Jyske bank marts JB Dollars En investering, der følger med dollaren op

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op"

Transkript

1 Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd :22:07

2 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?... Tror du på en dollarstyrkelse over de næste to år, og vil du gerne tjene penge på det, hvis det faktisk bliver tilfældet? Så kan JB Dollars 2010 være en attraktiv investering for dig! JB Dollars 2010 giver dig et afkast ved udløb, der alene afhænger af styrkelsen af USD overfor DKK på 2 års sigt. Er USD/DKK ved udløb af obligationen over startniveauet, får du et afkast på 110% (fastsættes endeligt på handelsdagen) af den procentvise stigning i USD/DKK. Hvis USD/DKK mod vores forventninger ikke styrkes over de næste to år og du beholder obligationen til udløb, er du sikret indfrielse til kurs 100. Du risikerer således kun at miste de renter, du kunne have fået af pengene i to år samt forskellen mellem den garanterede kurs på 100 og udstedelseskursen på 101,25... eller har du et løbende behov for at afdække din dollarrisiko? Har du i din virksomhed et løbende flow i dollars, som betyder, at din indtjening påvirkes negativt af en styrket USD, kan en investering i JB Dollars 2010 også være en mulighed! Det er dog vigtigt, at du før investering i JB Dollars 2010 undersøger, om en investering i JB Dollars 2010 i dit specifikke tilfælde vil øge eller mindske din dollarrisiko.

3 Vi forventer en markant styrkelse af dollaren Den amerikanske dollar er trængt i defensiven af et aggressivt finansmarked. Dollaren bliver solgt af groft sagt alle mulige og umulige årsager. Nyheder, som før den nuværende krise i finanssektoren, normalt var positive for kursudviklingen på dollaren, giver nu blot ilden under dollaren yderligere næring. Finanskrisen bliver tydeligvis brugt som undskyldningen for at handle dollaren ned. Faktum er imidlertid, at markedet i øjeblikket er ved at gå totalt i selvsving i deres iver for at straffe den amerikanske valuta. Denne dollarfobi har dermed bevirket, at valutaen efter vores vurdering er kraftig oversolgt. Vi skal faktisk helt tilbage til 1978 for at finde tilsvarende lave niveauer på dollaren overfor DKK. Historisk set har en sådan markedsstemning udgjort startskuddet til en ny markant stigning i dollarens kurs, hvilket vi også forventer vil blive tilfældet denne gang. Kunsten lige nu bliver dog at time denne vending fra ned til op på dollaren. Udsigten til lavere vækst i USA lover paradoksalt nok godt for dollaren. I perioder med lav amerikansk vækst ser vi typisk en markant stærkere dollar, da de amerikanske investeringer bliver trukket hjem, samtidig med, at det mindre amerikanske forbrug mindsker importen og dermed betalingsbalanceunderskuddet. Den nuværende ekstreme oversolgte situation lægger op til ikke bare en korrektion, men en egentlig vending på dollaren. Derfor forudser vi en markant dollarstyrkelse i løbet af de næste to år. Vores vurdering er, at det er sandsynligt at USD/DKK vil bevæge sig op imod de 7 kr., hvilket vil indebære en styrkelse af USD/DKK på 40%. Sidste gang vi så tilsvarende niveauer på USD/DKK (kurs 4,9) var helt tilbage i I årene efter styrkede dollaren sig fra en historisk bund til over 12 i 1984! Kurs Kursudvikling i USD/DKK (jan marts 2008) Kilde: Bloomberg Vi gør opmærksom på, at historisk afkast ikke er retningsgivende for fremtidige afkast, samt at der ikke er garanti for at Jyske Banks forventninger til dollaren realiseres. Efter vores vurdering er dollaren altså p.t. i færd med at finde fodfæste for at kunne sætte af med en ny overbevisende optrend til følge. Dollaren er og bliver vores allesammens reservevaluta. Dens dage er langt fra talte endnu! Tid 2

4 Hvad får du ved en investering i JB Dollars 2010? JB Dollars 2010 er en obligation i danske kroner, der giver et afkast, der er afhængigt af udviklingen i dollaren overfor danske kroner. Hvis USD/DKK falder, får du kurs 100 ved udløb, mens en stigning vil give dig et afkast på 110% (forventet) af den procentvise stigning i USD/DKK ved udløb af obligationen. JB Dollars 2010 kan måske passe godt til dig, hvis Du har en forventning om en stigning i dollaren overfor danske kroner over de næste to år Du har en investeringshorisont på to år Du i forvejen påvirkes negativt af en stigning i dollaren Du kan undvære pengene i to år. JB Dollars 2010 passer måske ikke så godt til dig, hvis Du har en forventning om at USD/DKK om to år er på et lavere niveau end i dag. Du kan få behov for pengene med kort varsel. JB Dollars 2010 er som udgangspunkt en køb- og behold investering, da stigninger i dollaren overfor danske kroner først slår fuldt igennem ved udløb. Det er kun ved udløb, at du er garanteret indfrielse til kurs 100. I løbetiden kan kursen således blive betydeligt under introduktionskursen, hvilket betyder, at salg inden udløb kan føre til tab. Du ønsker en fastforrentet placering Du i forvejen påvirkes positivt af en stigning i dollaren Dine fordele Eksponering mod en styrkelse af dollaren overfor danske kroner Intet loft over afkastet Indfrielse til minimum kurs 100, hvis du beholder obligationen til udløb i marts 2010 Ingen valutarisiko på din hovedstol, hvis din basisvaluta er DKK 3

5 Indikative vilkår Fondskode DK ; intern Jyske Bank fondskode: B50119 Introduktionskurs 101,25 franko Nominel kurs 100 Kupon 0,1% p.a. betalt bagud Deltagelsesgrad Forventet 110 %, fastsættes endeligt på handelsdagen Introduktionsperiode marts 2008 Udstedelsesdag 31. marts 2008 Udløbsdag 31. marts 2010 Handelsdag 26. marts På handelsdagen fastlægger vi de endelige vilkår for obligationen, herunder fastlægges startværdien for USD/DKK og deltagelsesgraden. Vi forventer ved uændrede markedsvilkår en deltagelsesgrad på 110 %. Hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 95%, annulleres udstedelsen. Investeringsvaluta DKK Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering DKK Omkostninger Ved handel med obligationen i dens løbetid påregnes kurtage efter bankens almindelige forretningsbetingelser. Årlige omkostninger (ÅOP) 1,11% 4

6 Underliggende aktiv USD/DKK udtrykt som DKK pr. 1 USD Startværdi og slutværdi Startværdien for USD/DKK fastsættes den 26. marts Slutværdien fastsættes som et gennemsnit af USD/DKK på følgende 5 datoer: 26. februar 2010, 5. marts 2010, 12. marts 2010, 19. marts 2010 og 26. marts Kurs ved udløb Obligationen indfries til kurs afkast x 100 x deltagelsesgrad Afkast Afkastet bestemmes som: Hvis valutaafkastet er negativt er afkastet 0% Hvis valutaafkastet er positivt, er afkastet lig valutaafkastet. USD/DKKSlutværdi - USD/DKK Valutaafkastet = USD/DKKStartværdi Startværdi USD/DKK Startværdi = USD/DKK fastsat på handelsdagen. USD/DKK Slutværdi fastsættes som et gennemsnit af USD/DKK på følgende 5 datoer: 26. februar 2010, 5. marts 2010, 12. marts 2010, 19. marts 2010 og 26. marts Udsteder Prospekt Børsnotering Køb & Salg Annullering Anden information USD/DKK bestemmes som den officielle ECB fixing af EUR/DKK (udtrykt som antallet af DKK pr. 1 EUR) divideret med den officielle ECB fixing af EUR/USD (udtrykt som antallet af USD pr. 1 EUR). ECB står for European Central Bank, og fixingen aflæses på Reuters siden ECB37. Jyske Bank A/S JB Dollars 2010 udbydes som Private Placement. Obligationen udstedes under Jyske Banks EMTN-program, og Jyske Bank har udarbejdet Final Terms, der tilsammen med prospektet for Jyske Banks EMTN-program, dateret den 22. marts 2007 og de Supplerende Prospekter dateret den 8. maj 2007, 29. august 2007, 25. oktober 2007 samt 29. februar 2008, udgør udbudsdokumenterne. Udbudsdokumenterne udgør det juridiske grundlag for udstedelsen. Vi opfordrer dig til at læse udbudsdokumenterne, som du kan bestille i Jyske Bank. Er der uoverensstemmelse mellem dette faktablad og udbudsdokumenterne, er det udbudsdokumenterne, der gælder. Nej Under normale markedsforhold stilles der daglige kurser på obligationen med et spænd på 2 kurspoint. Da obligationen er sammensat af finansielle instrumenter vil den daglige kurs afspejle den gældende markedsværdi på disse. Jyske Bank A/S forbeholder sig retten til at annullere investeringen, hvis der ikke opnås ordrer for minimum kr. 35 mio. Investeringen annulleres også, hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum end 95%. JB Dollars 2010 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. 5

7 Skat Enhver potentiel investor bør selv konsultere sine rådgivere med henblik på fastlæggelse af de skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser af en potentiel investering i JB Dollars Det er vores umiddelbare opfattelse, at JB Dollars 2010 skattemæssigt skal behandles som en fordring i fremmed valuta. Beskatningen sker som hovedregel på realisationstidspunktet. Obligationen kan efter vores opfattelse indgå som et aktiv under virksomhedsskatteordningen. Jyske Bank påtager sig intet ansvar i relation til de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller disponere over obligationerne, og du opfordres til at drøfte beskatningen med din egen skatterådgiver, inden der tages beslutning om at investere i obligationen. Pensionsmidler kan ikke investeres i JB Dollars Sådan beregner vi kursen ved udløb Vi antager, at deltagelsesgraden er 110%, og at startværdien for USD/DKK er 4,95. Eksempel 1: USD/DKK Slutværdi = 4,5. Valutaafkastet = (4,5-4,95)/4,95= -9,09%. Da valutaafkastet er negativt, bliver afkastet på obligationen 0%, og obligationen bliver indfriet til kurs 100. Eksempel 2: USD/DKK Slutværdi = 5,5. Valutaafkastet = (5,5-4,95)/4,95= 11,11%. Obligationen indfries til kurs ,11% x 100 x 110% = 112,22 Eksempel 3: USD/DKK Slutværdi = 6,25. Valutaafkastet = (6,25-4,95)/4,95=26,26%. Obligationen indfries til kurs ,26% x 100 x 110% = 128,89. Ovenstående viser en række hypotetiske eksempler ved en deltagelsesgrad på 110%. Eksemplerne er dog ikke en indikation af den forventede udvikling. 6

8 Potentielle udløbskurser Figuren viser udløbskurser på JB Dollars 2010, ved forskellige scenarier for valutaafkastet Udløbskurs ,00% -4,00% 4,00% 12,00% 20,00% 28,00% 36,00% Valutaafkast på USD/DKK Kilde: Jyske Bank Ovenstående forudsætter en deltagelsesgrad på 110%, samt at obligationen holdes til udløb. Udløbskursen er baseret på nettoafkast. Figuren indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. Afkast ved en alternativ fastforrentet investering Hvis du i stedet for at investere i JB Dollars 2010 vælger at investere i en fastforrentet obligation med tilsvarende løbetid, vil du kunne få et afkast i niveauet 4,07% pa. Afkastet er beregnet på basis af markedskursen d på en 4% realkreditobligation med udløb 1. januar Nedenfor kan du se udløbskurser ved en investering i henholdsvis JB Dollars 2010 og førnævnte realkreditobligation. Hvad kan 101,25 kr. blive til? Valutaafkast på USD/DKK JB Dollars 2010 Realkredit obligation med udløb 1. januar % ,66 30% ,66 20% ,66 10% ,66 0% ,66-10% ,66-20% ,66 Forudsætter en deltagelsesgrad på 110%, samt at obligationen holdes til udløb. Beregningerne antager endvidere genplacering af realkreditobligationen til en rente på 4,07% pa i perioden 1. januar 2010 frem til 31. marts Tabellen indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. 7

9 Sådan investeres dine penge Dette afsnit beskriver måden hvorpå investeringen er sammensat. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne d. 29. februar 2008: Du investerer 101,25 Jyske Banks etableringsomkostninger 2,25 Jyske Bank investerer 99,00 Heraf forventes placeret til fast forrentning (inkl. reservation af kuponrente) 92,51 Forventet rest til investering i finansielle instrumenter baseret på USD/DKK 6,49 De 92,51 sættes fra for at sikre dig mindstekursen på 100 om to år samt den årlige kuponrente. Det resterende beløb på DKK 6,49 investeres i finansielle instrumenter knyttet til udviklingen i USD/DKK. Jo større dette restbeløb er, jo højere vil deltagelsesgraden blive. Risikofaktorer Dette afsnit giver et overblik over de væsentligste risikofaktorer for investorer ved investering i obligationen. Det er ikke en udtømmende liste over alle risikofaktorer. Obligationen er ikke egnet til alle investorer. Vi anbefaler, at enhver potentiel investor eventuelt i samråd med sine rådgivere - vurderer, om JB Dollars 2010 er en egnet investering i lyset af potentialet i investeringen og de væsentligste risikofaktorer. Vi opfordrer dig endvidere til at læse afsnittet om Risk Factors (side 18-25) i prospektet for Jyske Banks EMTN-program. Kreditrisiko Valutarisiko Risiko på udløbskursen Renterisiko Likviditetsrisiko Obligationerne er udstedt af Jyske Bank A/S. Skulle Jyske Bank få finansielle problemer, kan du tabe hele investeringen eller en del af den. Obligationen er udstedt i DKK. Hvis din basisvaluta er en anden end DKK, påtager du dig en valutakursrisiko, idet du kan risikere, at DKK er faldet i værdi overfor din basisvaluta ved udløb af obligationen. Skulle Jyske Bank A/S annullere investeringen risikerer du at få returneret et mindre beløb i din basisvaluta, såfremt DKK har svækket sig i forhold til denne. Udløbskursen baseres på slutværdien for det underliggende valutakryds, som fastsættes som et gennemsnit af 5 ugentlige observationer over den sidste måned frem mod den 26. marts Hvis slutværdien for det underliggende valutakryds på udløbstidspunktet er lavere end startniveauet på handelsdagen, indfries obligationen til kurs 100. Kursen på obligationerne afhænger af renteudviklingen i DKK. En stigende rente vil i løbetiden påvirke kursen på obligationen negativt. Markedskursen på obligationen i løbetiden bestemmes af renteudviklingen i DKK og markedsværdien af en række finansielle instrumenter tilknyttet udviklingen i det underliggende valutakryds. Markedskursen kan, ved tilbagesalg af obligationen i løbetiden, være betydeligt under udstedelseskursen. Det kan være tilfældet, hvis dollaren er svækket overfor den danske krone i forhold til startniveauet. Vi anbefaler endvidere, at du som udgangspunkt beholder obligationen til udløb, da ændringer i det underliggende valutakryds først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag obligationen. 8

10 Jyske bank marts 2008 JB Dollar 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd :22:07

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere