Grundlæggende brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende brugsanvisning"

Transkript

1 Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service. Registrer dit produkt online på Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Software- og netværksbrugsanvisning Web Connect vejledning AirPrint vejledning Google Cloud Print vejledning Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger. Gør dig bekendt med de grundlæggende fax-, kopierings- og scanningsfunktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding. Gør dig bekendt med avancerede funktioner: Fax, kopiering, sikkerhedsfunktioner, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Denne brugsanvisning indeholder vejledning i scanning, udskrivning, PC-Fax og andre funktioner, der kan udføres ved at slutte Brother-maskinen til en computer. Du kan også finde nyttige oplysninger om brugen af Brother ControlCenterhjælpeprogrammet, brug af maskinen i et netværksmiljø og hyppigt anvendte udtryk. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om at få adgang til internettjenester fra Brother-maskinen samt at hente billeder, udskrive data og overføre filer direkte til internettjenesterne. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iphone, ipod touch, ipad eller andre ios-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print -tjenester til udskrivning via internettet. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk. Trykt / i kassen Trykt / i kassen Trykt / i kassen 1 PDF-fil / cd-rom HTML-fil / cd-rom PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 1 Dette kan variere afhængigt af landet. 2 Besøg os på i

4 Indholdsfortegnelse (Grundlæggende brugsanvisning) 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen...1 Symboler og regler, der bruges i dokumentationen...1 Adgang til Brother-hjælpeprogrammer (Windows 8)...1 Adgang til Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning...2 Visning af brugsanvisninger...2 Sådan får du adgang til brugsanvisninger til avancerede funktioner...4 Adgang til Brother Support (Windows )...4 Adgang til Brother Support (Macintosh)...5 Kontrolpaneloversigt...6 Indikationer på displayet...8 Grundlæggende funktioner...8 Lydstyrkeindstillinger...9 Ringelydstyrke...9 Bipperlydstyrke...10 Højttalervolumen...10 Display...10 Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke Ilægning af papir 11 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier...11 Ilægning af konvolutter...13 Område, der ikke kan udskrives...16 Papirindstillinger...17 Papirtype...17 Papirstørrelse...17 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier...18 Anbefalede udskriftsmedier...18 Håndtering og brug af udskriftsmedier...18 Valg af det rigtige udskriftsmedie Ilægning af dokumenter 21 Sådan ilægges dokumenter...21 Brug af ADF'en...21 Brug af scannerglaspladen...22 Ikke-scanbart område...23 ii

5 4 Afsendelse af en faxmeddelelse 24 Afsendelse af en faxmeddelelse...24 Stop faxafsendelse...25 Indstilling af scannerglaspladens størrelse til faxafsendelse...25 Farvefaxtransmission...25 Annullering af en fax, der er i gang...26 Transmissionsbekræftelsesrapport Modtagelse af en faxmeddelelse 27 Modtagefunktioner...27 Vælge modtagefunktion...27 Brug af modtagefunktioner...29 Kun fax...29 Fax/Telefon...29 Manuel...29 Ekstern telefonsvarer...29 Indstillinger i modtagefunktion...30 Forsinket opkald...30 F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion)...30 Faxregistrering Telefon og eksterne enheder 32 Telefonbetjening...32 Fax/Tlf-tilstand...32 Nummervisning...32 Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning...33 Slå nummerbestemt ringning fra...33 Telefontjenester...34 Indstilling af telefonlinjetype...34 IP-telefoni (VoIP)...35 Tilslutning af en ekstern telefonsvarer...36 Indstillinger for forbindelse...37 Indspilning af en udgående meddelelse (OGM) på en ekstern telefonsvarer...37 Multi-linjetilslutninger...37 Eksterne telefoner og ekstratelefoner...38 Tilslutning af en ekstern telefon eller en ekstratelefon...38 Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner...38 Brug af fjernkoder...39 iii

6 7 Opkald til og lagring af numre 40 Sådan kalder du op...40 Manuelt opkald...40 Hurtigopkald...40 Faxgenopkald...41 Yderligere opkaldsfunktioner...41 Udgående opkaldshistorik...41 Nummervisningshistorik...42 Lagring af numre...43 Lagring af en pause...43 Lagring af hurtigopkaldsnumre...43 Ændring eller sletning af hurtigopkaldsnavne eller -numre Kopiering 45 Sådan kopierer du...45 Stop af kopiering...45 Kopiindstillinger...46 Papirtype...46 Papirstørrelse Udskrivning fra en computer 47 Udskrivning af et dokument Scanning til en computer 48 Før scanning...48 Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows )...49 Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning...52 Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af kontrolpanelet...54 A Rutinemæssig vedligeholdelse 55 Udskiftning af blækpatronerne...55 Rengøring og kontrol af maskinen...58 Rengøring af scannerglaspladen...58 Rensning af printhovedet...59 Kontrol af udskriftskvaliteten...59 Kontrol af udskriftsjusteringen...60 Indstilling af dato og klokkeslæt...61 iv

7 B Fejlfinding 62 Identifikation af problem...62 Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser...64 Fejlanimationer...73 Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport...73 Dokumentstop...74 Printerstop eller papirstop...76 Hvis du har problemer med maskinen...82 Opkaldstoneregistrering...93 Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)...93 Maskininformation...94 Aflæsning af serienummeret...94 Kontrol af firmwareversionen...94 Nulstillingsfunktioner...94 Sådan nulstiller du maskinen...95 C Indstillings- og funktionstabeller 96 Brug af indstillingstabellerne...96 Menutabel...97 Indtastning af tekst Indsættelse af mellemrum Rettelser Gentagelse af bogstaver Specialtegn og symboler D Specifikationer 118 Generelt Udskriftsmedie Fax Kopiering Scanner Printer Tilslutninger Netværk Computerkrav Forbrugsstoffer E Indeks 129 v

8 Indholdsfortegnelse (Udvidet brugsanvisning) Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner og betjening. Du kan læse Udvidet brugsanvisning fra cd-rom en. 1 Generel opsætning Hukommelseslagring Automatisk sommertid (MFC-modeller) Dvaletilstand Auto-sluk (DCP-model) Display Funktionstimer (MFC-modeller) 7 Kopiering A Kopiindstillinger Rutinemæssig vedligeholdelse Rengøring og kontrol af maskinen Pakning og forsendelse af maskinen 2 Sikkerhedsfunktioner (MFC-modeller) TX-lås 3 Afsendelse af en faxmeddelelse (MFC-modeller) Yderligere afsendelsesindstillinger Ekstra afsendelsesfunktioner 4 Modtagelse af faxmeddelelser (MFC-modeller) Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid) Ekstra modtagefunktioner 5 Opkald til og lagring af numre (MFC-modeller) Telefonbetjening Ekstra opkaldsfunktioner Andre måder at lagre numre på 6 Udskrivning af rapporter Faxrapporter (MFC-modeller) Rapporter B C Ordliste Indeks vi

9 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen 1 Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine. Symboler og regler, der bruges i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift angiver specifikke knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. ADVARSEL ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. VIGTIGT! VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Adgang til Brotherhjælpeprogrammer (Windows 8) 1 Hvis du bruger en pc eller tablet, der kører Windows 8, kan du foretage dine valg enten ved at trykke på skærmen eller ved at klikke med musen. Når printerdriveren er installeret, vises (Brother Utilities (Brotherhjælpeprogrammer)) både på Start-skærmen og på skrivebordet. a Tryk eller klik på Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer) på Startskærmen eller på skrivebordet. 1 1

10 Kapitel 1 b Vælg din maskine. Visning af brugsanvisninger 1 (Windows ) 1 (Windows XP/Windows Vista /Windows 7/ Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2) For at se dokumentationen fra (Start), Alle programmer skal du vælge Brother, MFC-XXXX (hvor XXXX er navnet på din model) i programlisten og derefter vælge Brugsanvisninger. (Windows 8/Windows Server 2012) c Vælg den funktion, du vil bruge. Adgang til Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning 1 Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, f.eks. brugen af de avancerede funktioner til fax, kopiering, printeren, scanneren, PC-Fax og netværksfunktioner. Når du er klar til at få mere detaljerede oplysninger om disse funktioner, kan du læse Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning i HTML-format; disse ligger på cd-rom'en. Klik på (Brother Utilities (Brotherhjælpeprogrammer)), og klik derefter i rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis den ikke allerede er valgt). Klik på Support i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på Brugsanvisninger. Hvis du ikke har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen på cd-rom'en ved at følge vejledningen: a Tænd din pc. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet. BEMÆRK Hvis Brother-skærmen ikke vises, skal du gå til Computer eller Denne computer. (For Windows 8 og Windows Server 2012: Klik på (Stifinder) i proceslinjen, og gå derefter til Computer). Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, og dobbeltklik derefter på start.exe. b Klik på det relevante modelnavn, hvis skærmen med modelnavne vises. 2

11 Generelle oplysninger c Klik på dit sprog, hvis sprogskærmen vises. Cd-rom'ens Hovedmenu vises. d Klik på Brugsanvisninger. e Klik på PDF/HTML-dokumenter. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises. (Macintosh) 1 a Tænd din Macintosh. Sæt Brother-cdrom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises. e Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises. Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Software- og netværksbrugsanvisning Scan ControlCenter Brugsanvisninger til Nuance PaperPort 12SE (Windows ) De komplette brugsanvisninger til Nuance PaperPort 12SE kan ses fra Hjælp i programmet PaperPort 12SE. Brugsanvisning til Presto! PageManager (Macintosh) BEMÆRK Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se Adgang til Brother Support (Macintosh) uu side 5 for at få flere oplysninger. 1 Den komplette brugsanvisning til Presto! PageManager kan ses fra Hjælp i programmet Presto! PageManager. b Dobbeltklik på ikonet Brugsanvisninger. c Vælg om nødvendigt din model og dit sprog. d Klik på Brugsanvisninger. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. Sådan finder du vejledning til netværksopsætning 1 Din maskine kan sluttes til et trådløst netværk. Instruktioner til grundlæggende opsætning (uu Hurtig installationsvejledning). Hvis det trådløse accesspoint eller routeren understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS (uu Hurtig installationsvejledning). Nærmere oplysninger om netværksopsætning (uu Software- og netværksbrugsanvisning). 3

12 Kapitel 1 Sådan får du adgang til brugsanvisninger til avancerede funktioner 1 Du kan se og hente disse brugsanvisninger fra Brother Solutions Center på adressen: Klik på Manualer på siden med din model for at hente dokumentationen. Adgang til Brother Support (Windows ) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en. Klik på Brother support i Hovedmenu. Følgende skærmbillede vises: Web Connect vejledning 1 Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om at få adgang til internettjenester fra Brother-maskinen samt at hente billeder, udskrive data og overføre filer direkte til internettjenesterne. AirPrint vejledning 1 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iphone, ipod touch, ipad eller andre ios-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver. Google Cloud Print vejledning 1 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print tjenester til udskrivning via internettet. Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan 1 Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk. Du får adgang til vores hjemmeside (http://www.brother.com/) ved at klikke på Brothers hjemmeside. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. Gå til Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/), og klik på Brother CreativeCenter for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives. Hvis du vil tilbage til hovedmenuen, skal du klikke på Tilbage, eller hvis du er færdig, skal du klikke på Afslut. 4

13 Generelle oplysninger Adgang til Brother Support (Macintosh) 1 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en. Dobbeltklik på Brother support-ikonet. Følgende skærmbillede vises: For at downloade og installere Presto! PageManager skal du klikke på Presto! PageManager. For at få adgang til siden Brother Web Connect skal du klikke på Brother Web Connect. For at registrere din maskine fra Brothers produktregistreringsside (http://www.brother.com/registration/) skal du klikke på Online-registrering. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. 5

14 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt Display (LCD) Viser meddelelser på displayet som en hjælp til at konfigurere og bruge maskinen. 2 Funktionstaster: FAX Giver adgang til faxfunktionen. SCAN Giver adgang til scannefunktionen. COPY Giver adgang til kopifunktionen. WEB Du kan oprette forbindelse fra Brothermaskinen til en internettjeneste. uu Web Connect vejledning for at få flere oplysninger. 3 Telefontaster: Redial/Pause Genopkalder de sidste 30 opkaldte numre. Den indsætter desuden en pause, når der foretages opkald. Tel/R Denne tast bruges til at føre en telefonsamtale efter besvarelse med det eksterne rør under F/T-ringning (hurtig dobbeltringning). Du kan desuden bruge denne tast til at få adgang til en bylinje eller til at viderestille et opkald til et andet lokalnummer, når du er sluttet til et PBX. 4 Starttaster: Mono Start Bruges til at sende faxmeddelelser eller tage kopier i sort-hvid. Bruges desuden til at starte en scanningsfunktion (i farve eller sort-hvid afhængig af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). Colour Start Bruges til at sende faxmeddelelser eller tage kopier i fuld farve. Bruges desuden til at starte en scanningsfunktion (i farve eller sort-hvid afhængig af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). 6

15 Generelle oplysninger Tænd-/sluk-knap Tryk på for at tænde maskinen. Tryk på, og hold den nede for at slukke maskinen. Displayet viser Lukker ned, og det forbliver tændt i et par sekunder, før det slukker. Hvis du har tilsluttet en ekstern telefon eller en telefonsvarer, er den altid tilgængelig. Hvis du slukker maskinen ved hjælp af, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Din maskine bør altid være tilsluttet strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet. 6 Stop/Exit 3 4 Stopper en funktion eller afslutter menuen. 7 Opkaldstastatur Brug disse taster til at kalde op til telefon- og faxnumre og som tastatur til at indtaste oplysninger i maskinen. 8 Menutaster: d c Når maskinen er inaktiv, kan du trykke på disse taster for at justere ringelydstyrken. Bruges til at lagre, søge efter og ringe til numre i hukommelsen. d eller c Tryk på d eller c for at flytte det markerede område til venstre eller højre på displayet. a eller b Tryk på a eller b for at bladre gennem menuerne og funktionerne. Menu Åbner hovedmenuen. Clear Tryk for at slette tegn eller gå tilbage til det foregående menuniveau. OK Bruges til at vælge en indstilling. 7

16 Kapitel 1 Indikationer på displayet 1 Displayet viser maskinens status, når maskinen er inaktiv. 4 1 Grundlæggende funktioner 1 De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel er modtagefunktionen ændret fra Kun fax til Fax/Tlf. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax Status for den trådløse forbindelse Et fjerde niveau på displayet i Klar-tilstand viser den aktuelle trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse. c Tryk på a eller b for at vælge Modtageindst. 0 Maks. 2 Modtagefunktion Se den aktuelle modtagefunktion: Fax (Kun fax) F/T (Fax/Tlf.) TAD (Ekstern telefonsvarer) Man (Manuel) BEMÆRK Hvis funktionen Nummerbestemt ringning er aktiveret, viser touchscreen'en N/R. Nærmere oplysninger findes i Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning uu side 33. d Tryk på a eller b for at vælge Svar mode. 3 Blæk Se den resterende blækmængde. Når blækpatronen er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises fejlikonet for den pågældende farve blæk. uu Udvidet brugsanvisning: Kontrol af blækmængden for at få flere oplysninger. 4 Faxmeddelelser i hukommelsen Du kan se, hvor mange modtagne faxmeddelelser der er i hukommelsen. 8

17 Generelle oplysninger e Tryk på a eller b for at vælge Fax/Tlf. Lydstyrkeindstillinger 1 Ringelydstyrke 1 1 Du kan se den aktuelle indstilling på displayet: Du kan vælge fra en række ringelydstyrker fra Høj til Fra. Tryk på d eller c, når maskinen er inaktiv, for at justere lydstyrken. Displayet viser den aktuelle indstilling, og lydstyrken justeres til det næste niveau for hvert tryk på tasten. Maskinen bevarer den nye indstilling, indtil du ændrer den. Du kan også justere lydstyrken via menuen ved at følge vejledningen: BEMÆRK Tryk på Clear for at vende tilbage til det foregående niveau. f Tryk på Stop/Exit. Indstilling af ringelydstyrke 1 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Volume. d Tryk på a eller b for at vælge Ring. e Tryk på a eller b for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. 9

18 Kapitel 1 Bipperlydstyrke 1 Når bipperen er slået til, udsender maskinen en lyd, når du trykker på en tast, hvis du laver en fejl, eller når du sender eller modtager en faxmeddelelse. Du kan vælge fra en række lydstyrkeniveauer. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Volume. d Tryk på a eller b for at vælge Bipper. e Tryk på a eller b for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. Højttalervolumen 1 Du kan vælge fra en række højttalervolumenniveauer. Display 1 Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke 1 Hvis du har vanskeligheder med at læse på displayet, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill. d Tryk på a eller b for at vælge Baggrundslys. e Tryk på a eller b for at vælge Lys, Med eller Mørk. f Tryk på Stop/Exit. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Volume. d Tryk på a eller b for at vælge Højttaler. e Tryk på a eller b for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. 10

19 2 Ilægning af papir 2 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier 2 Læg kun én type og størrelse papir i papirbakken ad gangen. (Se Valg af det rigtige udskriftsmedie uu side 20 for at få flere oplysninger om papirstørrelse, vægt og tykkelse). a Tag papirbakken helt ud af maskinen. b Løft outputpapirbakkens låg (1). 1 2 BEMÆRK Hvis papirholderflappen (1) er åben, skal den lukkes, og derefter skal papirstøtten lukkes (2). c Tryk og skub forsigtigt papirbreddestyret (1) og derefter papirlængdestyret (2), så de passer til papirets størrelse. Kontroller, at trekantsmærkerne (3) på papirbreddestyrene (1) og papirlængdestyret (2) står ud for mærkerne for den papirstørrelse du bruger Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen Papirstørrelse i menuen på maskinen. (Se Papirstørrelse uu side 17)

20 Kapitel 2 d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. BEMÆRK Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket. BEMÆRK Hvis du vil lægge mere papir i, før bakken er tom, skal du tage papiret ud af bakken og lægge det sammen med det ekstra papir. Luft altid papirstakken godt, før du lægger den i bakken. Hvis du lægger papir i uden at lufte stakken, kan maskinen fremføre flere sider. f Juster forsigtigt papirbreddestyrene (1), så de passer til papiret. Kontroller, at papirbreddestyrene er i let berøring med papirets sider. 1 e Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden opad og den øverste kant forrest. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken. g Luk outputpapirbakkens låg. VIGTIGT! Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer. 12

21 Ilægning af papir h Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen. Ilægning af konvolutter 2 Konvolutter 2 Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m 2. 2 Nogle konvolutter kræver, at margenindstillingerne i programmet konfigureres. Foretag en testudskrift først, før du udskriver adskillelige konvolutter. i Hold papirbakken på plads, træk papirstøtten (1) ud, til den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud. VIGTIGT! Brug IKKE nogen af følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer: Hvis de har en poset udformning. Hvis de har ruder. 2 Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift). Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer. 1 Hvis de er fortrykt på indersiden. Lim Dobbelt klap Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger. 13

22 Kapitel 2 Ilægning af konvolutter 2 a Tryk på konvolutternes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i. VIGTIGT! Hvis konvolutter fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirbakken ad gangen. b Læg konvolutterne i papirbakken med adressesiden nedad. Hvis konvolutklapperne sidder på den lange side, skal konvolutterne lægges i bakken med klappen på venstre side som vist i illustrationen. Tryk og skub forsigtigt til papirbreddestyret (1) og papirlængdestyret (2) så de passer til konvolutternes størrelse

23 Ilægning af papir Hvis du har problemer med at udskrive på konvolutter med klappen på den korte led, kan du prøve følgende: 2 a Åbn konvoluttens klap. b Læg konvolutten i papirbakken med adressesiden nedad og klappen placeret som vist i illustrationen. 2 c Vælg Roteret udskrift (Windows ) eller Omvendt sideretning (Macintosh) i printerdriverens dialogboks, og juster derefter størrelse og margen i dit program. (uu Software- og netværksbrugsanvisning). 15

24 Kapitel 2 Område, der ikke kan udskrives 2 Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene viser områder på papirark og konvolutter, der ikke kan udskrives. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen kant til kant er tilgængelig og slået til. (uu Software- og netværksbrugsanvisning). Papirark Konvolutter Top (1) Venstre (2) Bund (3) Højre (4) Enkeltark 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm Konvolutter 22 mm 3 mm 22 mm 3 mm BEMÆRK Funktionen kant til kant-udskrivning er ikke tilgængelig for konvolutter og 2-sidet udskrivning. 16

25 Ilægning af papir Papirindstillinger 2 Papirtype 2 Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Papirtype. d Tryk på a eller b for at vælge Alm. papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Andet glittet eller Transparent. e Tryk på Stop/Exit. BEMÆRK Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger transparenter eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. Papirstørrelse 2 Du kan bruge følgende papirstørrelser til kopiering: A4, A5, Foto (10 15 cm) og Letter. Du kan bruge de følgende papirstørrelser til udskrivning af faxmeddelelser: A4 og Letter. Når du ændrer størrelsen på det papir, du lægger i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen Papirstørrelse, så din maskine kan tilpasse sig en indkommende faxmeddelelse på siden. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Papirstørrelse. d Tryk på a eller b for at vælge A4, A5, 10x15cm eller Letter. e Tryk på Stop/Exit. 2 17

26 Kapitel 2 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier 2 Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen. Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, der lægges i bakken. Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, transparenter og konvolutter. Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder. De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother. Når du udskriver på inkjetpapir (coated papir), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen Grundlæggende i printerdriveren eller i maskinens menu til indstilling af papirtype. (Se Papirtype uu side 17). Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål. Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene. Anbefalede udskriftsmedier 2 Vi foreslår, at du bruger det Brother-papir, der er angivet i tabellen, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder. Vi anbefaler brug af 3M Transparency Film, når du udskriver på transparenter. Brother-papir Papirtype A4 Plain (Almindeligt) A4 Glossy Photo (Glittet foto) A4 Inkjet (Matte) cm Glossy Photo (Glittet foto) Element BP60PA BP71GA4 BP60MA BP71GP Håndtering og brug af udskriftsmedier 2 Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Undgå at berøre den skinnende (glittede) side af fotopapiret. Ilæg fotopapir med den blanke side vendende nedad. Undgå at berøre begge sider af transparentpapiret, da det let absorberer vand og sved, hvorved udskriftskvaliteten kan forringes. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning. 18

27 Ilægning af papir VIGTIGT! Brug IKKE følgende slags papir: Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir mm krøl eller mere kan forårsage papirstop. Meget skinnende eller struktureret papir Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning Papir med korte fibre Papirkapaciteten i outputpapirbakkens låg 2 Op til 50 ark 80 g/m 2 A4-papir. Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirbakkens låg én side ad gangen for at undgå udtværing. 19

28 Kapitel 2 Valg af det rigtige udskriftsmedie 2 Papirtype og -størrelse for hver funktion 2 Papirtype Papirstørrelse Brug af Fax Kopiering Printer Enkeltark A mm Ja Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja Ja Executive mm Ja A mm Ja Ja A mm Ja Kort Foto cm Ja Ja Foto 2L cm Ja Indekskort mm Ja Konvolutter C5 Konvolut mm Ja DL Konvolut mm Ja Com mm Ja Monarch mm Ja Transparenter A mm Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja A mm Ja Ja Papirvægt, tykkelse og kapacitet 2 1 Papirtype Vægt Tykkelse Antal ark Enkeltark Almindeligt 64 til 120 g/m 2 0,08 til 0,15 mm papir Inkjetpapir 64 til 200 g/m 2 0,08 til 0,25 mm 20 Glittet papir Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm 20 2 Kort Fotokort Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm 20 2 Indekskort Op til 120 g/m 2 Op til 0,15 mm 30 Konvolutter 80 til 95 g/m 2 Op til 0,52 mm 10 Transparenter 10 Op til 100 ark 80 g/m 2 papir. 2 BP71-papir (260 g/m 2 ) er specielt udviklet til Brothers inkjetmaskiner. 20

29 3 Ilægning af dokumenter 3 Sådan ilægges dokumenter 3 a Fold ADF-dokumentstøtten (1) ud. 1 Du kan sende en faxmeddelelse, tage kopier eller scanne fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) og fra scannerglaspladen. 3 Brug af ADF'en 3 ADF'en kan indeholde op til 20 sider og fremfører hvert ark enkeltvist. Brug papir inden for de størrelses- og vægtangivelser, der er vist i tabellen. Luft altid papiret, før du lægger det i ADF'en. Dokumentstørrelser og -vægt 3 Højde: 148 til 355,6 mm Bredde: 148 til 215,9 mm Vægt: 64 til 90 g/m 2 b Luft siderne godt. c Juster papirstyrene (1), så de passer til dokumenternes bredde. 1 Sådan ilægges dokumenter 3 VIGTIGT! Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres. Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, flænset, hæftet, forsynet med papirclips, limet eller forsynet med tape. Brug IKKE karton, avispapir eller stof. Kontroller, at dokumenter, der er skrevet med blæk eller redigeret med rettelak, er helt tørre. d Anbring dokumenterne med forsiden nedad og øverste kant forrest i ADF'en under styrene, så du kan mærke dem røre ved fremføringsrullerne. Displayet viser ADF klar. VIGTIGT! Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere. 21

30 Kapitel 3 e Luk ADF-dokumentstøtten, når du har brugt ADF'en. Tryk ned på den øverste venstre del af ADF-dokumentstøtten for at lukke den helt. b Anbring dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst. 1 Brug af scannerglaspladen 3 Du kan bruge scannerglaspladen til at sende faxmeddelelser, kopiere eller scanne en enkelt eller flere sider i en bog. 1 dokumentlåg Understøttede dokumentstørrelser 3 Højde: Bredde: Vægt: Op til 297 mm Op til 215,9 mm Op til 2 kg Sådan ilægges dokumenter 3 BEMÆRK Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom. a Løft dokumentlåget. c Luk dokumentlåget. VIGTIGT! Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det. 22

31 Ilægning af dokumenter Ikke-scanbart område 3 Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene viser de ikke-scanbare områder Brug af Dokumentstørrelse Top (1) Venstre (2) Bund (3) Højre (4) Fax A4 3 mm 3mm 1 Letter 4 mm Legal Kopiering Alle 3 mm 3 mm Scanning papirstørrelser 1 mm 1 mm 1 Det ikke-scanbare område er 1 mm, når du bruger ADF'en. 23

32 4 Afsendelse af en faxmeddelelse 4 Afsendelse af en faxmeddelelse 4 Følgende trin viser, hvordan du sender en faxmeddelelse. a Brug en af de følgende fremgangsmåder for at ilægge dit dokument: Anbring dokumentet i ADF'en med forsiden nedad. (Se Brug af ADF'en uu side 21). Læg dokumentet på scannerglaspladen med forsiden nedad. (Se Brug af scannerglaspladen uu side 22). BEMÆRK For at sende faxmeddelelser med flere sider i farve skal du bruge ADF'en. Hvis du sender en faxmeddelelse i sorthvid fra ADF'en, når hukommelsen er fuld, sendes den i realtid (direkte afsendelse). Du kan bruge scannerglaspladen til at faxe sider i en bog én side ad gangen. Dokumenterne kan være i op til A4- eller Letter-format. Da du kun kan scanne én side ad gangen er det nemmere at bruge ADF'en, hvis du sender et dokument på flere sider. b Tryk på Displayet viser: (FAX). c Du kan ændre følgende indstillinger for afsendelse af faxmeddelelser. Tryk på a eller b for at bladre gennem faxindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på OK og vælge din indstilling. (Grundlæggende brugsanvisning) Se side 25 til 26 for at få oplysninger om ændring af følgende indstillinger for faxmeddelelser. Scannerglasstørrelse Farvefaxtransmission Transmissionsbekræftelsesrapport (konfiguration) (Udvidet brugsanvisning) Oplysninger om mere avancerede funktioner til afsendelse af faxmeddelelser og indstillinger (uu Udvidet brugsanvisning: Afsendelse af en faxmeddelelse (MFCmodeller)). Kontrast Faxopløsning Angive nye standardindstillinger Fabriksnulstilling Faxafsendelse ved afslutning af en samtale Rundsendelse Realtidstransmission Oversøisk funktion Annullere ventende job d Indtast faxnummeret. Ved hjælp af opkaldstastaturet Ved hjælp af adressebogen Adressebog Ved hjælp af opkaldshistorikken Udgående opk. Samtale historik 24

33 Afsendelse af en faxmeddelelse e Tryk på Mono Start eller Colour Start. Afsendelse af en faxmeddelelse fra ADF'en 4 Maskinen begynder at scanne det dokument, der skal sendes. Afsendelse af en faxmeddelelse fra scannerglaspladen 4 Hvis du trykkede på Mono Start, begynder maskinen at scanne den første side. Gå til trin f. Hvis du trykkede på Colour Start, spørger displayet, om du vil sende en farvefaxmeddelelse. Tryk på 1 for at vælge Farvefax for at bekræfte. Maskinen begynder at scanne og sende dokumentet. f Når displayet viser Næste side?, skal du gøre et af følgende: For at sende en enkelt side skal du trykke på 2 for at vælge Nej(Send) (eller tryk på Mono Start igen). Maskinen begynder at sende dokumentet. For at sende mere end én side skal du trykke på 1 for at vælge Ja og gå til trin g. g Anbring næste side på scannerglaspladen. Maskinen begynder at scanne siden. (Gentag trin f og g for hver ekstra side). h Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på 2 eller Mono Start for at begynde at sende. Stop faxafsendelse 4 Tryk på Stop/Exit for at stoppe faxafsendelsen. Indstilling af scannerglaspladens størrelse til faxafsendelse 4 Når dokumenter er i Letter-format, skal du sætte scanningsformatet til Letter. Hvis du ikke gør det, vil der mangle noget i siden af faxmeddelelserne. a Ilæg dokumentet. b Tryk på (FAX). c Tryk på a eller b for at vælge Avancerede indst. d Tryk på a eller b for at vælge Glasscannestr. e Tryk på a eller b for at vælge A4 eller Letter. Tryk på OK, og tryk derefter på Clear. f Indtast faxnummeret. g Tryk på Mono Start eller Colour Start. BEMÆRK Du kan gemme de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standardindstillinger. (uu Udvidet brugsanvisning: Indstilling af dine ændringer som en ny standard). Denne indstilling kan kun bruges, når der sendes dokumenter vha. scannerglaspladen. Farvefaxtransmission 4 Din maskine kan sende en faxmeddelelse i farver til maskiner, der understøtter denne funktion. Farvefaxmeddelelser kan ikke gemmes i maskinens hukommelse. Når du sender en faxmeddelelse i farver, sender maskinen den i realtid (selvom Realtid TX er indstillet til Fra). 4 25

34 Kapitel 4 Annullering af en fax, der er i gang 4 Hvis du vil annullere en fax, mens maskinen scanner, kalder op eller sender, skal du trykke på Stop/Exit. Transmissionsbekræftelsesrapport 4 Du kan bruge transmissionsbekræftelsesrapporten som bevis på, at du har sendt en faxmeddelelse. Denne rapport angiver afsenders navn eller faxnummer, klokkeslæt og dato for transmissionen, transmissionens varighed, antal sendte sider, og om transmissionen lykkedes eller ej. Der er flere mulige indstillinger for transmissionsbekræftelsesrapporten: Til: Udskriver en rapport efter hver faxmeddelelse, du sender. Til+Image: Udskriver en rapport efter hver faxmeddelelse, du sender. En del af faxmeddelelsens første side er vist i rapporten. Fra: Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt pga. en transmissionsfejl. Fra er standardindstillingen. Fra+Image: Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl. En del af faxmeddelelsens første side er vist i rapporten. e Tryk på a eller b for at vælge Til, Til+Image, Fra eller Fra+Image. f Tryk på Stop/Exit. BEMÆRK Hvis du vælger Til+Image eller Fra+Image, vises billedet kun på transmissionsbekræftelsesrapporten, hvis Realtidstransmission er indstillet til Fra. Billedet vises ikke på rapporten, når du sender en farvefaxmeddelelse. (uu Udvidet brugsanvisning: Realtidstransmission). Hvis transmissionen lykkes, vises "OK" ud for "RESULT" på transmissionsbekræftelsesrapporten. Hvis transmissionen ikke lykkes, vises "FEJL" ud for "RESULT". a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Rapportindst. d Tryk på a eller b for at vælge Bekræftelse. 26

35 5 Modtagelse af en faxmeddelelse 5 Modtagefunktioner 5 Du skal vælge en modtagefunktion alt afhængigt af de eksterne enheder og telefontjenester, du har på linjen. Vælge modtagefunktion 5 Som standard modtager din maskine automatisk alle faxmeddelelser, der sendes til den. Diagrammet herunder hjælper dig med at vælge den korrekte modtagefunktion. Se Brug af modtagefunktioner uu side 29 for at få flere oplysninger om modtagefunktionerne. 5 Vil du bruge telefonfunktionerne på din maskine (hvis de findes) eller en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer, der er tilsluttet på samme linje maskinen? Ja Nej Bruger du en talemeddelelsesfunktion i en eksterne telefonsvarer? Nej Kun fax Ønsker du, at maskinen skal besvare fax- og telefonopkald automatisk? Følg vejledningen for at indstille modtagefunktionen: a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Modtageindst. d Tryk på a eller b for at vælge Svar mode. Nej Ja Ja Manuel Fax/Tlf Ekstratlf/Tad 27

36 Kapitel 5 BEMÆRK Hvis du ikke kan ændre modtagefunktionen, skal du sørge for, at funktionen Nummerbestemt ringning er indstillet til Fra. (Slå nummerbestemt ringning fra uu side 33) e Tryk på a eller b for at vælge Kun fax, Fax/Tlf, Ekstratlf/Tad eller Manuel. f Tryk på Stop/Exit. 28

37 Modtagelse af en faxmeddelelse Brug af modtagefunktioner 5 Nogle modtagefunktioner svarer automatisk (Kun fax og Fax/Tlf). Du kan evt. ændre det forsinkede opkald, før du bruger disse funktioner. (Se Forsinket opkald uu side 30). Kun fax 5 Funktionen Kun fax besvarer automatisk alle opkald som faxopkald. Fax/Telefon 5 Manuel 5 Manuel funktion slår alle automatiske svarfunktioner fra. Hvis du vil modtage en faxmeddelelse i Manuel funktion, skal du løfte røret på en ekstern telefon. Når du hører faxtoner (korte gentagne bip), skal du trykke på Mono Start eller Colour Start, og derefter trykke på 2 for at vælge Modtag. Du kan også bruge funktionen Faxregistrering til at modtage faxmeddelelser ved at løfte telefonrøret på samme linje som maskinen. (Se Faxregistrering uu side 31). 5 Fax/Tlf-funktionen hjælper dig med at håndtere indgående opkald ved at genkende, om de er faxmeddelelser eller samtaleopkald, og håndtere dem på en af følgende måder: Faxmeddelelser modtages automatisk. Samtaleopkald starter F/T-ringningen for at fortælle, at du skal svare på opkaldet. F/T-ringning er en hurtig dobbeltringning, som din maskine foretager. Se F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion) uu side 30 og Forsinket opkald uu side 30, hvis du bruger Fax/Tlf-funktionen. Ekstern telefonsvarer 5 Funktionen Ekstratlf/Tad lader en ekstern telefonsvarer håndtere dine indgående opkald. Indgående opkald håndteres på en af følgende måder: Faxmeddelelser modtages automatisk. Samtalepartnere kan optage en meddelelse på den eksterne telefonsvarer. Se Tilslutning af en ekstern telefonsvarer uu side 36 vedrørende tilslutning af din eksterne telefonsvarer. 29

38 Kapitel 5 Indstillinger i modtagefunktion 5 Forsinket opkald 5 Forsinket opkald indstiller antallet af gange, som maskinen ringer, før den svarer i funktionen Kun fax eller Fax/Tlf. Hvis du har eksterne telefoner eller ekstratelefoner på samme linje som maskinen, skal du vælge det maksimale antal gange, maskinen skal ringe. (Se Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner uu side 38 og Faxregistrering uu side 31). a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Modtageindst. d Tryk på a eller b for at vælge Fors. opk. e Tryk på a eller b for at vælge, hvor mange gange maskinen skal ringe, før den svarer. Hvis du vælger 0, svarer maskinen straks, og linjen ringer slet ikke. f Tryk på Stop/Exit. F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion) 5 Når nogen ringer op til din maskine, hører du, og den der kalder op, den normale telefonringelyd. Antallet af ringninger er indstillet vha. indstillingen for forsinket opkald. Hvis opkaldet er en faxmeddelelse, modtager din maskine den. Hvis det imidlertid er et samtaleopkald, lyder maskinen som F/Tringningen (en hurtig dobbeltringning) i det tidsrum, du har angivet i indstillingen F/T ringetid. Hvis du hører F/T-ringningen, betyder det, at du har et samtaleopkald på linjen. Fordi F/T-ringningen foretages af maskinen, ringer eksterne telefoner og ekstratelefoner ikke. Du kan dog fortsat besvare opkaldet på en vilkårlig telefon vha. en fjernkode. (Se Brug af fjernkoder uu side 39 for at få flere oplysninger). a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Modtageindst. d Tryk på a eller b for at vælge F/T ringetid. e Tryk på a eller b for at vælge, hvor længe maskinen skal ringe for at meddele dig, at du har modtaget et samtaleopkald (20, 30, 40 eller 70 sekunder). f Tryk på Stop/Exit. BEMÆRK Selv om den, der kalder op, lægger på under en hurtig dobbeltringning, fortsætter maskinen med at ringe i det angivne tidsrum. 30

39 Modtagelse af en faxmeddelelse Faxregistrering 5 Hvis Faxregistrering er Til: 5 Maskinen modtager automatisk et faxopkald, selvom du besvarer opkaldet. Når du ser Modtager på displayet, eller når du hører "hyletoner" i det telefonrør, du bruger, skal du bare lægge telefonrøret på. Maskinen gør resten. Hvis Faxregistrering er Fra: 5 Hvis du er ved maskinen og besvarer et faxopkald ved at løfte telefonrøret, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start og derefter på 2 for at modtage faxmeddelelsen. Hvis du svarede på en ekstern telefon eller ekstratelefon, skal du trykke på l 51. (Se Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner uu side 38). 5 BEMÆRK Hvis denne funktion er indstillet til Til, men maskinen ikke modtager et faxopkald, når du løfter røret på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, skal du taste fjernaktiveringskoden l 51. Hvis du sender faxmeddelelser fra en computer på den samme telefonlinje, og maskinen opfanger dem, skal du indstille Faxregistrering til Fra. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Modtageindst. d Tryk på a eller b for at vælge Fax detekt. e Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). f Tryk på Stop/Exit. 31

40 6 Telefon og eksterne enheder 6 Telefonbetjening 6 Fax/Tlf-tilstand 6 Når maskinen er i Fax/Tlf., bruger den F/Tringning (hurtig dobbeltringning) til at advare dig om, at du skal løfte røret for at modtage et samtaleopkald. Hvis du befinder dig ved en ekstern telefon, skal du løfte røret på den eksterne telefon og derefter trykke på Tel/R for at svare. Hvis du er ved en ekstratelefon, skal du løfte røret under F/T ringetid og derefter trykke på #51 mellem de hurtige dobbeltringninger. Hvis der ikke er nogen på linjen, eller hvis nogen ønsker at sende en faxmeddelelse til dig, skal du sende opkaldet tilbage til maskinen ved at trykke på l 5 1. Nummervisning 6 Med nummervisningsfunktionen kan du bruge den nummervisningsabonnementstjeneste, du kan abonnere på hos dit telefonselskab. Kontakt dit telefonselskab for at få yderligere oplysninger. Denne tjeneste viser telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, hvis det er tilgængeligt. Efter et par ringninger viser displayet telefonnummeret på den, der ringer op (og navn, hvis det er tilgængeligt). Når du besvarer et opkald, forsvinder opkalds-id (nummervisningsoplysningerne) fra displayet, men de bliver lagret i nummervisningshukommelsen. Du kan se listen eller vælge et af disse numre at sende en faxmeddelelse til, tilføje til adressebogen eller slette fra historikken. (Se Nummervisningshistorik uu side 42). Meddelelsen ID Ukendt betyder, at opkaldet kommer fra et område uden for dit nummervisningsområde. Beskeden Skjult nummer betyder, at den, der ringer op, med vilje har blokeret informationsoverførslen. Du kan udskrive en oversigt over de opkaldsid (nummervisningsoplysninger), der er modtaget af din maskine. (uu Udvidet brugsanvisning: Sådan udskrives en rapport). BEMÆRK Nummervisningstjenesten varierer for de forskellige udbydere. Kontakt dit lokale telefonselskab for at finde ud af mere om den tilgængelige tjenestetype i dit område. Indstilling af Nummervisning til Til 6 Hvis du har nummervisning på linjen, bør denne funktion indstilles til Til for at vise den opkaldenes telefonnummer på displayet, når telefonen ringer. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge Opkalds-ID. e Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). f Tryk på Stop/Exit. 32

41 Telefon og eksterne enheder Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning 6 Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt 1 eller 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse. Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN). Når Nummerbestemt Ringning er slået Til, vises Fra som modtagetilstand i displayet. BEMÆRK Hvis Nummerbestemt ringning er aktiveret, viser displayet N/R som modtagefunktionen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge Nummerbestemt. e f Tryk på a eller b for at vælge Til. g Tryk på a eller b for at vælge Ringemønster. h Tryk på a eller b for at vælge 1 eller 2. i Tryk på Stop/Exit for at gå ud. Slå nummerbestemt ringning fra 6 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge Nummerbestemt. Du kan se den aktuelle indstilling. e f Tryk på a eller b for at vælge Fra. g Tryk på Stop/Exit. BEMÆRK Hvis du slår Nummerbestemt ringning fra, vil maskine blive i Manuel modtagetilstand. Du er nødt til at indstille modtagetilstanden igen. (Se Modtagefunktioner uu side 27). 6 33

42 Kapitel 6 Telefontjenester 6 Din maskine understøtter nummervisningsabonnementstjenesten, som nogle telefonselskaber udbyder. Funktioner som talebesked, ventende opkald, ventende opkald/nummervisning, telefonsvarertjeneste, alarmsystemer eller en anden tilpasset funktion på en enkelt telefonlinje kan give problemer med betjeningen af din maskine. Indstilling af telefonlinjetype 6 Hvis du slutter maskinen til en linje, der bruger PBX eller ISDN, for at sende eller modtage faxmeddelelser, er det nødvendigt at ændre telefonlinjetypen tilsvarende ved at gennemføre følgende trin. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Grundindst. c Tryk på a eller b for at vælge Linie Indstil. d Tryk på a eller b for at vælge Normal, PBX eller ISDN. PBX og OVERFØRSEL 6 Maskinen er oprindeligt indstillet til Normal, hvilket gør den i stand til at oprette forbindelse til en standard-pstn-linje (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid en telefoncentral eller PBX (Private Branch Exchange). Din maskine kan tilsluttes til de fleste typer PBX. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter kun TBR (Timed Break Recall tidsindstillet afbrydelse-genopkald). TBR fungerer med de fleste PBX-systemer, der giver dig mulighed for at få adgang til en bylinje eller overføre opkald til en anden linje. Funktionen fungerer, når der trykkes på Tel/R-tasten på kontrolpanelet. BEMÆRK Du kan programmere et tryk på Tel/Rtasten som en del af et nummer, der er gemt i en hurtigopkaldsdestination. Når du programmerer hurtigopkaldsnummeret, skal du først trykke på Tel/R (displayet viser "!") og derefter indtaste telefonnummeret. Hvis du gør dette, skal du ikke trykke på Tel/R hver gang, før du kalder op ved hjælp af en hurtigopkaldsdestination. (Se Lagring af numre uu side 43). Hvis din telefonlinjetype ikke er indstillet til PBX på maskinen, kan du dog ikke bruge den hurtigopkaldsdestination, som Tel/R er programmeret til. e Tryk på Stop/Exit. 34

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C BRUGSANVISNING MFC-8220 Version C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

LCD. Velkommen til den nye farveinkjet-serie. Kom i forbindelse med din digitale verden. Læs mere på brother.dk

LCD. Velkommen til den nye farveinkjet-serie. Kom i forbindelse med din digitale verden. Læs mere på brother.dk VELKOMMEN TIL PRINT 3.0 LCD Velkommen til den nye farveinkjet-serie. Kom i forbindelse med din digitale verden. Læs mere på brother.dk Vores engagement 315-025 * Svanemærket er det officielle miljømærke

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning For brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Læs "MFC" som "DCP", hvor der står "MFC" i denne brugsanvisning. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Ikke alle modeller fås i alle lande. Version A DAN Indholdsfortegnelse Afsnit I Windows 1 Udskrivning 2 Brug af Brother printerdriveren... 2 Funktioner... 2 Valg af den rigtige type

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Hvor der står 'MFC' i Brugsanvisningen, læses 'MFC' som 'DCP'. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere