Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed"

Transkript

1 Socialt engagement på bundlinjen - plads til rummelighed

2 Kan virksomheder tjene penge på at være gode? I mange virksomheder begynder socialt engagement og CSR - Corporate Social Responsibility som en hjertesag hos en leder eller en anden ildsjæl. Det sociale engagement giver god mening på den personlige bundlinje hos den enkelte. Men er det også en god investering på virksomhedens bundlinje? Kan socialt engagement og god forretning gå hånd i hånd, når virksomheden fx skåner miljøet, tager udsatte ledige i praktik eller nedbringer sygefraværet? Svaret er ja. En række undersøgelser og erfaringer peger på, at investeringer i socialt engagement har positive effekter i virksomheden og dermed gavner forretningen. Ikke alt kan måles direkte på bundlinjen eller bevises forskningsmæssigt, men der er andre gevinster. Det er fx velkendt, at en virksomhed, der tager et socialt ansvar, ofte også er en virksomhed med høj trivsel blandt medarbejderne. Det er vigtigt, at flere virksomheder arbejder systematisk med deres sociale engagement og CSR. Kun med virksomhedernes aktive medvirken kan vi håndtere de sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer i fremtidens velfærdssamfund. Det kræver, at ledelsen går forrest og sætter virksomhedens sociale engagement på virksomhedens strategiske dagsorden. Der er stadig brug for ildsjælene, men det er også nødvendigt, at det sociale engagement i højere grad bliver en integreret del af god ledelse og det at drive en sund forretning. I denne pjece præsenterer vi undersøgelser og giver eksempler på, hvordan socialt engagement faktisk betaler sig for virksomheden. Vi håber derigennem, at vi kan give dig, som er leder, inspiration til at sætte socialt engagement på dagsordnen i virksomheden. Med venlig hilsen Mette Rønnau Direktør CABI Svend Askær Formand Lederne 2 Arkivfoto

3 Fakta En undersøgelse viser, at hver euro, som virksomheder investerer i sundhedsfremme og sikkert arbejdsmiljø, reducerer omkostningerne ved fravær med 2,5 4,8 euro. (Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 2010) Social ansvarlighed er en talentmagnet. Langt de fleste medarbejdere foretrækker virksomheder, som har en tydelig profil på sociale områder, viser en undersøgelse blandt mennesker i 34 lande. (Kelly Services, 2009) 61 procent af danske virksomheder siger, at socialt engagement har en positiv økonomisk effekt. Kun 4 procent siger, at det har en negativ økonomisk effekt, viser en spørgeskemaundersøgelse blandt små og mellemstore virksomheder. (Gallup, 2005) Arbejdsmiljøforsker Tage Søndergaard Kristensen har gennemgået 32 nationale og internationale bøger, rapporter og artikler og konstaterer, at det godt kan lade sig gøre at kombinere høj trivsel og godt arbejdsmiljø med høj produktivitet og gode tal på bundlinjen. (HK, 2009) To ud af tre virksomheder vurderer, at social ansvarlighed er et konkurrenceparameter i dag. (Danske Erhverv, 2008) Does it pay to be good? Ja, der er samlet set en positiv om end beskeden effekt på bundlinjen i de virksomheder, som udviser socialt engagement på en række parametre, viser en analyse fra tre amerikanske forskere. (Margolis, Elfenbein og Walsh, 2007) 3

4 CSR giver engagerede medarbejdere og plus på bundlinjen Systematisk arbejde med CSR sætter gang i en fødekæde, der giver tilfredse medarbejdere og øget omsætning. CSR er godt for din virksomhed på flere planer. Danske virksomheder er gode til at tage samfundsansvar. Lederne lavede i 2009 en undersøgelse blandt sine medlemmer, og her viser det sig, at mere end hver tredje virksomhed arbejder systematisk med CSR Corporate Social Responsibility. I Danmark sker det traditionelt inden for den ramme, der kaldes det rummelige arbejdsmarked med fokus på at fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Men gennem de senere år har CSR-begrebet udviklet sig til ikke kun at handle om virksomhedernes nærområde. Nu sætter flere virksomheder gang i CSR-tiltag med bredere fokus, som også omfatter miljø, leverandører, kunder og meget mere. CSR kan betragtes som en måde at drive virksomhed på, og med en strategisk CSR-indsats kan virksomhederne forbedre deres indtjening. CSR-aktiviteter kan fx føre til større kundetilfredshed, større tilfredshed og engagement hos medarbejderne, hvilket fører til øget omsætning. Stiller man det op i en model, ser det ud som herunder: Kundeaktiviteter Medarbejderaktiviteter Interessentaktiviteter Samfundsaktiviteter Aktiviteter i leverandørkæden Miljøaktiviteter Større kundetilfredshed Større medarbejdertilfredshed Større medarbejderengagement Bedre omdømme Øget omsætning Lavere omkostninger Ledelse, vision og værdier Kilde: Overskud med omtanke. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Arkivfoto

5 Undersøgelsen fra Lederne viser også, at virksomhederne generelt oplever gode effekter af CSR. Nedenstående tabel viser, i hvor høj grad lederne oplever forskellige positive effekter af virksomhedernes CSR-indsats. Større medarbejderengagement Større medarbejdertilfredshed I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 17 % 39 % 29 % 7 % 8 % 20 % 39 % 25 % 6 % 10 % CSR Corporate Social Responsibility CSR bruges som betegnelse for virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige hensyn. Lovpligtige aktiviteter, som virksomhederne foretager sig, falder uden for denne definition. Bedre omdømme 19 % 48 % 16 % 6 % 11 % Større kundetilfredshed 13 % 29 % 21 % 15 % 21 % Lavere omkostninger 4 % 20 % 28 % 25 % 24 % Øget omsætning 4 % 16 % 23 % 25 % 33 % Kilde: CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar, Lederne 2009 Mange virksomheder bruger desuden CSR i deres PR-strategi, hvor de viser, hvordan de arbejder med deres samfundsansvar. Det er en god måde at brande sig på over for kunder og andre interessenter. De virksomheder, der integrerer CSR-arbejdet i deres forretningsstrategi, oplever bedre effekter end de virksomheder, der ikke kobler CSR-indsatsen til virksomhedens strategi, værdier og vision. Niels Aagaard Arbejdsmarkedschef hos Lederne Vanskeligt at bevise i forskning Trods flere undersøgelser, som dokumenterer, at virksomheder oplever et postivt økonomisk afkast på investeringer i CSR, er det ifølge professor Peter Neergaard, CBS, meget vanskeligt forskningsmæssigt at bevise bundlinjeeffekten. Det skriver han i bogen Social ansvarlighed fra idealisme til forretningsprincip. Det er næsten umuligt at påvise kausaliteten mellem socialt engagement og god økonomi: Skaber socialt engagement god økonomi, eller får det økonomiske overskud virksomhederne til at engagere sig socialt? Arkivfoto 5

6 Lise Kingo er koncerndirektør i Novo Nordisk med ansvar for mennesker, kvalitet, assurance, omdømme og relationer. Hun har været i virksomheden siden Lise Kingo er arkitekten bag den tredobbelte bundlinje i Novo Nordisk, hvor økonomisk vækst, effektiv miljøledelse og social ansvarlighed indgår i alle forretningsmæssige beslutninger. Vi er overbeviste om, at det betaler sig Fem spørgsmål om socialt ansvar og forretning til koncerndirektør Lise Kingo, Novo Nordisk. Er Novo Nordisk kun socialt ansvarlig, når det kan betale sig på bundlinjen? Nej. Vores ledelsesprincip er den tredobbelte bundlinje. Vi forsøger altid at finde den rigtige balance mellem forretning og social ansvarlighed. På nogle områder gør vi rigtig meget ud af at dokumentere, at der er en fornuftig sammenhæng. Andre gange tager vi et ansvar, fordi det er det rigtige at gøre. Det er ikke alt, der kan regnes ud ned til sidste decimal. Kan du give eksempler? Vi har et mål om at reducere vores CO2-udledning med ti procent over ti år. Derfor indgik vi en aftale med DONG- Energy om at aftage energi de næste 20 år fra den nye vindmøllepark, Horns Rev II. Dermed har vi været med til at udvikle en ny forretningsmodel for grøn energi. Vi investerede 100 millioner de første fem år. Til gengæld fik vi 120 millioner tilbage i besparelser, og vi regner med yderligere besparelser på 40 millioner om året. Her kan vi dokumentere, at ansvar betaler sig. Et andet eksempel er, at vi har været i kontakt med ca. 20 unge indvandrere, hvor nogle har en let kriminel baggrund. De har været i snusepraktik hos os, og vi ansætter otte af dem i et læreforløb, inden de begynder på teknisk skole. Vi har ingen beregninger på, om det kan betale sig i snæver forretningsmæssig forstand. Vil det sige, at en del af jeres sociale ansvarlighed er forretningsdrevent, mens en anden del handler om filantropi og ansvar over for lokalsamfundet? Sådan skelner vi slet ikke. Selv om vi ikke laver detaljerede regnestykker for alle sociale initiativer, er der ikke tale om løsrevne filantropiske handlinger. Vi taler grundigt med alle vores interessenter om alt, hvad vi gør. Vi bruger mange ressourcer på at diskutere med lokalsamfundet, hvad der er rigtigt at gøre. Det er en form for risikostyring, hvor vi opfanger nye trends og måder at tænke på. Samtidig er det godt for forretningen Novo Nordisk, at vi også på det sociale område laver innovation i samarbejde med interessenterne. I vores klimaprojekt var det dialogen med Verdensnaturfonden, der pressede os til at sætte et ambitiøst mål, som krævede, at vi måtte opfinde et nyt koncept for energi for at reducere CO2-udslippet. Og derigennem endte vi med at styrke vores indtjening. Det er ikke sikkert, at vi på samme måde tjener penge på at tage i mod unge indvandrere. Men det ligger fuldstændig i tråd med vores principper om forretningsdrevet socialt ansvar. 6

7 Arkivfoto Hvordan hænger det sammen med jeres princip om altid at ansætte den bedste til jobbbet? Vi går altid efter kompetencer, men vi har også blikket rettet mod gevinsten på den lange bane. Ifølge vores diversitetsstrategi skal Novo Nordisk afspejle det omgivende samfund, og vi skal tage ansvar for sociale udfordringer. Måske giver nogle af vores initiativer ikke gevinst fra dag ét, men vi er overbeviste om, at det betaler sig i det samlede regnestykke. Branding, stolthed, omdømme, loyalitet, engagement altsammen hænger det sammen. Socialt ansvar skaber stolte og engagerede medarbejdere. Og de går gerne en ekstra mil for virksomheden. Tror du, at socialt ansvarlige virksomheder tjener flere penge end andre? Det afhænger meget af, hvordan man definerer det sociale ansvar. Hos Novo Nordisk er vi ikke i tvivl om fornuften i at integrere det sociale ansvar i forretningsgrundlaget. Men vi trækker ikke altid lommeregneren frem. Hvis fx mangeårige, loyale medarbejdere bliver syge, gør vi alt for at fastholde dem i jobbet. Uanset økonomien. Men der er ingen tvivl i mit sind om, at det også er det forretningsmæssigt fornuftige at gøre. Arkivfoto Branding, stolthed, omdømme, loyalitet, engagement - altsammen hænger det sammen. 7

8 Om sygefravær Hvis man kan reducere sygefraværet med en enkelt dag på landsplan, sparer samfundet tre milliarder kroner. Et fald i sygefravær på én procent på arbejdspladserne i en mellemstor kommune giver besparelser på 20 millioner kroner. Arkivfoto Nedbring sygefraværet og spar penge Sygefraværet koster dyrt tag fx Hanne Hanne er regnskabsassistent med en månedsløn på kr. Hanne bliver sygemeldt i et halvt år med stress. Der er god økonomi i at bekæmpe sygefraværet i din virksomhed. Lavt sygefravær giver bedre trivsel på arbejdspladsen, og raske medarbejdere skal ikke have sygedagpenge. Hver dag sygemelder danskere sig fra arbejde. Det svarer til godt fem procent af arbejdsstyrken, og alene omkostningerne til sygedagpenge og løn under sygdom løber op i 37 milliarder kr. om året. Og regningen betales ikke kun i kroner og øre. Al erfaring viser, at jo længere tid man er væk fra jobbet, jo større er risikoen for helt at glide ud af arbejdsmarkedet. Hun får løn under sygdom i hele perioden. Efter de første 21 sygedage (kalenderdage) modtager virksomheden dagpengerefusion i resten af perioden. Refusionen er på 766 kr. pr arbejdsdag, svarende til kr. om måneden. Når dagpengerefusionen er trukket fra udgiften til løn, er virksomhedens samlede udgift til Hannes løn i det halve års sygeperiode kr. Udgifterne til Hannes vikar Benny som ansættes via et vikarbureau på timebasis er kr. om måneden. Hannes sygemelding koster i det halve år virksomheden kr. i ren lønudgift. Det er kr. om måneden. I dette regnestykke er der ikke taget højde for den tid, virksomheden bruger på at oplære Benny i Hannes job. Desuden kommer virksomhedens sociale omkostninger oven i. (Arbejdsgiver-atp, pension, feriepenge) 8

9 Styrtdykket i sygefraværet smitter direkte af på vores bundlinje. Og bundlinje hos os handler om gode, effektive og billige ydelser til vores kunder. Så der er sammenhæng mellem vores lave sygefravær og de priser, virksomhederne betaler for at komme af med affald Ole Morten Petersen Direktør for BOFA Lavt sygefravær betyder lave priser hos affaldsselskab Når en erhvervsvirksomhed skal af med affald til Bornholms Affaldssortering, er prisen i dag mindre, end den var for otte år siden. De lave priser hænger sammen med affaldsselskabets indsats mod sygefravær. Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) har arbejdet intenst med at få sygefraværet ned, og det betyder, at prisen for at komme af med affald falder. BOFA er det eneste affaldsselskab i Danmark, der gennem de seneste mange år har sænket priserne på sine ydelser i absolutte kroner. Styrtdykket i sygefraværet smitter direkte af på vores bundlinje. Og bundlinje hos os handler om gode, effektive og billige ydelser til vores kunder. Så der er sammenhæng mellem vores lave sygefravær og de priser, virksomhederne betaler for at komme af med affald, siger Ole Morten Petersen, direktør for BOFA. For otte år siden var sygefraværet hos BOFA ikke noget at prale med. Men så etablerede man et velfærdsudvalg i den 38 mand store virksomhed. Velfærdsudvalgets fornemste opgave er at forankre virksomhedens værdier i alle kroge af BOFA. Alle arbejder for trivsel Det betyder, at medarbejderne har fuldt ansvar for deres arbejdsopgaver, og at de får mulighed for at bruge alle deres kompetencer. Eksempelvis startede en mand i virksomhedspraktik hos BOFA efter en lang personlig nedtur. Nu sidder han med ansvaret for en væsentlig funktion i virksomheden. BOFA er det eneste affaldsselskab i Danmark, der gennem de seneste mange år har sænket priserne på sine ydelser i absolutte kroner. Sygefraværet hos os er i dag på 1,5 procent. Det er 3-4 dage pr. medarbejder om året. Hvis vi regner langtidssygefravær og barns første sygedag med, kommer vi op på tre procent. Det er meget lavt i vores branche, siger Ole Morten Petersen. Hemmeligheden er først og fremmest, at medarbejderne føler, at de er nødvendige for virksomheden, og at alle er ansvarlige for trivsel og arbejdsglæde, fortsætter han. En genvej til et lavt sygefravær kan være at skille sig af med de medarbejdere, som har risiko for et højt sygefravær, og som regnes for at være en ustabil arbejdskraft. Sådan tænker man ikke hos BOFA. Vi har seks medarbejdere ansat på særlige vilkår, i fleksjob og andre ordninger, og deres sygefravær er lidt mindre end gennemsnittet. De er generelt ekstremt loyale over for virksomheden. Vi prøver at betale tilbage ved at investere i kompetenceudvikling af de medarbejdere, som ellers har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, slutter Ole Morten Petersen. Ole Morten Petersen, direktør for BOFA. Få hjælp til at nedbringe sygefraværet på 9

10 Mangfoldighed måles i undersøgelsen med kategorierne køn, uddannelse, alder og etnicitet. Innovation Innovation defineres i Forskningsog Innovationsstyrelsens undersøgelse som introduktion af nye produkter/serviceydelser i en given periode. Mange danske virksomheder oplever, at mangfoldigheden er en god investering, som styrker deres organisation på flere forskellige måder. Danske og internationale undersøgelser bekræfter, at mangfoldighed i mange tilfælde er en god investering. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bedt forskere fra Aalborg Universitet sætte tal på innovationsgevinsterne, og tallene taler deres eget tydelige sprog. Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. I undersøgelsen viser tal fra danske virksomheder, at virksomheder, der er etnisk mangfoldige øger deres sandsynlighed for at være innovative med 30 procent. Nedenstående figur illustrerer, hvordan mangfoldighed har betydning for alle tre faser af innovation. Mangfoldighed styrker evnen til at tilegne sig viden og udnytte den. Eksempelvis vil en arbejdsgruppe med begge køn alt andet lige være bedre i stand til at forstå både mandlige og kvindelige kunders behov - altså en øget markedsintelligens. Mangfoldighed styrker evnen til at bruge viden og kompetencer på tværs. En mangfoldig medarbejdersammensætning vil eksempelvis under de rette betingelser have større mulighed for synergiløsninger, når forskellige erfaringer viden og kompetencer bringes i spil over for hinanden. Mangfoldighed styrker evnen til at tiltrække kompetencer. Meget rekruttering sker via netværk, og mangfoldige virksomheder har større netværk. Samtidig virker mangfoldighed attraktivt for mange potentielle medarbejdere. Faser i innovation Tilegne viden Bruge viden Tiltrække Kompetencer Mangfoldigheden tilfører: - Adgang til større netværk - Øget markedsintelligens - Øget vidensynergi - Bredere kompetencebase - Styrket problemløsning - Kreativ destruktion - Styrket image - Bredere rekrutteringsbase - Tiltrække talenter - Attraktiv samarbejdspartner Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Forsknings- og Innovationsstyrelsen har gennemgået en række danske og internationale undersøgelser om mangfoldighed og innovation. Tabellen her viser, hvor mange af undersøgelserne der påviser en økonomisk effekt af mangfoldighed. Blandt anden viser tabellen, at syv undersøgelser påviser en positiv økonomisk effekt af mangfoldighed på kønsområdet og tilsvarende ved etnicitet. Til gengæld var der kun én undersøgelse, som viste en positiv økonomisk effekt ved mangfoldighed med hensyn til alder. Mangfoldighed skaber innovation og rekrutteringsgevinster Mangfoldighedsdimension Uddannelse og adgang til viden Negativ økonomisk effekt Antal undersøgelser Ingen økonomisk effekt Positiv økonomisk effekt Køn Alder Etnicitet Tværgående/ledelse I alt Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen

11 Mangfoldighed er en god investering for ISS Integrationsministeriet har i september 2010 udgivet inspirationshæftet Når mangfoldighed skaber værdi. Her kan man bl.a. læse, at der er en økonomisk gevinst ved mangfoldig rekruttering hos servicevirksomheden ISS. Vi gør en aktiv indsats for at tiltrække nydanske medarbejdere og for at gøre dem til ledere, fordi det ganske enkelt betaler sig på bundlinjen. Jeg kunne remse rigtig mange fordele op. Rekruttering af nydanskere foregår i høj grad via netværk, og det er en nem og effektiv måde at rekruttere på. Nydanskere er en attraktiv og meget loyal medarbejdergruppe. Mange kan flere forskellige sprog og har tværkulturelle kompetencer, hvilket er en fordel, når de er ledere for en mangfoldig medarbejdergruppe, siger adm. direktør Maarten van Engeland. Tallene taler også deres tydelige sprog. I 2009 var personaleomsætningen blandt danske arbejdsledere 15 procent, mens den kun var 7 procent blandt nydanskere. Den lavere personaleomsætning svarer ifølge virksomhedens beregninger til en besparelse på ca kroner pr. år. Hertil kommer gevinsten ved netværksrekruttering, siger Maarten van Engeland. Arkivfoto Tryg tænker forretning og samfundsansvar sammen Forsikringsselskabet Tryg har en strategi om, at virksomheden skal afspejle den etniske sammensætning af befolkningen. Hvorfor det? Størst udbytte af mangfoldighed, når ledelsen går forrest Undersøgelsen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser, at virksomheden får størst udbytte, når arbejdet med mangfoldighed er en integreret del af virksomhedens ledelse, strategi og vision. I vores kundekontakt er det en klar fordel, at vi har medarbejdere, som mestrer forskellige sprog, og vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan bruge mangfoldigheden endnu mere til at forbedre vores services, siger CSR-chef Birgitte Kofod Olsen. Mangfoldighed i innovationen er med til at sikre, at vores produkter kan appellere til flere grupper i samfundet, så på den måde tænker vi forretning og samfundsansvar sammen. Men innovationen kommer ikke af sig selv, der skal skabes nogle gode rammer for den, og den skal styrkes gennem vores lederuddannelser, siger Birgitte Kofod Olsen. 11

12 Arkivfoto En god investering Stadig flere virksomheder udviser et socialt engagement. Det sker under forskellige overskrifter som CSR, rummelighed, mangfoldighed eller sygefravær. Formålet med denne pjece er, at se nærmere på om socialt engagement blot er en god sag, eller om det også er godt for forretningen. Og det sociale ansvar viser sig ofte at være en god investering. Især for de virksomheder, der sætter det på den strategiske dagsorden og gør det til en værdi, som efterleves i hverdagen. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er udgifter forbundet med at engagere virksomheden socialt, men de kroner, der er givet ud, kommer ind igen i form af tilfredse medarbejdere og lavere omkostninger til sygefravær. I denne pjece belyser vi med tal og eksempler, hvad virksomheder får ud af CSR, mangfoldighed og bekæmpelse af sygefravær. 12 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats 2011 Redaktion: Lars Nellemann, Carsten Kjærgaard og Jakob Rom Johansen CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Tlf: cameleon.dk

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar betaler sig 3 Hent inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR Rådgiver for beskæftigelsesministeren VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar MAGASINET NR. 2 2012 TEMA Corporate Social Responsibility Social ansvarlighed betaler sig 24 5 gode råd Sådan arbejder I med socialt ansvar 26 Interview Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Ingen løftede

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE - plads til rummelighed Udgivet af CABI og Projekt Fra Udsat Til Ansat, december 2010 ISBN til trykt version: 9788791442377 ISBN til elektronisk: 9788791442384

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28 WHO CARES WINS PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik Smith Innovation, januar 2015 Side 0/28 Forord PV Grid adresserer det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Bæredygtig Ledelse. et navigationsværktøj

Bæredygtig Ledelse. et navigationsværktøj Bæredygtig Ledelse et navigationsværktøj November 2010 3 Bæredygtig ledelse Et navigationsværktøj i en ny markedsvirkelighed Evnen til at praktisere bæredygtig ledelse kan de kommende år blive udslagsgivende

Læs mere

toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater

toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater Indhold 1. Indledning... 3 2. Investeringer i arbejdsmiljø kommer dobbelt tilbage...

Læs mere

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan DI Sådan Læs mere om Hvordan CSR kan styrke din virksomheds omdømme og øge medarbejdertilfredsheden i det daglige. Handel og ansvar Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

HOLDÅND Cevea:Overskudsdelingiverbonuspå bundlinjen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 6. maj 2015, 05:00

HOLDÅND Cevea:Overskudsdelingiverbonuspå bundlinjen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Sektioner Søg Menu HOLDÅND Cevea:Overskudsdelingiverbonuspå bundlinjen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Det handler om at skabe et vi. De bedste virksomheder inddrager

Læs mere

Mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsledelse FORUM FOR KVALITET OG UDVIKLING I OFFENTLIG SERVICE -NYT nr. 33 september 2 0 07 Mangfoldighedsledelse overblik og gode råd Pjecen er udgivet af: FOKUS c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE - En undersøgelse af samarbejde mellem lokale virksomheder og foreninger Udarbejdet af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave 2010 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave,

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere