Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag"

Transkript

1 Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

2 Kriminalpræventiv Miljøplanlægning - ( CPTED DOC ) Otte gode principper Kriminalitetstrekanten Situationel Forebyggelse Nye mønstre kræver nye metoder! Sikringens ABC - Tre-trinsrakketten Begreber og niveauer Taktisk Sikring - Sikrings- og Sikkerhedspolitik Mekanisk Sikring Elektronisk Overvågning

3 1. Øjne på gaden 2. Overblik og synlighed 3. Sikker transport og bevægelse 4. Tryghedsskabende belysning 5. Psykologisk ejerskab og ansvarlighed 6. Opholds- og udfoldelsesmuligheder 7. Renholdelse og vedligeholdelse 8. Fysisk beskyjelse og brug af sikkerhedsudstyr

4 1. Øjne på gaden Man kan arbejde med, at by- og boligområder har god mulighed for naturlig overvågning, særligt langs med færdselsårer og fællesarealer, hvor folk færdes og opholder sig. Områderne bliver mere trygge, hvis der er blandede funktioner, attraktive offentlige områder og gode faciliteter til aktiviteter i store dele af døgnet. Derudover skal man tænke i velfungerende transport- og stisystemer, herunder integrerede trafikmiljøer. Naturlig overvågning, hvor der er folk i byrummet, er den mest kriminalpræventive og tryghedsskabende faktor.

5 2. Overblik og synlighed Se og bliv set er centralt i dette princip. Områder med dårlige oversigtsforhold er nemlig som regel mere plagede af kriminalitet end områder, folk naturligt holder øje med. Gode oversigtsforhold gør det svært at begå indbrud, vold og hærværk uden at blive set. Et godt overblik fås fx med bygningsdesign med vinduer og udsyn ud mod parkerings- og fællesområder. Undgå blinde, inaktive og visuelt tillukkede facader Stueetager med synlig aktivitet medvirker til, at der er synlighed i forhold til gaden (fx vinduer, døre) Anbring cykelskure og affaldsskure så de ikke skygger for ind- og udsyn Kældergange og stier med blinde vinkler eller parkeringspladser, som ikke kan ses fra ejendommene, kan være utrygge steder at færdes. Måske kan man beskære en busk eller flytte et plankeværk for at give bedre indsyn. Undgå tillukkede facader, både i boligbyggeri og erhverv.

6 3. Sikker transport og bevægelse Stier og færdselslinier med godt udsyn og åbenhed til siderne giver gode muligheder for at orientere sig og skifte retning, hvis man føler sig utryg. Der skal være klart definerede ruter for forskellige trafikformer, og god belysning langs veje og stier. Hellere få, centrale stier, end mange spredte. Hvis det er svært at komme til eller fra et sted uset, kan det bl.a. begrænse muligheden for at lave indbrud og tyveri. Et stisystem med så få flugtveje som muligt nedbringer risikoen for kriminalitet. Kig også på, hvordan det nærmeste byområde fungerer som helhed. Der kan være trafikforhold eller adgangsveje, som giver problemer, fx hvis de er dårligt belyst eller tilgroede. Adgangsvejene til området skal være overskuelige, og der skal være god skiltning, der gør det let at finde rundt.

7 4. Tryghedsskabende belysning Belysningen spiller en vigtig rolle både ude og inde. Stærk belysning er ingen garanti for, at folk føler sig trygge. En jævn belysning, som ikke blænder, og uden generende lys fra andre kilder i området, er det bedste. For fodgængere og cyklister bør belysningen være varm med god farvegengivelse Man skal kunne se konturer og ansigtstræk på en person på god afstand Belysningen af vejen skal være tilstrækkelig til at man kan se ujævnheder i belægningen Det er bedre at have punktbelysning i vejsiden end fuld spot på selve vejen. Tænk på grænsen mellem lys og mørke. Alt for oplyste steder kan blænde og gøre kontrasten til mørket større.

8 5. Psykologisk ejerskab og ansvar Tilstræb en klar markering af forskellige områdetyper i forhold til, om de er offentlige, halvoffentlige, halvprivate eller private. Det har betydning for vores ansvarsfølelse, og det giver personer udefra en fornemmelse af, hvornår de træder ind på mere privat område. Grænserne mellem de forskellige områder kan gøres tydelige ved reelle eller symbolske barrierer som fx forskellige former for gangbelægning, farveskift i belægning, lave hække, blomsterbede o.l. Ejerskabsfølelsen styrkes, hvis vi selv er med til at definere områdets brug og identitet, hvor der er mulighed for det. Visuelt markante kendetegn som fx farver, kunst og forskel i byggestil kan bidrage til at man føler et større tilhørsforhold. Det skal være tydeligt, både for de faste brugere og folk udefra, hvem der har ansvaret for de forskellige lokaliteter. Forhaverne giver en god adskillelse til det private område, og ejerne har samtidig mulighed for at sætte deres personlige præg på dem. Det giver ejerskab og ansvarsfølelse.

9 6. Opholds- og udfoldelsesmuligheder Gode og indbydende udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper giver ejerskab og lyst til at passe på området Det er vigtigt for fællesskabet og muligheden for at møde andre mennesker, at de ydre arealer er designet, så alle aldersgrupper er interesserede i at færdes og opholde sig der.

10 7. Renholdelse og vedligeholdelse God renholdelse og almen, god vedligeholdelse af områders belægning, beplantning, byinventar mv. sender et signal om, at nogen passer på området. God vedligeholdelse mindsker vores utryghed, da det signalerer et højt niveau af social kontrol. Uorden og hærværk skal udbedres hurtigst muligt, da der er en tendens til, at det skaber mere hærværk. Graffiti skaber utryghed, fordi området opleves som lovløst og uden opsyn.

11 8. Fysisk beskyttelse og brug af Sikkerhedsudstyr TV-overvågning kan ind imellem være en god idé, hvis andre løsninger ikke har virket. Det er nødvendigt med fysiske sikkerhedstiltag nogle steder. Sikkerhedsudstyr som fx aflåste hegn og TV-overvågning kan skabe utryghed og bør opsættes med omtanke. Barrierer bør derfor designes omhyggeligt, være af høj kvalitet og passe ind i området.

12 Hvis du vil undgå at blive udsat for kriminalitet må du selv foretage de nødvendige sikrings- og sikkerhedstiltag, der kan reducere risikoen! Når du viser potentielle kriminelle at du og din virksomhed har gjort noget for at sikre ansatte og ejendom så er der store chancer for at de vil opgive... :o) Forskning viser, at det er mulighederne der sætter den kriminelle handling i gang! ( lejlighed skaber tyv... ) KriminalitetsTrekanten: 1. Motiveret gerningsmand 2. Attraktivt mål 3. Manglende kontrol

13 Kriminalitetstrekanten Mo$veret gerningsmand

14 Kriminalitet og Forebyggelse Ændringer kræver nye metoder! Fortsat fald i anmeldelser om indbrud - både privat og erhverv. Der er mange mulige årsager / forklaringer...! Der er gjort meget gennem de seneste år Massiv fokus? Nye områder i cyberspace? Færre unge i målgruppen? Ændringer i kriminalitetsmønstre mod erhvervsvirksomheder? Forebyggelse er noget vi gør sammen! Vi vil ikke finde os i de kriminelles tyranni!

15 1. Taktisk Sikring Sikrings- og Sikkerhedspolitik Vi gør noget - og vi viser det 2. Mekanisk Sikring Det fysiske værn - hegn, bygninger, anlæg, køretøjer m.v. At kunne modstå, eller gøre et angreb tidskrævende 3. Elektronisk Overvågning Vores øjne og ører når vi ikke selv er tilstede Kontrol, der skal sladre - hvis...!

16 Begreber, sikringsniveauer og standarder Perimetersikring Områdesikring Skalsikring Cellesikring Objektsikring Sikringsniveauer fra (SCO) Mekanisk og Elektronisk Stadig en blanding af nationale og Europæiske standarder! Forsikring & Pension og Sikkerhedsbranchen

17 Denne sikringsmanual er et godt værktøj til gennemgang og eftersyn og vurdering af nuværende og kommende behov for sikring og sikkerhed. MÅ MEGET GERNE Citeres og kopieres med kildeangivelse!

18 Sikrings- og Sikkerhedspolitikken er en aftale der beskriver hvad vi gør hvordan, og hvem der har ansvaret. Både ledelse og medarbejdere bør deltage i udarbejdelsen, så der opnås ejerskab og kan fordeles ansvar. Hovedelementer: Udpeg / ansæt en Sikrings- og Sikkerhedsansvarlig Udarbejd en risikoanalyse/-vurdering (nutid - historik) Overvej en uvildig professionel rådgiver Fordel ansvar på relevante områder og elementer Kontrol, tilpasning og opfølgning

19 Mekanisk Sikring Det fysiske værn der skal gøre det svært at komme ind... P: Hegn, porte, grøfter, kampesten ect. S: Stabile bygningsdele - murværk, træværk, tag, døre, porte, gitre, vinduer (glas og rammer), beslag og låse C: Stabile bygningsdele og som ovenfor... O: Godkendte elementer, fastgjort til stabil bygningsdel... Mekanisk Sikring kan suppleres med Elektronisk Overvågning

20 Elektronisk Overvågning Hjælpesystemer der skal være vores øjne og ører, når vi ikke selv kan være tilstede Sladrehanke! AIA - Automatisk Indbruds Alarmsystem VAIA - Verificeret AIA ABA - Automatisk Brand Alarmsystem (VABA) ADK - Adgangskontrol TVO - TV-Overvågning Tågegenerator (røg) Integrerede Systemer

21 Her kan du finde hjælp og information Forsikring & Pension - fpsikring.dk - tyveri Sikkerhedsbranchen - sikkerhedsbranchen.dk - medlemmer Det Kriminalpræventive Råd - dkr.dk - viden og inspiration Dansk Politi - politi.dk - statistikker - adresser - blanketter... Søgning på nettet Verifikation af produkter og ydelser Få hjælp til projektering og installation!

22 Det var alt for nu! SPØRGSMÅL?

23

24

25

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER VÆRKTØJSKASSE TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udgivere: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Forfattere: Frank S.

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd 1 Fysiske forbedringer i et boligområde kan være med til at forebygge kriminalitet og hærværk. Mange gange kan selv små ændringer have stor effekt, og det er derfor værd at tænke kriminalpræventive elementer

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning I Danmark udsættes institutioner, virksomheder og boliger for ca. 280 indbrud

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker Branchearbejdsmiljørådet for handel Branchevejledning Røveri i dagligvarebutikker Forord Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. BAR Handel

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende. miljø- og byplanlægning. Hovedkonklusioner og resume af rapport fra SBi, 2013:27

Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende. miljø- og byplanlægning. Hovedkonklusioner og resume af rapport fra SBi, 2013:27 1 Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og byplanlægning Hovedkonklusioner og resume af rapport fra SBi, 2013:27 2 Indhold 1. Afsæt 4 2. Hovedbudskaber 6 3. Centrale begreber 8 Utryghed Situationel

Læs mere

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet...

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet... BY BEDRE Erhvervslivet har initiativet...... kommunen vil gerne hjælpe 2 Sonofon - et godt eksempel! Sonofon lægger vægt på at indpasse sig smukt i omgivelserne. Firmaet vil gerne have et godt forhold

Læs mere

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Helle Nørgaard og Sølvi Børresen Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser af Helle Nørgaard og Sølvi

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet i boligområder. Thorkild Ærø Gunvor Christensen

Forebyggelse af kriminalitet i boligområder. Thorkild Ærø Gunvor Christensen Forebyggelse af kriminalitet i boligområder Thorkild Ærø Gunvor Christensen By og Byg Dokumentation 051 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Forebyggelse af kriminalitet i boligområder Serietitel

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger 1 Forord Det er ikke tilfældigt, at så mange vælger at bo i Ballerup Kommune. Kommunen har et alsidigt boligtilbud, mange arbejdspladser,

Læs mere

TRE TRIN TIL TRYGGERE BOLIGOMRÅDER

TRE TRIN TIL TRYGGERE BOLIGOMRÅDER TRE TRIN TIL TRYGGERE BOLIGOMRÅDER DE UNGE ER NØGLEN TRYGHED I VERDENS STORBYER Andel af indbyggerne, der føler sig utrygge ved at færdes i deres boligområde i mørke 70 % 60 % 50 % Danmark er et af de

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie Temamagasin juni 2008 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie 2 Indhold Voldspolitik før video.............................. 5 Vænnet til teknologi.............................. 9 Etik når der handles

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere