maskinmesteren 4-7 Topkarakterer til nybagte maskinmestre 8 11 Maskinmester + ingeniør = udvikling og nye opfindelser September 2004 Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maskinmesteren 4-7 Topkarakterer til nybagte maskinmestre 8 11 Maskinmester + ingeniør = udvikling og nye opfindelser September 2004 Nr."

Transkript

1 September 2004 Nr. 9 maskinmesteren 4-7 Topkarakterer til nybagte maskinmestre 8 11 Maskinmester + ingeniør = udvikling og nye opfindelser Udgivet af Maskinmestrenes Forening

2 Innovation Opfindsomhed & Med en ny elektronisk elmåler kan a conto-betalinger og årlige reguleringer afskaffes. Den nye elmåler vil give forbrugerne direkte afregning af deres faktiske elforbrug. Elmåleren er produceret i udlandet, men inden den slippes løs hos danske forbrugere, skal den igennem en efterkontrol. Til det formål har maskinmester John Dines sammen med ingeniør Sven Heckermann opfundet og konstrueret et fuldautomatisk verifikationsanlæg Af Gurli Nielsen Vi hører om det hver dag! Danmark har brug for mange flere iværksættere, som kan skabe innovation og vækst indenfor højteknologiske områder! Én af dem, der har gjort opfordringen til virkelighed, er maskinmester og opfinder John Dines. Han har gennem de seneste år udviklet flere maskiner, som han enten har taget patent på eller fået brugsbeskyttet. Han har specialiseret sig i at konstruere specialmaskiner, hvor den allernyeste teknologi anvendes. Den seneste opfindelse er et fuldautomatisk verifikationsanlæg, som han har designet, konstrueret og bygget sammen med ingeniør og opfinder Sven Heckermann. Hvordan får man idéen til at opfinde et anlæg af den type? - Jeg havde fået en mindre opgave for NE- SA, og mens jeg arbejdede med at løse den, hørte jeg om projektet med den nye elektroniske el-måler Smart Read, som NESA havde fået idéen til, og som var ved at blive bygget i Kina. Men der var lige dét, at når målerne ankommer til Danmark, så skal de i henhold til krav fra dansk lovgivning efterverificeres, så man kan konstatere, om de opfylder såvel lovmæssige som kvalitetsmæssige krav. Enhver maskinmester kan forestille sig, hvad det vil tage af tid og penge, hvis denne kontrol skal foretages manuelt af mange hundrede tusind målere. Så jeg tænkte, at man måtte kunne opfinde en maskine, der kunne udføre den krævede efterkontrol fuldautomatisk, fortæller John Dines. Den elektroniske elmåler Den nye elektroniske elmåler kaldes Smart Read, og med den vil NESA kunne afregne det faktiske el-forbrug. Samtidig får kunderne også mulighed for løbende at kunne følge med i f.eks. el-, vand- og fjernvarmeforbrug. Forbrugere, der har lyst til det, vil også ved hjælp af bimålere kunne overvåge hvert enkelt elapparat, og der er mulighed for alarmer i tilfælde af brand, tyveri eller sprængte vandrør. NESA har selv fostret ideen og deltaget i udviklingen af Smart Read. Smart Read systemet er udviklet i et internationalt samarbejde og bygger grundlæggende på kendte og gennemprøvede kommunikationssystemer som sms via gsm/gprs og Bluetooth. Via NE- SA s website vil man også på sin pc, pda eller mobiltelefon kunne få individuelle rapporter efter samme princip, som når man bestiller kontoudtog hos banken. Fra venstre: Maskinmester John Dines og ingeniør Sven Heckermann mødte hinanden i Dansk Opfinderforening for ca. to år siden. Det blev indledningen til et frugtbart samarbejde om innovation. Begge mener, at man generelt burde være mere opmærksom på, hvor fantastisk godt de to uddannelser supplerer hinanden. 8 MASKINMESTEREN

3 højteknologi Gang i innovationen Udviklingen af Smart Read var på det tidspunkt, da John Dines hørte om den, i fuld gang, og det var i selve udviklings- og produktionsforløbet, han så muligheden for at komme på banen. Han så hurtigt, at der var en mulighed for at komme til at spille en rolle i efterkontrollen af produktet, fordi der her var en uløst opgave. Opgaver er som bekendt til for at blive løst, og eftersom afstanden fra tanke til handling er kort hos John Dines, blev et par hoveder lagt i blød for at finde en driftsøkonomisk løsning på opgaven. John fik solgt sin idé og fik en god uges tid til at frembringe et skitseforslag, som kunne præsenteres for NESA. - Da jeg havde fået grønt lys for idéen, ringede jeg straks til min netværksmakker, Sven Heckermann, som jeg øvrigt har truffet i Dansk Opfinderforening. Nu havde vi mulighed for at gøre det, vi begge brænder for: At finde på nye ting og nye løsninger kort og godt at være innovative! Sven og jeg knoklede dag og nat i en uges tid, og vi fandt på en løsning, som blev omsat i en skitse, der kunne præsenteres for NESA. De syntes heldigvis, den var så god, at det endte med, vi fik en projektaftale. - Aftalen indebar, at vi også skulle komme med et tilbud på maskinen. Og da vi skulle finde en pris, fik vi brug for vores veludbyggede netværk. Det hev og sled vi i, og det endte med, at vi kunne komme med et realistisk bud på projektet, forklarer John. Herefter kunne arbejdet med det fuldautomatiske verifikationsanlæg for alvor komme i gang! Og her ca. et halvt år efter vi begyndte, står vi med et næsten færdigt anlæg. Anlægsbeskrivelse Udgangspunktet for verifikationsanlægget er, at elmålerne ankommer i containere fra Kina - fordelt i en indpakning, der MASKINMESTEREN

4 Innovation Opfindsomhed & højteknologi er håndteringsvenlig ved udpakning. For at sikre et minimumsforbrug af emballage og samtidig genbrug af denne, blev der fra starten i logistikken taget højde for rette valg af ruminddeling og udformning. Elmålerne skal klimatiseres til 23 C±2 C, inden den videre proces kan foretages. Derfor er hele laboratorielokalet etableret som klimarum, herved kan selve produktionslokalet bruges som en slags mellemlager før og under testen. Ilægning De udtagne emner - målerne - placeres manuelt på fixturer på et aflangt transportbånd. Ved opstart skal der ilægges i alt 2 x 24 emner. Nu vil der være 24 emner placeret i fixturer i ilægningsmodulet og 24 emner placeret i fixturer i opvarmningsmodulet. Efterfølgende skal der kun placeres 24 emner på ilægningsbåndet, når processen er klar til næste trin. Opvarmning Opvarmningsenheden er et specialopbygget modul, hvor de 24 emner hver for sig bliver opvarmet ved hjælp af 220 volt. Denne opvarmning foregår ved, at 10 fjederpåvirkede kobberstifter bevæges ind i elmålerens terminaler fra målerens bund, og der tilsluttes 220 volt på de tre af klemmerne. Test Når opvarmningen er færdig, transporterer båndet 24 emner over i teststationen. Stregkoden på elmålerne bliver aflæst og dataopsamlet. Her står emnerne så klar udenfor hver sin teststation (24 stk. i alt). Yderligere vil der dataopsamles på hvert enkelt fixtur, der er fastmonteret med en brik. Alle brikker aflæses via briklæser og tæller og bruges blandt andet til styring for anlæggets PLC og prøvestandscomputeren. I hver enkelt teststation bevæges en connector med 12 fjederbelastede koniske kobberpinde ind i elmålerne, hvorved der etableres strøm og spændingsforbindelse samt aftastning på S/O klemmer. Nu vil den egentlige efterverificering (kontroltest) ske via den opkoblede prøvestandscomputer. Herefter bevæges en special konstrueret enhed ned over hver enkelt måler, og der foretages en optisk aftastning af en blinkende lysdiode, der blinker i frekvens med forbruget. Før og efter test vil 24 digitale kameraer tage billeder af målervisningen til senere databehandling. Montagestationen Ved endt test vil alle 24 emner automatisk blive transporteret videre til godkendelses- og montagesektionen. Her vil en specialenhed flytte den enkelte måler ud af transportbåndet over i en montageholder. Her monterer en robot stikben eller ledninger alt efter det valgte program. Stikben eller de automatisk afkortede og afisolerede ledninger fastskrues automatisk. Elmålernes terminalskruer afblændes herefter med et dæksel, der fungerer som en sekundær plombering, der ikke kan demonteres uden at gå i stykker. Sidst i processen transporteres målerne videre til en pick and place unit og de målere, der er godkendte, kører videre ud på sidebanen. Målere med mekaniske- eller elektroniske fejl droppes automatisk ud. Samtidig med denne proces aflæses stregkoden, for blandt andet at kunne identificere, om den enkelte måler er med stikben eller ledninger. Denne dataopsamling behandles i et andet datasystem. PRODUKTINFORMATION Smart Read overvåger konstant forsyningsspændingen og registrerer, hvis den bliver for høj eller lav. Bluetoothteknologien åbner nye muligheder for lokal, trådløs kommunikation til at overvåge, styre og aflæse detailmålere her med Palm Top. Specifikation: IEC Class 1.0 elmåler med DIN tilslutning Målerområde: 3x1(80) A, 3x V, 50hz Pulsudgang: 50 Kommunikation: IEC Mode C baud Forbrug: mindre end 1,5 VA ESD: IEC Måleren Smart Read er baseret på shunt-teknik med en nøjagtighed bedre end 1 pct. (typisk 0,25%). Smart Read kan både monteres som direkte tilsluttet måler og som transformertilsluttet måler. Den er bygget op som 3-faset måler med særlige terminaler til tilslutning af spænding. Den kan bruges som 1-, 2- og 3-faset måler. Den er udformet, så den ikke kan monteres med stikben i en standard målerramme og alternativt kan monteres på en DIN-skinne. Hvis forsyningen afbrydes delvis, sendes en alarm. Hvis forsyningen afbrydes helt registrerer dataloggeren tidspunktet for afbrydelsen. Den registrerer også, hvornår spændingen vender tilbage. Smart Read overvåger konstant spændingsniveauet og registrerer afvigelserne, hvis spændingen bliver mere end 6 pct. for høj eller mere end 10 pct. for lav. Tidspunkterne for afvigelserne kan aflæses via SMS. Smart read kan monteres direkte i LK s stikbenssystem GSM/GPRS Systemet bygger på den nyeste GSM-teknik. GSM er et gennemprøvet og stabilt kommunikationsmedie. Via GPRS er der adgang til internettet. Frekvensområde: Dual band EGSM 900/DCS 1800 GPRS: klasse 10 Temperaturområde: -20 C til 50 C Kommandoer:AT-commands (ETSI 7.07 og 7.05) Trådløs kommunikation Alarmsystemet anvender Blutooth-kommunikation, og grundenheden er placeret i selve Smart Read. Kommunikationen til overvågningsenhederne er baseret på Bluetooth klasse 1 med en ræk- 10 MASKINMESTEREN

5 Lager Målerne lægges manuelt i samme emballage, som de blev leveret i, idet papskillevæggene flyttes et hak eller to, så der er plads til ledninger eller stikben. Godt makkerskab De to opfindere og projektmagere, John og Sven, arbejder tæt sammen om de opgaver, der løses i fællesskab, men i øvrigt fra hver deres enkeltmandsfirma. I det aktuelle projekt er det John, der har rollen som opfinder, projektleder og koordinator, mens Sven opfinder, detailprojekterer og står for det meste af kontakten til underleverandører. Men sådan noget som indkøring af anlægget deltager de begge lige aktivt i. John Dines lægger ikke skjul på sin begejstring over det gode samarbejde, der hersker mellem ingeniøren og maskinmesteren, og mener, at man generelt burde være langt mere opmærksom på, hvor fantastisk godt de to uddannelser supplerer hinanden. Vi har et enestående samarbejde og holder løbende fælles projektmøder og udarbejder fælles statusrapporter til kunden. I øjeblikket er vi i fuld gang med at bygge anlægget, som vi regner med vil køre på fuld kraft inden jul. NESA er også en fantastisk god kunde at arbejde for. De har fuld tillid til, at vi finder de helt rigtige løsninger. Vi har f.eks. også selv fundet alle vore underleverandører, som sender enkeltdele til det montageværksted, som vi har etableret i Vedbæk. Det fuldt færdige anlæg skal stilles op hos NESA i Vangede, fortæller John. Kostbart at blive iværksætter John Dines er 37 år og uddannet maskinmester dels fra Københavns og dels fra Aalborg Maskinmesterskole. Inden han begyndte på maskinmesterstudiet fik han en håndværksuddannelse som lastvognsmekaniker fra Mercedes. Efter maskinmestereksamen tog han ud at sejle som 2.- mester hos DFDF (Esbjerg Harwich). Efter ca. halvandet år til søs fik han job som sektionsleder på Q8 olieraffinaderiet på Stigsnæs. Det førte videre til en stilling som rådgivende salgsingeniør hos Square Oil, hvor han var ansat i otte år, inden han i 2003 tog springet og realiserede drømmen om egen virksomhed. Det med egen virksomhed har ligget latent i John Dines i mange år, og allerede for seks år siden, mens han stadig arbejdede som lønmodtager, udtog han med henblik på egen virksomhed patent på sin første opfindelse. - Når der gik så lang tid, inden jeg begyndte for mig selv, hænger det sammen med, at jeg først skulle have sparet nogle penge sammen. Det er dyrt både at udtage patenter og sætte i værk, og der er ikke megen hjælp at hente hverken hos det offentlige eller i private innovative miljøer. Her er man mest interesseret i IT og bioteknologi og ikke i mere risikofyldte projekter - selvom der skriges på flere iværksættere, siger John Dines. Heldigvis tegner fremtiden lys for John s virksomhed. Der er masser af spændende opgaver, som vinker forude. Det drejer sig blot om, som han siger, at kunne se mulighederne i at anvende innovative løsninger for at skabe bedre driftsøkonomi! INTERNATIONALT SAMARBEJDE kevidde, der dækker en parcelhusgrund. Alarmsystemet sender SMS er til kunden, hvis der er problemer. Hvis kunderne vil ændre indstillingerne eller styre forbruget, sender de en SMS direkte til Smart Read. Der skal ikke installeres betjeningspanel, fordi al betjening sker via SMS. Type: Bluetooth 1.1 Antal tilsluttede enheder: 25 Antal forbindelser: 3 samtidigt Hukommelse: 4MB RAM og 4MB FLASROM Detailmåler Fjernaflæst Sparometer giver et detaljeret overblik over el-, vand- og fjernvarmeforbrug. Kunden kan ifølge forbruget på sin mobiltelefon og på en individuel web-side med detaljerede rapporter over forbruget. Sparometer registrerer de enkelte enheders forbrug, når man sætter det i en almindelig stikkontakt. Man aflæser vand- og fjernvarmemålere ved at slutte målerens pulsudgang til Sparometers pulsindgang. Kommunikation: 50 puls Nøjagtighed: IEC Class 2. Bimåler med ekstern pulsindgang Efter NESA fik idéen til Smart Read er selve udviklingen af måleren sket i samarbejde mellem NESA, RTX Teleicom, Sonofon og Uni-Meter i Californien. Produktionen foregår hos Qiujing i Kina. RTX Telecom (www.rtx.dk) har udviklet og leveret GSM/GPRS modulet og Bluetooth modulerne. Uni-meter (www.uni.meter.com) har leveret måler, spændingsforsyning og overvågning. Quijing Uni-meters produktionspartner i Kina producerer målerne. SONOFON har deltaget i udviklingen af Smart Read løsningen uden SIM-kort og leverer SMS-transporten mellem målerne og NESA. S.L. Electric (www.sl-electric.dk) leverer detailmålere. De anvender tyske underleverandører i udviklingen og produktionen. S. L. Electric leverer den særlige version af Sparometer med puls ud- og indgang. NESA (www.nesa.dk) sælger el og rådgivning om el- og energibesparelser og rummer ca aftagepunkter. Inno-Vision Consult, Ingeniør- og handelsfirma v/maskinmester John Dines (www.inno-vision.dk) Hetech, v/ingeniør Sven Heckermann (www.hetech.dk) MASKINMESTEREN

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne

Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne NEXT EUD - en forberedelse på fremtiden Af Josephine Eliasen - Next EUD elev - TEC Elektriker Next EUD er et nyt grundforløbskoncept på tværs af tre skoler med

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler

Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler November 2009 Michael Dam, Energi Horsens Erhverv A/S (nu NRGi Rådgivning) Martin Dam Wied, NRGi Rådgivning Allan Hansen,

Læs mere

IT i folkeskolen Præsentation af IT-projekt - Hjordkær Skole. do IT simple. IT i folkeskolen - Do it a new way:

IT i folkeskolen Præsentation af IT-projekt - Hjordkær Skole. do IT simple. IT i folkeskolen - Do it a new way: IT i folkeskolen Præsentation af IT-projekt - Hjordkær Skole do IT simple IT i folkeskolen - Do it a new way: I dag lever vi i en verden, hvor teknologien udvikler sig hurtigere end nogen sinde før. Hermed

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter August 2006 Udarbejdet med tilskud bevilget fra ELFOR af: EnergiMidt A/S Powerlynx A/S Embedit A/S ELFOR Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg Jyllandsgade

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Mød årets mest lovende

Mød årets mest lovende iværksættere Mød årets mest lovende Det er ikke kun æren, der er på spil, når Business Region Aarhus uddeler Iværksætterprisen 2015. De ni nominerede konkurrerer også om 15.000 kr. fra Nordea og et uvurderligt

Læs mere

Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning

Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning Afslutningsrapport 15. januar 2005 Projekt Automatiseret dataindsamling og bearbejdning Af: Ole Dolriis, IOT Jan Lund, OTS Lars Bo Dziegiel, DJF Årslev Palle Hermansen, IOT Ole Bærenholdt-Jensen, DEG GreenTeam

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

mfood Direct En forretningsimplementering

mfood Direct En forretningsimplementering Department of Computer Science Aalborg University, Denmark 9. juni - 2009 mfood Direct En forretningsimplementering Esben Skov Pedersen Martin Møller Larsen Lars Tabro Sørensen Department of Computer

Læs mere

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet Lørdag den 2. marts 2013 7 TEMA 12 sider med nyheder og baggrund indenfor elektronik og kommunikation i fiskerierhvervet Sikkerhed og velfærd har høj prioritet AKTUELT Fiskere investerer gerne i elektronik,

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Kolding Bibliotek. kasserer papirnusseriet. TEMPO+ Nemmere og hurtigere boglevering. Biblioteksmedier halverer leveringstiderne

Kolding Bibliotek. kasserer papirnusseriet. TEMPO+ Nemmere og hurtigere boglevering. Biblioteksmedier halverer leveringstiderne l.a: Nyt fra Biblioteksmedier TEMPO+ Nemmere og hurtigere boglevering Biblioteksmedier halverer leveringstiderne Kopisikring lægger en dæmper på spiludvalget Kolding Bibliotek kasserer papirnusseriet Sæt

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis Vestfrost får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis A/S Vestfrost får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Kommunikation Nr. 3 - august 2006

Kommunikation Nr. 3 - august 2006 Kommunikation Nr. 3 - august 2006 Stort marked inden for virksomheder og institutioner: Fremtiden er trådløs Optimal føringsvej til fiber: Lightrax sikrer de fiberoptiske kabler Nye telefoncentraler fra

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Industry Information. Ny standard for energisparemotorer. SIMATIC S5-S7 migration. Faxe Bryggeri

Industry Information. Ny standard for energisparemotorer. SIMATIC S5-S7 migration. Faxe Bryggeri Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 1 april 2010 Ny standard for energisparemotorer SIMATIC S5-S7 migration Det betaler sig at opdatere PLC en Faxe Bryggeri Måleinstrumenter

Læs mere