EDS Lokaleudlån - Processer, regler og information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDS Lokaleudlån - Processer, regler og information"

Transkript

1 EDS Lokaleudlån - Processer, regler og information Indhold 1 Kontekst... 2 Kontekst as is... 2 Livssituationer foreninger... 3 Private Vision og mål... 3 Bedre service... 5 Effektivitet Regler Informationsbehov Processer... 8 Sæsonbooking forretningsproces - As is... 9 Sæsonbooking forretningsproces - As is med Hotspots... 9 Enkeltstående bookninger Applikationsarkitektur To-Be Migrering

2 1 Kontekst Det er primært foreninger og aftensskoler der under Folkeoplysningsloven anmoder om lokaler, fodboldbaner m.v. Under Kommunalfuldmagten udlånes/udlejes desuden til private typisk privat personer, små foreninger uden vedtægter og virksomheder. Det er grundlæggende det samme der foregår og derfor bør løsningerne kunne håndtere alle typer Kontekst as is Diagrammet viser at der er tre hovedtyper af aktører der booker. Foreninger (Folkeoplysende, sport m.fl.). De er kendetegnet ved at have vedtægter der er godkendt af kommunen og er omfattet af folkeoplysningsloven). De booker typisk for hele sæsoner såvel som ad hoc. I foreningerne kan der være flere der booker, men de fleste kommuner forlanger at foreningen udpeger en bookningsansvarlige, for at forhindre flere bookninger af det samme Private. Det kan være enkeltpersoner eller ikke godkendte foreninger, der booker ad hoc Kommercielle, der booker ad hoc. Selvbetjeningsløsningerne hænger i dag snævert sammen med det bagvedliggende fagsystem. Mange kommuner tilbyder endvidere samme fagsystem til foreningerne. Udover at løse bookninger bruges fagsystemet til medlemsregistrering, medlemstal m.v. Sagsbehandlerne henter data fra fagsystemet. I forbindelse med sæsonbookning er det almindeligt at beregning og fordeling sker i regneark eller andre lignende systemer. I nogle kommuner søger man om sæsontider via regneark. Det tekniske personale henter bookninger fra fagsystemet. Endelig skrives regninger til private og kommercielle via økonomisystemet. 2

3 Livssituationer foreninger For foreningerne er der flere behov for kontakt til kommunen/myndighederne: Hvert år: Sæsonansøgning om faciliteter Afgivelse af oplysninger om formand, tegningsberettigede, vedtægter, bookningsbemyndigede, overholdelse af procedure vedr. børneattester m.v. Medlemsoplysninger til medlemstilskud Indsende oplysninger til andre tilskud Løbende: Ad hoc bookninger ifm generalforsamlinger, fester, arrangementer m.v. Ansøgning om større arrangementer, som kræver tilladelser fra f.eks. politi, vejvæsen, brandvæsen Aflysninger og andre ændringsønsker Ad hoc ændringer i formand, tegningsberettigede m.v. Indsende oplysninger til andre tilskud Private Her er det typisk mere engangsbookninger, end sæson. Svarer derfor til de situationer der er beskrevet ovenfor for foreningernes løbende kontakter. 2. Vision og mål For det første understøtter bookning og ansøgning om faciliteter (lokaler, anlæg m.v.) hele den frivillige sektor i landet, og er derfor overordentlig vigtig i de frivillighedsstrategier kommunerne opererer med. Det skal være let og transparant for foreninger og private at finde og anvende faciliteter. Visionerne for lokalebooking og ønsker er, at det foregår ligeså smidigt og effektivt som booking af flybilletter. Man skal kunne påbegynde og afslutte sin booking på én gang. Det skal være transparent for brugeren hvad der er mulighed for, hvad der er ønsker om, og hvem der har fået tildelt ressourcerne. For det andet er kommunerne optaget af ikke at have for megen kapacitet at lokaler, haller etc. Det er væsentligt at der ikke bygges og vedligeholdes unødvendig kapacitet. Udfordringen ved sæsonbookninger er kampen om de knappe ressourcer. Det er særlig tydeligt for svømmehaller, kunststofbaner til fodbold m.v. Det er her der opstår konflikter, dvs. flere samtidig og uforenelige ønsker om anvendelse. Hvis det var muligt at flytte brugernes ønsker over på mindre ønskede anlæg, ydretider eller helt andre faciliteter, ville der opstå færre konflikter om de knappe ressourcer og højere anvendelsesgrad for de rigelige ressourcer. Det er egentlig den samme opgave Mærsk, Flyselskaber, Restauranter m.v. har med at få udnyttet kapaciteten bedst muligt. Rapporten fremlægger en løsning hvor brugernes ansøgninger synliggøres for andre brugere, sammen med tildelingskriterier, således at brugerne tidligt inden kommunen bliver involveret, selv kan bidrage til at løse konflikter om knappe ressourcer. 3

4 For det tredje udgør de faciliteter som lokalebookning anvender, i en række andre processer. Kommunens ejendomsservice vil planlægge og udføre rengøring og vedligeholdelse enten efter faste skemaer eller efter konkret planlægning. Forskellige brugere internt i kommunen vil ligeledes booke faciliteterne. Det er derfor hensigtsmæssigt, at den systemmæssige vedligeholdelse af informationer om faciliteterne vedligeholdes ét sted, og at ændringer er synlige for alle brugere. Målhierarkiet ser ud som følger: Genbrug tidligere ønsker/bookninger Nemt Klar det hele på en gang - også ekstraydelser, udstyr m.v. Søge bredt og åbent såvel som specifikt Bedre service Genbrug af data mellem foreningers løsninger og kommunen Åbent hvem der ønsker og har hvilke faciliteter Smartere lokaleudlån Transparent Effektive arbejdsgange Regler og kriterier skal være dynamisk synlige Nemt at få overblik, få klik Sammenhæng til back end og til teknisk personale - herunder ikke mindst låsesystemer Tildelingskriterier ind i løsningen - synligt og operativt Effektivitet Synliggør ubrugte faciliteter Udnyt vores ressourcer bedst mulig Tællinger og overvågning af udnyttelse Aflysning og "last call" muligheder Sammenhæng til alle lokaler - også skolernes 4

5 Bedre service Stort set alle kommuner arbejde intensiveret med at fremme frivillighed. Det skal være nemt for de frivillige at få hjælp af kommunen. Fra målhierarkiet Genbrug tidligere ønsker/bookninger Klare det hele på en gang - også ekstraydelser, udstyr m.v. Søge bredt og åbent såvel som specifikt Genbrug af data mellem foreningers løsninger og kommunen Åbent hvem der ønsker og har hvilke faciliteter Regler og kriterier skal være dynamisk synlige Nemt at få overblik, få klik Uddybning Mange foreninger, men også private, har brug for at kunne ønske det de ønskede sidste år eller sidste gang. Det er mere reglen end undtagelsen at der er brug for ændringer. Derfor er det ønskeligt at løsningerne kan præsentere brugeren for hans/hendes tidligere ønsker/bookninger og gøre det muligt for brugeren at genbruge Når der ønskes en facilitet er det væsentligt at brugeren kan ansøge om eller booke de ekstraydelser/faciliteter der er brug for. Ved et møde f.eks. en bordopstilling, projektor, tavler m.v. I forbindelse med sport f.eks. udstyr. I forbindelse med arrangementer måske forplejning o.lign. For brugerne medfører det i dag ofte en ekstra runde, at få de ting på plads, og for kommunen ekstra arbejde med at modtage bestillinger og matche med ansøgninger/bookninger Nogle ansøgere ønsker en bestemt facilitet på et bestemt tidspunkt. De skal have mulighed for at søge specifikt. Andre er åbne overfor sted, tid og måske endda også aktivitet f.eks. 5 venner der kunne tænke sig at prøve en eller anden sportsgren en aften i februar. Forskellige grader af åben/specifik søgning muliggør også sæsonbookninger. Når foreningen har fået tildelt sine faciliteter, har de brug for at kunne videreformidle tiderne til hold i foreningen, ligesom det er relevant for kommunen at vide hvilke hold der bruger hvilke faciliteter. Det har også betydning for aflysninger. Det vil spare tid og øge træfsikkerhed i koordination. Punktet opfyldes mest effektivt ved at løsningerne anvender samme standarder til kommunikation om ressourcetildeling. Når en bruger ansøger om/booker en facilitetet skal det være synligt hvem ellers der ansøger/har booket faciliteten. Det skal være åbent for alle hvem det offentlige har allokeret ressourcer til. Det skal også muliggøre at brugerne kan kontakte hinanden for eventuelt at kunne overtage hinandens tider. Og det skal endelig fremme, at man ønsker andre faciliteter og tidspunkter end de mest populære ifm sæsonønsker, altså mange ønsker på en særlig facilitetet på et særligt tidspunkt vil kunne fremme, at brugeren ønsker andre faciliteter. Særligt hvis tildelingskriterierne samtidig er synlige. På moderne dansk kaldes det nudging altså små venlig puf der påvirker ansøgernes adfærd. Vi kan også kalde det en proaktiv konfliktløsning. Som det fremgår ovenfor skal tildelingskriterier være åbne og synlige, og vises dynamisk. Altså når brugeren ønsker en bestemt facilitet kl , som tildelingskriterierne prioriterer til en lokal folkeskole, så skal det fremgå i den kontekst, at brugerens ønske kunne imødekommes, hvis ikke skolen skal bruge faciliteten. Løsningen skal kunne give brugeren overblik ud fra ethvert behov: Hvilke faciliteter kan bruges til denne aktivitet? 5

6 Hvilke faciliteter er ønskede/tildelte i denne periode, på disse ugedage, på dette tidspunkt? Hhv. hvilke faciliteter er frie? Hvilke ønsker har vi fremsat? Hvad har vi fået tildelt? Hvad havde vi sidste år? Det er væsentligt at brugergrænsefladen ikke bygges op efter den underliggende database, med mange klik og detaljer, men kan identificere brugeren ved log in og stille de typiske behov hurtigt til rådighed, samt de søgninger/opgaver brugeren de forrige gange har anvendt. Effektivitet Effektivitet har to ben effektive arbejdsgange og effektiv ressourceudnyttelse, altså udnyttelse af faciliteter. De sidste ben udfordres af, at brugerne tenderer imod at ønske mere tid og flere faciliteter end de i praksis har brug for. Ofte skal ønsker for en sæson indsendes 3-6 måneder før sæsonen. På det tidspunkt ved brugeren ikke hvor mange hold og aktiviteter de i praksis vil få brug for. De ønsker sig derfor mere så de er sikker på at kunne afvikle deres aktiviteter. Fra målhierarkiet Sammenhæng til back end og til teknisk personale herunder ikke mindst låsesystemer Tildelingskriterier ind i løsningen - synligt og operativt Uddybning I back end hos sagsbehandlere og teknisk personale arbejdes med en række andre redskaber. Fra fagsystemer, til kalendersystemer, papirmapper m.v. Snitfladerne mellem de forskellige systemer og selvbetjeningsløsningerne er enten indlejret i fagsystemerne, eller sker gennem indtastning, indskrivning, samtaler m.v. Altså manuel koordinering af data og hændelser. Et meget konkret område er låsesystemer, når en bruger skal have adgang til en facilitet, der enten er ubemandet eller det er uden for åbningstid. Hvis der skal udleveres fysisk nøgle, er der arbejde med dels udlevering og tilbagelevering. Hvis der skal åbnes døre, skal kommunen sende en mand. Derfor arbejdes med at snitflader til elektroniske låsesystemer (fx baseret på sygesikringskort eller indtastning af koder) og til alarmsystemer. Alle kommuner har tildelingskriterier, der f.eks. prioriterer visse brugere eller brugergrupper til bestemte faciliteter højere end andre. Det kan være at børn har fortrinsret frem til kl , eller skoler indtil kl osv. Disse regler regulerer hvordan lokaler fordeles for sæsonen, når der er konfliktende ønsker. For at sikre en effektiv og transparent fordeling skal reglerne kunne anvendes af selvbetjeningsløsningen og vises dynamisk. Hvis der f.eks. er tre brugere der ønsker samme facilitet på samme tidspunkt er det ønskeligt at systemet selv vejleder brugerne om hvordan deres ønsker vil blive prioriteret. 6

7 Synliggør ubrugte faciliteter Tællinger og overvågning af udnyttelse Aflysninger og last call muligheder Sammenhæng til alle lokaler også skolernes Det skal naturligvis være muligt for kommunerne selv at indskrive og rette deres tildelingskriterier, som ikke er ens på tværs af kommunerne. Det skal være synligt for både brugerne og kommunen hvilke faciliteter der ikke bruges. Det vil dels kunne fremme at faciliteterne bruges i ydertidspunkterne. Dels fremme at kommunen kan optimere sin anvendelse af faciliteterne og dimensionere korrekt. En haludbygning kan måske undgås, ved at øge anvendelse af andre haller end de mest populære. Kommunerne udfører alle stikprøver, overvågninger o.lign. der fortæller om den faktiske anvendelse af faciliteter. I København har man f.eks. touchscreens hvor brugerne skal registrere den faktiske brug. Disse informationer har betydning for tildeling. Hvis en forening, der har fået tildelt faciliteter til f.eks. 40 brugere, i praksis kun har 20 aktive brugere, bør det have betydning for såvel den aktuelle tildeling, såvel som kommende. Det vil derfor fremme ressourceudnyttelsen, hvis der er integration mellem overvågning af faktisk brug, og tildelingsprocessen. Aflysninger og neddrosling af aktivitet skal kunne indrapporteres via selvbetjeningsløsningen af brugerne, såvel som myndigheden. Et godt designet system, vil sørge for at advisere brugerne automatisk om de aflysningerne kommunen står for f.eks. ved Folketingsvalg, vandskader etc. Er det omvendt brugerne der aflyser, vil det fremme facilitetsudnyttelsen hvis den aflyste tid kan stilles til rådighed for andre brugere f.eks. som en slags last call eller afbudsrejser I stort set alle kommuner administreres skolernes lokaler af skolerne. Det betyder at store og specialiserede faciliteter ikke anvendes optimalt f.eks. haller, sløjdlokaler, musiklokaler m.v. De bør være en del af denne proces. Hvis kommunerne kan lave aftaler med selvejende institutioner og for den sags skyld andre myndigheder/private om at benytte deres faciliteter skal det også være muligt at tilføje dem. 3. Regler Der er 4 hovedelementer der er nødvendige for at matche en facilitet med en forenings/privats behov: 7

8 Aktivitet F.eks. undervisning, fodbold... Inkl. undertyper og ønsker til udstyr Brugere Hvor mange, alder og køn Sted Fra specifik facilitet til uspecificeret Hvornår Varighed, tidspunkter, gentagelse/en gang Kombineret med oplysning om hvem brugeren er (f.eks. en forening med et specifikt formål), kan faciliteter tildeles ud fra ovenstående beskrivelse af aktiviteter. 4. Informationsbehov For at kunne lave en god lokaleudlånsproces skal: 1. Brugeren kunne se sine igangværende bookninger og typiske bookninger. Det er ikke mindst vigtigt ifm sæsonbookninger, hvor det for mange foreninger blot er en gentagelse af sidste års bookninger. 2. For at adressere optimal ressourceudnyttelse, skal brugeren kunne se hvor stor udnyttelsesgrad han/hun er registreret til at bruge sine tider i igangværende år. Samt oplyste medlemstal 3. Beskrivelse og systematik for lokaler og faciliteter vedligeholdes i dag som minimum både af kulturog fritidsforvaltningerne ifm lokaleudlån, kommunens ejendomsservice og skolerne. Det er muligt at flere vedligeholder data. I Rammearkitekturen arbejdes med en forretningsservice kaldet Ressourcetildeling. Meningen med denne er at alle ressourcer beskrives med en standard, således at data kan deles og synkroniseres. Det vil reducere vedligeholdelsesarbejdet. 5. Processer Der er forskel på den grundlæggende forretningsproces for den årlige sæsonbooking (folkeoplysningsloven) og ad hoc enkeltstående bookninger, som både kommer fra foreninger og private 8

9 Sæsonbooking forretningsproces - As is 1. Brugeren identificerer sig. I praksis kan det godt ske efter at brugeren har beskrevet sine ønsker. Sagsbehandleren/systemet godkender brugeren som en person der kan ansøge om lokaler/faciliteter. 2. Brugeren beskriver sit behov og ønske for næste sæson. Forud har kommunen på forskellige vis informeret om, at ønsker skal være indgivet inden en bestemt dato. Kommunen modtager og journaliserer ansøgningen (kan være i sagssystem og fagsystem) og returnerer en kvittering med ønskerne. Det kan foregå fuldautomatisk, såvel som helt analogt 3. Kommunen modtager løbende ønskerne frem til deadline, hvorefter der udarbejder et forslag til fordeling 4. Ved konflikter dvs mange ønsker på samme facilitet i samme tidsrum afvikles en dialogfase med foreningerne og teknisk personale. Herefter fastsættes den endelige fordeling der formidles til foreningerne og teknisk personale. 5. Da der er flere måneder fra ansøgning til tildeling, til holdstart - kan det være at foreningen ikke får brug for lige så mange timer som først ansøgt. I det tilfælde meddeler nogle brugere at behovet har vist sig mindre. Kommunen registrerer det ændrede behov og genfordeler evt. 6. Foreningerne har herefter en opgave med at fordele tider internt. 7. Hvis der er gebyr eller betaling forbundet med at brugeren får tildelt en facilitet faktureres det og brugeren betaler. 8. Teknisk personale stiller faciliteter til rådighed løbende og de anvendes løbende. Ind i mellem registreres den faktiske anvendelse. Sæsonbooking forretningsproces - As is med Hotspots Løser kun delvist behov. Ikke transparent Lavt incitament til realistisk/faktisk forhold mellem ønsker og anvendelse Tildeling i regneark eller andre modeller Låsesystemer uden for åbningstid. Anvendelsesgrad er ubelyst/ikke-gyldig 9

10 De centrale udfordringer er: Bookingløsningerne løser kun delvist behovet. De er ikke transparente mht tildelingskriterier, sidste års bookinger, sammenhæng mellem ønsker og sidste års registrerede anvendelse eller medlemstal Selve tildelingen styres ofte via regnemodeller. Hvor faciliteternes kapacitet sammenholdes med ønskerne. Der er lav incitament for foreningerne til kun at ønske det man faktisk har behov for. Det betyder at faciliteterne ikke udnyttes godt nok og at andre brugere ikke får deres ønsker opfyldt på trods af der faktisk er ledig kapacitet. Det tekniske personale er dyrt hvis der skal åbnes faciliteter uden for normal åbningstid. Anvendelsesgraden af faciliteter er ubelyst, eller hvis den registreres, ofte tvivlsom. F.eks. ved at der er talt i en periode. 10

11 Enkeltstående bookninger Enkeltstående bookinger er anderledes. Foreningen eller den private aktører booker. Herefter tildeles facilitet hvis den er ledig. 11

12 Applikationsarkitektur To-Be Figur 1 Applikationsarkitaktur for administration af foreninger og lokaleudlån Den fremtidige applikationsarkitektur for området omhandler både foreningsadministration og lokaleadministration. Ovenstående diagram viser at det kan deles op i to systemer, der understøtter både selvbetjening og administration af de to områder. I det følgende beskriver vi hver af de 4 processer mere detaljeret og viser hvordan de kan understøttes af logiske applikationer og hvordan de deler oplysninger via logiske applikationsservices 1. 1 En applikationsservice er en logisk afgrænsning, der indkapsler processer, information og regler for en afgrænset del af forretningen og stiller den til rådighed for applikationer via en eller flere publicerede grænseflader. Applikationsservicen kan afvikle sine processer via et servicekald (SOA) fra applikationer. En implementering skal understøtte den logiske grænseflade herunder at give besked om ændringer i de informationer, den har ansvar for. En applikationsservice skal kunne implementeres som en distribueret service (proxy-service, central service og lokal service og udveksle information mellem disse). En applikation er en logisk afgrænsning, der anvender en eller flere applikationsservices til at udføre procestrin og den koordinerer deres anvendelse f.eks. via en brugerdialog eller en automatisk udførelse (EDA). Den har et koordinationsansvar, men ikke noget informationsansvar (gemmer ingen information).. Applikationer og applikationsservices er uafhængige af teknologi og kan udvikles og implementeres helt eller delvist som en del af et fysisk system eller som et selvstændigt fysisk system. 12

13 Vi forestiller os selvbetjeningsapplikationer: Forening (applikation) og Facilitetsudlån (applikation) det kan være den samme men grundlæggende to forskellige ting. Sammenhængen mellem en forening og dens udlån af faciliteter skal findes i aktiviteten Visiterer forening til faciliteter som sagsbehandleren udfører. Det er gennem denne aktivitet at foreningen og dens egenskaber bliver kendt overfor facilitetsudlån. Sagsbehandleren benytter også applikationer: Foreningsadministration (applikation) og Facilitet (Applikation). Applikationerne bruger applikationsservices. Sammenhængen mellem selvbetjeningsapplikationerne og sagsbehandlingsapplikationer fremkommer ved at de benytter fælles applikationsservices. Foreninger registreres i Organisationsservice som interessefællesskaber, fordi den har alle de egenskaber som et foreningsregister har behov for relationer til medlemmer, bestyrelse og deres tegningsret, adresser og virksomhed hvoraf cvr-nummer fremgår. Kommunikation foregår via dokument som relaterer til sag som udfører automatisk journalisering. Udgående dokumenter går via Digital Post til foreningerne. Faciliteter registreres i en (ny) Facilitetstyring (Service). Faciliteterne har tilknyttet en kalender og er klassificeret efter deres forskellige egenskaber. Foreningerne kan registrere deres aktiviteter i en aktivitetskalender, og de er tilsvarende klassificeret efter aktivitetens egenskaber (behov for faciliteter). Foreningerne får visiteret deres grundlæggende aktiviteter til facilitetsstyring (service) af sagsbehandleren. Denne visitation er med til at opsætte det søgefilter, der bevirker at foreningen kun fremsøger relevante faciliteter. Når en facilitet er registreret vil dens kalender afspejle hvilke foreningsaktiviteter, der har relationer dertil. Relationerne kan være at de ønsker at benytte faciliteten til en foreningsaktivitet og hvilken prioritet faciliteten har i forhold til andre tilsvarende faciliteter eller andre perioder. Faciliteter disponeres (fordeles) efter gennemsigtige fordelingskriterier. Hvis en forening ser, at en facilitet er ønsket af en anden forening der har højere rang, giver servicen mulighed for at finde en anden mulig facilitet eller et andet tidspunkt. Det vil også være muligt, at foreningen kontakter den anden forening med henblik på at bytte tider eller facilitet. Facilitetsstyringen vil både kunne administrere ad hoc og sæson administration. 13

14 Figur 2 Selvbetjener foreningsoplysninger Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Vedligeholder foreningsoplysninger Procestrinnet registrerer foreningen, dens navn, formål og hjemsted. Foreningen klassificeres. Dens bestyrelse og deres roller (tegningsret), samt bestyrelsen vedtægter. Foreningen kan løbende ændre oplysningerne og søge efter historiske oplysninger. Når foreningsoplysningerne er ændret får sagsbehandleren mulighed for at godkende foreningen til tilskud mv. Forening (Applikation) er en webapplikation, der understøttes af en række services: Organisation (Service) kan registrere foreninger og interessefælleskaber. Klassifikation (service) bruges til at opmærke foreningerne med forskellige oplysninger. Dokument (Service) kan registrere indgående og udgående dokumenter: Ansøgninger, bevillinger, afgørelser, vejledninger, vedtægter osv. 14

15 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Ansøger om foreningstilskud Indhenter børneattest Modtager DigitalPost og advis Procestrinnet giver mulighed for at foreningen kan søge forskellige former for medlems- og lokaletilskud. Dette procestrin giver mulighed for løbende at indsende erklæring om inhentelse af børne attest, hvis foreningen har behov herfor. Foreningen kan modtage alle breve og dokumenter fra myndighederne via Digital Post. Forudsætningen er, at foreningen har et cvr-nummer. Forening (Applikation) understøtter ansøgningen med skabeloner og giver mulighed for at se tidligere ansøgninger. Den understøttes af Organisation (Service) der bruges til at læse alle relevante oplysninger, der skal anvendes i ansøgningerne. Dokument (Service) registrerer den formelle ansøgning. Forening (Applikation) understøtter ansøgningen med skabeloner og giver mulighed for at se tidligere erklæringer. Den understøttes af Organisation (Service) der bruges til at læse alle relevante oplysninger, der skal anvendes i erklæringen. Dokument (Service) registrerer den formelle erklæring. Det bør overvejes at kalde rigspolitiets børneattestservice direkte DigitalPost (System) bliver obligatorisk i 2013 for virksomheder. Alle formelle dokumenter til foreningen kan tilgå foreningerne med cvr-nummer og dermed behøver myndigheden ikke at have mange forskellige kontaktkanaler. Dokument (Service) vil kunne sende til Digital Post med en agent. 15

16 Figur 3 Administrerer foreninger 16

17 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Administrerer foreninger - Godkender forening formål, hjemsted, tegningsret mv. - Administrerer medlemstilskud - Administrerer udviklingstilskud - Administrerer lokaletilskud Benytter foreningsadministration (Applikation) som understøttes af følgende services: Organisation (Service) som primær registrering af oplysninger om foreninger Dokument (Service) til at finde formelle ansøgninger, vedtægter og gemmer afgørelser Økonomi (System) til at udbetale foreningstilskud. Sag (service) kan foretage automatisk journalisering af alle dokumenter i dokument (service). Digital Post (system) leverer al udgående post via dokument (service). 17

18 Figur 4 Selvbetjener lokaleudlån Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Modtager DigitalPost og advis Foreningen kan modtage alle breve og dokumenter fra myndighederne via Digital Post. Forudsætningen er, at foreningen har et cvr-nummer. Giver mulighed for at skrive til foreninger uden at holde styr på hvem der er kontaktperson - formand eller kasserer. Foreningen kan selv sætte advisering (mail eller SMS) op. Man kan også bruge Nem SMS fra kommunen til at advisere om evt. aflysninger eller ændringer DigitalPost (System) bliver obligatorisk i 2013 for virksomheder. Alle formelle dokumenter til foreningen kan tilgå foreningerne med cvr-nummer og dermed behøver myndigheden ikke at have mange forskellige kontaktkanaler. Dokument (Service) vil kunne sende til Digital Post med en agent. 18

19 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Udvælger og prioriterer faciliteter Kontakter konfliktende forening (ad hoc) Dette procestrin er det centrale i selvbetjeningen. Det kan understøtte sæson og ad hoc ansøgninger. Foreningen indlægger sine aktiviteter i applikationens aktivitetskalender som lagrer disse i servicen. Med aktiviteterne og deres behov for faciliteter søges efter faciliteter, der opfylder behovet. Faciliteterne prioriteres. Det fremgår hvis der er andre foreninger, der har disponeret over faciliteterne eller også har ønsket dem. Når sagsbehandleren har fordelt faciliteterne, vil de stå som til disposition for foreningen. Den interne fordeling i foreningen på hold osv. Foregår også via dette procestrin. Hvis en forening ikke har behov for at disponere over faciliteten foregår det også via dette procestrin. Det vil være muligt at udsøge tidligere brug af faciliteter via dette procestrin. Applikationer giver mulighed for at kontakte en konfliktende forening eller sagsbehandlere af andre anlæg, så de indbyrdes kan løse deres ønsker. Facilitetsudlån (Applikation) understøtter brugeren i søgning af faciliteter og i at indlægge aktivitetskalender. Formelle ansøgninger registreres i Dokument (Service). Facilitetsstyring (Service) er det sted hvor alle registreringer af faciliteter og aktiviteter og deres status skal foretages. Dokument (service) og Digital Post (System) kan advisere om kontakt den enkelte forening kan sætte mail-advisering eller smsservice op i Digital Post. 19

20 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Melder afbud Hvis en forening ikke kan udnytte de faciliteter de har fået stillet til rådighed kan de ophæve disponeringen via dette procestrin, hvormed faciliteten kan disponeres til anden side. Hvis en anden forening har ønsket denne facilitet med en højere prioritet, vil de modtage advisering om at faciliteten er til disposition. Facilitetsudlån (Applikation) Bruger Digital post advisering af anden forening. 20

21 Figur 5 Administrerer udlån af faciliteter Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Visiterer forening til faciliteter Visiterer forening til faciliteter er det procestrin, der opsætter søgekriterier for foreningens facilitetssøgning. Facilitet (applikation) Organisation(service) til at læse foreningsoplysningerne. Facilitetsstyring (service) til at modtage foreningens søgekriterier vedrørende faciliteter. 21

22 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Fastsætter endelig fordeling Administrerer adgang til faciliteter Det procestrin der løser konfliktende ønsker om lokaleudlån Er tænkt som en automatisk proces, der sender stregkode o.l. til foreningen som adgangsbillet til faciliteten. Denne proces udarbejder også den formelle lånekontrakt. Facilitet (applikation) Facilitetsstyring (service) til at udsøge konflikter og fastsætte hvilken forening der skal tilgodeses. Dokument (service) til at læse de formelle ansøgninger om lokaleudlån. Facilitet (applikation) Fremfinder udnyttelse af faciliteter Registrerer adgang og anvendelse Vedligeholder facilitetsoplysninger Er det procestrin, der understøtter administrationen med statistik om udnyttelse af faciliteter mv. Er tænkt som en automatisk proces, der opdaterer oplysningerne direkte i falitetsstyring på baggrund af foreningens anvendelse af stregkode, nøglekort o.l. Oprettelse, vedligeholdelse og opmærkning af faciliteter. Facilitet (applikation) Facilitetsstyring (service) til at udsøge udnyttelse af faciliteter. Facilitetsstyring (service) til at registrere anvendelsen af facilitet. Understøttes primært af Facilitet (applikation) som igen trækker på nedenstående services: Facilitetsstyring (service) der holder alle faciliteter og foreningsaktiviteter. Den understøttes af Organisation (Service) hvor både foreningerne findes men også med oplysninger om afdelinger og tilknyttede virksomheder, der administrerer og vedligeholder faciliteterne. Klassifikation (Service) der kan medvirke til at opmærke faciliteterne på forskellig vis. 22

23 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrinnet Disponerer facilitet til vedligeholdelse Fastlægger regler til fordeling af faciliteter Disponerer rengøring mv Stiller faciliteter til rådighed (ad hoc) Procestrin der gør, at en facilitet ikke kan udlånes. Hvis det allerede er udlånt kan der gives besked til den forening, der bliver berørt. Det er disse regler, der afgør graden af automatisk konfliktløsning. De skal udtrykkes som facilitetsudsøgning og point eller lignende. Procestrin, der tildeler rengøringstid til rengøringspersonale og indlægger dette i facilitetskalenderen. Men det kan også være scenepersonale til et teater m.v. Er tænkt som at facilitetens tilsyn åbner og lukker når det er nødvendigt. Kan også benyttes af regøringspersonale. Understøttes primært af Facilitet (applikation) som igen trækker på nedenstående services: Facilitetsstyring (service) der holder alle faciliteter og foreningsaktiviteter. Facilitet (Applikation) Facilitetsstyring (service) der holder alle faciliteter og foreningsaktiviteter. Facilitetsstyring (service) der holder alle faciliteter og foreningsaktiviteter. Manuel proces men personen vil kunne se oplysninger om hvile faciliteter der skal åbnes og lukkes via en app der læser direkte på Facilitetsstyring (service). 6. Migrering På kort sigt vil det ikke være muligt at basere selvbetjeningsløsningen på to-be situationen, fordi det ikke kan påregnes at alle applikationsservices vil være udviklet og tilgængelige. Forudsætning for at anvende en logisk applikationsservice, er at den er defineret og implementeret. Nedenfor prøver vi at redegøre for hvilke muligheder vi ser. Applikationsservice Status Handling Klassifikation (service) og Organisation (Service) som tilgængelig service for selvbetjeningsløsning. De to services er specificeret som en del af sag- og dokumentstandarderne og findes implementeret Selvbetjeningsleverandørerne kan udvikle en service selv eller købe brugsret fra Axapoint. Organisation som selvstændig service findes som Open Source. KOMBIT anskaffer Klassifikation og Organisations service som også vil kunne bruges. De forventes klar i

24 Applikationsservice Status Handling Organisation (service) Det er kun 5 kommuner der har APOS2. Der findes en Open source udgave af Organisation (service) der vil kunne indgå i lokaleudlånssystemer. Dokument (service) Klassifikation (service) Sag (service) Facilitetsstyring (service) Findes som Open Source, men i en ældre udgave. Flere leverandører har en implementering af dokument (Service). Selvbetjeningsleverandørerne har en interesse i at udstille oplysninger med dokument standarderne. Dokument (service) kan rumme metadata om både almindelige dokumenter og om xmldokumenter. De fysiske dokumenter vil aldrig være gemt i dokumentservicen men være gemt et filsystem eller et cms-system. Dokument (service) indeholder en reference til det fysiske dokument. Findes ikke som Open Source. Den findes som specifikation (standard). Er implementeret i flere ESDHsystemer Er ikke specificeret eller udviklet. Men vi går ud fra, at der findes mange forskellige standardsystemer, der kan løse opgaven. Selvbetjeningsleverandøren vil kunne tilbyde de tilsluttede kommuner at bruge en organisationsservice. Det skal sikres, at der findes en dokument(service) der kan anvendes og at den kan integrere til ESDH-leverandørernes løsning. KOMBIT stiller en Dokument (Service) til rådighed i løbet af Er ikke en del af selvbetjeningssystemerne. Leverandører af facility managment systemer eller lokaleudlånssystemer inviteres til at medvirke til at udvikle en standard, som kan anvendes. 24

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Lokalebooking - Gevinstrealisering

Lokalebooking - Gevinstrealisering Lokalebooking - Gevinstrealisering Kontakt: Kaare Pedersen, Projektchef, kaa@kl.dk, tlf. 31253504 31-01- 2014 Lokalebooking - www.kl.dk/gevinstrealisering 1 1. Forretningsproces Grundlæggende forretningsproces

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Præsentation af EDS rapport Forenings- og tilskudsadministration v/gry Meisner, KL

Præsentation af EDS rapport Forenings- og tilskudsadministration v/gry Meisner, KL Præsentation af EDS rapport Forenings- og tilskudsadministration v/gry Meisner, KL Effektiv Digital Selvbetjening Leverandørdag, Horsens 16. juni 2015 DEN FÆLLESKOMMUNALE INDSATS FORENINGER Digitalisering

Læs mere

Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme.

Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. 1. Indledning Nærværende notat indeholder en beskrivelse af udviklingsønsker inden for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønskerne

Læs mere

Godkendelse som forening og tilskud til foreningsaktiviteter Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Godkendelse som forening og tilskud til foreningsaktiviteter Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Godkendelse som forening og tilskud til foreningsaktiviteter Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til forretningsområdet... 3 1.2 Rapportens

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

EDS Hjælpemidler processer, information og regler

EDS Hjælpemidler processer, information og regler EDS Hjælpemidler processer, information og regler Indhold 1. Indledning... 1 2. Kontekst for ansøgning om hjælpemiddel... 3 Livssituationer... 3 3. Vision og mål... 4 4. Regler... 5 Beslutningsmodel...

Læs mere

Kravspecifikation. Lokalebooking- og folkeoplysningssystem. Krav Mulighed Bemærkninger

Kravspecifikation. Lokalebooking- og folkeoplysningssystem. Krav Mulighed Bemærkninger Kravspecifikation Lokalebooking- og folkeoplysningssystem Krav Mulighed Bemærkninger Forvaltningsdel Systemet skal kunne håndtere digital ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening. Oprettelse

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Foreningsguide. Frederikssund.kultur.egon.dk/forening. EG On Kultur & Fritid

Foreningsguide. Frederikssund.kultur.egon.dk/forening. EG On Kultur & Fritid Foreningsguide Frederikssund.kultur.egon.dk/forening EG On Kultur & Fritid Indhold 1. Login 1. Hvis du har modtaget en invitation 2. Hvis du ikke har modtaget en invitation 2. Foreningsforsiden 3. Administration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

Udrulning - Køreprøvebooking

Udrulning - Køreprøvebooking Dette dokument indeholder en generel orientering vedrørende implementering af den nye Køreprøvebooking-løsning. Dokumentet er målrettet brugerne af den kommende løsning, samt deres organisationer. 14.

Læs mere

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk:

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vær opmærksom på, at nogle skærmbilleder kan have ændret sig en smule, siden denne vejledning er skrevet. OBS! Ekstra hjælp i findes på flere sider inde

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018 Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug Januar 2018 5. udgave januar 2018. 2 Lån af lokaler og anlæg i Fredensborg Kommune til fritidsbrug Indledning Godkendte folkeoplysende foreninger og grupper

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 3, Procesmønstre)

(Bilag til dagsordenspunkt 3, Procesmønstre) Bilag 5: Procesmønstre (Bilag til dagsordenspunkt 3, Procesmønstre) PROCESMØNSTRE... 2 HVAD ER ET PROCESMØNSTER?... 2 FORDEL 1 OG 2 - MANGE LØSNINGER PÅ ÉN GANG MED RAMMEARKITEKTUREN... 3 SELVBETJENINGSMØNSTERET...

Læs mere

Foreningsguide. EG On Kultur & Fritid

Foreningsguide. EG On Kultur & Fritid Foreningsguide EG On Kultur & Fritid Log in billedet (ved modtaget invitation) Hvis du allerede har modtaget en midlertidig adgangskode på mail, så indtaster du denne i log in felterne sammen med din

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 Indhold VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 ANSØGNINGER... 2 DETAILBOOKING... 7 AFBOOKING... 9 FRITIDSPORTALEN... 10 Vejledning i Conventus Log på foreningens profil på www.conventus.dk. Hvis ikke den kommunale

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

Ingen ydelser uden en proces

Ingen ydelser uden en proces ARBEJDSGANGSBANKEN OG DIGITALISERING Det er et velkendt, at al god digitalisering starter med en analyse af den proces den arbejdsgang som digitaliseringen vedrører. Det er ligeså velkendt, at det alligevel

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb (Bilag til dagsordenspunkt 2, Orientering om Arkitekturanalyse på sundhedsområdet af komplekse

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

Vejledning til Interbook

Vejledning til Interbook Idræt og Fritid Vejledning til Interbook Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 200 Udgivet: 051007 Redaktion: Idræt og Fritid VEJLEDNING TIL INTERBOOK HTTP://BOOKING.FURESOE.DK 28

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Høring - indkøb af lokalebookingsystem

Høring - indkøb af lokalebookingsystem Høring - indkøb af lokalebookingsystem Favrskov Kommune skal som følge af lovkrav indkøbe et nyt lokalebookingssystem. Favrskov Kommune peger på BRND Booking, som det nye system. Dette høringsmateriale

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

EDS Navne- og adressebeskyttelse processer, regler og information

EDS Navne- og adressebeskyttelse processer, regler og information EDS Navne- og adressebeskyttelse processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekst... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 4. Regler... 6 5. Informationsbehov... 7 6. Processer...

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 51. Meddelelser og orientering... 3 52. Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe-Hallerne Bilag 2 - Svømmehallen FH-bilag2 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 2 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed

Læs mere

EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information

EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekst... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 4. Regler... 5 5. Processer... 6 As is processen i dag...

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne Bilag 1 HH-bilag 1 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 1: 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale Regler for tildeling af træningstid i haller og sale FORMÅL Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer. Ud fra dette regelsæt

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

AKTIV BY. AKTIV FRITID. AKTIV BOOKING.

AKTIV BY. AKTIV FRITID. AKTIV BOOKING. AKTIV BY. AKTIV FRITID. AKTIV BOOKING. FÅ MERE LIV I DIN KOMMUNE MED A-BOOK a-book er et intelligent og brugervenligt mobilt bookingsystem skræddersyet til de danske kommuners administration af kulturog

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning Interbook. Alt om lokalebooking

Vejledning Interbook. Alt om lokalebooking Vejledning Interbook Alt om lokalebooking 1 Indholdsfortegnelse Her finder du interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Søg ledige tider (Lokalebooking)...

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen www.gladsaxe.dk/foreningsportalen til ændring af foreningsoplysninger årlige handlinger til ansøgning om deltagertilskud til ansøgning om andre tilskud til foreninger

Læs mere

Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system

Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system Projektejer Henrik Mølholm Henrik Mølholm Projektleder Kia Fog Kristensen Kia Fog Kristensen Projektgruppe Kia Fog Kristensen Trine Vinderslev Niels

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Brugervejledning til EG On Kultur & Fritid

Brugervejledning til EG On Kultur & Fritid Brugervejledning til EG On Kultur & Fritid 1 Introduktion... 2 2 Support... 2 3 Anmod om adgang som forening... 3 3.1 Retningslinjer ved oprettelse af forening... 4 4 Anmod om adgang som bruger... 5 5

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Releasenote August 2014

Releasenote August 2014 Releasenote August 2014 Releasenote August 2014 Moduler Aftaler - fortsat fra juli release Aftale pladsholder Aftaleserier Medcom Tilføj DGOP (genoptræningsplan) til eksisterende forløb Indlæggelsesrapport

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere