BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5."

Transkript

1 15 Undervisning Drift Folkeskoler - fælles Folkeskoler 1 Egne Fælles formål Fælles Formål 316 Forsøgs- og rummelighedspuljen 319 Uddannelsespulje Regulering lærerløn tjenestem. - overenskomst-ansat Annoncepulje Skolernes andel af barselspulje Pulje diverse til fordeling Besparelsesforsl. budget 2008 effektivisering undervisningstid Optimering skolernes administration Reduktion af vikarpulje Fagpersonale Øvrig personale Vikarer 001 Langtidssygdom Vikarer, barselspuljen Øvrige personaleudgifter ex. art Pulje undervisningspersonale 3,11/2,91 09/ Tjenestemandspensioner 080 Opkrævet pensionsbidrag, lærer i lukkede gruppe - frikøbt t. org.arb Andre udgifter Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Husleje 001 Husleje Ulkebøl-hallen, Sdbg. 800 Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner Skovløberne,Særl. undervisningstilb. 411 Fagpersonale Vikarer Elevaktiviteter Husleje El Vand 3 03 Kommunalt elevråd Skolekonsulenter 411 Fagpersonale Tosprogede/skolebibliotek Modersmål/tolkning Uddannelse Personaleaktiviteter Tjenestekørsel Undervisningsmidler Andre udgifter Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som skal aktiveres

2 01 Task Force tosprogede Internationale koordinatorer Udviklingspuljer Folkeskoler 1 Egne Fælles formål Fælles Formål 313 Udviklingspulje skoler Imagepuljer Folkeskoler Folkeskoler 1 Egne Augustenborg Skole Augustenborg Skole 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Vinduespolering Broager Skole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Vinduespolering Gråsten Skole

3 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Nørreskovskolen, Nordborg Driftsmidler Driftspulje - SOM-bygningen Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El 010 Skolegade 21-23, Guderup Opvarmning 010 Skolegade 21-23, Guderup Vand 010 Skolegade 21-23, Guderup Rengøringsmateriale Bakkensbro Skole, Ullerup Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Fryndesholmskolen, Augustenborg Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale 194

4 705 Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Vinduespolering Egernsund Skole Egernsund Skole 002 Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Kontorhold 010 Åben skole Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Rinkenæs Skole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Ejendomsskatter Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Havnbjerg Skole, Nordborg Havnbjerg Skole, Nordborg 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 25

5 740 El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Nybøl Skole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Kværs Skole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Nydamskolen, V. Sottrup Nydamskolen, V.Sottrup 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Vedligeholdelse af udenomsarealer Nydam Serviceteam 002 Driftsmidler Rengøringspersonale Servicepersonale Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning 185

6 742 Vand Indtægter 900 Indtægter 901 Salg af kerneydelser Nordborg Skole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Nordals Naturskole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Ahlmann-Skolen Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Dybbøl-Skolen Dybbøl-Skolen 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Tjenestekørsel 010 Kørsel Bülow-skolen Indvendig vedligeholdelse 206

7 709 Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Bülow-Skolen 705 Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Humlehøj-Skolen Humlehøj-Skolen 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Sønderskov-Skolen Sønderskov-Skolen 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering klasse, afd.under SønderskovskoleAlssund Skolen 002 Driftsmidler Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Ulkebøl Skole Ulkebøl Skole

8 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Huholt-Skole underafd. Ulkebølskole 605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 010 Drift af bus Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Egetofte Naturskole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Hørup Centralskole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Ejendomsskatter Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Lysabild Skole Lysabild Skole 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder 505

9 411 Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Fiskbæk Naturskole, Gråsten Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder Ungdommens Indføringskurser UI-Sønderjylland UI-Sønderborg 518 Betaling af kursusudbydere Selvejende/privat Opholdssteder- skoledel Alrunen 511 Undervisningsmidler Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles formål Husleje 002 Husleje, Humlehøj-hallen, Sdbg Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Folkeskoler Fagpersonale Augustenborg Sygehus Fagpersonale Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Fælles Formål Fagpersonale Vikarer, barselspuljen Uddannelse Testmaterialer Kontorhold Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 830 Pædagogisk psykologisk rådgivning Tilskud, skolefritidsordningen

10 05 Skolefritidsordninger 1 Egne Fælles formål Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger 003 Økonomisk friplads Skolefritidsordningen - støttekorps Skolefritidsordninger 1 Egne Støttepædagogkorpset Fagpersonale Uddannelse Undervisning Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Egne Fælles formål Klubtilbud 4-6. klasse Puljer Skolefritidsordninger 010 Førskolebørn/regulering af pladser SFO tyske skoler Vikarer, barselspuljen august december Langtidssygdom, fælles pulje Betaling andre off. myndighede Betaling andre off. myndigheder SFO Augustenborg Skole SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Administrationsudgifter Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Bakkensbro Skole, Sundeved Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Ahlmann-Skolen, Muldvarpen, Sdbg 5.327

11 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Administrationsudgifter SFO Dybbøl-skolen, Sdbg SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Administrationsudgifter SFO Rumlehuset, Nordborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Nybøl Skole, Sundeved Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Vand Rengøringsselskab SFO Humlehøj-skolen, Sønderborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Fryndesholmskolen, Fynshav Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale 3

12 SFO Krudtuglen, Havnbjerg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Nydamskolen, V. Sottrup Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Nørreskovskolen, Guderup Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Sønderskov-skolen, Sønderborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Klub, 4.-6.klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Egernsund Skole Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Dybbølskolen, Palmose SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse 21

13 515 Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand SFO Ulkebøl Skole, Sønderborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Huholt-skole (særlig ordning) Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Kontorhold SFO Mariegaard, Broager Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Rengøringsselskab SFO Rinkenæs Skole SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Opvarmning Rengøringsselskab SFO Gråsten Skole SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer El 61

14 741 Opvarmning Rengøringsselskab SFO "Fristedet", Lysabild Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO "Stedet for os", Hørup Fagpersonale Vikarer Uddannelse 001 Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Støttecenter, Lysabild Pædagogiske materialer Skolefritidsordninger - klubber Skolefritidsordninger 1 Egne SFO Augustenborg Skole Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Dybbøl-skolen, Sdbg Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Dybbølskolen, Palmose Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Rinkenæs Skole 178

15 05 Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Gråsten Skole Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer Forældrebetalinger - skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Egne Fælles formål Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat 002 SFO Augustenborg skole SFO Bakkensbro Skole SFO Ahlmann-Skolen, Muldvarpen SFO Dybbøl-skolen SFO Rumlehuset Nordborg SFO Nybøl Skole SFO Humlehøj-skolen SFO Fryndesholmskolen SFO Krudtuglen, Nordborg SFO Nydamskolen SFO Nørreskovskolen, Nordborg SFO Sønderskov-skolen SFO Egernsund SFO Dybbølskolen, Palmose SFO Ulkebøl-skole SFO Huholt-skole (særlig ordning) SFO Mariegaard, Broager SFO Rinkenæs Skole SFO Gråsten Skole SFO "Fristedet", Lysabild (Sydals) SFO "Stedet for os", Sydals Rinkemæs Skole, Klub 4-6 klasse Gråsten Skole, klub 4-6 klasse Palmose, klub 4-6 klasse Augustenborg, klub 4-6 klasse Dybbøl-skole, klub 4-6 klasse Klubtilbud 4-6. klasse Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Fælles formål Befordring af elever 002 Befordring til/fra kommunens skoler Befordring af syge og invaliderede elever Befordring til svømmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud Fælles formål Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler - egne Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 1 Egne Fælles formål

16 092 Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskende rabat 005 SFO - Tansbjergskolen Vikarer, barselspuljen 000 Rammebudget Befordring af elever Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner Kløver-Skolen Kløver-Skolen 401 Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Terapeuter Vikarer Uddannelse Tjenestekørsel Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administrationsudgifter Kontorhold Telefoni Skolebestyrelser Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje af inventar og materiel Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse, It-udstyr Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Kløver-Skolen (fritidsforanst.) 401 Ledelse Fagpersonale Uddannelse Tjenestekørsel Elevaktiviteter Pædagogiske materialer Administrationsudgifter Kontorhold Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje af inventar og materiel Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som ikke skal aktiveres Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Renovation El 31

17 741 Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Integreret 20,2 undervisning Bidrag til statslige og private skoler - incl. sfo'er Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 010 Betalinger til staten Forældreandel for børn i friskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomsskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Fælles formål Bidrag til staten (elever på efterskole mm.) Elevtilskud vedr. efterskoleophold Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Egne Fælles formål Vikarer, barselspuljen januar juli Ungdommens Uddannelsesvejledning Ledelse Fagpersonale Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Fælles formål Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser Fælles formål Undervisning Ungdomsskolevirksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Fælles formål Jubilæums-gratialer 15 1 Egne Fælles formål Ledelse 569

18 402 Afdelingsleder Vikarer, barselspuljen august december Uddannelse Rejser m.v Drift af busser Administrationsudgifter City Ungdomsskolevirksomhed Sønderborg Ungdomsskolevirksomhed 402 Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Tjenestekørsel Undervisningsmat./elevaktiviteter Knallertundervisning / -kørekort Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som ikke skal aktiveres Servicekontrakter Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 9 03 Klub 54, Dybbølgade Rengøring SSP Fagpersonale Vest Ungdomsskolevirksomhed Leje af grunde og bygninger 1 01 Café 21 - Vester Sottrup 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 4 02 Chicken House - Gråsten 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Rengøring Fireball - Broager

19 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Rengøring Ungdomsskolen Als Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Refusion, personale med tilskud Vikarer Tjenestekørsel Undervisningsmat./elevaktiviteter Befordring af elever Knallertundervisning / -kørekort Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Drift og vedligeholdelse, It-udstyr Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Rengøring Opvarmning 6 01 Teenklub, Sydals 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni 3 02 Klub A, Augustenborg 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Rengøring El Klub F, Fryndesholm 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni 9

20 602 Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Rengøring El Opvarmning Ungdomshuset, Nordborg 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Husleje Rengøring El Opvarmning Vand 1 05 Værkstedsklassen, Sydals 510 Undervisningsmat./elevaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed - klubber Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 1 Egne City Ungdomsskolevirksomhed MAYDAY, Humlehøj-skolen 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 1 02 Metro, Ulkebøl skole 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 5 03 Klub 54, Dybbølgade Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Vest Ungdomsskolevirksomhed

21 401 Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Tjenestekørsel Undervisningsmat./elevaktiviteter Befordring af elever Knallertundervisning / -kørekort Administrationsudgifter Telefoni Leasing af inventar og materiel Servicekontrakter Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer 5 27 Tilskud Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Fælles formål Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov Administration Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Børn og Uddannelse Uddannelse 05 Uddannelse 402 Afdelingsleder Uddannelsesråd Skoler 403 Gruppeleder Administrativ personale Ungd.skole, SSP, Gadeplan 403 Gruppeleder Anlæg Anlæg Folkeskoler Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb - vedt. budget 001 Renovering af folkeskolens bygninger IT inkl. elektriske tavler og bærbare PC er Broager Skole Renovering af folkeskolens bygninger - Teknik og Miljøudvalg Renovering af folkeskolens bygninger - disponeres af Elevråd Energitiltag Indefrosne midler 2.800

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere