1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg"

Transkript

1 1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg Gildeting tirsdag d. 3 marts 2015 kl i Gildeborgen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Henning Nielsen Begge blev valgt Dirigenten konstaterede gildetinget lovligt indvarslet og dagsordenen efter vedtægterne. 2. Gildemesteren aflægger beretning. Inden beretningen mindedes vi gildebror Jørn Agerhus, der gik bort d Status: Vi er i dag 24 brødre. 17 riddere og 7 væbnere Gildets brødre er fordelt på 4 grupper, hvor 1. gruppe er ledelsesgruppen. I gildeåret har der været afholdt 9 ledelsesmøder og et udvidet gildeledelsesmøde. Desuden har vi deltaget i orientering for nye gildeledelser, stadsgildeting, stadsgilderådsmøde og gildemestermøder. GM deltog desuden i gildemesterstævnet i Horsens. Arrangementer: 23. april var der Sct. Georgsgildehal i Klosteret. Her tog vi afsked med Reinhardt Rasmussen som gildemester og herolderne Finn Bramsen og Villy Fogh, der blev erstattet af Poul Sørensen og Frank Odde Sørensen. Eftergildehallen blev holdt på Kniv og Gaffel. Det er GM indtryk, at det blev godt modtaget og det var i sin helhed en fin aften. 11. maj blev der afholdt gilderally sammen med 9. gilde. Vi blev guidet rundt i det sydøstlige Himmerland. Der var mange finurlige spørgsmål og et meget interessant besøg på den fredede og restaurerede Havnø Mølle. Vejret under turen var ikke for godt, men tovholderne for turen havde fundet et fint sted til at spise vores medbragte mad. En dejlig tur med gode oplevelser. 12. juni havde vi drageskydning, en fin aften med mange gæster. Der var ikke megen tid til afslapning for de gildebrødre fra 1. gilde, der deltog. Fremmødet fra 1. gilde var ikke prangende. Ny drageridder 1

2 blev Laila Haugen fra 10. gilde. 2. gilde havde tegnet flest lodder og dermed vundet præmien en æske chokolade. 14. juni blev Valdemarsdag fejret på Gammeltorv. 1. gilde var repræsenteret med fanen. 13. juli var der vesterhavsmarch og Kettrup station var for en stor del bemandet med brødre fra 1. gilde. Det blev en kold og våd dag med ringe indtjening, men de fleste hyggede sig. 21. august holdt vi friluftsgildehal sammen med 2. gilde. Det blev holdt ved Lindholm Å Bådelaug. Et rigtig dejligt sted, der emmede af ro og idyl og så endda inde i byen. Der var fint fremmøde. I alt 38 deltog. 8. september afholdt vi udvidet gildeledelsesmøde i Laugsstuen. Referat herfra er udsendt. 13. september havde vi høstmarked i Gildeborgens have sammen med 9. gilde. Det blev en god dag sol fra morgenstunden og mange gæster allerede ved åbningen. Det viste sig, at de nye ting vi havde med solgte godt. Det være sig Kryddersnapsene, sennep og knækbrød, men også loppemarkedet gik fint. Så begynd allerede nu at finde lopper frem samt glas til sennep. Billederne, tegnet af Henning Knudsen, som vi havde fået doneret, blev solgt om ikke alle på dagen, så efterfølgende. Overskuddet blev ca. kr.8800 inkl. Efterfølgende salg. 17. september holdt vi dragegildehal med indsættelse af ny drageridder Laila Haugen fra 10. gilde og 5 min. Sct. Georg ved afgående drageridder Niels Erik Franck og han fulgte traditionen fra sidste år med at referere en samtale med August, den grønne drage, som bor i kælderen under Gildeborgen september deltog GM i gildemesterstævnet i Horsens. Her var blandt andet indlæg fra Friluftsrådet med oplysning om, hvorledes der kan samarbejdes med Friluftsrådet samt hvilke tilskudsmuligheder, der er. 4-5.oktober weekendtur til Stendalshytten i Rold Skov. En fin tur. Travetur til troldeskoven, udkigstårnet og hygge i hytten. Søndag kom pigerne til brunch. En rigtig god weekend i et dejligt naturskønt område. 20. oktober skulle vi have været på besøg hos TV Nord, men TV Nord aflyste desværre på grund af nye tiltag på stationen. 25. oktober var der 11 brødre fra 1. gilde, der deltog i Fellowship i Aalborg Kongres og Kulturcenter med indlæg af Ernst Trillingsgaard. Det var spændende at høre om hans liv med kunstnerne. Fellowshipbudskabet blev læst op. Indholdet var ikke noget særligt. 6. november var der distriktsgildehal med ridderoptagelse af Frank Odde Sørensen 17. november havde vi efterårsgildehal med 5 min. Sct. Georg ved Bent Ove og Her er mit Liv ved Claus Hansen. En rigtig dejlig aften med fin stemning. Alle 1. gildets brødre var tilmeldt. 6. december var vi på juletur til Store Økssø med efterfølgende julefrokost i Mosskov Pavillonen. Det var en god naturoplevelse og en formidabel frokost. 21. januar holdt vi nytårsgildehal med 5 min. Sct. Georg ved Finn og Her er mit liv ved Villy. Begge gode og inspirerende. Det var en hyggelig aften. 26. februar besøgte vi så TV2/Nord med rundvisning og en fin forklaring på, hvordan en udsendelse bliver til. 2

3 Siden efteråret har 1. gilde hentet flasker ved et firma i det gamle posthus og solgt dem. Det har givet ca. kr. 150,00 pr. måned. Det er let tjente penge. Det vil være fint, hvis vi kunne finde nogle flere firmaer. Fremmøde: Deltagelse i gildets arrangementer ligger på 65 % i snit. En stigning på 1 % fra sidste år. Nogle få arrangementer trækker dog ned på gennemsnittet. (Drageskydning og weekendtur) 1. gilde i stadsgildet: 1. gilde ligger ikke på den lade side, hvad angår poster i stadsgildet. Pt. besætter 1. gilde SGM, SGS, formand for Vesterhavs marchen og tovholderen for stationen i Kettrup, - alle tunge poster. Grupperne: Referaterne fra grupperne viser, at der er et godt arbejde i grupperne og det ser ud til, at det sociale samvær trives. Sammenfattende: Der skal herfra lyde tak til grupperne for arbejdet med de forskellige opgaver og arrangementer, der har været afholdt i årets løb. Der skal også lyde en tak til ledelsesgruppen for et inspirerende, positivt og spændende samarbejde i det forløbne år. Der var ingen bemærkninger til beretningen 3. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra Flemming Boye: Da jeg mener 1.gilde skal være et attraktivt sted at søge optagelse og være, også for mænd inden de går på pension, vil jeg gerne have flg. til afstemning: Alle fælles gildearrangementer(gildemøder og lign.) foregår uden for normal arbejdstid Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for, 7 imod og 3 undlod at stemme 4. Gildeskatmesteren aflægger revideret regnskab og budget for det kommende år, samt fremsætter forslag til fastsættelse af det årlige kontingent. Gildeskatmester Jørgen Christensen gennemgik gildets regnskab for 2014 samt budget for Kontingent på 300 kr. pr. kvartal fortsætter uændret. Regnskabet viste et overskud på ca. 400 kr og gildets formue er nu over kr 5. Gildeskatmesteren aflægger revideret regnskab for hjælpekassen. Gildeskatmester Jørgen Christensen gennemgik ligeledes regnskab 2014 for gildets hjælpekasse. Overskuddet blev 9.387kr og formuen er oppe over kr. 6. Valg af: a. Gildemester forslag: Peter Jensen genvalgt b. Gildekansler forslag: Flemming Boye nyvalgt c. Gildeskatmester forslag: Bent Ove Holm nyvalgt 3

4 7. Valg af suppleanter for: a. Gildemester forslag: Henning Nielsen, valgt blev Reinhardt Rasmussen b. Gildekansler forslag: Henning Nielsen nyvalgt c. Gildeskatmester forslag: Jørgen Christensen nyvalgt 8. Valg af herolder og suppleanter: a. 1. Herold (stavherold) forslag: Frank Odde Sørensen genvalgt b. 2. Herold (flagherold) forslag: Poul Sørensen genvalgt a. Suppleant for 1. Herold forslag: Svend Erik Jensen nyvalgt b. Suppleant for 2. Herold forslag: Finn Bramsen nyvalgt 9. Valg af to revisorer og suppleanter for disse: Forslag: Ove Olesen og Svend Erik Jensen genvalg af begge Forslag til revisorsuppleanter: Ernst Thygesen og Flemming Hansen genvalg af begge 10. Beretning fra grupperne: a. Gruppe 2: Hans-Jørgen Ottosen Fungerer fint, alle opgaver er løst. Ole Landor deltager fra februar 2015 i gruppens møder. b. Gruppe 3: Jørgen Scheving En travl sæson. 6 Gruppemøder. Arr. af gildeweekend og juleturen. Er i gang med arr. Sct. Georgsgildehallen sammen med 4. gruppe. c. Gruppe 4: Carl Emil Heidemann Afbud fra Carl Emil i stedet rapporterede Reinhardt Rasmussen. Gruppen fungerer fint og holder frokostmøder. Har lige stået for gildemøde i februar besøg hos TV2 Nord med 13 deltagere. Planlægger Sct. Georgs Gildehal sammen med 3. gruppe. Mogens Danielsen er blevet medlem af 4. gruppe. 11. Beretning fra udvalg og poster: 4

5 a. Spejderkontakt: Hans Jørn Husum Hans Jørn berettede, at vi har deltaget aktivt i følgende 4 spejderarrangementer i Sæbekasseløb i Vestbjerg Dukaløb på Fjordmarken 25.8 Ledertræf på Egholm Byløb i Aalborg. b. Broderkæden: Ernst Thygesen Der er i dag 15 medl. i 1. gilde. Vi har desværre mistet Jørn Agerhus, som døde d. 12. maj Systemet med at betale over netbank til en konto er faldet i god jord og broderkæden sparer penge og det er blevet nemmere for kontaktpersonerne. De få der ikke er på netbank, har bestyrelsen aftalt en anden ordning med. Der er desværre kun 166 medlemmer i gilderne, så derfor kommer der nok en kontingentforhøjelse, men det skal vedtages til stadsgildetinget først, så det hører vi nærmere om. c. Oplysningsudvalg: Jørgen Scheving Udvalget har afholdt et møde med Ole Landor. d. Drageskydning: Peder Bloch-Poulsen Årets resultat: Overskud 3.433kr. sidste år var det 7.356kr. Årsag til det dårligere resultat: bl.a. køb af ny pistol. Amerikansk lotteri gav et overskud på 1.251kr. til hjælpekassen. Afvikling: Reinhardt var fin substitut for BOH. Resultaterne vil blive bragt i Gildeposten. Der er ønske om, at når sidste plade på dragen skydes ned, så er alle resultater klar. Vi vil stoppe og udregne, så dette ønske opfyldes. Et stort suk: Skriv navne bag på skiverne. NB: Der var kun 10 fra 1. gilde med. Det er for dårligt. e. GIM: Bent Ove Holm 2. gilde stod for afvikling af Fredslyset i Frue Kirke. Fint arrangement. Palle Bjørnstrup (5. gilde) kom med forslag om køb af lamper til Afrika via forenings el. Landsgildet er modstander af dette arrangement, da et kommercielt firma er involveret. f. Skriver/ PR: Bent Ove Holm BOH skriver til gildeposten, som i øvrigt mangler en ny redaktør efter Erik Messmann. g. Initiativudvalg: Peter Jensen Udvalget er nedlagt. h. Webmaster: Henning Nielsen 5

6 Henning har deltaget i et lille kursus på Klarup Kro om OneDrive, facebook og hjemmesider. Han viste på projektor, hvordan man fra gildets hjemmeside kan tilgå facebook om Aalborg gilderne og Landsgildet. Efterlyste en yngre gildebror så et kommende generationsskifte, kan lettes. i. Arkivgruppen: Nedlægges j. Høstmarked: Flemming Boye Flemming berettede: Høstmarked Vi havde succes i 2 14 ikke mindst pga. Henning Knudsen malerierne, endnu engang tak til Hanne og Jørgen Scheving for at donere dem. For at få samme overskud eller mere i år må vi stå sammen, og alle overveje, hvilke muligheder der er for nye tiltag kan vi finde tilsvarende i år? Vi kan konstatere, at der kommer flere også ikke gildebrødre for hvert år, så det bør/skal være en fast tradition. Vi konstaterede i 2014, at loppemarked gik godt, så det vil vi gerne gøre større så alle gildebrødre kom med, hvad I kan undvære, samt opfordre familie og venner til at donere. Herudover har vi set, at det som er nemmest at sælge er ting til fortæring Vi havde i 2014: Rugbrød, sennep, bjæsk og knækbrød. Det blev udsolgt, så mere af dette. Vi vil gerne have sortiment udvidet kryddereddike og lign. Forslag udbedes. Herudover har vi: Brevkort, brødkurve, svampe og juletræer i træ, træting (Peder) + foderautomat, fuglebad m.m. Flere ting i kommission. Salg af pølser og øl Fl. Boye indkalder til opstartsmøde i maj og håber på god tilslutning af gildebrødre gerne med nye ideer, og som har lyst til at bidrage/deltage 12. Valg til udvalg og poster: a. Spejderkontakt: Hans Jørn Husum genvalgt b. Broderkæden: Ernst Thygesen genvalgt c. Oplysningsudvalg: Jørgen Scheving genvalgt d. Drageskydning: Peder Bloch-Poulsen genvalgt e. GIM: Reinhardt Rasmussen nyvalgt f. Skriver/ PR: Bent Ove Holm genvalgt g. Initiativudvalg: er nedlagt. h. Webmaster: Henning Nielsen genvalgt i. Høstmarked: Flemming Boye genvalgt 13. Eventuelt På forhånd var følgende 3 emner foreslået under evt. Hvordan bevarer vi 1. gilde på sigt. Evt. sammenlægning med 7. gilde, hvornår, og hvordan Disse to emner gav anledning til en livlig diskussion. Gildeledelsen blev opfordret til at arbejde videre med ideen om sammenlægning med 7. gilde, hvis de engang ønsker at blive slået sammen med os. 6

7 For at lære hinanden at kende inden et evt. ægteskab blev det foreslået, at vi laver fælles arrangementer i forlovelsestiden, enten et gildemøde eller drageskydning, hvor vi jo mangler deltagere Orientering om PR-kassen: PR-kassen står i kælderen, og er omtalt i gildeposten marts 2015 og på Stadsgildets hjemmeside. SGM FH orienterede om foreløbige undersøgelser vedrørende alternativer til gildeborgen. Der er pt. ikke fundet nogle realistiske alternativer. FH orienterede ligeledes om nogle mulige ændringer af gildeborgens udnyttelse. Herefter takkede GM alle og specielt dirigenten for god ledelse af Gildetinget. Tinget sluttede kl Referent Henning Nielsen Aalborg, den 3. marts

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen.

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 01.04.2014 Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent valgtes: Kirsten Larsen Holm. Som protokolfører valgtes

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser.

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser. Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Inderlig jeg længes efter vår, men vintren strænges, atter vinden om til nord! Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 8nde Gilde 50 år Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 Udarbejdet af Jubilæumsudvalget Per Gissel Bernt Santesson Jørgen Peter Mossdorf Frank Lydolff Mogens Foss Kaj Palsgaard Andersen Udvalget

Læs mere

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12 23. årgang Maj 2012 Nr. 4 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup 86 96 88 08 Gildekansler: John Sørensen, Mosevej 16,

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB TIRSDAG, DEN 27. MARTS 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. Advokat Steen Husbjerg valgt 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 5. maj. Stadsgildeting (se Herolden). Tilmelding til Birgitte og Jan Lørdag d. 30. maj. Stadsgildets tur til

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 30. juni kl. 14.00. Sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. 4. GILDE Mandag d. 15. juni. Gildetur m/friluftsgildehal.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NYTÅRS GILDEHAL 2014. APRIL - MAJ - JUNI - JULI No.2-2014

NYTÅRS GILDEHAL 2014. APRIL - MAJ - JUNI - JULI No.2-2014 NYTÅRS GILDEHAL 2014 APRIL - MAJ - JUNI - JULI No.2-2014 Lidt af hvert: InvitationInvitationInvitation Kære Gildebrødre. I anledning af at jeg bliver 70 år torsdag den 24-04-14, holder jeg åben hus på

Læs mere

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en.

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. Liljen 66. årg Maj 2014 Nr. 5 De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. - webredaktøren Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

MÅNEDSBREV. Februar. Marts. Nummer 2 48. årgang Februar 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. Februar. Marts. Nummer 2 48. årgang Februar 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 2 48. årgang Februar 2015 Denne måneds aktiviteter Februar Gildeaften Mandag den 16. februar 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten. Jens Ejnar Haagensen fortæller om en cykeltur til Nordkap.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere