BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460"

Transkript

1 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

2 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring om dit modelnummer) Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder på bagsiden af maskinen. Opbevar Brugsanvisningen sammen med købskvitteringen som et permanent bevis på dit køb i tilfælde af tyveri, brand eller anden garantihændelse. Registrer dit produkt online på Ved at registrere dit produkt hos Brother vil du blive registreret som den originale ejer af produktet. Din registrering hos Brother: kan fungere som bekræftelse på købsdatoen for produktet, hvis du mister kvitteringen; og kan understøtte erstatningskrav fremsat af dig i tilfælde af produkttab, der er dækket af garantien Brother Industries, Ltd.

3 Bemærkning om godkendelsesoplysninger og kompilering og publikation DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke vil fungere korrekt i andre lande end det, produktet oprindeligt er købt i, og der gives ikke nogen garanti i tilfælde af, at dette produkt anvendes til offentlige telefonlinjer i et andet land. Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. i

4 EU-overensstemmelseserklæring under R & TTEdirektivet ii

5 EU-overensstemmelseserklæring under R & TTE-direktivet Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Fabrik Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G , Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Lung Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China Erklærer hermed at Produktbeskrivelse : Faxmaskine Type : Gruppe 3 Modelnavn : FAX-1355, FAX-1360, FAX-1460 er i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE-direktivet (1999/5/EC), og at produktet er i overensstemmelse med følgende standarder: Anvendte standarder : Harmoniseret : Sikkerhed : EN :2001+A11:2004 EMC : EN55022:1998+A1:2000+A2:2003 Klasse B EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN :2000 EN :1995+A1:2001 Det år, hvor CE-mærkning første gang blev vedhæftet: 2006 Udstedt af : Brother Industries, Ltd. Dato : 31. august, 2006 Sted : Nagoya, Japan iii

6 Indholdsfortegnelse Afsnit I Generelt 1 Generelle oplysninger 2 Brug af dokumentationen...2 Symboler og regler i dokumentationen...2 Kontrolpaneloversigt Ilægge dokumenter og papir 5 Ilægge dokumenter...5 Ved hjælp af ADF...5 Scanneområde...6 Håndtering og brug af almindeligt papir...6 Valg af de rette medier...8 Ilægning af papir...9 Sådan ilægges papir...9 Printbart område Generel opsætning 12 Strømsparetilstand...12 Indstille maskinen på strømsparetilstand...12 Tage maskinen ud af strømsparetilstand...12 Indstille strømsparefunktion...12 Mode timer...13 Papirindstillinger...13 Papirformat...13 Lydstyrkeindstillinger...14 Ringevolumen...14 Bippervolumen...14 Højttalerlydstyrke...14 Automatisk ændring til sommertid...15 LCD-skærm...15 LCD-kontrast Sikkerhedsfunktioner 16 TX Lås (FAX-1355 og FAX-1360)...16 Indstilling og ændring af adgangskode til TX Lås...16 Aktivering/deaktivering af TX Lås...17 Hukommelsessikkerhed (FAX-1460)...17 Indstilling og ændring af adgangskode for hukommelsessikkerhed...18 Aktivering/deaktivering af hukommelsessikkerhed...18 iv

7 Afsnit II Fax 5 Sende en faxmeddelelse 20 Gå til faxtilstand...20 Faxe fra ADF'en...20 Annullere en fax, der er i gang...20 Rundsending...20 Annullere en rundsendelse, der er i gang...21 Ekstra afsendelsesfunktioner...21 Sende faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger...21 Kontrast...21 Ændre opløsning...22 Dobbelt adgang...22 Realtidstransmission...23 Tilstanden oversøisk...23 Forsinket faxafsendelse...24 Forsinket batchtransmission...24 Kontrol og annullering af ventende opgaver...24 Manuel afsendelse af en faxmeddelelse...25 Afsendelse af en faxmeddelelse i slutningen af en samtale...25 Meddelelsen Hukommelse fuld Modtage en faxmeddelelse 26 Modtagetilstande...26 Vælge modtagetilstand...26 Brug af modtagetilstande...28 Kun fax...28 Fax/Tlf...28 Manuel...28 TAD (Tad:Bsk Mgr) (FAX-1460)...28 Ekstern TAD...28 Indstillinger for modtagetilstand...29 Ringeforsinkelse...29 F/T Ringetid (Kun tilstanden Fax/Tlf)...29 Fax detekt...29 Ekstra modtagefunktioner...30 Udskrive en reduceret indgående faxmeddelelse...30 Modtagelse af fax i hukommelse...31 Modtagelse af en faxmeddelelse i slutningen af en samtale...31 Udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen...31 v

8 7 Telefon og eksterne enheder 32 Stemmefunktioner...32 Sådan foretages et telefonopkald (ikke for FAX-1355)...32 Besvarelse af opkald med højttalertelefonen (FAX-1460)...32 Lydløs (ikke for FAX-1355)...32 Fax/Tlf.-tilstand...32 Fax/Tlf-tilstand i strømsparetilstand...33 Telefontjenester...33 Nummervisning...33 Indstille telefonlinjetype...34 Indstille Funktionen ummerbestemt Ringning...35 Tilslutning af en ekstern TAD (telephone answering device)...36 Tilslutninger...36 Indspilning af en udgående meddelelse (OGM) på en ekstern TAD...37 Multi-linjetilslutninger (PBX)...37 Eksterne telefoner og ekstra telefoner...37 Tilslutte en ekstern telefon eller en ekstra telefon...37 Anvendelse fra ekstratelefoner...37 Sådan bruges en trådløs ekstern telefon...38 Bruge fjernkoder Kalde op og gemme numre 39 Sådan kaldes op...39 Manuel opkald...39 Enkelttryk-opkald...39 Hurtigopkald...39 Søg...40 Faxgenopkald...40 Gemme numre...40 Lagring af en pause...40 Lagring af enkelttryk-numre...41 Lagring af hurtigopkaldsnumre...41 Ændring af enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre...41 Opsætte grupper til rundsendelse...42 Kombinering af hurtigopkaldsnumre...42 vi

9 9 Digital TAD (FAX-1460) 43 TAD-tilstand for intern TAD...43 Indstilling af TAD...43 OGM (Outgoing message)...43 Fax/Tlf.-OGM...44 Aktivering af TAD-hukommelsen...44 Styring af dine meddelelser...44 Meddelelsesindikator...44 Afspilning af talemeddelelser...44 Udskrivning af faxmeddelelser...45 Sletningen af indkomne meddelelser...45 Ekstra TAD-funktioner...46 Indstilling af maksimum til for indgående meddelelser...46 Indstilling af takstbesparelse...46 ICM Recording Monitor...46 Optagelse af samtale Eksterne faxfunktioner 47 Faxvideresendelse...47 Faxlager...47 Ændre eksterne faxfunktioner...48 Deaktivering af Eksterne faxfunktioner...48 Fjernmodtagelse...48 Indstille en fjernadgangskode...48 Bruge din fjernadgangskode...49 Hente faxmeddelelser...49 Ændre dit faxvideresendelsesnummer...50 Eksterne faxkommandoer Udskrive rapporter 53 Faxrapporter...53 Transmissionsbekræftelsesrapport...53 Fax-journal (aktivitetsrapport)...53 Rapporter...54 Sådan udskrives en rapport...54 vii

10 12 Polling 55 Pollingmodtagelse...55 Opsætning for pollingmodtagelse...55 Indstille for at modtage polling med sikkerhedskode...55 Opsætning for forsinket modtagelse...56 Sekventiel polling...56 Pollingtransmission...57 Opsætning for pollingtransmission...57 Indstille pollingoverførsel med sikkerhedskode...57 Afsnit III Kopi 13 Tage kopier 60 Sådan kopierer du...60 Gå til kopitilstand...60 Tage en enkelt kopi...60 Tage flere kopier...60 Stop kopiering...60 Kopifunktioner...61 Ændring af kopihastighed og kvalitet...61 Forstørrelse eller reduktion af det kopierede billede...62 Sådan tages N i 1-kopier...63 Sortering af kopier vha. ADF...63 Justering af lysstyrke og kontrast...64 Papirfunktioner...64 Afsnit IV Appendiks A Sikkerhed og lovmæssige oplysninger 66 Valg af placering...66 Sådan bruges maskinen sikkert...67 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...70 VIGTIGT - For din sikkerhed...71 EU-direktiv 2002/96/EØF og EN Varemærker...72 viii

11 B Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse 73 Fejlfinding...73 Hvis du har problemer med maskinen...73 Fejlmeddelelser...76 Overførsel af faxmeddelelser eller fax-journalrapport...78 Dokumentstop...79 Udskriftsstop eller papirstop...79 Opkaldstoneregistrering...81 Telefonlinjeinterferens...81 Rutinevedligeholdelse...82 Udskiftning af blækpatronen...82 Rengøre maskinens overflade...84 Rengøring af scanneren...85 Rengøring af maskinens printerplade...85 Rengøring af papiropsamlingsrullen...85 Rengøring af printhoved...86 Kontrol af udskriftskvalitet...86 Kontrol af udskriftsjusteringen...87 Kontrol af blækniveau...88 Maskinoplysninger...88 Kontrollere serienummeret...88 Pakning og forsendelse af maskinen...88 C Menu og funktioner 90 Skærmprogrammering...90 Menutabel...90 Lagre i hukommelse...90 Menutaster...91 Menutabel...92 Indtastning af tekst...98 D Specifikationer 99 Generelt...99 Udskriftsmedier Fax Digital TAD (FAX-1460) Kopi Forbrugsstoffer ix

12 E Ordliste 106 F Indeks 110 x

13 Afsnit I Generelt I Generelle oplysninger 2 Ilægge dokumenter og papir 5 Generel opsætning 12 Sikkerhedsfunktioner 16

14 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen 1 Tak, fordi du købte en Brother! Hvis du læser dokumentationen, vil den hjælpe dig med at få det bedste ud af maskinen. Symboler og regler i dokumentationen 1 Følgende symboler og regler bruges gennem hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift identificerer bestemte taster på maskinens kontrolpanel. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens LCD-skærm. Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre objekter. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. 2

15 Generelle oplysninger Kontrolpaneloversigt 1 FAX LCD (Liquid Crystal Display) Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af maskinen. 2 Enkelttryk-taster Giver omgående adgang til de lagrede hurtig-opkaldsnumre. Shift Når de holdes nede, får du adgang til enkelttryk--numre 6 til Faxtaster Redial/Pause Kalder op igen til det senest kaldte nummer. Du kan også indsætte en pause ved programmering af hurtig-opkaldsnumre. Resolution Du kan ændre opløsningen midlertidigt, når du sender en faxmeddelelse. Tel (FAX-1355) Denne tast benyttes til at gå ind i en telefonsamtale efter at have taget røret på en ekstern telefon i Fax/Tlfpseudo-ringning R (FAX-1355) Med denne tast kan du opnå forbindelse til en bylinje eller viderestille et opkald til en anden ekstratelefon, hvis maskinen har forbindelse til en PBX. Tel/R (kun FAX-1360) Denne tast benyttes til at gå ind i en telefonsamtale efter at have taget røret på en ekstern telefon i Fax/Tlf-pseudo-ringning. Med denne tast kan du også opnå forbindelse til en bylinje eller viderestille et opkald til en anden ekstratelefon, hvis maskinen har forbindelse til en PBX. Mute (FAX-1360 og FAX-1460) Sætter det aktuelle telefonopkald i venteposition. Speaker Phone (FAX-1460) Giver dig mulighed for at tale med en anden person uden at løfte telefonrøret. 4 Ink Management Gør det muligt at rense printhovedet og kontrollere udskriftskvaliteten og den tilgængelige mængde blæk. 3

16 Kapitel 1 5 Kopitaster Copy Options Gør dig i stand til at ændre flere kopieringsindstillinger midlertidigt, når du er i kopitilstand. 6 Opkaldstastatur Brug disse taster til opkald til telefon- og faxnumre og som tastatur til indtastning af information i maskinen. 7 Menutaster: Menu Giver dig adgang til menuen, så du kan programmere indstillingerne i maskinen. a Search/Speed Dial Gør det muligt at søge og kalde op numre, der er gemt i hukommelsen. b R (FAX-1460) Med denne tast kan du opnå forbindelse til en bylinje eller viderestille et opkald til en anden ekstratelefon, hvis maskinen har forbindelse til en PBX. Lydstyrketaster d c Du kan trykke på disse taster i Faxtilstand for at justere ringelydstyrken. d Tryk for at rulle tilbage til et menuvalg. a eller b Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne. Clear/Back Tryk for at annullere den aktuelle indstilling. OK Giver dig mulighed for at gemme indstillingerne i maskinen. 11 Tilstandstaster: Fax Giver adgang til faxtilstand. Copy Giver adgang til kopitilstand. 12 Mikrofon (FAX-1460) Bruges af højttalertelefonfunktionen og til optagelse af meddelelser. 13 TAD-taster (FAX-1460) Til/Fra Slår TAD (Telephone Answering Device) til eller fra. Blinker, hvis der er nye meddelelser. Erase Sletter tale-/faxmeddelelser. Play/Record (FAX-1460) Afspiller talemeddelelser, der er lagret i hukommelsen. 8 Start Giver dig mulighed for at begynde at sende faxmeddelelser eller tage kopier i sort/hvid. 9 Stop/Exit Stopper en funktion eller afslutter en menu. 10 Power Save Du kan indstille maskinen til strømsparetilstand. 4

17 2 Ilægge dokumenter og papir 2 Ilægge dokumenter 2 Du kan sende en faxmeddelelse og tage kopier fra ADF (automatisk dokumentfremfører). Sådan ilægges dokumenter 2 FORSIGTIG Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres. 2 Ved hjælp af ADF 2 ADF en kan indeholde op til 20 sider og fremfører hvert ark enkeltvis. Brug standard 80 g/m 2 papir, og luft altid siderne, før du lægger dem i ADF'en. Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, skævt, hæftet, forsynet med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape. Brug IKKE karton, avispapir eller stof. Anbefalet miljø 2 Temperatur: 20 til 30 C Fugtighed: 50% til 70% Papir: 80 g/m 2 A4 Understøttede dokumentformater 2 Sørg for, at dokumenter, der er skrevet med blæk, er helt tørre. a Åbn dokumentstøtten (1) og dokumentbakken (2), og træk forlængeren (3) ud. Højde: 127 til 355,6 mm Bredde: 89 til 215,9 mm Vægt: 64 til 90 g/m b Luft siderne godt. Sørg for at anbringe dokumenterne med forsiden nedad og øverste kant forrest i ADF en, indtil du kan mærke, at de berører fremføringsrullen. 5

18 Kapitel 2 c Indstil papirstyrene (1), så de passer til dokumenternes bredde. 1 Håndtering og brug af almindeligt papir 2 Du kan kun bruge almindeligt papir. For at få den bedste udskriftskvalitet anbefaler vi, at du bruger Brother-papir. (Se tabellen herunder). Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir før du køber større mængder. Scanneområde 2 Brother-papir Papirtype A4 Almindelig Element BP60PA Nedenstående tal viser de områder, du ikke kan scanne på papir Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene. Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. 2 Brug Dokumentformat Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Fax Letter 3 mm 4 mm A4 3 mm 3 mm Kopi Letter 3 mm 4 mm A4 3 mm 3 mm 6

19 Ilægge dokumenter og papir Forkert opsætning BRUG IKKE følgende slags papir: Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir mm eller længere Meget skinnende eller struktureret papir Papir, der allerede er udskrevet på en printer Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning Papir, der er fremstillet med korte fibre Udgangspapirbakkens papirkapacitet Op til 50 ark 20 lb Letter eller 80 g/m 2 A4 papir. 7

20 Kapitel 2 Valg af de rette medier 2 Papirtype og -format for hver funktion 2 Papirtype Papirformat Brug Fax Kopi Klip papirark Letter mm Ja Ja A mm Ja Ja Legal mm Ja Ja Papirvægt, tykkelse og kapacitet 2 Papirtype Vægt Tykkelse Antal ark Klip papirark Almindeligt papir 1 Op til 50 ark til Legal-format 80 g/m 2. Op til 100 ark 80 g/m 2 papir. 64 til 120 g/m 2 0,08 til 0,15 mm

21 Ilægge dokumenter og papir Ilægning af papir 2 Sådan ilægges papir 2 a Hvis papirstøtteklappen (1) er åben, skal den lukkes, og derefter trækkes papirmagasinet helt ud af maskinen. Åbn udgangsbakkens låg (2). c Tryk ned og skub papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2), så det passer til papirformatet d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 2 b Tryk på udløserknappen (1) til det universelle styr og hold den inde, samtidigt med at du skubber forsiden af papirmagasinet ud, så den passer til den papirstørrelse, du bruger. 1 Bemærk! Kontroller altid, at papiret ikke er krøllet. e Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Kontroller, at papiret ligger fladt i magasinet. 9

22 Kapitel 2 f Indstil papirsidestyrene med begge hænder og papirlængdestyret, så det passer til papiret. Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider. i Mens du holder papirmagasinet på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, til den klikker og folde papirstøttens klap ud (2). 2 Bemærk! Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i magasinet og give fremføringsproblemer. 1 Bemærk! Brug ikke papirstøtteklappen til papir med formatet Legal. g Luk låget på udgangspapirbakken (1), og skub den fremad. 1 h Skub forsigtigt papirmagasinet helt ind i maskinen. 10

23 Ilægge dokumenter og papir Printbart område 2 Nedenstående tal viser områder, der ikke kan udskrives, på papirark. Maskinen kan ikke udskrive på de skyggede områder. Klip papirark Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Klip papirark 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 11

24 3 Generel opsætning 3 Strømsparetilstand 3 Når maskinen er ledig, kan du indstille den til strømsparetilstand ved at trykke på tasten Power Save. Du kan stadig modtage telefonopkald i strømsparetilstand. Find flere oplysninger om modtagelse af faxmeddelelser i strømsparetilstand i tabellen på side 12. Hvis du vil udføre andre funktioner, skal du tage maskinen ud af strømsparetilstand. Bemærk! Hvis du har tilsluttet en ekstratelefon eller TAD, er den altid tilgængelig. Indstille maskinen på strømsparetilstand 3 a Tryk på tasten Power Save, og hold den nede, indtil LCD'et viser Lukker ned. LCD-lyset slukkes. Tage maskinen ud af strømsparetilstand 3 a Tryk på tasten Power Save. Bemærk! Selvom du har sat maskinen til strømsparetilstand, vil den med jævne mellemrum rense printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Hvis du trækker netstikket ud, kan maskinens funktioner ikke benyttes. Du kan brugertilpasse strømsparetilstand således, at ingen af maskinfunktionerne er tilgængelige, bortset fra den automatiske rensning af printhovedet. (Se Indstille strømsparefunktion på side 12). Indstille strømsparefunktion 3 Du kan tilpasse maskinens Power Save-tast. Standardfunktionen er Faxmodt:Til. Maskinen kan modtage faxmeddelelser eller opkald, selv om maskinen er i strømsparetilstand. Hvis du ikke ønsker, at maskinen skal kunne modtage faxmeddelelser eller opkald, skal du angive denne indstilling til Faxmodt:Fra. (Se Strømsparetilstand på side 12). a Tryk på Menu, 1, 5. b Tryk på a eller b for at vælge Faxmodt:Til eller Faxmodt:Fra. c Tryk på Stop/Exit. FAX-1355 og FAX Til/Fraindstilling Faxmodt: Til 12 (fabriksindstilling) Faxmodt: Fra Modtageti lstand Kun fax Fax/Tlf 3 Ekstratlf/ Tad Manuel Tilgængelige funktioner Faxmodtagelse Faxregistrering Forsinket fax 5 Faxvideresendelse 5 Faxlager 5 Fjernmodtagelse 5 Faxregistrering Forsinket fax 5 Fax/Tlf 4 Der er ikke andre tilgængelige maskinfunktioner end rensning af printhovedet. Du kan ikke modtage en faxmeddelelse med Start. 2 (FAX-1360) Du kan modtage telefonopkald ved at løfte telefonrøret. 3 FAX (FAX-1355) Du kan ikke modtage en faxmeddelelse automatisk, selv om du har indstillet modtagetilstanden til Fax/Tlf. 5 Skal indstilles, inden du slukker for maskinen. 12

25 Generel opsætning FAX-1460 Mode timer 3 Til/Fraindstilling Faxmodt: Til 12 (fabriksindstilling) Modtageti lstand Kun fax Fax/Tlf 3 Tilgængelige funktioner Faxmodtagelse Faxregistrering Forsinket fax 4 Faxvideresendelse 4 Faxlager 4 Fjernmodtagelse 4 Maskinen har to midlertidige tilstandstaster på kontrolpanelet: Fax og Copy. Du kan ændre den tid, maskinen skal bruge efter den sidste kopiering, før den går tilbage til faxtilstand. Hvis du vælger Fra, forbliver maskinen i den sidst anvendte tilstand. 3 Tad:Bsk Mgr Manuel Faxmodtagelse Registrering af indgående meddelelser 4 Faxregistrering Forsinket fax 4 Faxvideresendelse 4 Faxlager 4 Fjernmodtagelse 4 Faxregistrering Forsinket fax 4 a Tryk på Menu, 1, 1. b Tryk på a eller b for at vælge 0 Sek, 30 Sek, 1 Min, 2 Min, 5 Min eller Fra. c Tryk på Stop/Exit. Faxmodt: Fra Der er ikke andre tilgængelige maskinfunktioner end rensning af printhovedet. 1 Du kan ikke modtage en faxmeddelelse med Start. 2 Du kan modtage telefonopkald ved at løfte telefonrøret eller bruge det trådløse telefonrør. 3 FAX Skal indstilles, inden du slukker for maskinen. Papirindstillinger 3 Papirformat 3 Du kan bruge tre størrelser papir til udskrivning af faxmeddelelser og kopier: Letter, Legal og A4. Når du ændrer formatet på det papir, du lægger i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen af papirformatet, så din maskine kan tilpasse sig en indkommende faxmeddelelelse på siden. a Tryk på Menu, 1, 2. b Tryk på a eller b for at vælge Letter, Legal eller A4. c Tryk på Stop/Exit. 13

26 Kapitel 3 Lydstyrkeindstillinger 3 Ringevolumen 3 Du kan vælge et område til ringevolumenniveauerne fra Høj til Fra. I faxtilstand skal du trykke på d eller c for at justere volumenniveauet. LCD'et viser den aktuelle indstilling, og hvert tastetryk ændrer volumen til næste niveau. Maskinen vil beholde den nye indstilling, indtil du ændrer den. Du kan også ændre volumen gennem menuen ved at følge nedenstående instruktioner: Indstille ringelydstyrke fra menuen 3 a Tryk på Menu, 1, 3, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra. c Tryk på Stop/Exit. Bippervolumen 3 Når bipperen er slået til, bipper maskinen, når du trykker på en tast eller begår en fejl, eller når du sender eller modtager en faxmeddelelse. Du kan vælge et område til volumenniveauerne fra Høj til Fra. a Tryk på Menu, 1, 3, 2. b Tryk på a or b for at vælge Lav, Med,Høj eller Fra Højttalerlydstyrke 3 Du kan vælge et område til højttalervolumenniveauerne fra Høj til Fra. a Tryk på Menu, 1, 3, 3. b Tryk på a eller b for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra. c Tryk på Stop/Exit. (FAX-1460) Du kan også justere højttalerens lydstyrke ved at trykke på Speaker Phone. a Tryk på Speaker Phone. b Tryk på d eller c. Denne indstilling bevares, indtil du ændrer den igen. c Tryk på Speaker Phone. Bemærk! Du kan også justere højttalerens lydstyrke, mens du lytter til OGM (Outgoing Message) og ICMs (Incoming Messages) ved at trykke på d eller c. Hvis du drejer Incoming Recording Monitor til OFF (Menu, 2, 7, 3), deaktiveres højttaleren til screening af opkald, og du hører ikke de opkaldende efterlader beskeder. Lydstyrken for andre funktioner kan stadig kontrolleres med d eller c. c Tryk på Stop/Exit. 14

27 Generel opsætning Automatisk ændring til sommertid 3 Du kan indstille maskinen til automatisk at ændre til sommertid. Maskinen stiller selv uret én time frem om foråret og én time tilbage om efteråret. Sørg for, at du har indstillet den korrekte dato og det rigtige tidspunkt i indstillingen Dato/Tid. 3 a Tryk på Menu, 1, 4. b Tryk på a eller b for at vælge Til eller Fra. c Tryk på Stop/Exit. LCD-skærm 3 LCD-kontrast 3 Du kan indstille LCD-kontrasten for at opnå en skarpere og mere klar visning. Hvis du har problemer med at læse LCD en, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen. a Tryk på Menu, 1, 6. b Tryk på a eller b for at vælge Lys eller Mørk. c Tryk på Stop/Exit. 15

28 4 Sikkerhedsfunktioner 4 TX Lås (FAX-1355 og FAX-1360) 4 TX Lås gør det muligt at forhindre uautoriseret adgang til maskinen. Du vil ikke kunne planlægge forsinkede faxmeddelelser eller polling af job. Imidlertid sendes alle forudplanlagte forsinkede faxmeddelelser, selv om du slår TX Lås til, så de ikke går tabt. Når TX Lås er slået til, er følgende funktioner tilgængelige: Modtage faxmeddelelser Modtagelse af opkald (FAX-1360) Faxvideresendelse (hvis Faxvideresendelse allerede er slået til). Fjernmodtagelse (hvis Faxlager allerede er slået til.) Når TX Lås er slået til, er følgende funktioner IKKE tilgængelige: Afsendelse af faxmeddelelser Kopiering Bemærk! Hvis du glemmer adgangskoden til TX Lås, skal du kontakte Brotherforhandleren for at få assistance. Indstilling og ændring af adgangskode til TX Lås 4 Bemærk! Hvis du allerede har angivet adgangskoden, behøver du ikke angive den igen. Opsætte adgangskoden 4 a Tryk på Menu, 2, 0, 1. b Indtast det firecifret tal som adgangskode. c Hvis LCD'et viser Verificer:, skal du -indtaste adgangskoden igen. d Tryk på Stop/Exit. Ændre adgangskoden for TX Lås 4 a Tryk på Menu, 2, 0, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Sæt passwd. c Indtast et firecifret tal som den aktuelle adgangskode. d Indtast et firecifret tal som den nye adgangskode. e Hvis LCD'et viser Verificer:, skal du -indtaste adgangskoden igen. f Tryk på Stop/Exit. 16

29 Sikkerhedsfunktioner Aktivering/deaktivering af TX Lås 4 Slå TX Lås til 4 a Tryk på Menu, 2, 0, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Sæt TX lås. c Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. Maskinen går offline, og LCD en viser TX lås mode. Slå TX Lås fra 4 a Tryk på Menu. b Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. TX Lås bliver automatisk slået fra. Bemærk! Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, viser LCD en Forkert password og forbliver offline. Maskinen forbliver i TX Lås-tilstand, indtil den registrerede adgangskode indtastes. Hukommelsessikkerhed (FAX-1460) 4 Hukommelsessikkerhed gør det muligt at forhindre uautoriseret adgang til maskinen. Du vil ikke kunne fortsætte med at planlægge forsinkede faxmeddelelser eller polling af job. Imidlertid sendes alle forudplanlagte forsinkede faxmeddelelser, selv om du slår Hukommelsessikkerhed til, så de ikke går tabt. Når hukommelsessikkerhed er Til, er kun følgende funktioner tilgængelige: Modtagelse af faxmeddelelser i hukommelsen (begrænset af hukommelseskapacitet) Faxvideresendelse (hvis Faxvideresendelse allerede er Til) Fjernmodtagelse (hvis Faxlager allerede er Til) Når Hukommelsessikkerhed er slået til, er følgende funktioner IKKE tilgængelige: Udskrivning af modtagne faxmeddelelser Afsendelse af faxmeddelelser Kopiering Bemærk! Hvis du vil udskrive faxmeddelelser, der befinder sig i hukommelsen, skal du slå Hukommelsessikkerhed fra. Hvis du glemmer adgangskoden til Hukommelsessikkerhed, skal du kontakte din Brother-forhandler. 4 17

30 Kapitel 4 Indstilling og ændring af adgangskode for hukommelsessikkerhed 4 Bemærk! Hvis du allerede har angivet adgangskoden, behøver du ikke angive den igen. Indstilling af en adgangskode for første gang 4 a Trk på Menu, 2, 0, 1. b Indtast et firecifret tal som adgangskode. c Hvis LCD'et viser Verificer:, skal du indtaste adgangskoden igen. d Tryk på Stop/Exit. Ændring af adgangskode for hukommelsessikkerhed 4 a Tryk på Menu, 2, 0, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Sæt passwd. c Indtast et firecifret tal som den aktuelle adgangskode. d Indtast et firecifret tal som en ny adgangskode. e Hvis LCD'et viser Verificer:, skal du -indtaste adgangskoden igen. f Tryk på Stop/Exit. Aktivering/deaktivering af hukommelsessikkerhed 4 Hvis du indtaster en forkert adgangskode, når du følger anvisningerne herunder, vises der Forkert password i LCD'et. Indtast den korrekte adgangskode. Aktivering af hukommelsessikkerhed 4 a Tryk på Menu, 2, 0, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Sæt sikkerh. c Indtast et firecifret tal som den aktuelle adgangskode. d Maskinen går offline, og LCD et viser Sikker mode. Bemærk! Hvis der sker et strømsvigt, bevares dataene i hukommelsen i ca. 24 timer. Deaktivering af hukommelsessikkerhed 4 a Tryk på Menu. b Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. Hukommelsessikkerhed deaktiveres automatisk. Bemærk! Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, viser LCD en Forkert password og forbliver offline. Maskinen forbliver i hukommelsessikkerhedstilstand, indtil den registrerede adgangskode indtastes. 18

31 Afsnit II Fax II Sende en faxmeddelelse 20 Modtage en faxmeddelelse 26 Telefon og eksterne enheder 32 Kalde op og gemme numre 39 Digital TAD (FAX-1460) 43 Eksterne faxfunktioner 47 Udskrive rapporter 53 Polling 55

32 5 Sende en faxmeddelelse 5 Gå til faxtilstand 5 For at gå til faxtilstand skal du trykke på (Fax), og tasten lyser grøn. Faxe fra ADF'en 5 a Sørg for at være i faxtilstand. b Læg dokumentet i ADF en med forsiden nedad. c Kald op til faxnummeret. d Tryk på Start. Maskinen påbegynder scanning af dokumentet. Bemærk! Tryk på Stop/Exit for at annullere. Hvis hukommelsen er fuld, bliver dokumentet sendt i realtid. Annullere en fax, der er i gang5 Hvis du vil annullere en fax, mens maskinen scanner, kalder op eller sender faxen, skal du trykke på Stop/Exit. Rundsending 5 Rundsendelse betyder, at den samme faxmeddelelse automatisk sendes til mere end ét faxnummer. Du kan medtage grupper, Enkelt-tryk, hurtigopkaldsnumre og op til 50 manuelt opkaldte numre i samme rundsendelse. Når rundsendelsen er afsluttet, udskrives en rundsendelsesrapport. a Sørg for at være i faxtilstand. b Ilæg dokumentet. c Indtast et nummer. Du kan bruge enten et enkelttryksnummer, et hurtigopkaldsnummer eller et manuelt opkaldt nummer. d Gentag c, til du har indtastet alle de faxnumre, du ønsker at rundsende til. e Tryk på Start. Bemærk! Hvis du ikke har brugt nogen af numrene til grupper, adgangskoder eller kreditkortnumre, kan du 'rundsende' faxmeddelelser til op til 160 forskellige numre. Den tilgængelige hukommelse vil variere afhængigt af den type job, der er i hukommelsen, og det antal modtagere, du rundsender til. Hvis du rundsender til det maksimale antal tilgængelige numre, kan du ikke bruge Dobbelt adgang. Indtast de lange opkaldssekvensnumre som normalt, men husk, at hvert enkelttryks og hurtigopkaldsnummer tæller som ét nummer, så det antal modtagere, du kan gemme, er begrænset. 20

33 Sende en faxmeddelelse Hvis hukommelsen er fuld, skal du trykke på Stop/Exit for at standse jobbet. Hvis der er scannet mere end én side, skal du trykke på Start for at sende den del, der er i hukommelsen. Annullere en rundsendelse, der er i gang 5 a Tryk på Menu, 2, 6. LCD en viser det faxnummer, der kaldes op til. b LCD'et viser jobnummeret. XXXXXXXXX 1.Slet 2.Stop c Tryk på 1 for at slette. Derefter viser LCD en rundsendelsens jobnummer og 1.Slet 2.Stop. d For at annullere rundsendelsen skal du trykke på 1. e Tryk på Stop/Exit. Ekstra afsendelsesfunktioner 5 Sende faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger 5 Når du sender en fax, kan du vælge en hvilken som helst kombination af følgende indstillinger: opløsning, kontrast, oversøisk tilstand og overførsel i realtid. a Sørg for at være i faxtilstand. b Ilæg dokumentet. c Vælg den indstilling, du ønsker at ændre. d Vælg en af følgende funktioner: Næste 1.Ja 2.Nej Tryk på 1 for at ændre en anden indstilling. Tryk på 2, hvis du er færdig med at vælge indstillinger. e Send faxmeddelelsen som sædvanlig. 5 Kontrast 5 Hvis dokumentet er meget lyst eller meget mørkt, ønsker du måske at ændre kontrasten. For de fleste dokumenter kan standardindstillingen Auto bruges. Maskinen vælger automatisk den relevante kontrast til dokumentet. Brug Lys for at sende et lyst dokument. Brug Mørk for at sende et mørkt dokument. a Sørg for at være i faxtilstand. b Ilæg dokumentet. c Tryk på Menu, 2, 2, 1. 21

34 Kapitel 5 d Tryk på a eller b for at vælge Auto, Lys eller Mørk. Bemærk! Selv om du vælger Lys lys Mørk, sender maskinen faxmeddelelsen med indstillingen Auto, hvis du vælger Foto som faxopløsning. Ændre opløsning 5 Du kan forbedre kvaliteten i en fax ved at ændre faxopløsningen. Opløsningen kan ændres til den næste faxmeddelelse eller for alle faxmeddelelser. Sådan ændrer du faxopløsningen for den næste fax 5 a Sørg for at være i faxtilstand. b Ilæg dokumentet. c Tryk på Resolution og derefter på a eller b for at vælge opløsning. Sådan ændres standardfaxopløsningen 5 a Sørg for at være i faxtilstand. b Tryk på Menu, 2, 2, 2. c Tryk på a eller b for at vælge den opløsning, du ønsker. Bemærk! Du kan vælge fire forskellige opløsningsindstillinger for faxmeddelelser. Standard Fin S.Fin Foto Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter. God til lille skrift og sender lidt langsommere end Standard-opløsningen. God til lille skrift eller stregtegning og sender lidt langsommere end Finopløsningen. Bruges, når dokumentet har varierede gråtoner eller hvis det er et fotografi. Den har den længste transmissionstid. Dobbelt adgang 5 Du kan kalde op til et nummer og begynde at scanne faxmeddelelsen ind i hukommelsen - også selv om maskinen sender fra hukommelsen, modtager faxmeddelelser. LCD en viser det nye jobnummer og den tilgængelige hukommelse. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, vil variere afhængigt af de data, som er trykt på dem. Bemærk! Hvis meddelelsen Hukommelse fuld vises, mens du scanner dokumenterne, skal du trykke på Stop/Exit for at annullere eller Start for at sende de scannede sider. 22

35 Sende en faxmeddelelse Realtidstransmission 5 Når du sender en faxmeddelelse, scanner maskinen dokumenterne ind i hukommelsen, før den sender dem. Derefter starter maskinen opkald og afsendelse, så snart telefonlinjen er ledig. Hvis hukommelsen er fuld, sender maskinen dokumentet i realtid (også selvom Realtid TX er indstillet til Fra). Sommetider ønsker du måske at sende et vigtigt dokument med det samme uden at vente på transmission fra hukommelsen. Du kan indstille Realtid TX til Til for alle dokumenter eller Kun næste fax kun for næste faxmeddelelse. Afsendelse i realtid for alle faxer 5 a Sørg for at være i faxtilstand. b Tryk på Menu, 2, 2, 5. 5.Realtid TX Tilstanden oversøisk 5 Hvis du har problemer med at sende en faxmeddelelse til en oversøisk destination på grund af mulig interferens på telefonlinjen, anbefaler vi, at du slår Oversøisk tilstand til. Når du sender en faxmeddelelse ved hjælp af denne funktion, slår den selv fra. a Sørg for at være i faxtilstand. b Ilæg dokumentet. c Tryk på Menu, 2, 2, 7. d Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). 5 Realtid TX:Til c Tryk på a eller b for at vælge Realtid TX:Til (eller Realtid TX:Fra). Afsendelse i realtid, kun for den næste fax5 a Sørg for at være i faxtilstand. b Tryk på Menu, 2, 2, 5. c Tryk på a eller b for at vælge Kun næste fax. d Tryk på a eller b for at vælge Næste fax:til (eller Næste fax:fra). 23

36 Kapitel 5 Forsinket faxafsendelse 5 I løbet af dagen kan du gemme op til 50 faxmeddelelser i hukommelsen til senere afsendelse inden for 24 timer. Disse faxmeddelelser sendes på det tidspunkt på dagen, du indtaster i trin d. a Sørg for at være i faxtilstand. b Ilæg dokumentet. c Tryk på Menu, 2, 2, 3. 3.Forsinket fax d Gør et af følgende: Tryk på OK for at acceptere den viste tid. Indtast det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor du vil sende faxmeddelelsen. (Indtast f.eks. 19:45). 1.Dok 2.Hukommls e Gør et af følgende: Tryk på 1 for at lade dokumentet forblive i ADF. Tryk på 2 for at scanne dokumentet til hukommelsen. Bemærk! Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, afhænger af mængden af data, der er trykt på hver side. Forsinket batchtransmission 5 Før du sender forsinkede faxmeddelelser, vil din maskine forsøge at spare ved at sortere alle faxmeddelelserne i hukommelsen efter modtager og planlagt tid. Alle forsinkede faxmeddelelser, som er til det samme faxnummer på det samme tidspunkt, sendes som én transmission for at spare transmissionstid. a Sørg for at være i faxtilstand. b Tryk på Menu, 2, 2, 4. c Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). d Tryk på Stop/Exit. Kontrol og annullering af ventende opgaver 5 Du kan checke, hvilke job der fortsat venter i hukommelsen på at blive sendt, og annullere et job. (Hvis der ikke er nogen job, viser LCD en Ingen jobkø). a Tryk på Menu, 2, 6. Alle ventende jobs vises på LCD en. b Tryk på a eller b for at rulle gennem jobbene, og vælg det job, du ønsker at annullere. c Gør et af følgende: Tryk på 1 for at annullere det valgte job. Tryk på 2 for at afslutte uden at annullere. d Når du er færdig, skal du trykke på Stop/Exit. 24

37 Sende en faxmeddelelse Manuel afsendelse af en faxmeddelelse 5 Manuel transmission gør det muligt for dig at høre opkalds-, ringe- og faxmodtagelsestoner under afsendelse af en faxmeddelelse. a Sørg for at være i faxtilstand. b Ilæg dokumentet. c Hvis du vil lytte efter en opkaldstone, skal du gøre ét af følgende: (FAX-1355) Løft røret på en ekstern telefon. (FAX-1360) Tag telefonrøret på maskinen. (FAX-1460) Tag telefonrøret på maskinen, eller tryk på Speaker Phone. d Kald op til faxnummeret. e Når du hører faxtonen, skal du trykke på Start. f Læg telefonrøret på, hvis du har taget det op. Afsendelse af en faxmeddelelse i slutningen af en samtale 5 Du kan sende en faxmeddelelse til den anden part i slutningen af en samtale, før i begge lægger på. a Bed den anden part om at vente på faxtoner (bip) og derefter om at trykke på Start eller Send, før telefonrøret lægges på. b Sørg for at være i faxtilstand. c Ilæg dokumentet. d Tryk på Start. e Læg telefonrøret på, hvis du har taget det op. Meddelelsen Hukommelse fuld 5 Hvis du får en Hukommelse fuld meddelelse under scanning af første side af en faxmeddelelse, skal du trykke på Stop/Exit for at annullere faxmeddelelsen. Hvis du får en Hukommelse fuld meddelelse under scanning af en efterfølgende side af en faxmeddelelse, skal du trykke på Start for at sende de sider, der er scannet indtil nu, eller trykke på Stop/Exit for at annullere operationen. Bemærk! Hvis du får en Hukommelse fuld meddelelse under faxafsendelse og ikke ønsker at slette dine gemte faxmeddelelser for at slette hukommelsen, kan du sende faxmeddelelsen i realtid. (Se Realtidstransmission på side 23). 5 25

38 6 Modtage en faxmeddelelse 6 Modtagetilstande 6 Du skal vælge modtagetilstand afhængigt af de eksterne enheder og telefonservices, du har på linjen. Vælge modtagetilstand 6 Som standard vil din maskine automatisk modtage alle faxmeddelelser, der sendes til den. Med nedenstående diagram kan du lettere vælge den korrekte tilstand. Se side 43 vedrørende opsætning af Digital TAD. Se side 28 for at få flere oplysninger om modtagetilstand. FAX-1355 og FAX Vi du bruge telefonfunktionerne på din maskine (hvis de findes) eller en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer, der er tilsluttet på samme linje som maskinen? Ja Bruger du en talemeddelelsesfunktion i en eksterne telefonsvarer? Nej Ønsker du, at maskinen skal besvare fax- og telefonopkald automatisk? Nej Ja Ja Nej Kun fax Manuel Fax/Tlf Ekstratlf/Tad. 26

39 Modtage en faxmeddelelse FAX Bruger du indbygget TAD? Nej Ja Se Digital TAD Vi du bruge telefonfunktionerne på din maskine (hvis de findes) eller en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer, der er tilsluttet på samme linje som maskinen? Ja Nej Bruger du en talemeddelelsesfunktion i en eksterne telefonsvarer? Kun fax Nej Ønsker du, at maskinen skal besvare fax- og telefonopkald automatisk? Nej Manuel 6 Fax/Tlf Ja Manuel* Ja * Vi anbefaler at du Fax detekt på Til. Sådan vælges eller ændres modtagetilstanden 6 a Tryk på Menu 0, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Kun fax, Fax/Tlf, Ekstratlf/Tad (FAX-1355 og FAX-1360) eller Manuel. c Tryk på Stop/Exit. LCD'en viser den aktuelle modtagetilstand. 1 Aktuel modtagetilstand Fax: Kun fax 1 12/10 11:53 Fax 27

40 Kapitel 6 Brug af modtagetilstande 6 Nogle modtagetilstande svarer automatisk (Kun fax og Fax/Tlf). Du ønsker måske at ændre ringeforsinkelsen, før du bruger disse tilstande. Se Ringeforsinkelse på side 29. Kun fax 6 Kun fax-tilstanden besvarer automatisk alle opkald. Hvis opkaldet er en faxmeddelelse, modtager maskinen den. Fax/Tlf 6 Fax/Tlf-tilstanden hjælper dig automatisk med at styre indgående opkald ved at genkende om det er en fax eller et telefonopkald, og den behandler dem på en af følgende måder: Faxmeddelelser bliver automatisk modtaget. Telefonopkald starter F/T-ring for at bede dig tage røret. F/T-ring er et fast dobbelt ring, der fremkaldes af din maskine. Se også F/T Ringetid (Kun tilstanden Fax/Tlf) og Ringeforsinkelse på side 29. Manuel 6 Manuel-tilstanden deaktiverer alle automatiske svarfunktioner, medmindre du bruger en ekstern TAD sammen med FAX For at modtage en fax i manuel tilstand skal du trykke på Start, når du hører faxtoner (korte, gentagne bip). Du kan også bruge funktionen Faxregistrering til at modtage faxmeddelelser ved at løfte telefonrøret på samme linje som maskinen. Se også Fax detekt på side 29. TAD (Tad:Bsk Mgr) (FAX-1460) 6 TAD (Tad:Bsk Mgr) hjælper dig automatisk med at styre indgående opkald ved at genkende om det er en fax eller et telefonopkald og behandle dem på en af følgende måder: Faxmeddelelser bliver automatisk modtaget. Taleopkaldere kan optage en meddelelse. Se side 43 vedrørende opsætning af Tad:Bsk Mgr-tilstand. Hvis TAD-tilstand er slået tid, tilsidesættes din modtagetilstandsindstilling. Skærmen viser: Tad:Bsk Mgr. Hvis TAD-tilstand er slået fra, vender modtagetilstanden tilbage til din oprindelige indstilling. (Se TADtilstand for intern TAD på side 43). Ekstern TAD 6 Ekstratlf/Tad-tilstanden styrer en ekstern svareenhed dine indgående opkald. Indgående opkald bliver behandlet på en af følgende måder: Faxmeddelelser bliver automatisk modtaget. Telefonopkaldspersoner kan indtale en meddelelse på den eksterne TAD. Find yderligere oplysninger i Tilslutning af en ekstern TAD (telephone answering device) på side

41 Modtage en faxmeddelelse Indstillinger for modtagetilstand 6 Ringeforsinkelse 6 Ringeforsinkelsen indstiller det antal gange, maskinen ringer, før den svarer i Kun fax Fax/Tlf eller Tad:Bsk Mgr-tilstand (for FAX-1460). Hvis du har eksterne telefoner eller ekstratelefoner på samme linje som maskinen, skal du vælge det maksimale antal ringninger. (se Anvendelse fra ekstratelefoner på side 37 og Fax detekt på side 29.) (FAX-1460) Hvis takstbesparelse er slået til, har ringeforsinkelsesindstillingen ingen effekt. (Se Indstilling af takstbesparelse på side 46). a Tryk på Menu, 2, 1, 1. b (FAX-1460) Tryk på a eller b for at vælge Fors. opk.. c Tryk på a eller b for at vælge, hvor mange gange linjen skal ringe, før maskinen svarer (00-05). Hvis du vælger 00, ringer linjen slet ikke. d Tryk på Stop/Exit. F/T Ringetid (Kun tilstanden Fax/Tlf) 6 Hvis du har indstillet modtagetilstanden til Fax/Tlf, skal du beslutte, hvor længe maskinen skal give signal med den specielle pseudo-/dobbeltringning, når der kommer et samtaleopkald. Hvis opkaldet er en faxmeddelelse, modtager maskinen denne. Denne pseudo-/dobbeltringning forekommer efter den første ringning fra telefonselskabet. Det er kun maskinen, der ringer, og ingen anden telefon på den samme linje ringer med den specielle pseudo-/dobbeltringning. Du kan dog stadig besvare opkaldet på en hvilken som helst telefon. a Tryk på Menu, 2, 1, 2. b Tryk på a eller b for at vælge, hvor lang tid maskinen skal ringe for at gøre dig opmærksom på et stemmeopkald (20, 30, 40 eller 70 sekunder). c Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Selv om den, der kalder op, lægger på under en pseudo-/dobbeltringning, fortsætter maskinen med at ringe i det angivne tidsrum. 6 Fax detekt 6 Hvis Faxregistrering er Til: 6 Maskinen modtager automatisk faxopkald, selvom du tager maskinens telefonrør af eller trykker på Speaker Phone eller tager telefonrøret på en ekstratelefon eller ekstern telefon af. Når du ser Modtager på LCD'et, eller når du hører 'hyletoner' i røret på en ekstratelefon, der er forbundet til et andet vægstik/telefonstik, skal du blot lægge røret på eller trykke på Speaker Phone, hvorefter maskinen klarer resten. 29

42 Kapitel 6 Hvis Faxregistrering er Semi: (ikke for FAX-1355) 6 Maskinen modtager kun et faxopkald automatisk, hvis du har besvaret det med maskinens telefonrør eller Speaker Phone. Hvis du har taget en ekstern telefon, skal du trykke på l 5 1. (Se Anvendelse fra ekstratelefoner på side 37.) Hvis Faxregistrering er Fra: 6 Hvis du befinder dig ved maskinen og besvarer et faxopkald ved at løfte telefonrøret, skal du trykke på Start og derefter trykke på 2 for at modtage faxmeddelelsen. Hvis du ikke befinder dig ved maskinen, kan du trykke på l 5 1 på ekstratelefonen. (Se Anvendelse fra ekstratelefoner på side 37). Bemærk! Hvis denne funktion er sat til Til, men maskinen ikke modtager et faxopkald, når du løfter røret på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, skal du indtaste faxmodtagekoden l 5 1. Ved maskinen trykkes på Start. Hvis du sender faxmeddelelser fra en computer på den samme telefonlinje, og maskinen opfanger dem, skal du sætte faxregistreringen til Fra. Ekstra modtagefunktioner 6 Udskrive en reduceret indgående faxmeddelelse 6 Hvis du vælger Til, reducerer maskinen automatisk hver side i en indgående faxmeddelelse, så den kan være på et enkelt Letter-, Legal- eller A4-ark. Maskinen beregner reduktionsforholdet ved hjælp af dokumentets papirstørrelse og din indstilling af Papirstørrelse (Menu, 1, 2). a Sørg for at være i faxtilstand. b Tryk på Menu, 2, 1, 5. 5.Auto reduktion c Brug a eller b til at vælge Til (eller Fra). d Tryk på Stop/Exit. a Tryk på Menu, 2, 1, 3. b Tryk på a eller b for at vælge Til, Semi (ikke for FAX-1355) eller Fra. c Tryk på Stop/Exit. 30

43 Modtage en faxmeddelelse Modtagelse af fax i hukommelse 6 Så snart papirmagasinet bliver tomt under faxmodtagelse, viser skærmen Check papir og beder dig lægge papir i papirmagasinet. (Se Sådan ilægges papir på side 9). Hvis du ikke er i stand til at lægge papir i papirmagasinet, sker følgende: Hvis Hukommelsesmodtagelse er Til: 6 Maskinen vil fortsætte med at modtage faxmeddelelsen, mens de resterende sider gemmes i hukommelsen, hvis den er tilgængelig. Yderligere indgående faxmeddelelser vil også blive gemt i hukommelsen, indtil denne er fuld. Når hukommelsen er fuld, vil maskinen automatisk ophøre med at besvare opkald. Hvis du vil udskrive faxmeddelelserne, skal du lægge nyt papir i papirmagasinet. Hvis Hukommelsesmodtagelse er Fra: 6 Maskinen vil fortsætte med at modtage faxmeddelelsen, mens de resterende sider gemmes i hukommelsen, hvis den er tilgængelig. Derefter vil maskinen automatisk ophøre med at besvare opkald, indtil der er lagt nyt papir i papirmagasinet. Hvis du vil udskrive den sidste faxmeddelelse, du har modtaget, skal du lægge nyt papir i papirmagasinet. a Sørg for at være i faxtilstand. b Tryk på Menu, 2, 1, 6. c Brug a eller b for at vælge Til eller Fra. d Tryk på Stop/Exit. Modtagelse af en faxmeddelelse i slutningen af en samtale 6 I slutningen af samtalen kan du bede den anden part om at sende dig en faxmeddelelse, før I begge lægger på. a Bed den anden person om at lægge dokumentet i sin maskine og trykke på Start- eller Send-tasten. b Når du hører CNG-tonerne (langsomme, gentagne bip), skal du trykke på Start. c Læg telefonrøret på igen. Udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen 6 Hvis du har valgt funktionen Faxlager (Menu, 2, 5, 1), kan du fortsat udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen, når du er ved maskinen. (Se Deaktivering af Eksterne faxfunktioner på side 48). a Tryk på Menu, 2, 5, 3. 5.Anden fax 3.Print dokument b Tryk på Start. 6 31

44 7 Telefon og eksterne enheder 7 Stemmefunktioner 7 Telefonopkald kan foretages med enten telefonrøret (FAX-1360 og FAX-1460), højttalertelefonen (FAX-1460), en ekstratelefon eller en ekstern telefon og ved at ringe op manuelt eller bruge hurtigopkaldsnumre. Sådan foretages et telefonopkald (ikke for FAX-1355) 7 a For at starte et telefonopkald skal du vælge en af nedenstående muligheder: (FAX-1360) Tag telefonrøret op. (FAX-1460) Tag telefonrøret op, eller tryk på Speaker Phone. b Når du hørere opkaldstonen, skal du indtaste et nummer vha. opkaldstastaturet, enkelttryk, hurtigopkald eller søg. c (Højttalertelefon kun for FAX-1460) Tal tydeligt mod mikrofonen. d Vælg en af nedenstående muligheder for at afslutte samtalen: (FAX-1360) Læg telefonrøret på. (FAX-1460) Læg telefonrøret på, eller tryk på Speaker Phone. Lydløs (ikke for FAX-1355) 7 (FAX-1360 og FAX-1460) a Tryk på Mute for at sætte et opkald i venteposition. Du kan lægge røret på uden at afbryde opkaldet. b Tag telefonrøret for at frigøre opkaldet fra venteposition. Fax/Tlf.-tilstand 7 Når maskinen er i Fax/Tlf.-tilstand, bruger den F/T Ringetid (pseudo-/dobbeltringning) som en meddelelse til dig om at modtage et samtaleopkald. (FAX-1355) Hvis du er ved en ekstern telefon, skal du løfte røret på den denne og derefter trykke på Tel for at svare. (FAX-1360 og FAX-1460) Hvis du er ved maskinen, kan du løfte røret eller Speaker Phone for at svare. Hvis du står ved en ekstratelefon, skal du løfte røret under F/T Ringetid og derefter trykke på # 5 1 mellem de pseudo-/dobbelte ringninger. Hvis der ikke er nogen på linjen, eller hvis nogen vil sende en faxmeddelelse, skal du sende opkaldet tilbage til maskinen ved at trykke på l 51. Besvarelse af opkald med højttalertelefonen (FAX-1460) 7 Tryk på Speaker Phone, når maskinen ringer i stedet for at løfte røret. Tal tydeligt mod mikrofonen. Tryk på Speaker Phone for at afslutte samtalen. 32

45 Telefon og eksterne enheder Fax/Tlf-tilstand i strømsparetilstand 7 (Kun FAX-1355) Fax/Tlf.-tilstanden fungerer ikke i strømsparetilstand. Maskinen vil ikke besvare telefon- eller faxopkald og vil vedblive at ringe. Hvis du befinder dig ved en ekstern telefon eller en ekstratelefon, skal du løfte røret og tale. Hvis du hører faxtoner, holdes røret, indtil Faxregistrering aktiverer din maskine. Hvis den anden person siger, at han/hun vil sende dig en faxmeddelelse, skal du aktivere maskinen ved at trykke på l 5 1. (FAX-1360 og FAX-1460) Når maskinen er i Fax/Tlf.-tilstand, og F/Tringesignaler opfordrer dig til at modtage en telefonsamtale, kan du kun besvare ved at tage maskinens telefonrør op. Hvis du svarer før maskinens F/Tringesignaler, kan du også tage samtalen på en eksterne telefon eller en ekstratelefon. Telefontjenester 7 Maskinen understøtter abonnementsservicen Nummervisning, som visse telefonselskaber tilbyder. Funktioner som Talebesked, Ventende opkald, Ventende opkald/nummervisning, svarservices, alarmsystemer eller andre tilpassede funktioner på telefonlinjen kan skabe problemer i forbindelse med brugen af maskinen. Nummervisning 7 Funktionen Nummervisning giver dig mulighed for at bruge den nummervisningsservice, som mange lokale telefonselskaber tilbyder som abonnement. Ring til dit telefonselskab for at få nærmere oplysninger. Denne service viser telefonnummer eller - hvis tilgængeligt - navnet på den, der kalder op, mens telefonen ringer. Efter nogle få ringesignaler viser LCD'et telefonnummeret på den, der kalder op (og navnet hvis tilgængeligt). Når du besvarer et opkald, forsvinder nummervisningen fra LCD'et, men opkaldsoplysningerne forbliver gemt i nummervisningshukommelsen. Du kan se de første 16 tegn i nummeret (eller navnet). Meddelelsen International betyder, at opkaldet kommer fra et sted uden for nummervisningsservicens område. Meddelelsen Anonym betyder, at den, der kalder op, bevidst har blokeret for afsendelse af information. Ud kan udskrive en liste over de nummervisningsoplysninger, maskinen har modtaget. (Se Udskrivning af nummervisningsliste på side 34). Bemærk! Nummervisningsservicen varierer afhængig af udbyder. Ring til dit lokale telefonselskab for at høre, hvilken type service, der er til rådighed i dit område. 7 33

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C BRUGSANVISNING MFC-8220 Version C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/ Se her, hvad HP Customer Care kan tilbyde. Tak fordi du har handlet hos os. Sammen med produktet modtager du mange forskellige supportydelser fra Hewlett-Packard og vores supportpartnere, så du nemt, hurtigt

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Kære kunde Tak, fordi du har købt en PHILIPS-fax. Vi ønsker dig held og lykke med din nye laserfax. Du kan faxe og telefonere med fax-maskinen, sende og modtage Text2Fax beskeder

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Philips IPF 520 525 555 Kære kunde Med købet af dette apparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere