Opslag Årsafslutning. Overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opslag Årsafslutning. Overblik"

Transkript

1 Opslag Årsafslutning Opslag Årsafslutning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet, og du kan se hvordan du skal indrapportere i givne situationer. Indhold Dette dokument indeholder følgende emner: Overblik... 1 e-skattekort... 2 Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv Tilbagebetaling af A-skat og AM-bidrag via SLS...6 Skift i SE-nummer via Pløjning i SLS...8 Kapital- og ratepensioner..9 Overordnet om Skatteindikatorer Automatik for Skatteindikator = Løndele der ikke tilbageføres ved Skatteindikator Indrapportering Supplerende oplysningsseddel Indrapportering af Skatteindikator Løndele der tilbageføres ved Skatteindikator 2 i LG Oplysningsseddel Regler for periodisering af løn ift. finansår Ulogiske relationer - uddata 882 og Seneste ændring Den nye elektroniske beskrivelse er første gang lagt på nettet den 27. januar 2003, og der er senest foretaget ændring den 31. maj Side 1 af 35

2 Elektroniske skattekort E-skattekort e-skatttekort fra 1/ Fra den 1/ indhentes skattekortoplysninger (eskattekort) fra SKAT elektronisk. I forbindelse med nyansættelser bestilles eskattekort (Abonnement) automatisk. Det angives om der er tale om hovedbeskæftigelse (hovedkort) eller ej. Herefter modtages de ansattes nye og ændrede eskattekort automatisk. Fra 1. juni 2008 skal alle skattekort være rekvireret i eindkomst, hvorfor papirskattekort ikke må anvendes efter denne dato. Der vil kunne modtages følgende typer af skattekort: Hovedkort, hvor der modtages fradrag og trækprocent Bikort, hvor der modtages trækprocent Bruttotrækkort, hvor der modtages trækprocent Frikort, hvor der modtages trækprocent og det maksimale trækfrie beløb "intet skattekort" Fra den 1/ vil alle lønindeholdelser være integreret i eskattekortet. eskattekortet vil således indeholde summen af A-skatteprocenten og lønindeholdelsesprocenten. Side 2 af 35

3 Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv. Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv. Indledning I dette afsnit kan du læse om hvilke overordnede regler, der gælder i forbindelse med periodisering af A-indkomst mv. Hovedregler Den almindelige hovedregel er, at en indtægt skal medregnes ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for den endelige retserhvervelse. Dog er det for A-indkomst som hovedregel udbetalingstidspunktet der er afgørende. Dette fremgår af kildeskattelovens bekendtgørelse nr. 795 af 1. oktober , hvor der står: "A-indkomst, der kommer til udbetaling efter udløbet af den pågældende indtjeningsperiode, indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted..." Fejl Hvis der er tale om fejl som beror på arbejdsgiveren, kan der ske tilbageførsel af indkomst mv.. Hvis fejlen har medført periodisering af indkomst i et forkert indkomstår, kan du rette fejl ved at udskrive en supplerende oplysningsseddel: Enten ved indrapportering af Skatteindikator 2, samtidig med indrapportering til lønsystemet, som skal henføres til gammelt skatteår. (kun i LG 02/xx, 1. og 2. lønkørsel) Eller ved udfyldelse af vinduet Skatteopl. Indeværende år (faste felter). Side 3 af 35

4 Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv. Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv. fortsat Lønreduktion Lønreduktion (dvs. lønmodtageren har fået for meget udbetalt) skal på tilsvarende vis henføres til det indkomstår, lønreduktionen finder sted. Dog skal der, hvis der er tale om fejl, eller hvis beløbet på grund af fratræden ikke kan forventes modregnet i A-indkomsten for nyt år, ske tilbageførsel af den negative A-indkomst til gammelt år - med udskrivning af supplerende oplysningsseddel. Negativ skat for gammelt år SKAT har gentagne gange indskærpet, at tilbagebetaling af skat vedrørende gammelt år ikke må ske. Derfor viderebringer vi et udsnit af reglerne og gør opmærksom på, at du ikke må udbetale skat vedrørende gammelt efter LG 02/XX, 2. lønkørsel i det nye år: G.5.2 Supplerende indberetning Version: Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag; (Gældende fra den 15. oktober 2008) Hvis det efter indkomstårets udløb konstateres, at virksomheden har udbetalt for meget løn mv., hvori der er indeholdt A-skat og/eller AM-bidrag og SP-bidrag, skal lønmodtageren tilbagebetale bruttobeløbet til virksomheden. Der skal indsendes korrektion til eindkomstregistret med rettelse af lønnen (forskelsbeløbet), beløbet anføres med negativt fortegn i den rubrik, hvor beløbet tidligere har været indberettet. Der må derimod ikke rettes i A-skat eller bidrag. Lønmodtageren vil blive godskrevet for meget indeholdt A-skat og bidrag ved årsopgørelsen. Det betyder, at du ikke kan nedbringe det beløb, lønmodtageren kommer til at skylde jer ved at give A-skat og AM-bidrag tilbage til lønmodtageren og modregne det skyldige beløb heri. Vi gør opmærksom på, at korrektion af A-indkomsten skal ske i SLS, som herefter overmelder oplysningerne til eindkomstregistret. Økonomistyrelsen kan ikke se de indberetninger du og/eller SKAT foretager i eindkomstregistret, og forekommer sådanne indberetninger, kan vi ikke hjælpe dig med afstemninger mellem betalinger og indberetninger til SKAT. Side 4 af 35

5 Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv. Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv. fortsat, fortsat Generelt vedr. supplerende oplysningssedler De skattebeløb og arbejdsmarkedsbidrag der indbetales i forbindelse med supplerende oplysningssedler, bliver betragtet som for sent indbetalt af SKAT. Du vil derfor få opkrævning fra SKAT, der vedrører renter af for sen indbetaling. BEMÆRK: Har du spørgsmål til sådanne renteopkrævninger, skal du rette henvendelse til din lokale Skatteregion. Afstemning af skat og AMbidrag Efter hver lønkørsel leverer Økonomistyrelsen en opgørelse til Skatteregion København. Opgørelsen er opdelt pr. SE-nummer og viser de skattebeløb og AM-bidrag, som er udskrevet på supplerende oplysningssedler. Skatteregion København sørger for at fordele listerne til de relevante regioner, som derpå omkonterer beløbene til de korrekte skatteår. Side 5 af 35

6 Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv. Tilbagebetaling af A-skat og AM-bidrag via SLS Tilbagebetaling af A-skat og AM-bidrag via SLS I det løbende skatte-/indkomstår, vil der som hidtil kunne tilbagebetales A-skat og AM-bidrag. Du vil også kunne regulere manuelt via fx løndel 2950 og Forudsætningen er, at der tidligere er indeholdt/registreret hhv. A-skat og AMbidrag, der overstiger eller er lig med tilbagebetalingen. BEMÆRK: Hvis tilbagebetalingen af A-skat/AM-bidrag er større end de allerede betalte beløb, vil SLS automatisk sikre, at der ikke tilbagebetales et større beløb end der er indeholdt. Eksempel knyttet til 1. lønkørsel i det nye år, hvor der udbetales løn til 2. lønkørsel: Eksemplet bygger på, at der i første lønkørsel i det nye år (LG 02 /xx 1. lønkørsel) opstår negativ skat. Det kan eksempelvis ske, hvis du trækker afholdt juleferie i 1. lønkørsel. På det tidspunkt er der ikke anvist (måneds)løn i det nye år. I SLS beregnes der både ferietræk, og det beløb der skulle være tilbagebetalt i A-skat og AM-bidrag. Da der ikke er et allerede betalt beløb i hverken A-skat eller AMbidrag, vil SLS ikke tilbagebetale hverken A-skat eller AM-bidrag. De beregnede beløb (A-skat/AM-bidrag), vil ikke fremgå af lønsedlen i 1. lønkørsel. SLS opsætter dog de beregnede reguleringer (tilbagebetalinger) ift. A-skat og AMbidrag i nogle tekniske felter i SLS. Det betyder, at der ved fx beregning af (måneds)løn til 2. lønkørsel, vil de opsatte beløb i de tekniske felter medgå i den A- skat og det AM-bidrag der betales. Du finder beløb i SLS via vinduet: Faste felter: Grundlagsfelter 2: FF152/FF153 i LG 02/xx, 1. lønkørsel. Her har vi indsat et eksempel på en lønseddel jf. beskrivelsen ovenfor: Via løndel 8060 trækkes der for ferie uden løn 1.439,60 A-skat skulle tilbagebetales med 543,00 AM-bidrag skulle tilbagebetales med 115,00 Skyldigt beløb (Negativ lønsum) ,60 Side 6 af 35

7 Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv. Tilbagebetaling af A-skat og AM-bidrag via SLS fortsat Da der ikke er beløb at tilbagebetale af, opsættes de to beløb for hhv. A-skat og AMbidrag i tekniske felter på lønmodtagerregisteret. Disse beløb vil indgå, hvis der udbetales løn mv. til 2. lønkørsel. Eksempel knyttet til 1. lønkørsel i det nye år, hvor der IKKE udbetales løn til 2. lønkørsel: Med udgangspunkt i eksempel 1 ovenfor, dækker dette eksempel en lønmodtager der IKKE får udbetalt løn i 2. lønkørsel (LG 02/xx, 2. lønkørsel). Hvis der ikke udbetales løn og derfor ikke trækkes A-skat og AM-bidrag i LG02/xx, 2. lønkørsel, vil ovennævnte opsætning i de tekniske felter af A.skat og AM-bidrag, blive 0-stillet. Det betyder, at lønmodtager (fortsat) vil skylde kr ,60. Hvis lønmodtageren får løn i fx LG 03/xx, 1. lønkørsel eller senere, vil det skyldige beløb blive indholdt. Vær i denne sammenhæng opmærksom på, at SLS ikke automatisk vil tilbagebetale hverken A-skat (kr. 543,00) eller AM-bidrag (kr. 115,00). Regulering kan foretages manuelt, fx via hhv. løndel 2950 (kr. 543,00) og 2945 (kr. 115,00). Hvis ikke lønmodtageren får løn efter 1. lønkørsel i januar måned, vil pågældende skylde institutionen kr ,60. Institutionen må herefter opkræve beløbet hos lønmodtager. Side 7 af 35

8 Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv. Skift i SE-nummer via Pløjning i SLS Skift i SEnummer via pløjning i SLS Hvis din institution (SLS-gruppe) har skiftet SE-nummer via pløjning i SLS, kan du ikke længere foretage nogen form for rettelser i SLS, i forhold til det udgåede SEnummer. I skemaet nedenfor, kan du se et eksempel på hvilke konsekvenser i forhold til eindkomst, SKAT og SLS, en pløjning af SE-nummer har: Udgået SE-nummer Nyt SE-nummer Nyt SE-nummer Skyggeregistre (PLBNR 5xx) ingen indrapportering/rettels e mulig Ingen SKINK i første år Ingen supplerende oplysningssedler Både SKINK og supplerende oplysningssedler (knyttet til år 2009) Note: Vær opmærksom på, at alle rettelser er foretaget, inden der skiftes SE-nummer. Hvis du alligevel har brug for tilbageførsler og rettelser til gammelt år på det gamle SE-nummer, skal du kontakte din lokale skatteregion. De vil kunne give dig retningslinjer for, hvordan du skal forholde dig med manuelle supplerende oplysningssedler og angivelser. Økonomistyrelsen kan ikke se de indberetninger du og/eller SKAT foretager i eindkomstregistret. Derfor vil Økonomistyrelsen i sådanne situationer, ikke kunne bistå dig med afstemninger mellem betalinger og indberetninger til SKAT. Det gælder for hele skatteåret på det SE-nummer hvor de manuelle rettelser er foretaget. Side 8 af 35

9 Overordnet om regler for periodisering - A-indkomst mv. Kapital- og ratepensioner Kapital- og ratepensioner Du kan indrapportere kapital- og ratepensioner som skal med på den ordinære oplysningsseddel, til og med LG lønkørsel. Den lønkørsel som du kan indrapportere til frem til midten af december måned. Hvis en lønmodtager efter lønkørslen i december måned beder om at arbejdsgiveren indbetaler et beløb til en kapital- eller ratepension - som skal med i gammelt skatteår - skal du være opmærksom på følgende: Arbejdsgiveren (du) skal indhente en godkendelse hos den lokale Told- og Skatteregion eller i lønmodtagerens bopælskommune. Det skyldes, at du ikke kan nå at medtage regulering af skat og arbejdsmarkedsbidrag i lønsystemet inden d. 31. december sørge for at indsætte beløbet på lønmodtagerens pensionskonto senest d. 31. december. indrapportere kapital-/ratepensionen til lønsystemet indrapportere Skatteindikator 2 til samme lønkørsel som kapital- /ratepensionen indrapporteres til Lønmodtageren skal indbetale det fulde beløb til arbejdsgiveren (dig). Penge til kapitel-/ ratepension VIGTIGT: Hvis du glemmer at indrapportere Skatteindikator 2 i LG 02/XX, bliver kapital-/ratepensionen henført til det nye skatteår - og du kan herefter kun rette op på skatteår, ved at indrapportere via vinduet Skatteopl. Indeværende år (faste felter). Alternativ fremgangsmåde Som alternativ, kan lønmodtageren selv rette henvendelse til skattevæsenet i sin bopælskommune. Pågældende medbringer en kvittering fra sit pengeinstitut for indbetalingen af kapitalpensions-/ratepensionsbeløbet inden d. 31. december. Skattevæsenet i ligningskommunen kan så registrere indbetalingen på selvangivelsen. Lønmodtageren vil så få udbetalt skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med slutligningen i april måned. Side 9 af 35

10 Overordnet om skatteindikatorer Overordnet om Skatteindikatorer Indledning Der findes to former for Skatteindikatorer i lønsystemet - nemlig Skatteindikator 1 og Skatteindikator 2. I dette afsnit kan du læse om hvordan skatteindikatorerne virker i lønsystemet. Generelle oplysninger om Skatteindikatorer Skatteindikatorne er en markering i lønsystemet, som bevirker at A-indkomst, A-skat mv. optjent i gammelt skatteår, men beregnet og udbetalt i nyt skatteår - bliver henført til gammelt skatteår. Skatteindikatorerne virker kun i LG 02 (januar måned). Skatteindikatorerne medfører automatisk udskrivning af supplerende oplysningsseddel til lønmodtageren. Forskellen på Skatteindikator 1 og Skatteindikator 2 Her kan du se de overordnede forskelle på: Skatteindikator 1 dannes automatisk (i visse situationer) bliver først nulstillet/slettet efter LG 02, 2. lønkørsel. Skatteindikator 2 skal du indrapportere (faste felter) bliver nulstillet efter hver lønkørsel, og kan senest bruges i LG 02, 2. lønkørsel. Side 10 af 35

11 Overordnet om skatteindikatorer Overordnet om Skatteindikatorer, fortsat Ligheder mellem Skatteindikator 1 og Skatteindikator 2 Her kan du se de overordnede ligheder mellem Skatteindikator 1 og Skatteindikator 2: Alle løbende løndele tilbageføres til gammelt skatteår, når indrapporteringsdato er mindre end 0101xx. Alle løndele (både engangsløndele og løbende løndele) med indrapporteringsdato mindre end 0112xx tilbageføres til gammelt skatteår. Specifikke lønkoder Vi har udarbejdet særskilte oversigter over hvilke lønkoder: Skatteindikator 1 ikke tilbagefører i LG 02 ( negativliste ) Skatteindikator 2 tilbagefører i LG 02 ( positivliste ). Side 11 af 35

12 Automatik for skatteindikator = 1 Automatik for Skatteindikator = 1 Indledning I dette afsnit kan du læse om, hvornår og på hvilke lønmodtagere Skatteindikator 1 opsættes automatisk i lønsystemet. Betingelser for automatisk opsætning af Skatteindikator 1 Her kan du se ud fra hvilke betingelser Skatteindikator 1 automatisk opsættes i lønsystemet i LG 02: I LG 02 opsættes der konsekvent Skatteindikator 1 på alle registre der har AKKO og 32 pr xx eller tidligere (f.eks. dag = 01 og måned =12 i gammelt år) I LG 02 hvis der indrapporteres PKAT 784 (engangsregister til fejlrettelse), med en dato = eller tidligere i gammelt år. I LG 02 hvis der indrapporteres AKKO og 32 pr xx eller tidligere (f.eks. dag = 01 og måned =12 i gammelt år) BEMÆRK: Det er kun i LG 02, der overhovedet kan være tale om skatteindikatorer. Hvis der undtagelsesvis skal udskrives supplerende oplysningssedler efter LG 02, skal det ske manuelt via vinduet Skatteopl. Indeværende år (faste felter). Side 12 af 35

13 Løndele der ikke tilbageføres ved skatteindikator 1 Løndele der ikke tilbageføres ved Skatteindikator 1 Indledning Her kan du se hvilke engangsløndele der med indrapporteringsdato i december (lig med 0112xx), ikke vil blive henført til gammelt skatteår i LG 02, selvom Skatteindikator 1 er dannet automatisk. BEMÆRK: Hvis engangsløndele og faste løndele, har indrapporteringsdato forud for december, f.eks. november (0111xx), august (0108xx) i gammelt år så vil de altid blive tilbageført til gammelt skatteår, hvis der samtidig er en skatteindikator til samme lønkørsel. NOTE: Oversigten er en negativliste, så engangsløndele der bliver tilbageført ved Skatteindikator 1 i LG 02 fremgår naturligvis ikke. Oversigt Her får du en numerisk sorteret oversigt: LKO Navn 5151 GODTG. PÅ LØRDAGE OG SØN- OG HELLIGDAGE 5154 NATPENGE (TJENESTEMÆND I GRØNLAND) 5156 GODTGØRELSE FOR NATSEJLADS 5157 GODTGØRELSE FOR VINTERSEJLADS 5158 KOSTTILSKUD TIL SØS 5509 GODTGØRELSE FOR 3-DELT TJENESTE 5521 OVERARBEJDSBETALING (FRIE GRUNDSKOLER) 5539 GODTGØRELSE FOR DELT TJENESTE 5590 GODTGØRELSE FOR MISTEDE FRIDAGE 5600 OVERARBEJDSBETALING 5603 OVERARBEJDSBETALING 5604 OVERARBEJDSBETALING 5628 ENKELTE OVERTIMER TIL TEKNIKA 6220 OVERARBEJDE 6446 OVERTIMER TEKNISKE SKOLER 6499 OVERARBEJDSBETALING Side 13 af 35

14 Indrapportering Supplerende oplysningsseddel Indrapportering Supplerende oplysningsseddel Indledning I dette afsnit kan du læse, hvornår og hvordan du får udskrevet supplerende oplysningsseddel. Du skal bruge vinduerne: Skatteopl. indeværende år. Hvornår kan du bruge vinduerne: Skatteopl. indeværende år Du kan bruge vinduerne Skatteopl. indeværende år : når du skal have udskrevet en supplerende oplysningsseddel hele året, altså LG 02 til LG 12 (begge inklusive), dog.. kan du ikke bruge disse vinduer i LG 01 Du har brug for at få udskrevet en supplerende oplysningsseddel til en lønmodtager, når den pågældende lønudbetaling eller lønfradrag er beskattet og henført til et forkert skatteår. BEMÆRK: Du må kun bruge vinduerne Skatteopl. indeværende år, hvis der er sket en fejl, som har medført periodisering af indkomst mv. i et forkert skatteår (indkomstår). Side 14 af 35

15 Indrapportering Supplerende oplysningsseddel Indrapportering Supplerende oplysningsseddel fortsat Vinduet Skatteoplysnin ger indeværende år negativ A- skat/ambidrag Efter LG 02/xx, 2. lønkørsel, kan du ikke indrapportere supplerende oplysningssedler med negativa-skat og AM-bidrag i gammelt år. Hvis der er sket en fejl Hvis der er sket en fejl, skal der flyttes negativ indkomst tilbage til gammelt år efter LG 02/xx, 2. lønkørsel - det vil sige at indkomsten for gammelt år skal nedskrives - så er det ikke længere tilladt at flytte negativ A-skat og AM-bidrag. Du skal altså i denne situation kun flytte indkomsten, og lønmodtageren vil få A-skat og AM-bidrag tilbagebetalt af SKAT ifm. årsopgørelsen. Skyldige beløb Det betyder, at du ikke må nedbringe det beløb lønmodtageren kommer til at skylde, ved at give skat og arbejdsmarkedsbidrag tilbage til lønmodtageren og modregne det skyldige beløb heri. Vi gør opmærksom på, at korrektion af A-indkomsten skal ske i SLS, som herefter overmelder oplysningerne til eindkomstregistret. Indberetninger uden om SLS Økonomistyrelsen kan ikke se de indberetninger du og/eller SKAT foretager i eindkomstregistret. Forekommer sådanne indberetninger, kan vi ikke hjælpe dig med afstemninger mellem betalinger og indberetninger til SKAT. Vinduet Skatteoplysnin ger indeværende år positiv A- skat/ambidrag Du kan stadig indrapportere supplerende oplysningssedler, hvor der er tale om, at en medarbejders A-indkomst, A-skat og/eller AM-bidrag forøges i gammelt skatteår. Det kan du gøre i alle lønkørsler, undtagen LG 01 (både 1. og 2. lønkørsel). Side 15 af 35

16 Indrapportering Supplerende oplysningsseddel Indrapportering Supplerende oplysningsseddel fortsat, fortsat Eksempel Her får du et eksempel, hvor der er sket en procedurefejl og hvor du har brug for at rette fejl via vinduet Skatteopl. indeværende år (findes under knappen: Faste felter). Vederlag for december måned indrapporteres til LG 03. Medarbejder har fået a conto i december, så indtægten skulle have været henført til gammelt skatteår. Du bruger vinduet Skatteopl. indeværende år (1) til at flytte indkomst, A-skat mv. fra nyt til gammelt skatteår. Du anvender vinduerne Skatteopl. indeværende år (2) og (3), når du har brug for at udskrive supplerende oplysningssedler på øvrige oplysningspligtige felter. Side 16 af 35

17 Indrapportering Supplerende oplysningsseddel Indrapportering Supplerende oplysningsseddel fortsat, fortsat Sådan indrapporterer du Du skal indrapportere beløb med samme fortegn, som du ønsker skal opsummeres (+) eller nedsummeres (-) i indeværende skatteår. Her er et eksempel på brug af fortegn og konsekvenser. I dette eksempel er der anført (-) foran beløbene: Side 17 af 35

18 Indrapportering Supplerende oplysningsseddel Indrapportering Supplerende oplysningsseddel fortsat, fortsat Bemærk: Vinduet ovenfor er endnu ikke gemt. Når vinduet er gemt, vil alle felterne være = 0. I dette tilfælde vil lønmodtageren få en supplerende oplysningsseddel, hvor A- indkomst, A skat og Arbejdsmarkedsbidrag er opskrevet med ,00, 3.640,00 og 800,00 i sidste (gammelt) år. Side 18 af 35

19 Indrapportering Supplerende oplysningsseddel Indrapportering Supplerende oplysningsseddel fortsat, fortsat Sådan indrapporterer du (fortsat) Modposten i lønsystemet er altså, at indkomst m.v. for sidste år, opskrives automatisk. Dette vil du kunne se i vinduet Skatteopl. sidste år, lige så snart at du har gemt din indrapportering i vinduet Skatteopl. indeværende år. Du vil ligeledes kunne se beløbene på den supplerende oplysningsseddel i vinduet Skatteopl. tilbageført, når indrapportering af din supplerende oplysningsseddel er gemt. Vigtigt: Det er altså ikke muligt at indrapportere i vinduerne Skatteopl. sidste år samt Skatteopl. tilbageført. I øvrigt skal du være opmærksom på at felterne i vinduet Skatteopl. tilbageført vil blive nulstillet ifm. næste lønkørsel Opmærksomhedspunkter Når du skal foretage flytning af indkomst mv. mellem skatteår via vinduet Skatteopl. indeværende år, skal du være opmærksom på hvilke elementer der knytter sig til flytningen, f.eks.: AM-bidrag ATP-bidrag, hvor du registrerer lønmodtagerbidrag og arbejdsgiverbidrag som ét samlet beløb A-skat, herunder evt. konsekvensindrapportering af LKO 2950 Side 19 af 35

20 Indrapportering af Skatteindikator = 1 eller 2 Indrapportering af Skatteindikator Indledning I dette afsnit kan du læse hvornår og hvordan du indrapporterer Skatteindikator 2. Hvornår kan du få brug for Skatteindikator 2 Du kan få brug for at indrapportere Skatteindikator 2, hvis hele eller dele af en medarbejders løn, ved en fejl ikke er udbetalt tids nok til at blive henført til det rigtige skatteår i LG 02. Du kan så samtidig med at du indrapporterer overenskomstændringer, løndele mv. også indrapportere Skatteindikator 2. Sådan indrapporterer du Du indrapporterer Skatteindikator via knappen Faste felter i vinduet Skatteindikatorer. Du skal huske at udfylde =. VIGTIGT: Du skal huske at Skatteindikator skal indrapporteres til samme lønkørsel, som du indrapporterer den lønudbetaling eller det lønfradrag der vedrører det gamle skatteår. Dette er særlig vigtigt, fordi Skatteindikator 2 kun virker i den lønkørsel, som du har indrapporteret Skatteindikator 2 i. Indrapportering af Skatteindikator Side 20 af 35

21 Løndele der tilbageføres ved Skatteindikator 2 i LG 02 Løndele der tilbageføres ved Skatteindikator 2 i LG 02 Indledning Her kan du se hvilke engangsløndele der med indrapporteringsdato i december (lig med 0112xx), vil blive henført til gammelt skatteår i LG 02, når Skatteindikator 2 er indrapporteret. BEMÆRK: Hvis engangsløndele og faste løndele, har indrapporteringsdato forud for december, f.eks. november (0111xx) eller august (0108xx) i gammelt år så vil de altid blive tilbageført til gammelt skatteår, hvis der samtidig er Skatteindikator 1 eller 2 til samme lønkørsel. NOTE: Oversigten er en positivliste, så engangsløndele der IKKE tilbageføres ved Skatteindikator 2 i LG 02, fremgår naturligvis ikke. Begrundelse At en række engangsløndele ikke tilbageføres til gammelt skatteår i LG 02 skyldes, at timesedler, overarbejdssedler mv., ofte udbetales efter indtjeningsperiodens udløb - som led i helt normale forretningsgange. Derfor tages der i LG 02 udgangspunkt i, at ydelser for december måned helt naturligt skal beskattes i det nye skatteår. Side 21 af 35

22 Løndele der tilbageføres ved Skatteindikator 2 i LG 02 Løndele der tilbageføres ved Skatteindikator 2 i LG 02, fortsat Oversigt Her får du en LKO-oversigt, som du skal læse fra venstre mod højre, række for række: , bortset fra PKAT Side 22 af 35

23 Løndele der tilbageføres ved Skatteindikator 2 i LG 02 Løndele der tilbageføres ved Skatteindikator 2 i LG 02, fortsat Oversigt (fortsat) Side 23 af 35

24 Oplysningsseddel Oplysningsseddel Indledning I dette afsnit får du en beskrivelse af oplysningssedlen. Det er primært felter der knytter sig til lønsystemet, f.eks. sorteringskriterier, som vi har beskrevet. Henvisning Krav og regler der knytter sig til de enkelte felter på oplysningssedler, kan du læse meget mere om på SKAT hjemmeside Fremover vil de ordinære oplysningssedler ikke blive udsendt på papir eller sendt til e-boks. Årsagen til denne ændring er, at skattekontrolloven er blevet ændret, så arbejdsgivere ikke længere har pligt til at sende oplysningssedler til de ansatte. BEMÆRK: De supplerende oplysningssedler vil som hidtil blive udsendt på papir. Det skyldes, at de supplerende oplysningssedler ikke er omfattet af den ændrede Skattekontrollov. Du vil kunne finde de oplysninger der tidligere stod på oplysningssedlen i Skattemappen på SKAT i søjlen Borger. HENVISNING: Der henvises til ToldSkats Nyhedsbrev om oplysningspligt. Du kan hente SKATs nyhedsbrev her>>> Oplysningssedler Engangsregistre Hvis du har indrapporteret flere engangsregistre på samme lønmodtager, vil der kun blive udskrevet én ordinær oplysningsseddel, hvis gruppe og registreringsenhed i SLS er identiske. BEMÆRK: Denne koncentrering sker ikke ved udskrivning af supplerende oplysningssedler. Uddatanummer 898 Den supplerende oplysningsseddel udskrives som et særligt uddata fra lønsystemet: Uddata 898: Supplerende oplysningsseddel Opbevaring Du skal opbevare supplerende oplysningssedler i 5 år. Side 24 af 35

25 Oplysningsseddel Oplysningsseddel, fortsat Eksempel Her får du et eksempel på hvordan en supplerende oplysningsseddel kan se ud: Afsender EMNEBESKRIVELSESTYRELSEN LØNVEJ KØBENHAVN K 555 LØNSEN C/O A. LØNSEN OPLYSNINGSVEJ SKATSTRUP OPLYSNINGSSEDDEL 20XX ARBEJDSPLADSNR LØNNR XXXX Ansættelseperiode 01/01/20XX - 31/12/20XX Oplysningspligtiges SE-NR: PKAT 240 Hele kroner 13 LØN O.L., HERI MEDREGNET FERIEGODTGØRELSE, LØN UNDER SYGDOM OG BARSEL, VEDERLAG TIL MEDLEM. AF RÅD OG NÆVN, HVORAF DER SKAL BETALES ARBEJDSMARKEDSBIDRAG (BELØB OPLYSES BRUTTO) INDEHOLDT A-SKAT INDEHOLDT ARBEJDSMARKEDSBIDRAG SÆRLIG PENSIONSOPSPARING A-indkomst samt indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Personalegoder, der er A-indkomst BELØBENE SKAL MEDREGNES I RUBRIK 13 Andre ydelser m.v., hvor der ikke er indeholdt 46 ATP-BIDRAG SATS C KR A-skat 48 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE BELØBENE I RUBRIK 16, 46 OG 48 MÅ FRATRÆKKES PÅ SELVANGIVELSEN Personalegoder, der ikke er A-indkomst BELØBENE (RUBRIK 50-53) SKAL IKKE MEDREGNES I RUBRIK 36 Supplerende oplysninger ENGANGSINDKOMST JUBILÆUMSGRAT./FRATRÆDEL.GODTG. INKL. RUBRIK 70 (BRUTTO) INDB. TIL PENSIONSORDNING OMF. AF PENS.BESKATNINGSLOVEN UDSKREVET AF ØKONOMISTYRELSEN ANSAT VED EMNEBESKRIVELSESTYRELSEN FORFATTERVÆRKSTEDET TLF.NR Side 25 af 35

26 Oplysningsseddel Oplysningsseddel, fortsat Løndelsbeskrivelser Som hovedregel vil det fremgå på hver enkelt løndelsbeskrivelse, hvilket felt indkomsten mv. udskrives i på den supplerende oplysningsseddel. Side 26 af 35

27 Regler for periodisering af løn ift. finansår Regler for periodisering af løn ift. finansår Indledning Den regnskabsmæssige supplementsperiode i lønsystemet, omfatter LG 01 (december måned) og LG 02 (januar måned). NOTE: Der kan ikke posteres via lønsystemet til periode 14. Har du brug for at få posteret løn i periode 14, vil vi anbefale dig at drøfte sagen med en af dine kolleger på regnskabssiden. Bemærk! Hvordan løn henføres til SKATTE-år, har ikke nødvendigvis nogen sammenhæng med hvilket FINANS-år regnskabsføringen sker i. LG 01 I LG 01 udbetales løn for forudlønnede for januar måned, og for bagudlønnede for december måned. Her kan du se hvordan løn mv. via lønsystemet periodiseres/regnskabsføres i LG 01: Lønudbetaling i LG 01 Finansår Periode Månedsløn til forudlønnet Nyt 01 Månedsløn til bagudlønnet Gammelt 12 Halvmånedsløn for december Gammelt 12 Timeløn for december Gammelt 12 Efterreguleringer Gammelt 12 Side 27 af 35

28 Regler for periodisering af løn ift. finansår Regler for periodisering af løn ift. finansår, fortsat LG 02 I LG 02 udbetales løn for forudlønnede for februar måned, og for bagudlønnede for januar måned. Her kan du se hvordan løn mv. via lønsystemet periodiseres/regnskabsføres i LG 02: Lønudbetaling i LG 02 Finansår Periode Månedsløn til forudlønnet Nyt 02 Månedsløn til bagudlønnet Nyt 01 Halvmånedsløn for januar Nyt 01 Timeløn for januar Nyt 01 Efterreguleringer med dato i nyt år Nyt 01 Efterreguleringer med dato i gammelt år Gammelt 13 Ompostering af løn mellem nyt og gammelt finansår, som ikke automatisk henføres til periode 13 (jf. skemaet ovenfor) kan kun ske via: Private virksomheder For private virksomheder gælder som hovedregel, at der ikke er nogen supplementsperiode i LG 02 vedr. finansår. Det betyder, at al løn bliver henført til det nye finansår. Eventuel tilbageførsel af løn til gammelt finansår, kan kun ske via vinduet ompostering jf. ovenfor. Side 28 af 35

29 Regler for periodisering af løn ift. finansår Regler for periodisering af løn ift. finansår, fortsat Ompostering i SLS ifm. finansår Hvis du får brug for at ompostere mellem to finansår i LG 02, skal du følge disse trin. Trin Handling 1 I indeværende finansår udligner du posten på den givne KTO, og flytter beløbet til en beholdningskonto. 2 I gammelt finansår udligner du beholdningskontoen, og modposterer på den givne KTO. Eksempel på ompostering i SLS Forestil dig, at du skal flytte kr ,00 fra nyt til gammelt år via SLS. De ,00 er debiteret på KTO YY.xx (driftskonto) i nyt år. Kontering KTO YY.. xx (nyt år) ,00 KTO YY.xx (nyt år) KTO 97.xx (nyt år) , , ,00 KTO YY.xx (nyt år) KTO 97.xx (nyt år) , , ,00 KTO YY.xx (gammelt år) ,00 KTO 97.xx (gammelt år) ,00 Bemærkninger I LG 02, 1. lønkørsel, er dette beløb automatisk posteret i indeværende år, på baggrund af indrapportering til lønsystemet. Dette beløb skal du have henført til gammelt finansår, hvorfor du flytter beløbet via vinduet Ompostering i SLS. Til LG 02, 2. lønkørsel flytter du beløbet i nyt år (Trin 1), hvor du krediterer KTO YY.xx (driftskonto) og debiterer KTO fx 97.xx (beholdningskonto). Også til LG 02, 2. lønkørsel flytter du beløbet i for gammelt år (Trin 2), hvor du krediterer fx KTO 97.xx (beholdningskonto) og debiterer KTO YY.xx (driftskonto). I forbindelse med beholdningsoverførsel efter supplementsperioden i regnskabs-/økonomisystemet, bliver KTO fx 97.xx (beholdningskonto) udlignet. Side 29 af 35

30 Regler for periodisering af løn ift. finansår Regler for periodisering af løn ift. finansår, fortsat Ny kontoplan ifm. årsskiftet Det er ofte at den interne kontoplan ændres i forbindelse med et nyt finansår. Det kan være kontostrengens struktur der ændres, og det kan være nye værdier der kommer til. Hvis hele eller dele af den interne kontoplan er registreret i lønsystemet, vil en ændring af den interne kontoplan, også kunne medføre konsekvensrettelser i lønsystemet. Ændring af kontoplan Ændringer til kontoplan i forbindelse med nyt finansår, der skal registreres i lønsystemet, skal være på plads med dato = 01.01: LG 01, 2. lønkørsel For forudlønnede på alle relevante dele af registrene, f.eks. vinduerne: Konteringer og løndele ADVARSEL: Ved indrapportering på forudlønnede registre, skal du huske af bruge ny kontostreng pr. 1/1 og gammel kontostreng ved dato i gammelt finansår (dato før 1/1). LG 02, 2. lønkørsel For bagudlønnede, timelønnede og halvmånedslønnede på alle relevante dele af registrene, f.eks. vinduerne: Konteringer og løndele ADVARSEL: Ved indrapportering på alle registre, skal du huske af bruge ny kontostreng pr. 1/1 og gammel kontostreng ved dato i gammelt finansår (dato før 1/1). VIGTIGT: For at samtlige lønposteringer fra og med LG 03, 1. lønkørsel (efter supplementperioden i lønsystemet), bliver ført efter den nye kontoplan, skal samtlige registre og relevante dele på registrene konsekvensrettes (pløjes) - så det er den nye kontostreng der peges på, uanset hvilket tidspunkt lønnen/efterreguleringer er beregnet på baggrund af. Side 30 af 35

31 Regler for periodisering af løn ift. finansår Regler for periodisering af løn ift. finansår, fortsat Indrapportering til lønsystemet Der er to muligheder for at få indrapporteret og registreret den nye kontoplan og kontostreng i lønsystemet: Enten Du sørger selv for at indrapportere den nye kontostreng til lønsystemet. Eller Du beder Økonomistyrelsen om at registrere den nye kontostreng i lønsystemet. BEMÆRK: Økonomistyrelsen tager betaling for transaktionsdannelse, svarende til minimum 2 konsulenttimer. Konsekvensjustering af registre (pløjning) Det er kun Økonomistyrelsen der kan foretage en total konsekvensrettelse (pløjning) af registre. Denne konsekvensrettelse/pløjning betyder, at den nye kontostreng lægges ind i alle tidligere elementer uanset hvilken ikrafttrædelsesdato de har. Pløjning medfører, at alle lønposteringer vil blive konteret efter den nye kontoplan. Økonomistyrelsen skal have besked om pløjninger så tidligt som muligt, og senest i slutningen af januar måned. BEMÆRK: Økonomistyrelsen tager betaling for pløjninger, svarende til 3 konsulenttimer. Side 31 af 35

32 Ulogiske relationer - uddata 882 og 883 Ulogiske relationer - uddata 882 og 883 Indledning For at sikre at der ikke er registreret forkerte oplysninger på registrene i lønsystemet når der skal udskrives oplysningssedler, udskriver Økonomistyrelsen fire gange om året kontroluddata der er målrettet en række faste felter på lønmodtagerregistrene. Disse kontroluddata: Uddata 882 Uddata 883 betegnes også som ulogiske relationer. Uddata 882 og 883 De lønmodtagere der fremgår på de to uddata, kan risikere at få forkerte oplysningssedler - hvis du ikke behandler uddataene og sørge for at foretage nødvendig rettelse i lønsystemet. Uddata 882 udskrives tre gange om året, på baggrund af felter der vedrører indeværende/nyt år Uddata 883 udskrives én gang om året, på baggrund af felter der vedrører gammelt/sidste år. Sagsbehandling Når du modtager uddata 882 og 883, skal du gennemgå alle de lønmodtagere der fremgår på uddataene. Start med at kigge på registerprintet fra lønsystemet, hvor du typisk hurtigt vil kunne identificere hvorfor uddata 882/883 er udskrevet, og mange gange også vil kunne gennemskue hvordan du evt. skal foretage rettelse, herunder hvorfor de ulogiske relationer er opstået. BEMÆRK: Der kan være ulogiske som ikke medfører at du skal foretage en indrapportering til lønsystemet. Eksempler Her får du nogle eksempler, hvor lønmodtagere vil fremgå af uddata 882/883, men hvor du ikke skal foretage en rettelse i lønsystemet: Side 32 af 35

33 Ulogiske relationer - uddata 882 og 883 Ulogiske relationer - uddata 882 og 883, fortsat Funktioner PLBNR 099 Hvis det er negativ A-indkomst mv., der har medført at PLBNR 099 er udskrevet, er det OK at der udskrives en oplysningsseddel med det/de negative beløb, hvis bare de tilsvarende beløb på hovedstillingen er større end de anførte beløb på PLBNR 099. Hvis du ønsker det, kan felterne dog nulstilles på PLBNR 099 og i stedet overføres til hovedstillingen (typisk PLBNR 000). Engangsregis tre Hvis det er et negativt beløb på et engangsregister, der har medført at lønnummer på et engangsregister er udskrevet, og du kan konstatere at der er et andet engangsregister der modsvarer eller er større end beløbet, så skal der ikke udskrives en supplerende oplysningsseddel. Engangsregistre inden for samme cpr.nr., gruppe, SE-nummer og registreringsenhed bliver koncentreret til én oplysningsseddel. B-indkomst (løndel 6930) I forbindelse med B-indkomst skal løndel 6929 anvendes til KM-godtgørelse eller rejse-/befordringsgodtgørelse. Side 33 af 35

34 Ulogiske relationer - uddata 882 og 883 Ulogiske relationer - uddata 882 og 883, fortsat Faste felter Her kan du se de faste felter der indgår i forbindelse med dannelse af uddata 882 og 883. Oversigten er sorteret i alfabetisk orden: A-indkomst GL A-indkomst - NY A-indkomst GL, der ikke er betalt AM-bidrag af A-indkomst NY, der ikke er betalt AM-bidrag af AM-bidrag GL AM-bidrag NY AM-bidrag knyttet til jubilæumsgratiale GL AM-bidrag knyttet til jubilæumsgratiale - NY A-skat GL A-skat NY ATP-A bidrag GL ATP-A bidrag NY ATP-B bidrag GL ATP-B bidrag NY ATP-C bidrag GL ATP-C bidrag NY ATP-D bidrag NY ATP-D bidrag GL ATP-E bidrag NY ATP-E bidrag GL ATP-bidrag, sygedagpenge GL ATP-bidrag, sygedagpenge NY B-indkomst GL B-indkomst NY B-indkomst uden AM GL B-indkomst uden AM NY Felt 48, indrapporterede beløb, der udskrives i felt 48 på oplysningssedlen GL Felt 48, indrapporterede beløb, der udskrives i felt 48 på oplysningssedlen NY Fratrædelsesgodtgørelse, indbetalt til pensionsordning - GL Fratrædelsesgodtgørelse, indbetalt til pensionsordning - NY Fri bil GL Side 34 af 35

35 Ulogiske relationer - uddata 882 og 883 Ulogiske relationer - uddata 882 og 883, fortsat Faste felter (fortsat) Fri kost og logi GL Fri kost og logi NY Fri telefon GL Fri telefon NY Grønlandsk A-indkomst GL Grønlandsk A-indkomst NY Grønlandsk skat GL Grønlandsk skat NY Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse - GL Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse - NY Side 35 af 35

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.)

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.) Løninformation nr. 24 af 21. dec. 2016 (LG 01/17, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.)

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.) Løninformation nr. 26 af 18. dec. 2015 (LG 01/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2017 (LG 02/17, 1.)

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2017 (LG 02/17, 1.) Løninformation nr. 1 af 10. jan. 2017 (LG 02/17, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 02/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. januar 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

SLS-guide løndelsbeskrivelse

SLS-guide løndelsbeskrivelse SLS-guide løndelsbeskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte løndele. Indhold 1. Hoved på løndelsbeskrivelsen... 2

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.)

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 11

Lønseddel. Side 1 af 11 Lønseddel Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Økonomistyrelsen Funktioner Løbenummer 098 og 099 Overblik Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Introduktion I dette Opslag, kan du se; hvornår og hvordan du bruger funktioner (løbenummer 098 og 099),

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.)

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.) Løninformation nr. 22 af 22. nov. 2016 (LG 12/16, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 12/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. november 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 9

Lønseddel. Side 1 af 9 Lønseddel Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer)

Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer) Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst) Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer) Redigeret Den 14. oktober 2010 vedr. afsnittet om Registrering i SLS ved flere skiftende arbejdspladser. Indledning

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.)

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Løninformation nr.18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvilke overordnede regler der gælder, og hvornår og hvordan du bruger forskellige

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel.

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel. Sumdata i SLS Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du bruger og hvilke muligheder, der findes online i Sumdata i SLS. Der er ikke mulighed for at se Sumdata i HR-Løn. Via Sumdata

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 04/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra den

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet.

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Uddata Side 1 af 23 I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 3 2. Uddata fra SLS... 3 - U 198, Kontroluddata... 3 - U

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold ATP i SLS Side 1 af 6 I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold 1. ATP-satser... 2 2. ATP og flere ansættelsesforhold... 3 3. Efterregulering af ATP-sats...

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.)

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 10/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Guide eindkomst og SLS

Guide eindkomst og SLS Guide eindkomst og SLS Håndtering af henvendelser fra medarbejdere Her beskrives, hvordan arbejdsgiver kan håndtere henvendelser fra lønmodtagere der mener at der er differencer mellem SLS-lønseddel og

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 05/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. april 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.)

Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.) Løninformation nr. 18 af 22. sept. 2016 (LG 10/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i SLS. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer 98 og

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Feriepengeforpligtelse i SLS

Feriepengeforpligtelse i SLS Feriepengeforpligtelse i SLS Indledning Fra januar 2005 blev statens regnskabsaflæggelse udvidet til også at omfatte omkostningsregnskaber. Det betyder blandt andet, at der skal indregnes en række gældsforpligtelser.

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Sletning af registre og inddata

Sletning af registre og inddata Sletning af registre og inddata Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om automatiske sletningsbetingelser i lønsystemet samt om, hvordan du sletter registre og inddata manuelt. Indhold 1. Automatisk

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Om omposteringer henvises til Vejledning om omposteringer i SLS (under udarbejdelse).

Om omposteringer henvises til Vejledning om omposteringer i SLS (under udarbejdelse). Vejledning til billedet Lønelement i PØS Version 1, 24. oktober 2012 1. Baggrund for billedet For at tilvejebringe et nødvendigt informationsgrundlag til at kunne gennemføre en ompostering af en registreret

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 7. september 2016 (LG 10/16, 1.)

Løninformation nr. 17 af 7. september 2016 (LG 10/16, 1.) Løninformation nr. 17 af 7. sept. 2016 (LG 10/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. september 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7 Efterindtægt Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af efterindtægt i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer efterindtægt på PKAT 026

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.)

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 08/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.)

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.) Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 05/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. april 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nr. 24 af 21. december 2010 (LG 01/11, 2.)

Nr. 24 af 21. december 2010 (LG 01/11, 2.) Nr. 24 af 21. december 2010 (LG 01/11, 2.) SLS-information om lønkørsel for LG 01/11, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2010. Til denne lønkørsel er der følgende informationer 1. Ændringer

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Med udgangspunkt i de spørgsmål der er indsendt, har hhv. Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen forsøgt at beskrive hvordan rammerne er for

Læs mere