Information til ledere i Orient Fodbold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til ledere i Orient Fodbold"

Transkript

1 Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub som Orient. Overordnet Organisation Orient Fodbold er en aktivitet under Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient. I daglig tale kalder vi den overordnede del af Orient for Hovedforeningen (HF). Fodboldafdelingens direkte kontakt til HF varetages af Fodboldafdelingens formand, der deltager i et månedligt møde i foreningens Hovedbestyrelse. Orients Hovedbestyrelse består af alle Aktivitetsformænd samt foreningens Forretningsudvalg. Du kan finde information om Orient på hjemmesiden: Den daglige drift af Fodboldafdelingen varetages af Fodboldudvalget (FU), der fungerer som Fodboldafdelingens bestyrelse. Fodboldudvalget består af fodboldformanden, oldboysformanden, seniorformanden, kasserer, hulebestyrer, ungdomsudvalg (UU) samt sekretær. Ungdomsudvalget Ungdomsudvalget varetager de overordnede og administrative opgaver i ungdomsafdelingen. Samtidig er de det direkte bindeled mellem FU og trænere/ledere samt spillere og forældre i ungdomsafdelingen. Ungdomsrådet Ungdomsrådet er oprettet for at inddrage de unge spillere i klubbens arbejde. Rådet består pt. af 1-2 spillere fra U13 og op til U19, en koordinater samt en repræsentant fra UU. De har bl.a. arrangeret klubaftener i vintersæsonen: Den første fredag i måneden, hvor alle ungdomsspillere er velkomne. Der serveres mad til kr. 25,-, som man selv kan være med til at tilberede, hvis man har lyst. Ellers er der spil og hygge, og hvad de ellers finder på. Der er naturligvis altid voksne med til disse arrangementer. Ind- og udmeldelser Spillerne har 2-3 ugers prøvetid, hvorefter det er træner/leders ansvar, at spilleren bliver meldt ind. I prøveperioden er spilleren ikke forsikret i Orient. Ingen spillere må deltage i kampe før de er indmeldt. Indmeldelsesblanketter hænger bag døren ved indgangsdøren til Hulen. De udfyldte blanketter samt fotogodkendelsen afleveres i Hulen. Husk også at meddele evt. udmeldelser til den medlemsregisteransvarlige. Evt. spillercertifikat rekvireres ved henvendelse til den ansvarlige for medlemsregistrering og/eller UU. Kontingentfrihed Orient Fodbold drives af frivillige og ulønnede ledere og trænere. Vi har dog mulighed for at påskønne dette arbejde i form af kontingentfrihed for dig, din ægtefælle/samlever samt dine hjemmeboende børn under 18 år. Denne kontingentfrihed omfatter alle aktiviteter i Orient. Det vil sige, at du og din familie, ud over at deltage gratis i fodboldafdelingens aktiviteter, også har mulighed for at gå til svømning, gymnastik eller en af de andre aktiviteter i Orient. Der gives kontingentfrihed til én træner og én holdleder, pr. hold vi har i turnering. Der gives ikke kontingentfrihed til forældre, der en gang imellem giver en hånd med, når træner eller holdleder melder forfald. Ud over dette kan Fodboldudvalget i særlige tilfælde tildele kontingentfrihed. For at opnå kontingentfrihed skal følgende krav være opfyldt: - Du skal være medlem af Orient Fodbold - Du skal have afleveret pædofilierklæring til klubben - Du skal have indgået aftale med Fodboldudvalget om dit engagement i Orient Fodbold Når disse krav er opfyld, sender du blot en til Fodboldudvalget, hvor du beskriver dine ønsker for kontingentfrihed. Det er vigtigt, at du husker eventuelle aktiviteter i andre grene af Orient samt den øvrige del af din husstand. Kontingentfriheden træder i kraft, når du modtager det bekræftende svar fra Fodboldudvalget. 24. april 2012 Side 1

2 Arbejdsopgaver At arbejde med et hold som træner og holdleder er teamwork. Derfor skal denne beskrivelse af arbejdsfordelingen ses som vejledende. Det er altid de enkelte trænere og holdledere, der i fællesskab tilrettelægger deres arbejde med holdet. Holdlederens opgaver Holdlederens job er at sørge for al administration, så træneren kan koncentrere sig om at træne. Det betyder bl.a. at holdlederen sørger for at udskrive, maile og/eller uddele holdets kampprogram. Producere kampkort når træneren har udvalgt spillerne til kampholdet. Tage hånd om holdets holdkasse, både udgifter og indtægter, og afregne med fodboldafdelingens kasserer. Holdet kan sagtens sørge for indtjening til holdets ture, klub-tur, afslutning og hvad der ellers kan dukke op. Tage kontakt til modstandere for evt. kampflytninger både ude og hjemme. Disse kan flyttes via KlubOffice (www.kluboffice2.dbu.dk), (kode fås ved henvendelse til formanden og /eller UU). HUSK altid at sende kopi af besked om kampflytning til Hulebestyreren, dommeren og til Holdlederen sørger også for at klubbens kamptøj vaskes samlet, enten ved at udfærdige en vaskeliste, så tøjet vaskes samlet på skift hos spillernes forældre, eller ved selv at vaske. Det er en god idé, at sørge for frugt til spillerne i halvlegen. Holdlederen kan evt. uddelegere denne opgave til forældrene. Til hjemmekampene kan man bare bestille frugt i Hulen. Hvis holdet ønsker at deltage i private stævner, er det holdlederen, som tilmelder. Der findes mange muligheder via hvor man bl.a. kan tilmelde sig nyhedsbrev, så de seneste stævner sendes pr. mail. (For økonomi: se senere punkt). Ud over klubbens tilskud må holdkassen selv betale yderligere stævner både udendørs og indendørs. Endvidere: Vedligeholde holdets medlemsliste Deltage i Træner/Leder møder (T/L) Udfylde holdkort inden kamp (sættes efterfølgende i mappen i Hulen) Indrapportere hjemmekampresultat til DBU Sjælland Arrangere transport til udekampe Trænerens opgaver Forberede og gennemføre den fodboldmæssige udvikling af spillerne på sit hold. Udtage spillere til kamp og stævner. Lede holdet under kamp sammen med holdlederen. Deltage i Træner/Leder møder (T/L) Sørge for oprydning efter både træning og kamp både indendørs og udendørs. Spillerne bør inddrages heri, og husk især at feje i både vores og gæsters omklædningsrum efter kamp. Træning Fra efter påske til efterårsferien trænes der på græs. Vores hjemmebane er på Islev Skole, men vi får som oftest også tildelt træningstider på andre skoler i Rødovre samt i Espelunden. Om vinteren er der mulighed for indendørstræning i gymnastiksale på forskellige skoler i Rødovre. Endvidere er der grusbane- og kunststofsbaner til de ældste på henholdsvis Horshøjvej og i Espelunden. Målmandstræning Der er træning for klubbens målmænd på Islev Skole en gang om ugen. Træningen forestås af veluddannet målmandstræner, og opdeles typisk efter alder og niveau. Klubbens målmænd betaler ikke ekstra for denne ydelse, men vi forventer at de møder op. Håndtering af klubbens tøj (kamptøj) Alt kamptøj er klubbens ejendom. Det fremgår af aftalen med sponsor, at det indkøbte tøj forbliver klubbens ejendom, samt at klubben har rådighed over tøjet, også efter aftaleperiodens udløb. Tøjet skal bæres i alle turneringskampe, ved stævner og andre kampe. Undtaget herfra er f.eks. vinter udendørsstævner, hvor forholdene gør det upraktisk at spille i det normale kamptøj. Kamptøjet (trøjer, shorts og strømper) skal altid holdes samlet og vaskes samlet. Naturligvis skal rødt og hvidt vaskes hver for sig og på max. 40. Tøjet må ikke tørretumbles. Tøjet må selvfølgelig gerne gå på omgang samlet mellem spillerne på holdet, når det skal vaskes. Det må under ingen omstændigheder udleveres til de enkelte spillere. 24. april 2012 Side 2

3 Det er altid træneren/holdlederen der har ansvaret for, at kamptøjet holdes samlet samt at kamptøjet ser præsentabelt ud i respekt for klubben og sponsoren. Boldrum Boldrummet ligger ved siden af Hulen og er fodboldafdelingens materialerum. Hvert hold har her et skab til deres egne bolde, toppe, veste mm. Her findes også fællesmaterialer: Futsalbolde, grusbolde, målnet (2 x 7-mands og 1 x 11- mands) og 6 små mål. Her er også pumpe til boldene, hjørneflag og vinkeflag. Det er i alles interesse, at rummet er ryddet op og ser pænt ud. En gang årligt samles alle trænere og ledere til en gennemgribende forårsoprydning. Nøgler Som leder i Orient Fodbold skal du have et sæt ledernøgler. Det består af flg. Nøgler: Hulenøgle der giver adgang til Hulen, toilettet og boldrummet. Køkkennøgle der giver adgang til køkkenet i Hulen Nøgle til de indvendige døre til omklædningsrum Bemærk at nøgle til yderdørene til omklædningsrum befinder sig i pedalen bag hoveddøren i Hulen. Nøglerne udleveres af Ungdomsudvalget. De er nummererede og SKAL afleveres tilbage til ungdomsudvalget, såfremt man stopper som T/L. De må under ingen omstændigheder overdrages andre eller til nye T/L. Man kvitterer for modtagelse af nøgler. Hvis nøglerne ikke tilbageleveres hæfter man for omstilling af låse samt nye nøgler i 75 eks. Nøgle til Orienthuset på Vårfluevej rekvireres efter behov hos formanden eller ungdomsudvalget. Orienthuset Orienthuset er klubhus for Orient og er beliggende på Vårfluevej 15. Her er der bedre plads end i Hulen, og der er væsentlig bedre køkkenfaciliteter med komfur og opvaskemaskine samt rigtigt service og bestik til ca. 50 personer. Det er muligt at booke Orienthuset til aktiviteter i Orient, men ikke til private arrangementer. Bookning af huset foregår via foldboldafdelingens formand eller ungdomsudvalget. Hulen Hulen er fodboldafdelingens klubhus på Islev Skole. Hulen er indrettet som en mellemting mellemet cafeteria og et møderum. Det er muligt for dig at reservere Hulen til aktiviteter, der er relateret til dit arbejde i Orient. Det kan f.eks. være til afslutninger for holdet, forældremøder eller tilsvarende. Uden for fodboldsæsonen er det også muligt at leje Hulen til private arrangementer. En reservation af Hulen skal altid aftales med vores Hulebestyrer for at være gyldig. Ved arrangementer, der afholdes i Hulen, er det ikke muligt selv at medbringe drikkevarer de skal købes i Hulen. Efter lån af Hulen, skal du altid sørge for: Afvaskning af køkkenflader og borde Feje og vaske gulv Tømme skraldespande og isætte nye poser Borde og stole sættes på plads (se tegning i Hulen) Skraldeposerne skal smides i den grønne container, som står for enden af fodboldbanen. I Hulen kan der købes øl, vand, slik, frugt, toast mm. Der er altid åbent ved kampe. Det er muligt for T/L at købe holdsodavand til favorable priser. Der er også mulighed for at bestille frugt til halvlegen hos hulebestyren et par dage i forvejen. Derudover er der gratis kaffe til T/L - 1 kop af gangen. Det er også muligt at låne grillen, køer til billard samt bat og bolde til bordtennis. Der er også forskellige andre spil. Endvidere er der plads til taktikmøder i den bageste del af Hulen. Her er der tavle og whiteboard, som frit kan benyttes. Sociale arrangementer Orient Fodbold afholder hvert år forskellige sociale arrangementer, såsom julefrokost (kun for frivillige trænere/ledere), ungdomsdag (gerne en lørdag i foråret), Ungdomsårsafslutning samt en workshop den første lørdag i februar, hvor den bedre halvdel er inviteret til middagen om aftenen. Endvidere deltager Orient Fodbold i Rødovre Kommunes T/L-fest den første lørdag i september (for trænere/holderledere med partner). Det er klubbens håb, at man så vidt det er muligt, deltager i disse arrangementer. Aktiv forælder Da Orient Fodbold er drevet af frivillig arbejdskraft, er der brug for alle, som ønsker at give en hånd med. Så hvis der skulle være en aktiv forælder tilknyttet jeres hold, og som har mod på andet end et træner/holdleder job, er personen mere end velkommen. Det kunne være vagter i Hulen, lidt hjemmebag til ungdomsafslutningen, en aktiv post ved ungdomsafslutningen, hjælp til banko eller noget helt andet. Spørg Ungdomsudvalget om nærmere information. Dommere 24. april 2012 Side 3

4 Holdene kan bestille uddannet dommer til deres hjemmekampe på Islev Skole hos dommerkoordinatoren. Tariffen er: 7 og 9-mands: Kr. 110,- (normalpris: 150,- + kørsel) 11-mands: Kr. 130,- (normalpris: 180,- + kørsel) Pengene refunderes af klubben ved holdafregning. Uddannelse Via Rødovreordningen har vi mulighed for at tilbyde kurser til både trænere og holdledere. Det kan f.eks. være dommerkursus, trænerkursus eller lederkursus. Aftaler om uddannelse sker ved henvendelse til fodboldafdelingens kursuskontakt og/eller UU. Økonomi I forbindelse med afvikling af turnering i DBU Sjælland afholder klubben udgifter til dommer, transport, vask og turneringsafgift. Der ydes yderligere tilskud til indendørsstævner i vintersæsonen: Kr. 50,- pr. spiller (ikke spillere i restance). Når turneringsprogrammet ligger klar i marts og august foretages der afregning med de enkelte hold. OrientExpressen OrientExpressen er en støtteforening, der har til formål at skaffe midler til rejseaktivitet i ungdomsafdelingen. Det gør de ved bl.a. at afholde banko 9-10 gange årligt i festsalen på Islev Skole. Også overskud fra Hulen indgår i denne pulje. Det er vigtigt at forældre, spillere og andet godtfolk gøres opmærksom på dette, da vi er afhængige af disse midler i ungdomsafdelingen. Træningsture Hvert år op til påske arrangerer klubben en træningstur til udlandet for de årige. For de yngre årgange, op til 10 år, arrangeres en weekend i Danmark. Samtidig med at der naturligvis trænes, er turene i høj grad baseret på det sociale samvær og sammenhold på tværs af årgangene. Klubben prioriterer disse ture meget højt, og det er derfor håbet, at alle trænere og ledere deltager, hvilket naturligvis er gratis for disse. Pædofilipolitik Som leder i Orient Fodbold skal du 1 gang om året aflevere underskrevet børneattest. Dette foregår typisk til workshoppen, men ingen må træne før denne er underskrevet! Samværspolitik I Orient taler vi ordentligt til hinanden ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende. Vi respekterer ligheder og forskelligheder. Principielt har vi plads til alle, så længe loven følges. Vi hepper på vores hold, men kommer aldrig med nedværdigende tilråb til/om modstanderen eller dommeren. Alkoholpolitik I Orient serveres ikke alkohol til personer under18 år. Det accepteres ikke at trænere eller ledere møder op til kamp eller træning i en tilstand, hvor de er påvirket af alkohol. Der indtages naturligvis ikke alkohol, når man er sammen med eller er direkte ansvarlig for tilsyn med børn. Rygepolitik Hulen er røgfrit område. Rygning er forbudt i alle omklædningsrum og træningslokaler. Fotopolitik Til træning, kampe og andre arrangementer, tager vi fra tid til anden billeder af spillerne. For at offentliggøre dem skal vi have forældrenes accept. Det skal lige bemærkes, at det kun er billeder som betegnes som profilbilleder, (dvs. billeder hvor ansigt ses tydeligt, eller kun en enkelt person optræder på) vi skal have accept på at fremvise. Hjemmeside Fodboldafdelingen har sin egen hjemmeside, som hedder Her er der oplysninger om holdene, telefonliste, kalender m.m. KlubOffice Her er det muligt for holdlederne at foretage kampændringer, se medlemsliste for holdet samt eventuelle restancer. Ca. 1 gang pr. sæson gennemgås KlubOffice for nye T/L. Alarmsystem Mange indbrud og meget hærværk er desværre udmundet i, at vi har set os nødsaget til at installere alarmsystem i vores lokaler på Islev Skole. Der er tilknyttet diverse finesser til dette system. Vi håber, at alle I frivillige og vores 24. april 2012 Side 4

5 spillere, vil hjælpe og medvirke til, at disse forhold beskyttes, så vi alle kan have glæde af lokalerne og ikke betale unødige udgifter, som jo i sidste ende desværre tages fra spillernes virke. 24. april 2012 Side 5

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere