LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 101"

Transkript

1 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon LAKSHMI ASHRAM NYT Maj 2007 Kære venner! For det første ønskes I alle sammen en rigtig god sommer. Nyhedsbrevet indeholder referat af den stiftende generalforsamling d. 4/2 2007, regnskabet for 2006, præsentation af bestyrelsen samt artikler om fester og højtider, ashrammens månedlige magasiner og en lille artikel om Neema Vaishnavas besøg i Tyskland. Foreningens vedtægter vedlægges. SANCHAR 101 Så er det en kendsgerning. Foreningen Lakshmi Ashrams Venner er dannet. Det betyder, som jeg skrev i Sanchar 100, at vi nu er blevet lovlige i skattemæssig forstand, og vi er blevet fritaget for at betale boafgift af arven efter Svend Otto Sørensen, og dermed kan hele arven bruges til det gode formål. Der sker en lille ændring i den daglige administration. Hidtil har jeg afsat 4 % af de indsamlede midler til administration. Disse penge har dækket porto, trykning af Sanchar, bankgebyrer, lidt kontorhold o.lign. Skattevæsenet siger, at foreningen skal opkræve et kontingent til dækning af disse udgifter. Der blev derfor besluttet et kontingent på 75 kr. pr. medlemskab om året på den stiftende generalforsamling. Som hidtil vil vi naturligvis sende overskydende penge fra administrationskontoen til Lakshmi Ashram. Og hvad betyder det så for jer. Det bliver ikke dyrere at være sponsor, dvs. at et sponsorship er 1725 kr. og kontingentet 75 kr. = 1800 kr. som hidtil. Nogle sender et årligt sponsorship, og andre fordeler beløbet henover året. Derfor sætter vi 75 kr. ind på administrationskontoen første gang på året, hvor der indgår penge. Dette gælder også for dem, som sender ukonditionerede beløb. Det betyder, at alle vil komme til at betale det samme om året for at være medlem og modtage Sanchar. Hvis intet andet er nævnt, regner jeg med et medlemskab pr. husstand, klub, forening osv. Et medlemskab giver én stemme på den årlige generalforsamling. Som sædvanlig skal lyde en tak for alle sponsorpengene til pigerne og for de andre bidrag. Alle beløb, store som små, er velkomne. Bidrag, der ikke er øremærkede, er også særdeles velkomne. Pengene bruges til undervisningsmidler, studieture, landsbyarbejde og meget andet. Den 27. april fejrede Lions Club Søllerød sit 50 års jubilæum. I den anledning uddeltes en del donationer til forskellige formål. Lakshmi Ashram blev betænkt med kr. til renovering og udvidelse af ashrammens køkken, hvilket bestemt er meget tiltrængt. Tusind tak for pengene. Mange hilsener Sponsorship (inkl. kontingent) pr. måned 150 kr. pr. kvartal 450 kr. pr. halvår 900 kr. pr. år 1800 kr. Lakshmi Ashrams Venners girokontonummer: Lakshmi Ashrams hjemmeside:

2 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund RESULTATOPGØRELSE FOR 2006 INDTÆGTER: Indgåede bidrag (96%) Administrationsbidrag (4%) Overførsel fra Radha Bhatt A conto arv Renter og investeringsafkast Bikuben Girobank Indtægter i alt UDGIFTER: Administration (porto, gebyrer) Udbetalt til Lakshmi Ashram Til Lakshmi Ashram fra Radha Bhatt Udgifter i alt Årets resultat ,72 kr ,99 kr ,00 kr ,00 kr ,84 kr ,55 kr ,00 kr ,87 kr ,00 kr ,87 kr ,68 kr. BALANCE pr. 31/ AKTIVER: Bikuben Girobank konto nr Bikuben Girobank konto nr Indestående i alt PASSIVER: Egenkapital primo 2006 Årets resultat Egenkapital ultimo ,87 kr ,92 kr ,79 kr ,11 kr ,68 kr ,79 kr. Albertslund, d. / 2007 Jeg har revideret regnskabet for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Lone Poulsen Albertslund, d. / 2007 Claus Broskov Sørensen

3 SANCHAR 101 Referat af stiftende generalforsamling i Lakshmi Ashrams Venner afholdt d. 4. februar 2007 på Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup. Velkomst ved Lone Poulsen Det har længe været et ønske at oprette en forening, således at det gøres mere skatteteknisk korrekt og for at kunne blive fritaget for at betale boafgift for en arv efter Svend Otto Sørensen. Skattevæsenet vil måske se positivt på sagen, hvis foreningen oprettes. Det daglige virke vil ikke udsættes for store forandringer i forhold til de sidste ca. 40 års aktiviteter. Valg af dirigent: Helle Poulsen Valg af referent: Hanne Stenager Forslag til vedtægter for Lakshmi Ashrams Venner Mindre ændringer blev foretaget, og de vedtagne vedtægter vedlægges. Årets gang på ashrammen Lone orienterede om årets gang på Lakshmi Ashram. Man er bl.a. i gang med at renovere den gamle Lakshmi Ashram bygning, hvor skolen startede for omkring 60 år siden. Pengene til renoveringen er kommet fra forskellige fonde m.m. i Indien. Neema, lederen af skolen, kommer formentlig til Danmark i løbet af foråret. Ruth Sillemann og Lone planlægger et kursus Appreciative Inquiry (værdsættende samtale) for medarbejderne på Lakshmi Ashram. Det skal formentlig foregå i september/oktober i år. Neema kan deltage i planlægningen. Beretningen godkendtes. Regnskab Regnskabet for 2006 blev forelagt og godkendt. Kontingent Kontingentet blev fastsat til 75 kr. årligt. Det svarer nogenlunde til de 4 %, der hidtil er blevet brugt. Bestyrelsen beslutter, hvordan det praktisk skal opkræves. Valg af bestyrelse og suppleant Følgende blev valgt: Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund formand Hanne Stenager, Jonstruphøj 23, 3500 Værløse Ruth Sillemann, Gl. Kongevej 109, 2.tv., 1850 Frederiksberg C Trine Rasted, Nygårdsvej 45, 3.th., 2100 København Ø Suppleant: Peter Kristensen, Jonstruphøj 23, 3500 Værløse Lone Hanne Ruth Trine

4 Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor: Claus Broskov Sørensen, Bavneåsen 79, 2640 Hedehusene Revisorsuppleant: David David, Bredebovej 35, 1.mf., 2800 Lyngby Arv Lakshmi Ashram opfordres til at komme med forslag til brug af pengene fra den modtagne arv. Det blev foreslået at bruge et mindre beløb til en ny folder og udstillingsmateriale. Det er vigtigt med PR for foreningen. Forslag om tilskud til trykning af en ny bog om Sarala Behn, ashrammens grundlægger. Marie Thøger er ved at lægge sidste hånd på værket. Forslag om brug af penge, således at medarbejdere fra ashrammen kan komme på studiebesøg i Danmark. Andre forslag kan sendes til bestyrelsen. Forslagene drøftes med Lakshmi Ashram. Film Mødet sluttede med at se filmen The Wall Wallah, der handler om en skotsk digemester, der kommer til Himalaya på opfordring af Lakshmi Ashram. Han lærer nogle landsbyboere at bygge diger for at beskytte skoven Hanne Stenager Festivaler og højtider i Lakshmi Ashrams liv Nandi Bisht Afsnit skrevet i kursiv er skrevet af Lone Poulsen. Kilder: Dilip Kadodwala og Paul Gateshill: Hinduhøjtider samt Rejsen rundt i Indien fra Politikens Forlag. Hindu-kalenderen bygger på månens bevægelser. Året består lige som hos os af 12 måneder. Hver måned er delt i en lys og en mørk halvdel fra nymåne til fuldmåne. Det betyder, at tidspunktet for de forskellige højtider skifter fra år til år. Hindu-kalenderen har 354 dage, hvor vores kalender, der følger solens bevægelser, har 365 dage. Hinduismen er en af de ældste religioner i verden. Hinduernes tro på Gud og på hvordan mennesker skal leve deres liv har udviklet sig om over meget lang tid og i forskellige retninger. Den er ikke stiftet af nogen enkeltperson, og der er heller ikke én bog, som er særlig hellig. Brahman er et hindu-ord for Gud. Brahman er overalt og i alt. Selv om de tror på, at der er én Gud, kan Brahman opfattes og afbildes i mange forskellige former som mange forskellige guder og gudinder. Nogle hinduer går i templet, andre foretrækker offerritualer eller bader i hellige floder, tager på pilgrimsrejser, og igen andre har et lille rum, en hylde derhjemme, hvor de holder andagt. Der er højtider og ceremonier, der ikke blot er forbundet med guder, gudinder og helte, men også med solen og månen, stjernerne og planeterne, floder, søer, have, dyr, træer og blomster. Indien er kendt som festivalernes eller højtidernes land, og der går ikke en måned uden, at der fejres en eller anden højtid. Hver og en af højtiderne er karakteristisk på sin egen specielle måde sammenkædet med forskellige kulturelle traditioner. Her på ashrammen fejrer vi også alle højtiderne som i vores landsbyer og hjem. Samtidig fejrer vi også højtider fra andre trosretninger, så at børnene får en forståelse for og kendskab til de andre trosretninger, og de får ligeledes mulighed for at få at vide, hvordan man fejrer højtider i andre samfund. Den årlige cyklus for højtiderne begynder d. 14. januar med højtiden for Makar Sankranti, også kendt som Uttarayani, der markerer solens start på sin nordlige rejse for endnu engang at

5 fordrive vinterens mørke. Dette fejres i Kumaun som Ghughutiya. Dagen før sidder vi alle sammen i vintersolen og laver kager af dej, som bliver kogt om aftenen og så hængt op i kranse. Næste morgen ved daggry giver bjergskråningerne genlyd af børnestemmer, der kalder på kragerne, som skal komme spise af kagerne. Så snart vi har fodret kragerne, skal vi også selv nyde dem. I februar netop på det tidspunkt, når børnene vender tilbage til ashrammen fra deres ferie derhjemme, fejrer vi den næste højtid Basant Panchami. Det er en lokal fest, der især fejres af bønderne og andre med stærk tilknytning til jorden. Vi farver lommetørklæder i en klar gul farve, og de bliver uddelt til alle som et symbol på forår. Vi opfører også sketcher, som fortæller om forårets komme efter vinterens kolde og mørke dage. Herefter kommer Holi-festen, som falder på fuldmånedagen i Phalguns måned (februarmarts). Denne højtid fejres over hele Indien. Dette er en af de vigtigste højtider på året, og den bliver fejret under stor jubel. På disse dage er børnene virkelig glade, for tiden bliver tilbragt med at danse og synge, og man kaster farver over hinanden. Fire-fem dage går, uden de overhovedet opdager det! Under Holi-festen mindes man historier om guden Krishna, fx denne: Det var en dejlig forårsdag, og Krishna spadserede langs floden sammen med sin foretrukne ledsager, Radha, og hendes veninder. De var malkepiger, som Krishna ofte mødtes med og fik til at danse til sit fløjtespil. Ved denne lejlighed besluttede Krishna, at han ville more sig ordentligt, og han kastede noget farvet pulver over Radha. Hun kastede også noget over Krishna, og snart var de alle dækket med farvet pulver fra top til tå. Så kommer Phool Deli, der bliver fejret den 14. marts. Denne fest er også i høj grad børnenes og det især i Kumaun. Lykkelige for forårets og dermed de varmere dages komme går børnene fra hus til hus og spreder blomsterkronblade på dørtrinnene, og til gengæld får de slik, som de spiser med stor glæde og fornøjelse. I juli afholder vi Harela-festen (Harela = frøblanding), endnu en lokal festival. Ti dage før Harela-festen bliver en blanding af frø af forskellige korn sået i en speciel beholder, som placeres på et rent sted i mørket. Hver dag kigger børnene til deres Harela for at se, om det er vokset. Hver dag vander de det, og på tiende dagen afskæres de gule spirer, og mens de placerer dem på hovedet af hinanden, reciterer de en traditionel velsignelse for hinandens trivsel. På denne måde får børnene en opfattelse af, at det har værdi at tilbede frø for os; de fortjener vores respekt. Raksha Bandhan er en fest for brødre og søstre. Raksha betyder beskyttelse, og bandhan betyder at binde. Det er en fest, som fejres af både børn og voksne. I den følgende måned fejrer vi Raksha Bandhan med stor fryd. Denne fest er også meget speciel, for på denne dag binder søstre rakhis om håndleddet på deres brødre. Forberedelserne begynder en måned før. Rakhi er en slags tråd, som også kendes under navnet raksha sutra. I uger før festen ser det ud som om markedet kun er fyldt med rakhis. Men her i ashrammen laver alle vi søstre selv vores egne rakhis. For at kunne gøre dette i en ånd af dyb optagethed og kærlighed begynder vi nogle uger før at tage tråde ud af små tøjstykker, og så fremstiller vi rakhis af disse. På denne måde fejrer vi denne fest med stor glæde. Kun otte dage senere kommer Shri Krishna Janmashtami. Denne fest er meget speciel for os, for på denne dag opfører vi Shri Krishna Lila, et sang- og dansedrama, som fortæller om de begivenheder, der fører frem til Lord Krishnas fødsel og hans barndom. Vi begynder med at øve os omkring femten dage før. Vi bygger selv scenen op. Vi kan virkelig lide at lave alle ting selv! Et stort antal landsbyboere fra hele egnen kommer for at se opførelsen af Shri Krishna Lila.

6 Harela Rakhsha Bhandan Diwali Father Christmas Shree Krishna Lila

7 I oktober/november ved nymåne fejrer vi Deepawali (eller Divali). Denne højtid bliver fejret over hele landet. I tre til fire dage tænder vi olielamper i tusmørket for at oplyse vores hjem, som vi tidligere har gjort hovedrent i og pyntet op. Denne fest markerer hjemkomsten af Lord Rama til Ayodhya efter fjorten år i eksil og symboliserer det godes sejr over det ond. Den 25. december fejrer vi julen, som vi fejrer på en fin måde som den sidste højtid på året. Julen er en stor fest, selv om det er en kristen højtid, men for os er alle trosretninger lige. Vi fejrer højtider fra alle religioner med lige stor entusiasme og varme. Vi fejrer også forskellige fødselsdage, som fx henholdsvis Gautam Buddhas og Guru Nanaks fødselsdag. Og vi må ikke glemme Maha Shivaratri og Ramnavami, viet til Lord Shiva og Lord Rama. På denne måde slutter vores år, der er fyldt med fantastiske fester, på dejlig måde. Suryodaya og Vijay et medie for elevernes selvudfoldelse David Bhai I sin holistiske tilgang til undervisning, afser Lakshmi Ashram adskillige veje for at give mulighed for eleverne og medarbejderne for selvudfoldelse. Sang, dans og drama spiller en vigtig rolle i livet på ashrammen. Ved højtiderne præsenterer eleverne dramaer, hvor de indbygger sang and dans. Brugen af sang, dans og drama er også en metode til at bringe sociale meddelelser ud til landbysamfundene om temaer så varierede som miljøproblemer, alkoholforbud og selvforsyning. I et samfund, hvor det skrevne ord stadig ikke er almindeligt udbredt, har det talte ord klart en magtfuld kraft til at komme igennem med et budskab. Fra den tidligste tid på Lakshmi Ashram har to håndskrevne skoleblade været den vigtigste mulighed for både eleverne og medarbejderne for at kunne udtrykke sig i prosa og poesi samt maleri og tegninger. Disse har fra første færd været kendt som Suryodaya og Vijay, der betyder henholdsvis Solopgang og Sejr. Mens Suryodaya er bladet for de ældre elever og medarbejderne, er Vijay forum for de yngste elevers selvudfoldelse. Disse to blade udkommer normalt ved særlige lejligheder, almindeligvis ved en af højtiderne som bliver fejret i ashram-familien. Den seneste udgivelse var ved Buddha Purnima højtiden, hvor vi fejrede Gautama Buddhas fødsel, som finder sted ved fuldmåne i Hindu-måneden Baisakh (april-maj). Hvert år opfører eleverne et skuespil, der præsenterer begivenheder op til prins Siddharthas fødsel, hans barndom og de begivenheder, som fik ham til at give afkald på sit liv som prins. I år faldt fuldmånen på den 2. maj, og den eftermiddag samledes alle i ashrammens mødesal, Shanti Bhavan, for at nyde elevernes optræden og udgivelsen af de to skoleblade. For at give jer en smagsprøve på elevernes skrivning, er tre af bidragene fra det seneste nummer af Vijay blevet oversat. Det første essay er skrevet af Hansi Joshi fra 7. klasse. Hun er en meget følsom og hårdtarbejdende elev, meget bevidst om de prøvelser, som hendes mor står overfor som ung enke i et konservativt landligt samfund. Hendes korte essay berører kort nogle af disse problemer moderens relationer til sin svigermor særligt fremhævet af en ulykke med seglen, hendes stræben efter en økonomisk sikkerhed ved at opdrætte geder og manglen på basale helsefaciliteter. Hansi har en meget tæt bånd til sin ældre bror, som for to år siden på mirakuløs vis overlevede en busulykke, som krævede over tredive liv. Han har boet i templet i Kausani og gået på

8 den lokale skole. Efter ulykken tog tempelpræsten det fulde ansvar for hans medicinbehandling, og Hansi skriver, at han nu går på en Sanskrit skole i Haldwani. Oplevelser derhjemme Hansi Joshi 7. klasse Jeg forlod ashram-familien for at tage hjem d. 27. december. I begyndelsen havde jeg slet ikke lyst til at tage hjem. Men så da den ene efter den anden af mine ashram-søstre tog af sted, blev jeg også ivrig efter at komme af sted. Jeg nåede hjem klokken to. Min mor var gået ud for at få gederne på græs, men lidt senere vendte hun tilbage sammen med gederne. Jeg hilste respektfuldt på hende. Jeg havde det ikke så godt, så jeg lagde mig til at hvile, mens min mor forberedte et måltid til os. Min ældre bror studerer på Sanskrit Vidyalaya-skolen i Haldwani. Han kom ikke hjem i år, så jeg savnede ham virkelig. Klokken halv fem kom min lillebror hjem fra skole og hilste på mig. Fra den næste dag startede jeg med at læse i en times tid om dagen, nogen gange dog kun en halv time, fordi min mor havde det ikke så godt. Nogle få dage senere havde hun en forfærdelig tandpine, og derfor kunne jeg ikke samle mig om læsningen. Jeg havde overhovedet ikke lyst til at foretage mig noget. En dag havde hun så voldsom tandpine, at hun begyndte at græde. Samme dag kunne vi ikke finde vores segl. Det viste sig, at min bedstemor havde taget den, og da vi bad om at få den tilbage, kom hun truende hen i mod os. Min stakkels mor var slet ikke i stand til at sige noget. Lidt senere bragte min bror vores mor til et hospital. Jeg sagde til min mor: Få din tand trukket ud, ellers vil jeg være meget bekymret for dig. Da de tog af sted til hospitalet, var jeg ladt tilbage med tanken: Hvad vil der ske med os?, og jeg græd meget. Lægen på hospitalet sagde: Jeg kan ikke trække den tand ud. Så tog min mor hen til en anden tandlæge, og han fjernede tanden med stort besvær. Jeg blev så glad, da min mor kom hjem igen. Nu kunne jeg igen koncentrere mig om min læsning, og jeg læste regelmæssigt hver dag. Mor var også meget gladere, selv om hun stadigvæk havde lidt ondt. Den 15. januar kom højtiden Ghughutiya, og sammen lavede vi i alt 293 ghughute (dybstegte stykker konfekt). Jeg savnede specielt min bror denne dag, men han kunne jo ikke komme hjem. Den 23. januar var det tid til at fejre Basant Panchami. Den dag tænkte jeg på ashrammen, for de fleste år har jeg fejret denne højtid der. Det næste bidrag er et digt fra Prabha, som lige er rykket op i 6. klasse. Selv de mindste piger bliver opmuntret til at udtrykke sig på vers, og for mange af de ældre elever og medarbejderne er det en meget populær måde at udtrykke sig på. Her i Himalaya-bjergene under en forureningsfri himmel er børnene meget opmærksomme på nattehimlen, som det meste af året uden for monsunsæsonen er skyfri og fuld af blinkende stjerner.

9 Stjernerne på himlen Prabha 6. klasse Stjernerne på himlen, hvor er de smukke. Langt, langt borte blinker de. Se op på himlen og se hvor smukke stjernerne er. Stjernerne kommer frem om natten, om dagen gemmer de sig. De er langt væk fra os, og dog giver de os lys. Se på stjernerne på himlen, se hvor smukke de er. Stjernerne er så små, de synes så smukke for mig. Der er så mange stjerner på himlen, Sammen med dem er månen og solen, alle lever de sammen. Se op på himlen, se hvor smukke stjernerne ser ud. Lad os alle arbejde sammen, og vi vil også skinne som stjerner. Vi vil slutte med et kort essay af Bhawana Joshi, som lige nu er rykket op i 5. klasse. Her beskriver hun, hvad hun har intentioner om at forsøge at opnå i det kommende år. Hun udtrykker klart, lige hvad hun ønsker at udvikle i enhver henseende i sit daglige liv, både som individ og som medlem af ashram-familien. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvor anderledes en på hendes alder med en mere materialistisk bedrestillet baggrund ville have skrevet. Mine tanker om det kommende år Bhawana 5. klasse Jeg ønsker at lære så mange ting i den næste klasse, 5. klasse, som f.eks. læsning og skrivning på hindi. Jeg ønsker at blive i stand til at skrive engelsk pænt. Jeg ønsker, at vi alle skal tale sammen på en kærlig måde, at vi skal forstå hinanden. I arbejdet i haven ønsker jeg at lære at hyppe og luge og udplante små træer og grønsagsspirer. I vores mejeri vil jeg lære, hvordan man gør rent i strøelsen i kostalden og i mejeriet. Jeg vil lære alt det arbejde, der er. Jeg vil forklare det for mine klassekammerater, hvis der er noget, de ikke forstår. Jeg vil fastholde mig selv på at lave mine lektier på de afsatte tidspunkter og skrive dagbog hver dag. Jeg vil gerne lære at spinde rigtigt. Jeg vil lære, hvordan jag skal udføre alt det arbejde, som mine ældre søstre (Didis) giver mig, og vil gøre alt det, de beder mig om. Jeg vil arbejde sammen med mit team og lære at gøre det, der bliver sagt til mig. Jeg vil tage mit tøj ind hver dag fra tørresnoren. Jeg ønsker at lære at vaske mit tøj selv. Jeg vil gøre meget for at holde vores rum ordentligt. Jeg ønsker at lære, hvordan man tilbereder grønsager og chapatti og vasker kogegrejet op. Jeg vil ikke tale grimt til nogen og vil koncentrere mig om mine lektier. Jeg vil gøre hvad som helst Nandi Didi (min klasselære) beder mig om. Jeg vil forsøge at holde mig pæn og ren og holde styr på mit skab. Jeg vil lære selv at tage bad. Jeg vil lære, hvordan man sidder ordentlig i klassen, vil forbedre min håndskrift og få det bedst mulige ud af tiden. Jeg vil ikke røre noget, der ikke er mit, uden først at spørge om lov. Jeg vil gøre alt det, der forventes af mig, og tage del i alle pligterne. I det hele taget vil jeg gøre mig rigtig umage i næste skoleår.

10 Lidt om mit besøg i Tyskland Neema Vaishnava Vi var en gruppe på syv Gandhi-medarbejdere fra forskellige dele af Indien, som var blevet inviteret til Tyskland af VIA e. V. Det er en tysk NGO, der arbejder for international og interkulturel udveksling, og som tilbyder praktikophold og frivilligt arbejde i Tyskland og i udlandet. De sender også deres frivillige til Indien. The Gandhi Peace Foundation i Delhi placerer de frivillige i forskellige Gandhi-organisationer. Lakshmi Ashram har også haft frivillige herfra på korte ophold i de sidste seks år. Hovedformålet med at komme til Tyskland var at mødes med folk, som arbejder med mange forskellige problemer i Tyskland og andre dele af verden. Så i vores tre ugers program besøgte vi adskillige organisationer, grupper, folkehøjskoler, almindelige skoler og universiteter, og vi har fortalt om vores arbejde, Gandhis tanker og indisk kultur og ånd. Vi oplevede, at en masse mennesker er meget opmærksomme på verdens kriser, og de forsøger meget på at finde en metode til at undgå dem. I disse forsøg bliver Gandhis tanker mere og mere relevante end nogensinde før. Efter at have mødt og talt med mange mennesker forstod jeg, at der er rigtig mange, som er involveret i at gøre noget for samfundet. Det gav mig meget håb, og jeg blev meget inspireret af dem alle sammen. Vi mødte folk, som forsøgte at leve mere i pagt med naturen, men samtidig forstod jeg også, at det system, der eksisterer i Tyskland, nu bliver mere og mere automatiseret og unaturligt. Derfor er det ikke let at gøre, hvad du ønsker at gøre. Jeg mener, hvis du lever i et sådant system, så har du ikke megen mulighed for at prak-tisere dine ideer om livet, men vi mødte dog alligevel nogle mennesker, som for-søgte at udvikle deres eget system og liv. Vi står alle over for det samme problem i verden som f.eks. globalisering, som er helt det modsatte af bæredygtighed. Globalisering er kun til gavn for nogle få menneskers profit. Vi føler, at må holde sammen for at kæmpe imod dette med en bæredygtig metode. Vi besøgte også mange historiske steder, og jeg blev virkelig interesseret i historie efter dette besøg. Vi boede hos forskellige familier. Det var en virkelig god oplevelse at bo hos en familie, fordi vi kunne lære en masse om livet i Tyskland. Programmet var vældig godt organiseret af VIA e. V. Vi er dem dybt taknemmelige. Min rejse sluttede med et kort ophold i Danmark for at besøge nogle af Lakshmi Ashrams venner her. Jeg arbejdede bl.a. sammen med Ruth Sillemann og Lone Poulsen på at forberede et kursus Appreciative Inquiry for medarbejderne på Lakshmi Ashram. Kurset er planlagt til at finde sted i foråret På billedet sidder jeg med checken fra Lions Club i Søllerød. Vi er meget taknemmelige for denne donation, der gør os i stand til at renovere og udvide vore køkkenfaciliteter.

Sponsorship (inkl. kontingent) Lone Poulsen

Sponsorship (inkl. kontingent) Lone Poulsen LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@comxnet.dk Girokontonummer: 4440-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 120

LAKSHMI ASHRAM NYT SANCHAR 120 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Telefon 43 96 13 71 Mail: lone-poulsen@comxnet.dk Kontonummer: 4434-0003141861 Lakshmi Ashrams hjemmeside: http://lakshmiashram.dk

Læs mere

LAKSHMI ASHRAM NYT. August 2006. Kære venner!

LAKSHMI ASHRAM NYT. August 2006. Kære venner! LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk Hjemmeside: http://jakob.jensen68.person.emu.dk/lakshmi/ Girokonto: 314-1861 LAKSHMI

Læs mere

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 86, der er meget fyldigt og indeholder følgende artikler:

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 86, der er meget fyldigt og indeholder følgende artikler: LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Albertslund, d. 26. november 2000 Kære venner!

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 NYT FRA SKOLEN Skolen har netop afsluttet mundtlig eksamen. Skriftlig eksamen bliver holdt fra uge 41. Derefter har børnene tre ugers Diwaliferie

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

søndag d. 27. april 2008 kl. 14.00

søndag d. 27. april 2008 kl. 14.00 ! " Lakshmi Ashrams Venner indkalder til generalforsamling på Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup søndag d. 27. april 2008 kl. 14.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 87, der indeholder følgende artikler:

Så er der igen nyt fra Lakshmi Ashram, og jeg udsender SANCHAR 87, der indeholder følgende artikler: LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mail.tele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Albertslund, d. 1. juni 2001 Kære venner!

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

LAKSHMI ASHRAMS VENNER

LAKSHMI ASHRAMS VENNER 20. juni 2000 LAKSHMI ASHRAMS VENNER Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund Tlf. 43 96 13 71 Girokonto: 314-1861 E-mail: lone-poulsen@mailtele.dk LAKSHMI ASHRAM NYT Kære venner! Albertslund, d.

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2010

NYHEDSBREV OKTOBER 2010 NYHEDSBREV OKTOBER 2010 Kære Alle Nu er det igen blevet tid til lidt nyheder fra My African Child. I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om formandens, Iben Hansen, tur til Tanzania, hvor hun besøgte foreningens

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Status for perioden 1/10 2009 30/9 2010 Klubben: Vi startede med 50 medlemmer 46 har betalt Vi har bl.a. mistet medlemmer til andre klubber, nogle har meldt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere