Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time!"

Transkript

1 Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time!

2 Nutidens samfund: 8-16 samfundet B-samfundet blev stiftet d. 27. december 2006 og har medlemmer i 50 lande. Vi arbejder for et fleksibelt samfund, der understøtter forskellige familieformer, arbejdsformer og døgnrytmer. Herunder kan du læse mere om vores mission B. B for Biologi Kronobiologi er studiet af menneskets indre ur; døgnrytmer. Vores døgnrytme er genetisk betinget og beskriver, hvornår mennesket foretrækker at være vågent, og hvornår det foretrækker at sove. Fordelingen af døgnrytmer spænder fra ekstremt A-menneske til ekstremt B-menneske, ligesom menneskers højde varierer mellem lav og høj. B-samfundet arbejder for, at samfundet skal anerkende og understøtte forskellige døgnrytmer. B-mennesker understøttes ikke i de nuværende samfundsstrukturer. B for B-mennesker Skoler og mange arbejdspladser understøtter primært morgenmennesker - det vil sige mennesker, der foretrækker at arbejde eksempelvis fra kl Morgenkulturen hersker. Hvorfor begynder skolen kl. 8? Og hvorfor skal man forklare sig, hvis man møder kl. 9:10. Der er manglende social accept af B-mennesker, 2

3 B-samfundet: Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time der ønsker at starte arbejdsdagen kl. 10. B-samfundet arbejder for differentierede mødetider i skolen, der understøtter elevernes forskellige døgnrytmer, og vi arbejder for fleksible arbejdspladser, hvor der er en social accept af forskellige arbejdstider. B for Begejstring Hvor ofte har vi ikke hørt, at det kan ikke lade sig gøre. Plejer har som regel større magt end lysten til at se muligheder. Men begejstring kan flytte bjerge. Små forandringer i hverdagslivet kan gøre en kæmpe forskel: Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Hvorfor bruge en time i trafikken, når du kunne bruge en halv time? Hvorfor behøver du at arbejde 8-16, når globalisering og teknologi gør det muligt at arbejde mere fleksibelt? Du har faktisk mulighed for at påvirke skolernes mødetider, kulturen på din arbejdsplads, og på de næste sider kan du læse om vores visioner for skole, arbejde og helbred. God læselyst! Camilla Kring Formand 3

4 NYE TIDER I SKOLEN 80 procent af alle unge mellem 10 år og 20 år er B-mennesker. Alligevel skal de møde kl. 8 hver morgen på skoler, gymnasier og ungdomsuddannelser til skade for deres præstationer og livskvalitet. Hvor længe kan det fortsætte? Vores døgnrytme ændrer sig igennem livet. Figuren side 5 viser, at der er flere mænd end kvinder, som er B-mennesker. Skolens mødetider kan dermed være en af grundene til, at mange unge mænd ikke får en uddannelse i Danmark. Tænk hvis du kunne flytte skolen en time! Et studie fra University of Kentucky i Lexington viser, at ved at flytte mødetiden i skolen en time, stiger andelen af eleverne, der får mindst 8 timers søvn per nat, fra 37,5 til 50 procent. Herudover stiger elevernes motivation, opmærksomhed og de får bedre karakterer. 4

5 6:00 Sen kronotype (B) 5:30 Midtpunkt af søvnen 5:00 4:30 4:00 3:30 Tidlig kronotype (A) 3:00 N = 85, Alder (år) Kilde: Roenneberg et al., CurrBiol, 2004 Et tysk studie foretaget af Christoph Randler fra University of Heidelberg har sammenlignet elevernes døgnrytme med deres eksamenskarakterer. Resultatet er nedslående. B-mennesker får dårligere eksamensresultater, idet eksaminerne ofte er placeret om formiddagen. Alt for mange unge mennesker får således dårligere karakterer end de potentielt set kunne opnå, alene fordi de i puberteten er B-mennesker. Studier har påvist, at et flertal af elever scorer højere karakterer i de prøver, der ligger om eftermiddagen end i prøver om morgenen. Et norsk studie foretaget af Bjørn Bjorvatn viser, at ved at starte skolen kl. 9:30 om mandagen fik eleverne en times mere søvn søndag nat, hvilket resulterede i bedre performance og reaktionstid. 5

6 Også et tyrkisk studie foretaget af Senol Besoluk viser, at undervisningstidspunkt og eksamenstidspunkt har stor indflydelse på elevernes præstationer. Der er et uudnyttet læringspotentiale i, at teenagere kan få dækket deres søvnbehov i overensstemmelse med deres naturlige døgnrytme. Differentierede mødetider I Danmark har Vorbasse skole indført flekstid for 7-9. klasse. Eleverne kan frit vælge imellem at have gruppearbejde fra kl eller Eleverne kan således modtage undervisning, der er tilpasset deres døgnrytme. Efter indførelsen af flekstid har Vorbasse opnået målbare resultater. Karaktergennemsnittet på skolen er steget fra 6,1 til 6,7, og eleverne er mere vågne og motiverede, når de modtager undervisning. På Egå Ungdomshøjskole har forstander Ulla Fisker flyttet mødetiden fra kl. 8:30 til kl. 10. Det har resulteret i mere friske og læringsparate elever. På Frederiksberg Ny Skole arbejdes der med differentierede mødetider allerede ved skolestart. Her har eleverne mulighed for at modtage undervisning på tidspunkter, der matcher deres forskellige døgnrytmer. Børn, der er A-mennesker, kan have undervisning i tunge fag i tidsrummet 8-9, hvorimod børn, der er B-mennesker, tilbydes undervisning i tunge fag i tidsrummet Fra 7. Klasse og frem vil det give mening at differentiere yderligere, således at A-mennesker modtager undervisning i tunge fag i tidsrummet 8-10, og B-mennesker får samme undervisning i tidsrummet Differentierede mødetider skal også gælde gymnasier, universiteter samt andre uddannelsesinstitutioner. 6

7 Sådan ændrer du skolens mødetider Tal med skolelederen. Skolens mødetid er ofte bestemt af kommunens styrelov men det er muligt at få dispensation. Sæt døgnrytmer på dagsordenen på et forældremøde. B-samfundet hjælper gerne med foredrag og materiale. B-samfundet har udarbejdet et spørgeskema, der kortlægger elevernes forskellige familieformer, arbejdsformer og døgnrytmer. Flere spørgeskemaundersøgelser af børnehaveklassebørns døgnrytmer har vist, at halvdelen af en børnehaveklasse er A-mennesker og halvdelen er B-mennesker. Ved at foretage en spørgeskemaundersøgelse har du data, der kan underbygge behovet for differentierede mødetider i skolen. Kontakt B-samfundet for at få udleveret spørgeskemaet: 7

8 TÆNK A OG B OG ØG PRODUKTIVITETEN PÅ DIN ARBEJDSPLADS Hvorfor møder tre ud af fire danskere inden kl. 08:00 om morgenen og går hjem igen, når klokken slår 16:00? Det resulterer i trængsel på vejene, stressende morgenstunder og lav produktivitet. En undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4 viser, at 40 procent af de adspurgte mener, at deres mødetider forhindrer dem i at leve op til deres fulde potentiale. Tænk hvis mødetiderne var optimale for medarbejderne. Det vil kunne øge produktiviteten og livskvaliteten i virksomhederne. 8

9 Væksten er i optimale arbejdstidspunkter I 1919 skabte arbejdsmarkedets parter efter mange års kamp tidskonstruktionen: otte timers arbejde, otte timers fritid og otte timers søvn modellen og det kollektive arbejde, hvor alle havde ens arbejdstider, fast arbejdssted og samme arbejdsrytme, passede perfekt til at optimere det industrielle arbejde. Modellen er designet til industrisamfundet, hvor arbejderen solgte sine kropsbevægelser ved samlebåndet. Her var 80 procent af en virksomheds værdi materielle værdier. Værdien var i maskiner og bygninger. I dag er 80 procent af en virksomheds værdi immateriel (Standard & Poors). Det vil sige, at værdien i nutidens virksomheder skal findes i viden, netværk, brand, kunderelationer, processer m.m. Det vil sige arbejde, som i høj grad kan løses på tværs af tid og rum. Den værdi, som nutidens medarbejdere skaber, afhænger mere af deres personkarakteristika, og hvordan de lever, end af faste arbejdstider og arbejdssteder. At sidde på kontoret kl.8, hvor man ikke fungerer mentalt og optimalt, fordi man døgnrytmemæssigt har mere energi på et andet tidspunkt, er spild af menneskelige og dermed også organisationers ressourcer. Produktiviteten i virksomhederne kan derfor øges ved, at mennesket arbejder i sin egen rytme. Væksten er i optimale arbejdstidspunkter, der understøtter menneskers forskellige døgnrytmer. Arbejdstiderne tilpasses døgnrytmer Første skridt hen imod et mere fleksibelt arbejdsliv er, at vi accepterer hinandens forskellige ønsker til arbejdstider og arbejdssteder. Arbejdstiderne skal tilpasses menneskers forskellige døgnrytmer. Gør det muligt for A-mennesker at møde kl. 7 og B-mennesker 9

10 at møde efter kl. 10. Det kunne øge produktiviteten i virksomhederne, øge livskvaliteten, mindske sygefraværet samt mindske stress. Tænk hvis du kunne flytte din arbejdstid en time! Hvad er dine optimale arbejdstider? Kan du flytte din arbejdstid en time? Nogle gange kan en halv time gøre en kæmpe forskel. Dine muligheder for at flytte dine arbejdstider afhænger af arbejdskulturen. Er der en social accept og respekt af forskellige arbejdstider på din arbejdsplads? Nogle arbejdspladser har en stærk sammenlignelighedskultur, der medfører, at alle skal arbejde på samme måde; på samme tidspunkter og i samme rum. Arbejdet bedømmes på, hvornår og hvor meget man er fysisk tilstede på arbejdspladsen. Det medvirker til en stærk social kontrol kolleger imellem, og det er ikke noget, som kan læses på en virksomheds hjemmeside eller i personalepolitikken. Det skal aflæses eller mærkes i kulturen. Ofte afsløres sporene af industriel arbejdskultur i måden, hvorpå kolleger taler med hinanden. Er der en hård sarkastisk tone på din arbejdsplads? Hører man kommentarer som: Nå, du møder godt nok til direktørtid i dag, eller jeg vidste ikke, at du var gået ned i tid, hvis man forlader arbejdspladsen kl. 14:30. Hvordan er kulturen på din arbejdsplads? Er der spor af industriel arbejdskultur? Det er muligt at ændre arbejdskulturen, men det tager tid. Du er velkommen til at kontakte B-samfundet, hvis du vil vide mere. Vi holder adskillige foredrag om, hvordan man kan øge produktiviteten og livskvaliteten på arbejdspladsen ved at indtænke medarbejdernes forskellige døgnrytmer i arbejdstidsplanlægningen. 10

11 FLEKSIBLE SKOLER OG ARBEJDSPLADSER = BEDRE HELBRED Hvorfor står B-mennesker op kl. 05:30? 8-16 samfundet giver B-mennesker helbredsproblemer. B-mennesker indtager generelt flere opkvikkende stimulanser såsom kaffe, nikotin og sukker for at tilpasse sig 8-16-samfundet. Andre uheldige konsekvenser kan være brug af sovemedicin, alkohol samt en følelse af ikke at passe ind, hvilket kan medføre stress og stressrelaterede sygdomme. Eksempelvis har årige B-mennesker en øget risiko for at udvikle en depression. Der er en tæt sammenhæng mellem døgnrytme og velbefindende. Ved at tilgodese forskellige menneskers døgnrytmer, familieformer og arbejdsformer, vil vi få en bedre hverdag, bedre læring, bedre helbred, højere livskvalitet og produktivitet samt en bedre infrastruktur, når vi ikke bruger vejene på samme tid hver dag. Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! 11

12 B-samfundet Gammel Mønt 19A, København K

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

INDHOLD. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk

INDHOLD. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk NATARBEJDE INDHOLD Menneskets døgnrytmer... 3 Søvn... 4 Helbred... 5 Ulykker... 7 Fritid... 7 Gode råd til forebyggelse af helbredsproblemer... 8 Hvad kan du selv gøre?... 10 Hvad siger loven om skifteholdsarbejde?...

Læs mere

arbejdstid og arbejdsmiljø

arbejdstid og arbejdsmiljø temahæfte arbejdstid og arbejdsmiljø viden, inspiration og gode råd Indhold Vagtplanen er en del af vores arbejdsmiljø side 3 Fysiske påvirkninger 4 Psykiske og sociale påvirkninger 6 14 anbefalinger til

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid FORBERED DIN FREMTID Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter Forbered din fremtid 1 Kolofon Forbered din fremtid Udgivet første gang i marts 2009. Nu i 3. oplag september 2012 Redaktion:

Læs mere

Slip godt fra et liv med nat- og skifteholdsarbejde

Slip godt fra et liv med nat- og skifteholdsarbejde Slip godt fra et liv med nat- og skifteholdsarbejde pjece til gode vaner og helbredskontrol Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Natarbejde og skifteholdsarbejde BAR transport og engros Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport Trivsel via selvvalgt arbejdstid Evalueringsrapport Juli 2011 Arbejdsliv Trivsel via selvvalgt arbejdstid Udgivet af Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv i forbindelse med projektet Trivsel via selvvalgt

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver

Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver Sunde arbejdsrytmer Bedre samspil mellem tid og opgaver Indhold Indledning: Sunde arbejdsrytmer slår i takt 3 Vi er afhængige af hinandens tid 4 Sæt grænser for arbejdet 8 Pauser afhænger af opgaverne

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

HR-News. Sundhed på arbejdspladsen. Ordrer bremser læring. Mad med hjem er en gevist. Oktober

HR-News. Sundhed på arbejdspladsen. Ordrer bremser læring. Mad med hjem er en gevist. Oktober HR-News Sundhed på arbejdspladsen - mere og andet end gulerødder og kondisko. Som en del af BAR FOKAs (branchearbejdsmiljørådet for Finans, Offenligt kontor og Administration) projekt om den sunde arbejdsplads,

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere