BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5."

Transkript

1 15 Undervisning Drift Folkeskoler - fælles Folkeskoler 1 Egne Fælles formål Fælles Formål 316 Forsøgs- og rummelighedspuljen 319 Uddannelsespulje Regulering lærerløn tjenestem. - overenskomst-ansat Annoncepulje Skolernes andel af barselspulje Pulje diverse til fordeling Besparelsesforsl. budget 2008 effektivisering undervisningstid Optimering skolernes administration Reduktion af vikarpulje Fagpersonale Øvrig personale Vikarer 001 Langtidssygdom Vikarer, barselspuljen Øvrige personaleudgifter ex. art Pulje undervisningspersonale 3,11/2,91 09/ Tjenestemandspensioner 080 Opkrævet pensionsbidrag, lærer i lukkede gruppe - frikøbt t. org.arb Andre udgifter Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Husleje 001 Husleje Ulkebøl-hallen, Sdbg. 800 Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner Skovløberne,Særl. undervisningstilb. 411 Fagpersonale Vikarer Elevaktiviteter Husleje El Vand 3 03 Kommunalt elevråd Skolekonsulenter 411 Fagpersonale Tosprogede/skolebibliotek Modersmål/tolkning Uddannelse Personaleaktiviteter Tjenestekørsel Undervisningsmidler Andre udgifter Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som skal aktiveres

2 01 Task Force tosprogede Internationale koordinatorer Udviklingspuljer Folkeskoler 1 Egne Fælles formål Fælles Formål 313 Udviklingspulje skoler Imagepuljer Folkeskoler Folkeskoler 1 Egne Augustenborg Skole Augustenborg Skole 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Vinduespolering Broager Skole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Vinduespolering Gråsten Skole

3 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Nørreskovskolen, Nordborg Driftsmidler Driftspulje - SOM-bygningen Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El 010 Skolegade 21-23, Guderup Opvarmning 010 Skolegade 21-23, Guderup Vand 010 Skolegade 21-23, Guderup Rengøringsmateriale Bakkensbro Skole, Ullerup Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Fryndesholmskolen, Augustenborg Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale 194

4 705 Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Vinduespolering Egernsund Skole Egernsund Skole 002 Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Kontorhold 010 Åben skole Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Rinkenæs Skole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Ejendomsskatter Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Havnbjerg Skole, Nordborg Havnbjerg Skole, Nordborg 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 25

5 740 El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Nybøl Skole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Kværs Skole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Nydamskolen, V. Sottrup Nydamskolen, V.Sottrup 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Vedligeholdelse af udenomsarealer Nydam Serviceteam 002 Driftsmidler Rengøringspersonale Servicepersonale Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning 185

6 742 Vand Indtægter 900 Indtægter 901 Salg af kerneydelser Nordborg Skole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Nordals Naturskole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Ahlmann-Skolen Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Dybbøl-Skolen Dybbøl-Skolen 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Tjenestekørsel 010 Kørsel Bülow-skolen Indvendig vedligeholdelse 206

7 709 Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Bülow-Skolen 705 Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Humlehøj-Skolen Humlehøj-Skolen 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Sønderskov-Skolen Sønderskov-Skolen 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering klasse, afd.under SønderskovskoleAlssund Skolen 002 Driftsmidler Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Ulkebøl Skole Ulkebøl Skole

8 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Rengøringspersonale Servicepersonale Administrativ personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsmateriale Vinduespolering Huholt-Skole underafd. Ulkebølskole 605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 010 Drift af bus Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Egetofte Naturskole Driftsmidler Ledelse Fagpersonale Hørup Centralskole Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Ejendomsskatter Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Lysabild Skole Lysabild Skole 002 Driftsmidler Ledelse Afdelingsleder 505

9 411 Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Øvrig personale Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Fiskbæk Naturskole, Gråsten Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder Ungdommens Indføringskurser UI-Sønderjylland UI-Sønderborg 518 Betaling af kursusudbydere Selvejende/privat Opholdssteder- skoledel Alrunen 511 Undervisningsmidler Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles formål Husleje 002 Husleje, Humlehøj-hallen, Sdbg Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Folkeskoler Fagpersonale Augustenborg Sygehus Fagpersonale Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Fælles Formål Fagpersonale Vikarer, barselspuljen Uddannelse Testmaterialer Kontorhold Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 830 Pædagogisk psykologisk rådgivning Tilskud, skolefritidsordningen

10 05 Skolefritidsordninger 1 Egne Fælles formål Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger 003 Økonomisk friplads Skolefritidsordningen - støttekorps Skolefritidsordninger 1 Egne Støttepædagogkorpset Fagpersonale Uddannelse Undervisning Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Egne Fælles formål Klubtilbud 4-6. klasse Puljer Skolefritidsordninger 010 Førskolebørn/regulering af pladser SFO tyske skoler Vikarer, barselspuljen august december Langtidssygdom, fælles pulje Betaling andre off. myndighede Betaling andre off. myndigheder SFO Augustenborg Skole SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Administrationsudgifter Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Bakkensbro Skole, Sundeved Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Ahlmann-Skolen, Muldvarpen, Sdbg 5.327

11 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Administrationsudgifter SFO Dybbøl-skolen, Sdbg SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Administrationsudgifter SFO Rumlehuset, Nordborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Nybøl Skole, Sundeved Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Vand Rengøringsselskab SFO Humlehøj-skolen, Sønderborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Fryndesholmskolen, Fynshav Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale 3

12 SFO Krudtuglen, Havnbjerg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Nydamskolen, V. Sottrup Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Ejendomsskatter El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Nørreskovskolen, Guderup Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Sønderskov-skolen, Sønderborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Klub, 4.-6.klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Egernsund Skole Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Dybbølskolen, Palmose SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse 21

13 515 Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer El Opvarmning Vand SFO Ulkebøl Skole, Sønderborg Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer SFO Huholt-skole (særlig ordning) Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Kontorhold SFO Mariegaard, Broager Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse El Opvarmning Rengøringsselskab SFO Rinkenæs Skole SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer Opvarmning Rengøringsselskab SFO Gråsten Skole SFO, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer El 61

14 741 Opvarmning Rengøringsselskab SFO "Fristedet", Lysabild Fagpersonale Vikarer Uddannelse Pædagogiske materialer El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO "Stedet for os", Hørup Fagpersonale Vikarer Uddannelse 001 Uddannelse Pædagogiske materialer Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale SFO Støttecenter, Lysabild Pædagogiske materialer Skolefritidsordninger - klubber Skolefritidsordninger 1 Egne SFO Augustenborg Skole Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Dybbøl-skolen, Sdbg Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Dybbølskolen, Palmose Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Rinkenæs Skole 178

15 05 Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer SFO Gråsten Skole Klub, klasse 411 Fagpersonale Vikarer Pædagogiske materialer Forældrebetalinger - skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Egne Fælles formål Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat 002 SFO Augustenborg skole SFO Bakkensbro Skole SFO Ahlmann-Skolen, Muldvarpen SFO Dybbøl-skolen SFO Rumlehuset Nordborg SFO Nybøl Skole SFO Humlehøj-skolen SFO Fryndesholmskolen SFO Krudtuglen, Nordborg SFO Nydamskolen SFO Nørreskovskolen, Nordborg SFO Sønderskov-skolen SFO Egernsund SFO Dybbølskolen, Palmose SFO Ulkebøl-skole SFO Huholt-skole (særlig ordning) SFO Mariegaard, Broager SFO Rinkenæs Skole SFO Gråsten Skole SFO "Fristedet", Lysabild (Sydals) SFO "Stedet for os", Sydals Rinkemæs Skole, Klub 4-6 klasse Gråsten Skole, klub 4-6 klasse Palmose, klub 4-6 klasse Augustenborg, klub 4-6 klasse Dybbøl-skole, klub 4-6 klasse Klubtilbud 4-6. klasse Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Fælles formål Befordring af elever 002 Befordring til/fra kommunens skoler Befordring af syge og invaliderede elever Befordring til svømmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud Fælles formål Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler - egne Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 1 Egne Fælles formål

16 092 Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskende rabat 005 SFO - Tansbjergskolen Vikarer, barselspuljen 000 Rammebudget Befordring af elever Betaling andre off. myndighede 800 Betaling andre off. myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner Kløver-Skolen Kløver-Skolen 401 Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Servicepersonale Administrativ personale Terapeuter Vikarer Uddannelse Tjenestekørsel Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administrationsudgifter Kontorhold Telefoni Skolebestyrelser Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje af inventar og materiel Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse, It-udstyr Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Renovation El Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Kløver-Skolen (fritidsforanst.) 401 Ledelse Fagpersonale Uddannelse Tjenestekørsel Elevaktiviteter Pædagogiske materialer Administrationsudgifter Kontorhold Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Leje af inventar og materiel Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som ikke skal aktiveres Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Renovation El 31

17 741 Opvarmning Vand Rengøringsselskab Rengøringsmateriale Integreret 20,2 undervisning Bidrag til statslige og private skoler - incl. sfo'er Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 010 Betalinger til staten Forældreandel for børn i friskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomsskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Fælles formål Bidrag til staten (elever på efterskole mm.) Elevtilskud vedr. efterskoleophold Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Egne Fælles formål Vikarer, barselspuljen januar juli Ungdommens Uddannelsesvejledning Ledelse Fagpersonale Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Fælles formål Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser Fælles formål Undervisning Ungdomsskolevirksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Fælles formål Jubilæums-gratialer 15 1 Egne Fælles formål Ledelse 569

18 402 Afdelingsleder Vikarer, barselspuljen august december Uddannelse Rejser m.v Drift af busser Administrationsudgifter City Ungdomsskolevirksomhed Sønderborg Ungdomsskolevirksomhed 402 Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Tjenestekørsel Undervisningsmat./elevaktiviteter Knallertundervisning / -kørekort Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel It-udstyr, som ikke skal aktiveres Servicekontrakter Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 9 03 Klub 54, Dybbølgade Rengøring SSP Fagpersonale Vest Ungdomsskolevirksomhed Leje af grunde og bygninger 1 01 Café 21 - Vester Sottrup 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 4 02 Chicken House - Gråsten 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Rengøring Fireball - Broager

19 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Rengøring Ungdomsskolen Als Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Refusion, personale med tilskud Vikarer Tjenestekørsel Undervisningsmat./elevaktiviteter Befordring af elever Knallertundervisning / -kørekort Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Drift og vedligeholdelse, It-udstyr Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer Vedligeholdelse af udenomsarealer Rengøring Opvarmning 6 01 Teenklub, Sydals 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni 3 02 Klub A, Augustenborg 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Rengøring El Klub F, Fryndesholm 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni 9

20 602 Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Rengøring El Opvarmning Ungdomshuset, Nordborg 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Husleje Rengøring El Opvarmning Vand 1 05 Værkstedsklassen, Sydals 510 Undervisningsmat./elevaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed - klubber Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 1 Egne City Ungdomsskolevirksomhed MAYDAY, Humlehøj-skolen 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 1 02 Metro, Ulkebøl skole 008 Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel 5 03 Klub 54, Dybbølgade Klubpersonale Klubaktivitet Administrationsudgifter Telefoni Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel Vest Ungdomsskolevirksomhed

21 401 Ledelse Afdelingsleder Fagpersonale Administrativ personale Tjenestekørsel Undervisningsmat./elevaktiviteter Befordring af elever Knallertundervisning / -kørekort Administrationsudgifter Telefoni Leasing af inventar og materiel Servicekontrakter Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Alarmsystemer 5 27 Tilskud Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Fælles formål Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov Administration Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Børn og Uddannelse Uddannelse 05 Uddannelse 402 Afdelingsleder Uddannelsesråd Skoler 403 Gruppeleder Administrativ personale Ungd.skole, SSP, Gadeplan 403 Gruppeleder Anlæg Anlæg Folkeskoler Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb - vedt. budget 001 Renovering af folkeskolens bygninger IT inkl. elektriske tavler og bærbare PC er Broager Skole Renovering af folkeskolens bygninger - Teknik og Miljøudvalg Renovering af folkeskolens bygninger - disponeres af Elevråd Energitiltag Indefrosne midler 2.800

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Ansvar i Bygninger & Energi Ahlmannsparken - hal fra 1980 / Hal Ahlmannsparken fra 1980 / - / - - hal fra 1980 Renovering af eltavler Bjørn Overgaard

Ansvar i Bygninger & Energi Ahlmannsparken - hal fra 1980 / Hal Ahlmannsparken fra 1980 / - / - - hal fra 1980 Renovering af eltavler Bjørn Overgaard Vedligehold Ejendom Aktivitet Ansvar i Bygninger & Energi Ahlmannsparken - hal fra 1980 / Hal Ahlmannsparken fra 1980 / - / - - hal fra 1980 Fastgørelse af trin Bjørn Overgaard Ahlmannsparken - hal fra

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

DAGPASNINGSMULIGHEDER I Sønderborg Kommune

DAGPASNINGSMULIGHEDER I Sønderborg Kommune DAGPASNINGSMULIGHEDER I Sønderborg Kommune Januar 2013 Pladsanvisningen 1 Denne pjece fortæller kort om regler og retningslinjer for optagelse m.v. i daginstitution, dagpleje, SFO og klub. Vi håber, pjecen

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 4 Skolerne... 4 Indikatorer (5.3)... 5 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Sæson program 2011/2012 For unge fra 7. klasse til 18 år i Sønderborg Kommune

Sæson program 2011/2012 For unge fra 7. klasse til 18 år i Sønderborg Kommune Sæson program 2011/2012 For unge fra 7. klasse til 18 år i Sønderborg Kommune Hvis vi var unge ville vi glæde os til igen at se venner og veninder efter sommerferien! Et nyt skoleår kan begynde med hårdt

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet

Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet Sønderborg Kommune Børn- og Uddannelse Voldgade 5 6400 Sønderborg September 2010 1/45 BAGGRUND

Læs mere

Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan 2009-2016. Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr.

Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan 2009-2016. Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan -2016 Renseanlæg Nedlæggelse af Brunsnæs Renseanlæg 2+4+6 Fra -budget Nedlæggelse af Sønderby og Østerby Renseanlæg (1-3 år) 6,00 6,00 2+4+6 Nedlæggelse

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole.

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Kære medarbejder Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Administration: Sønderborg Ungdomsskole 8872 4432 Kastanie Allé 26 Kontortid kl. 8.00 14.00 eller efter aftale Ledelse: Ungdomsskoleinspektør:

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Høringssvar: Harmoniseringsnotat.

Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen ved Hotherskolen. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at der skal være sammenhæng i Ny Stevns kommunes overordnede politik som primært

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

BØRN OG FAMILIEUDVALGET

BØRN OG FAMILIEUDVALGET BØRN OG FAMILIEUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. ekskl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget 2015 Børn og Familie U 178.638 170.784 172.901 176.048 I -20.495-16.642-16.642-17.206

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010 CO2-regnskab for Sønderborg Kommune Baseline 2007-2010 Indhold 1 Sønderborg Kommunes samlede 6 CO 2 -udledning Energiforbrug, vandforbrug og CO 2 -udledning i ton i seks hovedkategorier 2 Elforbrug 10

Læs mere

Retningslinie for disponering af udgifter og indtægter ved Viby Amtsgymnasium og HF

Retningslinie for disponering af udgifter og indtægter ved Viby Amtsgymnasium og HF Bilag 6: Oversigt over disponeringsberettigede fordelt på funktionsbetegnelser Regnskabsinstruks afsnit 2,1 og 2,2 forvaltning af udgifter og indtægter Tekst til underafsnit Disponering Disponering af

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

TRYK Ctrl F - og skriv i søgefelt

TRYK Ctrl F - og skriv i søgefelt TRYK Ctrl F - og skriv i søgefelt 5798005155652 Intern administration Anja Teichert Weide 2AD2 5798005155669 Lægeerklæringer Else Bergmann 2AD2 5798005155805 JobCenter Anja Teichert Weide 2JOB 5798005189817

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Skoleudvalget Omprioriteringskatalog budget 2010-2013

Skoleudvalget Omprioriteringskatalog budget 2010-2013 Omprioriteringskatalog budget 2010-2013 SU 1 Omlægning af læsetiltag Funktion: 03.22.01 - Ændring af serviceniveau Nettoudgift: -1.171-1.171-1.171-1.171 Den vedtagne Læsehandleplan omfatter en række nye

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 17 03. Familier og

Læs mere