.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer / Ungdommens uddannelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82."

Transkript

1 ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter A. Tilpasning af budgettet A.l. I forhold til nuvrende serviceniveau _,_..3 Ejendomsskatter og alarmsystemer Opvarmning, el og vand Folkeskolen Mellemoffentlige betalinger FIIes udgifter 7 skolevsen Syge og hjemmeundervisning Efter og videreuddannelse I folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialklub Elliot i Skoleskibet Marilyn Anne Kommunale tilskud statsfinans. Udd Demografi folkeskolen mangler Børnepasning Skolefritidsordninger mangler Privat pasning mangler Flles udgifter mangler Flles udg. i folketallet mangler og Søskenderabat og fripladser mangler Dagplejen mangler Forldrebetaling mangler Tilskud til private børnehaver mangler Ressourcetilpasningskontiene mangler Børn og unge med s&rlige behov Indtgter fra den centrale refusionsordning Anbringelser, forebyggende mv

2 A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasninger I alt Heraf finansieres af kassebehoidningen Demografitilpasninger El, vand og varme øvrige ndringer reguleres over kontoen for driftsoptimering

3 Kontering samment&iiing af ndringer: Ejendomsskatter og alarmsystemer Ejendomsskatter og alarmsystemer kr. tilpasning til regnskab 2014 og budget 2016 Borne og Uddannelsesudvalget Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: Struer Kommune Indberettet i,cendringsbeløb 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. ndring i alt SrskiIt opgørelse sted Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning at ndringsbeløb. ej vedlagt Li dgifter uden overforsel driftsbudget

4 ej tilpasning Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Borne og Uddannelsesudvalget El, varme og vand til regnskab 2014 og budget 2016 El og varme Vand I alt kr kr kr. Kontering samment&iling af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. sted SrskiIt opgørelse vedlagt fendring i alt fendringsbeløb 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune I

5 Betaling for elever til anden kommune Endring kr. regnskab 2014 fremskrevet kr. Basisbudget kr. Regnskab 2014 fremskrevet, da der forventes undrede udgifterindtgter Mellemoffentlige betalinger folkeskolen Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: Struer Kommune Indberettet i iendringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Betaling fra anden kommune Endring i alt etalng til anden komn,iine xg sted Kontering sammentiiing af ndringer: Betaling for elever fra anden kommune,endring kr. regnskab Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. xg fremskrevet kr. Basisbudget kr. Li dgifter uden overforsel driftsbudget

6 pasning Lon og selvforvaltning driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: FIIes udgifter samlede skoievsen Skoleudvikling tivi sen ng af busbørn Langhøjskolen samt nulstilling at rammebesparelse og effek Forventede udgifter Basisbudget Forskel kr kr kr. Kontering samment&iiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. sted Tekst artskonto xg Skoleudvikling xg Rammebesparelse xg Effektivisering Endring alt Endringsbeløb 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune

7 Li dgifter uden overførsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Syge og hjemmeundervisning sygehusundervisning I 2013 var udgiften kr. og i kr. Forsiag til budget 2016 Basisbudget fendring kr kr kr. Hjemmeundervisning hører under SUS specialundervisningscenter Struer Kontering sammenteiiing af endringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning at ndringsbeløb. sted Tekst artskonto xg Syge og hjemmeundervisning Endring i alt Endringsbeløb 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

8 Lon og selvforvaltning driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Efter 09 videreuddarinelse i folkeskolen IføIge konteringsvejledningen skal udgifter til efter og videreuddannelse I srskiit konto. folkeskolen konteres p Der forventes tilskud fra staten kr. om ret I rene 2016 Forventede kursusudgifter kr. p 2019 Kontering sammentiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgencle regneark for indtastning af ndringsbeløb. sted xg Kursusudgift I xg I Betaling fra staten Endring I alt IEndringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune

9 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Bidrag til statslige og private skoler I 2015 forventes det, at der skal betales for 179 skoleelever og 70 elever i privatskoler (elevtallet pr. 5. september 2014). skolefritidsordning ved 1. august 2015 Iukker Thyhoim Friskole, hvorfor elevtallet pr. 5. september 2015 forventes at vre 156 skoleelever og 55 elever skolefritidsordning ved privatskoler. Skøn for budget 2016: Privatskoler SF0 ved privatskoler Forventet bruttotakst kr kr. Efter momsandelsrefusion kr Antal elever Udgift i alt kr kr. Basisbudget kr kr. Forventet mindreudgift kr kr. De fleste af eleverne fra Thyhoim Friskole har valgt at g p Thyhoim Skole, hvilket medfører en merudgift, da tildelingen til folkeskolerne er et beløb pr. barn. Kontering sammentiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. Der kan flere linjer efter behov (tjek at formel stadig er korrekt). indsttes sted Tekst artskonto xg Bidrag til statslige og private skoler xg Skoletritidsordninger ved private skoler indring i alt Endringsbeløb 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

10 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: Efterskoler Elevtallet pr. 5. september 2014 var p 217 elever. I budget 2015 er der budgetteret med 211 elever p efterskoler. I budget 2016 budgetteres der med 217 elever. Efterskoler Forventet bruttotakst kr. Efter momsandelsrefusion kr. Antal elever 217 Udgift i alt kr. Basisbudget kr. Merudgift kr. Kontering sammentiiing af ndringer:. Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. sted xg Efterskoler fendring I alt fendringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

11 Forventet udgift 2015 fremskrevet til 2016prisniveau kr. Basisbudget kr. Forventet mindreudgift kr Ungdommens uddannelsesvejledning Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune Indberettet i fendringsbeløb I 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. sted Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeiøb. xg Ungdommens udd.vell fendring i alt Kontering sammentiiing af ndringer: Ii dgifter uden overforsel driftsbudget

12 rammebesparelse Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: Specialkiub Elliot Nuistilling af indlagt rammebesparelse Kontering sammenteiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. sted Specialklub Elliot fendring i alt ?Endringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

13 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: Skoleskibet Marilyn Anne Vedhftede bucigetforsiag er godkendt i bestyrelsen for skoleskibet Marilyn Anne den 7. maj Budgetforslaget giver ndringer p kr. Kontering sammentiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeiøb. Der kan flere linjer efter behov (tjek at formel stadig er korrekt). indsttes sted Tekst artskonto xg Drift af skib xg Betaling for elever Løn fagpersonale Endring i alt ?Endringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune ,

14 Forsiag til budget 2016 for skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne Godkendt Basis 2016 Forslag til budget 2015 i budget Driser Personale Personale øvrige udgifter Fast ejendom Husleje Diverse udgifter Forsikringer Driftafskib Drift af skib vedligeholdelse Forplejning Undervisningsmidler Rejseudgifter, elever Udgiftervedr. elever Administration IT, inventar og materiel 0 Udlejning af Marilyn Anne Betaling for elever Udgifter i alt lndtgter Neftoudgifter lndskud i driftsfllesskabet: Holstebro Kommune Herning Kommune Struer Kommune I alt Takster Inden for fllesskabet El ever lv

15 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede Eendringer: Kommunale tilskud til statsfinansierede institutioner Befordring af midlertidig syge p ungdomsuddannelse Udgifterne har de sidste 2 r ikke kr. vret s store, s budgettet foresis reduceret fra kr. til Kontering sammentiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning at ndringsbeiøb. Der kan flere linjer efter behov (tjek at formel stadig er korrekt). indsttes PSP omk. sted xg Befordring til midlertidig syge ungdomsuddannelser ndring i alt Endringsbelob I 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

16 Endring kr Forventet refusion anbringelser kr. Basisbudget kr Indtgter fra den centrale refusionsordning Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune Indberettet I Endringsbelob 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. sted I Kontering sammentiiing af ndringer: IEndring kr. Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeiøb. xg Refusion anbringelser xg Refusion døgninstitutioner Endring i alt Forventet refusion døgninstitutioner kr. Basisbudget kr. Li dgifter uden overforsel driftsbudget ,

17 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: Borne og familiecenteret tilretning af budget til forventet forbrug Anbringelser Basisbudget Forventet mindreforbrug nuvrende kendte sager kr kr kr Forebyggende foranstaltninger forventet forbrug kr. Basisbudget kr. Forventet mindreforbrug kr Døgninstitutioner Basisbudget Forventet merforbrug nuvrende kendte sager kr kr kr. Kontering sammentiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeiøb. Der kan flere linjer efter behov (tjek at formel stadig er korrekt). Tekst indsttes sted artskonto xg Plejefamilier xg Forebyggende foranstaltninger xg Døgninstitutioner Endring i alt Endringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 serviceudg ifter Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb = merudgifter Kr. i 2015 prisniveau 2015 2016 2017 2018 A. Tilpasning

Læs mere

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015

Læs mere

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013 J 3 Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig Kr. i 2014 - prisriiveau 2014 2015 2016 2017 Drift: Demografi, ldreomrdet, beløb pr. indbygger over 5.32 65 r nedsttes fra 70% til 5Q%, svarende

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere