Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed"

Transkript

1 Socialt engagement på bundlinjen - plads til rummelighed

2 Kan virksomheder tjene penge på at være gode? I mange virksomheder begynder socialt engagement og CSR - Corporate Social Responsibility som en hjertesag hos en leder eller en anden ildsjæl. Det sociale engagement giver god mening på den personlige bundlinje hos den enkelte. Men er det også en god investering på virksomhedens bundlinje? Kan socialt engagement og god forretning gå hånd i hånd, når virksomheden fx skåner miljøet, tager udsatte ledige i praktik eller nedbringer sygefraværet? Svaret er ja. En række undersøgelser og erfaringer peger på, at investeringer i socialt engagement har positive effekter i virksomheden og dermed gavner forretningen. Ikke alt kan måles direkte på bundlinjen eller bevises forskningsmæssigt, men der er andre gevinster. Det er fx velkendt, at en virksomhed, der tager et socialt ansvar, ofte også er en virksomhed med høj trivsel blandt medarbejderne. Det er vigtigt, at flere virksomheder arbejder systematisk med deres sociale engagement og CSR. Kun med virksomhedernes aktive medvirken kan vi håndtere de sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer i fremtidens velfærdssamfund. Det kræver, at ledelsen går forrest og sætter virksomhedens sociale engagement på virksomhedens strategiske dagsorden. Der er stadig brug for ildsjælene, men det er også nødvendigt, at det sociale engagement i højere grad bliver en integreret del af god ledelse og det at drive en sund forretning. I denne pjece præsenterer vi undersøgelser og giver eksempler på, hvordan socialt engagement faktisk betaler sig for virksomheden. Vi håber derigennem, at vi kan give dig, som er leder, inspiration til at sætte socialt engagement på dagsordnen i virksomheden. Med venlig hilsen Mette Rønnau Direktør CABI Svend Askær Formand Lederne 2 Arkivfoto

3 Fakta En undersøgelse viser, at hver euro, som virksomheder investerer i sundhedsfremme og sikkert arbejdsmiljø, reducerer omkostningerne ved fravær med 2,5 4,8 euro. (Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 2010) Social ansvarlighed er en talentmagnet. Langt de fleste medarbejdere foretrækker virksomheder, som har en tydelig profil på sociale områder, viser en undersøgelse blandt mennesker i 34 lande. (Kelly Services, 2009) 61 procent af danske virksomheder siger, at socialt engagement har en positiv økonomisk effekt. Kun 4 procent siger, at det har en negativ økonomisk effekt, viser en spørgeskemaundersøgelse blandt små og mellemstore virksomheder. (Gallup, 2005) Arbejdsmiljøforsker Tage Søndergaard Kristensen har gennemgået 32 nationale og internationale bøger, rapporter og artikler og konstaterer, at det godt kan lade sig gøre at kombinere høj trivsel og godt arbejdsmiljø med høj produktivitet og gode tal på bundlinjen. (HK, 2009) To ud af tre virksomheder vurderer, at social ansvarlighed er et konkurrenceparameter i dag. (Danske Erhverv, 2008) Does it pay to be good? Ja, der er samlet set en positiv om end beskeden effekt på bundlinjen i de virksomheder, som udviser socialt engagement på en række parametre, viser en analyse fra tre amerikanske forskere. (Margolis, Elfenbein og Walsh, 2007) 3

4 CSR giver engagerede medarbejdere og plus på bundlinjen Systematisk arbejde med CSR sætter gang i en fødekæde, der giver tilfredse medarbejdere og øget omsætning. CSR er godt for din virksomhed på flere planer. Danske virksomheder er gode til at tage samfundsansvar. Lederne lavede i 2009 en undersøgelse blandt sine medlemmer, og her viser det sig, at mere end hver tredje virksomhed arbejder systematisk med CSR Corporate Social Responsibility. I Danmark sker det traditionelt inden for den ramme, der kaldes det rummelige arbejdsmarked med fokus på at fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Men gennem de senere år har CSR-begrebet udviklet sig til ikke kun at handle om virksomhedernes nærområde. Nu sætter flere virksomheder gang i CSR-tiltag med bredere fokus, som også omfatter miljø, leverandører, kunder og meget mere. CSR kan betragtes som en måde at drive virksomhed på, og med en strategisk CSR-indsats kan virksomhederne forbedre deres indtjening. CSR-aktiviteter kan fx føre til større kundetilfredshed, større tilfredshed og engagement hos medarbejderne, hvilket fører til øget omsætning. Stiller man det op i en model, ser det ud som herunder: Kundeaktiviteter Medarbejderaktiviteter Interessentaktiviteter Samfundsaktiviteter Aktiviteter i leverandørkæden Miljøaktiviteter Større kundetilfredshed Større medarbejdertilfredshed Større medarbejderengagement Bedre omdømme Øget omsætning Lavere omkostninger Ledelse, vision og værdier Kilde: Overskud med omtanke. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Arkivfoto

5 Undersøgelsen fra Lederne viser også, at virksomhederne generelt oplever gode effekter af CSR. Nedenstående tabel viser, i hvor høj grad lederne oplever forskellige positive effekter af virksomhedernes CSR-indsats. Større medarbejderengagement Større medarbejdertilfredshed I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 17 % 39 % 29 % 7 % 8 % 20 % 39 % 25 % 6 % 10 % CSR Corporate Social Responsibility CSR bruges som betegnelse for virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige hensyn. Lovpligtige aktiviteter, som virksomhederne foretager sig, falder uden for denne definition. Bedre omdømme 19 % 48 % 16 % 6 % 11 % Større kundetilfredshed 13 % 29 % 21 % 15 % 21 % Lavere omkostninger 4 % 20 % 28 % 25 % 24 % Øget omsætning 4 % 16 % 23 % 25 % 33 % Kilde: CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar, Lederne 2009 Mange virksomheder bruger desuden CSR i deres PR-strategi, hvor de viser, hvordan de arbejder med deres samfundsansvar. Det er en god måde at brande sig på over for kunder og andre interessenter. De virksomheder, der integrerer CSR-arbejdet i deres forretningsstrategi, oplever bedre effekter end de virksomheder, der ikke kobler CSR-indsatsen til virksomhedens strategi, værdier og vision. Niels Aagaard Arbejdsmarkedschef hos Lederne Vanskeligt at bevise i forskning Trods flere undersøgelser, som dokumenterer, at virksomheder oplever et postivt økonomisk afkast på investeringer i CSR, er det ifølge professor Peter Neergaard, CBS, meget vanskeligt forskningsmæssigt at bevise bundlinjeeffekten. Det skriver han i bogen Social ansvarlighed fra idealisme til forretningsprincip. Det er næsten umuligt at påvise kausaliteten mellem socialt engagement og god økonomi: Skaber socialt engagement god økonomi, eller får det økonomiske overskud virksomhederne til at engagere sig socialt? Arkivfoto 5

6 Lise Kingo er koncerndirektør i Novo Nordisk med ansvar for mennesker, kvalitet, assurance, omdømme og relationer. Hun har været i virksomheden siden Lise Kingo er arkitekten bag den tredobbelte bundlinje i Novo Nordisk, hvor økonomisk vækst, effektiv miljøledelse og social ansvarlighed indgår i alle forretningsmæssige beslutninger. Vi er overbeviste om, at det betaler sig Fem spørgsmål om socialt ansvar og forretning til koncerndirektør Lise Kingo, Novo Nordisk. Er Novo Nordisk kun socialt ansvarlig, når det kan betale sig på bundlinjen? Nej. Vores ledelsesprincip er den tredobbelte bundlinje. Vi forsøger altid at finde den rigtige balance mellem forretning og social ansvarlighed. På nogle områder gør vi rigtig meget ud af at dokumentere, at der er en fornuftig sammenhæng. Andre gange tager vi et ansvar, fordi det er det rigtige at gøre. Det er ikke alt, der kan regnes ud ned til sidste decimal. Kan du give eksempler? Vi har et mål om at reducere vores CO2-udledning med ti procent over ti år. Derfor indgik vi en aftale med DONG- Energy om at aftage energi de næste 20 år fra den nye vindmøllepark, Horns Rev II. Dermed har vi været med til at udvikle en ny forretningsmodel for grøn energi. Vi investerede 100 millioner de første fem år. Til gengæld fik vi 120 millioner tilbage i besparelser, og vi regner med yderligere besparelser på 40 millioner om året. Her kan vi dokumentere, at ansvar betaler sig. Et andet eksempel er, at vi har været i kontakt med ca. 20 unge indvandrere, hvor nogle har en let kriminel baggrund. De har været i snusepraktik hos os, og vi ansætter otte af dem i et læreforløb, inden de begynder på teknisk skole. Vi har ingen beregninger på, om det kan betale sig i snæver forretningsmæssig forstand. Vil det sige, at en del af jeres sociale ansvarlighed er forretningsdrevent, mens en anden del handler om filantropi og ansvar over for lokalsamfundet? Sådan skelner vi slet ikke. Selv om vi ikke laver detaljerede regnestykker for alle sociale initiativer, er der ikke tale om løsrevne filantropiske handlinger. Vi taler grundigt med alle vores interessenter om alt, hvad vi gør. Vi bruger mange ressourcer på at diskutere med lokalsamfundet, hvad der er rigtigt at gøre. Det er en form for risikostyring, hvor vi opfanger nye trends og måder at tænke på. Samtidig er det godt for forretningen Novo Nordisk, at vi også på det sociale område laver innovation i samarbejde med interessenterne. I vores klimaprojekt var det dialogen med Verdensnaturfonden, der pressede os til at sætte et ambitiøst mål, som krævede, at vi måtte opfinde et nyt koncept for energi for at reducere CO2-udslippet. Og derigennem endte vi med at styrke vores indtjening. Det er ikke sikkert, at vi på samme måde tjener penge på at tage i mod unge indvandrere. Men det ligger fuldstændig i tråd med vores principper om forretningsdrevet socialt ansvar. 6

7 Arkivfoto Hvordan hænger det sammen med jeres princip om altid at ansætte den bedste til jobbbet? Vi går altid efter kompetencer, men vi har også blikket rettet mod gevinsten på den lange bane. Ifølge vores diversitetsstrategi skal Novo Nordisk afspejle det omgivende samfund, og vi skal tage ansvar for sociale udfordringer. Måske giver nogle af vores initiativer ikke gevinst fra dag ét, men vi er overbeviste om, at det betaler sig i det samlede regnestykke. Branding, stolthed, omdømme, loyalitet, engagement altsammen hænger det sammen. Socialt ansvar skaber stolte og engagerede medarbejdere. Og de går gerne en ekstra mil for virksomheden. Tror du, at socialt ansvarlige virksomheder tjener flere penge end andre? Det afhænger meget af, hvordan man definerer det sociale ansvar. Hos Novo Nordisk er vi ikke i tvivl om fornuften i at integrere det sociale ansvar i forretningsgrundlaget. Men vi trækker ikke altid lommeregneren frem. Hvis fx mangeårige, loyale medarbejdere bliver syge, gør vi alt for at fastholde dem i jobbet. Uanset økonomien. Men der er ingen tvivl i mit sind om, at det også er det forretningsmæssigt fornuftige at gøre. Arkivfoto Branding, stolthed, omdømme, loyalitet, engagement - altsammen hænger det sammen. 7

8 Om sygefravær Hvis man kan reducere sygefraværet med en enkelt dag på landsplan, sparer samfundet tre milliarder kroner. Et fald i sygefravær på én procent på arbejdspladserne i en mellemstor kommune giver besparelser på 20 millioner kroner. Arkivfoto Nedbring sygefraværet og spar penge Sygefraværet koster dyrt tag fx Hanne Hanne er regnskabsassistent med en månedsløn på kr. Hanne bliver sygemeldt i et halvt år med stress. Der er god økonomi i at bekæmpe sygefraværet i din virksomhed. Lavt sygefravær giver bedre trivsel på arbejdspladsen, og raske medarbejdere skal ikke have sygedagpenge. Hver dag sygemelder danskere sig fra arbejde. Det svarer til godt fem procent af arbejdsstyrken, og alene omkostningerne til sygedagpenge og løn under sygdom løber op i 37 milliarder kr. om året. Og regningen betales ikke kun i kroner og øre. Al erfaring viser, at jo længere tid man er væk fra jobbet, jo større er risikoen for helt at glide ud af arbejdsmarkedet. Hun får løn under sygdom i hele perioden. Efter de første 21 sygedage (kalenderdage) modtager virksomheden dagpengerefusion i resten af perioden. Refusionen er på 766 kr. pr arbejdsdag, svarende til kr. om måneden. Når dagpengerefusionen er trukket fra udgiften til løn, er virksomhedens samlede udgift til Hannes løn i det halve års sygeperiode kr. Udgifterne til Hannes vikar Benny som ansættes via et vikarbureau på timebasis er kr. om måneden. Hannes sygemelding koster i det halve år virksomheden kr. i ren lønudgift. Det er kr. om måneden. I dette regnestykke er der ikke taget højde for den tid, virksomheden bruger på at oplære Benny i Hannes job. Desuden kommer virksomhedens sociale omkostninger oven i. (Arbejdsgiver-atp, pension, feriepenge) 8

9 Styrtdykket i sygefraværet smitter direkte af på vores bundlinje. Og bundlinje hos os handler om gode, effektive og billige ydelser til vores kunder. Så der er sammenhæng mellem vores lave sygefravær og de priser, virksomhederne betaler for at komme af med affald Ole Morten Petersen Direktør for BOFA Lavt sygefravær betyder lave priser hos affaldsselskab Når en erhvervsvirksomhed skal af med affald til Bornholms Affaldssortering, er prisen i dag mindre, end den var for otte år siden. De lave priser hænger sammen med affaldsselskabets indsats mod sygefravær. Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) har arbejdet intenst med at få sygefraværet ned, og det betyder, at prisen for at komme af med affald falder. BOFA er det eneste affaldsselskab i Danmark, der gennem de seneste mange år har sænket priserne på sine ydelser i absolutte kroner. Styrtdykket i sygefraværet smitter direkte af på vores bundlinje. Og bundlinje hos os handler om gode, effektive og billige ydelser til vores kunder. Så der er sammenhæng mellem vores lave sygefravær og de priser, virksomhederne betaler for at komme af med affald, siger Ole Morten Petersen, direktør for BOFA. For otte år siden var sygefraværet hos BOFA ikke noget at prale med. Men så etablerede man et velfærdsudvalg i den 38 mand store virksomhed. Velfærdsudvalgets fornemste opgave er at forankre virksomhedens værdier i alle kroge af BOFA. Alle arbejder for trivsel Det betyder, at medarbejderne har fuldt ansvar for deres arbejdsopgaver, og at de får mulighed for at bruge alle deres kompetencer. Eksempelvis startede en mand i virksomhedspraktik hos BOFA efter en lang personlig nedtur. Nu sidder han med ansvaret for en væsentlig funktion i virksomheden. BOFA er det eneste affaldsselskab i Danmark, der gennem de seneste mange år har sænket priserne på sine ydelser i absolutte kroner. Sygefraværet hos os er i dag på 1,5 procent. Det er 3-4 dage pr. medarbejder om året. Hvis vi regner langtidssygefravær og barns første sygedag med, kommer vi op på tre procent. Det er meget lavt i vores branche, siger Ole Morten Petersen. Hemmeligheden er først og fremmest, at medarbejderne føler, at de er nødvendige for virksomheden, og at alle er ansvarlige for trivsel og arbejdsglæde, fortsætter han. En genvej til et lavt sygefravær kan være at skille sig af med de medarbejdere, som har risiko for et højt sygefravær, og som regnes for at være en ustabil arbejdskraft. Sådan tænker man ikke hos BOFA. Vi har seks medarbejdere ansat på særlige vilkår, i fleksjob og andre ordninger, og deres sygefravær er lidt mindre end gennemsnittet. De er generelt ekstremt loyale over for virksomheden. Vi prøver at betale tilbage ved at investere i kompetenceudvikling af de medarbejdere, som ellers har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, slutter Ole Morten Petersen. Ole Morten Petersen, direktør for BOFA. Få hjælp til at nedbringe sygefraværet på 9

10 Mangfoldighed måles i undersøgelsen med kategorierne køn, uddannelse, alder og etnicitet. Innovation Innovation defineres i Forskningsog Innovationsstyrelsens undersøgelse som introduktion af nye produkter/serviceydelser i en given periode. Mange danske virksomheder oplever, at mangfoldigheden er en god investering, som styrker deres organisation på flere forskellige måder. Danske og internationale undersøgelser bekræfter, at mangfoldighed i mange tilfælde er en god investering. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bedt forskere fra Aalborg Universitet sætte tal på innovationsgevinsterne, og tallene taler deres eget tydelige sprog. Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. I undersøgelsen viser tal fra danske virksomheder, at virksomheder, der er etnisk mangfoldige øger deres sandsynlighed for at være innovative med 30 procent. Nedenstående figur illustrerer, hvordan mangfoldighed har betydning for alle tre faser af innovation. Mangfoldighed styrker evnen til at tilegne sig viden og udnytte den. Eksempelvis vil en arbejdsgruppe med begge køn alt andet lige være bedre i stand til at forstå både mandlige og kvindelige kunders behov - altså en øget markedsintelligens. Mangfoldighed styrker evnen til at bruge viden og kompetencer på tværs. En mangfoldig medarbejdersammensætning vil eksempelvis under de rette betingelser have større mulighed for synergiløsninger, når forskellige erfaringer viden og kompetencer bringes i spil over for hinanden. Mangfoldighed styrker evnen til at tiltrække kompetencer. Meget rekruttering sker via netværk, og mangfoldige virksomheder har større netværk. Samtidig virker mangfoldighed attraktivt for mange potentielle medarbejdere. Faser i innovation Tilegne viden Bruge viden Tiltrække Kompetencer Mangfoldigheden tilfører: - Adgang til større netværk - Øget markedsintelligens - Øget vidensynergi - Bredere kompetencebase - Styrket problemløsning - Kreativ destruktion - Styrket image - Bredere rekrutteringsbase - Tiltrække talenter - Attraktiv samarbejdspartner Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Forsknings- og Innovationsstyrelsen har gennemgået en række danske og internationale undersøgelser om mangfoldighed og innovation. Tabellen her viser, hvor mange af undersøgelserne der påviser en økonomisk effekt af mangfoldighed. Blandt anden viser tabellen, at syv undersøgelser påviser en positiv økonomisk effekt af mangfoldighed på kønsområdet og tilsvarende ved etnicitet. Til gengæld var der kun én undersøgelse, som viste en positiv økonomisk effekt ved mangfoldighed med hensyn til alder. Mangfoldighed skaber innovation og rekrutteringsgevinster Mangfoldighedsdimension Uddannelse og adgang til viden Negativ økonomisk effekt Antal undersøgelser Ingen økonomisk effekt Positiv økonomisk effekt Køn Alder Etnicitet Tværgående/ledelse I alt Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen

11 Mangfoldighed er en god investering for ISS Integrationsministeriet har i september 2010 udgivet inspirationshæftet Når mangfoldighed skaber værdi. Her kan man bl.a. læse, at der er en økonomisk gevinst ved mangfoldig rekruttering hos servicevirksomheden ISS. Vi gør en aktiv indsats for at tiltrække nydanske medarbejdere og for at gøre dem til ledere, fordi det ganske enkelt betaler sig på bundlinjen. Jeg kunne remse rigtig mange fordele op. Rekruttering af nydanskere foregår i høj grad via netværk, og det er en nem og effektiv måde at rekruttere på. Nydanskere er en attraktiv og meget loyal medarbejdergruppe. Mange kan flere forskellige sprog og har tværkulturelle kompetencer, hvilket er en fordel, når de er ledere for en mangfoldig medarbejdergruppe, siger adm. direktør Maarten van Engeland. Tallene taler også deres tydelige sprog. I 2009 var personaleomsætningen blandt danske arbejdsledere 15 procent, mens den kun var 7 procent blandt nydanskere. Den lavere personaleomsætning svarer ifølge virksomhedens beregninger til en besparelse på ca kroner pr. år. Hertil kommer gevinsten ved netværksrekruttering, siger Maarten van Engeland. Arkivfoto Tryg tænker forretning og samfundsansvar sammen Forsikringsselskabet Tryg har en strategi om, at virksomheden skal afspejle den etniske sammensætning af befolkningen. Hvorfor det? Størst udbytte af mangfoldighed, når ledelsen går forrest Undersøgelsen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser, at virksomheden får størst udbytte, når arbejdet med mangfoldighed er en integreret del af virksomhedens ledelse, strategi og vision. I vores kundekontakt er det en klar fordel, at vi har medarbejdere, som mestrer forskellige sprog, og vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan bruge mangfoldigheden endnu mere til at forbedre vores services, siger CSR-chef Birgitte Kofod Olsen. Mangfoldighed i innovationen er med til at sikre, at vores produkter kan appellere til flere grupper i samfundet, så på den måde tænker vi forretning og samfundsansvar sammen. Men innovationen kommer ikke af sig selv, der skal skabes nogle gode rammer for den, og den skal styrkes gennem vores lederuddannelser, siger Birgitte Kofod Olsen. 11

12 Arkivfoto En god investering Stadig flere virksomheder udviser et socialt engagement. Det sker under forskellige overskrifter som CSR, rummelighed, mangfoldighed eller sygefravær. Formålet med denne pjece er, at se nærmere på om socialt engagement blot er en god sag, eller om det også er godt for forretningen. Og det sociale ansvar viser sig ofte at være en god investering. Især for de virksomheder, der sætter det på den strategiske dagsorden og gør det til en værdi, som efterleves i hverdagen. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er udgifter forbundet med at engagere virksomheden socialt, men de kroner, der er givet ud, kommer ind igen i form af tilfredse medarbejdere og lavere omkostninger til sygefravær. I denne pjece belyser vi med tal og eksempler, hvad virksomheder får ud af CSR, mangfoldighed og bekæmpelse af sygefravær. 12 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats 2011 Redaktion: Lars Nellemann, Carsten Kjærgaard og Jakob Rom Johansen CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Tlf: cameleon.dk

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar betaler sig 3 Hent inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR Rådgiver for beskæftigelsesministeren VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng

innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng Torben Møller-Hansen, Direktør Foreningen Nydansker Stiftet i 1998 Formål: At nedbryde barrierer mellem nydanskere og

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Socialt ansvar på din virksomhed

Socialt ansvar på din virksomhed Socialt ansvar på din virksomhed Fremmer det sociale engagement og rummeligheden på arbejdsmarkedet Cabi er jobcentre og virksomheders partner i deres indsats for at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet 1 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER pris MIA står for Mangfoldighed I Arbejdslivet. miaprisen er en frontløberpris til private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Velkommen. Mangfoldighed og CSR Midlet til at inkludere uudnyttede talenter? Page 1

Velkommen. Mangfoldighed og CSR Midlet til at inkludere uudnyttede talenter? Page 1 Velkommen Mangfoldighed og CSR Midlet til at inkludere uudnyttede talenter? Page 1 DIALOG Drøft med sidemanden hvordan DIN virksomhed arbejder med at inkludere uudnyttede talenter. 5 min. 2 Cranet konference

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mangfoldighed som en forretningsmodel

Mangfoldighed som en forretningsmodel Mangfoldighed som en forretningsmodel - Strategi og indsatser Marianne Bøttger; Director Corporate Affairs AARHUS KOMMUNE 28. august 2015 Indhold Mangfoldighedsbegreb Hvorfor mangfoldighed Mangfoldighed

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer 6 q

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! ALLE HAR TALENTER VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup Telefon 25 77 86

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Mangfoldighedens potentialer TEKSAM ÅRSDAG 2015. Skriv navn, titel Skriv sted, dato

Mangfoldighedens potentialer TEKSAM ÅRSDAG 2015. Skriv navn, titel Skriv sted, dato Mangfoldighedens potentialer TEKSAM ÅRSDAG 2015 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Side 2 Mette Rønnau Direktør Mail: mer@cabiweb.dk Mobilnr. 20 83 49 64 Side 3 Videns og netværkshuset Cabi Mission: At

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! DELTAG I ET BANEBRYDENDE TALENTPROGRAM VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law Medarbejderpolitik Virksomhedens soft law Hårde facts om soft law Sygefravær der bliver ved i årevis. En medarbejder, som fungerer halvt, fordi ingen spørger, hvordan det går. Sygefraværet i virksomheder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Vinsa Virksomhedsnet Viborg

Vinsa Virksomhedsnet Viborg Vinsa Virksomhedsnet Viborg Årsmøde den 28. november, 2012 Vinsas overordnede fokus og sammenhæng til CSR Forebyggelse Fastholdelse Indslusning Nedbringelse af sygefravær Psykisk arbejdsmiljø Stress Familiepolitikker

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

Break out session. Samfundsøkonomiske gevinster - Sæt tal på virksomhedernes sociale ansvar

Break out session. Samfundsøkonomiske gevinster - Sæt tal på virksomhedernes sociale ansvar Break out session Samfundsøkonomiske gevinster - Sæt tal på virksomhedernes sociale ansvar Sæt mål for virksomhedens sociale ansvar v. Sven A. Blomberg Formand for VFSA Virksomheder repræsenteret i VFSA

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Ved at sætte målrettet ind mod sygefravær er det lykkes

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Skandia-modellen. Færre skal stå i skyggen

Skandia-modellen. Færre skal stå i skyggen Skandia-modellen Færre skal stå i skyggen Alle forældre har det samme håb for deres børn: At de får et rigt og meningsfuldt liv og kommer til at bidrage til fællesskabet. Og dermed også, at de ikke kommer

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Fakta om CSR People Prize

Fakta om CSR People Prize Fakta om CSR People Prize Det er Virksomhedsforum for Socialt Ansvar der, for 4. år i træk, uddeler den eftertragtede CSR People Prize. De har i over ti år arbejdet på at indsluse og fastholde socialt

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Kom godt i gang med CSR rapportering om sociale forhold og medarbejderforhold

Kom godt i gang med CSR rapportering om sociale forhold og medarbejderforhold Guide til dig, der arbejder med CSR rapportering Kom godt i gang med CSR rapportering om sociale forhold og medarbejderforhold Inspiration og guide til større virksomheder, der skal rapportere om sociale

Læs mere

LIFE. En målrettet indsats. September Willis Towers Watson. All rights reserved.

LIFE. En målrettet indsats. September Willis Towers Watson. All rights reserved. LIFE En målrettet indsats September 2017 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Hvorfor LIFE? En kommunal medarbejder har i gennemsnit 13,03 sygedag om året 35 % af alt sygefravær er mere end

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere