FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU"

Transkript

1 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU). Hendes Majestæt Dronningen har efter Forsvarsministeriets indstilling den 31. januar 2014 resolveret, at Stabslæge af 1. grad (Forsvarets Lægekorps, søværnet) Søren Worm- Petersen udnævnes fra den 1/ til generallæge i Forsvaret med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Søren Worm-Petersen er blevet ansat i stillingen som chef for Forsvarets Sundhedstjeneste med virkning fra samme dato, altså 1. februar FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU NY SOUSCHEF OG ET 25 ÅRS JUBILÆUM Klaus Poulsen er blevet ansat som souschef i Sundhedsdivisionen, og han er samtidigt blevet udnævnt til stabslæge af første grad (STLG-1). Han har indtil nu været overlæge og fungerende chef for Forsvarets Sundhedstjenestes Rådgivningsdivisions udviklingsafdeling. Klaus Poulsen fik i dag den 3. februar overrakt sine nye distinktioner og papirerne på sin udnævnelse af chef for Forsvarets Sundhedstjeneste, generallæge Søren Worm-Petersen. Ved samme lejlighed overrakte Søren Worm-Petersen diplomet for 25 års tjeneste i staten til oversergent Per Marguard Stenberg. Han er ansat på Forsvarets Sundhedstjenestes (FSU) UMAK på Flyvestation Skalstrup. LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN Det er første gang, jeg skal skrive lederen i dette blad, i al fald i min nye funktion som chef for Forsvarets Sundhedstjeneste. Jeg blev glad, da jeg fik officielt besked om udnævnelsen til generallæge og ansættelsen som chef for FSU. Selvfølgelig af helt personlige årsager, men ikke mindst fordi det på sæt og vis er startskuddet til endelig at få sat det hold, som skal lede FSU i disse tider med mange udfordringer. Det er håbet, at et antal ledige chefstillinger snart kan slås op og besættes. Når det er på plads, vil der kunne ansættes overlæger i stillingerne i infirmeristrukturen, hvor der er hårdt brug for hænderne. Vi skal i samarbejde med Forsvarskommandoen have skabt det ny grundlag for infirmeriernes håndtering af Sundhedstriaden, som jo ikke er død. Men der skal defineres en ny måde at holde kontrol med helbredstilstanden blandt forsvarets medarbejdere, fordi der ikke længere er den samme kapacitet ved infirmerierne. Den proces er i gang og samtidig arbejder Sundhedsdivisionen med at beskrive en lang række forhold omkring infirmeriernes øvrige virksomhed, NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 1

2 ikke mindst håndteringen af værnepligtiges sygesikringsforhold. Rådgivningsdivisionen arbejder fortsat med et værnsfælles koncept for sundhedstjeneste, som skal indgå i arbejdet med beskrivelse af en værnsfælles logistik, hvori sanitetstjenesten indgår. Men det er også RD, der har været hovedaktør i analysen af en mulig sammenlægning af 4 NIVII myndigheder, FPT, FSU, FCA og VETC. I den del af analysen, som vedrører mulighederne for geografisk placering af den ny myndighed, har UDA ydet en stor indsats. Jeg forventer, at en samlet analyse snart kan afleveres til politisk behandling. Men det er uafklaret, hvornår der kan forventes en politisk stillingtagen, og først herefter kan der laves implementeringsplaner. Så der sker altså næppe noget i år, men måske i løbet af Uddannelsesafdelingen arbejder med en analyse af hele idrætsområdet i forsvaret, både den egentlige militære idræt og den frivillige idræt, men også de aktiviteter, der foregår i regi af HPRD analyseres. Det skal skabe forudsætningerne for en beslutning om, hvordan og hvor meget forsvaret skal og vil beskæftige sig med dette område fremover. Det er min vurdering, at det bliver en vigtig beslutning, som kan få betydning for forsvarets profil og image. Som en del af forsvarets ny HR-strategi arbejdes med en delstrategi om reservens forhold, kendt som delstrategi 9, DS9. Reserven skal fremadrettet anskues på en ny måde, fordi hele forsvarets personelstruktur og bemandingsprocesser ændres. Det er klart, at dette også har haft FSU s interesse. For på grund af de store, men nødvendige, reduktioner i sundhedsfagligt personel, som nu er tilendebragt, bliver FSU og dermed forsvaret endnu mere afhængig af reservens indsats i den nationale og internationale operative opgaveløsning. Derfor er forårets to seminarer for personel af reserven præget af dette tema. Målet er, i al fald på lægesiden, at afdække, hvilke forventninger og behov de forskellige grupper i reserven har. Det er min forventning, at der skal afdækkes væsentlige forskelle i disse behov. Der er selvfølgelig ikke fuldstændigt interessesammenfald mellem en speciallæge på reaktionsstyrkekontrakt, der fortrinsvis udsendes som del af et kirurg-hold og den yngre læge, som lige har gennemført FSU-100 efterfulgt af udsendelse som JMO i ISAF, og som ny ønsker at videreudvikle sig militærmedicinsk sideløbende med sin civile videreuddannelse. Eller tænk blot på de, som har reaktionsstyrkekontrakt med SOF. Lad mig slutte af med at konstatere, at mine fokusområder lige nu er at få FSU i ny organisation løbet godt i gang, samtidig med at reservens forhold håndteres, således at vi fortsat kan levere sundhedsfagligt personel med rette kompetencer til forsvarets operative opgaver. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE # 7, årgang 3 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Generallæge Søren Worm-Petersen UDGIVER: Forsvarets Sundhedstjeneste Flyvestation Skalstrup Køgevej Gadstrup Postboks Roskilde Læs FSU s Nyhedsbreve her FRANKS SIDSTE DAG Efter 28 år er det sidste dag i sundhedstjenesten. Korporal Frank M. Pedersen har den 29. november 2013 sidste arbejdsdag som kontorhjælper i Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU). Efter 28 år i FSU altså, siden før det hed FSU, dengang hed det Forsvarets Sanitetsskole skal Frank M. Pedersen flytte myndighed til FBE, hvor han har fået job som vagt i den Regionale Indsatsstyrke (RIS). FSU har i 2013 som følge af seneste forsvarsforlig måtte nedlægge 165 stillinger, og Frank M. Pedersens var én af dem. Vi kommer dog stadig til at se ham indimellem, for Flyvestation Skalstrup, hvor FSU bor, er omfattet af RIS. REDAKTION: Journalist Martha Madsen FOTO: Seniorsergent René Lund, Martha Madsen, og Flyvevåbnets Fototjeneste LAYOUT & GRAFISK OPSÆTNING: AD er Hanne Hartly Kornum OPLAG: Udsendes elektronisk til medarbejdere på intranettet. For at sikre at medarbejdere, der ikke har adgang til intranettet, også kan få glæde af nyhedsbrevet, vil FSU opfordre til, at nyhedsbrevet printes og hænges op på den lokale opslagstavle eller kaffeautomat ved alle nationale og internationale tjenestesteder. SÅ ER DER ANSAT TRÆNINGSVEJLEDERE SIDE 4 Hvis du har gode idéer til artikler eller emner, er du velkommen til at skrive direkte til redaktøren på: FSU-LE04 / NÆSTE NUMMER UDKOMMER APRIL 2014 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 2

3 DET DANSKE LÆGEHUS I CAMP BASTION Sygeplejersken er de danske soldaters forbindelse til Camp Bastions sundhedsvæsen. Hos hende kan de få en snak om tingene, rådgivning eller blive fulgt op på felthospitalets skadestue. AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE I Camp Bastion ligger der et felthospital, som englænderne og amerikanerne bemander. Det danske forsvar har også haft læger og sygeplejersker udsendt til felthospitalet. Men de danske soldaters primære adgang til sundhedspersonale er det danske infirmeri i Camp Viking, som er den danske del af Bastion. Der skal tages lige så godt hånd om de danske soldaters sundhed, mens de er udsendt, som hjemme i Danmark. Derfor udsender Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) læger, sygeplejersker, og fysioterapeuter til Camp Bastion, hvor de tilsammen udgør et slags lægehus det såkaldte Medical Center (MEDCEN). Til daglig er Bettina Hansen behandlersygeplejerske på skadestuen i Herlev Hospital, men fra september til december 2013 er hun udsendt som sygeplejerske i det danske MEDCEN. Jeg modtager alle, der henvender sig. Det kan drejer sig om lokale contractors, der kommer, og skal have udleveret lidt cremer eller andet, tolke, vores bosniske kollegaer samt vores danske soldater, som befinder sig i den danske lejr, og som får et sundhedsfagligt problem, jeg skal hjælpe med. Ofte er det småskader, som de har pådraget sig under træning eller arbejdet, eller mindre medicinske problemstillinger, og de henvender sig hos sygeplejersken, fortæller Bettina. FAKTA Den bedste garanti for, at danske soldaters sundhed bliver taget hånd om, er, at vi uddanner og udsender sundhedspersonale. Og det gør FSU så. Sundhedstjenesten uddanner og udsender de sygeplejersker, og læger, der skal behandle danske soldater, når de er i mission, så sundhedspersonalet ved, hvad der venter dem. Bettina trænede i Danmark sammen med den sanitetsgruppe, som hun skulle udsendes sammen med, så de kunne lære hinanden at kende og vænne sig til at arbejde sammen, før de stod i Afghanistan, og det var alvor. Det samme skete, da Bettina på Vordingborg Kaserne gennemgik enkelmandsudsendelsesforberedelse og mødte flere af de mennesker, som hun i mission skulle samarbejde med i den danske lejr. RÅDGIVEREN Det danske infirmeri er ligesom så meget andet i Camp Bastion bygget op af en række containere, som er indrettet som kontorer til sundhedspersonellet. Der er lagt tag henover containerne, så du kan gemme dig for solen, når den står højest på himlen. i Det er her, sygeplejersken tager imod. I det danske MEDCEN har sygeplejersken en rådgivende rolle. Det danske personale samt deres tolke og de bosniere, som er under dansk kommando, kommer til hende med deres spørgsmål. Sygeplejersken kan lytte og hjælpe med mindre problemer, og så kan hun hjælpe dem videre i systemet, hvis det er nødvendigt. Hun kan sende dem videre til den udsendte junior medical officer (lægen) i MEDCEN, til fysioterapeuten, til Camp Bastions tandlæge, eller hun kan hvis de bliver henvist af junior medical officer følge dem op på felthospitalet, så de kan få den rette behandling. Som sygeplejerske i medcenteret finder jeg det meget vigtigt at være synlig i lejren, så folk ved, at de kan komme til mig og få en snak eller løst de problemer, de må have, siger Bettina. DU KOMMER RUMMELIG HJEM Det var første gang, Bettina var udsendt, men hun vil gerne gøre det igen. Der er meget nyt at lære, og kulturen er meget anderledes, ikke mindst på det britiske felthospitals emergency department skadestue hvor de danske sygeplejersker har mulighed at komme en gang om ugen og være en del af teamet. Som dansk infirmerisygeplejerske indgår man ikke i traumehåndteringen af et indkommet traume, men det er meget lærerigt at se, at den træning vi gennemgår, fungerer, når der kommer svært tilskadekomne patienter. Samarbejdet med emergency department gør også, at tingene glider nemmere, når vi kommer med danske patienter, og vi kender arbejdsgangene, siger Bettina, der også mener, at en udsendelse kan gøre én mere rummelig som person. Du kan bare ikke være egoist eller enspænder, hvis du skal leve og arbejde så tæt sammen med andre mennesker, forklarer hun. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3

4 SÅ ER DER ANSAT TRÆNINGSVEJLEDERE Det seneste forsvarsforlig lægger op til, at Forsvarets fokus er på det operative arbejde, og derfor er idrætslederstillingen blevet nedlagt, mens stillingen som træningsvejleder er blevet oprettet. Fem træningsvejledere er nu tilknyttet tjenestesteder, der udsender operative enheder. FØLGENDE ER ANSAT: Region Nord Aalborg kaserner AKSEL NIELSEN tidligere idrætsleder i Hjørring. Region Midt Holstebro kaserne MARIA ALBRECHTSEN tidligere idrætsleder i Karup. Region Syd Varde kaserne CHRISTINA HEDEGAARD Holstebros tidligere idrætsleder. Region København Høvelte kaserne JESPER WENDELL Svanemøllens tidligere idrætsleder. Region Sjælland Antvorskov kaserne FREDERIK SEVELSTED der kommer fra en stilling på Flyvevåbnets officersskole, hvor han var en del af faggruppe idræt. Træningsvejlederne skal hjælpe og vejlede de Militære Fysiske Trænere i forbindelse med den missionsforberedende uddannelse og herunder: Supervisere af de Militær Fysisk Trænere Samarbejde med fysioterapeuterne Undervise på interne og eksterne kurser (MFT) Støtte træningsvejledning/kostvejledning af personel fra den operative struktur Rådgivning De fem træningsvejledere gennemgår netop nu en fem uger lang uddannelse hos Center for Idræt, der skal forberede dem på de nye opgaver og det nye fokus. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4

5 SUNDHED & VÆRNEPLIGT NYE TIDER AF AFDELINGSTANDLÆGE JETTE LEISTED BERTELSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Når de værnepligtige møder til aftjening af værnepligten, erstattes den hidtidige praktiserende læge og tandlæge af læger og tandlæger fra Forsvarets Sundhedstjeneste. Forpligtelsen til at levere sundhedsydelser til de værnepligtige ændres ikke af det faktum, at infirmeriernes samlede bemanding er reduceret med mere end 2/3, og at 13 ud af 18 infirmerier er sparet væk. NYE TIDER NYE KONSULTATIONER De værnepligtige fordeler sig i 2014 på 13 lokaliteter, hvoraf 10 er uden infirmeri. Der er derfor opstået et behov for disse steder at etablere lokale konsultationer bemandet med civil morgenlæge og/eller sygeplejerske udlånt fra nærmeste infirmeri. Alle brikker i puslespillet er nu på plads, og resultatet blev dette: KONSULTATIONER TIL SERVICERING AF VÆRNEPLIGTIGE TJENESTESTED Læge + SYPL Læge SYPL Høvelte Gothersgade Vordingborg Almegård Haderslev 2. halvår 14 Fredericia 1. halvår 14 Varde efter indtil Holstebro Skive Frederikshavn Ikke fast bemandet Konsultationerne er udelukkende for værnepligtige og er åbne fra 2-5 dage om ugen i et antal timer, som dækker behovet. Lægetjenesten for værnepligtige varetages på infirmerierne eller i disse konsultationer. Her vil en sygeplejerske eller læge vurdere sygdommen/skaden, og om nødvendigt vil den værnepligtige få en aftale med en læge indenfor 0-3 dage (efter alvorlighedsgraden). Måske foregår denne lægekonsultation på et nabotjenestesteds infirmeri. Evt. transport til infirmeriet sørger enheden selv for. NYE TIDER - AKUTKORT Forsvarets Sundhedstjenestes informationsfolder Sundhed og Værnepligt er nu revideret og udleveres til den værnepligtige på mødedagen eller snarest herefter sammen med et Akutkort. Akutkortet er i dankortstørrelse og indeholder oplysninger til brug ved den værnepligtiges kontakt med det civile sundhedsvæsen, eksempelvis vagtlæge, akut besøg hos civil tandlæge eller udlevering af receptmedicin på apotek. Behovet for at udstyre den værnepligtige med let tilgængelige faktureringsoplysninger er opstået, fordi vi forventer en stigning i antallet af akutte ydelser hentet i det civile sundhedssystem. NYE TIDER ÆNDRINGER FOR DE VÆRNEPLIGTIGE Den militære lægevagt er nedlagt, og det betyder, at den værnepligtige ved sygdom eller tilskadekomst udenfor infirmeriets åbningstid om nødvendigt kan henvende sig til civil vagtlæge uden først at indhente tilladelse. Fritagelsessedler er afskaffet. Den værnepligtige må om nødvendigt bede sin nærmeste foresatte om fritagelse for visse dele af tjenesten i en periode. Ved hjemsendelse inden værnepligtens ophør skal der afholdes en bedømmelseskommision bestående af den værnepligtige, to læger og en militær chef. Denne bestemmelse er blevet lidt af en udfordring, idet forsvarets få læger ikke skal bruge tiden på landevejen, men er nødt til at være til stede på infirmeriet for at kunne levere de nødvendige helbredsundersøgelser på forsvarets ansatte. Man arbejder derfor på at indføre bedømmelseskommisioner som videokonferencer (VTC). På længere sigt er det FSU ønske at afskaffe bedømmelseskommisionerne. Ved hjemsendelse skal den værnepligtige nu kun på infirmeriet, hvis der er uanmeldte arbejdsskader. Tidligere tiders høreprøver er afskaffet både ved fremmødet og hjemsendelsen. De erstattes af høreprøven på Forsvarets Dag kombineret med spørgsmål til den værnepligtige ved fremmødet om høreskader/øresygdomme siden høreprøven. Ovenstående er konsekvenser af personelreduktionen i Sundhedsdivisionen, som har nødvendiggjort en justering i måden, vi fremadrettet leverer sundhedsydelser på. Det stiller ikke de værnepligtige ringere end patienter i det civile sundhedssystem, men kræver selvfølgelig en ændring af nogle rutiner i forsvarets værnepligtsenheder. NYE TIDER NYE KOLLEGER De nye morgenlæger møder i deres konsultationer med meget forskellige erfaringer med servicering af værnepligtige. Mange kender forsvaret og arbejdsgangene rigtig godt, enkelte er helt nye og skal selvfølgelig have hjælp i starten. SUNDHEDSYDELSER Forsvarets Sundhedstjeneste sikrer stadig den værnepligtige Konsultation og behandling hos læge, henvisning til speciallæge og indlæggelse på civilt sygehus Gratis medicin m.v. Gratis tandbehandling ved akutte problemer samt tandundersøgelse og behandling, hvis værnepligten varer 8 måneder eller derover, og den værnepligtige i værnepligtstiden indkaldes til undersøgelse hos sin egen tandlæge Fysioterapi og/eller specialtræning. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 5

6 HVAD VIL 2014 BRINGE? Arbejdet med sammenlægningen fortsætter, nedlæggelsen af 13 infirmerier er ved at være færdigt, og indførslen af et nyt sundheds- og sanitetskoncept skal snart i gang. AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Fungerende chef for Forsvarets Sundhedstjeneste stabschef Søren Worm-Petersen stod i spidsen for FSU nytårsparole den 13. januar Som altid var størstedelen af FSU s medarbejdere til stede, men på grund af sidste års nedskæring var menneskemængden mindre end sædvanligt. Derfor kunne parolen holdes i auditoriet, der er noget mindre end den gymnastiksal, hvor parolen de sidste par år ellers har fundet sted. FLERE SPØRGSMÅL Her i begyndelsen af 2014 er der flere spørgsmål, som der endnu ikke er svar på. Vi ved ikke, hvornår sammenlægningen af FSU, Forsvarets Personeltjeneste (FPT), Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA) og Veterancenteret (VETC) skal finde sted, eller hvor den ny myndighed skal have til huse. Vi ved heller ikke, om Center for Idræt skal flytte sammen med FSU, eller om de skal blive på Svanemøllen Kaserne. NOGLE SVAR Vi forventer at sammenlægningen bliver en realitet, at Veterancenteret skal blive i Ringsted, og at arbejdsgruppen snart kan aflevere sin anbefaling til, hvornår, hvorhenne og hvordan sammenlægningen kan realiseres. Fungerende chef, stabschef Søren Worm-Petersen, fortalte, at den seneste melding er, at arbejdsgruppen lige nu kigger på, hvorvidt det giver mening at placere den nye samlede myndighed i Jonstrup i Ballerup. NYT KONCEPT OG NY STRUKTUR I år var der ikke en gæstetaler ved nytårsparolen. I stedet talte cheferne for Rådgivningsdivisionen, Sundhedsdivisionen og Uddannelsesafdelingen om, hvad er sket og vil ske i deres søjler. Chef for Rådgivningsdivisionen, Hans Ole Jørgensen, fortalte om arbejdet med det nye værnsfælles sanitets- og sundhedskoncept, som skal godkendes i løbet af Konceptet tager højde for udviklingen i Danmark og internationalt i forhold til vores allierede. Blandt andet bliver der i NATO lagt op til, at nationerne støtter hinanden, f.eks. ved at man sammensætter en role 2 og 3 kapacitet af moduler, som de forskellige deltagende nationer bidrager med. Adi Løie, stabstandlæge og siden efteråret chef for Sundhedsdivisionen, opdaterede medarbejderne om situationen på infirmerierne. Siden sensommeren har Sundhedsdivisionen arbejdet på at lukke 13 af infirmerierne og på at etablere de fem, der skal være tilbage. Det har været et stort arbejde for alle involverede, og arbejdet med at finde den bedste måde at fungere på er endnu ikke overstået. Der bliver stadig arbejdet på at udvikle den nye helbredsundersøgelse. Peter Tolderlund begyndte i november 2013 arbejdet som chef for Uddannelsesafdelingen, og han har blandt andet brugt tid på at lære afdelingen og dens medarbejdere at kende. Det kendskab udbredte han ved nytårsparolen og gav FSU s medarbejdere et overblik over afdelingens mange og forskelligartede opgaver. FSU NYHEDSBREV #07 NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NYHEDSBREV FOR FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6 6

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #09 FSU NYHEDSBREV NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 AKTIVITETSDAG 22.8.2014 Se mere på side 2 NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.2 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.2 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.2 2011 FSU NYT 2 I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 4-5 Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen 6 Nyt fra OSYPL, Michael

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

- til Forsvarets medarbejdere Udgivet af Forsvarskommandoen 1. årgang Nr. 1 Marts 2003

- til Forsvarets medarbejdere Udgivet af Forsvarskommandoen 1. årgang Nr. 1 Marts 2003 Forsvaret - til Forsvarets medarbejdere Udgivet af Forsvarskommandoen 1. årgang Nr. 1 Marts 2003 Leder Et blad i udvikling Af oberstløjtnant Kim Enevoldsen, Forsvarskommandoen. Efter 20 år på det det blodige

Læs mere

Søværnet. Uddannelse TEMA. Ny officersuddannelse. Svendebrev for fuld udrykning. Læs også: Isbryderne klar til isen Helikopterhelte.

Søværnet. Uddannelse TEMA. Ny officersuddannelse. Svendebrev for fuld udrykning. Læs også: Isbryderne klar til isen Helikopterhelte. NR. 4 38. årgang DECEMBER 2008 Søværnet TEMA Læs også: Isbryderne klar til isen Helikopterhelte så døden i øjnene Uddannelse Ny officersuddannelse Svendebrev for fuld udrykning Indhold TEMA Uddannelse

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

OFFICEREN. Plads til at fejle? Fagbladet 01 / FEBRUAR 2015. Nr. www.hod.dk

OFFICEREN. Plads til at fejle? Fagbladet 01 / FEBRUAR 2015. Nr. www.hod.dk Fagbladet OFFICEREN 01 / FEBRUAR 2015 Plads til at fejle? Nr. www.hod.dk 1-2015 1 GIVING YOUR CAPABILITY THE EDGE Threats evolve. Facing them demands enhanced capability and that s where Saab thinking

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS Fra front til front MALI: Det danske Hercules transportfly i Mali følger med frontlinjerne, som de flytter sig. - Opgaven i Mali er meget anderledes, end den vi løser i Afghanistan. Det føles mere operativt

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN SKRYDSTRUP KLAR TIL AIRSHOW 2006 1 FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Flyvevåbnet. Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11. F-16 kortlægger Danmark Side 16

Flyvevåbnet. Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11. F-16 kortlægger Danmark Side 16 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 19 DECEMBER 2006 LÆS OGSÅ OM: Læger vil gerne flyve redningshelikopter Side 3 Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11 F-16 kortlægger

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti Tre værn ét militærpoliti ORGANISATION: De tre militærpolitikorps i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet bliver fra 1. januar 2015 slået sammen. Den største udfordring har været den geografiske samling i Aalborg.

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere