FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU"

Transkript

1 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU). Hendes Majestæt Dronningen har efter Forsvarsministeriets indstilling den 31. januar 2014 resolveret, at Stabslæge af 1. grad (Forsvarets Lægekorps, søværnet) Søren Worm- Petersen udnævnes fra den 1/ til generallæge i Forsvaret med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Søren Worm-Petersen er blevet ansat i stillingen som chef for Forsvarets Sundhedstjeneste med virkning fra samme dato, altså 1. februar FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU NY SOUSCHEF OG ET 25 ÅRS JUBILÆUM Klaus Poulsen er blevet ansat som souschef i Sundhedsdivisionen, og han er samtidigt blevet udnævnt til stabslæge af første grad (STLG-1). Han har indtil nu været overlæge og fungerende chef for Forsvarets Sundhedstjenestes Rådgivningsdivisions udviklingsafdeling. Klaus Poulsen fik i dag den 3. februar overrakt sine nye distinktioner og papirerne på sin udnævnelse af chef for Forsvarets Sundhedstjeneste, generallæge Søren Worm-Petersen. Ved samme lejlighed overrakte Søren Worm-Petersen diplomet for 25 års tjeneste i staten til oversergent Per Marguard Stenberg. Han er ansat på Forsvarets Sundhedstjenestes (FSU) UMAK på Flyvestation Skalstrup. LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN Det er første gang, jeg skal skrive lederen i dette blad, i al fald i min nye funktion som chef for Forsvarets Sundhedstjeneste. Jeg blev glad, da jeg fik officielt besked om udnævnelsen til generallæge og ansættelsen som chef for FSU. Selvfølgelig af helt personlige årsager, men ikke mindst fordi det på sæt og vis er startskuddet til endelig at få sat det hold, som skal lede FSU i disse tider med mange udfordringer. Det er håbet, at et antal ledige chefstillinger snart kan slås op og besættes. Når det er på plads, vil der kunne ansættes overlæger i stillingerne i infirmeristrukturen, hvor der er hårdt brug for hænderne. Vi skal i samarbejde med Forsvarskommandoen have skabt det ny grundlag for infirmeriernes håndtering af Sundhedstriaden, som jo ikke er død. Men der skal defineres en ny måde at holde kontrol med helbredstilstanden blandt forsvarets medarbejdere, fordi der ikke længere er den samme kapacitet ved infirmerierne. Den proces er i gang og samtidig arbejder Sundhedsdivisionen med at beskrive en lang række forhold omkring infirmeriernes øvrige virksomhed, NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 1

2 ikke mindst håndteringen af værnepligtiges sygesikringsforhold. Rådgivningsdivisionen arbejder fortsat med et værnsfælles koncept for sundhedstjeneste, som skal indgå i arbejdet med beskrivelse af en værnsfælles logistik, hvori sanitetstjenesten indgår. Men det er også RD, der har været hovedaktør i analysen af en mulig sammenlægning af 4 NIVII myndigheder, FPT, FSU, FCA og VETC. I den del af analysen, som vedrører mulighederne for geografisk placering af den ny myndighed, har UDA ydet en stor indsats. Jeg forventer, at en samlet analyse snart kan afleveres til politisk behandling. Men det er uafklaret, hvornår der kan forventes en politisk stillingtagen, og først herefter kan der laves implementeringsplaner. Så der sker altså næppe noget i år, men måske i løbet af Uddannelsesafdelingen arbejder med en analyse af hele idrætsområdet i forsvaret, både den egentlige militære idræt og den frivillige idræt, men også de aktiviteter, der foregår i regi af HPRD analyseres. Det skal skabe forudsætningerne for en beslutning om, hvordan og hvor meget forsvaret skal og vil beskæftige sig med dette område fremover. Det er min vurdering, at det bliver en vigtig beslutning, som kan få betydning for forsvarets profil og image. Som en del af forsvarets ny HR-strategi arbejdes med en delstrategi om reservens forhold, kendt som delstrategi 9, DS9. Reserven skal fremadrettet anskues på en ny måde, fordi hele forsvarets personelstruktur og bemandingsprocesser ændres. Det er klart, at dette også har haft FSU s interesse. For på grund af de store, men nødvendige, reduktioner i sundhedsfagligt personel, som nu er tilendebragt, bliver FSU og dermed forsvaret endnu mere afhængig af reservens indsats i den nationale og internationale operative opgaveløsning. Derfor er forårets to seminarer for personel af reserven præget af dette tema. Målet er, i al fald på lægesiden, at afdække, hvilke forventninger og behov de forskellige grupper i reserven har. Det er min forventning, at der skal afdækkes væsentlige forskelle i disse behov. Der er selvfølgelig ikke fuldstændigt interessesammenfald mellem en speciallæge på reaktionsstyrkekontrakt, der fortrinsvis udsendes som del af et kirurg-hold og den yngre læge, som lige har gennemført FSU-100 efterfulgt af udsendelse som JMO i ISAF, og som ny ønsker at videreudvikle sig militærmedicinsk sideløbende med sin civile videreuddannelse. Eller tænk blot på de, som har reaktionsstyrkekontrakt med SOF. Lad mig slutte af med at konstatere, at mine fokusområder lige nu er at få FSU i ny organisation løbet godt i gang, samtidig med at reservens forhold håndteres, således at vi fortsat kan levere sundhedsfagligt personel med rette kompetencer til forsvarets operative opgaver. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE # 7, årgang 3 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Generallæge Søren Worm-Petersen UDGIVER: Forsvarets Sundhedstjeneste Flyvestation Skalstrup Køgevej Gadstrup Postboks Roskilde Læs FSU s Nyhedsbreve her FRANKS SIDSTE DAG Efter 28 år er det sidste dag i sundhedstjenesten. Korporal Frank M. Pedersen har den 29. november 2013 sidste arbejdsdag som kontorhjælper i Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU). Efter 28 år i FSU altså, siden før det hed FSU, dengang hed det Forsvarets Sanitetsskole skal Frank M. Pedersen flytte myndighed til FBE, hvor han har fået job som vagt i den Regionale Indsatsstyrke (RIS). FSU har i 2013 som følge af seneste forsvarsforlig måtte nedlægge 165 stillinger, og Frank M. Pedersens var én af dem. Vi kommer dog stadig til at se ham indimellem, for Flyvestation Skalstrup, hvor FSU bor, er omfattet af RIS. REDAKTION: Journalist Martha Madsen FOTO: Seniorsergent René Lund, Martha Madsen, og Flyvevåbnets Fototjeneste LAYOUT & GRAFISK OPSÆTNING: AD er Hanne Hartly Kornum OPLAG: Udsendes elektronisk til medarbejdere på intranettet. For at sikre at medarbejdere, der ikke har adgang til intranettet, også kan få glæde af nyhedsbrevet, vil FSU opfordre til, at nyhedsbrevet printes og hænges op på den lokale opslagstavle eller kaffeautomat ved alle nationale og internationale tjenestesteder. SÅ ER DER ANSAT TRÆNINGSVEJLEDERE SIDE 4 Hvis du har gode idéer til artikler eller emner, er du velkommen til at skrive direkte til redaktøren på: FSU-LE04 / NÆSTE NUMMER UDKOMMER APRIL 2014 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 2

3 DET DANSKE LÆGEHUS I CAMP BASTION Sygeplejersken er de danske soldaters forbindelse til Camp Bastions sundhedsvæsen. Hos hende kan de få en snak om tingene, rådgivning eller blive fulgt op på felthospitalets skadestue. AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE I Camp Bastion ligger der et felthospital, som englænderne og amerikanerne bemander. Det danske forsvar har også haft læger og sygeplejersker udsendt til felthospitalet. Men de danske soldaters primære adgang til sundhedspersonale er det danske infirmeri i Camp Viking, som er den danske del af Bastion. Der skal tages lige så godt hånd om de danske soldaters sundhed, mens de er udsendt, som hjemme i Danmark. Derfor udsender Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) læger, sygeplejersker, og fysioterapeuter til Camp Bastion, hvor de tilsammen udgør et slags lægehus det såkaldte Medical Center (MEDCEN). Til daglig er Bettina Hansen behandlersygeplejerske på skadestuen i Herlev Hospital, men fra september til december 2013 er hun udsendt som sygeplejerske i det danske MEDCEN. Jeg modtager alle, der henvender sig. Det kan drejer sig om lokale contractors, der kommer, og skal have udleveret lidt cremer eller andet, tolke, vores bosniske kollegaer samt vores danske soldater, som befinder sig i den danske lejr, og som får et sundhedsfagligt problem, jeg skal hjælpe med. Ofte er det småskader, som de har pådraget sig under træning eller arbejdet, eller mindre medicinske problemstillinger, og de henvender sig hos sygeplejersken, fortæller Bettina. FAKTA Den bedste garanti for, at danske soldaters sundhed bliver taget hånd om, er, at vi uddanner og udsender sundhedspersonale. Og det gør FSU så. Sundhedstjenesten uddanner og udsender de sygeplejersker, og læger, der skal behandle danske soldater, når de er i mission, så sundhedspersonalet ved, hvad der venter dem. Bettina trænede i Danmark sammen med den sanitetsgruppe, som hun skulle udsendes sammen med, så de kunne lære hinanden at kende og vænne sig til at arbejde sammen, før de stod i Afghanistan, og det var alvor. Det samme skete, da Bettina på Vordingborg Kaserne gennemgik enkelmandsudsendelsesforberedelse og mødte flere af de mennesker, som hun i mission skulle samarbejde med i den danske lejr. RÅDGIVEREN Det danske infirmeri er ligesom så meget andet i Camp Bastion bygget op af en række containere, som er indrettet som kontorer til sundhedspersonellet. Der er lagt tag henover containerne, så du kan gemme dig for solen, når den står højest på himlen. i Det er her, sygeplejersken tager imod. I det danske MEDCEN har sygeplejersken en rådgivende rolle. Det danske personale samt deres tolke og de bosniere, som er under dansk kommando, kommer til hende med deres spørgsmål. Sygeplejersken kan lytte og hjælpe med mindre problemer, og så kan hun hjælpe dem videre i systemet, hvis det er nødvendigt. Hun kan sende dem videre til den udsendte junior medical officer (lægen) i MEDCEN, til fysioterapeuten, til Camp Bastions tandlæge, eller hun kan hvis de bliver henvist af junior medical officer følge dem op på felthospitalet, så de kan få den rette behandling. Som sygeplejerske i medcenteret finder jeg det meget vigtigt at være synlig i lejren, så folk ved, at de kan komme til mig og få en snak eller løst de problemer, de må have, siger Bettina. DU KOMMER RUMMELIG HJEM Det var første gang, Bettina var udsendt, men hun vil gerne gøre det igen. Der er meget nyt at lære, og kulturen er meget anderledes, ikke mindst på det britiske felthospitals emergency department skadestue hvor de danske sygeplejersker har mulighed at komme en gang om ugen og være en del af teamet. Som dansk infirmerisygeplejerske indgår man ikke i traumehåndteringen af et indkommet traume, men det er meget lærerigt at se, at den træning vi gennemgår, fungerer, når der kommer svært tilskadekomne patienter. Samarbejdet med emergency department gør også, at tingene glider nemmere, når vi kommer med danske patienter, og vi kender arbejdsgangene, siger Bettina, der også mener, at en udsendelse kan gøre én mere rummelig som person. Du kan bare ikke være egoist eller enspænder, hvis du skal leve og arbejde så tæt sammen med andre mennesker, forklarer hun. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3

4 SÅ ER DER ANSAT TRÆNINGSVEJLEDERE Det seneste forsvarsforlig lægger op til, at Forsvarets fokus er på det operative arbejde, og derfor er idrætslederstillingen blevet nedlagt, mens stillingen som træningsvejleder er blevet oprettet. Fem træningsvejledere er nu tilknyttet tjenestesteder, der udsender operative enheder. FØLGENDE ER ANSAT: Region Nord Aalborg kaserner AKSEL NIELSEN tidligere idrætsleder i Hjørring. Region Midt Holstebro kaserne MARIA ALBRECHTSEN tidligere idrætsleder i Karup. Region Syd Varde kaserne CHRISTINA HEDEGAARD Holstebros tidligere idrætsleder. Region København Høvelte kaserne JESPER WENDELL Svanemøllens tidligere idrætsleder. Region Sjælland Antvorskov kaserne FREDERIK SEVELSTED der kommer fra en stilling på Flyvevåbnets officersskole, hvor han var en del af faggruppe idræt. Træningsvejlederne skal hjælpe og vejlede de Militære Fysiske Trænere i forbindelse med den missionsforberedende uddannelse og herunder: Supervisere af de Militær Fysisk Trænere Samarbejde med fysioterapeuterne Undervise på interne og eksterne kurser (MFT) Støtte træningsvejledning/kostvejledning af personel fra den operative struktur Rådgivning De fem træningsvejledere gennemgår netop nu en fem uger lang uddannelse hos Center for Idræt, der skal forberede dem på de nye opgaver og det nye fokus. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4

5 SUNDHED & VÆRNEPLIGT NYE TIDER AF AFDELINGSTANDLÆGE JETTE LEISTED BERTELSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Når de værnepligtige møder til aftjening af værnepligten, erstattes den hidtidige praktiserende læge og tandlæge af læger og tandlæger fra Forsvarets Sundhedstjeneste. Forpligtelsen til at levere sundhedsydelser til de værnepligtige ændres ikke af det faktum, at infirmeriernes samlede bemanding er reduceret med mere end 2/3, og at 13 ud af 18 infirmerier er sparet væk. NYE TIDER NYE KONSULTATIONER De værnepligtige fordeler sig i 2014 på 13 lokaliteter, hvoraf 10 er uden infirmeri. Der er derfor opstået et behov for disse steder at etablere lokale konsultationer bemandet med civil morgenlæge og/eller sygeplejerske udlånt fra nærmeste infirmeri. Alle brikker i puslespillet er nu på plads, og resultatet blev dette: KONSULTATIONER TIL SERVICERING AF VÆRNEPLIGTIGE TJENESTESTED Læge + SYPL Læge SYPL Høvelte Gothersgade Vordingborg Almegård Haderslev 2. halvår 14 Fredericia 1. halvår 14 Varde efter indtil Holstebro Skive Frederikshavn Ikke fast bemandet Konsultationerne er udelukkende for værnepligtige og er åbne fra 2-5 dage om ugen i et antal timer, som dækker behovet. Lægetjenesten for værnepligtige varetages på infirmerierne eller i disse konsultationer. Her vil en sygeplejerske eller læge vurdere sygdommen/skaden, og om nødvendigt vil den værnepligtige få en aftale med en læge indenfor 0-3 dage (efter alvorlighedsgraden). Måske foregår denne lægekonsultation på et nabotjenestesteds infirmeri. Evt. transport til infirmeriet sørger enheden selv for. NYE TIDER - AKUTKORT Forsvarets Sundhedstjenestes informationsfolder Sundhed og Værnepligt er nu revideret og udleveres til den værnepligtige på mødedagen eller snarest herefter sammen med et Akutkort. Akutkortet er i dankortstørrelse og indeholder oplysninger til brug ved den værnepligtiges kontakt med det civile sundhedsvæsen, eksempelvis vagtlæge, akut besøg hos civil tandlæge eller udlevering af receptmedicin på apotek. Behovet for at udstyre den værnepligtige med let tilgængelige faktureringsoplysninger er opstået, fordi vi forventer en stigning i antallet af akutte ydelser hentet i det civile sundhedssystem. NYE TIDER ÆNDRINGER FOR DE VÆRNEPLIGTIGE Den militære lægevagt er nedlagt, og det betyder, at den værnepligtige ved sygdom eller tilskadekomst udenfor infirmeriets åbningstid om nødvendigt kan henvende sig til civil vagtlæge uden først at indhente tilladelse. Fritagelsessedler er afskaffet. Den værnepligtige må om nødvendigt bede sin nærmeste foresatte om fritagelse for visse dele af tjenesten i en periode. Ved hjemsendelse inden værnepligtens ophør skal der afholdes en bedømmelseskommision bestående af den værnepligtige, to læger og en militær chef. Denne bestemmelse er blevet lidt af en udfordring, idet forsvarets få læger ikke skal bruge tiden på landevejen, men er nødt til at være til stede på infirmeriet for at kunne levere de nødvendige helbredsundersøgelser på forsvarets ansatte. Man arbejder derfor på at indføre bedømmelseskommisioner som videokonferencer (VTC). På længere sigt er det FSU ønske at afskaffe bedømmelseskommisionerne. Ved hjemsendelse skal den værnepligtige nu kun på infirmeriet, hvis der er uanmeldte arbejdsskader. Tidligere tiders høreprøver er afskaffet både ved fremmødet og hjemsendelsen. De erstattes af høreprøven på Forsvarets Dag kombineret med spørgsmål til den værnepligtige ved fremmødet om høreskader/øresygdomme siden høreprøven. Ovenstående er konsekvenser af personelreduktionen i Sundhedsdivisionen, som har nødvendiggjort en justering i måden, vi fremadrettet leverer sundhedsydelser på. Det stiller ikke de værnepligtige ringere end patienter i det civile sundhedssystem, men kræver selvfølgelig en ændring af nogle rutiner i forsvarets værnepligtsenheder. NYE TIDER NYE KOLLEGER De nye morgenlæger møder i deres konsultationer med meget forskellige erfaringer med servicering af værnepligtige. Mange kender forsvaret og arbejdsgangene rigtig godt, enkelte er helt nye og skal selvfølgelig have hjælp i starten. SUNDHEDSYDELSER Forsvarets Sundhedstjeneste sikrer stadig den værnepligtige Konsultation og behandling hos læge, henvisning til speciallæge og indlæggelse på civilt sygehus Gratis medicin m.v. Gratis tandbehandling ved akutte problemer samt tandundersøgelse og behandling, hvis værnepligten varer 8 måneder eller derover, og den værnepligtige i værnepligtstiden indkaldes til undersøgelse hos sin egen tandlæge Fysioterapi og/eller specialtræning. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 5

6 HVAD VIL 2014 BRINGE? Arbejdet med sammenlægningen fortsætter, nedlæggelsen af 13 infirmerier er ved at være færdigt, og indførslen af et nyt sundheds- og sanitetskoncept skal snart i gang. AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Fungerende chef for Forsvarets Sundhedstjeneste stabschef Søren Worm-Petersen stod i spidsen for FSU nytårsparole den 13. januar Som altid var størstedelen af FSU s medarbejdere til stede, men på grund af sidste års nedskæring var menneskemængden mindre end sædvanligt. Derfor kunne parolen holdes i auditoriet, der er noget mindre end den gymnastiksal, hvor parolen de sidste par år ellers har fundet sted. FLERE SPØRGSMÅL Her i begyndelsen af 2014 er der flere spørgsmål, som der endnu ikke er svar på. Vi ved ikke, hvornår sammenlægningen af FSU, Forsvarets Personeltjeneste (FPT), Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA) og Veterancenteret (VETC) skal finde sted, eller hvor den ny myndighed skal have til huse. Vi ved heller ikke, om Center for Idræt skal flytte sammen med FSU, eller om de skal blive på Svanemøllen Kaserne. NOGLE SVAR Vi forventer at sammenlægningen bliver en realitet, at Veterancenteret skal blive i Ringsted, og at arbejdsgruppen snart kan aflevere sin anbefaling til, hvornår, hvorhenne og hvordan sammenlægningen kan realiseres. Fungerende chef, stabschef Søren Worm-Petersen, fortalte, at den seneste melding er, at arbejdsgruppen lige nu kigger på, hvorvidt det giver mening at placere den nye samlede myndighed i Jonstrup i Ballerup. NYT KONCEPT OG NY STRUKTUR I år var der ikke en gæstetaler ved nytårsparolen. I stedet talte cheferne for Rådgivningsdivisionen, Sundhedsdivisionen og Uddannelsesafdelingen om, hvad er sket og vil ske i deres søjler. Chef for Rådgivningsdivisionen, Hans Ole Jørgensen, fortalte om arbejdet med det nye værnsfælles sanitets- og sundhedskoncept, som skal godkendes i løbet af Konceptet tager højde for udviklingen i Danmark og internationalt i forhold til vores allierede. Blandt andet bliver der i NATO lagt op til, at nationerne støtter hinanden, f.eks. ved at man sammensætter en role 2 og 3 kapacitet af moduler, som de forskellige deltagende nationer bidrager med. Adi Løie, stabstandlæge og siden efteråret chef for Sundhedsdivisionen, opdaterede medarbejderne om situationen på infirmerierne. Siden sensommeren har Sundhedsdivisionen arbejdet på at lukke 13 af infirmerierne og på at etablere de fem, der skal være tilbage. Det har været et stort arbejde for alle involverede, og arbejdet med at finde den bedste måde at fungere på er endnu ikke overstået. Der bliver stadig arbejdet på at udvikle den nye helbredsundersøgelse. Peter Tolderlund begyndte i november 2013 arbejdet som chef for Uddannelsesafdelingen, og han har blandt andet brugt tid på at lære afdelingen og dens medarbejdere at kende. Det kendskab udbredte han ved nytårsparolen og gav FSU s medarbejdere et overblik over afdelingens mange og forskelligartede opgaver. FSU NYHEDSBREV #07 NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NYHEDSBREV FOR FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6 6

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #09 FSU NYHEDSBREV NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 AKTIVITETSDAG 22.8.2014 Se mere på side 2 NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Velkommen. forsvarets sundhedstjeneste #01. Velkommen til det nye FSU NYT.

Velkommen. forsvarets sundhedstjeneste #01. Velkommen til det nye FSU NYT. forsvarets sundhedstjeneste #01 fsu NYHEDSBREV NR. 01 / 1. ÅRGANG december / 2012 Velkommen Velkommen til det nye FSU NYT. Nogle vil måske huske, at vi i sidste udgave af FSU NYT skrev, at daværende udgave

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

UDA. Emne: Forsvarets Idrætsinspektørs årsrapport for Idrætsvirksomheden i Forsvaret i 2012.

UDA. Emne: Forsvarets Idrætsinspektørs årsrapport for Idrætsvirksomheden i Forsvaret i 2012. UDA FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Uddannelsesafdelingen U 23.00 2013/000698-48176 2013-05-28 Til Standardfordeling A Hjemmeværnskommandoen Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen Dansk Militært

Læs mere

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE Bilag: Orientering om GOAL og Helbredsspørgeskema. 1. KRAV 1.1. Faglige og ledelsesmæssige

Læs mere

EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE

EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE 2 EBOLA I SIERRA LEONE 1. GENERELT... side 2 2. KRAV TIL ANSØGERE... side 2 3. VILKÅR... side

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner.

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE August 2009 Indledning Militærnægteradministrationen hører organisatorisk hjemme under Forsvarsministeriets departement, og i begyndelsen

Læs mere

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1 AFTC FLYVEVÅBNETS BASISUDDANNELSE Side 1 PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET Indholdsfortegnelse Overskrift til siden omkring tandlæge osv 3 Postadresse under opholdet: 3 Kontakt altid Air Force Training 3 Centre

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE Februar 2009 Indledning 2008 har med sikkerhed været et år, hvor begrebet militærnægter har kunnet høres og ses. Bl.a. har Danmarks

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.2 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.2 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.2 2011 FSU NYT 2 I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 4-5 Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen 6 Nyt fra OSYPL, Michael

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver Lægesekretær i et nyt perspektiv ny faglig profil og ændrede opgaver Udgiver DL Patient Administration Kommunikation Oplag 5.000 ex. Tekst Helle Jørgensen (DJ) Foto Arkiv Layout Mind to Mind Tryk Grefta

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Kontakt til skadestue og politi på Brogården

Kontakt til skadestue og politi på Brogården Kontakt til skadestue og politi på Brogården Information om kontaktinfo til: Læge, vagtlæge, skadestue og politi når du laver aktiviteter på Brogården Sådan skal du gøre, hvis du eller en deltager bliver

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 11. oktober 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Ledelsesevaluering Efter igennem flere år at have arbejdet med udviklingen af forskellige koncepter for ledelsesevaluering ser

Læs mere