Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed"

Transkript

1 Socialt engagement på bundlinjen - plads til rummelighed

2 Kan virksomheder tjene penge på at være gode? I mange virksomheder begynder socialt engagement og CSR - Corporate Social Responsibility som en hjertesag hos en leder eller en anden ildsjæl. Det sociale engagement giver god mening på den personlige bundlinje hos den enkelte. Men er det også en god investering på virksomhedens bundlinje? Kan socialt engagement og god forretning gå hånd i hånd, når virksomheden fx skåner miljøet, tager udsatte ledige i praktik eller nedbringer sygefraværet? Svaret er ja. En række undersøgelser og erfaringer peger på, at investeringer i socialt engagement har positive effekter i virksomheden og dermed gavner forretningen. Ikke alt kan måles direkte på bundlinjen eller bevises forskningsmæssigt, men der er andre gevinster. Det er fx velkendt, at en virksomhed, der tager et socialt ansvar, ofte også er en virksomhed med høj trivsel blandt medarbejderne. Det er vigtigt, at flere virksomheder arbejder systematisk med deres sociale engagement og CSR. Kun med virksomhedernes aktive medvirken kan vi håndtere de sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer i fremtidens velfærdssamfund. Det kræver, at ledelsen går forrest og sætter virksomhedens sociale engagement på virksomhedens strategiske dagsorden. Der er stadig brug for ildsjælene, men det er også nødvendigt, at det sociale engagement i højere grad bliver en integreret del af god ledelse og det at drive en sund forretning. I denne pjece præsenterer vi undersøgelser og giver eksempler på, hvordan socialt engagement faktisk betaler sig for virksomheden. Vi håber derigennem, at vi kan give dig, som er leder, inspiration til at sætte socialt engagement på dagsordnen i virksomheden. Med venlig hilsen Mette Rønnau Direktør CABI Svend Askær Formand Lederne 2 Arkivfoto

3 Fakta En undersøgelse viser, at hver euro, som virksomheder investerer i sundhedsfremme og sikkert arbejdsmiljø, reducerer omkostningerne ved fravær med 2,5 4,8 euro. (Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 2010) Social ansvarlighed er en talentmagnet. Langt de fleste medarbejdere foretrækker virksomheder, som har en tydelig profil på sociale områder, viser en undersøgelse blandt mennesker i 34 lande. (Kelly Services, 2009) 61 procent af danske virksomheder siger, at socialt engagement har en positiv økonomisk effekt. Kun 4 procent siger, at det har en negativ økonomisk effekt, viser en spørgeskemaundersøgelse blandt små og mellemstore virksomheder. (Gallup, 2005) Arbejdsmiljøforsker Tage Søndergaard Kristensen har gennemgået 32 nationale og internationale bøger, rapporter og artikler og konstaterer, at det godt kan lade sig gøre at kombinere høj trivsel og godt arbejdsmiljø med høj produktivitet og gode tal på bundlinjen. (HK, 2009) To ud af tre virksomheder vurderer, at social ansvarlighed er et konkurrenceparameter i dag. (Danske Erhverv, 2008) Does it pay to be good? Ja, der er samlet set en positiv om end beskeden effekt på bundlinjen i de virksomheder, som udviser socialt engagement på en række parametre, viser en analyse fra tre amerikanske forskere. (Margolis, Elfenbein og Walsh, 2007) 3

4 CSR giver engagerede medarbejdere og plus på bundlinjen Systematisk arbejde med CSR sætter gang i en fødekæde, der giver tilfredse medarbejdere og øget omsætning. CSR er godt for din virksomhed på flere planer. Danske virksomheder er gode til at tage samfundsansvar. Lederne lavede i 2009 en undersøgelse blandt sine medlemmer, og her viser det sig, at mere end hver tredje virksomhed arbejder systematisk med CSR Corporate Social Responsibility. I Danmark sker det traditionelt inden for den ramme, der kaldes det rummelige arbejdsmarked med fokus på at fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Men gennem de senere år har CSR-begrebet udviklet sig til ikke kun at handle om virksomhedernes nærområde. Nu sætter flere virksomheder gang i CSR-tiltag med bredere fokus, som også omfatter miljø, leverandører, kunder og meget mere. CSR kan betragtes som en måde at drive virksomhed på, og med en strategisk CSR-indsats kan virksomhederne forbedre deres indtjening. CSR-aktiviteter kan fx føre til større kundetilfredshed, større tilfredshed og engagement hos medarbejderne, hvilket fører til øget omsætning. Stiller man det op i en model, ser det ud som herunder: Kundeaktiviteter Medarbejderaktiviteter Interessentaktiviteter Samfundsaktiviteter Aktiviteter i leverandørkæden Miljøaktiviteter Større kundetilfredshed Større medarbejdertilfredshed Større medarbejderengagement Bedre omdømme Øget omsætning Lavere omkostninger Ledelse, vision og værdier Kilde: Overskud med omtanke. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Arkivfoto

5 Undersøgelsen fra Lederne viser også, at virksomhederne generelt oplever gode effekter af CSR. Nedenstående tabel viser, i hvor høj grad lederne oplever forskellige positive effekter af virksomhedernes CSR-indsats. Større medarbejderengagement Større medarbejdertilfredshed I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 17 % 39 % 29 % 7 % 8 % 20 % 39 % 25 % 6 % 10 % CSR Corporate Social Responsibility CSR bruges som betegnelse for virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige hensyn. Lovpligtige aktiviteter, som virksomhederne foretager sig, falder uden for denne definition. Bedre omdømme 19 % 48 % 16 % 6 % 11 % Større kundetilfredshed 13 % 29 % 21 % 15 % 21 % Lavere omkostninger 4 % 20 % 28 % 25 % 24 % Øget omsætning 4 % 16 % 23 % 25 % 33 % Kilde: CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar, Lederne 2009 Mange virksomheder bruger desuden CSR i deres PR-strategi, hvor de viser, hvordan de arbejder med deres samfundsansvar. Det er en god måde at brande sig på over for kunder og andre interessenter. De virksomheder, der integrerer CSR-arbejdet i deres forretningsstrategi, oplever bedre effekter end de virksomheder, der ikke kobler CSR-indsatsen til virksomhedens strategi, værdier og vision. Niels Aagaard Arbejdsmarkedschef hos Lederne Vanskeligt at bevise i forskning Trods flere undersøgelser, som dokumenterer, at virksomheder oplever et postivt økonomisk afkast på investeringer i CSR, er det ifølge professor Peter Neergaard, CBS, meget vanskeligt forskningsmæssigt at bevise bundlinjeeffekten. Det skriver han i bogen Social ansvarlighed fra idealisme til forretningsprincip. Det er næsten umuligt at påvise kausaliteten mellem socialt engagement og god økonomi: Skaber socialt engagement god økonomi, eller får det økonomiske overskud virksomhederne til at engagere sig socialt? Arkivfoto 5

6 Lise Kingo er koncerndirektør i Novo Nordisk med ansvar for mennesker, kvalitet, assurance, omdømme og relationer. Hun har været i virksomheden siden Lise Kingo er arkitekten bag den tredobbelte bundlinje i Novo Nordisk, hvor økonomisk vækst, effektiv miljøledelse og social ansvarlighed indgår i alle forretningsmæssige beslutninger. Vi er overbeviste om, at det betaler sig Fem spørgsmål om socialt ansvar og forretning til koncerndirektør Lise Kingo, Novo Nordisk. Er Novo Nordisk kun socialt ansvarlig, når det kan betale sig på bundlinjen? Nej. Vores ledelsesprincip er den tredobbelte bundlinje. Vi forsøger altid at finde den rigtige balance mellem forretning og social ansvarlighed. På nogle områder gør vi rigtig meget ud af at dokumentere, at der er en fornuftig sammenhæng. Andre gange tager vi et ansvar, fordi det er det rigtige at gøre. Det er ikke alt, der kan regnes ud ned til sidste decimal. Kan du give eksempler? Vi har et mål om at reducere vores CO2-udledning med ti procent over ti år. Derfor indgik vi en aftale med DONG- Energy om at aftage energi de næste 20 år fra den nye vindmøllepark, Horns Rev II. Dermed har vi været med til at udvikle en ny forretningsmodel for grøn energi. Vi investerede 100 millioner de første fem år. Til gengæld fik vi 120 millioner tilbage i besparelser, og vi regner med yderligere besparelser på 40 millioner om året. Her kan vi dokumentere, at ansvar betaler sig. Et andet eksempel er, at vi har været i kontakt med ca. 20 unge indvandrere, hvor nogle har en let kriminel baggrund. De har været i snusepraktik hos os, og vi ansætter otte af dem i et læreforløb, inden de begynder på teknisk skole. Vi har ingen beregninger på, om det kan betale sig i snæver forretningsmæssig forstand. Vil det sige, at en del af jeres sociale ansvarlighed er forretningsdrevent, mens en anden del handler om filantropi og ansvar over for lokalsamfundet? Sådan skelner vi slet ikke. Selv om vi ikke laver detaljerede regnestykker for alle sociale initiativer, er der ikke tale om løsrevne filantropiske handlinger. Vi taler grundigt med alle vores interessenter om alt, hvad vi gør. Vi bruger mange ressourcer på at diskutere med lokalsamfundet, hvad der er rigtigt at gøre. Det er en form for risikostyring, hvor vi opfanger nye trends og måder at tænke på. Samtidig er det godt for forretningen Novo Nordisk, at vi også på det sociale område laver innovation i samarbejde med interessenterne. I vores klimaprojekt var det dialogen med Verdensnaturfonden, der pressede os til at sætte et ambitiøst mål, som krævede, at vi måtte opfinde et nyt koncept for energi for at reducere CO2-udslippet. Og derigennem endte vi med at styrke vores indtjening. Det er ikke sikkert, at vi på samme måde tjener penge på at tage i mod unge indvandrere. Men det ligger fuldstændig i tråd med vores principper om forretningsdrevet socialt ansvar. 6

7 Arkivfoto Hvordan hænger det sammen med jeres princip om altid at ansætte den bedste til jobbbet? Vi går altid efter kompetencer, men vi har også blikket rettet mod gevinsten på den lange bane. Ifølge vores diversitetsstrategi skal Novo Nordisk afspejle det omgivende samfund, og vi skal tage ansvar for sociale udfordringer. Måske giver nogle af vores initiativer ikke gevinst fra dag ét, men vi er overbeviste om, at det betaler sig i det samlede regnestykke. Branding, stolthed, omdømme, loyalitet, engagement altsammen hænger det sammen. Socialt ansvar skaber stolte og engagerede medarbejdere. Og de går gerne en ekstra mil for virksomheden. Tror du, at socialt ansvarlige virksomheder tjener flere penge end andre? Det afhænger meget af, hvordan man definerer det sociale ansvar. Hos Novo Nordisk er vi ikke i tvivl om fornuften i at integrere det sociale ansvar i forretningsgrundlaget. Men vi trækker ikke altid lommeregneren frem. Hvis fx mangeårige, loyale medarbejdere bliver syge, gør vi alt for at fastholde dem i jobbet. Uanset økonomien. Men der er ingen tvivl i mit sind om, at det også er det forretningsmæssigt fornuftige at gøre. Arkivfoto Branding, stolthed, omdømme, loyalitet, engagement - altsammen hænger det sammen. 7

8 Om sygefravær Hvis man kan reducere sygefraværet med en enkelt dag på landsplan, sparer samfundet tre milliarder kroner. Et fald i sygefravær på én procent på arbejdspladserne i en mellemstor kommune giver besparelser på 20 millioner kroner. Arkivfoto Nedbring sygefraværet og spar penge Sygefraværet koster dyrt tag fx Hanne Hanne er regnskabsassistent med en månedsløn på kr. Hanne bliver sygemeldt i et halvt år med stress. Der er god økonomi i at bekæmpe sygefraværet i din virksomhed. Lavt sygefravær giver bedre trivsel på arbejdspladsen, og raske medarbejdere skal ikke have sygedagpenge. Hver dag sygemelder danskere sig fra arbejde. Det svarer til godt fem procent af arbejdsstyrken, og alene omkostningerne til sygedagpenge og løn under sygdom løber op i 37 milliarder kr. om året. Og regningen betales ikke kun i kroner og øre. Al erfaring viser, at jo længere tid man er væk fra jobbet, jo større er risikoen for helt at glide ud af arbejdsmarkedet. Hun får løn under sygdom i hele perioden. Efter de første 21 sygedage (kalenderdage) modtager virksomheden dagpengerefusion i resten af perioden. Refusionen er på 766 kr. pr arbejdsdag, svarende til kr. om måneden. Når dagpengerefusionen er trukket fra udgiften til løn, er virksomhedens samlede udgift til Hannes løn i det halve års sygeperiode kr. Udgifterne til Hannes vikar Benny som ansættes via et vikarbureau på timebasis er kr. om måneden. Hannes sygemelding koster i det halve år virksomheden kr. i ren lønudgift. Det er kr. om måneden. I dette regnestykke er der ikke taget højde for den tid, virksomheden bruger på at oplære Benny i Hannes job. Desuden kommer virksomhedens sociale omkostninger oven i. (Arbejdsgiver-atp, pension, feriepenge) 8

9 Styrtdykket i sygefraværet smitter direkte af på vores bundlinje. Og bundlinje hos os handler om gode, effektive og billige ydelser til vores kunder. Så der er sammenhæng mellem vores lave sygefravær og de priser, virksomhederne betaler for at komme af med affald Ole Morten Petersen Direktør for BOFA Lavt sygefravær betyder lave priser hos affaldsselskab Når en erhvervsvirksomhed skal af med affald til Bornholms Affaldssortering, er prisen i dag mindre, end den var for otte år siden. De lave priser hænger sammen med affaldsselskabets indsats mod sygefravær. Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) har arbejdet intenst med at få sygefraværet ned, og det betyder, at prisen for at komme af med affald falder. BOFA er det eneste affaldsselskab i Danmark, der gennem de seneste mange år har sænket priserne på sine ydelser i absolutte kroner. Styrtdykket i sygefraværet smitter direkte af på vores bundlinje. Og bundlinje hos os handler om gode, effektive og billige ydelser til vores kunder. Så der er sammenhæng mellem vores lave sygefravær og de priser, virksomhederne betaler for at komme af med affald, siger Ole Morten Petersen, direktør for BOFA. For otte år siden var sygefraværet hos BOFA ikke noget at prale med. Men så etablerede man et velfærdsudvalg i den 38 mand store virksomhed. Velfærdsudvalgets fornemste opgave er at forankre virksomhedens værdier i alle kroge af BOFA. Alle arbejder for trivsel Det betyder, at medarbejderne har fuldt ansvar for deres arbejdsopgaver, og at de får mulighed for at bruge alle deres kompetencer. Eksempelvis startede en mand i virksomhedspraktik hos BOFA efter en lang personlig nedtur. Nu sidder han med ansvaret for en væsentlig funktion i virksomheden. BOFA er det eneste affaldsselskab i Danmark, der gennem de seneste mange år har sænket priserne på sine ydelser i absolutte kroner. Sygefraværet hos os er i dag på 1,5 procent. Det er 3-4 dage pr. medarbejder om året. Hvis vi regner langtidssygefravær og barns første sygedag med, kommer vi op på tre procent. Det er meget lavt i vores branche, siger Ole Morten Petersen. Hemmeligheden er først og fremmest, at medarbejderne føler, at de er nødvendige for virksomheden, og at alle er ansvarlige for trivsel og arbejdsglæde, fortsætter han. En genvej til et lavt sygefravær kan være at skille sig af med de medarbejdere, som har risiko for et højt sygefravær, og som regnes for at være en ustabil arbejdskraft. Sådan tænker man ikke hos BOFA. Vi har seks medarbejdere ansat på særlige vilkår, i fleksjob og andre ordninger, og deres sygefravær er lidt mindre end gennemsnittet. De er generelt ekstremt loyale over for virksomheden. Vi prøver at betale tilbage ved at investere i kompetenceudvikling af de medarbejdere, som ellers har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, slutter Ole Morten Petersen. Ole Morten Petersen, direktør for BOFA. Få hjælp til at nedbringe sygefraværet på 9

10 Mangfoldighed måles i undersøgelsen med kategorierne køn, uddannelse, alder og etnicitet. Innovation Innovation defineres i Forskningsog Innovationsstyrelsens undersøgelse som introduktion af nye produkter/serviceydelser i en given periode. Mange danske virksomheder oplever, at mangfoldigheden er en god investering, som styrker deres organisation på flere forskellige måder. Danske og internationale undersøgelser bekræfter, at mangfoldighed i mange tilfælde er en god investering. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bedt forskere fra Aalborg Universitet sætte tal på innovationsgevinsterne, og tallene taler deres eget tydelige sprog. Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. I undersøgelsen viser tal fra danske virksomheder, at virksomheder, der er etnisk mangfoldige øger deres sandsynlighed for at være innovative med 30 procent. Nedenstående figur illustrerer, hvordan mangfoldighed har betydning for alle tre faser af innovation. Mangfoldighed styrker evnen til at tilegne sig viden og udnytte den. Eksempelvis vil en arbejdsgruppe med begge køn alt andet lige være bedre i stand til at forstå både mandlige og kvindelige kunders behov - altså en øget markedsintelligens. Mangfoldighed styrker evnen til at bruge viden og kompetencer på tværs. En mangfoldig medarbejdersammensætning vil eksempelvis under de rette betingelser have større mulighed for synergiløsninger, når forskellige erfaringer viden og kompetencer bringes i spil over for hinanden. Mangfoldighed styrker evnen til at tiltrække kompetencer. Meget rekruttering sker via netværk, og mangfoldige virksomheder har større netværk. Samtidig virker mangfoldighed attraktivt for mange potentielle medarbejdere. Faser i innovation Tilegne viden Bruge viden Tiltrække Kompetencer Mangfoldigheden tilfører: - Adgang til større netværk - Øget markedsintelligens - Øget vidensynergi - Bredere kompetencebase - Styrket problemløsning - Kreativ destruktion - Styrket image - Bredere rekrutteringsbase - Tiltrække talenter - Attraktiv samarbejdspartner Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Forsknings- og Innovationsstyrelsen har gennemgået en række danske og internationale undersøgelser om mangfoldighed og innovation. Tabellen her viser, hvor mange af undersøgelserne der påviser en økonomisk effekt af mangfoldighed. Blandt anden viser tabellen, at syv undersøgelser påviser en positiv økonomisk effekt af mangfoldighed på kønsområdet og tilsvarende ved etnicitet. Til gengæld var der kun én undersøgelse, som viste en positiv økonomisk effekt ved mangfoldighed med hensyn til alder. Mangfoldighed skaber innovation og rekrutteringsgevinster Mangfoldighedsdimension Uddannelse og adgang til viden Negativ økonomisk effekt Antal undersøgelser Ingen økonomisk effekt Positiv økonomisk effekt Køn Alder Etnicitet Tværgående/ledelse I alt Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen

11 Mangfoldighed er en god investering for ISS Integrationsministeriet har i september 2010 udgivet inspirationshæftet Når mangfoldighed skaber værdi. Her kan man bl.a. læse, at der er en økonomisk gevinst ved mangfoldig rekruttering hos servicevirksomheden ISS. Vi gør en aktiv indsats for at tiltrække nydanske medarbejdere og for at gøre dem til ledere, fordi det ganske enkelt betaler sig på bundlinjen. Jeg kunne remse rigtig mange fordele op. Rekruttering af nydanskere foregår i høj grad via netværk, og det er en nem og effektiv måde at rekruttere på. Nydanskere er en attraktiv og meget loyal medarbejdergruppe. Mange kan flere forskellige sprog og har tværkulturelle kompetencer, hvilket er en fordel, når de er ledere for en mangfoldig medarbejdergruppe, siger adm. direktør Maarten van Engeland. Tallene taler også deres tydelige sprog. I 2009 var personaleomsætningen blandt danske arbejdsledere 15 procent, mens den kun var 7 procent blandt nydanskere. Den lavere personaleomsætning svarer ifølge virksomhedens beregninger til en besparelse på ca kroner pr. år. Hertil kommer gevinsten ved netværksrekruttering, siger Maarten van Engeland. Arkivfoto Tryg tænker forretning og samfundsansvar sammen Forsikringsselskabet Tryg har en strategi om, at virksomheden skal afspejle den etniske sammensætning af befolkningen. Hvorfor det? Størst udbytte af mangfoldighed, når ledelsen går forrest Undersøgelsen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser, at virksomheden får størst udbytte, når arbejdet med mangfoldighed er en integreret del af virksomhedens ledelse, strategi og vision. I vores kundekontakt er det en klar fordel, at vi har medarbejdere, som mestrer forskellige sprog, og vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan bruge mangfoldigheden endnu mere til at forbedre vores services, siger CSR-chef Birgitte Kofod Olsen. Mangfoldighed i innovationen er med til at sikre, at vores produkter kan appellere til flere grupper i samfundet, så på den måde tænker vi forretning og samfundsansvar sammen. Men innovationen kommer ikke af sig selv, der skal skabes nogle gode rammer for den, og den skal styrkes gennem vores lederuddannelser, siger Birgitte Kofod Olsen. 11

12 Arkivfoto En god investering Stadig flere virksomheder udviser et socialt engagement. Det sker under forskellige overskrifter som CSR, rummelighed, mangfoldighed eller sygefravær. Formålet med denne pjece er, at se nærmere på om socialt engagement blot er en god sag, eller om det også er godt for forretningen. Og det sociale ansvar viser sig ofte at være en god investering. Især for de virksomheder, der sætter det på den strategiske dagsorden og gør det til en værdi, som efterleves i hverdagen. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er udgifter forbundet med at engagere virksomheden socialt, men de kroner, der er givet ud, kommer ind igen i form af tilfredse medarbejdere og lavere omkostninger til sygefravær. I denne pjece belyser vi med tal og eksempler, hvad virksomheder får ud af CSR, mangfoldighed og bekæmpelse af sygefravær. 12 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats 2011 Redaktion: Lars Nellemann, Carsten Kjærgaard og Jakob Rom Johansen CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Tlf: cameleon.dk

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar betaler sig 3 Hent inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR Rådgiver for beskæftigelsesministeren VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar MAGASINET NR. 2 2012 TEMA Corporate Social Responsibility Social ansvarlighed betaler sig 24 5 gode råd Sådan arbejder I med socialt ansvar 26 Interview Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Ingen løftede

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law Medarbejderpolitik Virksomhedens soft law Hårde facts om soft law Sygefravær der bliver ved i årevis. En medarbejder, som fungerer halvt, fordi ingen spørger, hvordan det går. Sygefraværet i virksomheder

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN

SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN SYDDANMARK Det Gode Arbejdsliv SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN Klokken ringer ind til motion i VandCenter Syd Guldkorn til at holde på en guldgrube af viden og erfaring 1 intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere