Tre næsten lige store brancher

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre næsten lige store brancher"

Transkript

1 61 REDNINGS- OG UDRYKNINGSTJENESTE 62 VAGT OG SIKKERHED 66 PARKERING OG VEJHJÆLP

2 SIDE 61 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE SIKKERHEDS- OG BEREDSKABSSERVICE Sikkerheds- og beredskabsservice dækker over brancherne for redningsvæsen, vagt og sikkerhed samt parkeringsvagtbranchen. Sektoren omsatte samlet set i 2008 for ni mia. kr., hvilket udgør en vækst på ca. 125 pct. i forhold til omsætningen i 2001, som var omkring fire mia. kr. Det er især branchen for vagt og sikkerhed, som med en samlet vækst i perioden på 242 pct., eller hvad der svarer til en meromsætning på 2,3 mia. kr., har trukket væksten på hele området. Hele området for sikkerheds- og beredskabsservice beskæftiger omkring personer. Tre næsten lige store brancher Branchernes omsætning i pct. af områdets samlede omsætning Parkering og vejhjælp: 28 pct. Vagt og sikkerhed: 35 pct. Rednings- og udrykningstjeneste: 37 pct. Området er generelt præget af, at der er højere entry- og exitbarrierer end på flere af de andre områder indenfor den operationelle servicesektor. Dette skyldes, at der i rednings- og udrykningstjenesterne, og på sin vis også i vagt- og sikkerhedsbranchen, er større krav til udstyr og træning eller uddannelse, end for mange andre brancher i den operationelle servicesektor. REDNINGS- OG UDRYKNINGSTJENESTE Branchen for rednings- og udrykningstjeneste omfatter: Brandberedskab, ambulancekørsel, dyreredning, vejmyndighedsopgaver og lignende. Der findes ingen eksakte tal på området, da det i høj grad er et offentligt ansvarsområde med få private operatører, som varetager opgaven i praksis. Således lå kommunernes samlede udgiftsniveau til drift af brandvæsen på ca. 1,1 mia. kr. i 2008 og regionernes samlede udgiftsniveau til ambulancekørsel lå i omegnen af 1,2 mia. kr. Dette giver sammen med omsætningen i branchen for bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen en samlet omsætning, i 2008, på 3,4 mia. kr. Det vurderes, at der i branchen er ca beskæftigede, hvor især brandområdet er præget af mange deltidsansatte. Ligeledes er der i den faste bemanding på brandområdet også tilknyttet et større antal frivillige brandfolk, som ikke fremgår af ovennævnte antal beskæftigede. Omsætningfordeling. Alle tre brancher på området er bemærkelsesværdigt, næsten lige store og bidrager derfor hver med godt en tredjedel af omsætningen. Kilde: Danmarks Statistik Branchestruktur Branchen for rednings- og udrykningstjeneste i Danmark adskiller sig fra mange andre landes redningsvæsener, idet vi i Danmark har tradition for, at en betydelig del af redningsvæsenet udgøres af private aktører. Således har alle kommuner i Danmark et redningsberedskab, hvor omkring to tredjedele af disse er udliciteret til private aktører på markedet.

3 DI ANALYSE Serviceindustrien 2009 SIDE 62 Ambulancedriften i Danmark er opdelt mellem primært tre aktører. Disse tre er Falck med ca. 85 pct. af markedet, Københavns Brandvæsen med ca. 10 pct. af markedet og Roskilde Brandvæsen med ca. fem pct. af markedet (ambulancetjenesterne er organiseret som en del af kommunale brandberedskab). Hertil kommer så et antal mindre og meget lokalt funderede ambulancetjenester, som primært har sit virke i de danske yderområder og på de mindre beboede øer. Endvidere driver Danfoss i Nordborg-området, også både ambulance- og brandtjeneste og Kastrup Lufthavn har også eget redningsvæsen, som fungerer på lufthavnens eget område. Dermed er ambulancedriften i Danmark, i meget høj grad, udliciteret til det private marked, hvor brandvæsenet som er kommunernes ansvar, kun i 2007 havde 29,5 pct. af driften udliciteret. Branchens høje mure Branchen for rednings- og udrykningstjeneste er præget af nogle betydelige entrybarrierer, hvilket betyder at det er svært for nye virksomheder at komme ind på markedet. En af branchens mest centrale entrybarrierer er kapitalbehovet. Således kræver det ofte en døgnbemandet vagtcentral samt udrykningsudstyr og uddannet personel, for at kunne drive en udrykningstjeneste i større skala. De høje entrybarrierer betyder at tilstrømningen af nye aktører til markedet er begrænset, hvilket også betyder, at konkurrencen i branchen er begrænset. Det skal dog understreges, at i brancher hvor kapitalbehovet er stort, kan det vise sig at være en fordel, at have virksomheder med en stærk markedsposition, da det skaber grundlag for stordriftsfordele, som mindre virksomheder kan have svært ved at opnå. Således kan Falck operere på tværs af kommunerne, og skabe større synergi end den enkelte kommune eller region, alt andet lige, selv ville kunne. VAGT OG SIKKERHED Branchen for vagt og sikkerhed omfatter: Vagttjenester og patruljering, værdihåndtering, beskyttelse, overvågning og alarmberedskab. Omfatter også pansret transport, liv- og sikkerhedsvagters tjeneste samt polygraf- og fingeraftryksvirksomhed. Branchen omsatte for 3,2 mia. kr. i 2008 og har siden 2002 oplevet en vækst på 242 pct. eller hvad der svarer til en meromsætning på 2,3 mia. kr. Branchen forventer i 2009 en gennemsnitlig vækst i omsætningen på fem pct. i forhold til 2008, hvilket kan bringe branchens samlede omsætning op på 3,4 mia. kr. Branchestruktur Vagt og sikkerhedsbranchen har ca ansatte, hvoraf ca er godkendte vagter, fordelt på godt 500 autoriserede vagtvirksomheder. Omsætningen pr. ansat var i 2008 i gennemsnit omkring kr., hvilket ikke udelukkende er vagter, Vagtydelser og overvågning er klart dominerende Andel af branchens omsætning i pct. Andre produkter og tjenesteydelser: 3,7 pct. Detektiv- og overvågningsvirksomhed: 10,8 pct. Overvågning af elektroniske alarmsystemer: 37,7 pct. Værditransport: 7,3 pct. Vagtydelser: 36,7 pct. Andre sikkerhedstjenester: 3,8 pct. Omsætningsfordeling på aktiviteter Vagt og sikkerhedsbranchens to største aktiviteter er vagtydelser samt overvågning af elektroniske alarmsystemer, som tilsammen tæller næsten 80 pct. af den samlede omsætning. Kilde: Danmarks Statistik

4 SIDE 63 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE Vagt- og sikkerhedsbranchens omsætning tredoblet på seks år Branchens omsætning i mia. kr. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, < Omsætningsudvikling Branchen for vagt- og sikkerhed har oplevet en fremgang siden 2002 på 242 pct., hvilket svarer til en meromsætning på næsten 2,3 mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger men også administrativt personale. Godt 85 pct. af vagtbranchens ansatte er fuldtidsansatte og ca. 15 pct. er deltidsansatte. Vagt og sikkerhedsbranchens to dominerende aktiviteter er overvågning af elektroniske alarmsystemer, som bidrager med knap 38 pct. af branchens omsætning og vagtydelser som står for ca. 37 pct. af branchens omsætning. Tilsammen tæller disse aktiviteter for tre fjerdedele af branchens omsætning. Vagtbranchens største kundegruppe ligger indenfor handel og finansiering (fortrinsvis detailhandelen, storcentre og finansielle institutioner), som i 2008 bidrog med 39,3 pct. af vagtbranchens samlede omsætning. Branchens næststørste kundegruppe er det offentlige med 19,5 pct. af branchens samlede omsætning i 2008, hvorefter hhv. fremstillingsindustrien og servicesektoren i 2008 tilsammen bidrog med mere end 25 pct. af vagtbranchens samlede omsætning. De resterende 15,5 pct. af vagtbranchens omsætning kom fra andre brancher, som ikke er omfattet af de fire første kundetyper. Det bør bemærkes, at selvom branchens største kundegruppe er handels- og finanssektoren, er det ikke ensbetydende med, at omsætningen alene kommer fra butiksvagter og lignende. I forhold til aktivitetsfordelingen i branchen, som vist tidligere, er der mange andre opgaver, som også bidrager væsentligt til denne kundegruppes relative størrelse. Det er kendetegnende for vagt og sikkerhedsbranchen, at den domineres af nogle få store aktører samt en lang række mindre vagtvirksomheder. En stor del af de mindre vagtvirksomheder fungerer primært som underleverandører til de større vagtvirksomheder, hvorfor ca. 4,5 pct., eller hvad der svarer til godt 300 mio. kr., af den samlede omsæt- Handels- og finanssektoren er største kundegruppe Andel af branchens omsætning i pct. Offentlig administration: 19,5 pct. Omsætningsfordeling på kundetyper Det er bemærkelsesværdigt, at det offentlige kun står for knap 20 pct. af branchens omsætning. Kilde: DI Service Andet: 15,5 pct. Servicesektor: 11 pct. Fremstilling: 14,6 pct. Handel & Finans: 39,3 pct.

5 DI ANALYSE Serviceindustrien 2009 SIDE 64 ning i vagtbranchen genereres ved brug af underleverandører. Markedet for vagt og sikkerhed vurderes til at være ca. seks mia. kr., hvoraf ca. halvdelen af markedet er latent og således ligger i organisationers egen drift i form af egenvagter. Dette gælder for både store virksomheder, som har egen vagtcentral såvel som det offentlige, som også har en betydelig mængde egenvagter. Ligeledes findes også egenvagter i forlystelsesparker, stadioner, shoppingcentre og lignende. Branchen er præget af lave entrybarrierer, hvilket betyder, at det er relativt let at starte en ny vagtvirksomhed. For at drive vagtvirksomhed i Danmark skal virksomheden autoriseres af politiet og vagterne skal godkendes og uddannes. Autorisationen og godkendelsen er forholdsvis nemme at opnå, det samme er vagtuddannelsen, som spænder over tre ugers grundlæggende vagtkursus. Forholdsvis mange faglærte i branchen Andel af branchens omsætning i pct. Gymnasielt niveau: 15,3 pct. Faglærte: 31,4 pct. Uddannelsesfordeling i branchen En betydelig del af branchens ansatte er faglærte, hvilket hovedsageligt udgøres af elektrikere, installatører etc. Kilde: DI Service Videregående uddannelse: 2,8 pct. Ufaglærte: 50,5 pct. Vagt- og sikkerhedsbranchen har flere faglærte end mange andre servicebrancher, hvilket til dels kan skyldes, at branchen har mange alarminstallatører og lignende, som er uddannet elektrikere. Samtidig har branchen også en stor andel ufaglærte, hvilket kan tilskrives de lave uddannelseskrav til vagterne, hvilket betyder, at faget er forholdsvis lettilgængeligt for næsten enhver. Det skrappeste filter overfor branchens vægtere er kravet om, at folk skal være straffri for at kunne blive godkendt som vagt. Værdihåndtering Markedet for værdihåndtering i Danmark er kendetegnet ved dets duopolistiske karakter, idet det i realiteten er delt mellem to virksomheder. Markedet er betydelig anderledes i Danmark end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Hovedparten af det samlede marked er latent og bliver således varetaget i eget regi af andre store virksomheder i disses interne drift. Dette gælder især pengeinstitutter, som i stor stil driver egen værdihåndtering. Således bliver ca. 60 pct. af alle pengeinstitutternes depoter, kontantautomater og andre leveringssteder betjent i eget regi, hvilket betyder, at de resterende ca. 40 pct. af de fysiske afhentnings- og afleveringssteder bliver betjent af værdihåndteringsselskaberne i Danmark. Hertil kommer, at alle de større pengeinstitutter i Danmark driver egen værdihåndtering, hvilket betyder, at de også selv flytter på størstedelen af pengene. Således flyttes godt 80 pct. af pengene i den finansielle sektor i eget regi, fordelt på og i mellem ca. 60 pct. af de fysiske lokationer. Dette udgør en betydelig forskel fra andre europæiske og skandinaviske lande. I det meste af Europa har de kommercielle banker outsourcet værdihåndteringen til værdihåndteringsselskaber i højere grad end det er normen i USA, hvor flere banker driver egen værdihåndtering. Denne outsourcing af værdihåndteringen er de kommercielle europæiske banker, gennem en årrække, blevet opfordret til af de europæiske centralbanker, som har ønsket, at den private sektor tog mere ansvar for værdihåndteringen. Nogle af de lande i Europa, hvor de kommercielle banker har outsourcet mest af værdihåndteringen er Norge, Sverige, Spanien og Storbritannien. Her er det bemærkelsesværdigt at hovedparten af den finansielle sektor i Danmark, i modsætning til Norge og Sverige, har valgt at drive værdihåndtering i eget regi.

6 SIDE 65 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE Værdihåndteringsvirksomhedernes største kunde er således detailhandelen. Dog er det langtfra hele detailhandelen, som får dagens omsætning kørt af værdihåndteringsvirksomhederne. Langt hovedparten af landets forretninger, butikker og lignende deponerer selv dagens omsætning i bankernes døgnbokse. Således er det primært større supermarkeder, discountforretninger, varehuse og stormagasiner, som får deres kapital transporteret af værdihåndteringsselskaber. I denne del af detailhandelen, som i 2007 stod for 41 pct. af detailhandelsomsætningen, blev der i 2007 omsat for 112 mia. kr. Heraf blev kun ca. 4,5 pct. af betalingerne gennemført i kontanter, hvilket svarer til, at der i gennemsnit i denne del af detailhandelen hver uge er ca. 100 mio. kr., at transportere for værdihåndteringsvirksomhederne. Dertil kommer så byttepengene, som også jævnligt bliver udskiftet. Dog er der en generel tendens mod at byttepengebeholdningen bliver mindre, både for at undgå tab i tilfælde af røveri samt for at reducere kapitalbindingen i form af byttepenge. Det vurderes at markedspotentialet for værdihåndtering i Danmark ligger omkring 500 mio. kr., hvoraf kun ca. 50 pct., eller hvad der svarer til ca. 250 mio. kr., af det samlede marked er effektivt og således betjenes af værdihåndteringsselskaberne. Livvagter Markedet for livvagter i Danmark er forholdsvis beskedent og vurderes at være ca. 500 mio. kr. Branchen for livvagter i Danmark har næsten altid haft svære kår, idet trusselsbilledet sjældent har nødvendiggjort livvagter selv for personer i højtstående embeder. Dette har dog ændret sig siden 11. september 2001 og krigen mod terror, som i høj grad har ændret på vores opfattelse af trusselsbilledet. Finanskrise og tyverisikring kan skabe alarmerende vækst Når samfundet rammes af økonomiske nedture og kriser, medfører det oftest også arbejdsløshed, og arbejdsløsheden medfører kriminalitet, viser en undersøgelse fra Rockwool Fonden. Samtidig menes det også, at den omfattende tyverisikring, som bl.a. pengeinstitutter og detailhandelen har gennemgået de senere år, medfører, at kriminaliteten flyttes over til privatboliger og lignende, som ikke i samme grad har sikret sig mod tyveri. Derfor ser det ud til, at vagt og sikkerhedsbranchen vil mærke finanskrisen som en mulighed. Skærpede entrybarrierer skal skabe mere sikkerhed og tryghed i samfundet DI Service er med VABA (Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening), SikkerhedsBranchen og Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning gået forrest i bestræbelserne på at skabe større tryghed og sikkerhed omkring vagternes virke, til gavn for både borgere og samfundet som helhed. Derfor søger DI Service og VABA at skærpe uddannelseskravene til vagter, samt skærpe kravene til autorisationer og godkendelser.

7 DI ANALYSE Serviceindustrien 2009 SIDE 66 PARKERING OG VEJHJÆLP Branchen for parkering og vejhjælp omfatter: Parkeringsvagters tjeneste, autobugsering og vejassistance, drift af parkeringshuse og lignende. Branchen omsatte for omkring 2,5 mia. kr. i 2008, hvoraf de 960 mio. kr. kom fra parkeringsdelen. Sidstnævnte har siden 2001 oplevet en vækst på 90 pct., hvilket svarer til en meromsætning på omkring 450 mio. kr. Branchestruktur for parkeringsbranchen Parkeringsbranchen har de seneste år været præget af stærk vækst i parkeringsvagters tjeneste for både kommunerne og for private områder, som eksempelvis hos supermarkeder og storcentre. Branchen domineres af nogle få store private parkeringsselskaber, som typisk er landsdækkende og nogle større kommunale parkeringsselskaber, som driver parkeringsvagttjenesten på offentlige veje og pladser i kommuneregi. Der findes omkring 500 p-vagter i den private parkeringsbranche og hertil kommer offentligt ansatte parkeringsvagter. I Københavns Kommune alene er der omkring 200 p-vagter. Den gennemsnitlige omsætning pr. p-vagt er kr., hvilket er et gennemsnit for både runderende p-vagter og for ansatte i forbindelse med parkeringshuse. De ansatte i forbindelse med parkeringshuse trækker naturligt gennemsnittet op, idet der skal få ansatte til at drive det enkelte parkeringshus. En runderende p-vagt har således en omsætning på omkring en million kr. Der er grundlæggende to forskellige forretningsmodeller indenfor parkeringsbranchen; de runderende p-vagter og parkeringshusene. De runderende p-vagter er dem, som man møder på gaden og på eksempelvis storcentrenes parkeringspladser. Hos denne type parkeringsvirksomhed er kapitalbehovet begrænset og det er derfor forholdsvis let at etablere denne type parkeringsvirksomhed. For parkeringshusene er kapitalbehovet betydelig større, idet der er meget kapital bundet i bygninger og elektronisk udstyr. Til gengæld er der et begrænset behov for personale, idet parkeringshuset næsten kan drive sig selv. Disse virksomheders største behov for ansatte er i forbindelse med overvågning af parkeringshuset. Endelig er der også de parkeringsvirksomheder, som lever af at drive parkeringshuse for andre. Denne type parkeringsvirksomhed har, ligesom den første type parkeringsvirksomhed, et beskedent kapital- og personalekrav og det er derfor også lettere at etablere denne type parkeringsvirksomhed. Parkeringsvagten skaber øget forretning for kunden Når eksempelvis et supermarked vælger at hyre et parkeringsselskab til at håndtere kontrollen med deres parkeringsplads, skaber det også øget omsætning for supermarkedet, idet kundecirkulationen bliver større, når der ofte er ledige parkeringspladser. Derfor er det ikke bare et spørgsmål for et supermarked om at holde styr og orden på Fuld fart frem afløst af afmatning Branchens omsætning i mio. kr < Omsætningsudvikling Branchen for parkering og vejhjælp har de senere år oplevet en stærk fremgang, som siden 2006 har været stagneret. Kilde: Danmarks Statistik

8 SIDE 67 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE deres parkeringsforhold, men det kan også skabe øget forretning. Branchestruktur for vejhjælpsbranchen Det vurderes, at vejhjælpsbranchen omsætter for omkring 1,5 mia. kr. og har ca ansatte, hvilket svarer til en gennemsnitlig omsætning pr. ansat på ca kr. Branchen domineres af nogle få store aktører og en række mindre virksomheder, som primært driver vejhjælp i forbindelse med anden værkstedsvirksomhed. I de seneste år har bl.a. forsikringsselskaber, foreninger, benzinselskaber og bilforhandlere indgået samarbejdsaftaler med vejhjælpsvirksomhederne, hvor man som kunde hos en af disse også kan få et godt tilbud på vejhjælp, hvorfor branchen på det seneste har oplevet en markant vækst. Branchen har omtrent 1,5 mio. private abonnenter og derudover en masse erhvervskunder. Fejl 40 er den hyppigste kunde Hvert år ydes der fra branchen omkring assistancer, hvoraf ca. tre pct. er bjærgningsopgaver i forbindelse med ulykker. Især vinterhalvåret tegner sig for en betydelig del af assistancerne, hvor starthjælp og glatføreuheld tegner sig for den langt overvejende del af assistancerne. De hyppigste vejhjælpsopgaver er starthjælp, hjulskift, elektriske fejl og mekaniske nedbrud. Oftest er disse opgaver, som kan klares på stedet. Der har på det seneste også været en stigning i antallet af bilister, som hælder forkert brændstof på bilen. Ifølge en undersøgelse foretaget af Topdanmark er den hyppigste årsag til vejassistancer den såkaldte fejl 40, som antyder, at fejlen befinder sig ca. 40 cm. fra rattet i form af bilens fører, som typisk har ladet bilen stå med lyset tændt eller lignende og derfor har brug for starthjælp.

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice 55 UDLEJNINGSSERVICE 56 TEKNISK KONTROL OG ANALYSE 58 PAKKERI- OG LAGERVIRKSOMHED SIDE 53 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE INDUSTRISERVICE Området industriservice beskæftiger sig

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011 branchestatistik Vagt og sikkerhed 2011 Vagt- og sikkerhedsbranchen omfatter vagttjenester og patruljering, værdihåndtering, personbeskyttelse, overvågning og kontrolcentraler. Branchens samlede omsætning

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

medregnet i de samlede beregninger for området, selvom branchen som sådan ikke vil blive nærmere

medregnet i de samlede beregninger for området, selvom branchen som sådan ikke vil blive nærmere 39 POST- OG KURERTJENESTE 41 VIKAR OG REKRUTTERINGSVIRKSOMHED 46 KONTOR- OG EJENDOMSSERVICE 48 KANTINE- OG CATERINGSSERVICE SIDE 37 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE FORRETNINGSSERVICE

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012

Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012 Maj 2012 Vagtvirksomhed Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 00 Forord

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem.

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem. Vi udfører parkeringskontrol på private parkeringspladser Erfaringer viser desværre, at mange ikke har den mindste respekt for private parkeringspladser. Alt for mange kører ind på private områder, og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere