Udskrevet fra: en webbaseret håndbog i friluftsliv. Knob og tovværk:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Knob og tovværk:"

Transkript

1 Side 1/11 Knob og tovværk: I love him who does not want to have too many virtues. One virtue is more virtue than two, since it is more knot on which to hang the rope that is destined to hang him. Friedrich Nietzsche: Thus Spoke Zarathustra, 1883, Første del, Prolog, kapitel 4 Korrekt anvendt kan kendskab til knob og tovværksanvendelse være med til at redde liv. Alene derfor bør enhver turleder have en god og solid vidensbase vedr. knob og tovværksanvendelse. Der findes tusindvis af forskellige knob, og det vil være en umulig opgave at lære alle sammen, men kendskab til de halvtreds mest generelt anvendelige knob udgør et godt udgangspunkt. I dette kapitel vil jeg, af pladsmæssige hensyn, indskrænke mig til kun at præsentere en række af de knob, som kan have sikkerhedsmæssig anvendelse i forhold til turledelse. Hvis man ønsker en mere fuldstændig beskrivelse af de forskellige knob og deres anvendelsesmuligheder kan det anbefales at gå op opdagelse i The Ashley Book of Knots, som selv om den første gang blev udgivet i 1944 stadig regnes som den mest autoritative kilde inden for knob og tovværksanvendelse. Bogen er skrevet af Clifford W. Ashley, som var amerikansk forfatter og søfarer. ISBN nummeret for bogen er: ISBN Så vidt muligt henviser jeg til knob numre og sidetal i Ashleys udgivelse ved gennemgang af de forskellige knob. Dette gøres med standardforkortelsen ABOK (Ashleys Book Of Knots).

2 Side 2/11 Helling: (ABOK#1439, p263) Hellingen, som på engelsk kaldes Carrick bend, er tilsyneladende et meget overset knob, hvilket er lidt underligt, da det formentlig er eet af de stærkeste knob, som overhovedet findes. Hellingen bruges til at sammenføje to reb af ens eller uens tykkelse. Knobet er meget let at binde op, selv efter meget hårdt træk. Ashley skriver om Carrick Bend : "...the nearest thing we have to the perfect bend. It is symmetrical, it is easy to tie, it does not slip easily in wet material, it is among the strongest of knots, it cannot jam and is readily untied." De to løse rebender, tampene, skal ligge diagonalt modsatte for at knobet opnår sin fulde styrke. Hellingen er meget symmetrisk, men formen kollapser under træk. Dette berører dog ikke knobets trækstyrke, men ved irregulært rykkende træk i knobet kan det anbefales at sikre de frie tampe som vist nedenfor:

3 Side 3/11 8 tals knob: (ABOK #570, p95) 8 tals knobet (engelsk: Figure of Eight bend) benyttes hovedsageligt inden for klatring. Det er næsten altid 8 tals knobet som bruges når der skal etableres en fast løkke på klatrerebet fx som indbindingspunkt eller til bundsikring. 8 tals knobet bindes først enkelt: Derefter føres den frie ende tampen tilbage igennem knobet:

4 Side 4/11 Og til sidst sikres tampen: Hvis knobet benyttes ved sammenføjning af to rebender, bør tampene sikres:

5 Side 5/11 DØDSKNOBET: Et 8 tals knob benyttet til sammenføjning af to reb, hvor de frie ender tampene går samme vej ud af knobet er et ulykke der venter på at ske, idet knobet under belastning vandrer mod enden af de frie tampe, hvorved knobet går op! Det fejlagtigt udformede 8 tals knob med begge tampe samme vej har således fået øgenavnet Euro Death Knot på grund af forskellige dødsulykker i forbindelse med dets anvendelse. Sommerfugleknob: (ABOK #1053, p191) Sommerfugleknobet (Engelsk betegnelse: Alpine Butterfly) benyttes til at etablere en fast løkke på et tov. Det interessante ved knobet er, at det kan bindes, uden at man har adgang til nogen af tov enderne. Dernæst er det interessant at knobet kan holde træk i hver af tampene og i løkken uden at forskubbes eller arbejde sig op.

6 Side 6/11 Sommerfugleknobet er let at løsne, selv efter hård belastning. Engelsk knob: (ABOK #294, p50) Engelsk knob (som på engelsk hedder et Fisherman's Bend) er et meget stærkt knob til sammenføjning af forholdsvis tyndt tovværk af syntetisk oprindelse som fx klatre eller redningsreb. I sin enkleste form knyttes kun et overhåndsknob pr side:

7 Side 7/11 Men for størst styrke anbefales det at to eller tre doble knobet som vist: Et tredobbelt engelsk knob anses for standardmetoden til at knytte prusikslynger. Det kan også anvendes til at sammenføje klatrereb knobet kan passere relativt uhindret gennem en karabinhage.

8 Side 8/11 Høstknob: (ABOK #2124, p344) Høstknobet, hvis engelske navn er Truckers Hitch eller Harvester's Hitch, benyttes, når et tov skal trækkes stramt fx ved fastgørelse af en last. Knobet er nemlig udformet således at tajleprincippet (arbejde = kraft gange vej) udnyttes, idet man opnår en mekanisk fordel på 3 til 1 ved benyttelse af knobet. Knobet kan benyttes til fastgørelse af en last, men er lige så velegnet ved fastgørelse af bivuakpressenninger eller ved bardunering af telte. Knobet er rimeligt let at binde selv om det kan se lidt uoverskueligt ud. A er den ende af tovet, som skal holde den pågældende last, B fastgøres i surringskrog (eller pløk, hvis det er et telt der skal strammes ud). C er den ende, man trækker i for at stramme knobet. Efterfølgende sikres C med to enkelte halvstik eller lignende.

9 Side 9/11 Ankre, sikkerhed og brudstyrke: Belastning: Når en vægt er udspændt i et reb (eksempelvis svævebane eller lignene konstruktion) vil trækket i rebet være meget større end vægten af det ophængte. Desto strammere rebet er spændt op, desto større påvirkning vil samme vægt udøve på hvert af ankerpunkterne A og B. Man kan beregne påvirkningen for hvert af ankerpunkterne meget nøjagtigt, hvis man kender følgende: Vægten af den tyngde, der er ophængt i pkt C Vinklen (v) som det udspændte og belastede tov danner mod vandret (stiplet linie) Formlen [ vægt / (2 x sin(v)) ] giver belastningen for hvert af ankerpunkterne. Hvis man forestiller sig en svævebane, som belastes med en vægt på 100 kg, og vinklen (v) sættes til 15 grader, vil udregningen være som følger: 100kg / (2 x sin(15 )) = 193 kg De 193 kg er altså belastningen i hvert af ankerpunkterne. Dvs at rebet udsættes for en belastning på 2 x 193 kg = 386 kg Hvis vi gentager eksemplet med en noget mindre vinkel, fx v=5 (strammere tov) kan vi se, at belastningen i ankerpunkterne bliver meget større: 100kg / (2 x sin(5 )) = 573 kg Dvs, at hvert af vores ankerpunkter nu udsættes for en belastning på 573 kg, samt at tovet udsættes for en belastning på 2 x 573 kg = 1146 kg

10 Side 10/11 Brudstyrke og arbejdsbelastning: Hvis man arbejder med konstruktioner, som er beregnet til at bære personer, arbejder man normalt med en sikkerhedsfaktor på 6. Det betyder, at det grej og de konstruktioner, man laver, skal være dimensioneret til at kunne klare en 6 gange så stor belastning, som man regner med at belaste dem med. Denne sikkerhedsfaktor er vigtig for at kunne beskytte sig selv og andre personer i nærheden mod pludselige materielle svigt i konstruktionen. I ovenstående eksempel, hvor tovet samlet set belastes med 1146 kg, har vi altså brug for et tov med en brudstyrke, som ligger over 6 x 1146 kg = 6876 kg (Der findes andre beregninger for den maksimalt tilladte arbejdsbelastning, når man tager udgangspunkt i klatreudstyr og klatretov. Dette skyldes dels klatretekniske forhold (ønsket om så lav udstyrsvægt som muligt) og dels det forhold, at klatretov er elastiske (dynamiske). Udregningerne her kan derfor ikke ukritisk overføres til klatretekniske forhold) Ankerpunkter: At udregne den præcise belastning, et ankerpunkt kan holde til, er ikke en helt nem opgave. Derfor vil man som oftest holde sig til visse grundregler, hvormed man ved, at man i hvert fald ikke underdimensionerer ankeret. Grundlæggende findes der forskellige former, nemlige pæleanker og nedgravede ankre. En rafte med en tykkelse på 7 10 cm, gravet 1 meter i jorden, vil i alle normale jordbundstyper kunne holde til et træk på 200 kg (og i visse tilfælde endda mere). Raften skal selvfølgelig være frisk, og tovet monteres således, at det ikke kan glide af. Har man lavet en konstruktion, hvor man har brug for meget store ankerværdier eksempelvis en stram svævebane vil man oftest bruge den nedgravede ankerform, almindeligvis kendt som død mand En død mand er en rafte, som nedgraves i sin fulde længde, normalt til en dybde af 1 meter. En rafte på 15 cm diameter, 2 meters længde, nedgravet til 1 meters dybde, vil i alle normale jordbundstyper kunne holde en belastning fire til fem ton. Man kan ikke beregne det præcist, bla. fordi det har stor betydning for holdbarheden af konstruktionen, hvor nøjagtig man har været i gravearbejdet. Ved en korrekt udført død mand graves der skrådt ned, således at den jordvæg, den døde mand ligger op imod, forstyrres mindst muligt. Pas på, hvis der er tale om meget løs sandjord så kan det være nødvendigt at grave endnu længere ned, eller forstærke den døde mand med pæleforstærkninger.

11 Side 11/11 At stramme en konstruktion: I visse tilfælde har man brug for at kunne stramme et tov med meget stor kraft. Det kan fx være i forbindelse med rejsning af større raftearbejder. Der kan selvfølgelig anvendes et wirespil eller et taljetræk, men hvis man ikke ligger inde med sådant grej, kan man faktisk improvisere et ganske effektivt wirespil ud af et par rafter. Læg to rafter over kors og bind dem sammen, som vist på tegningen. Derefter flettes det tov, som skal strammes ind mellem de fire rafteender og hele konstruktionen drejes rundt. Ved at man fortsætter med at dreje konstruktionen og væve tovet ind mellem rafteenderne, (skiftevis ovenover og nedenunder) vil man kunne stramme med en betydelig kraft. Med grundformelen moment = kraft x arm kan vi tilnærmelsesvis beregne, hvor meget trækkraft man kan få ud af en sådan konstruktion: De to faktorer, vi skal kende, er altså kraft og arm. Hvis vi er i stand til at presse med 50 kg, svarer det ca til en kraft på 500 newton, fordi vi løseligt kan omsætte kg til newton ved at gange med 10. (Det fysisk korrekte tal er dog 9,82) Armen er længden fra omdrejningspunktet til det punkt, vi påvirker med de valgte kraft altså længden fra det punkt, hvor rafterne er bundet sammen til det punkt, hvor vi har fat. Hvis rafterne er 6 meter lange, og vi tager fat i det yderste punkt, er armen 3 meter Dvs, at vi er i stand til at påvirke konstruktionen med et moment på 500newton x 3 meter = 1500 newtonmeter. Hvis vi så skal udregne, hvor stor en påvirkning, det svarer til i forhold til det tov, vi skal have strammet, omformer man ovenstående formel en smule. Vi kender nemlig momentet (1500nm) og armen (længden fra omdrejningspunktet til det sted, hvor tovet har fat formentlig omkring 10cm) Udregning vil således være moment / arm = kraft Altså med tallene fra ovenstående eksempel: 1500 newtonmeter / 0,1 meter = newton = 1500 kg Vi er altså med denne simple raftekonstruktion i stand til at stramme et tov med 1500 kg ved at påvirke konstruktionen med 50 kg.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Krydse vandløb. Vildmarkshaandbogen.dk - Revisionsdato: 27juli 2008 - Copyright: Kim Horsevad 2008 Kontakt: Kim Horsevad kim@horsevad.

Krydse vandløb. Vildmarkshaandbogen.dk - Revisionsdato: 27juli 2008 - Copyright: Kim Horsevad 2008 Kontakt: Kim Horsevad kim@horsevad. Krydse vandløb Side 1/10 Dare to begin! He who postpones the hour of living rightly is like the rustic who waits for the river to run out before he crosses. Quintus Horatius Flaccus Pludselige regnskyl

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag. Hvad alle skal vide

Grundbogen til Sidste Søndag. Hvad alle skal vide Hvad alle skal vide Dette kapitel beskriver de regler som alle der deltager ude til Sidste Søndag skal kende. Det indeholder fire afsnit som beskriver fire forskellige dele af reglerne. Det første afsnit

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 11602 IT og Telestyrelsen Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 28. marts 2006 Indholdsfortegnelse FORORD...3 SAMMENFATNING...4 KAPITEL 1 OVERDÆKNING VED OVERGANG FRA MHO TIL LRAIC...6 1.1. EGENSKABER

Læs mere

Borupgaard Gymnasium Studieretningsopgave 3g 2012-2013

Borupgaard Gymnasium Studieretningsopgave 3g 2012-2013 Borupgaard Gymnasium Studieretningsopgave 3g 2012-2013 Tim Emil Vejborg Bærende konstruktioner - SRP Borupgaard Gymnasium - 3.Y Dato: 20. december 2012 kl. 11:45 Forside Bærende konstruktioner SRP Fag:

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere