LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 101"

Transkript

1 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon LAKSHMI ASHRAM NYT Maj 2007 Kære venner! For det første ønskes I alle sammen en rigtig god sommer. Nyhedsbrevet indeholder referat af den stiftende generalforsamling d. 4/2 2007, regnskabet for 2006, præsentation af bestyrelsen samt artikler om fester og højtider, ashrammens månedlige magasiner og en lille artikel om Neema Vaishnavas besøg i Tyskland. Foreningens vedtægter vedlægges. SANCHAR 101 Så er det en kendsgerning. Foreningen Lakshmi Ashrams Venner er dannet. Det betyder, som jeg skrev i Sanchar 100, at vi nu er blevet lovlige i skattemæssig forstand, og vi er blevet fritaget for at betale boafgift af arven efter Svend Otto Sørensen, og dermed kan hele arven bruges til det gode formål. Der sker en lille ændring i den daglige administration. Hidtil har jeg afsat 4 % af de indsamlede midler til administration. Disse penge har dækket porto, trykning af Sanchar, bankgebyrer, lidt kontorhold o.lign. Skattevæsenet siger, at foreningen skal opkræve et kontingent til dækning af disse udgifter. Der blev derfor besluttet et kontingent på 75 kr. pr. medlemskab om året på den stiftende generalforsamling. Som hidtil vil vi naturligvis sende overskydende penge fra administrationskontoen til Lakshmi Ashram. Og hvad betyder det så for jer. Det bliver ikke dyrere at være sponsor, dvs. at et sponsorship er 1725 kr. og kontingentet 75 kr. = 1800 kr. som hidtil. Nogle sender et årligt sponsorship, og andre fordeler beløbet henover året. Derfor sætter vi 75 kr. ind på administrationskontoen første gang på året, hvor der indgår penge. Dette gælder også for dem, som sender ukonditionerede beløb. Det betyder, at alle vil komme til at betale det samme om året for at være medlem og modtage Sanchar. Hvis intet andet er nævnt, regner jeg med et medlemskab pr. husstand, klub, forening osv. Et medlemskab giver én stemme på den årlige generalforsamling. Som sædvanlig skal lyde en tak for alle sponsorpengene til pigerne og for de andre bidrag. Alle beløb, store som små, er velkomne. Bidrag, der ikke er øremærkede, er også særdeles velkomne. Pengene bruges til undervisningsmidler, studieture, landsbyarbejde og meget andet. Den 27. april fejrede Lions Club Søllerød sit 50 års jubilæum. I den anledning uddeltes en del donationer til forskellige formål. Lakshmi Ashram blev betænkt med kr. til renovering og udvidelse af ashrammens køkken, hvilket bestemt er meget tiltrængt. Tusind tak for pengene. Mange hilsener Sponsorship (inkl. kontingent) pr. måned 150 kr. pr. kvartal 450 kr. pr. halvår 900 kr. pr. år 1800 kr. Lakshmi Ashrams Venners girokontonummer: Lakshmi Ashrams hjemmeside:

2 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund RESULTATOPGØRELSE FOR 2006 INDTÆGTER: Indgåede bidrag (96%) Administrationsbidrag (4%) Overførsel fra Radha Bhatt A conto arv Renter og investeringsafkast Bikuben Girobank Indtægter i alt UDGIFTER: Administration (porto, gebyrer) Udbetalt til Lakshmi Ashram Til Lakshmi Ashram fra Radha Bhatt Udgifter i alt Årets resultat ,72 kr ,99 kr ,00 kr ,00 kr ,84 kr ,55 kr ,00 kr ,87 kr ,00 kr ,87 kr ,68 kr. BALANCE pr. 31/ AKTIVER: Bikuben Girobank konto nr Bikuben Girobank konto nr Indestående i alt PASSIVER: Egenkapital primo 2006 Årets resultat Egenkapital ultimo ,87 kr ,92 kr ,79 kr ,11 kr ,68 kr ,79 kr. Albertslund, d. / 2007 Jeg har revideret regnskabet for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Lone Poulsen Albertslund, d. / 2007 Claus Broskov Sørensen

3 SANCHAR 101 Referat af stiftende generalforsamling i Lakshmi Ashrams Venner afholdt d. 4. februar 2007 på Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup. Velkomst ved Lone Poulsen Det har længe været et ønske at oprette en forening, således at det gøres mere skatteteknisk korrekt og for at kunne blive fritaget for at betale boafgift for en arv efter Svend Otto Sørensen. Skattevæsenet vil måske se positivt på sagen, hvis foreningen oprettes. Det daglige virke vil ikke udsættes for store forandringer i forhold til de sidste ca. 40 års aktiviteter. Valg af dirigent: Helle Poulsen Valg af referent: Hanne Stenager Forslag til vedtægter for Lakshmi Ashrams Venner Mindre ændringer blev foretaget, og de vedtagne vedtægter vedlægges. Årets gang på ashrammen Lone orienterede om årets gang på Lakshmi Ashram. Man er bl.a. i gang med at renovere den gamle Lakshmi Ashram bygning, hvor skolen startede for omkring 60 år siden. Pengene til renoveringen er kommet fra forskellige fonde m.m. i Indien. Neema, lederen af skolen, kommer formentlig til Danmark i løbet af foråret. Ruth Sillemann og Lone planlægger et kursus Appreciative Inquiry (værdsættende samtale) for medarbejderne på Lakshmi Ashram. Det skal formentlig foregå i september/oktober i år. Neema kan deltage i planlægningen. Beretningen godkendtes. Regnskab Regnskabet for 2006 blev forelagt og godkendt. Kontingent Kontingentet blev fastsat til 75 kr. årligt. Det svarer nogenlunde til de 4 %, der hidtil er blevet brugt. Bestyrelsen beslutter, hvordan det praktisk skal opkræves. Valg af bestyrelse og suppleant Følgende blev valgt: Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund formand Hanne Stenager, Jonstruphøj 23, 3500 Værløse Ruth Sillemann, Gl. Kongevej 109, 2.tv., 1850 Frederiksberg C Trine Rasted, Nygårdsvej 45, 3.th., 2100 København Ø Suppleant: Peter Kristensen, Jonstruphøj 23, 3500 Værløse Lone Hanne Ruth Trine

4 Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor: Claus Broskov Sørensen, Bavneåsen 79, 2640 Hedehusene Revisorsuppleant: David David, Bredebovej 35, 1.mf., 2800 Lyngby Arv Lakshmi Ashram opfordres til at komme med forslag til brug af pengene fra den modtagne arv. Det blev foreslået at bruge et mindre beløb til en ny folder og udstillingsmateriale. Det er vigtigt med PR for foreningen. Forslag om tilskud til trykning af en ny bog om Sarala Behn, ashrammens grundlægger. Marie Thøger er ved at lægge sidste hånd på værket. Forslag om brug af penge, således at medarbejdere fra ashrammen kan komme på studiebesøg i Danmark. Andre forslag kan sendes til bestyrelsen. Forslagene drøftes med Lakshmi Ashram. Film Mødet sluttede med at se filmen The Wall Wallah, der handler om en skotsk digemester, der kommer til Himalaya på opfordring af Lakshmi Ashram. Han lærer nogle landsbyboere at bygge diger for at beskytte skoven Hanne Stenager Festivaler og højtider i Lakshmi Ashrams liv Nandi Bisht Afsnit skrevet i kursiv er skrevet af Lone Poulsen. Kilder: Dilip Kadodwala og Paul Gateshill: Hinduhøjtider samt Rejsen rundt i Indien fra Politikens Forlag. Hindu-kalenderen bygger på månens bevægelser. Året består lige som hos os af 12 måneder. Hver måned er delt i en lys og en mørk halvdel fra nymåne til fuldmåne. Det betyder, at tidspunktet for de forskellige højtider skifter fra år til år. Hindu-kalenderen har 354 dage, hvor vores kalender, der følger solens bevægelser, har 365 dage. Hinduismen er en af de ældste religioner i verden. Hinduernes tro på Gud og på hvordan mennesker skal leve deres liv har udviklet sig om over meget lang tid og i forskellige retninger. Den er ikke stiftet af nogen enkeltperson, og der er heller ikke én bog, som er særlig hellig. Brahman er et hindu-ord for Gud. Brahman er overalt og i alt. Selv om de tror på, at der er én Gud, kan Brahman opfattes og afbildes i mange forskellige former som mange forskellige guder og gudinder. Nogle hinduer går i templet, andre foretrækker offerritualer eller bader i hellige floder, tager på pilgrimsrejser, og igen andre har et lille rum, en hylde derhjemme, hvor de holder andagt. Der er højtider og ceremonier, der ikke blot er forbundet med guder, gudinder og helte, men også med solen og månen, stjernerne og planeterne, floder, søer, have, dyr, træer og blomster. Indien er kendt som festivalernes eller højtidernes land, og der går ikke en måned uden, at der fejres en eller anden højtid. Hver og en af højtiderne er karakteristisk på sin egen specielle måde sammenkædet med forskellige kulturelle traditioner. Her på ashrammen fejrer vi også alle højtiderne som i vores landsbyer og hjem. Samtidig fejrer vi også højtider fra andre trosretninger, så at børnene får en forståelse for og kendskab til de andre trosretninger, og de får ligeledes mulighed for at få at vide, hvordan man fejrer højtider i andre samfund. Den årlige cyklus for højtiderne begynder d. 14. januar med højtiden for Makar Sankranti, også kendt som Uttarayani, der markerer solens start på sin nordlige rejse for endnu engang at

5 fordrive vinterens mørke. Dette fejres i Kumaun som Ghughutiya. Dagen før sidder vi alle sammen i vintersolen og laver kager af dej, som bliver kogt om aftenen og så hængt op i kranse. Næste morgen ved daggry giver bjergskråningerne genlyd af børnestemmer, der kalder på kragerne, som skal komme spise af kagerne. Så snart vi har fodret kragerne, skal vi også selv nyde dem. I februar netop på det tidspunkt, når børnene vender tilbage til ashrammen fra deres ferie derhjemme, fejrer vi den næste højtid Basant Panchami. Det er en lokal fest, der især fejres af bønderne og andre med stærk tilknytning til jorden. Vi farver lommetørklæder i en klar gul farve, og de bliver uddelt til alle som et symbol på forår. Vi opfører også sketcher, som fortæller om forårets komme efter vinterens kolde og mørke dage. Herefter kommer Holi-festen, som falder på fuldmånedagen i Phalguns måned (februarmarts). Denne højtid fejres over hele Indien. Dette er en af de vigtigste højtider på året, og den bliver fejret under stor jubel. På disse dage er børnene virkelig glade, for tiden bliver tilbragt med at danse og synge, og man kaster farver over hinanden. Fire-fem dage går, uden de overhovedet opdager det! Under Holi-festen mindes man historier om guden Krishna, fx denne: Det var en dejlig forårsdag, og Krishna spadserede langs floden sammen med sin foretrukne ledsager, Radha, og hendes veninder. De var malkepiger, som Krishna ofte mødtes med og fik til at danse til sit fløjtespil. Ved denne lejlighed besluttede Krishna, at han ville more sig ordentligt, og han kastede noget farvet pulver over Radha. Hun kastede også noget over Krishna, og snart var de alle dækket med farvet pulver fra top til tå. Så kommer Phool Deli, der bliver fejret den 14. marts. Denne fest er også i høj grad børnenes og det især i Kumaun. Lykkelige for forårets og dermed de varmere dages komme går børnene fra hus til hus og spreder blomsterkronblade på dørtrinnene, og til gengæld får de slik, som de spiser med stor glæde og fornøjelse. I juli afholder vi Harela-festen (Harela = frøblanding), endnu en lokal festival. Ti dage før Harela-festen bliver en blanding af frø af forskellige korn sået i en speciel beholder, som placeres på et rent sted i mørket. Hver dag kigger børnene til deres Harela for at se, om det er vokset. Hver dag vander de det, og på tiende dagen afskæres de gule spirer, og mens de placerer dem på hovedet af hinanden, reciterer de en traditionel velsignelse for hinandens trivsel. På denne måde får børnene en opfattelse af, at det har værdi at tilbede frø for os; de fortjener vores respekt. Raksha Bandhan er en fest for brødre og søstre. Raksha betyder beskyttelse, og bandhan betyder at binde. Det er en fest, som fejres af både børn og voksne. I den følgende måned fejrer vi Raksha Bandhan med stor fryd. Denne fest er også meget speciel, for på denne dag binder søstre rakhis om håndleddet på deres brødre. Forberedelserne begynder en måned før. Rakhi er en slags tråd, som også kendes under navnet raksha sutra. I uger før festen ser det ud som om markedet kun er fyldt med rakhis. Men her i ashrammen laver alle vi søstre selv vores egne rakhis. For at kunne gøre dette i en ånd af dyb optagethed og kærlighed begynder vi nogle uger før at tage tråde ud af små tøjstykker, og så fremstiller vi rakhis af disse. På denne måde fejrer vi denne fest med stor glæde. Kun otte dage senere kommer Shri Krishna Janmashtami. Denne fest er meget speciel for os, for på denne dag opfører vi Shri Krishna Lila, et sang- og dansedrama, som fortæller om de begivenheder, der fører frem til Lord Krishnas fødsel og hans barndom. Vi begynder med at øve os omkring femten dage før. Vi bygger selv scenen op. Vi kan virkelig lide at lave alle ting selv! Et stort antal landsbyboere fra hele egnen kommer for at se opførelsen af Shri Krishna Lila.

6 Harela Rakhsha Bhandan Diwali Father Christmas Shree Krishna Lila

7 I oktober/november ved nymåne fejrer vi Deepawali (eller Divali). Denne højtid bliver fejret over hele landet. I tre til fire dage tænder vi olielamper i tusmørket for at oplyse vores hjem, som vi tidligere har gjort hovedrent i og pyntet op. Denne fest markerer hjemkomsten af Lord Rama til Ayodhya efter fjorten år i eksil og symboliserer det godes sejr over det ond. Den 25. december fejrer vi julen, som vi fejrer på en fin måde som den sidste højtid på året. Julen er en stor fest, selv om det er en kristen højtid, men for os er alle trosretninger lige. Vi fejrer højtider fra alle religioner med lige stor entusiasme og varme. Vi fejrer også forskellige fødselsdage, som fx henholdsvis Gautam Buddhas og Guru Nanaks fødselsdag. Og vi må ikke glemme Maha Shivaratri og Ramnavami, viet til Lord Shiva og Lord Rama. På denne måde slutter vores år, der er fyldt med fantastiske fester, på dejlig måde. Suryodaya og Vijay et medie for elevernes selvudfoldelse David Bhai I sin holistiske tilgang til undervisning, afser Lakshmi Ashram adskillige veje for at give mulighed for eleverne og medarbejderne for selvudfoldelse. Sang, dans og drama spiller en vigtig rolle i livet på ashrammen. Ved højtiderne præsenterer eleverne dramaer, hvor de indbygger sang and dans. Brugen af sang, dans og drama er også en metode til at bringe sociale meddelelser ud til landbysamfundene om temaer så varierede som miljøproblemer, alkoholforbud og selvforsyning. I et samfund, hvor det skrevne ord stadig ikke er almindeligt udbredt, har det talte ord klart en magtfuld kraft til at komme igennem med et budskab. Fra den tidligste tid på Lakshmi Ashram har to håndskrevne skoleblade været den vigtigste mulighed for både eleverne og medarbejderne for at kunne udtrykke sig i prosa og poesi samt maleri og tegninger. Disse har fra første færd været kendt som Suryodaya og Vijay, der betyder henholdsvis Solopgang og Sejr. Mens Suryodaya er bladet for de ældre elever og medarbejderne, er Vijay forum for de yngste elevers selvudfoldelse. Disse to blade udkommer normalt ved særlige lejligheder, almindeligvis ved en af højtiderne som bliver fejret i ashram-familien. Den seneste udgivelse var ved Buddha Purnima højtiden, hvor vi fejrede Gautama Buddhas fødsel, som finder sted ved fuldmåne i Hindu-måneden Baisakh (april-maj). Hvert år opfører eleverne et skuespil, der præsenterer begivenheder op til prins Siddharthas fødsel, hans barndom og de begivenheder, som fik ham til at give afkald på sit liv som prins. I år faldt fuldmånen på den 2. maj, og den eftermiddag samledes alle i ashrammens mødesal, Shanti Bhavan, for at nyde elevernes optræden og udgivelsen af de to skoleblade. For at give jer en smagsprøve på elevernes skrivning, er tre af bidragene fra det seneste nummer af Vijay blevet oversat. Det første essay er skrevet af Hansi Joshi fra 7. klasse. Hun er en meget følsom og hårdtarbejdende elev, meget bevidst om de prøvelser, som hendes mor står overfor som ung enke i et konservativt landligt samfund. Hendes korte essay berører kort nogle af disse problemer moderens relationer til sin svigermor særligt fremhævet af en ulykke med seglen, hendes stræben efter en økonomisk sikkerhed ved at opdrætte geder og manglen på basale helsefaciliteter. Hansi har en meget tæt bånd til sin ældre bror, som for to år siden på mirakuløs vis overlevede en busulykke, som krævede over tredive liv. Han har boet i templet i Kausani og gået på

8 den lokale skole. Efter ulykken tog tempelpræsten det fulde ansvar for hans medicinbehandling, og Hansi skriver, at han nu går på en Sanskrit skole i Haldwani. Oplevelser derhjemme Hansi Joshi 7. klasse Jeg forlod ashram-familien for at tage hjem d. 27. december. I begyndelsen havde jeg slet ikke lyst til at tage hjem. Men så da den ene efter den anden af mine ashram-søstre tog af sted, blev jeg også ivrig efter at komme af sted. Jeg nåede hjem klokken to. Min mor var gået ud for at få gederne på græs, men lidt senere vendte hun tilbage sammen med gederne. Jeg hilste respektfuldt på hende. Jeg havde det ikke så godt, så jeg lagde mig til at hvile, mens min mor forberedte et måltid til os. Min ældre bror studerer på Sanskrit Vidyalaya-skolen i Haldwani. Han kom ikke hjem i år, så jeg savnede ham virkelig. Klokken halv fem kom min lillebror hjem fra skole og hilste på mig. Fra den næste dag startede jeg med at læse i en times tid om dagen, nogen gange dog kun en halv time, fordi min mor havde det ikke så godt. Nogle få dage senere havde hun en forfærdelig tandpine, og derfor kunne jeg ikke samle mig om læsningen. Jeg havde overhovedet ikke lyst til at foretage mig noget. En dag havde hun så voldsom tandpine, at hun begyndte at græde. Samme dag kunne vi ikke finde vores segl. Det viste sig, at min bedstemor havde taget den, og da vi bad om at få den tilbage, kom hun truende hen i mod os. Min stakkels mor var slet ikke i stand til at sige noget. Lidt senere bragte min bror vores mor til et hospital. Jeg sagde til min mor: Få din tand trukket ud, ellers vil jeg være meget bekymret for dig. Da de tog af sted til hospitalet, var jeg ladt tilbage med tanken: Hvad vil der ske med os?, og jeg græd meget. Lægen på hospitalet sagde: Jeg kan ikke trække den tand ud. Så tog min mor hen til en anden tandlæge, og han fjernede tanden med stort besvær. Jeg blev så glad, da min mor kom hjem igen. Nu kunne jeg igen koncentrere mig om min læsning, og jeg læste regelmæssigt hver dag. Mor var også meget gladere, selv om hun stadigvæk havde lidt ondt. Den 15. januar kom højtiden Ghughutiya, og sammen lavede vi i alt 293 ghughute (dybstegte stykker konfekt). Jeg savnede specielt min bror denne dag, men han kunne jo ikke komme hjem. Den 23. januar var det tid til at fejre Basant Panchami. Den dag tænkte jeg på ashrammen, for de fleste år har jeg fejret denne højtid der. Det næste bidrag er et digt fra Prabha, som lige er rykket op i 6. klasse. Selv de mindste piger bliver opmuntret til at udtrykke sig på vers, og for mange af de ældre elever og medarbejderne er det en meget populær måde at udtrykke sig på. Her i Himalaya-bjergene under en forureningsfri himmel er børnene meget opmærksomme på nattehimlen, som det meste af året uden for monsunsæsonen er skyfri og fuld af blinkende stjerner.

9 Stjernerne på himlen Prabha 6. klasse Stjernerne på himlen, hvor er de smukke. Langt, langt borte blinker de. Se op på himlen og se hvor smukke stjernerne er. Stjernerne kommer frem om natten, om dagen gemmer de sig. De er langt væk fra os, og dog giver de os lys. Se på stjernerne på himlen, se hvor smukke de er. Stjernerne er så små, de synes så smukke for mig. Der er så mange stjerner på himlen, Sammen med dem er månen og solen, alle lever de sammen. Se op på himlen, se hvor smukke stjernerne ser ud. Lad os alle arbejde sammen, og vi vil også skinne som stjerner. Vi vil slutte med et kort essay af Bhawana Joshi, som lige nu er rykket op i 5. klasse. Her beskriver hun, hvad hun har intentioner om at forsøge at opnå i det kommende år. Hun udtrykker klart, lige hvad hun ønsker at udvikle i enhver henseende i sit daglige liv, både som individ og som medlem af ashram-familien. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvor anderledes en på hendes alder med en mere materialistisk bedrestillet baggrund ville have skrevet. Mine tanker om det kommende år Bhawana 5. klasse Jeg ønsker at lære så mange ting i den næste klasse, 5. klasse, som f.eks. læsning og skrivning på hindi. Jeg ønsker at blive i stand til at skrive engelsk pænt. Jeg ønsker, at vi alle skal tale sammen på en kærlig måde, at vi skal forstå hinanden. I arbejdet i haven ønsker jeg at lære at hyppe og luge og udplante små træer og grønsagsspirer. I vores mejeri vil jeg lære, hvordan man gør rent i strøelsen i kostalden og i mejeriet. Jeg vil lære alt det arbejde, der er. Jeg vil forklare det for mine klassekammerater, hvis der er noget, de ikke forstår. Jeg vil fastholde mig selv på at lave mine lektier på de afsatte tidspunkter og skrive dagbog hver dag. Jeg vil gerne lære at spinde rigtigt. Jeg vil lære, hvordan jag skal udføre alt det arbejde, som mine ældre søstre (Didis) giver mig, og vil gøre alt det, de beder mig om. Jeg vil arbejde sammen med mit team og lære at gøre det, der bliver sagt til mig. Jeg vil tage mit tøj ind hver dag fra tørresnoren. Jeg ønsker at lære at vaske mit tøj selv. Jeg vil gøre meget for at holde vores rum ordentligt. Jeg ønsker at lære, hvordan man tilbereder grønsager og chapatti og vasker kogegrejet op. Jeg vil ikke tale grimt til nogen og vil koncentrere mig om mine lektier. Jeg vil gøre hvad som helst Nandi Didi (min klasselære) beder mig om. Jeg vil forsøge at holde mig pæn og ren og holde styr på mit skab. Jeg vil lære selv at tage bad. Jeg vil lære, hvordan man sidder ordentlig i klassen, vil forbedre min håndskrift og få det bedst mulige ud af tiden. Jeg vil ikke røre noget, der ikke er mit, uden først at spørge om lov. Jeg vil gøre alt det, der forventes af mig, og tage del i alle pligterne. I det hele taget vil jeg gøre mig rigtig umage i næste skoleår.

10 Lidt om mit besøg i Tyskland Neema Vaishnava Vi var en gruppe på syv Gandhi-medarbejdere fra forskellige dele af Indien, som var blevet inviteret til Tyskland af VIA e. V. Det er en tysk NGO, der arbejder for international og interkulturel udveksling, og som tilbyder praktikophold og frivilligt arbejde i Tyskland og i udlandet. De sender også deres frivillige til Indien. The Gandhi Peace Foundation i Delhi placerer de frivillige i forskellige Gandhi-organisationer. Lakshmi Ashram har også haft frivillige herfra på korte ophold i de sidste seks år. Hovedformålet med at komme til Tyskland var at mødes med folk, som arbejder med mange forskellige problemer i Tyskland og andre dele af verden. Så i vores tre ugers program besøgte vi adskillige organisationer, grupper, folkehøjskoler, almindelige skoler og universiteter, og vi har fortalt om vores arbejde, Gandhis tanker og indisk kultur og ånd. Vi oplevede, at en masse mennesker er meget opmærksomme på verdens kriser, og de forsøger meget på at finde en metode til at undgå dem. I disse forsøg bliver Gandhis tanker mere og mere relevante end nogensinde før. Efter at have mødt og talt med mange mennesker forstod jeg, at der er rigtig mange, som er involveret i at gøre noget for samfundet. Det gav mig meget håb, og jeg blev meget inspireret af dem alle sammen. Vi mødte folk, som forsøgte at leve mere i pagt med naturen, men samtidig forstod jeg også, at det system, der eksisterer i Tyskland, nu bliver mere og mere automatiseret og unaturligt. Derfor er det ikke let at gøre, hvad du ønsker at gøre. Jeg mener, hvis du lever i et sådant system, så har du ikke megen mulighed for at prak-tisere dine ideer om livet, men vi mødte dog alligevel nogle mennesker, som for-søgte at udvikle deres eget system og liv. Vi står alle over for det samme problem i verden som f.eks. globalisering, som er helt det modsatte af bæredygtighed. Globalisering er kun til gavn for nogle få menneskers profit. Vi føler, at må holde sammen for at kæmpe imod dette med en bæredygtig metode. Vi besøgte også mange historiske steder, og jeg blev virkelig interesseret i historie efter dette besøg. Vi boede hos forskellige familier. Det var en virkelig god oplevelse at bo hos en familie, fordi vi kunne lære en masse om livet i Tyskland. Programmet var vældig godt organiseret af VIA e. V. Vi er dem dybt taknemmelige. Min rejse sluttede med et kort ophold i Danmark for at besøge nogle af Lakshmi Ashrams venner her. Jeg arbejdede bl.a. sammen med Ruth Sillemann og Lone Poulsen på at forberede et kursus Appreciative Inquiry for medarbejderne på Lakshmi Ashram. Kurset er planlagt til at finde sted i foråret På billedet sidder jeg med checken fra Lions Club i Søllerød. Vi er meget taknemmelige for denne donation, der gør os i stand til at renovere og udvide vore køkkenfaciliteter.

Sponsorship (inkl. kontingent) Lone Poulsen

Sponsorship (inkl. kontingent) Lone Poulsen LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Girokontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Sponsorship (inkl. kontingent) pr. måned 150 kr. pr. kvartal 450 kr. pr. halvår 900 kr. pr. år 1800 kr.

Sponsorship (inkl. kontingent) pr. måned 150 kr. pr. kvartal 450 kr. pr. halvår 900 kr. pr. år 1800 kr. LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Girokontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 117

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 117 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. Albertslund, d. 5. januar 2002. Kære venner!

LAKSHMI ASHRAM NYT. Albertslund, d. 5. januar 2002. Kære venner! LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner! Albertslund, d. 5. januar 2002

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 124

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 124 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 90, der indeholder følgende:

LAKSHMI ASHRAM NYT. Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 90, der indeholder følgende: LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Girokonto: 314-1861 LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner! August 2002 Så er der igen nyt

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 122

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 122 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 131

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 131 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 120

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 120 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN - MATEMATIK I MARKEN Aloe vera-planter er meget benyttet i helseprodukter, også i Indien. Så ved siden af marker med majs og

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. Januar 2003. Kære venner!

LAKSHMI ASHRAM NYT. Januar 2003. Kære venner! LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Hjemmeside: http://lakshmi.adr.dk Girokonto: 314-1861 LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner!

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 112

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 112 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 121

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 121 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Dagsorden for årsmødet:

Dagsorden for årsmødet: Nyhedsbrev december 2015 Bemærk årsmødet afholdes Søndag den 24. januar 2016 kl. 13.00 i Ulbjerg Præstegård, konfirmandstuen. Sundstrupvej 1, 8832 Skals. Gerne tilmelding på mail tp@atomic.dk eller tlf.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 116

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 116 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 114

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 114 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

LEKTIE. Den første jul. Parat til at undervise. Vi tilbeder Gud, når vi siger Ham tak for, at han sendte Jesus til jorden.

LEKTIE. Den første jul. Parat til at undervise. Vi tilbeder Gud, når vi siger Ham tak for, at han sendte Jesus til jorden. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 2 Den første jul Ugens tekst og referencer: Luk 2,1-7. Den Store Mester, kap. 4. Huskevers: Tak Gud for hans gave. (2 Kor 9,15) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 NYT FRA SKOLEN Skolen har netop afsluttet mundtlig eksamen. Skriftlig eksamen bliver holdt fra uge 41. Derefter har børnene tre ugers Diwaliferie

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 127

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 127 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Vi tør drømme. Kender i den følelse man har inden i, og hvor grænseoverskridende det kan være, at skulle sige sine drømme højt? Følelsen af at når vi har sagt dem højt, så kommer

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 106

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 106 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Girokontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Lidt for lattermusklerne:

Lidt for lattermusklerne: Lidt for lattermusklerne: Hvad får man, hvis man kaster en viagre pille op i luften? - Stiv kuling! Hvorfor giver man altid tropiske orkaner pigenavne? Fordi de er vilde og våde når de kommer, og når de

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 125

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 125 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. Januar 2005

LAKSHMI ASHRAM NYT. Januar 2005 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Hjemmeside: http://jakob.jensen68.person.emu.dk/lakshmi/ Girokonto: 314-1861 LAKSHMI

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fra larve til sommerfugl

Fra larve til sommerfugl Fra larve til sommerfugl Hvad er en månedlig børneklub? Det er en tretimers børneklub, der bliver holdt én gang om måneden i lokale kirker og med et program, der bygger på et bestemt tema. Målet er at

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Stjernemanden Arthur. Storyline af Kate Vilstrup Petersen for 3-6 årig

Stjernemanden Arthur. Storyline af Kate Vilstrup Petersen for 3-6 årig Stjernemanden Arthur Storyline af Kate Vilstrup Petersen for 3-6 årig Indholdsfortegnelse Stjernemanden Arthur Historie Værksted Fokus spørgsmål Trylledej Dekoration Musik Fokus spørgsmål Arthur skal en

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 86, der er meget fyldigt og indeholder følgende artikler:

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 86, der er meget fyldigt og indeholder følgende artikler: LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Albertslund, d. 26. november 2000 Kære venner!

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. Albertslund, d. 27. april 2002. Kære venner!

LAKSHMI ASHRAM NYT. Albertslund, d. 27. april 2002. Kære venner! LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Girokonto: 314-1861 LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner! Albertslund, d. 27. april 2002

Læs mere

1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus

1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus profil for ægtemænd 1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus 2. Jeg kan godt lide at være alene med min kone Jeg føler mig

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. August 2006. Kære venner!

LAKSHMI ASHRAM NYT. August 2006. Kære venner! LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Hjemmeside: http://jakob.jensen68.person.emu.dk/lakshmi/ Girokonto: 314-1861 LAKSHMI

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 Den onde djævel havde skabt et spejl, som kunne forvrænge alting, alt skønt blev grimt. De små djævle lo og var fornøjede,

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere