EDS Lokaleudlån - Processer, regler og information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDS Lokaleudlån - Processer, regler og information"

Transkript

1 EDS Lokaleudlån - Processer, regler og information Indhold 1 Kontekst... 2 Kontekst as is... 2 Livssituationer foreninger... 3 Private Vision og mål... 3 Bedre service... 5 Effektivitet Regler Informationsbehov Processer... 8 Sæsonbooking forretningsproces - As is... 9 Sæsonbooking forretningsproces - As is med Hotspots... 9 Enkeltstående bookninger Applikationsarkitektur To-Be Migrering

2 1 Kontekst Det er primært foreninger og aftensskoler der under Folkeoplysningsloven anmoder om lokaler, fodboldbaner m.v. Under Kommunalfuldmagten udlånes/udlejes desuden til private typisk privat personer, små foreninger uden vedtægter og virksomheder. Det er grundlæggende det samme der foregår og derfor bør løsningerne kunne håndtere alle typer Kontekst as is Diagrammet viser at der er tre hovedtyper af aktører der booker. Foreninger (Folkeoplysende, sport m.fl.). De er kendetegnet ved at have vedtægter der er godkendt af kommunen og er omfattet af folkeoplysningsloven). De booker typisk for hele sæsoner såvel som ad hoc. I foreningerne kan der være flere der booker, men de fleste kommuner forlanger at foreningen udpeger en bookningsansvarlige, for at forhindre flere bookninger af det samme Private. Det kan være enkeltpersoner eller ikke godkendte foreninger, der booker ad hoc Kommercielle, der booker ad hoc. Selvbetjeningsløsningerne hænger i dag snævert sammen med det bagvedliggende fagsystem. Mange kommuner tilbyder endvidere samme fagsystem til foreningerne. Udover at løse bookninger bruges fagsystemet til medlemsregistrering, medlemstal m.v. Sagsbehandlerne henter data fra fagsystemet. I forbindelse med sæsonbookning er det almindeligt at beregning og fordeling sker i regneark eller andre lignende systemer. I nogle kommuner søger man om sæsontider via regneark. Det tekniske personale henter bookninger fra fagsystemet. Endelig skrives regninger til private og kommercielle via økonomisystemet. 2

3 Livssituationer foreninger For foreningerne er der flere behov for kontakt til kommunen/myndighederne: Hvert år: Sæsonansøgning om faciliteter Afgivelse af oplysninger om formand, tegningsberettigede, vedtægter, bookningsbemyndigede, overholdelse af procedure vedr. børneattester m.v. Medlemsoplysninger til medlemstilskud Indsende oplysninger til andre tilskud Løbende: Ad hoc bookninger ifm generalforsamlinger, fester, arrangementer m.v. Ansøgning om større arrangementer, som kræver tilladelser fra f.eks. politi, vejvæsen, brandvæsen Aflysninger og andre ændringsønsker Ad hoc ændringer i formand, tegningsberettigede m.v. Indsende oplysninger til andre tilskud Private Her er det typisk mere engangsbookninger, end sæson. Svarer derfor til de situationer der er beskrevet ovenfor for foreningernes løbende kontakter. 2. Vision og mål For det første understøtter bookning og ansøgning om faciliteter (lokaler, anlæg m.v.) hele den frivillige sektor i landet, og er derfor overordentlig vigtig i de frivillighedsstrategier kommunerne opererer med. Det skal være let og transparant for foreninger og private at finde og anvende faciliteter. Visionerne for lokalebooking og ønsker er, at det foregår ligeså smidigt og effektivt som booking af flybilletter. Man skal kunne påbegynde og afslutte sin booking på én gang. Det skal være transparent for brugeren hvad der er mulighed for, hvad der er ønsker om, og hvem der har fået tildelt ressourcerne. For det andet er kommunerne optaget af ikke at have for megen kapacitet at lokaler, haller etc. Det er væsentligt at der ikke bygges og vedligeholdes unødvendig kapacitet. Udfordringen ved sæsonbookninger er kampen om de knappe ressourcer. Det er særlig tydeligt for svømmehaller, kunststofbaner til fodbold m.v. Det er her der opstår konflikter, dvs. flere samtidig og uforenelige ønsker om anvendelse. Hvis det var muligt at flytte brugernes ønsker over på mindre ønskede anlæg, ydretider eller helt andre faciliteter, ville der opstå færre konflikter om de knappe ressourcer og højere anvendelsesgrad for de rigelige ressourcer. Det er egentlig den samme opgave Mærsk, Flyselskaber, Restauranter m.v. har med at få udnyttet kapaciteten bedst muligt. Rapporten fremlægger en løsning hvor brugernes ansøgninger synliggøres for andre brugere, sammen med tildelingskriterier, således at brugerne tidligt inden kommunen bliver involveret, selv kan bidrage til at løse konflikter om knappe ressourcer. 3

4 For det tredje udgør de faciliteter som lokalebookning anvender, i en række andre processer. Kommunens ejendomsservice vil planlægge og udføre rengøring og vedligeholdelse enten efter faste skemaer eller efter konkret planlægning. Forskellige brugere internt i kommunen vil ligeledes booke faciliteterne. Det er derfor hensigtsmæssigt, at den systemmæssige vedligeholdelse af informationer om faciliteterne vedligeholdes ét sted, og at ændringer er synlige for alle brugere. Målhierarkiet ser ud som følger: Genbrug tidligere ønsker/bookninger Nemt Klar det hele på en gang - også ekstraydelser, udstyr m.v. Søge bredt og åbent såvel som specifikt Bedre service Genbrug af data mellem foreningers løsninger og kommunen Åbent hvem der ønsker og har hvilke faciliteter Smartere lokaleudlån Transparent Effektive arbejdsgange Regler og kriterier skal være dynamisk synlige Nemt at få overblik, få klik Sammenhæng til back end og til teknisk personale - herunder ikke mindst låsesystemer Tildelingskriterier ind i løsningen - synligt og operativt Effektivitet Synliggør ubrugte faciliteter Udnyt vores ressourcer bedst mulig Tællinger og overvågning af udnyttelse Aflysning og "last call" muligheder Sammenhæng til alle lokaler - også skolernes 4

5 Bedre service Stort set alle kommuner arbejde intensiveret med at fremme frivillighed. Det skal være nemt for de frivillige at få hjælp af kommunen. Fra målhierarkiet Genbrug tidligere ønsker/bookninger Klare det hele på en gang - også ekstraydelser, udstyr m.v. Søge bredt og åbent såvel som specifikt Genbrug af data mellem foreningers løsninger og kommunen Åbent hvem der ønsker og har hvilke faciliteter Regler og kriterier skal være dynamisk synlige Nemt at få overblik, få klik Uddybning Mange foreninger, men også private, har brug for at kunne ønske det de ønskede sidste år eller sidste gang. Det er mere reglen end undtagelsen at der er brug for ændringer. Derfor er det ønskeligt at løsningerne kan præsentere brugeren for hans/hendes tidligere ønsker/bookninger og gøre det muligt for brugeren at genbruge Når der ønskes en facilitet er det væsentligt at brugeren kan ansøge om eller booke de ekstraydelser/faciliteter der er brug for. Ved et møde f.eks. en bordopstilling, projektor, tavler m.v. I forbindelse med sport f.eks. udstyr. I forbindelse med arrangementer måske forplejning o.lign. For brugerne medfører det i dag ofte en ekstra runde, at få de ting på plads, og for kommunen ekstra arbejde med at modtage bestillinger og matche med ansøgninger/bookninger Nogle ansøgere ønsker en bestemt facilitet på et bestemt tidspunkt. De skal have mulighed for at søge specifikt. Andre er åbne overfor sted, tid og måske endda også aktivitet f.eks. 5 venner der kunne tænke sig at prøve en eller anden sportsgren en aften i februar. Forskellige grader af åben/specifik søgning muliggør også sæsonbookninger. Når foreningen har fået tildelt sine faciliteter, har de brug for at kunne videreformidle tiderne til hold i foreningen, ligesom det er relevant for kommunen at vide hvilke hold der bruger hvilke faciliteter. Det har også betydning for aflysninger. Det vil spare tid og øge træfsikkerhed i koordination. Punktet opfyldes mest effektivt ved at løsningerne anvender samme standarder til kommunikation om ressourcetildeling. Når en bruger ansøger om/booker en facilitetet skal det være synligt hvem ellers der ansøger/har booket faciliteten. Det skal være åbent for alle hvem det offentlige har allokeret ressourcer til. Det skal også muliggøre at brugerne kan kontakte hinanden for eventuelt at kunne overtage hinandens tider. Og det skal endelig fremme, at man ønsker andre faciliteter og tidspunkter end de mest populære ifm sæsonønsker, altså mange ønsker på en særlig facilitetet på et særligt tidspunkt vil kunne fremme, at brugeren ønsker andre faciliteter. Særligt hvis tildelingskriterierne samtidig er synlige. På moderne dansk kaldes det nudging altså små venlig puf der påvirker ansøgernes adfærd. Vi kan også kalde det en proaktiv konfliktløsning. Som det fremgår ovenfor skal tildelingskriterier være åbne og synlige, og vises dynamisk. Altså når brugeren ønsker en bestemt facilitet kl , som tildelingskriterierne prioriterer til en lokal folkeskole, så skal det fremgå i den kontekst, at brugerens ønske kunne imødekommes, hvis ikke skolen skal bruge faciliteten. Løsningen skal kunne give brugeren overblik ud fra ethvert behov: Hvilke faciliteter kan bruges til denne aktivitet? 5

6 Hvilke faciliteter er ønskede/tildelte i denne periode, på disse ugedage, på dette tidspunkt? Hhv. hvilke faciliteter er frie? Hvilke ønsker har vi fremsat? Hvad har vi fået tildelt? Hvad havde vi sidste år? Det er væsentligt at brugergrænsefladen ikke bygges op efter den underliggende database, med mange klik og detaljer, men kan identificere brugeren ved log in og stille de typiske behov hurtigt til rådighed, samt de søgninger/opgaver brugeren de forrige gange har anvendt. Effektivitet Effektivitet har to ben effektive arbejdsgange og effektiv ressourceudnyttelse, altså udnyttelse af faciliteter. De sidste ben udfordres af, at brugerne tenderer imod at ønske mere tid og flere faciliteter end de i praksis har brug for. Ofte skal ønsker for en sæson indsendes 3-6 måneder før sæsonen. På det tidspunkt ved brugeren ikke hvor mange hold og aktiviteter de i praksis vil få brug for. De ønsker sig derfor mere så de er sikker på at kunne afvikle deres aktiviteter. Fra målhierarkiet Sammenhæng til back end og til teknisk personale herunder ikke mindst låsesystemer Tildelingskriterier ind i løsningen - synligt og operativt Uddybning I back end hos sagsbehandlere og teknisk personale arbejdes med en række andre redskaber. Fra fagsystemer, til kalendersystemer, papirmapper m.v. Snitfladerne mellem de forskellige systemer og selvbetjeningsløsningerne er enten indlejret i fagsystemerne, eller sker gennem indtastning, indskrivning, samtaler m.v. Altså manuel koordinering af data og hændelser. Et meget konkret område er låsesystemer, når en bruger skal have adgang til en facilitet, der enten er ubemandet eller det er uden for åbningstid. Hvis der skal udleveres fysisk nøgle, er der arbejde med dels udlevering og tilbagelevering. Hvis der skal åbnes døre, skal kommunen sende en mand. Derfor arbejdes med at snitflader til elektroniske låsesystemer (fx baseret på sygesikringskort eller indtastning af koder) og til alarmsystemer. Alle kommuner har tildelingskriterier, der f.eks. prioriterer visse brugere eller brugergrupper til bestemte faciliteter højere end andre. Det kan være at børn har fortrinsret frem til kl , eller skoler indtil kl osv. Disse regler regulerer hvordan lokaler fordeles for sæsonen, når der er konfliktende ønsker. For at sikre en effektiv og transparent fordeling skal reglerne kunne anvendes af selvbetjeningsløsningen og vises dynamisk. Hvis der f.eks. er tre brugere der ønsker samme facilitet på samme tidspunkt er det ønskeligt at systemet selv vejleder brugerne om hvordan deres ønsker vil blive prioriteret. 6

7 Synliggør ubrugte faciliteter Tællinger og overvågning af udnyttelse Aflysninger og last call muligheder Sammenhæng til alle lokaler også skolernes Det skal naturligvis være muligt for kommunerne selv at indskrive og rette deres tildelingskriterier, som ikke er ens på tværs af kommunerne. Det skal være synligt for både brugerne og kommunen hvilke faciliteter der ikke bruges. Det vil dels kunne fremme at faciliteterne bruges i ydertidspunkterne. Dels fremme at kommunen kan optimere sin anvendelse af faciliteterne og dimensionere korrekt. En haludbygning kan måske undgås, ved at øge anvendelse af andre haller end de mest populære. Kommunerne udfører alle stikprøver, overvågninger o.lign. der fortæller om den faktiske anvendelse af faciliteter. I København har man f.eks. touchscreens hvor brugerne skal registrere den faktiske brug. Disse informationer har betydning for tildeling. Hvis en forening, der har fået tildelt faciliteter til f.eks. 40 brugere, i praksis kun har 20 aktive brugere, bør det have betydning for såvel den aktuelle tildeling, såvel som kommende. Det vil derfor fremme ressourceudnyttelsen, hvis der er integration mellem overvågning af faktisk brug, og tildelingsprocessen. Aflysninger og neddrosling af aktivitet skal kunne indrapporteres via selvbetjeningsløsningen af brugerne, såvel som myndigheden. Et godt designet system, vil sørge for at advisere brugerne automatisk om de aflysningerne kommunen står for f.eks. ved Folketingsvalg, vandskader etc. Er det omvendt brugerne der aflyser, vil det fremme facilitetsudnyttelsen hvis den aflyste tid kan stilles til rådighed for andre brugere f.eks. som en slags last call eller afbudsrejser I stort set alle kommuner administreres skolernes lokaler af skolerne. Det betyder at store og specialiserede faciliteter ikke anvendes optimalt f.eks. haller, sløjdlokaler, musiklokaler m.v. De bør være en del af denne proces. Hvis kommunerne kan lave aftaler med selvejende institutioner og for den sags skyld andre myndigheder/private om at benytte deres faciliteter skal det også være muligt at tilføje dem. 3. Regler Der er 4 hovedelementer der er nødvendige for at matche en facilitet med en forenings/privats behov: 7

8 Aktivitet F.eks. undervisning, fodbold... Inkl. undertyper og ønsker til udstyr Brugere Hvor mange, alder og køn Sted Fra specifik facilitet til uspecificeret Hvornår Varighed, tidspunkter, gentagelse/en gang Kombineret med oplysning om hvem brugeren er (f.eks. en forening med et specifikt formål), kan faciliteter tildeles ud fra ovenstående beskrivelse af aktiviteter. 4. Informationsbehov For at kunne lave en god lokaleudlånsproces skal: 1. Brugeren kunne se sine igangværende bookninger og typiske bookninger. Det er ikke mindst vigtigt ifm sæsonbookninger, hvor det for mange foreninger blot er en gentagelse af sidste års bookninger. 2. For at adressere optimal ressourceudnyttelse, skal brugeren kunne se hvor stor udnyttelsesgrad han/hun er registreret til at bruge sine tider i igangværende år. Samt oplyste medlemstal 3. Beskrivelse og systematik for lokaler og faciliteter vedligeholdes i dag som minimum både af kulturog fritidsforvaltningerne ifm lokaleudlån, kommunens ejendomsservice og skolerne. Det er muligt at flere vedligeholder data. I Rammearkitekturen arbejdes med en forretningsservice kaldet Ressourcetildeling. Meningen med denne er at alle ressourcer beskrives med en standard, således at data kan deles og synkroniseres. Det vil reducere vedligeholdelsesarbejdet. 5. Processer Der er forskel på den grundlæggende forretningsproces for den årlige sæsonbooking (folkeoplysningsloven) og ad hoc enkeltstående bookninger, som både kommer fra foreninger og private 8

9 Sæsonbooking forretningsproces - As is 1. Brugeren identificerer sig. I praksis kan det godt ske efter at brugeren har beskrevet sine ønsker. Sagsbehandleren/systemet godkender brugeren som en person der kan ansøge om lokaler/faciliteter. 2. Brugeren beskriver sit behov og ønske for næste sæson. Forud har kommunen på forskellige vis informeret om, at ønsker skal være indgivet inden en bestemt dato. Kommunen modtager og journaliserer ansøgningen (kan være i sagssystem og fagsystem) og returnerer en kvittering med ønskerne. Det kan foregå fuldautomatisk, såvel som helt analogt 3. Kommunen modtager løbende ønskerne frem til deadline, hvorefter der udarbejder et forslag til fordeling 4. Ved konflikter dvs mange ønsker på samme facilitet i samme tidsrum afvikles en dialogfase med foreningerne og teknisk personale. Herefter fastsættes den endelige fordeling der formidles til foreningerne og teknisk personale. 5. Da der er flere måneder fra ansøgning til tildeling, til holdstart - kan det være at foreningen ikke får brug for lige så mange timer som først ansøgt. I det tilfælde meddeler nogle brugere at behovet har vist sig mindre. Kommunen registrerer det ændrede behov og genfordeler evt. 6. Foreningerne har herefter en opgave med at fordele tider internt. 7. Hvis der er gebyr eller betaling forbundet med at brugeren får tildelt en facilitet faktureres det og brugeren betaler. 8. Teknisk personale stiller faciliteter til rådighed løbende og de anvendes løbende. Ind i mellem registreres den faktiske anvendelse. Sæsonbooking forretningsproces - As is med Hotspots Løser kun delvist behov. Ikke transparent Lavt incitament til realistisk/faktisk forhold mellem ønsker og anvendelse Tildeling i regneark eller andre modeller Låsesystemer uden for åbningstid. Anvendelsesgrad er ubelyst/ikke-gyldig 9

10 De centrale udfordringer er: Bookingløsningerne løser kun delvist behovet. De er ikke transparente mht tildelingskriterier, sidste års bookinger, sammenhæng mellem ønsker og sidste års registrerede anvendelse eller medlemstal Selve tildelingen styres ofte via regnemodeller. Hvor faciliteternes kapacitet sammenholdes med ønskerne. Der er lav incitament for foreningerne til kun at ønske det man faktisk har behov for. Det betyder at faciliteterne ikke udnyttes godt nok og at andre brugere ikke får deres ønsker opfyldt på trods af der faktisk er ledig kapacitet. Det tekniske personale er dyrt hvis der skal åbnes faciliteter uden for normal åbningstid. Anvendelsesgraden af faciliteter er ubelyst, eller hvis den registreres, ofte tvivlsom. F.eks. ved at der er talt i en periode. 10

11 Enkeltstående bookninger Enkeltstående bookinger er anderledes. Foreningen eller den private aktører booker. Herefter tildeles facilitet hvis den er ledig. 11

12 Applikationsarkitektur To-Be Figur 1 Applikationsarkitaktur for administration af foreninger og lokaleudlån Den fremtidige applikationsarkitektur for området omhandler både foreningsadministration og lokaleadministration. Ovenstående diagram viser at det kan deles op i to systemer, der understøtter både selvbetjening og administration af de to områder. I det følgende beskriver vi hver af de 4 processer mere detaljeret og viser hvordan de kan understøttes af logiske applikationer og hvordan de deler oplysninger via logiske applikationsservices 1. 1 En applikationsservice er en logisk afgrænsning, der indkapsler processer, information og regler for en afgrænset del af forretningen og stiller den til rådighed for applikationer via en eller flere publicerede grænseflader. Applikationsservicen kan afvikle sine processer via et servicekald (SOA) fra applikationer. En implementering skal understøtte den logiske grænseflade herunder at give besked om ændringer i de informationer, den har ansvar for. En applikationsservice skal kunne implementeres som en distribueret service (proxy-service, central service og lokal service og udveksle information mellem disse). En applikation er en logisk afgrænsning, der anvender en eller flere applikationsservices til at udføre procestrin og den koordinerer deres anvendelse f.eks. via en brugerdialog eller en automatisk udførelse (EDA). Den har et koordinationsansvar, men ikke noget informationsansvar (gemmer ingen information).. Applikationer og applikationsservices er uafhængige af teknologi og kan udvikles og implementeres helt eller delvist som en del af et fysisk system eller som et selvstændigt fysisk system. 12

13 Vi forestiller os selvbetjeningsapplikationer: Forening (applikation) og Facilitetsudlån (applikation) det kan være den samme men grundlæggende to forskellige ting. Sammenhængen mellem en forening og dens udlån af faciliteter skal findes i aktiviteten Visiterer forening til faciliteter som sagsbehandleren udfører. Det er gennem denne aktivitet at foreningen og dens egenskaber bliver kendt overfor facilitetsudlån. Sagsbehandleren benytter også applikationer: Foreningsadministration (applikation) og Facilitet (Applikation). Applikationerne bruger applikationsservices. Sammenhængen mellem selvbetjeningsapplikationerne og sagsbehandlingsapplikationer fremkommer ved at de benytter fælles applikationsservices. Foreninger registreres i Organisationsservice som interessefællesskaber, fordi den har alle de egenskaber som et foreningsregister har behov for relationer til medlemmer, bestyrelse og deres tegningsret, adresser og virksomhed hvoraf cvr-nummer fremgår. Kommunikation foregår via dokument som relaterer til sag som udfører automatisk journalisering. Udgående dokumenter går via Digital Post til foreningerne. Faciliteter registreres i en (ny) Facilitetstyring (Service). Faciliteterne har tilknyttet en kalender og er klassificeret efter deres forskellige egenskaber. Foreningerne kan registrere deres aktiviteter i en aktivitetskalender, og de er tilsvarende klassificeret efter aktivitetens egenskaber (behov for faciliteter). Foreningerne får visiteret deres grundlæggende aktiviteter til facilitetsstyring (service) af sagsbehandleren. Denne visitation er med til at opsætte det søgefilter, der bevirker at foreningen kun fremsøger relevante faciliteter. Når en facilitet er registreret vil dens kalender afspejle hvilke foreningsaktiviteter, der har relationer dertil. Relationerne kan være at de ønsker at benytte faciliteten til en foreningsaktivitet og hvilken prioritet faciliteten har i forhold til andre tilsvarende faciliteter eller andre perioder. Faciliteter disponeres (fordeles) efter gennemsigtige fordelingskriterier. Hvis en forening ser, at en facilitet er ønsket af en anden forening der har højere rang, giver servicen mulighed for at finde en anden mulig facilitet eller et andet tidspunkt. Det vil også være muligt, at foreningen kontakter den anden forening med henblik på at bytte tider eller facilitet. Facilitetsstyringen vil både kunne administrere ad hoc og sæson administration. 13

14 Figur 2 Selvbetjener foreningsoplysninger Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Vedligeholder foreningsoplysninger Procestrinnet registrerer foreningen, dens navn, formål og hjemsted. Foreningen klassificeres. Dens bestyrelse og deres roller (tegningsret), samt bestyrelsen vedtægter. Foreningen kan løbende ændre oplysningerne og søge efter historiske oplysninger. Når foreningsoplysningerne er ændret får sagsbehandleren mulighed for at godkende foreningen til tilskud mv. Forening (Applikation) er en webapplikation, der understøttes af en række services: Organisation (Service) kan registrere foreninger og interessefælleskaber. Klassifikation (service) bruges til at opmærke foreningerne med forskellige oplysninger. Dokument (Service) kan registrere indgående og udgående dokumenter: Ansøgninger, bevillinger, afgørelser, vejledninger, vedtægter osv. 14

15 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Ansøger om foreningstilskud Indhenter børneattest Modtager DigitalPost og advis Procestrinnet giver mulighed for at foreningen kan søge forskellige former for medlems- og lokaletilskud. Dette procestrin giver mulighed for løbende at indsende erklæring om inhentelse af børne attest, hvis foreningen har behov herfor. Foreningen kan modtage alle breve og dokumenter fra myndighederne via Digital Post. Forudsætningen er, at foreningen har et cvr-nummer. Forening (Applikation) understøtter ansøgningen med skabeloner og giver mulighed for at se tidligere ansøgninger. Den understøttes af Organisation (Service) der bruges til at læse alle relevante oplysninger, der skal anvendes i ansøgningerne. Dokument (Service) registrerer den formelle ansøgning. Forening (Applikation) understøtter ansøgningen med skabeloner og giver mulighed for at se tidligere erklæringer. Den understøttes af Organisation (Service) der bruges til at læse alle relevante oplysninger, der skal anvendes i erklæringen. Dokument (Service) registrerer den formelle erklæring. Det bør overvejes at kalde rigspolitiets børneattestservice direkte DigitalPost (System) bliver obligatorisk i 2013 for virksomheder. Alle formelle dokumenter til foreningen kan tilgå foreningerne med cvr-nummer og dermed behøver myndigheden ikke at have mange forskellige kontaktkanaler. Dokument (Service) vil kunne sende til Digital Post med en agent. 15

16 Figur 3 Administrerer foreninger 16

17 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Administrerer foreninger - Godkender forening formål, hjemsted, tegningsret mv. - Administrerer medlemstilskud - Administrerer udviklingstilskud - Administrerer lokaletilskud Benytter foreningsadministration (Applikation) som understøttes af følgende services: Organisation (Service) som primær registrering af oplysninger om foreninger Dokument (Service) til at finde formelle ansøgninger, vedtægter og gemmer afgørelser Økonomi (System) til at udbetale foreningstilskud. Sag (service) kan foretage automatisk journalisering af alle dokumenter i dokument (service). Digital Post (system) leverer al udgående post via dokument (service). 17

18 Figur 4 Selvbetjener lokaleudlån Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Modtager DigitalPost og advis Foreningen kan modtage alle breve og dokumenter fra myndighederne via Digital Post. Forudsætningen er, at foreningen har et cvr-nummer. Giver mulighed for at skrive til foreninger uden at holde styr på hvem der er kontaktperson - formand eller kasserer. Foreningen kan selv sætte advisering (mail eller SMS) op. Man kan også bruge Nem SMS fra kommunen til at advisere om evt. aflysninger eller ændringer DigitalPost (System) bliver obligatorisk i 2013 for virksomheder. Alle formelle dokumenter til foreningen kan tilgå foreningerne med cvr-nummer og dermed behøver myndigheden ikke at have mange forskellige kontaktkanaler. Dokument (Service) vil kunne sende til Digital Post med en agent. 18

19 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Udvælger og prioriterer faciliteter Kontakter konfliktende forening (ad hoc) Dette procestrin er det centrale i selvbetjeningen. Det kan understøtte sæson og ad hoc ansøgninger. Foreningen indlægger sine aktiviteter i applikationens aktivitetskalender som lagrer disse i servicen. Med aktiviteterne og deres behov for faciliteter søges efter faciliteter, der opfylder behovet. Faciliteterne prioriteres. Det fremgår hvis der er andre foreninger, der har disponeret over faciliteterne eller også har ønsket dem. Når sagsbehandleren har fordelt faciliteterne, vil de stå som til disposition for foreningen. Den interne fordeling i foreningen på hold osv. Foregår også via dette procestrin. Hvis en forening ikke har behov for at disponere over faciliteten foregår det også via dette procestrin. Det vil være muligt at udsøge tidligere brug af faciliteter via dette procestrin. Applikationer giver mulighed for at kontakte en konfliktende forening eller sagsbehandlere af andre anlæg, så de indbyrdes kan løse deres ønsker. Facilitetsudlån (Applikation) understøtter brugeren i søgning af faciliteter og i at indlægge aktivitetskalender. Formelle ansøgninger registreres i Dokument (Service). Facilitetsstyring (Service) er det sted hvor alle registreringer af faciliteter og aktiviteter og deres status skal foretages. Dokument (service) og Digital Post (System) kan advisere om kontakt den enkelte forening kan sætte mail-advisering eller smsservice op i Digital Post. 19

20 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Melder afbud Hvis en forening ikke kan udnytte de faciliteter de har fået stillet til rådighed kan de ophæve disponeringen via dette procestrin, hvormed faciliteten kan disponeres til anden side. Hvis en anden forening har ønsket denne facilitet med en højere prioritet, vil de modtage advisering om at faciliteten er til disposition. Facilitetsudlån (Applikation) Bruger Digital post advisering af anden forening. 20

21 Figur 5 Administrerer udlån af faciliteter Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Visiterer forening til faciliteter Visiterer forening til faciliteter er det procestrin, der opsætter søgekriterier for foreningens facilitetssøgning. Facilitet (applikation) Organisation(service) til at læse foreningsoplysningerne. Facilitetsstyring (service) til at modtage foreningens søgekriterier vedrørende faciliteter. 21

22 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Fastsætter endelig fordeling Administrerer adgang til faciliteter Det procestrin der løser konfliktende ønsker om lokaleudlån Er tænkt som en automatisk proces, der sender stregkode o.l. til foreningen som adgangsbillet til faciliteten. Denne proces udarbejder også den formelle lånekontrakt. Facilitet (applikation) Facilitetsstyring (service) til at udsøge konflikter og fastsætte hvilken forening der skal tilgodeses. Dokument (service) til at læse de formelle ansøgninger om lokaleudlån. Facilitet (applikation) Fremfinder udnyttelse af faciliteter Registrerer adgang og anvendelse Vedligeholder facilitetsoplysninger Er det procestrin, der understøtter administrationen med statistik om udnyttelse af faciliteter mv. Er tænkt som en automatisk proces, der opdaterer oplysningerne direkte i falitetsstyring på baggrund af foreningens anvendelse af stregkode, nøglekort o.l. Oprettelse, vedligeholdelse og opmærkning af faciliteter. Facilitet (applikation) Facilitetsstyring (service) til at udsøge udnyttelse af faciliteter. Facilitetsstyring (service) til at registrere anvendelsen af facilitet. Understøttes primært af Facilitet (applikation) som igen trækker på nedenstående services: Facilitetsstyring (service) der holder alle faciliteter og foreningsaktiviteter. Den understøttes af Organisation (Service) hvor både foreningerne findes men også med oplysninger om afdelinger og tilknyttede virksomheder, der administrerer og vedligeholder faciliteterne. Klassifikation (Service) der kan medvirke til at opmærke faciliteterne på forskellig vis. 22

23 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Disponerer facilitet til vedligeholdelse Fastlægger regler til fordeling af faciliteter Disponerer rengøring mv Stiller faciliteter til rådighed (ad hoc) Procestrin der gør, at en facilitet ikke kan udlånes. Hvis det allerede er udlånt kan der gives besked til den forening, der bliver berørt. Det er disse regler, der afgør graden af automatisk konfliktløsning. De skal udtrykkes som facilitetsudsøgning og point eller lignende. Procestrin, der tildeler rengøringstid til rengøringspersonale og indlægger dette i facilitetskalenderen. Men det kan også være scenepersonale til et teater m.v. Er tænkt som at facilitetens tilsyn åbner og lukker når det er nødvendigt. Kan også benyttes af regøringspersonale. Understøttes primært af Facilitet (applikation) som igen trækker på nedenstående services: Facilitetsstyring (service) der holder alle faciliteter og foreningsaktiviteter. Facilitet (Applikation) Facilitetsstyring (service) der holder alle faciliteter og foreningsaktiviteter. Facilitetsstyring (service) der holder alle faciliteter og foreningsaktiviteter. Manuel proces men personen vil kunne se oplysninger om hvile faciliteter der skal åbnes og lukkes via en app der læser direkte på Facilitetsstyring (service). 6. Migrering På kort sigt vil det ikke være muligt at basere selvbetjeningsløsningen på to-be situationen, fordi det ikke kan påregnes at alle applikationsservices vil være udviklet og tilgængelige. Forudsætning for at anvende en logisk applikationsservice, er at den er defineret og implementeret. Nedenfor prøver vi at redegøre for hvilke muligheder vi ser. Applikationsservice Status Handling Klassifikation (service) og Organisation (Service) som tilgængelig service for selvbetjeningsløsning. De to services er specificeret som en del af sag- og dokumentstandarderne og findes implementeret Selvbetjeningsleverandørerne kan udvikle en service selv eller købe brugsret fra Axapoint. Organisation som selvstændig service findes som Open Source. KOMBIT anskaffer Klassifikation og Organisations service som også vil kunne bruges. De forventes klar i

24 Applikationsservice Status Handling Organisation (service) Det er kun 5 kommuner der har APOS2. Der findes en Open source udgave af Organisation (service) der vil kunne indgå i lokaleudlånssystemer. Dokument (service) Klassifikation (service) Sag (service) Facilitetsstyring (service) Findes som Open Source, men i en ældre udgave. Flere leverandører har en implementering af dokument (Service). Selvbetjeningsleverandørerne har en interesse i at udstille oplysninger med dokument standarderne. Dokument (service) kan rumme metadata om både almindelige dokumenter og om xmldokumenter. De fysiske dokumenter vil aldrig være gemt i dokumentservicen men være gemt et filsystem eller et cms-system. Dokument (service) indeholder en reference til det fysiske dokument. Findes ikke som Open Source. Den findes som specifikation (standard). Er implementeret i flere ESDHsystemer Er ikke specificeret eller udviklet. Men vi går ud fra, at der findes mange forskellige standardsystemer, der kan løse opgaven. Selvbetjeningsleverandøren vil kunne tilbyde de tilsluttede kommuner at bruge en organisationsservice. Det skal sikres, at der findes en dokument(service) der kan anvendes og at den kan integrere til ESDH-leverandørernes løsning. KOMBIT stiller en Dokument (Service) til rådighed i løbet af Er ikke en del af selvbetjeningssystemerne. Leverandører af facility managment systemer eller lokaleudlånssystemer inviteres til at medvirke til at udvikle en standard, som kan anvendes. 24

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme.

Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. 1. Indledning Nærværende notat indeholder en beskrivelse af udviklingsønsker inden for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønskerne

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 Indhold VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 ANSØGNINGER... 2 DETAILBOOKING... 7 AFBOOKING... 9 FRITIDSPORTALEN... 10 Vejledning i Conventus Log på foreningens profil på www.conventus.dk. Hvis ikke den kommunale

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Globus Data. Løsning. Løsning. Lokalebooking Fritidsportal 30.10.2014

Globus Data. Løsning. Løsning. Lokalebooking Fritidsportal 30.10.2014 30.10.2014 Globus Data Online booking-systemer Svømmehaller Idrætsanlæg Kommuner (Haller/Skoler/Bibliotek) Medborgerhuse/Kulturhuse Fitness-centre Sportsklubber (Tennis, Squash, ) Skalérbart system Ca.

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode FORENINGSPORTALEN Vejledning til brugere med adgangskode 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Adgangskode og startside 2 2. Glemt kodeord? 4 3. Skift af kodeord 5 4. Kontakt os 6 5. Søg ledige tider Booking

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Rapport om Råden over vej Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Råden over vej Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Råden over vej Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome som internetbrowser, da andre browsere (Explorer, Firefox osv.) kan give problemer med bookingen.

Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome som internetbrowser, da andre browsere (Explorer, Firefox osv.) kan give problemer med bookingen. Vejledning i at lave en booking MED login Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome som internetbrowser, da andre browsere (Explorer, Firefox osv.) kan give problemer med bookingen. På hjemmesiden www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Vejledning til teknisk serviceleder

Vejledning til teknisk serviceleder Indholdsfortegnelse Vejledning til teknisk serviceleder Indledning.. side 2 Login.. side 3 Mine anlæg... side 4 Søg ledig tid enkeltbooking side 6 Søg ny sæsontid.. side 11 Side 1 Indledning Det er vigtigt,

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Gratis banebooking via BadmintonPeople

Gratis banebooking via BadmintonPeople Gratis banebooking via BadmintonPeople Med Banebooking via BadmintonPeople kan klubben nu nemt og effektivt udleje baner til klubbens medlemmer og motionister. Systemet giver fuld kontrol over hvilke baner,

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab?

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab? KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 06-06-2012 Noter fra Folkeoplysningsudvalgets seminar 1-2 juni 2012 på Magleås kursuscenter, Høsterkøb Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere