Af Per Nørgård. Per Nørgårds skrifter. Udgivet af Ivan Hansen. Dansk Center for Musikudgivelse -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Per Nørgård. Per Nørgårds skrifter. Udgivet af Ivan Hansen. Dansk Center for Musikudgivelse - www.kb.dk/dcm"

Transkript

1 T R O E N K A N F LY T T E G R Æ N S E R ( ) Af Per Nørgård Først og fremmest må man gøre sig klart, at det er ren og uforfalsket kulturimperialisme, der ligger bag kronikørerne Mogens Jakobsen og Johnny Werngreens hån over for fænomener som healing, astrologi, reinkarnation m.v. (det er kun 10 år, der adskiller os fra den tid, hvor de havde kunnet medtage akupunktur i deres sortliste). For det er eksakt de samme, magiske, fænomener, der udgør en hoved nerve i bevidstheden hos 80 % af Jordens befolkning. En ting er, at det er ulideligt at blive belært om, hvad man har lov til at mene er virkeligt eller ikke virkeligt. Noget andet er, at det må være krænkende ud over alle grænser, når de der rammes af hånen daglig lever sammen med disse fænomener som konkret virkelighed, således som det er tilfældet for befolkningerne i de magiske kulturer, som vi for kortheds skyld kan kalde Østens. Det må være noget lignende samme fornemmelse, som ramte den jævne franskmand, der først fandt hulemalerier og blev kaldt svindler (han døde sindssyg!) eller forskeren, som fandt blodomløbet og blev piftet ud. Kulturimperialismen har haft langt større omfang før, hvor den omfattede snart sagt alle koloniserede befolkningers værdier med foragt, herunder også billedkunsten og musikken, foruden altså trosforestillinger og levestil. Churchill kaldte Gandhi for denne halvnøgne fakir. I dag har dette ændret sig, for kunstens vedkommende i hvert fald, hvor f. eks. Debussy, Messiaen, Britten og mange andre komponister har begejstredes for den balinesiske musik, og hvor en fremragende musiker som Gert Mortensen rejser til Indonesien for at studere gamelanorkestrene og hjemføre nogle af deres instrumenter. For kunstens vedkommende er Den Tredje Verdens værdier blevet o.k.-stof for de vestlige smagsdommere, der bifalder Raga, Gamelan, No og Gagaku men Gud fri og bevare dem vel for at skulle beskæftige sig seriøst med det, som for disse kunstnerisk begavede og charmerende indrømmet men også barnligt uvidende folk er konkret daglig virkelighed: magi, healing, meditation, astrologi, shakra s, meridianer (nåh nej, det er jo o.k. i dag)! Når denne magiske virkelighed pludselig gør sig for stærkt gældende på verdensscenen, opstår der en Herrens uro blandt de skriftkloge, således som man har kunnet se, da det udbredtes, at der blandt filippinerne praktiseredes operationer med masser af blod, men udført med healerens nøgne hænder og uden bedøvelse og smerte! Og en stor procent helbredelser. Opstanden omkring disse skandaløse fænomener fandt til at begynde med lettelse i at guffe beretninger i sig om tilfælde af notoriske bedragerier. Foruroligende videnskabsfolk kunne dog ikke i længden holde sig fra selvsyn på Filippinerne, medbringende alskens videnskabeligt og teknologisk udstyr, og de mest besynderlige happenings har fundet sted i mødet mellem magiske og teknologiske triumfer som når forskere fører geigertællere hen over en patient for at spore det kobolt, som de har imprægneret det vat med, som healer(sk)en har masseret ind i kroppen. Om disse, og om almindelige menneskers besøg, handler en med superskarpe farvefotos udstyret luksus-bog af Gert Chesi: Troshelbredere På Filippinerne. Såvel forfatteren, lægerne som patienterne og sluttelig de læsere, der ikke endegyldigt har bestemt sig forinden kastes hid og did imellem tilsyneladende tricks, beviste mirakler og et stort uigennemskuelige ubegribeligheder. Blandt det beviste må man vel henregne et tysk-schweizisk professorholds filmoptagelser af den føromtalte vatindgnidning, som er healersken Josephine Sisons specialitet af en eller anden grund. Ved en senere forstørrelse af hvert af de 25 billeder pr. sekund var den gradvise forsvinden af vattet klart synlig. De forskellige stumper forsvandt ikke på én gang, men tågede gradvis ud, indtil der ikke 1

2 var mere at se. Vattet var simpelthen dematerialiseret. Det blev senere rematerialiseret fra min strube. Dette beviser at et taskenspillertrick er umuligt. Den hurtigste bevægelse som et menneske kan udføre varer 1/18 sekund. Filmen opsplittedes i 1/25 sekunds optagelser, der ville have afsløret ethvert trick. Jeg betragter dette som et absolut bevis på, at vattet faktisk dematerialiserede sig til alt held i filmoptagelsernes tidsalder, siger Hans Naegeli, den ene af de fire professorer. Den himmelråbende naivitet i healerskens tiltro til, at det (ganske vist så pænt, videnskabeligt) hvide vat har noget fornuftigt at gøre i en menneskekrop, overgås kun i format at den alle kendte naturlove overskridende evne til faktisk at få det masseret ind. Andre i bogen dokumenterede og fotograferede tilfælde omfatter cm lange, levende, gullige orme, der trækkes op af maven på en patient, og strå i læssevis af strå efter at patienten forsøgsvis har sammenlignet sine mavesymptomer med en kildren som af strå. Prisen får dog utvivlsomt healeren Ernesio Tahilo, der, omgivet af filmende læger på alle fire sider, heksede en ubestemmelig masse op af patientens mave, som gradvis, begyndte at minde om strå og sluttede med at være en fuglerede. Reden indeholdt et par fjer og nogle småsten. I lyset af disse særprægede iagttagelser begynder det omdiskuterede blod ved de såkaldte, berømte blodige operationer at kunne ses, i hvert fald delvis, i et andet lys. Ligesom vat og injektionssprøjter (som en anden healer bruger, åndeligt) er også den blodige operation noget Filippinerne har forbundet med lægelig aktivitet og autoritet. Muligvis er det lige så lidt blod som fjer eller strå, der kommer ud af patienterne. Analyserne har vist sig svigagtige: ingen afgørelser eller absurde afgørelser er kommet fra laboratorieundersøgelser af det udtagne stof, (som f.eks. bestemmelsen af noget blod som fåreblod i et område, hvor der ikke findes får). Eller stoffet er forsvundet under rejsen hjem. Jeg ved intet, jeg forstår intet, undtagen at: om man skal tro på det bliver andres problem, ikke mit, for jeg har oplevet disse operationer på nærmeste hold over to dage og herunder også selv blevet opereret to gange, ligeledes genset nogle af operationerne på farvefilm. At skulle tvivle på, hvad jeg har oplevet, ville kræve, at jeg udraderede minderne om særdeles præcise syns- og kropssansninger og det er for meget forlangt. Den pågældende healer, Alex Orbito, (som hyppigt nævnes i Chesis bog) er kristen præst i Manilla, og var i november 1975 inviteret til Danmark af en kræftangrebet patient, der betalte Orbitos og hans assisterende brors flyrejse. Generøst, og gratis, opererede Orbito på andre der havde behov eller ikke behov som mig, der blot var inviteret til at se-medegne-øjne. Operationerne fandt sted på en lille ø i Nordsjælland under streng hemmeligholdelse for pressen og sundhedsmyndighederne efter dårlige erfaringer fra et tidligere besøg (Sundhedsstyrelsen indtog efter sigende et fjendtligt standpunkt til operationerne, fordi de dels var umulige dels uhygiejniske). Da jeg havde set en stribe operationer på en meters afstand, følte jeg det meget naturligt at smøge skjorten af og lægge mig på briksen, da Orbitos danske ven spurgte om jeg dog ikke ville opereres: dels (sagde han) kunne jeg jo ikke vide, om jeg fejlede noget, dels (og det vejede tungest for mig) var det måske min eneste chance i livet for at opleve fænomenet Med lukkede øjne og langsomt åndedræt følte jeg Orbitos hånd søge oven maven og ( selvfølgelig! tænkte jeg resigneret) stoppe et sted. En voldsom varme og skærende, men ikke egentlig smertefuld, følelse ledsagede slubrende lyde og derpå slut. Da vidste jeg, at han havde lukket åbningen med en håndbevægelse, som jeg havde set flere gange (ofte efter at han havde udspændt såret, for at man kunne se ind!). Jeg måtte nu rejse mig, kiggede ned og så et rosa armærke som jeg, indrømmet: med stolthed, checkede den følgende uge, når jeg var i enrum. Derpå var ethvert spor forsvundet. Fra dagen før jeg kom, blev det berettet at Alex havde fornemmet et vis læges skepsis, og under operationen på dennes far havde opfordret lægen til at stikke hånden i såret. Hvilket han gjorde. Stærke sager! Man som dr. Hans Naegeli skriver: Modstanden over for disse metoder 2

3 er en konsekvens af folks træghed mht. at finde ud af noget. Folk ønsker ikke at forandre deres videnskabelige tros-dogmer. De er vokset op med og har til hensigt at dø med dem. En holdningsændring ville berøve dem deres selvtillid. Nu er filippinske mirakeldoktorer én ting og den hastigt voksende psykoterapeutiske healing-bevægelse tilsyneladende helt forskellige fænomener. Der tales ikke så meget om absurde (men ofte helende)overskridelser af naturlovene, men snarere om en meningsfuld (og ofte helende) forbliven på vor naturvidenskabelige grund. Der er næppe noget krænkende for vor skoleviden i de øvelser, der foreslås f. eks. af dybdepsykologen Jes Bertelsen, hvis værkers udbredelse viser den voksende interesse. Det er hovedsagelig meditationsog kropsstrøms-øvelser der tilbydes i store individuelle varianter. Man behøver ikke tro på Chakra s de syv roterende kropscentre man kommer hurtigt til at mærke dem, med samme intensitet (eller større), som med ens udvendige føleorganer. Joachim Israel berettede i sin kronik om et besøg hos healeren Robert Moore, der på en måde kan siges (bortset fra aldersforholdet) at supplere Jes Bertelsen, som Aladdin supplerer Noureddin. På trods af aldersforskellens modsatte fortegn synes den ældre Moore at besidde en spontan magisk genialitet, som Bertelsen har måttet nærme sig via langvarige universitetsforberedelser. Alene herved er Bertelsen er ret enestående og meget interessant skikkelse i europæisk åndshistorie. Vi befinder os nemlig med Bertelsen i den modsatte ende af det sjæleligt-magiske spektrum, hvis ene yderpunktrepræsenteredes af bl.a. de filippinske healere, der kan, men kun delvis fatter. Bertelsen er intellektuel, uddannet ved det filosofiske fakultet i Århus (med doktorafhandling om de kierkegaardske-jungske energier ) senere i Schweiz ved Jung-instituttet og igen senere ansat ved Århus Universitet, hvor han vakte opsigt og fik stor tilstrømning til de forelæsninger om dybdepsykologi, som senere redigeredes til de omtalte, stærkt solgte bøger. I dag er han centralskikkelsen i et vækst-center i Nørre Snede, hvor han arbejder for den (meditationsbetingede) vækst, som han anser for et tvingende tilskud til Vestmenneskets sjælelige udrustning. I mangt og meget kan han måske erindre om den forkætrede Rudolf Steiner, som forenede medfødt synskhed med doktoral lærdom: Bertelsen står tilsvarende som på én gang en forener af eksisterende viden og en fornyer, nemlig ved selve den uhørte foreningsakt, som naturligvis må skaffe ham modstandere fra de forskellige rene lærer s loyale tilhængere. Men just denne foreningsakt anser jeg for basalt vigtig i tidens kritiske tilspænding mellem Øst og vest, Nord, Syd, folk og ledere, mennesker og fæ, forældre og børn. Det er væsentligt at fatte hvor omfattende følger, det jeg har kaldt kulturimperialismen har fået på alle områder, eftersom den udspringer af, og afspejler, konflikten inde i hver af os, mellem vor venstre, analytiske og beherskende hjernehalvdel og den højre, intuitive, umælende og derfor underkastede hjernehalvdel, slaven. Målet er altså harmonisering mellem de almen menneskelige spændinger, mellem polerne bevidsthed-ubevidsthed, mandlig-kvindelig, indre-ydre, drøm-dagligdag osv. med denne viden om Bertelsens arbejde på bogplanet var det med forventning jeg deltog i et kursus som er gået hen og har suppleret sig med flere samt med individuelle møder hvorunder jeg i mig selv har fået legemlige anelser om de kræfter der er til healerens rådighed. Fra at være iagttager alene er jeg blevet om end yderst beskedent deltager (en variant af en berømt Bohr-sætning), men med vilje til bevarelse af iagttagelsesevnen under enhver (evt.) følgende vækst. Således synes Bertelsens egen udvikling at være foregået, og just dette alment-vestlige udgangspunkt for et menneske, der i dag tydeligvis besidder en sjette sans, bidrager i ikke ringe grad til den forsigtige optimisme, der synes at præge Bertelsens samarbejdere i dag. En personlig erfaring kan anskueliggøre, hvor konkrete resultater der kan strømme af en halv times daglig øvelse: under indstuderingsarbejdet på min opera Siddharta i Stock- 3

4 holm 1, vågnede jeg, på femte morgen, alt for tidligt, ved fem-tiden, vækket af en dunkende hjørnetand, langt fra min gode danske tandlæge. Irriteret lå jeg i vintermørket, for træt til at læse, for plaget til at kunne sove, og overvejede den tablet, der nok kunne fjerne smerterne, men også ville sløve min formiddags indsats. Uden egentlig at tro på projektet min selvtillid er ringe, hvad mine autosuggestive evner angår besluttede jeg mig til at forsøge med at forestille mig healing-( prana ) strømme på min syge tandrod. Hvilket jeg så gik i gang med. Det næste jeg husker er, at jeg ringede til en psykologiveninde, der havde ledsaget mig til det første Bertelsen-seminar, og glad fortalte, at: det virkede min tand smertede, jeg healede mig og faldt i søvn. Dette sidste var naturligvis en drøm, men en, som beviste, at jeg var faldet i søvn da jeg senere vågnede, uden smerter. Da forstod jeg, at jeg havde drømt, og at det jeg havde sagt i drømmen var rigtigt: min healing havde lullet både smerterne og mig selv til ro. (Derpå ringede jeg selvfølgelig til min veninde i København og fortalte hende: Det virkede!). I indledningen til denne kronik kaldte jeg det kulturimperialisme, når vesterlændingen håner, eller ligefrem bekæmper, de værdier som giver udviklingslandene styrke i dagligdagen. Det var mig lige ubehageligt at høre danske turister håne græsk-tyrkiske kvarttonemusik som kattejammer, som det var at se og høre de tre pæne, hvidhårede (næsten hvidkitlede) medicinske professorer i TV for ti år siden rakke ned på akupunkturen i kor: Jamen, disse meridianer, de er jo ikke til vi kan ikke påvise dem. De er simpelt hen udslag af gammel kinesisk overtro ho ho! - og så slog de sig næsten på lårene og var så fine, at de kun kunne sige P, og det har ikke noget at betyde, som H,. C. Andersen fastslår i Nattergalen. Sådanne mennesker er svære at diskutere med ( de må dø ud, som en avanceret fysiker fastslog), fordi de repræsenterer forstenede udtryk for vor vestlige venstre, analytiske hjernehalvdel, hvis genpart vi finder på verdensplanet, hvor dens ensidige teknologiske dominans bringer os nærmere til katastroferne dag for dag. Det er næppe overdrevet således at se verdensdramaet som en gigantisk udgave af den kamp, der hersker i hver enkelts (dobbelts!) to hjernehalvdele, mellem intellekt og fornemmelse med den deraf resulterende handlemæssige hjælpeløshed, som Ingmar Bergman kalder følelses-analfabetisme. Hvilket håb skulle der være om at løse problemer på verdensplanet eller bare omkring Frederiksholms Kanal som vi ikke engang kan løse i os selv? Denne tosidethed kommer til udtryk overalt, således også i de dominerende computertyper analog og digital (syntetisk og analytisk igen), men som biologen Brian Goodwin fastslår: Helt ind i den videnskabelige forskning genfindes de to metoder, med totalt forskellige tilnærmelser til forståelsen af biologiske systemer analog: betonende de sammenhængende aspekter, og digital: betonende de sammenhængende, logiske aspekter ved biologiske systemer. Som Goodwin fastslår må enhver fuldstændig behandling af sådanne fænomener indbefatte begge sider af deres opførsel. Altså komplementariteten, Bohr, Yang-Yin. Og det er just denne tosidede behandling vi ikke har på hverken bevidsthedens, dagliglivets eller samfundslivets områder. Deraf skævheder i vort forhold til Anden, Tredie og Fjerde Verdens folk, i vort forhold til natur og øvrige medpassagerer på Rumskib Jorden. Vi genfinder skævhederne overalt i udtrykkende for den patriarkalske kultur. Det kan forekomme paradoksalt, at det, med Bohr, var med den tilsyneladende mest materialistiske af alle videnskaber, atomfysikken, der blev slået en breche i den materialistiske erkendelsesteoretiske dominans. Men processerne på det mindste plan, kvanteplanet, unddrager sig logiske slutninger om hvor, hvornår og hvorledes noget sker. Derfor. I de senere år er denne tolkning radikaliseret væsentligt ud fra paradokset: stof er bølger (også), men bølger forudsætter stof. Især Bootstrap -hypotesen fremsat af Geoffrey Chew bringer fysikken ud til grænserne for en verdensforståelse, der baserer sig på verden som værende total bevidsthed og hver bevidsthedstolkning som bestemmende for virkelighedens faktiske tilstand. Herved 4

5 kommer evnen til at tro unægtelig stærkt ind i billedet, og vi kan derfor vende tilbage til filippinske mirakeldoktorer med to komplementære holdninger: når vi ser Josephine Sison massere det (fine, hvide) vat ind i en patient, kan vi betone det absurde: Josephine dog ho-ho! Hvornår bliver du så klog som vi? Eller vi kan bøje os til jorden i beundring: Hild dig, Josephine! Hvordan gør du? Hvornår bliver vi ligeså kloge som du? Litteraturhenvisninger: Gert Chesi: Faith Healers (Perlinger, 1981). Jes Bertelsen: Dybdepsykologi 1-4 (Borgen) C.H. Waddington (ed.) Towards a Theoretical Biology. Symposium (Edinburgh Univ. Press, 1968) Noter 1 Operaballetten Siddharta spil for den ventede uropførtes på Det Kgl. Opera i Stockholm foråret Kronik trykt i Politiken d. 3/6 1983, sidste bidrag i kronikserien Tro, Videnskab og Terapi. Tidligere kronikker: Mogens Jakobsen: Mennesket mellem magi og mekanik (d. 15/4 1983), professor Joachim Israel: Om magi og virkelighed (d. 5/5 1983), psykiateren Anders Groth og børnepsykiateren Bent H. Clässon: Jeppe og Nille og det, de savner (d. 18/5 1983) og stud. Psych. Johnny Werngreen: Flugten til åndernes verden (d. 26/5 1983), samt Per Nørgård: Troen kan flytte grænser (d. 3/6 1983). 5

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

fantasiens hersker Indholdsfortegnelse Indledning Mesterevner og multiclass version 2,0

fantasiens hersker Indholdsfortegnelse Indledning Mesterevner og multiclass version 2,0 fantasiens hersker Mesterevner og multiclass version 2,0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Ekstra professioner...2 XP pris...3 Mester evner...4 Efterskrift...8 Indledning Dette hæfte er skrevet til de

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår.

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår. Det anorektiske kropsbilled. Da jeg var begyndt at arbejde i ungdomspsykiatrien i Tyskland, var det der forundrede mig mest, at der var unge piger, som vejede mindre end 35 kg, kunne føle sig så tyk og

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen.

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Drikke Aloe Vera Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Da jeg er så heldig at arbejde med LR og vi i juli 2002 fik nyt vare sortiment indeholdende Aloe Vera gel. Havde jeg selvfølgelig

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen At miste en essaysamling om sorg skrevet af unge Kræftens Bekæmpelse, 2015 Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Guide. Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? sider Jo længere des bedre

Guide. Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? sider Jo længere des bedre Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Jo længere des bedre Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? INDHOLD: Jo længere

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere