ASUS Tablet ASUS MobilDock

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASUS Tablet ASUS MobilDock"

Transkript

1 DA10031 Tredje udgave Februar 2015 ASUS Tablet ASUS MobilDock E-vejledning T100 Serie

2 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ansvarsbegrænsning Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. Service og støtte Besøg vores flersprogede websted: 2 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

3 Indholdsfortegnelse Om denne manual...7 Konventioner, brugt i denne manual... 8 Ikoner... 8 Typografi... 8 Sikkerhedsforskrifter...9 Sådan bruger du din ASUS tablet... 9 Sådan passer du på din ASUS tablet Ansvarlig bortskaffelse Kapitel 1: Hardware-installation Set oppefra...14 ASUS tablettens funktioner...16 Se fra oven og fra bagsiden Set nedefra Funktioner på ASUS mobildocken...21 Set oppefra Venstre side Kapitel 2: Sådan bruges din ASUS tablet og ASUS mobildock Kom i gang...26 Sådan sættes din tablet i den mobile dock Sådan oplades din ASUS tablet Løft for at åbne skærmpanelet Tryk på tænd/sluk knappen Isætning af micro SIM-kort Fingerbevægelser på beøringsskærme og på touchpad...32 Sådan bruges fingerbevægelser på din berøringsskærm Sådan bruger du fingerbevægelser på din touchpad Brug af tastatur...44 Funktionstaster E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 3

4 Windows 8.1 taster Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows 8.1 Start for første gang...48 Windows UI...49 Startskærm Hotspots Start-knappen Tilpasning af startskærmen Sådan arbejder du med Windows-apps...56 Sådan starter du apps Tilpasse apps Få adgang til Apps-skærmen Charms bar Snap-funktionen Andre tastaturgenveje...66 Tilslutning til trådløse netværk...68 Wi-Fi-tilslutning Bluetooth Flyfunktion Tilslutning til netværk via kabel...71 Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse Sådan slukker du for ASUS tablet en...73 Sådan sætter du ASUS tablet en til at slumre Windows 8.1 låseskærm...74 Sådan fortsætter du fra låseskærmen E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

5 Tilpasning af låseskærmen Fejlfinding...77 Refresh your PC (Opdater din PC) Reset your PC (Nulstil din PC) Advanced options (Avancerede indstillinger) Tips og ofte stillede spørgsmål Nyttige tips til din ASUS tablet en...82 Ofte stillede spørgsmål om hardware...83 Ofte stillede spørgsmål om software...86 Tillæg Overholdelse indbygget modem Oversigt Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet Ikke-stemme udstyr Federal communications commission erklæring Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC) FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR) CE mærkning advarsel Oplysninger om udsættese for RF (SAR) - CE Forebyggelse af høretab Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig UL sikkerhedsnoter Krav til strømsikkerhed TV Tuner meddelelser E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 5

6 REACH Macrovision Corporation produktnote Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier) Sikkerhedsinformation for optisk drev CTR 21 godkendelse (til bærbar computer med indbygget modem) Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ASUS Genbrug / Returservice E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

7 Om denne manual Denne vejledning giver dig oplysninger om hardwaren og softwaren på din ASUS tablet og ASUS mobildock, og er organiseret i følgende kapitler: Kapitel 1: Hardware-installation Dette kapitel handler om hardwarekomponenterne i din ASUS tablet og ASUS mobildock. Kapitel 2: Sådan bruges din ASUS tablet og ASUS mobildock Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger de forskellige dele på din ASUS tablet og dens ASUS mobildock. Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows 8.1 Dette kapitel giver et overblik over hvordan du bruger Windows 8.1 på din ASUS tablet. Tips og ofte stillede spørgsmål Tillæg Dette afsnit indeholder tips, samt ofte stillede spørgsmål om hardware og software, som du kan bruge til vedligeholdelse og til at løse almindelige problemer, du muligvis kan opleve på din ASUS tablet. Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer til din ASUS tablet og ASUS mobil dock. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 7

8 Konventioner, brugt i denne manual For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde: VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave. BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver. Ikoner ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din ASUS Tablet. Ikonerne nedenfor angiver hvilke enheder, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din ASUS tablet. = Brug berøringsskærmen = brug berøringspladen. Typografi = brug tastaturet. Fed Kursiv = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges. = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger. 8 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

9 Sikkerhedsforskrifter Sådan bruger du din ASUS tablet Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem5 C (41 F) og 35 C (95 F). Tjek på mærkaten i bunden af ASUS tablet, at din adapter passer med el-tilførslen. For at forhindre generende varme eller skade som følge af denne må du ikke anbringe ASUS tablet en i dit skød eller nær nogen del af din krop. Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller andre perifere enheder. Mens enheden er tændt skal du altid sørge for, at du ikke bærer eller tildækker din ASUS tablet med materialer, som kan reducere luftventilationen. Undgå at stille ASUS tablet en på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Du kan lægge din ASUS tablet i røntgenmaskinerne i lufthavne (disser anvendes på genstande, der sættes på transportbæltet), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave. Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din ASUS tablet på flyet. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 9

10 Sådan passer du på din ASUS tablet Inden du rengører ASUS tablet en skal du frakoble netstrømmen og fjerne batterienheden (hvis den forefindes). Brug en en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt fra ASUS tablet en med en tør klud. Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller andre kemikalier på eller nær ASUS tablet en. Anbring ikke genstande oven på ASUS tablet en. Udsæt ikke ASUS tablet en for stærke magnetiske og elektriske felter. Udsæt og brug den ikke ASUS tablet en i nærheden af væsker, regn eller fugt. Udsæt ikke ASUS tablet en for støvede omgivelser. Brug ikke ASUS tablet en nær gaslækager. 10 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

11 Ansvarlig bortskaffelse Bortskaf IKKE din ASUS Tablet/ASUS mobildock sammen med det kommunale affald. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 11

12 12 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

13 Kapitel 1: Hardware-installation E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 13

14 Set oppefra BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land. Oversidens udseende kan også variere, afhængig af din ASUS tablet-model. ASUS Mobildocken er kompatibel med T100 serien af ASUS tablets. 14 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

15 ASUS Tablet Din ASUS tablet kan købes sammen med en ASUS mobildock, som også kan bruges på farten. Tabletten har også sine egne funktioner til arbejde og spil, som betjenes med din fingre. BEMÆRK: For yderligere oplysninger om brug af tabletten, bedes du venligst se afsnittene Tablettens funktioner og Håndbevægelser til tabletten og pegefeltet i denne vejledning. ASUS Mobildock Mobildocken fra ASUS giver dig en ekstra indtastningsmulighed til din berøringsskærm via dens pegefelt og tastatur. VIGTIGT! For at lære mere om hvordan din tablet sættes i og tages ud af mobildocken, bedes du venligst se afsnittene Sådan sættes din tablet i mobildockenog Sådan tages din tablet ud af docken i denne vejledning. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 15

16 ASUS tablettens funktioner Se fra oven og fra bagsiden 16 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

17 Kamera set forfra Det indbyggede 1,2 megapixel kamera på forsiden giver dig mulighed for, at tage billeder og optage videoer med din ASUStablet. Kameraindikator Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera anvendes. Omgivende lyssensor Omgivende lyssensor identificerer mængden af omgivende lys i dit miljø. Det giver systemet mulighed for automatisk at justere lysstyrken på skærmen, afhængig af de omgivende lysforhold. Berøringsskærmen Denne HD-trykskærmen har mange funktioner, hvormed man kan se billeder, videoer og andre multimediefiler på din ASUS tablet. Skærmen giver dig også mulighed for at betjene din ASUS tablet med forskellige fingerbevægelser. BEMÆRK: Du kan læse mere om, hvordan du bruger berøringsskærmen på din ASUS tablet i afsnittet Sådan betjenes berøringsskærmen med håndbevægelser i denne vejledning. Micro SD-kort port Din ASUS Tablet er udstyret med et ekstra indbygget kortlæserstik, som understøtter microsd, microsdhc og microsdxc-kort. Højttaler Højttalerne giver dig mulighed for at høre lyd direkte på din ASUS Tablet. Audiofunktionerne er softwarekontrolleret. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 17

18 Micro USB 2.0 port Brug micro-usb (Universal Serial Bus) 2.0 porten til at oplade batteriet og til at strømforsyne din notebook-pc. Micro HDMI-port Denne port er til et micro HDMI-stik (High-Definition Multimedia Interface), og den er HDCP-kompatibel med HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold. Stik til micro-sim-kort (kun på modeller med LTE) Din ASUS tablet er udstyret med et stik til en micro-sim-kort, som understøtter netværksbåndene GSM, WCDMA og LTE. Kombinationsstik til hovedtelefonudgang / mikrofonindgang Med dette stik kan din ASUS-tablet forbindes til hovedtelefoner og højtalere med forstærker. Du har også mulighed for, at slutte en ekstern mikrofon til dette stik på din ASUS-tablet. Mikrofon Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtaling og enkle lydoptagelser. Kameraet på bagsiden Det indbyggede kamera på bagsiden giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med din ASUS tablet. To-farvet indikator for batteriopladning Den to-farvede lysdiode viser batteriets opladestatus. Se nedenstående tabel for yderligere oplysninger: 18 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

19 Farve Hvid Orange Slukket Status Din ASUS-tablet sluttes til en strømkilde, og batteriniveauet ligger mellem 95% og 100%. Din ASUS-tablet sluttes til en strømforsyning, batteriet oplades og batteriniveauet er lavere end 95 %. Din ASUS-tablet kører på batteri, og batteriniveauet ligger mellem 10% og 100%. Tænd/sluk-knap Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for din ASUS tablet og sætte den i dvale, samt for at aktivere den igen. Hvis din ASUS tablet holder op med at reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i ca. 10 sek., indtil den slukker. VIGTIGT! Hvis systemet tvinges til at genstarte, vil du muligvis tabe nogle data. Vi anbefaler stærkt at du regelmæssigt laver sikkerhedskopier af dine data. Lydstyrkeknap Lydstyrkeknappen giver dig mulighed for at skrue op og ned for lyden på din ASUS Tablet. Windows -knap Tryk på denne knap for, at gå tilbage til startskærmen. Hvis du allerede er på startskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå tilbage til den senest åbnet app. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 19

20 Set nedefra Dock port Slut din mobildock til denne port, som både understøtter et tastatur, et pegefelt samt andet USB-udstyr*. Huller til hængsel Sørg for at hullerne til hængslet passer med disse huller, og sæt herefter din tablet ned i mobildocken. * på udvalgte modeller 20 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

21 Funktioner på ASUS mobildocken VIGTIGT! ASUS Mobildocken er ekstraudstyr. BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land. Set oppefra Tastatur Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig adgang til Windows og hvormed du kan styre andre multimediefunktioner. BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 21

22 Hængsler Hængslerne giver dig mulighed for fastgøre din tablet til mobildocken. Dock-stik Sæt din tablet i din mobildock, og sørg for at dock-porten passer med dette stik. Hængsel Dette hængsel støtter din tablet, mens den sidder i mobildocken. Det holder også tabletten på plads, selvom om du justere tablettens vinkel. Udløserknap Tryk på denne knap, når du ønsker at tage tabletten ud af mobildocken. Touchpad Touchpad en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en almindelig mus. BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan bruges berøringspladen i denne manual. 22 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

23 Venstre side USB 2.0 port* Denne Universal Serial Bus 2.0-port (USB 2.0) er kompatibel med enheder med USB 2.0 eller USB 1.1 som f.eks. tastaturer, pegeredskaber, flashdrev, eksterne HDD er, højttalere, kameraer og printere. USB 3.0 port* Denne Universal Serial Bus 3.0-port (USB 3.0) muliggør overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er bagudkompatibel med USB 2.0. * på udvalgte modeller E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 23

24 24 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

25 Kapitel 2: Sådan bruges din ASUS tablet og ASUS mobildock E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 25

26 Kom i gang Sådan sættes din tablet i den mobile dock 26 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

27 Sådan oplades din ASUS tablet. A. Slut micro USB-kablet til strømadapteren. B. Sæt micro USB-stikket i din ASUS-tablet. C. Slut strømadapteren til en jordforbundet stikkontakt. Oplad din ASUS tablet i 8 timer, før du bruger den med batteriet for første gang. BEMÆRK: Strømadapterens udseende kan variere afhængig af modellen og din region. Enheden må kun oplades med den medfølende strømadapter. BEMÆRK: Oplysninger om strømadapter: Indgangsspænding: V AC Indgangsfrekvens: 50 60Hz Rating udgangsstrøm: 2A (10W for ikke-hdd-dock eller 18W for HDD-dock) Rating udgangsspænding: 5V DC (10W for ikke-hdd-dock), 9V DC (18W for HDD-dock) E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 27

28 VIGTIGT! Find mærkepladen til indgangene/udgangene på din notebook pc, og sørg for at værdierne passer med din strømadapter. Nogle notebook pc er har flere strømværdier på udgangene afhængig af den tilgængelige SKU. Sørg for at ASUS tablet en er forbundet til strømadapteren, før du tænder for den første gang. Vi anbefaler du slutter din ASUS tablet til en jordforbundet stikkontakt. Stikkontakten skal være let tilgængelig, og den skal være i nærheden at din ASUS tablet. For at afbryde din ASUS tablet fra strømforsyningen, skal du trække stikket ud af stikkontakten. ADVARSEL! Læs venligst følgende forholdsregler til batteriet til din bærbare pc. Batteriet inde i apparatet må kun tages ud af autoriserede teknikere fra ASUS. Batteriet, som bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller forbrændinger pga. kemikalier, hvis det fjernes eller skilles ad. For din personlige sikkerheds, bedes du venligst følge advarselsmærkaterne. Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier. Må ikke brændes. Forsøg aldrig at kortslutte batteriet in din notebook-pc. Forsøg aldrig at skille batteriet ad eller samle det. Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække. Batteriet og dets dele skal genbruges eller bortskaffes på en miljørigtig måde. Hold batteriet og andre små dele væk fra små børn. 28 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

29 Løft for at åbne skærmpanelet. Tryk på tænd/sluk knappen. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 29

30 Isætning af micro SIM-kort Du skal sætte et micro-sim-kort i din ASUS Tablet, før du kan oprette forbindelse til et mobilnetværk. Sådan sættes et micro SIM-kort A. Stik den medfølgende skub-ud-pind i micro SIM-skub-ud-hullet, for at tage micro SIM-kortbakken ud. BEMÆRK: Tryk fast, men forsigtigt hele vejen ind indtil bakken kommer ud. Brug din fingernegl til at trække micro SIM-kortbakken helt ud. 30 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

31 B. Læg dit micro SIM-kort ordentligt i bakken. C. Sørg for, at sætte din micro SIM-kortbakke ordentligt tilbage i stikket. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 31

32 Fingerbevægelser på beøringsskærme og på touchpad Du kan starte programmer og åbne indstillingerne på din ASUS tablet med håndbevægelser. Du kan på følgende billeder se, hvordan du bruger fingrene på din berøringsskærm og på berøringspladen. BEMÆRK: Følgende skærmbilleder er kun til reference. Udseendet af berøringsskærmen kan variere, afhængigt af modellen. Sådan bruges fingerbevægelser på din berøringsskærm Du kan starte programmer og åbne indstillingerne på din ASUS tablet med håndbevægelser. Funktionerne kan åbnes ved brug af håndbevægelser på trykskærmen på din ASUS tablet. Før fingeren fra venstre kant Før fingeren fra højre kant Før fingeren fra venstre skærmkant for at blande dine kørende apps. Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Symbollinjen. 32 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

33 Før fingeren fra øverste kant Før fingeren Før fingeren på Startskærmen fra skærmens øverste kant for at se linjen Customize. Før fingeren for at rulle op og ned og før fingeren for at panorere skærmen til venstre eller højre. Før fingeren i en kørende app fra øverste skærmkant for at se dens menu. Zoom ud Zoom ind Saml dine to fingre på berøringspanelet. Spred dine to fingre på berøringspanelet. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 33

34 Tryk/dobbelttryk Tryk og hold Tryk på en app for at starte den. I skrivebordstilstand dobbelttrykker du på et program for at starte det. For at flytte en app skal du holde app-flisen og trække den til det ønskede sted. For at lukke en app skal du trykke og holde på topsiden af den kørende app og trække den ned til bunden af skærmen for at lukke den. 34 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

35 Stryg opad Stryg nedad Stryg opad på startskærmen, for at åbne Apps-skærmen. Stryg nedad på Apps-skærmen, for at vende tilbage til startskærmen. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 35

36 Sådan bruger du fingerbevægelser på din touchpad Sådan flyttes markøren Du kan trykke eller klikke hvor som helst på touchpad'en for at aktivere dens markør, og derefter føre fingeren på touchpad'en for at flytte markøren på skærmen. Kør horisontalt Kør vertikalt Kør diagonalt 36 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

37 Bevægelser med en finger Tryk/dobbelttryk/Dobbeltklik I Metor-startskærmen, skal du trykke på en app for at åbne den. På skrivebordet, skal du dobbeltklikke på et punkt for, at åbne det. Træk-og-slip Dobbelttryk på et punkt, og før herefter den samme finger uden at tage den af touchpad'en. For at slippe punktet på dets nye sted, skal du tage din finger af touchpad'en. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 37

38 Venstreklik Højreklik Klik på en app på Startskærmen for at starte den. Dobbeltklik på et program i Skrivebordstilstand for at starte det. Klik på en app på Startskærmen for at vælge den og starte indstillingslinjen. Du kan også trykke på denne knap for at starte linjen All Apps (Alle apps). Brug denne knap i skrivebordstilstand for at åbne højreklikmenuen. BEMÆRK: Områderne indenfor den stiplede linje angiver placeringen af venstre og højre museknap på touchpad'en. 38 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

39 Svirp på øvre kant På Windows-startskærmen, skal du svirpe fra den øverste kant, for at åbne All apps (Alle apps) linjen. I en åben app, skal du svirpe fra den øverste kant, for at se dens menu. Svirp på venstre kant Svirp på højre kant Svirp fra venstre kant, for at skifte mellem dine åbne apps. Før fingeren fra højre kant for at åbne Charms bar (Symbollinjen). E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 39

40 Bevægelser med to fingre Tryk Drej Tryk med to fingre på touchpad'en for at simulere højreklikfunktionen. For at dreje et billede i Windows Photo Viewer, skal du placerer to fingre på touchpad'en, og drej en finger med eller mod uret, mens den anden finger holdes stille. Rulning med to fingre (op/ned) Rulning med to fingre (venstre/ højre) Før to fingre, for at rulle op og ned. Før to fingre, for at gå til venstre og højre. 40 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

41 Zoom ud Zoom ind Før to fingre sammen på touchpad'en. Spred to fingre på touchpad'en. Træk-og-slip Vælg et punkt, og hold venstre knap nede. Brug din anden finger, før den nedad touchpad'en for, at trække-og-slippe punktet til en andet sted. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 41

42 Tre-fingerbevægelser Før op Svirp til venstre/højre Før tre fingre opad for at vise alle kørende programmer. Svirp tre fingre til venstre eller højre for at se kørende apps, når enheden er på skrivebordet eller på startskærmen. Før ned Før tre fingre nedad for at vise Skrivebordstilstand. VIGTIGT! Håndbevægelser med tre-fingre er som standard ikke aktiveret på din ASUS tablet. Du kan se hvordan disse bevægelser aktiveres i afsnittet Sådan aktiveres tre-fingerbevægelserne. 42 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

43 Aktivering af tre-fingerbevægelser Pegefeltet kan aktiveres til brug med trefingers-håndbevægelser på følgende måde: 1. Starter skrivebordet. eller 2. Tryk på > nederst til højre på proceslinjen, for at starte appen ASUS Smart Gesture. 3. Marker følgende punkter i vinduet Three Fingers: - Naviger side - Vis og navigere i kørende apps - Vis skrivebordet 4. Tryk på Apply (Anvend), efterfulgt af OK. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 43

44 Brug af tastatur Funktionstaster Funktionstasterne på tastaturet kan bruges til følgende kommandoer: Sætter din ASUS tablet på Sleep mode (Dvale) f2 Slår airplane mode (flyfunktionen) til og fra Bemærk: når denne funktion er aktiveret, deaktiverer airplane mode (flyfunktionen)alle trådløse forbindelser. Skruer ned for lysstyrken på skærmen Skruer op for lysstyrken på skærmen Slukker for skærmpanelet Skifter mellem visningstilstandene BEMÆRK: Sørg for, at den anden skærm er forbundet til din ASUS tablet. 44 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

45 Aktiverer og deaktiverer touchpad'en. Slår højttaleren til og fra. Skruer ned for lyden. Skruer op for lyden. Windows 8.1 taster Der er to særlige Windows -taster på tastaturet, der bruges på følgende måde: Tryk på denne knap for, at gå tilbage til Windowsstartskærmen. Hvis du allerede er på Windowsstartskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå tilbage til den senest åbnet app. Tryk på denne tast for at simulere højreklik. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 45

46 46 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

47 Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows 8.1 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 47

48 Start for første gang Når du starter computeren for første gang, vises en række skærmbilleder for at hjælpe dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger i Windows 8.1 operativsystemet. Sådan startes ASUS tablet en den første gang: 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på din ASUS tablet. Vent i nogle minutter til opsætningsskærmen vises. 2. I opsætningsskærmen vælges din region og sproget, du vil bruge på din bærbare pc. 3. Læs licensbetingelserne grundigt. Vælg I accept (Jeg accepterer). 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundindstillinger: Tilpasning Gå online Indstillinger Din konto 5. Når de grundlæggende elementer er blevet konfigureret, fortsætter Windows 8.1 med at installere dine programmer og foretrukne indstillinger. Sørg for, at din ASUS tablet holdes tændt under installationsprocessen. 6. Startskærmen vises, når opsætningen er færdig. 48 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

49 Windows UI Windows 8.1 har en flisebaseret brugergrænse (UI), som giver dig mulighed for nemt at organisere og åbne Windows apps i startskærmen. Den kommer også med følgende funktion, som du kan bruge mens du arbejder på din ASUS tablet. Startskærm Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto. Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og applikationer på et sted. Windows -apps Dette er apps, som er fastgjort til Startskærmen, og som vises i fliseformat, så du har let adgang til dem. BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft konto, før de kan startes. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 49

50 Hotspots Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og få adgang til indstillingerne på din ASUS tablet. Funktionerne på disse hotspots kan aktiveres med berøringspladen. Hotspots på en åben app Hotspots på startskærmen 50 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

51 Hotspot øverst venstre hjørne nederst venstre hjørne Handling Hold musemarkøren over øverste venstre hjørne og klik på den seneste apps miniaturebillede for at vende tilbage til app'en. Hvis du startede mere end en app, kan du rulle ned for at vise alle åbne apps. Fra en kørende apps skærm: Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne, og tryk på til startskærmen. for at vende tilbage BEMÆRK: Du kan også trykke på Windowstasten på tastaturet for at gå tilbage til Startskærmen. Fra startskærmen: Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne, og tryk på for at vende tilbage til appen. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 51

52 Hotspot øverste kant Handling Hold musemarkøren over øverste kant, indtil den ændre sig til et hånd-ikon. Træk-og-slip app'en til den nye placering. BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer kun på en kørende app, eller når vil bruge Snap-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til Snap-funktionen under Sådan arbejder du med Windows apps. øverste og nederste højre hjørne Hold musemarkøren over øverste eller nederste højre hjørne for at starte Charms bar (Symbollinjen). 52 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

53 Start-knappen I Windows 8.1 findes knappen Start, der bruges til at skifte mellem de to seneste apps, du har åbnet. Startknappen kan findes på startskærmen, på skrivebordet, samt i alle andre apps, der er åben på skærmen. Startknappen på startskærmen BEMÆRK: Farven på startknappen afhænger af dine skærmindstillinger på din startskærm. For at se startknappen, skal du holde musemarkøren over det nederste venstre hjørne på startskærmen, eller på en åben app. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 53

54 Startknappen på skrivebordet Indholdsmenuen Hvis Start-knappen holdes nede, vises indholdsmenuen som en kasse fyldt med hurtig-adgang til nogle af programmerne i Windows 8.1. I menuen på din ASUS tablet finder man også følgende nedlukningsmuligheder. Log af, dvale, luk ned, genstart. 54 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

55 Tilpasning af startskærmen I Windows 8.1 kan du også tilpasse startskærmen, så du kan starte direkte på skrivebordet, og arrangere dine apps på skærmen. Sådan tilpasses indstillingerne for startsskærmen: 1. Starter skrivebordet eller 2. For at åbne et pop-op-vindue, skal du højreklikke et sted på proceslinjen, undtagen på startknappen. 3. Tryk på Properties (Egenskaber), vælg fanen Navigation (Navigation), og afkryds de ønskede valg under Navigation og startskærmen. 4. Tryk på Apply (Anvend) for, at gemme og afslutte. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 55

56 Sådan arbejder du med Windows-apps Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din ASUS tablet, til at starte, tilpasse og lukke dine apps. Sådan starter du apps Tryk på en app for at starte den. Hold musemarkøren over app'en, og klik med musen eller tryk én gang, for at starte den. Tryk to gange på og brug så piltasterne til at kikke igennem applikationerne. Tryk på starte en app. for at Tilpasse apps Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra Startskærmen på følgende måde: Flytte apps Tryk og hold på app'ens flise og træk den til dens nye position. Dobbelttryk på app'en og trække og slip den på det ønskede sted. 56 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

57 Ændre størrelse på apps Tryk og hold ned på appen for at aktivere dens tilpasningslinje. Tryk derefter på og vælg størrelsen på app-feltet. Højreklik på appen for at åbne dens tilpasningslinje. Tryk/klik derefter på og vælg størrelsen på appfeltet. Frigive apps Tryk og hold ned på appen for at aktivere dens tilpasningslinje. Tryk derefter på for at frigive en app. Højreklik på app en for at åbne dens tilpasningslinje, og tryk/klik herefter på. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 57

58 Sådan lukker du apps Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den. 1. Flyt musemarkøren op foroven på den åbne app, og vent herefter til at markøren ændes til et håndikon. 2. Træk-og-slip app en til den nederste kant på skærmen, for at lukke den. I det åbne app-vindue, skal du trykke på. 58 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

59 Få adgang til Apps-skærmen Bortset fra de apps, der allerede er fastgjort til Startskærmen, kan du også åbne andre programmer via Apps-skærmen. BEMÆRK: De faktiske app på skærmen kan variere, afhængig af din model. Følgende skærmbilledet er kun til reference. Åbne Apps-skærmen Åbn startskærmen på app en med berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din ASUS tablet. Stryg opad på startskærmen. På startskærmen skal du klikke på. På startskærmen skal du trykke på og derefter på. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 59

60 Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen Du kan fastgøre flere apps til startskærmen ved hjælp af berøringsskærmen eller pegefeltet. 1. Sådan starter du skærmen Alle apps 2. Tryk og hold ned på den app, du vil fastgøre på startskærmen, for at aktivere tilpasningslinjen. Når tilpasningslinjen er aktiveret kan du trykke på flere apps for at fastgøre dem på startskærmen. 3. Tryk på for at fastgøre den valgte app til Startskærmen. 1. Sådan starter du skærmen Alle apps 2. Højreklik på appsene du ønsker at føje til startskærmen. 3. Tryk på ikonet, for at fastgøre de valgte app til startskærmen. 60 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

61 Charms bar Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre side af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din ASUS tablet. Symbollinjen E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 61

62 Sådan starter du symbollinjen BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når du bruger den for første gang. Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet til at åbne for amuletterne. Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Charms bar (Symbollinjen). Flyt musemarkøren til det øverste venstre eller højre hjørne på skærmen. Tryk på 62 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

63 Inde i Charms bar Search (Søg) Dette værktøj giver dig mulighed for, at søge efter filer, applikationer og programmer på din ASUS tablet Share (Del) Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og . Start (i gang) Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen. Devices (Enheder) Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele filer med enheder, som er sluttet til din ASUS tablet, så som en ekstern skærm eller en printer. Settings (Indstillinger) Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne dine pcindstillinger på din ASUS tablet. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 63

64 Snap-funktionen Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps. VIGTIGT! Sørg for at ASUS tablet ens skærmopløsning er på mindst x 768 pixels, før du bruger Snap-funktionen. Snap-linje 64 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

65 Sådan bruges Snap Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din ASUS tablet til at åbne og bruge Snap. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Tryk og hold på app ens øverste del og træk den til venstre eller højre side af skærmen, indtil Snaplinjen vises. 3. Start en anden app. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm. 3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app'en til venstre eller højre side af skærmpanelet. 4. Start en anden app. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Tryk på, og brug højre og venstre piltaster til af flytte appen til højre og venstre. 3. Start en anden app. Denne app placeres automatisk på det tomme skærmområde. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 65

66 Andre tastaturgenveje Med tastaturet kan du også bruge følgende genveje til at starte applikationer og navigere i Windows 8.1. \ Skifter imellem startskærmen og den seneste kørende app Starter skrivebordet Starter vinduet This PC (Denne pc) fra skrivebordet Åbner File (Fil) under amuletten Search (Søg) Åbner ruden Share (Del) Åbner ruden Settings (Indstillinger) Åbner ruden Devices (Enheder) Aktiverer låseskærmen Minimer det åbne vindue 66 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

67 Start skærmen Project (Fremvis) Åbner Everywhere (Overalt) under amuletten Search (Søg) Åbner vinduet Run (Kør) Åbner Ease of Access Center (Øget tilgængelighed) Åbner Settings (Indstillinger) under amuletten Search (Søg) Åbner menuen i startknappen Starter forstørrelsesikonet og zoomer ind på skærmen Zoom ud af skærmen Åbner Narrator Settings (Indstillinger for Oplæser) E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 67

68 Tilslutning til trådløse netværk Wi-Fi-tilslutning Send s, gå på nettet og del dine applikationer via sociale netværk med Wi-Fi-forbindelsen på din ASUS tablet. VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du vil aktivere Wi-Fi-funktionen på ASUS tablet en. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual. Sådan aktiverer du Wi-Fi Du kan aktiverer Wi-Fi på din ASUS tablet ved, at gøre følgende: 1. Åbn Charms bar. 2. Tryk på og på. 3. Vælg et adgangspunkt på listen over tilgængelige Wi-Fi-forbindelser. 4. Tryk på Connect (Forbind) for at starte netværksforbindelsen. BEMÆRK: Du vil muligvis blive bedt om, at indtaste en sikkerhedsnøgle for at aktiverer Wi-Fi-forbindelsen. 5. Hvis du ønsker at dele ting mellem din notebookpc and andre trådløse systemer, skal du vælge Yes (Ja). Tryk på No (Nej), hvis du ikke ønsker at slå delefunktionen til. 68 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

69 Bluetooth Brug Bluetooth til at gøre det lettere at overføre data trådløst til og fra andre Bluetooth-enheder. VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du vil aktivere Bluetooth-funktionen på ASUS tablet en. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual. Parring med andre Bluetooth-enheder Du skal parre ASUS tablet en med andre Bluetooth-enheder for at kunne overføre data. Dette gør du med touchpad'en på følgende måde: 1. Åbn Charms bar. 2. Tryk på og så på Change PC Settings (Skift PC-indstillinger). 3. Under PC Settings (PC-indstillinger) vælger du Devices (Enheder), trykker på Add a Device (Tilføj en enhed) for at søge efter Bluetooth-enheder. 4. Vælg en enhed fra listen. Sammenlign adgangskoden på ASUS tablet en med adgangskoden, der er sendt til den valgte enhed. Hvis de er ens, trykker du på Yes (Ja) for at parre ASUS tablet en med enheden. BEMÆRK: Ved nogle bluetooth-enheder bliver du muligvis bedt om at indtaste adgangskoden fra ASUS tablet en. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 69

70 Flyfunktion Airplane mode (Flytilstand) deaktiverer trådløs kommunikation, hvorved du kan bruge ASUS tablet en, når du flyver. Slå Flytilstand til 1. Åbn Charms bar. eller 2. Tryk på og på. 3. Flyt skyderen til højre for at slå Flytilstand til. Tryk på f2. Slå Flytilstand fra 1. Åbn Charms bar. eller 2. Tryk på og på. 3. Flyt skyderen til venstre for at slå Flytilstand fra. Tryk på f2. BEMÆRK: Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din ASUS tablet på flyet. 70 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

71 Tilslutning til netværk via kabel Du kan også tilslutte til netværk via kabel, som f.eks. lokalnetværk og bredbåndsforbindelser til Internet, med ASUS tablet ens LAN-port. BEMÆRK: Kontakt din netværksudbyder (ISP) for oplysninger om, eller din netværksadministrator for hjælp med, at konfigurere din Internetforbindelse. For at konfigurere dine indstillinger henvises til følgende procedurer. VIGTIGT! Sørg for at netværkskablet er tilsluttet ASUS tablet ens LANport og et lokalnetværk, før du udfører følgende. Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse 1. Start Desktop (Skrivebord). 2. Højreklik fra Windows opgavebjælken på netværksikonet og tryk på Open Network and Sharing Center (Åbn Netværks- og delingscenter). 3. I vinduet Network and Sharing Center (Netværksog delingscenter) trykker du på Change adapter settings (Rediger indstillinger for netværkskort). 4. Højreklik på dit LAN og vælg Properties (Egenskaber). 5. Tryk på Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internetprotokol version 4(TCP/IPv4)) og tryk på Properties (Egenskaber). E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 71

72 6. Tryk på Obtain an IP address automatically (Få en IP-adresse automatisk) og tryk på OK. BEMÆRK: Fortsæt til de næste trin, hvis du bruger en PPPoE-forbindelse. 7. Vend tilbage til vinduet Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) og tryk på Set up a new connection or network (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk). 8. Vælg Connect to the Internet (Opret forbindelse til internettet) og klik på Next (Næste). 9. Tryk på Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE). 10. Indtast dit brugernavn, adgangskode og forbindelsesnavn og tryk på Connect (Opret forbindelse). 11. Tryk på Close (Luk) for at afslutte konfigurationen. 12. Tryk på på opgavebjælken og tryk på den forbindelse, du netop har oprettet. 13. Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk på Connect (Opret forbindelse) for at oprette forbindelse til Internettet. Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse 1. Gentag trinene 1-5 under Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse). 2 Tryk på Use the following IP address (Brug den følgende IP-adresse). 3. Indtast IP-adressen, undernetmasken og standard gateway fra din internetudbyder. 4. Du kan eventuelt også indtaste den foretrukne DNS serveradresse og alternative DNS serveradresse og trykke på OK. 72 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

73 Sådan slukker du for ASUS tablet en Du kan slukke for ASUS tablet en på en af følgende måder: Tryk på på Charms bar (symbollinjen), eller og tryk herefter på > Shut down (Luk ned) for at lukke ned på normal vis. Fra log-in-skærmen trykker du på > Shut down (Luk ned). Du kan også slukke for din ASUS tablet via skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte skrivebordet og tryk herefter på alt + f4 for, at åbne nedlukningsvinduet. Vælg Shut Down (Luk ned) på rullelisten, og klik herefter på OK. Hvis ASUS tablet en ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek., indtil den slukker. Sådan sætter du ASUS tablet en til at slumre For at sætte ASUS tablet en til at slumre, skal du trykke på tænd/slukknappen én gang. Du kan også sætte din ASUS tablet til, at dvale via skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte skrivebordet og tryk herefter på alt + f4 for, at åbne nedlukningsvinduet. Vælg Sleep (Dvale) på rullelisten, og klik herefter på OK. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 73

74 Windows 8.1 låseskærm Låseskærmen i Windows 8.1 vises, når du tænder din ASUS tablet fra dvale- eller slumretilstand. Den vises også, når du låser eller låser Windows 8.1 op. Låseskærmen kan bruges til at indstille hvordan og hvem, der kan få adgang til dit operativsystem. Det er staidg muligt at ændre baggrunden, og åbne nogle af dine apps, selvom din ASUS tablet er låst. Sådan fortsætter du fra låseskærmen 1. Fortsæt ved at trykke på touchpadden eller på en tast på tastaturet på din ASUS tablet. eller 2. (valgfrit) Hvis du har beskyttet din konto med en adgangskode, skal denne indtastes før du kan fortsætte til startskærmen. 74 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

75 Tilpasning af låseskærmen Du kan tilpasse din låseskærm, så den viser din foretrukne billeder, et lysbilledshow, app-opdateringer, og du kan få hurtig adgang til kameraet på din ASUS tablet. Du kan ændre indstillingerne i låseskærmen på følgende måde: Valg af billede 1. Åbn amuletterne > Settings (Indstillinger). 2. Vælg Change PC Settings (Skift pcindstillinger) > Lock screen (Låseskærm). 3. Under Lock screen preview (Vis låseskærm) skal du klikke på Browse (Gennemse), for at vælge billedet du ønsker at bruge som baggrund på låseskærmen. Afspilning af et diasshow 1. Åbn amuletterne > Settings (Indstillinger). 2. Vælg Change PC Settings (Skift pcindstillinger) > Lock screen (Låseskærm). 3. Under Lock screen preview (Vis låseskærm), skal du stille knappen til Play a slide show on the lock screen (Afspil et diasshow på låseskærmen) på On (Til). 4. Rul ned for at tilpasse følgende indstillinger til diasshowet på låseskærmen: E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 75

76 Tilføjelse af app-opdateringer 1. Åbn amuletterne > Settings (Indstillinger). 2. Vælg Change PC Settings (Skift pcindstillinger) > Lock screen (Låseskærm). 3. Rul ned, indtil du ser menupunktet Lock screen apps (Apps til låseskærm). 4. Brug følgende indstillinger til at tilføje apps, hvis opdateringer, du gerne vil se på din låseskærm: Aktivering af pc-kameraet fra låseskærmen Åbn låseskærmen og svirp nedad for at åbne pc-kameraet, hvis du ønsker at bruge det. Følgende trin beskriver hvordan du slå denne funktion til: 1. Åbn amuletterne > Settings (Indstillinger). 2. Vælg Change PC Settings (Skift pcindstillinger) > Lock screen (Låseskærm). 3. Rul ned, indtil du ser menupunktet Camera (Kamera). 4. Stil knappen på On (Til). 76 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

77 Fejlfinding Ved at trykke på under POST får du adgang til Windows 8 fejlfindingsmulighederne, som indeholder følgende: Opdater din PC Nulstil din PC Avancerede indstillinger Refresh your PC (Opdater din PC) Brug Refresh your PC (Opdater din PC), hvis du vil opdatere systemet uden at miste dine filer eller programmer. Sådan får du adgang hertil under POST: 1. Genstart ASUS tablet en og tryk på under POST. 2. Vent på at Windows indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på Troubleshoot (Fejlfinding). 3. Tryk på Refresh your PC (Opdater din PC). 4. Læs på skærmen Refresh your PC (Opdater din PC) punkterne for at få mere at vide om funktionen, og tryk så på Next (Næste). 5. Tryk på den konto, du vil opdatere. 6. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på Continue (Fortsæt). 7. Tryk på Refresh (Opdater). VIGTIGT! Sørg for at ASUS tablet en er sluttet til stikkontakten, før du opdaterer systemet. E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 77

78 Reset your PC (Nulstil din PC) VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine data, før du bruger denne mulighed. Brug Reset your PC (Nulstil din PC) for at gendanne ASUS tablet en til standardindstillingerne. Sådan får du adgang hertil under POST: 1. Genstart ASUS tablet en og tryk på under POST. 2. Vent på at Windows indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på Troubleshoot (Fejlfinding). 3. Tryk på Reset your PC. (Nulstil din PC). 4. Læs på skærmen Reset your PC (Nulstil din PC) punkterne for at få mere at vide om funktionen, og tryk så på Next (Næste). 5. Tryk på den ønskede nulstillingsmulighed: Just remove my files (Fjern kun mine filer) eller Fully clean the drive (Ryd drevet helt). 6. Tryk på Reset (Nulstil). VIGTIGT! Sørg for at ASUS tablet en er sluttet til stikkontakten, før du nulstiller systemet. 78 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

79 Advanced options (Avancerede indstillinger) Brug Advanced options (Avancerede indstillinger) til at udføre yderligere fejlfindingshandlinger på ASUS tablet en. Sådan får du adgang hertil under POST: 1. Genstart ASUS tablet en og tryk på under POST. 2. Vent på at Windows indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på Troubleshoot (Fejlfinding). 3. Tryk på Advanced options (Avancerede indstillinger). 4. Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede indstillinger) den fejlfindingsmulighed, du vil udføre. 5. Følg de efterfølgende trin for at udføre processen. Sådan bruges System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning) Under Advanced options (Avancerede indstillinger) kan du bruge System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning) til at genoprette systemet ved hjælp af en særlig afbildningsfil. Sådan får du adgang hertil under POST: 1. Genstart ASUS tablet en og tryk på under POST. 2. Vent på at Windows indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på Troubleshoot (Fejlfinding). 3. Tryk på Advanced options (Avancerede indstillinger). E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock 79

80 4. Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede indstillinger) System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning). 5. Vælg en konto, som du vil genoprette med en systemafbildningsfil. 6. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på Continue (Fortsæt). 7. Vælg Use the latest available system image (recommended) (Anvend den senest tilgængelige systemafbildning (anbefales)) og tryk på then tap Next (Næste). Du kan også vælge Select a system image (Vælg en systemafbildning), hvis systemafbildningen ligger på en ekstern enhed eller dvd. 8. Følg de efterfølgende trin for at udføre processen for genoprettelse af systemafbildning. BEMÆRK: Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere systemet jævnligt for at undgå datatab, hvis ASUS tablet en ikke fungerer. 80 E-vejledning til ASUS tablet og ASUS mobildock

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14 model: X453MA serie 15 model: X553MA serie DA8770 Første udgave Februar 2014 Notebook PC E-Manual 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri,

Læs mere

ASUS Transformer Book. E-manual

ASUS Transformer Book. E-manual ASUS Transformer Book E-manual DA8378 Maj 2013 Tredje udgave Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Notebook PC. E-Manual

Notebook PC. E-Manual Notebook PC E-Manual DA8279 Juni 2013 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien DA10189 Første udgave Marts 2015 Mini Desktop PC Brugervejledning E510-serien OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Brugsanvisning ET2325I

Brugsanvisning ET2325I Brugsanvisning ET2325I DA10106b Første udgave Januar 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips.

Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips. Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips. Windows 8 er ankommet, og du er måske allerede i gang med at prøve det. Hvis du er vant til Windows 7, XP eller Vista, har du sikkert

Læs mere

KynectTAB 32013G. Brugervejledning

KynectTAB 32013G. Brugervejledning Brugervejledning 1 Velkommen Vigtige oplysninger Knapper og funktioner I. Kom i gang 1.1 Tænd og sluk din KynectTAB 1.1.1 Tænd din KynectTAB 1.1.2 Sluk din KynectTAB 1.2 Dvaletilstand 1.3 Forbinde til

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Quick Start til WiFi Smartpen

Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye WiFi Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye WiFi Smartpen er det vigtigt, at du

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere