Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti"

Transkript

1 Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti

2 GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården, og varetager personaleledelsen af det af menighedsrådet ansatte personale ekskl. præsterne. Administrationschefen er organisatorisk placeret med reference til menighedsrådet. Administrationschefen er født medlem af det af menighedsrådet nedsatte adhoc ansættelsesudvalg. Administrationschefen er bemyndiget til at ansætte vikarer inden for de udstukne rammer i samarbejde med kontaktpersonen. Administrationschefen har tavshedspligt i personalesager og i forhold, som administrationschefen i medfør af sin stilling bliver bekendt med. Administrationschefen kan uddelegere den praktiske opgaveløsning inden for sine ansvarsområder til andre medarbejdere. Administrationschefen har ansvar for menighedsrådets arkiv efter gældende regler. Stillingsbeskrivelsen tages op til revision i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. I forhold til egen ansættelse refererer administrationschefen til menighedsrådets kontaktperson, der gennemfører den årlige medarbejderudviklingssamtale. FACILITETER OG ARBEJDSTID Der stilles kontor til rådighed. Administrationschefen skal normalt kunne træffes inden for almindelig kontortid og efter aftale. Menighedsrådet stiller bærbar computer, Internet-opkobling og mobiltelefon til rådighed for administrationschefen i dennes private bolig. Tjenestekørsel godtgøres efter statens tjenesterejseaftale. Omkostninger til kurser, efteruddannelse og faglige konferencer betales af menighedsrådet efter menighedsrådets godkendelse.

3 ARBEJDSOPGAVER Personaleledelse Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården, og varetager personaleledelsen af det af menighedsrådet ansatte personale ekskl. præsterne. Administrationschefen er organisatorisk placeret med reference til menighedsrådet. Administrationschefen varetager en række af kontaktpersonens funktioner, som er angivet i det følgende (jf. opgavebeskrivelse for kontaktpersonen): Administrationschefen forestår medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med sognets personale. Organisten forestår MUS med korsangerne. Administrationschefen holder efter behov møder om personalemæssige og andre forhold med medarbejdere ansat i Ringsted Sogn. Administrationschefen planlægger og leder det lovbestemte medarbejdermøde i samarbejde med kontaktpersonen. Administrationschefen udfærdiger og ajourfører stillingsbeskrivelser, arbejdsbeskrivelser og ansættelsesbeviser i henhold til gældende regler. Alle arbejds- og stillingsbeskrivelser samt kopi af ansættelsesbeviser skal findes samlet på administrationschefens kontor. Administrationschefen forestår påtaler, advarsler eller lignende personalemæssige foranstaltninger vedr. sognets personale. I forbindelse med eventuelle disciplinær- eller afskedigelsessager, er administrationschefen forpligtet til i samarbejde med kontaktpersonen at varetage forhandlinger med de faglige organisationer. Afskedigelser forudsætter endelig godkendelse i menighedsrådet. Administrationschefen varetager på menighedsrådets vegne forhandlinger om løn- og ansættelsesforhold. Administrationschefen er endvidere ansvarlig for afløsning og vikarer for fastansatte medarbejdere modtagelse af sygemeldinger, meldinger om barselsorlov, ansøgninger om frihed, friweekends o. lign. tilrettelæggelse af ferieplaner at medarbejderes relevante kursus- og efteruddannelsesønsker/behov vurderes inden for budgettets rammer Daglig sikkerhedsansvarlig Administrationschefen har det overordnede ansvar for den daglige sikkerhedsledelse, og er således medlem af arbejdsmiljøudvalget. Administrationschefen skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøudvalg arbejder på forbedring af arbejdsmiljøet.

4 Sekretær/sagsbehandler Administrationschefen er sekretær og sagsbehandler for menighedsrådet forretningsudvalget (mødeforberedende udvalg) valgbestyrelsen bygningsudvalgene (kirke-, kirkegårds-, og præstebolig udvalg) Administrationschefen udarbejder - efter koncept - udkast til dagsorden for møderne i menighedsrådet og forretningsudvalget (mødeforberedende udvalg). Administrationschefen kan indkaldes til at deltage i udvalgsmøder efter behov. Administrationschefen er sekretær ved alle synsforretninger. Administrationschefen har bemyndigelse til at foretage sagsbehandling i henhold til vedtagelser i de enkelte udvalg. Administrationschefen er ansvarlig for og i samarbejde med kirkeværgen sikre at bygningsmassen vedligeholdes. Budget Administrationschefen har ansvar for regnskabets og budgettets udarbejdelse samt for den løbende budgetkontrol. Administrationschefen deltager i budgetsamråd i provstiet. Intern og ekstern kommunikation Administrationschefen er ansvarlig for, at der opretholdes et højt informationsniveau internt. Administrationschefen er medlem af informationsudvalget. Andre ansvarsområder Administrationschefen har ansvar for, at der til stadighed foreligger en opdateret fortegnelse over attestationsberettigede medarbejdere og udvalgsformænd til brug for godkendelse af fakturaer. Administrationschefen er ansvarlig for indkøb af it-udstyr og telefoni. Administrationschefen er ansvarlig for sognets it-drift, kopimaskiner m.v. Administrationschefen er ansvarlig for sognets nøgle- og alarmsystem. Administrationschefen er ansvarlig for serviceaftaler vedr. installationer og udstyr i sognets bygninger. Administrationschefen er ansvarlig for, at der forefindes opdaterede inventarlister i henhold til gældende retningslinjer. Administrationschefen er ansvarlig for Ringsted Sogns forsikringssager.

5 Administrationschefen er forpligtet til at deltage i relevant efteruddannelse og kurser efter menighedsrådets beslutning for på kvalificeret måde at kunne bestride sin stilling. Underskriftsbemyndigelse Administrationschefen er bemyndiget til på vegne af Ringsted Sogns Menighedsråd at underskrive breve til offentlige myndigheder samt attestere fakturaer, der vedrører den daglige drift samt øvrige fakturaer efter disponentens godkendelse.

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

NN kirkes. Håndbog. for personale og andre aktive

NN kirkes. Håndbog. for personale og andre aktive NN kirkes Håndbog for personale og andre aktive Version 1 17-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Godt i gang... 4 2.1 Praktisk information... 4 2.2 Refleksionsspørgsmål... 5 3 Vision og værdier

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK

FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK Personalepolitik Del 1 2 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative

Læs mere

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK 1 Indledning... 3 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse... 5 Arbejde og Familieliv... 5 Arbejdsmiljø... 5

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Brandsoft regnskab Der foreslås indkøbt et Brandsoft regnskab med licenser til samtlige menighedsråd. 1. Menighedsrådene får således mulighed for at

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere