Digitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi"

Transkript

1 gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi

2 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem digitalisering. På alle kommunens områder arbejdes med at udnytte de digitale fordele, for at kommunen fortsat kan levere en høj faglig service til borgere og virksomheder samt være godt rustet til at håndtere kommunens ambitioner som vækstkommune, der ønsker at tiltrække arbejdspladser og flere borgere. Med denne digitaliseringsstrategi fastlægger vi en prioriteret indsats for Gladsaxe Kommunes digitale udvikling, så kommunen fortsat kan levere de velfærdsydelser, der er behov for i et samfund, hvor der vil være færre aktive på arbejdsmarkedet til at understøtte flere, der forlader arbejdsmarkedet. Vision Gladsaxe er en digital kommune, der udnytter digitalisering til at styrke, udvikle og effektivisere løsningen af kerneopgaverne til borgere og virksomheder. Vi udnytter de digitale muligheder, hvor digitalisering skaber værdi for borgere og virksomheder, kan effektivisere arbejdsgange og kan minimere ressourceforbrug. Vi udvikler løbende vores organisation, så vi har et grundlag for at bruge digitalisering på innovative måder i opgaveløsningen. Mål Vi udvikler kommunens kerneopgaver, så vi er godt rustet til at udnytte digitaliseringens muligheder og kravene til fremtidens offentlige sektor Digitalisering skal være løftestang til at skabe udvikling, effektivisering, dynamik og innovation i hele kommunens opgaveløsning Med et fælles grundlag sætter vi en ambitiøs digital dagsorden i den fortsatte udvikling af kerneopgaverne Vi koordinerer vores digitale indsats gennem helhedstænkning og har fokus på vores prioriteringer Hvorfor skal vi have en digitaliseringsstrategi? De digitale krav og udfordringer stiger og kun med en koordineret og målrettet indsats, kan vi indfri dem Der kan frigøres et betydeligt økonomisk potentiale, hvis vi udnytter digitaliseringen rigtigt og realiserer gevinsterne Nye teknologier sætter kommunen under pres for at videreudvikle it-platformen, foretage betydelige investeringer og ændre vores arbejdsprocesser. Vi har behov for et fælles grundlag til at sikre, at vi kan træffe de rigtige beslutninger Vores digitale kompetencer er afgørende for, at vi kan flytte Gladsaxes digitale modenhed. Vi står over for et paradigmeskift i vores kompetencefokus, og det skal vi håndtere på et fælles strategisk grundlag Sådan vil vi arbejde med strategien Vi involverer hele organisationen i arbejdet med at udvikle os digitalt, og vi arbejder sammen om at nå de fælles mål Vi arbejder aktivt med at udbrede kendskabet til vores digitaliseringsmål og strategiske indsatser, og vi synliggør resultaterne Lederne er vores strategi-ambassadører, og de går positivt og aktivt ind i arbejdet med at sætte en fælles digital dagsorden Vi implementerer strategien over flere år, og i takt med at vi modnes, stiller vi højere krav til vores indsatser. Vi vil bruge en innovativ og kreativ tilgang til arbejdet med digitalisering Vi udarbejder en årlig handlingsplan, der udmønter strategien i konkrete projekter og initiativer

3 5 strategiske temaer Tema 1: Styring og organisering Vi er bevidste om, at den digitale udvikling er svær at forudse 3 år frem i tiden. Vi ønsker ikke en strategi, der fastlåser Gladsaxes muligheder for at skabe innovative digitale løsninger. Tværtimod ønsker vi med strategien at skabe grundlaget for, at vi i de kommende år udvikler organisationen til i endnu højere Vores 5 strategiske temaer er: 1. Styring og organisering 2. Sammenhængende digitalisering 3. Den mobile teknologi 4. Kompetencer 5. Fælles offentlige indsatser grad at udnytte digitaliseringens muligheder gennem en koordineret indsats. Med strategien vil vi fokusere og prioritere vores fælles indsatser, og strategien bygger derfor på 5 udvalgte strategiske temaer, som skal være drivkraften i vores digitale udvikling. Styrke koordinering og styring af digitale indsatser Digitale investeringer skal give værdi, og gevinster skal realiseres Skabe forandring og innovation gennem digitalisering Vi videreudvikler og udbreder vores koordinerende arbejde inden for digitalisering og gør det nærværende for de områder, der løser kerneopgaverne Vi gennemfører vores digitaliseringsprojekter professionelt ud fra en fælles projektmodel Vi udvikler en metode til at styre, koordinere og prioritere vores portefølje af digitaliseringsprojekter Vi skal have et stærkt fokus på værdi og gevinster af vores projekter, og vi etablerer de rette metodiske rammer for dette Vi temasætter forandrings- og innovationsledelse i en digitaliseringskontekst De strategiske temaer omsættes i nogle indsatsområder, der er udtryk for de områder, hvor vi vil lægge særlig vægt på at gøre en fælles strategisk indsats

4 Tema 2: Sammenhængende digitalisering Tema 3: Den mobile teknologi Skabe sammenhæng i digitalisering gennem optimal udnyttelse af systemer og data Styring af vores systemanskaffelser gennem fælles processer og standarder Effektiv og værdiskabende implementering af digitale løsninger for at understøtte sammenhængende digitalisering Udnytte potentialer ved samarbejde med eksterne parter Vi vil skabe overblik over vores systemer og deres sammenhænge, og vi vil løse eksisterende udfordringer med sammenhæng mellem systemer Vi vil gøre det nemmere at finde oplysninger om borgerforløb på tværs af systemer og lette løsningen af kerneopgaverne på decentralt niveau Vi vil have et stærkt fokus på, at vi fremadrettet bruger systemer med åbne standarder og data Vi vil udarbejde og efterleve fælles processer for, hvordan vi anskaffer it-systemer Vi vil bruge den fælleskommunale rammearkitektur til at skabe optimal sammenhæng mellem systemer fremadrettet Vi vil styrke vores evne til at implementere digitale løsninger og sikre, at vi gennem procesforandringer fremmer en værdiskabende forandring, der bidrager til effektivisering og giver gevinster i løsningen af kerneopgaverne Vi vil udnytte fordelene ved samarbejde med andre kommuner, offentlige instanser eller virksomheder til at skabe innovativ digital udvikling, og vi er opmærksomme på at åbne systemer og data fremadrettet skal bidrage til at fremme samarbejde med andre Fastlægge mål og principper for mobil teknologi Skabe optimale betingelser for udnyttelse af den mobile teknologi Vi vil fastlægge mål for Gladsaxes anvendelse af den mobile teknologi, og hvilke områder der skal udvikles Vi vil arbejde med principperne for, hvornår vi investerer i og anvender mobil teknologi, så vi sikrer, at vi udnytter potentialerne ved teknologien Vi vil identificere barriererne ift. at implementere den mobile teknologi, og vi vil finde løsninger til at imødegå disse både teknisk, organisatorisk og kompetencemæssigt

5 Tema 4: Kompetencer Tema 5: Fælles offentlige strategier Udvikle kompetencer i forandringsprocesser Udvikling af digital ledelse Skabe digitale forandringsagenter Vi kompetenceudvikler en række ansatte og ledere til at kunne håndtere proces- og kulturforandringer til positivt at skabe digital forandring Vi vil styrke medarbejdere og lederes kompetencer til at arbejde med procesforandringer og værktøjer som business cases, projektstyring osv. som led i den digitale udvikling Vi vil gøre en særlig indsats ift. digital ledelse og fokusere på lederne som digitale rollemodeller. Vi vil bl.a. iværksætte aktiviteter, der skal supplere ledernes værktøjskasse med redskaber til at igangsætte og styre de rigtige digitaliseringsaktiviteter og fokusere på de værdiskabende aktiviteter Vi vil gennem kompetenceudvikling arbejde med digitale forandringsagenter i vores organisation, der kan få værdiskabende aktiviteter til at blomstre nedefra og være brobygger mellem digitalisering og forretning Udnytte de fælles offentlige initiativer til at skabe værdi og serviceforbedringer Effektivt implementere de fælles offentlige initiativer Vi vil med en særlig strategisk indsats udnytte potentialerne ved de obligatoriske digitaliseringsinitiativer, både ift. økonomi, effektivisering og sammenhæng Vi vil samtænke og eventuelt samorganisere vores indsats ift. de fælles offentlige initiativer Vi vil have et stærkt fokus på, at implementeringen af de obligatoriske løsninger medfører procesforbedringer, der kan frigøre økonomisk potentiale. Vi vill bl.a. have en klar og synlig styring og organisering af projekterne, sikre ledelsesfokus og sammenhæng med resten af vores digitale indsats

6 Fra strategi til virkelighed Vores digitaliseringsstrategi er en løftestang til, at vi kan håndtere digitaliseringens udfordringer på en moden og koordineret måde. Vi har sat os nogle ambitiøse mål for, hvordan vi skal udvikle os selv og vores organisation. Det vil stille krav til såvel ledere som medarbejdere, at vi kan løfte vores digitaliseringsindsats op på et nyt niveau. Det er en stor og kompleks opgave at skabe den nødvendige forandring til, at vi kan bruge digitalisering som et middel til at skabe vækst og effektivisering. Det kræver en fokuseret indsats, og et tæt samspil i organisationen. Det er afgørende, at vi anerkender, at der er brug for en fælles indsats, hvor vi sætter de fælles mål over de individuelle mål. Vi arbejder ud fra denne systematik: Digitaliseringsstrategien sætter retning for vores digitale udvikling. Den sætter den overordnede ramme for vores digitalisering og skal fastholde vores fokus med en prioritering af vores indsatser ne udmøntes gennem en årlig handlingsplan, der fastlægger de konkrete initiativer og projekter. Projekterne forankres bredt i organisationen. Vi udvikler initiativerne på tværs af organisationen, efterhånden som vi modnes. Hvert år opsamler vi erfaringerne af vores indsatser og bruger disse til at definere nye indsatser Direktørkredsen har fokus på, at vi videreudvikler vores organisation og kernevelfærdsområder ved brug af de muligheder, som ny teknologi og digitalisering skaber for organisationen og vores forskellige fagligheder. Det skal gøre os velforberedte på de markante ændringer af rammevilkårene for at levere offentlig service i de kommende år. Digitaliseringsstrategien er et bidrag til at indfri dette. Vil du se en uddybning af strategien med baggrund og metodik bag vores strategiske valg, så kan du finde strategiens baggrundsdokument på gladsaxe.dk Her finder du også mål for vores it-arkitektur

7 Gladsaxe Kommune Digitaliseringsafdelingen Rådhus Allé Søborg gladsaxe.dk Telefon: Redaktion: Gert Vincent Layout omslag: Mette Edlers December 2014

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere