A/S NYT. Lidt dyrere dansk maling. Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering. Nr. 1 - juni 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S NYT. Lidt dyrere dansk maling. Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering. Nr. 1 - juni 2005."

Transkript

1 Nr. 1 - juni 2005 A/S NYT Lidt dyrere dansk maling Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering - Konferencer A/S NYT juni

2 Leder I medierne dukker hele tiden temaer op, der er relevante for medlemmer af selskabsbestyrelser. I den senere tid har der været fokus på det danske skib, der skal ophugges på en strand i Indien. Billederne af de indiske arbejdere, der arbejder med ophugning under urimeligt ringe arbejdsvilkår, er rystende. Hvordan forhindrer vi, at det kan ske igen? Svaret er ikke entydigt, men det sætter blandt andet skub i debatten om CSR (Corporate Social Responsibility), oversat til dansk: virksomhedernes sociale ansvar. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har iværksat et stort CSR-projekt, hvor CO-industri vil være involveret. Nørbyudvalget kommer nu med sine reviderede anbefalinger om god selskabsledelse. I modsætning til de første anbefalinger bliver der nu medtaget et meget lille afsnit om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Det kan undre, at det er så lidt, og at det først kommer nu. I Norge er der ved lov sikret, at intet køn kan være repræsenteret med under 40% i en selskabsbestyrelse. Det har også givet anledning til debat i de danske medier. Udflytninger og omstruktureringer sker dagligt i danske virksomheder. Det giver debat om, hvordan vi sikrer arbejdspladser i Danmark. Hvordan kan medarbejderne påvirke beslutningerne i virksomhederne? Der er nok at tage fat på, når man er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Vi vil i A/S Nyt og på vores konferencer til efteråret tage fat i disse diskussioner og håber, du finder noget du kan bruge i dit daglige arbejde. God arbejdslyst. 2 A/S NYT juni 2005

3 Indhold Leder.... side 2 Indhold... side 3 Hjælp os... side 3 Lidt dyrere dansk maling... side 4-7 Ugebrev... side 8 Konferencer... side 9-10 Kønskvotering... side Kontaktpersoner... side 14 Hjælp os A/S Nyt sendes til alle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af et forbund, der er tilknyttet et af de fire karteller: Handelskartellet, Bygge-Anlægs-Træ Kartellet, Grafisk Industri- og Mediekartellet og CO-industri. Du får tilsendt A/S Nyt, fordi du er registreret som medarbejdervalgt og fordi du er medlem af et forbund, der er tilknyttet et af de fire karteller. Hvis du ikke længere er medarbejdervalgt A/S-bestyrelsesmedlem vil vi gerne høre fra dig, gerne med oplysninger om hvem din efterfølger er. Vi vil også gerne vide, om du har medarbejdervalgte bestyrelseskolleger, der ikke modtager A/S Nyt. Det kan skyldes, at vi ikke har dem registreret. Henvendelser bedes rettet til CO-industri (der administrerer registret for de fire karteller) pr. mail: eller pr. telefon Alle, der er registreret som medarbejdervalgte A/S bestyrelsesmedlemmer i registret, har adgang til en særlig hjemmeside for medarbejdervalgte, hvor man finder en række relevante informationer. Se nærmere på Herudover kan man få tilsendt en håndbog for medarbejdervalgte og deltage i den årlige konference for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. A/S NYT juni

4 Lidt dyrere dansk maling Hempel havde besluttet at lukke tre fabrikker i Europa, men valgte at lade to af dem bestå herunder den danske, som har fået lov til at producere til en lidt højere pris end de andre Af Ingrid Pedersen Da Hempel i 2003 skulle diskutere strategiplaner, vidste de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Bo Hansen og Allan Katz godt, at der kunne være dårlige nyheder. De var klar over, at firmaet havde overkapacitet i Europa, og de vidste, at det kunne betyde lukning af én eller flere fabrikker. Derfor klædte de og de øvrige medarbejdervalgte sig godt på. Læste konsulentfirmaets 500-siders udspil grundigt og bad på forhånd om at få taletid på strategikonferencen. Det fik de. Problemet var, at materialet var fortroligt, så de måtte ikke drøfte det med eksterne eksperter eller folk fra fagbevægelsen. Men de vurderede, at konsulentfirmaet undervurderede de risici, der var ved at lukke tre europæiske fabrikker og i stedet placere produktionen i Malaysia. - Vi kunne godt se, at de kunne spare en masse penge. På papiret så det ud som virkelig mange penge. Men vi mente, at det ville gå ud over leveringssikkerheden, som er utroligt vigtig i vores branche, siger Allan Katz. De vurderede, at infrastruktur, logistik og risikoen for politisk ustabilitet i Malaysia betød, at skibsmaling ikke kunne leveres til Europa med samme sikkerhed som den kan i dag, og de frygtede, det derfor kunne være svært for firmaet at opretholde positionen som verdens førende inden for skibsmaling. Det lykkedes at overtale ledelsen til, at tre afdelinger ikke skulle lukkes på én gang. Det betød, at den tyske blev lukket først, fordi den ikke havde udvidelsesmuligheder. 4 A/S NYT juni 2005

5 Den danske afdeling producerede maling til en literpris, der lå næsten halvtreds procent over de øvrige afdelingers, og de ansatte måtte indstille sig på, at produktionsprisen per liter skulle falde med 25 procent. Det betød, at virksomheden accepterede, at produktionsprisen i Danmark efterfølgende lå procent over gennemsnittet. Lys og varme En del af pengene var nemt tjente. Det drejede sig i grove træk om at opgøre nøjagtigt, hvor stor en del af udgifterne til lys, varme, ejendomsskat og lignende, der stammede fra produktionen, og hvor stor en del der var fællesudgifter for moderselskabet, der har adresse sammen med den danske fabrik. Nogle få kolleger måtte holde op, men det skete især ved naturlig afgang, og det var aldrig på tale, at de ansatte skulle gå ned i løn. Dog ændrede man årets lønforhandlinger til en bonusaftale og det viste sig at være en god idé, for den gav i gennemsnit hver medarbejder kr. Arbejde i selvstyrende grupper, effektiviseringen og en mere reel opgørelse af udgifterne til produktionen betød, at målet blev mere end nået. - Vi skulle producere 19,7 millioner liter det første år, men vi nåede op på 21,8 millioner liter, og det var selvfølgelig også med til at gøre prisen på hver produceret liter lavere, siger Bo Hansen. De er dog godt klar over, at fabrikationen ikke nødvendigvis er reddet for livstid, selv om de mener, at forskellen mellem produktion i Danmark og Østen bliver gradvist lavere. - Efterhånden vil medarbejderne der jo også stille krav om bedre løn og bedre forhold, forudser de. - I Kina er de jo også begyndt at strejke for at få mere i løn, understreger Allan Katz. Samme arbejdsmiljø De understreger, at Hempel ganske vist flytter til lande med lavere lønninger, men de siger samtidig, at der ikke bliver gået på kompromis med sikkerhed, miljø og A/S NYT juni

6 Fortsat... arbejdsmiljø. Det tør virksomheden simpelt hen ikke, da kunderne, hvoraf Mærsk og Lindøværftet er de virkeligt betydningsfulde, forlanger ordentlige forhold hos deres underleverandører. - Der er bestemte miljøkrav, de skal opfylde for at anløbe eksempelvis amerikanske havne. De kommer jo også til at omfatte os, da det er Hempel, der leverer den maling, skibene bruger, og den skal leve op til visse standarder, så den ikke forurener verdenshavene. Det er man nødt til at rette sig efter, siger Bo Hansen. - Selv om miljøstandarderne er lavere i nogle af de tredjeverdenslande, vi producerer i, lever al vor maling op til internationale standarder, fremhæver Allan Katz. Fondsejet De mener, at hele virksomhedens filosofi bygger på social ansvarlighed. - Det skyldes måske, at vi er fondsejet. Grundlæggerens arvinger får selvfølgelig en del af overskuddet, men pengene går til velgørende formål inden for sport, kultur, forskning og uddannelse herunder skoleskibet Danmark, fortæller Allan Katz og tilføjer, at det faktum, at der ikke sidder en gruppe private aktionærer, der skal sikres udbytte, præger holdningen og moralen i firmaet. Overskuddet kommer også i nogle tilfælde medarbejdere eller tidligere medarbejdere til gode. En kollega fra Tyrkiet havde arbejdet i Hempel i samtlige 18 år, han havde boet i Danmark, men da han skulle på pension, havde han ikke været i Danmark længe nok til at få fuld folkepension. - Og man kan jo ikke leve af 18/40 af en folkepension. Derfor får han nu lidt støtte fra fondet, for han havde virkelig slidt for det her firma, siger Bo Hansen. Også for de nuværende medarbejdere har firmaet en social holdning. Eksempelvis bliver man ikke fyret på grund af sygdom. Det har mange haft glæde af. Allan Katz er selv en af dem. - Jeg har for nylig været på hospitalet og fået en ballonudvidelse af en blodåre. Vi har funktionærlignende ansættelse og fuld løn under sygdom. Men desuden er det en stor tryghed at vide, at man ikke mister sit job, selv om man er sygemeldt længe. Det er et gode, man virkelig værdsætter, når man selv bliver syg, understreger han. 6 A/S NYT juni 2005

7 A/S NYT juni

8 Ugebrev for Bestyrelser Vi har tidligere omtalt det ugebrev, der findes for bestyrelsesmedlemmer. I december 2004 var der sammen med A/S Nyt et særligt tilbud om abonnement for medarbejdervalgte. Vi bringer her en artikel fra ugebrevet nr. 18/2005, og har du lyst til at abonnere på ugebrevet, kan det bestilles via internettet på adressen: eller telefon Oplys, at du er tilknyttet et af kartellerne af hensyn til muligheden for rabat. Vi finder det naturligt, at selskabet betaler for abonnementet. 8 A/S NYT juni 2005

9 Konferencer for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Igen i år afholder CO-industri konferencer for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De to konferencer holdes henholdsvis i Århus den 11. oktober og i Nyborg den 13. oktober tilmelding kan ske på den blanket, der følger med dette nummer af A/S Nyt. Også medlemmer tilknyttet GIMK, BAT og Handelskartellet kan deltage. Kørselsgodtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og eventuelle diæter skal dækkes af dit forbund/afdeling. Selve konferencen, herunder frokost, dækkes af kartellerne. medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer A/S NYT juni

10 Program for konferencerne: Formiddagen bliver brugt på CSR - Corporate Social Responsibility, virksomhedernes sociale ansvar - med vægt på det ansvar, virksomhederne har, når de flytter produktion ud af landet. Denne problematik er meget oppe i tiden, bl.a. har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sat et projekt om dette i gang. Det skal styrke virksomhedernes indsats på dette område. På det sidste har vi set en mediestorm i anledning af tre gamle DSB-færger, som endte i Indien til ophug. En historie, hvor DSB bliver meget tæt forbundet med dårlige arbejdsmiljømæssige forhold i Indien. Til at belyse emnerne har vi fundet nogle spændende indledere. Søren Vogelsang fra Danisco vil fortælle om, hvordan Danisco arbejder med CSR, og hvilken betydning fine hensigter/erklæringer har for den enkelte medarbejder i fx i Indien. Der arbejdes på at få LEGO til at komme og fortælle, hvordan de arbejder med CSR. LEGO står muligvis over for at skulle outsource en del af produktionen, og man er i bestyrelsen nødt til at tage hensyn til, hvordan man opfører sig, når disse beslutninger skal træffes. Skrækscenariet kan være, at en underleverandør bruger børnearbejde - med de følger det vil få for LEGOs produkter. Endvidere vil Sanne Borges fra Amnesty International fortælle om, hvor der arbejdes i virksomhedsnetværk i Danmark, hvor virksomheder frivilligt i samarbejde med Amnesty International følger regler for god opførsel ved udflytning. Sanne Borges vil fortælle lidt om, hvordan Amnesty International er vagthund over for virksomheder, der opererer globalt. Om eftermiddagen vil der være juridisk brevkasse. Indleder bliver advokat Claus Juel Hansen. Han har sammen med to kolleger skrevet en bog om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I bogen giver de udtryk for en lempelig fortolkning af tavshedspligten. Det vil han fortælle om, ligesom han taler om, hvad man er usikker på, når man skal underskrive et regnskab. Derudover vil han svare på forskellige juridiske spørgsmål fra salen. Dagen sluttes af med et indlæg af teaterchef Peter Langdal. Der skal ikke siges meget her om indlægget, da det skal opleves. Så meld dig. Kom og få en spændende dag. 10 A/S NYT juni 2005

11 Kønskvotering Kvinder er godt for bundlinjen De virksomheder, der har kvinder i ledelsen, klarer sig bedre end andre. I Norge vil regeringen tvinge virksomhederne til at sikre 40 procent kvinder i bestyrelser, men i Danmark skal det ske ved hjælp af gode eksempler Af Ingrid Pedersen Virksomheder med kvinder i topledelsen klarer sig bedre eller mindst lige så godt som virksomheder uden kvinder på topplan. Det viser undersøgelsen Til gavn for bundlinjen, som fire forskere, Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith og Mette Verner, har lavet for Ligestillingsministeriet. Undersøgelsen er finansieret i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus. A/S NYT juni

12 fortsat... Undersøgelsen, der netop er offentliggjort, er baseret på de ca største danske virksomheder målt i omsætning. Undersøgelsen viser, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er med til at hæve antallet af kvinder i aktieselskabernes bestyrelser. Sammenlagt var antallet af kvinder i danske virksomheders bestyrelser 9,7 procent i 2001, men blandt de generalforsamlingsvalgte er tallet kun 7,9 procent, så medarbejderne er altså mere tilbøjelige end aktionærerne til at vælge kvinder til bestyrelsen. Undersøgelsen ser både på antallet af kvinder i direktionen og i bestyrelserne. 4,3 procent af de administrerende direktører i danske virksomheder er kvinder, og regnes topledere og andre direktører med, er antallet 10,9 procent. Sammenlignet med andre lande har Danmark kun få kvinder i virksomhedernes bestyrelser. I USA havde de 500 største selskaber 10,2 procent kvindelige topledere og 13,6 procent bestyrelsesmedlemmer, i Sverige var tallet henholdsvis 5,2 og 12 procent og i Norge 4,5 procent og 10,6 procent, da undersøgelsen blev lavet. Engelske og franske kvinder var til gengæld dårligere repræsenteret både som topledere og bestyrelsesmedlemmer end danske. De bedste Det generelle billede er, at den fjerdedel af virksomhederne, der har flest kvinder på ledende poster, har klaret sig bedre gennem de seneste år end den fjerdedel, der har færrest. Årsagen er kvindernes indtog på de ledende poster. Det er ikke bare et tilfældigt sammentræf. Det begyndte med andre ord at gå godt for virksomheden, da kvinderne fik del i de ledende poster, og ikke det omvendte forhold, at virksomheder med succes har råd til at eksperimentere med kvindelige ledere. Succesen gælder dog ikke for alle brancher, og i enkelte brancher klarer virksomheder med kvinder i ledelsen sig dårligt. Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) vil i modsætning til Norge ikke tvinge virksomheder til at sikre en mere ligelig kønsrepræsentation i bestyrelsen. 12 A/S NYT juni 2005

13 Hun håber, at de gode erfaringer vil smitte fra virksomhed til virksomhed. De virksomheder, der har bevist, at det kan betale sig på bundlinjen at bruge kvindernes kvalifikationer på lige fod med mændenes, skal inspirere andre. Ministeriet skriver i sin perspektivplan, at virksomhederne skal opfordres til at rekruttere ledere fra hele talentmassen. Men regeringen vil dog ikke lovgive på området. Gennemsnitlig indtjening og performance i virksomheder med og uden kvinder i ledelsen. Alle brancher Et resumé af undersøgelsen kan læses på A/S NYT juni

14 fortsat... Tvangsopløsning I 2002 besluttede den norske regering, at norske bestyrelser inden 1. juli 2005 skal have 40 procent kvinder. De virksomheder, der ikke når det, risikerer at blive tvangsopløst. Nu nærmer datoen sig hastigt, og selv om kvinderepræsentationen er stigende, er man langt fra de 40 procent. På trods af ihærdige anstrengelser har kvinderne kun 11 procent af bestyrelsesposterne i norske firmaer. De store børsnoterede selskaber er dog oppe på 20 procent. Erhvervsminister Børge Brende fra Høyre, der selv står bag loven, har til Aftonposten indrømmet, at han er ved at få kolde fødder, for det er ikke realistisk at tvangsopløse store virksomheder som Kværner (Norges største industrikoncern), der har titusindvis af ansatte. De norske arbejdsgivere er vrede over loven og især over, at den blev fremsat af en erhvervsminister fra Høyre, der erklærede, at han var træt af De-gamle-drenges-netværk i de norske bestyrelser. Nej til kvoter Peter Rimfort, områdeleder i CO-industri, glæder sig over, at medarbejderne er lidt bedre end generalforsamlingerne til at få øje på kvindernes kvalifikationer, når der skal vælges bestyrelsesmedlemmer. - Men jeg vil gerne opfordre begge parter til at være endnu mere opmærksomme på at vælge kvinder, siger han, og tilføjer, at det godt kan virke som en stor mundfuld at lade sig vælge til virksomhedens bestyrelse. Men han understreger at alle nyvalgte både mænd og kvinder tilbydes kurser, der kvalificerer dem til arbejdet. - Så har man lyst og mod, skal man ikke lade sig skræmme, siger han. Men han advarer mod kvoteordninger, da det nemt kan gå ud over demokratiet. I forvejen har de medarbejdervalgte kun en tredjedel af pladserne, og på nogle arbejdspladser føler de store medarbejdergrupper også, at de skal sikres en plads. Så hvis der skal laves kvoteordninger, bliver det endnu sværere at få puslespillet til at gå op, frygter han. Hans Jensen, formand for LO, opfordrer til, at ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond peger på en kvindelig kandidat til bestyrelsen i de selskaber, hvor de er repræsenteret hvis ellers de to kandidater er lige kvalificerede. 14 A/S NYT juni 2005

15 A/S NYT juni

16 Kontaktpersoner Konkrete forespørgsler vedrørende bestyrelsesarbejde bedes rettet til nedenstående personer: CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Fax: Kontaktperson: Jesper Kragh-Stetting BAT-kartellet Kampmannsgade København V Telefon: Fax: Kontaktperson: Camilla Vakgaard GIMK Weidekampsgade København C Telefon: Fax: Kontaktperson: Kurt Bosse HANDELSKARTELLET C. F. Richsvej Frederiksberg C Telefon: Fax: Kontaktperson: Susie Kristensen Udgivet af CO-industri, GIMK, BAT-kartellet, HANDELSKARTELLET Redaktion: Peter Rimfort (ansvh.), Ingrid Pedersen Layout: Lise Trampedach Fotos: Nina Lemvigh-Müller og arkiv Tryk: Hafnia Grafisk Juni 2005 Oplag: CO-Meddelelsesnr.: 2005/053A/S NYT juni 2005 ISSN:

A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1

A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1 Nr. 2 - Oktober 2011 A/S NYT Vi bliver i Danmark Side 4 A/S NYT nr. 2, 2011 1 Indhold Leder...side 3 Vi kan arbejde selvstændigt Novo Nordisk...side 4-6 Kom til Topmøde...side 7 EU kræver kvinder...side

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr. Nr. 3 - december 2008 A/S NYT Bo Lidegaard på A/S Topmøde i Nyborg A/S NYT nr. 3-2008 Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling 1 Indhold

Læs mere

A/S NYT. Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14. Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn. Nr.

A/S NYT. Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14. Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn. Nr. Nr. 1 - Marts 2012 A/S NYT Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14 Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn A/S NYT nr. 1, 2012 1 Indhold Leder... side 3 Hemmelige direktørlønninger...

Læs mere

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse Vejen til indflydelse 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Hvad laver bestyrelsen, og hvad er forskellen på en bestyrelse og et tilsynsråd? 4 Hvem kan vælge medarbejderrepræsentanter?

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 CO-Magasinet Nr/År 08/2012 ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 DU OK? SIDE 8 DANSKE NOTER SIDE 9 LINAK BLIVER I DANMARK

Læs mere

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri.

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri. Magasinet Nr. 10 oktober 2003 50 år - og lærling Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne Ny hjemmeside: www.co-industri.dk Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

CO-Magasinet. UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN

CO-Magasinet. UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN CO-Magasinet Nr/År 06/2013 UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN MERE END KVINDER I INDUSTRIEN SIDE 10-11 UDDANNELSE AFGØRENDE

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

KLÆDT PÅ TIL LEAN SIDE

KLÆDT PÅ TIL LEAN SIDE CO-Magasinet N o/år 06/2009 DUSTRIANSATTE ER MERE UDSATTE FOR KRÆFT SIDE 4-5 MØDER OM OK2010 SIDE 6-7 KLÆDT PÅ TIL LEAN SIDE 8 UDDANNELSE KAL SKAFFE FYREDE I JOB SIDE 9 NU TØR JEG DELTAGE I DEBATTEN SIDE

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET NYE DIGITALE CO-MAGASIN

VELKOMMEN TIL DET NYE DIGITALE CO-MAGASIN VELKOMMEN TIL DET NYE DIGITALE CO-MAGASIN Claus Jensen, formand for Dansk Metal og CO-industri. Født: 30. april 1964 1982: Ungdomsformand for Metal Odense 1985: Wittenborg, Odense, sikkerheds- og tillidsrepræsentant

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Side 16-17 Nye job til nordjyder Side 10-11 Gør arbejdsmiljø til konfliktområde Side 14 Befriende klarhed Leder Den socialdemokratiske

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA CO-Magasinet Nr/År 01/2012 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA SIDE 7 VI HAR DET GODT SIDE 8-9 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan Kagefabrikken Bisca i Stege har på

tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan Kagefabrikken Bisca i Stege har på Kagefabrikken Bisca i Stege har på tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan og hør mere på TEKSAMs årsdag Mange invitationer til konflikt på moderne virksomheder 1 Bisca Side

Læs mere

OK2010 Side 5 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lindø stopper med at bygge skibe Side 14-17 Det handler jo ikke om sex Side 10-11

OK2010 Side 5 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lindø stopper med at bygge skibe Side 14-17 Det handler jo ikke om sex Side 10-11 CO-Magasinet Nr/År 07/2009 TekSam årsdag 7. oktober Side 24 25 år og ny tillidsrepræsentant på Lindø side 4 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lokalaftale holder styr på Lean Side 8-9 Det handler jo ikke

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere