Forført af hjernen? Lær at skelne vrøvl fra videnskab i populærhjerneforskningens vidunderlige verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forført af hjernen? Lær at skelne vrøvl fra videnskab i populærhjerneforskningens vidunderlige verden"

Transkript

1 Forført af hjernen? Lær at skelne vrøvl fra videnskab i populærhjerneforskningens vidunderlige verden Andreas Lieberoth, Dept. of Psychology and Behavioral Sciences og Interacting Minds Centre (IMC) Aarhus Universitet CITERES SOM: Lieberoth, A. (2013) Forført af hjernen? Lær at skelne vrøvl fra videnskab i populærhjerneforskningens vidunderlige verden, Psykologisk set, Årgang 30, Nr. 89, Frydenlund: Frederiksberg Lad os starte med en lille quiz. Her følger en række korte udtalelser. Læs dem, og vurder med dig selv, om de hører til som vrøvl eller videnskab. Du kan finde svarene bagest i artiklen. 1. Hjernen er kun modtagelig overfor bestemte slags læring i afgrænsede kritiske livsperioder 2. Efter teenageårene dannes der ingen nye hjerneceller 3. Vi bruger kun 10% af vores hjerne 4. Børn lærer mere, når undervisningens format matcher deres hjernes læringsstil ( f.eks. visuel, kinæstetisk) 5. Helt små børns kognitive færdigheder forbedres ved lytning til Mozart 6. Man kan opdele folk i kreative højrehjernede og rationelle venstrehjernede typer 7. Forskelle i hemisfærisk dominans (højre/venstre) kan forklare forskelle i elevers læring 8. Hjernescanning er en nyttig men dyr måde at vurdere en medarbejders kognitive evner 9. Drenge og pigers hjerner udvikler sig i samme tempo 1

2 Opdagede du alle myterne? Hvis ja, er det ret imponerende. Internationale studier viser nemlig, at fagfolk nemt hopper på limpinden hele raden ned, og det er der mange gode grunde til. Nogle af dem er psykologiske, andre ligger i (medie)kulturen og andre igen handler om formidlernes salgsagenda. I denne artikel viser jeg, hvordan hjerneforskningsargumenter i rystende grad bliver misbrugt og misforstået, og hvordan du som intelligent læser kan komme på forkant med neuro- vrøvlet. Hjernen er allemandseje Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter, som dem der indleder denne artikel, til spild af tid og penge, samt til placebo- effekter og basale misforståelser om den menneskelige tilstand. I værste fald distraherer pseudovidenskab os fra at opsøge videnskabeligt valideret hjælp, hvilket kan have en høj menneskelig og økonomisk pris. Men hjerneforskningens vidunderlige verden er ikke nem at finde rundt i, og det er nemt at blive forført, når selvbestaltede populærhjerneforskere skråler om kap med de ofte noget kedeligere neurovidenskabsmænd fra universiteter og hospitaler. Tag det fra en forsker, der ikke selv åbner kranier, men prøver at finde hoved og hale i anvendeligheden af al den viden vores forskningsenheder dagligt drøfter: Vi har ikke alle svarene. Vi er ikke klar, men vi bliver klogere Hjernesnak i hverdagen For ganske få år siden var det almindeligt at tale om psyken eller selvet, når man diskuterede arbejde, stress, sundhed, samliv, opdragelse, kriminalitet og alle de andre psykologiske 2

3 problemstillinger vi er fascinerede af. Men tiderne er skiftet. Der er kommet mere fokus på hård videnskab, og hjerneforskeren er blevet mediatorskikkelsen mellem naturvidenskabens kittelklædte virkelighed og den medieklingende populærpsykologi. Faktisk er hjernen trådt så meget ind på psykens eller selvets plads, at den mest almindelige måde at tale om mentale tilstande og fænomener, efterhånden er med fraser som der foregår bare alt muligt andet i min hjerne lige nu eller Jeg er for stresset til at lære. Min hjerne kan ikke rumme det hele. Og det skaber begrebsforvirring. For eksempel lyder nogle babybøgers advarsler pludselig som om smuttere i opvæksten giver uigenkaldelige medicinske hjerneskader, selvom der egentligt er tale om uheldige vaner eller emotionelle mønstre der sagtens kan ændres i hverdagen. Hvor kommer neuromyterne fra? Vi har desværre ikke plads her til at komme i dybden med alle de enkelte neuromyter. Men det er heller ikke pointen. Det vigtige er at forstå hvordan de opstår og smitter, og hvordan man undgår at blive forført. Den første myte i indledningen illustrerer, hvordan der ofte er en kerne af fornuftig videnskab bag neurovrøvlet. Det er nemlig rigtigt nok, at børns kroppe og hjerner udvikler sig efter en nogenlunde genkendelig tidsplan, hvor der først opbygges overordnede strukturer, som derefter fintunes og beskæres indtil teenageårene. Til gengæld er det ikke rigtigt, at vinduet for eksempelvis at lære sprog lukker sig uigenkaldeligt - både store børn og voksne kan tilegne sig nye sprogfærdigheder. Samtidigt er der ikke altid en rigtig og forkert rækkefølge for børns udvikling. Der skal være plads til forskelle i vores tænkning. I nogle kulturer lærer børn for eksempel ikke at kravle før de kan gå. Man kan tale om følsomme perioder, men ikke om absolut kritiske perioder. På samme måde skal man vare sig for reduktionistiske påstande ud fra biologiske forskelle. Der er oftest masser af andre faktorer på spil, når en dreng ikke kan sidde stille. 3

4 Lillienfeld og kolleger går i deres bog 50 great myths of popular psychology shattering widespread misconceptions about human behavior på jagt efter psykologiske myters oprindelse, og de mange måder vi til daglig forfører os selv. I nogle myters tilfælde, som for eksempel den at vi kun bruger 10% af hjernen, er det umuligt at afgøre præcis, hvor idéen er opstået, men den er bl.a. blevet brugt af Einstein i en udtalelse om hans eget geni. I andre tilfælde, som for eksempel at læringsstile er hængt op sansemodaliteter, kan man følge tanken tilbage til bestemte bøger, artikler og produkter, hvor hjerneglasuren er kommet til som støtte for allerede etablerede påstande og teknikker. Som andre memer får neurovrøvl hurtigt sit eget liv, og muterer til mange forskellige versioner. Problemet er primært at den viden vi årligt får ud af kliniske opdagelser, dyrestudier og hjernescanninger kun lever op til en brøkdel af alle de myter, der når ud til offentligheden igennem journalister, populærvidenskab og smarte sælgere med selvhjælpsbøger, børnelegetøj, kurser, coaching, konsulentydelser, foredrag og hjernetræningsspil på hylderne. Der er altså ofte tale om en reduktion eller forvanskning af veldokumenteret videnskab. Det eneste, der er at gøre, er at holde tungen lige i munden. Hvorfor smitter neurovrøvl så nemt? I de seneste 25 år har der været en tendens til at hård videnskab er blevet allemandseje, især fordi informationssøgning nu er nemmere end nogensinde. I dagens strømme af oplysninger har misinformation dog lige så gode kår som rigtige oplysninger nogen gange endda bedre, når man bevæger sig ind i et komplekst område som menneskets hjerne. Men det lader også til at hjernen er en uhyre effektiv løftestang for ethvert argument. Deena Skolnick Weisberg og kolleger på Yale universitet lavede en række opsigtsvækkende forsøg, hvor de tilføjede hjernevidenskabeligt klingende ord til gode og dårlige argumenter om psykologiske fænomener. David McKabe og Alan Kastel fra Colorado State University prøvede noget lignende med hjernescanner- billeder. Eksperimenterne viste med rystende klarhed, at almindelige forsøgsdeltagere lader sig forføre til at vurdere selv de faktuelt forkerte forklaringer mere positivt, når der var tilføjet et par enkle ord 4

5 om hjernen eller et hjernebillede. Forsøgspersonerne skulle have ekspertviden inden for området før effekten af lidt ekstra hjerneglasur forsvandt. I et lignende studie præsenterede Paul Howard- Jones og kolleger 242 europæiske lærere for en række af de velkendte neuromyter du bl.a. læste i indledningen. I gennemsnit troede deltagerne på 49 % af myterne. De fleste udviste med andre ord en god del kritisk sans, men faldt især for neurovrøvl der var forbundet med kommercialiserede uddannelsesværktøjer. Der er altså særligt god grund til at tænke kritisk, når det handler om indkøb af besnærende produkter. Folk forlanger hurtige svar En af de forførende mekanismer bag hjernevrøvl er, at det ofte kommer med gode og klare anbefalinger på store problemer og udfordringer. Som 10 måder vi forfører os selv 1.) Vi får meget af vores viden fra 2. og 3. hånd, hører de samme historier af flere omgange, og forveksler derfor genkendelighed med korrekthed. 2.) Vi leder efter hurtige svar i en forvirrende verden. Hvis noget lyder for godt til at være sandt, er det formentligt fup. 3.) Vi ser verden igennem et filter. Da min mormor begyndte at gå med stok, så hun pludseligt alle de andre gamle med stok, der tidligere havde været usynlige. 4.) Vi regner bagud. Har man fået alternativ behandling med beskeden om at virkningen kan tage 4-6 uger, er der god sandsynlighed for at mange andre ting også har været på spil i mellemtiden. 5.) Vi forveksler korrelation med kausalitet. Færre tykke kommer ind på amerikanske colleges. Der er imidlertid flest normalvægtige i USA, og de unges socioøkonomiske forhold siger meget om kostvaner. Handler det så egentligt om fedme? 6.) Vi udsættes for forudindtagede grupper, og lever i sociale ekkokamre. Medier og foredragsarrangører vælger ikke deres gæster tilfældigt. Andre forklaringer negligeres, og betydning af én vinkel ser ud til at være større end den er. 7.) Vi forveksler enshed med lig med. F.eks. slutter man direkte fra farverige billeder i hjernescanneren til virkelige menneskers adfærd i langt mere komplekse situationer. Og endnu vigtigere: Bare fordi vi kan beskrive noget i hjernetermer, er det ikke ensbetydende med at vi har teknikkerne til at øve indflydelse over det. 8.) Hollywood, docusoaps og TV2- nyhederne skruer typisk op for stereotype og sensationelle billeder. 9.) Neuromyter overdriver ofte en videnskabelig kerne. Der er forskel på højre og venstre hjernehalvdel, men det kan ikke bruges til at sortere mennesker i to kasser. 10.) Psykologisk og medicinsk sprogbrug sniger sig nemt ud i hverdagen. Depression anvendes i betydningen trist eller i dårligt humør, hvilket kan lede til terminologisk forvirring. 5 (Kilde: Lillenfeld m.fl. 2010)

6 mennesker har vi behov for kontrol, og som forbrugere er vi vant til at opsøge valg. Vi er derfor ikke tilfredse med tør grundforskning. Vi vil have gode og forståelige råd, som vi kan bruge til noget; for hvad kan vi ellers bruge eksperter til? Populære formidlere fanger dette markedsbehov og oversætter hurtigt fra hjerneformidling til anbefaling. Modsat mere videnskabelige forskere er de nemlig villige til at plukke de bær, der passer situationen bedst. Nogen gange kommer rådene af informerede kilder, andre gange har anbefalingerne egentligt intet med hjernen at gøre. Ligesom ved Yale- eksperimentet bliver hjernesnakken i første del af bogen/foredraget til en løftestang for helt andre idéer hen mod slutningen. Især overdrevet fokus på hjernens plasticitet er ifølge nogle bekymrede forskere et billigt trick, der taler direkte til folks behov for kontrol. Det samme kan siges for fortællinger om opdagelser af XXX- centeret med hjernescannere. Observation af en hjerneproces er langt fra ensbetydende med at vi pludselig kan øve indflydelse over den - og i øvrigt kan de fleste tankefunktioner slet ikke reduceres til et enkelt sted i cortex, hvilket for eksempel gør idéen om afdelingsspecifik hjernetræning omsonst. Er det formidlernes skyld? Forskningsresultater udkommer i peer- reviewede fagtidsskrifter, hvor fagfæller kritisk vurderer både den teoretiske ballast og de metoder der bruges, før den nye forskning bliver publiceret. Fagtidsskrifterne er et vigtigt kontrolelement i videnskabskulturen. Problemet er, at den skrives på et niveau, hvor tæt på kun fagfæller kan være med. Tilgængeligheden for menigmand er meget snæver. Her har formidleren en vigtig rolle. Den gode formidler har til opgave at danne sig et fuldt billede af forskningen og tage den mest nyttige information med videre til interesserede modtagere. De fleste plukker dog kun de kilder, de tilfældigvis kender eller som stemmer med en bestemt vinkling. Det samme sker undertiden også i formidlende grundbøger på især små sprog som dansk, hvor forfatteren eller redaktøren måske ikke har en faglig baggrund i hjerneforskning, men gerne vil have denne spændende vinkel med. 6

7 Som uddannelses- og hjerneforskeren Paul Howard- Jones ofte har sagt, er der brug for en ny stand af hybridprofessionelle, der sikkert og ansvarligt kan oversætte imellem forskningslaboratorierne og de praksismiljøer der gerne vil bruge vores resultater. Folk der forstår virkeligheden begge steder, og har videnskabssamfundets seal of approval. For ellers overlader vi denne vigtige funktion til dem der er hurtigst og smartest til at tjene penge; og det gælder ofte dem, der er bedst til at formidle sig selv og sit eget budskab; et budskab som måske slet ikke har noget med hjerne eller hjernevidenskab at gøre. Pseudovidenskabelige idéer og ærlige misforståelser, der råber om kap med den evidensbaserede forskning er blevet kaldt anti- science, fordi de påberåber sig den samme autoritet. Men i sidste ende bygger den ikke på videnskabelige metoder. Yale- forskernes studie eksemplificerer effekten af de hjerneargumenter, der er særligt tydelige i vores samfund og kultur. De fleste almindelige mennesker har ingen jordisk chance for at skelne den ene påstand fra den anden og bruger derfor hverdagens sorteringsapparater sådan overleveringer, tillid til autoriteter og en forkærlighed for forståelige idéer. Derfor er myterne egentligt ikke formidlernes skyld, men de kan være vigtige smittekilder. Sådan bliver du immun overfor forførelse Videnskabelige udtalelser og idéer kan hurtigt vurderes med et skarpt blik for institutionelle sikkerhedsmekanismer, videnskabelig metode, samt i lys af situationen. Alle kan få udgivet en bog, hvis der er et marked for den, og ekspert, hjerneforsker eller lektor er ikke beskyttede titler. Tidsskrifter og universiteter stiller dog en slags institutionelle garantier. Check derfor hvor debattøren, undersøgelsen bag en løftestangsfortælling eller sensationshistorien kommer fra. Metoder er også vigtige parametre. Kliniske studier er bedre end spekulationer, og forskningen skal have økologisk validitet for at kunne bruges i praksis; dvs. dens resultater og præmisser skal 7

8 også holde udenfor universiteter og laboratorier. Den naturvidenskabelige tilgang er altså heller ikke altid den mest informative. I forskning om læring og adfærd i klasseværelser, er det eksempelvis oftest langt mere nyttigt at tage tropehatten på, og observere elever og lærere i deres fælles miljø. Den ideelle forskningssituation mikser derfor metoder, for dermed at dække blinde vinkler og for at teste hypoteser på flere forskellige måder. Endelig skal man ikke blot være opmærksom på hvad formidleren eller forskeren får ud af at udtale sig, men også hvem der spørger og hvordan. De fleste forskere er forsigtige med at udtale sig til journalister, fordi budskabet altid muterer på vejen til avissiden, og ofte gribes ude af en kontekst. Checkliste Er hjernen bare løftestang? - Handler argumentet egentligt om hjerner? Ofte bruges hjernesnak til at Ingen garantier Men der er aldrig nogen garantier. Forskere kan være uenige og uredelige, og mange universiteter i for eksempel Afrika og USA er private institutioner, der kan finde på at støtte op om bestemte budskaber fordi institutionen er bygget på et bestemt religiøst grundlag eller får støttekroner fra bestemte fonde og interesseorganisationer. Som et eksempel er homøopati ifølge den kritiske læge og videnskabsskribent Ben Goldacre primært på det britiske uddannelsesbudget fordi kongehuset få helt andre argumenter til at lyde videnskabelige. Følger det gode råd logisk af teorien? Forståelse af hjernen leder sjældent direkte til brugbare anbefalinger. Taler hjerneforskeren om sit felt? - Populære hjerneforskere som Peter Lund Madsen udtaler sig ofte om helt andre ting end hjernen. F.eks. evolution eller socialpsykologi. Check kilden! undersøg om gode råd oprindeligt stammer fra en peer- reviewed artikel eller et troværdigt universitet, og om den originale forskning svarer til den historie du hører. Er teorien efterprøvet objektivt? Er valideringen tilfredsstillende og følger den en videnskabelig metode? Hvis ikke, er det nok kun en interessant teori.bliver du forført? Er du i gang med at lade dig forføre? Bliver du duperet af eksperten? Tænk på Yale- studiet og de 10 måder vi narrer os selv. 8

9 har en forkærlighed for behandlingstraditionen. Homøopati er dog på toppen af det videnskabelige samfunds liste over pseudovidenskab og er blevet tilbagevist som effektivt lægemiddel i talrige undersøgelser. Homøopati er således et godt eksempel på, at videnskabeligt klingende populærforståelser kan sætte sig godt fast i den offentlige bevidsthed og derfra også i de høje sale. Derfor er videnskaben altid et arbejde- i- bevægelse hvor vi løbende må konstruktivt kritisere os selv og hinanden. Foregår fremtidens hjernescanning i klasseværelset? Der er ingen tvivl om at hjernescanningens tidsalder har været en guldgrube for vores viden om forbindelsen imellem neurobiologi og kognitive processer, men disse teknikker lider stadig under overfortolkning og en ringe grad af økologisk validitet. Når vi i fmri- scanneren måler hjernens løbende aktiveringer under forskellige små opgaver, ligger forsøgspersonen musestille med hovedet spændt fast inde i noget der ligner en stor larmende tørretumbler med en lillebitte skærm at se på, og et par knapper eller et joystick at reagere med. På den måde har vi efterhånden kortlagt mange af hjernens systemer og funktioner, men den næste udfordring er at få videnskaben med ud i den mere komplicerede virkelighed. En ny trend fra bl.a. pilottræning er derfor at bruge mobile teknologier til at måle overfladespænding på hjernebarken (EEG) eller og infrarøde signaturer for ilttilførsel i frontallapperne (NIRS) sammenholdt med ting som øjenbevægelser eller fysiske stressreaktioner. Disse mobile værktøjer er endnu på legetøjs- og forsøgsstadiet, og har en meget ringe informationsværdi der sammenlignet med f.eks. MRI- scannernes detaljerede 3D- billeder bare ligner en slags hjernepuls. Men arbejde på bl.a. Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitets Interacting Minds Center tyder på at vi over de næste 10 år vil bygge mere bro imellem hjerneforskning og praksis i virkelige klasselokaler. Det er sjovt at tænke kritisk! 9

10 Der er kun én kur imod at lade sig forføre af hjernen: Lær at tænke kritisk. Både overfor de enkelte fortællinger, og de kanaler de kommer igennem. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, bare fordi det står i en bog eller kommer fra talerstolen. Det kan være både forvirrende og flovt at anerkende sine egne fejl - især hvis man lige har købt selvhjælpsbøger og bestilt dyre konsulenter til arbejdspladsen. Men vi bør have mod til at ændre vores meninger, og stille spørgsmål til populærmyternes flertalsdiktatur. Det kan være hårdt arbejde at tænke kritisk og lege videnskabsdetektiv på google, men det er også sjovt og bærer lønnen i sig selv. Quiz- svar: Der er ikke videnskabeligt belæg for nogen af de 10 påstande ud fra kliniske tests eller moderne syn på hvordan hjernen virker. Nogle af dem er halve sandheder. Andre det rene vrøvl. Du kan læse mere om de specifikke misforståelser i litteraturlisten. Om forfatteren: Andreas Lieberoth er ph.d. studerende ved Psykologisk Institut og ved det tværfaglige hjerneforskningscenter CFIN på Aarhus Universitet. Han forsker i hukommelsens naturlige former og processer, og hvordan de kan informere undervisning og læringsdesigns som f.eks. mobilspil. Andreas oplever typisk at folk er mest interesserede når han taler om spil eller anvendelig hjerneforskning, så dén vinkel fylder efterhånden mere og mere i hans arbejde. Han rådgiver og designer læringsspil når han kan, og opdaterer undertiden sin forskningsblog på videnskab.dk. Hvis du vil vide mere: 10

11 Desværre er den danske litteratur en meget blandet pose bolsjer. Her er et par bøger herhjemmefra, og nogle engelske kilder til immunisering imod neurovrøvl. Sarah- Jayne Blakemoore & Utah Frith (2007) Den lærende hjerne, Dansk Psykologisk Forlag Michael Adam Choi Guul m.fl. (red.) (2012) Hjerne & Psykiatri I Professional Praksis, VIA systime Scott O. Lillienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry L. Beyerstein (2010) 50 great myths of popular psychology shattering widespread misconceptions about human behavior, Chichester: Wiley- Blackwell Weisberg, D. S., F. C. Kiel, J. Goldstein, E Rawsom& J. Gray (2008) The seductive allure of neuroscience explanations, Journal of Cognitive Neuroscience 20, Dekker S, Lee NC, Howard- Jones P and Jolles J (2012) Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers. Front. Psychology 3:429. D. McCabe, D. & A Castel (2008) Seeing is believing: The effect of brain images on Judgments of scientific reasoning. Cognition, 107(1),! Ben Goldacre (2009)Bad Science, UK: Harper Perinneal Davi Johnson Thornton (2011) Brain culture- neuroscience and the popular media, Newark NJ: Rutgers University Press 11

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

The Whole Brain Model En kort introduktion

The Whole Brain Model En kort introduktion The Whole Brain Model En kort introduktion Copyright Herrmann International Denmark. www.hbdi.dk The Whole Brain Model En metafor for hjernen Hjernen er den centrale del af en biologisk mekanisme kaldet

Læs mere

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Er din kaffe varm? Om automatreaktioner og følelsesmæssig regulering Det er de færreste af os, som tager en stor slurk af den kaffe, vi lige har hældt

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Sproget set gennem hjernens krystalkugle

Sproget set gennem hjernens krystalkugle - DENMARK Sproget set gennem hjernens krystalkugle Mikkel Wallentin lektor, PhD, mikkel.w@llentin.dk Foreningen af Tale-Hørelærere i Folkeskolen, Vingsted 18. september 2015 - DENMARK - DENMARK Sproget

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Nydelse og afhængighed i hjernen

Nydelse og afhængighed i hjernen ALKOHOL OG HJERNEN Nydelse og afhængighed i hjernen - AF KRISTINE THOMSEN OG MORTEN L. KRINGELBACH Nydelse er helt grundlæggende for vores liv og ligger bag en stor del af vores handlinger og tanker ja,

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Hjernen og Innovation

Hjernen og Innovation The Danish National Research Foundation s Center of Functionally Integrative Neuroscience Aarhus University / Aarhus University Hospital - DENMARK Hjernen og Innovation Leif Østergaard M.D., M.Sc., Ph.D.,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

jettehannibal/observationer/side 1 af 5

jettehannibal/observationer/side 1 af 5 jettehannibal/observationer/side 1 af 5 Observationsundersøgelser Det lyder umiddelbart ligetil at foretage observationer, men hvis man skal foretage videnskabelige observationer, er det ikke så let, som

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA)

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) UNDERVISNINGSPLAN FOR PSYKOLOGI C Termin Maj-juni, 14/15 Fag og niveau Lærer(e) Psykologi C Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) Hold psca Litteraturkilder

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet?

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning The neuroleader Laurie Ellington

Læs mere

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Hvorfor lethed? Min lederhistorie og udgangspunktet for arbejdet med frisættende ledelse Situationen på Heimdal i 2009: Stor udvikling og vækst MEN også voldsomt

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Find dit fulde potentiale

Find dit fulde potentiale Find dit fulde potentiale - Bliv den bedste version af dig selv og ikke bare 5 kg tyndere. Vi er gået i gang med et nyt år 2008. Og meget kan ske i de næste mange måneder. Måske bliver det bare endnu et

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer,

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, Vaerkto/jskasse Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, allevaerkto/jerne. Her finder I en samlet oversigt over værktøjerne til de forskellige faser i arbejdsprocessen. Værktøjerne kan bruges, når I laver opgaver

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed

Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed Danmarks svar på Nobelprisen The Brain Prize - går i år til tre hjerneforskeres banebrydende forskning i menneskets

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o Han har været lektor (læge,

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Workshop 3 Musik i andre fag

Workshop 3 Musik i andre fag Workshop 3 Musik i andre fag Panel: Lektor Inger Ubbesen, Viauc Aarhus, læge/hjerneforsker Kjeld Fredens, kulturskoleleder Jan Rohde Petersen; lektor v. DPU Sven-Erik Holgersen Workshopleder: Jan Liin

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere