Tre næsten lige store brancher

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre næsten lige store brancher"

Transkript

1 61 REDNINGS- OG UDRYKNINGSTJENESTE 62 VAGT OG SIKKERHED 66 PARKERING OG VEJHJÆLP

2 SIDE 61 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE SIKKERHEDS- OG BEREDSKABSSERVICE Sikkerheds- og beredskabsservice dækker over brancherne for redningsvæsen, vagt og sikkerhed samt parkeringsvagtbranchen. Sektoren omsatte samlet set i 2008 for ni mia. kr., hvilket udgør en vækst på ca. 125 pct. i forhold til omsætningen i 2001, som var omkring fire mia. kr. Det er især branchen for vagt og sikkerhed, som med en samlet vækst i perioden på 242 pct., eller hvad der svarer til en meromsætning på 2,3 mia. kr., har trukket væksten på hele området. Hele området for sikkerheds- og beredskabsservice beskæftiger omkring personer. Tre næsten lige store brancher Branchernes omsætning i pct. af områdets samlede omsætning Parkering og vejhjælp: 28 pct. Vagt og sikkerhed: 35 pct. Rednings- og udrykningstjeneste: 37 pct. Området er generelt præget af, at der er højere entry- og exitbarrierer end på flere af de andre områder indenfor den operationelle servicesektor. Dette skyldes, at der i rednings- og udrykningstjenesterne, og på sin vis også i vagt- og sikkerhedsbranchen, er større krav til udstyr og træning eller uddannelse, end for mange andre brancher i den operationelle servicesektor. REDNINGS- OG UDRYKNINGSTJENESTE Branchen for rednings- og udrykningstjeneste omfatter: Brandberedskab, ambulancekørsel, dyreredning, vejmyndighedsopgaver og lignende. Der findes ingen eksakte tal på området, da det i høj grad er et offentligt ansvarsområde med få private operatører, som varetager opgaven i praksis. Således lå kommunernes samlede udgiftsniveau til drift af brandvæsen på ca. 1,1 mia. kr. i 2008 og regionernes samlede udgiftsniveau til ambulancekørsel lå i omegnen af 1,2 mia. kr. Dette giver sammen med omsætningen i branchen for bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen en samlet omsætning, i 2008, på 3,4 mia. kr. Det vurderes, at der i branchen er ca beskæftigede, hvor især brandområdet er præget af mange deltidsansatte. Ligeledes er der i den faste bemanding på brandområdet også tilknyttet et større antal frivillige brandfolk, som ikke fremgår af ovennævnte antal beskæftigede. Omsætningfordeling. Alle tre brancher på området er bemærkelsesværdigt, næsten lige store og bidrager derfor hver med godt en tredjedel af omsætningen. Kilde: Danmarks Statistik Branchestruktur Branchen for rednings- og udrykningstjeneste i Danmark adskiller sig fra mange andre landes redningsvæsener, idet vi i Danmark har tradition for, at en betydelig del af redningsvæsenet udgøres af private aktører. Således har alle kommuner i Danmark et redningsberedskab, hvor omkring to tredjedele af disse er udliciteret til private aktører på markedet.

3 DI ANALYSE Serviceindustrien 2009 SIDE 62 Ambulancedriften i Danmark er opdelt mellem primært tre aktører. Disse tre er Falck med ca. 85 pct. af markedet, Københavns Brandvæsen med ca. 10 pct. af markedet og Roskilde Brandvæsen med ca. fem pct. af markedet (ambulancetjenesterne er organiseret som en del af kommunale brandberedskab). Hertil kommer så et antal mindre og meget lokalt funderede ambulancetjenester, som primært har sit virke i de danske yderområder og på de mindre beboede øer. Endvidere driver Danfoss i Nordborg-området, også både ambulance- og brandtjeneste og Kastrup Lufthavn har også eget redningsvæsen, som fungerer på lufthavnens eget område. Dermed er ambulancedriften i Danmark, i meget høj grad, udliciteret til det private marked, hvor brandvæsenet som er kommunernes ansvar, kun i 2007 havde 29,5 pct. af driften udliciteret. Branchens høje mure Branchen for rednings- og udrykningstjeneste er præget af nogle betydelige entrybarrierer, hvilket betyder at det er svært for nye virksomheder at komme ind på markedet. En af branchens mest centrale entrybarrierer er kapitalbehovet. Således kræver det ofte en døgnbemandet vagtcentral samt udrykningsudstyr og uddannet personel, for at kunne drive en udrykningstjeneste i større skala. De høje entrybarrierer betyder at tilstrømningen af nye aktører til markedet er begrænset, hvilket også betyder, at konkurrencen i branchen er begrænset. Det skal dog understreges, at i brancher hvor kapitalbehovet er stort, kan det vise sig at være en fordel, at have virksomheder med en stærk markedsposition, da det skaber grundlag for stordriftsfordele, som mindre virksomheder kan have svært ved at opnå. Således kan Falck operere på tværs af kommunerne, og skabe større synergi end den enkelte kommune eller region, alt andet lige, selv ville kunne. VAGT OG SIKKERHED Branchen for vagt og sikkerhed omfatter: Vagttjenester og patruljering, værdihåndtering, beskyttelse, overvågning og alarmberedskab. Omfatter også pansret transport, liv- og sikkerhedsvagters tjeneste samt polygraf- og fingeraftryksvirksomhed. Branchen omsatte for 3,2 mia. kr. i 2008 og har siden 2002 oplevet en vækst på 242 pct. eller hvad der svarer til en meromsætning på 2,3 mia. kr. Branchen forventer i 2009 en gennemsnitlig vækst i omsætningen på fem pct. i forhold til 2008, hvilket kan bringe branchens samlede omsætning op på 3,4 mia. kr. Branchestruktur Vagt og sikkerhedsbranchen har ca ansatte, hvoraf ca er godkendte vagter, fordelt på godt 500 autoriserede vagtvirksomheder. Omsætningen pr. ansat var i 2008 i gennemsnit omkring kr., hvilket ikke udelukkende er vagter, Vagtydelser og overvågning er klart dominerende Andel af branchens omsætning i pct. Andre produkter og tjenesteydelser: 3,7 pct. Detektiv- og overvågningsvirksomhed: 10,8 pct. Overvågning af elektroniske alarmsystemer: 37,7 pct. Værditransport: 7,3 pct. Vagtydelser: 36,7 pct. Andre sikkerhedstjenester: 3,8 pct. Omsætningsfordeling på aktiviteter Vagt og sikkerhedsbranchens to største aktiviteter er vagtydelser samt overvågning af elektroniske alarmsystemer, som tilsammen tæller næsten 80 pct. af den samlede omsætning. Kilde: Danmarks Statistik

4 SIDE 63 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE Vagt- og sikkerhedsbranchens omsætning tredoblet på seks år Branchens omsætning i mia. kr. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, < Omsætningsudvikling Branchen for vagt- og sikkerhed har oplevet en fremgang siden 2002 på 242 pct., hvilket svarer til en meromsætning på næsten 2,3 mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger men også administrativt personale. Godt 85 pct. af vagtbranchens ansatte er fuldtidsansatte og ca. 15 pct. er deltidsansatte. Vagt og sikkerhedsbranchens to dominerende aktiviteter er overvågning af elektroniske alarmsystemer, som bidrager med knap 38 pct. af branchens omsætning og vagtydelser som står for ca. 37 pct. af branchens omsætning. Tilsammen tæller disse aktiviteter for tre fjerdedele af branchens omsætning. Vagtbranchens største kundegruppe ligger indenfor handel og finansiering (fortrinsvis detailhandelen, storcentre og finansielle institutioner), som i 2008 bidrog med 39,3 pct. af vagtbranchens samlede omsætning. Branchens næststørste kundegruppe er det offentlige med 19,5 pct. af branchens samlede omsætning i 2008, hvorefter hhv. fremstillingsindustrien og servicesektoren i 2008 tilsammen bidrog med mere end 25 pct. af vagtbranchens samlede omsætning. De resterende 15,5 pct. af vagtbranchens omsætning kom fra andre brancher, som ikke er omfattet af de fire første kundetyper. Det bør bemærkes, at selvom branchens største kundegruppe er handels- og finanssektoren, er det ikke ensbetydende med, at omsætningen alene kommer fra butiksvagter og lignende. I forhold til aktivitetsfordelingen i branchen, som vist tidligere, er der mange andre opgaver, som også bidrager væsentligt til denne kundegruppes relative størrelse. Det er kendetegnende for vagt og sikkerhedsbranchen, at den domineres af nogle få store aktører samt en lang række mindre vagtvirksomheder. En stor del af de mindre vagtvirksomheder fungerer primært som underleverandører til de større vagtvirksomheder, hvorfor ca. 4,5 pct., eller hvad der svarer til godt 300 mio. kr., af den samlede omsæt- Handels- og finanssektoren er største kundegruppe Andel af branchens omsætning i pct. Offentlig administration: 19,5 pct. Omsætningsfordeling på kundetyper Det er bemærkelsesværdigt, at det offentlige kun står for knap 20 pct. af branchens omsætning. Kilde: DI Service Andet: 15,5 pct. Servicesektor: 11 pct. Fremstilling: 14,6 pct. Handel & Finans: 39,3 pct.

5 DI ANALYSE Serviceindustrien 2009 SIDE 64 ning i vagtbranchen genereres ved brug af underleverandører. Markedet for vagt og sikkerhed vurderes til at være ca. seks mia. kr., hvoraf ca. halvdelen af markedet er latent og således ligger i organisationers egen drift i form af egenvagter. Dette gælder for både store virksomheder, som har egen vagtcentral såvel som det offentlige, som også har en betydelig mængde egenvagter. Ligeledes findes også egenvagter i forlystelsesparker, stadioner, shoppingcentre og lignende. Branchen er præget af lave entrybarrierer, hvilket betyder, at det er relativt let at starte en ny vagtvirksomhed. For at drive vagtvirksomhed i Danmark skal virksomheden autoriseres af politiet og vagterne skal godkendes og uddannes. Autorisationen og godkendelsen er forholdsvis nemme at opnå, det samme er vagtuddannelsen, som spænder over tre ugers grundlæggende vagtkursus. Forholdsvis mange faglærte i branchen Andel af branchens omsætning i pct. Gymnasielt niveau: 15,3 pct. Faglærte: 31,4 pct. Uddannelsesfordeling i branchen En betydelig del af branchens ansatte er faglærte, hvilket hovedsageligt udgøres af elektrikere, installatører etc. Kilde: DI Service Videregående uddannelse: 2,8 pct. Ufaglærte: 50,5 pct. Vagt- og sikkerhedsbranchen har flere faglærte end mange andre servicebrancher, hvilket til dels kan skyldes, at branchen har mange alarminstallatører og lignende, som er uddannet elektrikere. Samtidig har branchen også en stor andel ufaglærte, hvilket kan tilskrives de lave uddannelseskrav til vagterne, hvilket betyder, at faget er forholdsvis lettilgængeligt for næsten enhver. Det skrappeste filter overfor branchens vægtere er kravet om, at folk skal være straffri for at kunne blive godkendt som vagt. Værdihåndtering Markedet for værdihåndtering i Danmark er kendetegnet ved dets duopolistiske karakter, idet det i realiteten er delt mellem to virksomheder. Markedet er betydelig anderledes i Danmark end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Hovedparten af det samlede marked er latent og bliver således varetaget i eget regi af andre store virksomheder i disses interne drift. Dette gælder især pengeinstitutter, som i stor stil driver egen værdihåndtering. Således bliver ca. 60 pct. af alle pengeinstitutternes depoter, kontantautomater og andre leveringssteder betjent i eget regi, hvilket betyder, at de resterende ca. 40 pct. af de fysiske afhentnings- og afleveringssteder bliver betjent af værdihåndteringsselskaberne i Danmark. Hertil kommer, at alle de større pengeinstitutter i Danmark driver egen værdihåndtering, hvilket betyder, at de også selv flytter på størstedelen af pengene. Således flyttes godt 80 pct. af pengene i den finansielle sektor i eget regi, fordelt på og i mellem ca. 60 pct. af de fysiske lokationer. Dette udgør en betydelig forskel fra andre europæiske og skandinaviske lande. I det meste af Europa har de kommercielle banker outsourcet værdihåndteringen til værdihåndteringsselskaber i højere grad end det er normen i USA, hvor flere banker driver egen værdihåndtering. Denne outsourcing af værdihåndteringen er de kommercielle europæiske banker, gennem en årrække, blevet opfordret til af de europæiske centralbanker, som har ønsket, at den private sektor tog mere ansvar for værdihåndteringen. Nogle af de lande i Europa, hvor de kommercielle banker har outsourcet mest af værdihåndteringen er Norge, Sverige, Spanien og Storbritannien. Her er det bemærkelsesværdigt at hovedparten af den finansielle sektor i Danmark, i modsætning til Norge og Sverige, har valgt at drive værdihåndtering i eget regi.

6 SIDE 65 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE Værdihåndteringsvirksomhedernes største kunde er således detailhandelen. Dog er det langtfra hele detailhandelen, som får dagens omsætning kørt af værdihåndteringsvirksomhederne. Langt hovedparten af landets forretninger, butikker og lignende deponerer selv dagens omsætning i bankernes døgnbokse. Således er det primært større supermarkeder, discountforretninger, varehuse og stormagasiner, som får deres kapital transporteret af værdihåndteringsselskaber. I denne del af detailhandelen, som i 2007 stod for 41 pct. af detailhandelsomsætningen, blev der i 2007 omsat for 112 mia. kr. Heraf blev kun ca. 4,5 pct. af betalingerne gennemført i kontanter, hvilket svarer til, at der i gennemsnit i denne del af detailhandelen hver uge er ca. 100 mio. kr., at transportere for værdihåndteringsvirksomhederne. Dertil kommer så byttepengene, som også jævnligt bliver udskiftet. Dog er der en generel tendens mod at byttepengebeholdningen bliver mindre, både for at undgå tab i tilfælde af røveri samt for at reducere kapitalbindingen i form af byttepenge. Det vurderes at markedspotentialet for værdihåndtering i Danmark ligger omkring 500 mio. kr., hvoraf kun ca. 50 pct., eller hvad der svarer til ca. 250 mio. kr., af det samlede marked er effektivt og således betjenes af værdihåndteringsselskaberne. Livvagter Markedet for livvagter i Danmark er forholdsvis beskedent og vurderes at være ca. 500 mio. kr. Branchen for livvagter i Danmark har næsten altid haft svære kår, idet trusselsbilledet sjældent har nødvendiggjort livvagter selv for personer i højtstående embeder. Dette har dog ændret sig siden 11. september 2001 og krigen mod terror, som i høj grad har ændret på vores opfattelse af trusselsbilledet. Finanskrise og tyverisikring kan skabe alarmerende vækst Når samfundet rammes af økonomiske nedture og kriser, medfører det oftest også arbejdsløshed, og arbejdsløsheden medfører kriminalitet, viser en undersøgelse fra Rockwool Fonden. Samtidig menes det også, at den omfattende tyverisikring, som bl.a. pengeinstitutter og detailhandelen har gennemgået de senere år, medfører, at kriminaliteten flyttes over til privatboliger og lignende, som ikke i samme grad har sikret sig mod tyveri. Derfor ser det ud til, at vagt og sikkerhedsbranchen vil mærke finanskrisen som en mulighed. Skærpede entrybarrierer skal skabe mere sikkerhed og tryghed i samfundet DI Service er med VABA (Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening), SikkerhedsBranchen og Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning gået forrest i bestræbelserne på at skabe større tryghed og sikkerhed omkring vagternes virke, til gavn for både borgere og samfundet som helhed. Derfor søger DI Service og VABA at skærpe uddannelseskravene til vagter, samt skærpe kravene til autorisationer og godkendelser.

7 DI ANALYSE Serviceindustrien 2009 SIDE 66 PARKERING OG VEJHJÆLP Branchen for parkering og vejhjælp omfatter: Parkeringsvagters tjeneste, autobugsering og vejassistance, drift af parkeringshuse og lignende. Branchen omsatte for omkring 2,5 mia. kr. i 2008, hvoraf de 960 mio. kr. kom fra parkeringsdelen. Sidstnævnte har siden 2001 oplevet en vækst på 90 pct., hvilket svarer til en meromsætning på omkring 450 mio. kr. Branchestruktur for parkeringsbranchen Parkeringsbranchen har de seneste år været præget af stærk vækst i parkeringsvagters tjeneste for både kommunerne og for private områder, som eksempelvis hos supermarkeder og storcentre. Branchen domineres af nogle få store private parkeringsselskaber, som typisk er landsdækkende og nogle større kommunale parkeringsselskaber, som driver parkeringsvagttjenesten på offentlige veje og pladser i kommuneregi. Der findes omkring 500 p-vagter i den private parkeringsbranche og hertil kommer offentligt ansatte parkeringsvagter. I Københavns Kommune alene er der omkring 200 p-vagter. Den gennemsnitlige omsætning pr. p-vagt er kr., hvilket er et gennemsnit for både runderende p-vagter og for ansatte i forbindelse med parkeringshuse. De ansatte i forbindelse med parkeringshuse trækker naturligt gennemsnittet op, idet der skal få ansatte til at drive det enkelte parkeringshus. En runderende p-vagt har således en omsætning på omkring en million kr. Der er grundlæggende to forskellige forretningsmodeller indenfor parkeringsbranchen; de runderende p-vagter og parkeringshusene. De runderende p-vagter er dem, som man møder på gaden og på eksempelvis storcentrenes parkeringspladser. Hos denne type parkeringsvirksomhed er kapitalbehovet begrænset og det er derfor forholdsvis let at etablere denne type parkeringsvirksomhed. For parkeringshusene er kapitalbehovet betydelig større, idet der er meget kapital bundet i bygninger og elektronisk udstyr. Til gengæld er der et begrænset behov for personale, idet parkeringshuset næsten kan drive sig selv. Disse virksomheders største behov for ansatte er i forbindelse med overvågning af parkeringshuset. Endelig er der også de parkeringsvirksomheder, som lever af at drive parkeringshuse for andre. Denne type parkeringsvirksomhed har, ligesom den første type parkeringsvirksomhed, et beskedent kapital- og personalekrav og det er derfor også lettere at etablere denne type parkeringsvirksomhed. Parkeringsvagten skaber øget forretning for kunden Når eksempelvis et supermarked vælger at hyre et parkeringsselskab til at håndtere kontrollen med deres parkeringsplads, skaber det også øget omsætning for supermarkedet, idet kundecirkulationen bliver større, når der ofte er ledige parkeringspladser. Derfor er det ikke bare et spørgsmål for et supermarked om at holde styr og orden på Fuld fart frem afløst af afmatning Branchens omsætning i mio. kr < Omsætningsudvikling Branchen for parkering og vejhjælp har de senere år oplevet en stærk fremgang, som siden 2006 har været stagneret. Kilde: Danmarks Statistik

8 SIDE 67 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE deres parkeringsforhold, men det kan også skabe øget forretning. Branchestruktur for vejhjælpsbranchen Det vurderes, at vejhjælpsbranchen omsætter for omkring 1,5 mia. kr. og har ca ansatte, hvilket svarer til en gennemsnitlig omsætning pr. ansat på ca kr. Branchen domineres af nogle få store aktører og en række mindre virksomheder, som primært driver vejhjælp i forbindelse med anden værkstedsvirksomhed. I de seneste år har bl.a. forsikringsselskaber, foreninger, benzinselskaber og bilforhandlere indgået samarbejdsaftaler med vejhjælpsvirksomhederne, hvor man som kunde hos en af disse også kan få et godt tilbud på vejhjælp, hvorfor branchen på det seneste har oplevet en markant vækst. Branchen har omtrent 1,5 mio. private abonnenter og derudover en masse erhvervskunder. Fejl 40 er den hyppigste kunde Hvert år ydes der fra branchen omkring assistancer, hvoraf ca. tre pct. er bjærgningsopgaver i forbindelse med ulykker. Især vinterhalvåret tegner sig for en betydelig del af assistancerne, hvor starthjælp og glatføreuheld tegner sig for den langt overvejende del af assistancerne. De hyppigste vejhjælpsopgaver er starthjælp, hjulskift, elektriske fejl og mekaniske nedbrud. Oftest er disse opgaver, som kan klares på stedet. Der har på det seneste også været en stigning i antallet af bilister, som hælder forkert brændstof på bilen. Ifølge en undersøgelse foretaget af Topdanmark er den hyppigste årsag til vejassistancer den såkaldte fejl 40, som antyder, at fejlen befinder sig ca. 40 cm. fra rattet i form af bilens fører, som typisk har ladet bilen stå med lyset tændt eller lignende og derfor har brug for starthjælp.

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice 55 UDLEJNINGSSERVICE 56 TEKNISK KONTROL OG ANALYSE 58 PAKKERI- OG LAGERVIRKSOMHED SIDE 53 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE INDUSTRISERVICE Området industriservice beskæftiger sig

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011 branchestatistik Vagt og sikkerhed 2011 Vagt- og sikkerhedsbranchen omfatter vagttjenester og patruljering, værdihåndtering, personbeskyttelse, overvågning og kontrolcentraler. Branchens samlede omsætning

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik Renhold og kombinerede serviceydelser 2010 Inden for brancherne almindelig rengøring, specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen

Læs mere

servicesektoren i tal

servicesektoren i tal SIDE 13 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE servicesektoren i tal Servicesektoren (alle kerneområderne i serviceblomsten) i Danmark omsatte i 2008 for mere end 1.200 mia. kr., eller

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN

INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN ØKONOMISK ANALYSE 17. maj 2017 Industrien arbejder fem uger mere end servicesektoren For 50 år siden arbejdede medarbejderne i industrien 100 timer

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

Affald og genbrug er stadig kerneforretningen i miljøservice

Affald og genbrug er stadig kerneforretningen i miljøservice 70 AFFALDSHÅNDTERING 71 GENVINDING AF AFFALD 72 VANDFORSYNING 73 SPILDEVANDSRENSNING OG FORURENINGSBEKÆMPELSE SIDE 69 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE MILJØSERVICE Hovedbranchen

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark 1 Tal og tendenser 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark Analysen er udarbejdet af: Kasper

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

På 20 år: flere leverer offentlig service

På 20 år: flere leverer offentlig service DI ANALYSE september 216 På 2 år: 11. flere leverer offentlig service Til næste år der kun råd til en meget lille eller slet ingen vækst i det offentlige forbrug. Dette vil sandsynligvis føre til færre

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Almindelig rengøring er langt den største branche

Almindelig rengøring er langt den største branche 25 ALMINDELIG RENGØRING 29 SPECIALISERET RENGØRING 31 VINDUESPOLERING 33 ERHVERVSVASKERIER SIDE 23 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE RENHOLD OG VEDLIGEHOLDELSESSERVICE Området for

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere