv Poul Nyrup Rasmussen Jeg går aldrig på pension 6 Dagbog fra Uganda Barbara Moleko møder stærke kvinder 18 Bedstehjælp i Kirgisistan De ældste støtter hinanden 20 2 april 2015 Folkekirkens Nødhjælp magasinet

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere