Kapitel 9. Sabotageteknik. Opklaringsfasen. Planlægningsfasens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 9. Sabotageteknik. Opklaringsfasen. Planlægningsfasens"

Transkript

1 Kapitel 9 Sabotageteknik Der er mange myter om, hvordan vi arbejdede som sabotører, og hvordan aktionerne blev planlagt. Her beskrives, hvordan vi greb tingene an, og hvilke vanskeligheder vi stødte på. Opklaringsfasen Vi kunne få en ordre oppefra, eller vi kunne få nogle tips, som vi afprøvede og efterfølgende forelagde for ledelsen. Når opgaven var klar, gik vi i gang med indsamling af oplysninger: Bygningernes beskaffenhed var det jernbeton eller træskure? Lokalernes beliggenhed. Ind- og udgange, døre, låsesystemer, nøgler, maskinernes placering. Hvilke maskiner var af størst betydning? Kan det ødelægges med et eller andet ufarligt? Med sukker i cementen? Sukker i benzinen? Eller med et stinkstof som f.eks. Sabodeur. Kan man smadre det f.eks. med en hammer? Flere hundrede topstykker til flymotorer blev ødelagt med forhamre på B&W. Kan det brændes af? Er man nødt til at sprænge det i luften? Kan man lamme altså ødelægge ved blot at sætte en enkelt del, en enkelt maskine ud af spillet? Planlægningsfasens betydning for et godt resultat blev ofte undervurderet, og enkelte nye folk, som gik fra den ene vellykkede aktion til den anden, tillagde af og til i deres ungdommelige overmod sig selv og deres handlekraft, som værende den udslagsgivende faktor. Desværre resulterede det i sjusk med banale sikkerhedsregler, og flere måtte betale med deres eget og kammeraters liv. Indsamling af oplysninger var langsommeligt, tidskrævende og kedsommeligt typisk arbejde for vandbærere. Fatter gav mig en fantastisk god fidus: I smedeforbundet havde partiet en mand, som havde et kartotek, hvor han havde partimedlemmer registreret. 197

2 Kaj Henning Schmidt med dæknavnet»niels«flygtede fra Sverige til Danmark og blev anholdt på Anholt. Han var planlægger og hovedmand i nogle af Bopas største aktioner. På den måde fik vi kontakt og en utrolig sikker insider information. Det kunne betyde, at vi også kom ud for små personlige opgør. Ved en aktion fik vi kun nogle vigtige informationer på betingelse af, at vi gav vor kilde ord på, at vi ville give en af vagterne en lærestreg, fordi denne vagt som han så smukt udtrykte det var et ualmindeligt stort, dumt, højrøvet svin. Da jeg var noget henholdende i mit svar, blev han bindegal og klappede i. Hvis ikke du lover mig at ordne den fyr, hvis ikke du vil give mig hånd på det, kan du bare skride! Han fik hånden, og da vi bulede butikken, måtte jeg lige kontrollere, om kammeraternes opdragelsesmetoder havde haft den aftalte virkning. Vagten lå i et hjørne af vagtstuen og jamrende igen og igen: Nåde, nåde, jeg gør det aldrig mere. Efter hver aktion skulle man skrive en aktionsrapport til bureaukraterne (ledelsen), derfor opsøgte jeg igen kontaktmanden for at høre, om vort arbejde var udført tilfredsstillende. Han var begejstret over pædagogikken, men var noget svær at få til at samle sig om det væsentlige, nemlig, om fabrikken var ude af stand til at rustbeskytte tyske ubådsdele. Nogen har givet undret sig over, hvordan Bopa med så stor sikkerhed kunne få kendskab til de enkelte værnemagervirksomhe- 198

3 der og deres produktion. Nogle af Bopas afdelinger fik nøjagtige tegninger fra forsikringsselskaber og fra forskellige kommuners tekniske afdelinger. En af vore bedste kilder var DSB. KK fortalte mig, at han havde faste møder på Hovedbanegården hver morgen, hvis ikke han lige var ude i andre forretninger. DSB-folkene oplyste hvilke jernbanetransporter, der skulle igennem distrikterne inden for det næste døgn. En af vore folk i Nationalbanken havde det job at kontrollere alle værnemagernes regninger, så på den måde havde vi det bedste og sikreste udgangspunkt, nemlig værnemagervirksomhedernes egne opgivelser. Men ellers var det med at hænge rundt om i gaderne og observere, hvem der kom og gik, hvor de boede osv. På en fabrik satte vi en nævenyttig funktionærs dødsannonce i aviserne og sendte kondolencetelegrammer og kranse til konen. Denne form for pædagogisk påvirkning blev finansieret af vore lommepenge, og den gav resultater. A l a rmsystemer Vagter var et særligt problem. Nogle hilste man venligt på. Det var nok at linde på skjorten, så de kunne se pistolen, og nogle steder blev man mødt med bemærkningen:»nåh, er det nu dig igen?«andre måtte man pacificere. Vagterne på B&W var specielt udvalgt af ledelse og arbejdere. Det var besindige folk, som var meget hjælpsomme, når de fik besøg. Men for at være helt sikre på, at ulykker blev undgået, var deres revolverhylstre plomberede og maskinpistolerne låst inde i et pengeskab i vagtstuen. Af Frikorpsets rester dannedes Schalburgkorpset, herunder Sommerkorpset, det blev ledet af kaptajn Poul Sommer fra det danske krigsvæsen. Det var de farligste sabotagevagter, for de var helhjertede nazister. Arbejderes holdninger til sabotage De første fabrikker, hvor jeg var inde og genne arbejderne ud, var ikke altid lige morsomme. Tyskernes nederlag ved Stalingrad hjalp dog noget på de valnes holdninger. Men propagandaen i Danmarks Radio især fra en af nazisternes dygtige propagandister, Krenchel var så effektiv, 199

4 at det var lige før jeg også ville sige undskyld. Denne propaganda fik mange til at se negativt på sabotagen. Endelig gjorde vi jo folk arbejdsløse. Mange frygtede at blive sendt til Tyskland. På en måde forstod jeg dem godt. Flere gange mumlede de og kom med spydige bemærkninger:»drengerøve, barnerumper«. Værst var det, at mange skyndte sig så langsomt, at de ligefrem gik baglæns. De prøvede at trække tiden ud vel vidende, at tiden arbejdede for dem og imod os. Et sted så jeg et par store, frække smedetampe fylde lommerne med kostbart måleværktøj letomsættelige varer på den sorte børs. Da jeg nærmede mig, sparede de ikke på deres grovheder. Overbeviste om, at drengerøven ikke kunne eller ikke ville gøre dem noget, grinede de ad mig. Aldeles rasende råbte jeg, så alle i hallen kunne høre det: Nu skal I edderhyleme se at få lettet røven! De grinede blot fjoget, og tempoet blev demonstrativt sat endnu en tak ned. Jeg knaldede nogle skud af, så det peb om ørerne på dem, og skreg: De næste skud får I i røven. Det hjalp, men drengerøven var ikke tilfreds. De prøvede at gemme sig i flokken af arbejdere og funktionærer, men jeg beordrede dem ud foran hele flokken og skreg: Tøm lommerne, I to sortbørshajer! Det kneb igen, jeg sigtede direkte på den største og råbte: Har du ikke tømt lommerne, inden jeg har talt til tre, skyder jeg dine nosser i laser. Lommerne blev tømt, men lige så grove og brovtende, de havde været ved min entré, lige så ynkelige var de nu, da de blev afsløret som et par gemene forbrydere. En dag spugte Kaj Schmidt, kaldet»niels«, mig: John (som var mit dæknavn), vil du tage dækningen (vil du påtage dig at sikre aktionsholdet) af Radiofabrikken Always i Boyesgade? Jeg kan da kigge på den. Nogle dage efter fik han følgende besked: 200

5 Med disse falske nøgler gav Christian Johansen (senere Staffe) os adgang til 3 tons sprængstof på et af Hærens forter. Vi kan garantere absolut arbejdsro i 5 minutter og ellers, hvis det går galt, op til 8 minutter. Jeg var kommet frem til dette resultat på følgende måde: For fuldt drøn kørte jeg på cykel fra de nærmeste steder, hvorfra tyske udrykningshold ville blive sendt af sted til aktionsstedet, og tog tid på sekunder. Regnestykket så da således ud: Fra alarmen blev slået, og til udrykningsholdet var klar til udrykning, gik der minimum 2 minutter. Tyskernes køretid var 4 minutter. Den tid, vi kunne holde udrykningsholdet stangen og holde flugtvejene åbne, var 2 minutter. Tid for aktionens udførelse højst 8 minutter. Skulle denne aktion lykkes og vi overleve, havde denne tidsfaktor på 8 minutter en afgørende betydning. Aktionen blev udført på fire et halvt minut. Vort udstyr eller mangel på samme I sabotagens første tid fik vi intet udefra, ingen våben og intet sprængstof. Eksperterne de, der havde uddannelsen, og som kunne/burde have uddannet os og skaffet varerne glimrede ved deres passivitet på hjemmefronten. For at gøre det klart for enhver: Forsvarets folk, der havde modtaget løn i årevis for at forsvare lille Danmark, skjulte sig i krogene, og de havde endog forbud mod at kæmpe for et frit Danmark. 201

6 Derfor var sabotørernes udstyr så primitivt: hjemmelavede brandbomber. Aerolitten, som vi stjal i Faxe Kalkbrud og i skovene, gav godt nok et brag, men havde en virkning som små våde kinesere. Derfor var Berlingske Tidende og lidt sprit fra mors køkken længe det mest effektive. Hærens signalbomber, som Christian leverede, brugte vi f.eks. på en tømmerplads i Sydhavnen. Efterhånden som ilden nåede dem, gav de et ordentligt brag og gav dermed brandfolkene en god undskyldning for at forholde sig passive. Vi sneg os i nattens mulm og mørke ind som gemene tyve. Jeg ved ikke præcist, hvor mange der satte livet til i forsøg på selv at fremstille bomber. Der røg fire mand på Frederiksberg i en lejlighed på fjerde sal. I øvrigt er Bopas kogebog et godt eksempel på vor katastrofale mangel på banale sabotagemidler. Grupperne var lige indtil krigens afslutning selvforsynende med våben det vil sige, man afvæbnede sabotagevagter og tysk militærpersonel. Udrustningen varierede meget fra gruppe til gruppe. Vi havde i det meste af 1944 en maskinpistol og en automatisk pistol hver. Først på min fødselsdag den 12. april 1945 modtog jeg mit første nedkastede våben, da Ib forærede mig en amerikansk Colt pistol, kaliber 11,45 mm. Hele april måned 1945 blev brugt til at gøre engelske og amerikanske håndvåben rene for olie og fedt. Et svinearbejde af rang, fordi vi manglede klude og fortynder til affedtningen. Vi sad og gned avis efter avis rundt i en stor fedtet kage. Svenske våben dukkede også op to uger før freden kom. Nogle sprængstoffer, som vi var i besiddelse af, blev smuglet ud fra Hærens Ammunitionsarsenal, og endelig stjal vi flere gange større partier trotyl fra Hæren. KK havde sin egen lidt private forsyningskilde, nemlig Rødovre Politis lager af beslaglagt sprængstof. De allierede nedkastede en del plastisk sprængstof, PE 02 og 08,»marcipan«kaldte vi det på grund af en stærk, sødlig lugt. På grund af en helt gal opfattelse af Bopa, blev også de allieredes nedkastede forsyninger lagt på lager, hvor de samlede støv. Man foregøglede sig nemlig, at Bopa udelukkende var en kommunistisk organisation med revolutionære tilbøjeligheder, og at vi nærede ønsker om at indføre proletariatets diktatur med vå- 202

7 benmagt, når krigen var ovre. Kopas formelle ændring af navn til Bopa må ses som et fortvivlet forsøg på at understrege, at organisationen nu var et udtryk for en bredere, folkelig opbakning af sabotagen som sådan, og at man derfor i den fælles kamp mod nazisterne burde lade os få del i nedkastningerne. Bopa var i 1944 repræsentativ for den brede, folkelige deltagelse i modstandskampen. I Bopa var man hamrende ligeglade med folkenes politiske observans, politik blev aldrig diskuteret, sagen drejede sig ene og alene om spørgsmålet: Ville de, og kunne de være med til at give tyskerne nogen over nakken. Bopas effektivitet gjorde ikke kommunistspøgelset mindre i de småborgerlige kredse. Men man overså helt, at vi kæmpede med ryggen mod muren. Vi brugte alle til rådighed stående midler, men vi kørte på pumperne og havde ikke et overskud til at tænke på en fred. En fred, vi ikke tog for givet, at vi selv ville opleve. Den gennemsnitlige levetid for en Bopa-sabotør, fra han startede karrieren, var 2-3 måneder. Ved en aktion var der som regel fire ting, der skulle klappe: Skaffe sig adgang til stederne, der skulle smadres, og samtidigt pacificere vagter samt bringe arbejdere, funktionærer og andre i sikkerhed. Dernæst skulle vi sikre os arbejdsro, afspærre for uvedkommende og sikre mindst mulige tab af civile. Sidst, men ikke mindst skulle vi sikre vore flugtveje. De sidste opgaver blev som regel udført af dækningsgrupperne. Sabotagen blev efterhånden populær. Enhver med lidt fornuft kunne se, at sabotagen begrænsede tab og skader på mennesker og på faste værdier. Jeg har altid betegnet danskerne som holdningsløse hækkeløbere. Sabotagens popularitet lå vel i, at det var den billigste måde, og at det var dér, hvor gærdet var lavest og for vor nation nærmest en næsten gratis måde at få lidt national selvfølelse på samt nogen anerkendelse blandt de allierede. Mange følte sig som en del af gamet, når vi igen for Gud ved hvilken gang havde snydt Herrefolket. I de københavnske gader kunne man i en periode høre bybudene synge: De ringer og kalder, vi kommer og knalder Sabotørerne var meget opfindsomme: I begyndelsen sneg man sig som lusede tyveknægte ind i ly af mørket, bevogtningen var det 203

8 jo så som så med. Senere skete der det, at arbejdere, vagter og andre, som måske var ansat på virksomheden, udførte eller deltog i aktionen. Bopa-sabotører tog arbejde på virksomheder og gik som de andre arbejdere ud og ind gennem vagterne. Man bar sprængstof ind i virksomheden i veste, som man bar på den nøgne krop under tøjet. Civile blev telefonisk advaret udefra, men jeg var vidne til, at denne alarmeringsmetode gav to slemme kiks. Det ene kostede fire arbejdere livet og det andet 12. Antallet af sårede og lemlæstede er ukendt. Var risikomoment og tidsforbrug for stort, valgte man ofte stormangreb som løsningsmodel. Man skød eller sprængte vagterne i luften. Et sted, på fabrikken Allways i Sydhavnen, brugtes en 20 mm maskinkanon til vagtstuen, og sprængstofsdosering til vagtstuer i øvrigt var almindeligvis 12 kg. Angrebsholdet havde i grove træk til opgave at: 1) Pacificere vagter. 2) Rydde op, sikre arbejdere og funktionærer. 3) Sprænge og smadre værnemagerbulen. På Riffelsyndikatet demonterede sabotørerne med fare for deres liv bomberne. På fabrikken Carltorp på Roskildevej havde kammeraterne tændt for bomberne og var på vej væk, da de fik besked på, at en hjertesyg mand lå i sin seng i en naboejendom. Til trods for at de løb en meget stor personlig risiko, sprintede fire mand tilbage, rev en dør af, anbragte den syge på den og løb i sikkerhed med ham. Her blev en civil dræbt af nedstyrtende murbrokker, da han trods advarslerne lige skulle kigge. Om lægen som dødsårsag skrev nysgerrighed på dødsattesten skal være usagt. På Dansk Aluminiumsfabrik havde jeg tændt og var på vej ud, da en arbejder standsede mig og fortalte, at Osvald lå og sov under bomben. Vi løb tilbage og fik ham ud ved fælles hjælp, men her fik jeg lidt senere tørre tæsk af en vagt som belønning. I virkelighedens verden var sabotørerne folk, som holdt en paraply op over den danske befolkning, så den kunne producere i fred og ro til Værnemagten. Igennem årene har jeg haft den opfattelse, at sabotagen skånede os for luftbombardementer. Men det viser sig i dag at være fejlagtigt, al den stund de allierede lige efter angrebet på B&W opgav luftbombardementer af virksomheder i alle de besatte lande. 204

9 Befolkningen forstod imidlertid at værdsætte den omhu, sabotørerne ofte med stor personlig risiko for deres eget liv og lemmer udviste for at skåne deres landsmænd. Alarmering pr. telefon blev forkastet som en sikker alarmeringsmetode, da den kostede mange arbejderes liv og førlighed. Danske overordnede funktionærer satte poduktionen for tyskerne højere end deres medborgeres liv og undlod derfor at slå alarm. Vi diskuterede sanktioner mod disse emsige funktionærer, som negligerede advarslerne og dermed gjorde sig skyldige i tab af liv. Så vidt jeg kan skønne, er ingen blevet straffet. Dækningsgruppernes betydning har man aldrig ofret megen omtale, men jeg har flere steder beskrevet arbejdsmetoder og midler for disse grupper. Tilliden til, at kammeraterne ude ville sætte alt ind på at holde flugtvejene åbne, var én af forudsætningerne for, at så mange aktioner lykkedes. Den foragt, jeg andet steds udtrykker over for de frihedskæmpere, der skulle dække os ved Amagerbanen, men bare stak af, er et godt vidnesbyrd om disse forhold. De sidste, der måtte forlade aktionsstedet var dækningsfolkene. Lidt om spr ængstoffer Vi opdelte krudt og sprængstoffer i forskellige kategorier: 1. Krudt f.eks. sortkrudt var let antændeligt og derfor svært at håndtere, det gav stort knald og ringe effekt. Det var bedst til antændelse af brande, men svært at fremskaffe, og derfor brugte vi fredags Berlingeren. 2. Aerolit og dynamit brugtes i skove, stenbrud og ved bortsprængning af vrag, der spærrede for skibstrafikken. De første røverier af aerolit satte Politiet på den anden ende, og man udlovede kæmpeformuer som dusører. Desværre blev mange af de gamle Kopasabotører pågrebet. 3. Af brisante sprængstoffer kan nævnes Trotyl, PE No. 2, 808 og det tyske Donarit. Trotyl var det sprængstof, der lå i det danske forsvars depoter, og som forsvarets folk nidkært forhindrede os i at få fat på, men de forærede det meste til tyskerne den 29. august Trotylen fandtes i stænger svarende til 1 kg margarine og i pulverform. Her blev den som oftest lagret i tønder, der lignede smørdritler med en vægt af 50 kg. 205

10 Donaritten købte Bopa af tyskerne. Indkøbet stod en kendt billedhugger, Knud Nellemose, for. Disse indkøb skete officielt til et»firmas«bortsprængning af skibsvrag, og det skete på et tidspunkt, hvor mange af os drevet af sult spiste i tysk besatte hotellers køkkener. Trotyl og Donarit var værst at pakke og gøre klar som bomber, for de gav en formidabel hovedpine. De engelske og amerikanske stoffer PE No. 2 og 808 blev leveret i ruller med oliepapir om med konsistens som modellervoks, og de kunne meget nemt formes efter det emne, man ville sprænge. Derved blev bomben retningsbestemt, og virkningen af det kraftige sprængstof blev dermed yderligere forstærket. De plastiske sprængstoffer havde samme effekt som en skærebrænder. De kunne skære ret igennem svære maskindele. De brisante stoffer kan brænde uden at eksplodere, derfor brugte vi dem som brændsel i nødsituationer; vi stoppede det simpelthen i kakkelovnen. For at få eksplosionen frem, skal der bruges en forsprængning, som vi fremkaldte med en primer: a) Tændmiddel, kan være en lunte eller en blyant. b) Detonator og ved visse stoffer en: c) Primer plus Cordtex, som udvendig ligner en hvid, kraftig elledning med 5 poler. I stedet for en kobberledning er der sprængstof indeni, så når flere ladninger er forbundet med Cordtex, sprænger alle samtidigt i ét brag. Sprængstoffet i Cordtex har altså samme funktion og virkning, som hvis vi forbinder ladningerne med el-ledning og sender strøm igennem. Fordelene ved Cordtex er, at sprængningerne bliver mere effektive og præcise, og man undgår, at én bombe f.eks. slynger en anden bombe væk fra sit mål (maskine, transformator osv.) for f.eks. at havne i en pølsevogn, et lokum eller et iskagehus. Altså maksimal skadevirkning på målet og minimal på omgivelserne, og man opnår, at placering og tænding er hurtigere. Derved reduceres tidsfaktoren og dermed risikomomentet. Et eksempel på dette var kraftcentralen på B&W. Her benyttede vi 100 meter Cordtex og 11 ladninger, men der kom kun ét knald. Kraftcentralen blev totalt smadret, mens den omgivende fabrik og beboelseskvarter stort set var ubeskadiget. 206

11 Det overbeviste alle skeptikere, når de sammenlignede sabotagen med det engelske luftangreb. Propagandaværdien af denne aktion var unik. Så da n monterer m a n en bombe Lunten brænder, så vidt jeg husker, med 1 cm i sekundet. Længden måles ud, så den passer til den tid, der er planlagt som regel 3-8 minutter. Luntens ender puttes henholdsvis i en fænghætte med svovlsats og i en detonator, der klemmes sammen med en tang, hvis man havde en men ofte brugte vi tænderne og omvikles med isolerbånd, for at ilden fra lunten ikke skal fise ud i den blå luft. Svovlsatsen skal blot stryges mod en tændstikæske en hurtig og sikker måde, at tænde på i en lidt stresset situation, men også dem manglede vi i lange perioder og stod ofte med valne, forfrosne fingre i strid vind med almindelige tændstikker. Stormtændstikker var også en mangelvare. Monteringen foregik ofte på et køkkenbord, i en mørk kælder uden lys eller på et loft. Der var flere slags lunter. Vi havde en overgang blylunter, men dem var jeg usikker på, for jeg var bange for at knække dem, når vi kørte med dem inde på maven. Sortkrudtslunterne var mere sikre men fedtede og klistrede. Detonatoren er et tyndt hylster i aluminium, indeni er der knaldkviksølv et sprængstof, som eksploderer, hvis hylsteret trykkes, rystes eller udsættes for selv små slag. Ved utilsigtet eksplosion i en hånd ryger hånden. Kan også bruges til genstridige døre. Mekanismen i en»blyant«er den samme som i en hornmine, der driver rundt på havet. I en beholder er der syre, og når syren ved et tryk eller stød siver ud, ætser den en metaltråd over. Når tråden knækker, udløses en slagstift, som af en fjeder ramler ned i detonatoren, og minen eller bomben eksploderer. Blyanterne var forsynet med forskellige typer og forskellige tykkelser metaltråd, derfor kunne man have mange forskellige tider, f.eks. fra 5 minutter og helt op til 24 timer. Når det var varmt i vejret, eller bomben lå i et meget varmt lokale, ætsede syren hurtigere, og derfor gik bomben hurtigere af end beregnet. Var det derimod koldt, f.eks. frostvejr, kunne en fem minutters blyant være timer om at gå af. 207

12 Vi kendte risikoen. Da jeg kravlede frem over jernbaneskinnerne med 12 kg sprængstof fuldt monteret i strakte arme, kendte jeg dermed også mine chancer for at overleve, hvis jeg var blevet beskudt. De engelske blyanter var alt andet end pålidelige. Derfor er Niels bemærkning om, at han var lige ved at skide tyndt, da de gravede de fuldt monterede blyanter op af 75 kg trotyl på Syndikatet meget betegnende. På blyanten var der nogle huller, hvor de stak et stykke fodstål igennem for at spærre og forhindre slagstiften i at nå frem til detonatoren. De kendte risikoen, men de gjorde det alligevel for at redde deres landsmænds liv. Forstå det, hvo som kan. Jeg havde ikke gjort det. Dertil var risikomomentet for stort, det var nærmest selvmord. Mit syn på danske arbejdere afveg fra kammeraternes. Godt nok udgjorde vi en»paraply«, en beskyttelse, men det var ingen forsikring eller risikogaranti for, at de kunne producere uhæmmet i tryg forvisning om, at de var beskyttet af os. Hvis jeg skulle vægte min risiko mod arbejdernes, ville jeg være ret egoistisk. Dem først. Uden Cordte x nød l ærer nøgen... Vi havde ikke Cordtex i meget, meget lange perioder. Hvad gør man så, hvis man vil kæmpe for Gud, Konge og Fædreland? Hvis man vil give nazisterne nogen over nakken? Der var to metoder: Holger Da nsk e-tek nik k en Den bestod eksempelvis af en ølkasse midt på gulvet i Forum, hvor den forårsagede store skader på bygninger og få på produktionsapparatet. Smededrengene regnede ikke Forum-aktionen for noget, medens hele København omtalte den med begejstring. Det var Royal Air Force-huerne om igen: stort knald og ringe skrueeffekt i krigsmæssig forstand men med stor propagandavirkning. De af vore folk, som flygtede til Sverige, skulle, når de blev afhørt af danske politifolk (som også var flygtet til Sverige på grund af deres modstandsarbejde) og svensk politi, blot sige, at de havde sprængt Forum i luften, det var der mindst 500 andre, der også havde. De blev stemplet som løgnere og fik fred for flere afhøringer. 208

13 Smededrengetek nik k en Den skæve våbenfordeling stoppede ikke smedene, der brugte følgende metode: Ladningerne kiledes fast i maskinerne, der blev startet, og der blev anvendt gasflasker, iltflasker og brandfarlige væsker. Det var farligt for os, men det gav et pænt skær på en mørk vinterhimmel og havde vel en vis underholdningsværdi og propagandavirkning. Metoden var effektiv, men tidsrøvende og kunne kun udføres af fagfolk, dvs. folk med sorte negle. Akademisk Skytteforening og Studentersangkoret kunne bare ikke det der. Manglen på udstyr var fatal. Vi manglede det rigtige sprængstof, tændingsudstyr, tændsnor, Cordtex og det bevirkede, at vore resultater blev mindre effektive. Det tog alt for lang tid at få bomberne anbragt. Risikomomentet blev derved øget unødvendigt. Vi styrtede rundt, satte maskinerne i gang (hvem andre end smededrenge kunne det?) og anbragte ladningerne. Tusinde tanker hvirvlede altid rundt: Hvor har de acetone, fortynder eller andet, der kan give et pænt knald? Men når arbejdet var gjort, signalerne var givet og vi skulle tænde, blev jeg altid romantisk. Stemningen i fabrikshallen var meget speciel, man var mutters alene, helt modsat, hvad man var vant til, der lød kun maskinernes summen. Nu skulle man tænde, og hvis man havde gjort et ordentligt arbejde, ville det hele blive sendt ad Helvede til. Grunden til, at maskinerne skulle dreje rundt, var simpelthen, at store hjul ofte på flere hundrede kilo væltede mure og meget andet, når de i løssluppen tilstand blev sendt ud i verdensrummet. 209

I Lundtoftegade blev der undervist i fremstilling af brandbomber

I Lundtoftegade blev der undervist i fremstilling af brandbomber I Lundtoftegade blev der undervist i fremstilling af brandbomber Efter en aktion i Bjelkes Allé blev den første sabotør dømt til døden. Tyskernes biograf på Jagtvejen, Colosseum blev udsat for sabotage.

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket.

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket. For eller fordi For er en forklaring, dvs. en hjælp til at forstå det, der sker i helsætningen. Fordi er en årsag eller en intention, som tidsmæssigt ligger forud for helsætningen. 1) Der havde været nogen,

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Djævlespejlet. Skæbnefortællinger samlet og fortalt af. Søren & Morten Ellemose

Djævlespejlet. Skæbnefortællinger samlet og fortalt af. Søren & Morten Ellemose Djævlespejlet Djævlespejlet Skæbnefortællinger samlet og fortalt af Søren & Morten Ellemose Alarmen Det var tidligt om morgenen. Mere sikkert kunne man ikke fastslå tidspunktet for alarmen. Det var europas

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Jørgen Jespersen. KK og KRIGEN

Jørgen Jespersen. KK og KRIGEN COPYRIGHT PER MORTENSEN MÅ KUN KOPIERES TIL PRIVAT BRUG FÅS SOM BOG MED ISBN 87-987729-8-8 DANMARK 2002 Jørgen Jespersen KK og KRIGEN Bogen er opdelt i følgende 6 kapitler: Kapitel 1: Forholdene i Danmark

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Supplement 11. Sabotagen mod radiofabrikken Always

Supplement 11. Sabotagen mod radiofabrikken Always Supplement 11 Sabotagen mod radiofabrikken Always Ordren til at smadre fabrikken Always kom direkte fra de allieredes hovedkvarter. Jørgen Jespersen, kaldet KK havde med sin afdeling ved nytårstide smadret

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00.

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00. 1 Formular II = side 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Business and Social Sciences Fakultet Eks. termin: Omprøven april 2015 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk...

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... revision med 2 der Ønskede at blive Én! Der var engang to revisionshuse, der brændende havde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kapitel 2. 1. december De er anholdt

Kapitel 2. 1. december De er anholdt Kapitel 2. 1. december De er anholdt Et sted i København I er anholdt. Selvom man har set og hørt denne sætning masser af gange i fjernsynet, så var det en chokerede og ganske rædselsfuld bemærkning sådan

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kapitel 13. 6. december Planen

Kapitel 13. 6. december Planen Kapitel 13. 6. december Planen På et advokatkontor i København Vi gik alle sammen indenfor i advokatens kontor. Her var også de to advokater, som havde været med under afhøringerne af Sven og jeg. Elverkongen

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Ud over scenekanten - Kristian Koch www.kristiankoch.dk

Ud over scenekanten - Kristian Koch www.kristiankoch.dk Ud over scenekanten - Kristian Koch Mine 5 bedste grejtips, der vil gøre Din performance på scenen meget bedre I over 10 år har jeg coachet musikere, så jeg har set mange gode koncerter - og en del dårlige.

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere