FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU"

Transkript

1 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU). Hendes Majestæt Dronningen har efter Forsvarsministeriets indstilling den 31. januar 2014 resolveret, at Stabslæge af 1. grad (Forsvarets Lægekorps, søværnet) Søren Worm- Petersen udnævnes fra den 1/ til generallæge i Forsvaret med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Søren Worm-Petersen er blevet ansat i stillingen som chef for Forsvarets Sundhedstjeneste med virkning fra samme dato, altså 1. februar FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU NY SOUSCHEF OG ET 25 ÅRS JUBILÆUM Klaus Poulsen er blevet ansat som souschef i Sundhedsdivisionen, og han er samtidigt blevet udnævnt til stabslæge af første grad (STLG-1). Han har indtil nu været overlæge og fungerende chef for Forsvarets Sundhedstjenestes Rådgivningsdivisions udviklingsafdeling. Klaus Poulsen fik i dag den 3. februar overrakt sine nye distinktioner og papirerne på sin udnævnelse af chef for Forsvarets Sundhedstjeneste, generallæge Søren Worm-Petersen. Ved samme lejlighed overrakte Søren Worm-Petersen diplomet for 25 års tjeneste i staten til oversergent Per Marguard Stenberg. Han er ansat på Forsvarets Sundhedstjenestes (FSU) UMAK på Flyvestation Skalstrup. LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN Det er første gang, jeg skal skrive lederen i dette blad, i al fald i min nye funktion som chef for Forsvarets Sundhedstjeneste. Jeg blev glad, da jeg fik officielt besked om udnævnelsen til generallæge og ansættelsen som chef for FSU. Selvfølgelig af helt personlige årsager, men ikke mindst fordi det på sæt og vis er startskuddet til endelig at få sat det hold, som skal lede FSU i disse tider med mange udfordringer. Det er håbet, at et antal ledige chefstillinger snart kan slås op og besættes. Når det er på plads, vil der kunne ansættes overlæger i stillingerne i infirmeristrukturen, hvor der er hårdt brug for hænderne. Vi skal i samarbejde med Forsvarskommandoen have skabt det ny grundlag for infirmeriernes håndtering af Sundhedstriaden, som jo ikke er død. Men der skal defineres en ny måde at holde kontrol med helbredstilstanden blandt forsvarets medarbejdere, fordi der ikke længere er den samme kapacitet ved infirmerierne. Den proces er i gang og samtidig arbejder Sundhedsdivisionen med at beskrive en lang række forhold omkring infirmeriernes øvrige virksomhed, NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 1

2 ikke mindst håndteringen af værnepligtiges sygesikringsforhold. Rådgivningsdivisionen arbejder fortsat med et værnsfælles koncept for sundhedstjeneste, som skal indgå i arbejdet med beskrivelse af en værnsfælles logistik, hvori sanitetstjenesten indgår. Men det er også RD, der har været hovedaktør i analysen af en mulig sammenlægning af 4 NIVII myndigheder, FPT, FSU, FCA og VETC. I den del af analysen, som vedrører mulighederne for geografisk placering af den ny myndighed, har UDA ydet en stor indsats. Jeg forventer, at en samlet analyse snart kan afleveres til politisk behandling. Men det er uafklaret, hvornår der kan forventes en politisk stillingtagen, og først herefter kan der laves implementeringsplaner. Så der sker altså næppe noget i år, men måske i løbet af Uddannelsesafdelingen arbejder med en analyse af hele idrætsområdet i forsvaret, både den egentlige militære idræt og den frivillige idræt, men også de aktiviteter, der foregår i regi af HPRD analyseres. Det skal skabe forudsætningerne for en beslutning om, hvordan og hvor meget forsvaret skal og vil beskæftige sig med dette område fremover. Det er min vurdering, at det bliver en vigtig beslutning, som kan få betydning for forsvarets profil og image. Som en del af forsvarets ny HR-strategi arbejdes med en delstrategi om reservens forhold, kendt som delstrategi 9, DS9. Reserven skal fremadrettet anskues på en ny måde, fordi hele forsvarets personelstruktur og bemandingsprocesser ændres. Det er klart, at dette også har haft FSU s interesse. For på grund af de store, men nødvendige, reduktioner i sundhedsfagligt personel, som nu er tilendebragt, bliver FSU og dermed forsvaret endnu mere afhængig af reservens indsats i den nationale og internationale operative opgaveløsning. Derfor er forårets to seminarer for personel af reserven præget af dette tema. Målet er, i al fald på lægesiden, at afdække, hvilke forventninger og behov de forskellige grupper i reserven har. Det er min forventning, at der skal afdækkes væsentlige forskelle i disse behov. Der er selvfølgelig ikke fuldstændigt interessesammenfald mellem en speciallæge på reaktionsstyrkekontrakt, der fortrinsvis udsendes som del af et kirurg-hold og den yngre læge, som lige har gennemført FSU-100 efterfulgt af udsendelse som JMO i ISAF, og som ny ønsker at videreudvikle sig militærmedicinsk sideløbende med sin civile videreuddannelse. Eller tænk blot på de, som har reaktionsstyrkekontrakt med SOF. Lad mig slutte af med at konstatere, at mine fokusområder lige nu er at få FSU i ny organisation løbet godt i gang, samtidig med at reservens forhold håndteres, således at vi fortsat kan levere sundhedsfagligt personel med rette kompetencer til forsvarets operative opgaver. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE # 7, årgang 3 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Generallæge Søren Worm-Petersen UDGIVER: Forsvarets Sundhedstjeneste Flyvestation Skalstrup Køgevej Gadstrup Postboks Roskilde Læs FSU s Nyhedsbreve her FRANKS SIDSTE DAG Efter 28 år er det sidste dag i sundhedstjenesten. Korporal Frank M. Pedersen har den 29. november 2013 sidste arbejdsdag som kontorhjælper i Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU). Efter 28 år i FSU altså, siden før det hed FSU, dengang hed det Forsvarets Sanitetsskole skal Frank M. Pedersen flytte myndighed til FBE, hvor han har fået job som vagt i den Regionale Indsatsstyrke (RIS). FSU har i 2013 som følge af seneste forsvarsforlig måtte nedlægge 165 stillinger, og Frank M. Pedersens var én af dem. Vi kommer dog stadig til at se ham indimellem, for Flyvestation Skalstrup, hvor FSU bor, er omfattet af RIS. REDAKTION: Journalist Martha Madsen FOTO: Seniorsergent René Lund, Martha Madsen, og Flyvevåbnets Fototjeneste LAYOUT & GRAFISK OPSÆTNING: AD er Hanne Hartly Kornum OPLAG: Udsendes elektronisk til medarbejdere på intranettet. For at sikre at medarbejdere, der ikke har adgang til intranettet, også kan få glæde af nyhedsbrevet, vil FSU opfordre til, at nyhedsbrevet printes og hænges op på den lokale opslagstavle eller kaffeautomat ved alle nationale og internationale tjenestesteder. SÅ ER DER ANSAT TRÆNINGSVEJLEDERE SIDE 4 Hvis du har gode idéer til artikler eller emner, er du velkommen til at skrive direkte til redaktøren på: FSU-LE04 / NÆSTE NUMMER UDKOMMER APRIL 2014 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 2

3 DET DANSKE LÆGEHUS I CAMP BASTION Sygeplejersken er de danske soldaters forbindelse til Camp Bastions sundhedsvæsen. Hos hende kan de få en snak om tingene, rådgivning eller blive fulgt op på felthospitalets skadestue. AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE I Camp Bastion ligger der et felthospital, som englænderne og amerikanerne bemander. Det danske forsvar har også haft læger og sygeplejersker udsendt til felthospitalet. Men de danske soldaters primære adgang til sundhedspersonale er det danske infirmeri i Camp Viking, som er den danske del af Bastion. Der skal tages lige så godt hånd om de danske soldaters sundhed, mens de er udsendt, som hjemme i Danmark. Derfor udsender Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) læger, sygeplejersker, og fysioterapeuter til Camp Bastion, hvor de tilsammen udgør et slags lægehus det såkaldte Medical Center (MEDCEN). Til daglig er Bettina Hansen behandlersygeplejerske på skadestuen i Herlev Hospital, men fra september til december 2013 er hun udsendt som sygeplejerske i det danske MEDCEN. Jeg modtager alle, der henvender sig. Det kan drejer sig om lokale contractors, der kommer, og skal have udleveret lidt cremer eller andet, tolke, vores bosniske kollegaer samt vores danske soldater, som befinder sig i den danske lejr, og som får et sundhedsfagligt problem, jeg skal hjælpe med. Ofte er det småskader, som de har pådraget sig under træning eller arbejdet, eller mindre medicinske problemstillinger, og de henvender sig hos sygeplejersken, fortæller Bettina. FAKTA Den bedste garanti for, at danske soldaters sundhed bliver taget hånd om, er, at vi uddanner og udsender sundhedspersonale. Og det gør FSU så. Sundhedstjenesten uddanner og udsender de sygeplejersker, og læger, der skal behandle danske soldater, når de er i mission, så sundhedspersonalet ved, hvad der venter dem. Bettina trænede i Danmark sammen med den sanitetsgruppe, som hun skulle udsendes sammen med, så de kunne lære hinanden at kende og vænne sig til at arbejde sammen, før de stod i Afghanistan, og det var alvor. Det samme skete, da Bettina på Vordingborg Kaserne gennemgik enkelmandsudsendelsesforberedelse og mødte flere af de mennesker, som hun i mission skulle samarbejde med i den danske lejr. RÅDGIVEREN Det danske infirmeri er ligesom så meget andet i Camp Bastion bygget op af en række containere, som er indrettet som kontorer til sundhedspersonellet. Der er lagt tag henover containerne, så du kan gemme dig for solen, når den står højest på himlen. i Det er her, sygeplejersken tager imod. I det danske MEDCEN har sygeplejersken en rådgivende rolle. Det danske personale samt deres tolke og de bosniere, som er under dansk kommando, kommer til hende med deres spørgsmål. Sygeplejersken kan lytte og hjælpe med mindre problemer, og så kan hun hjælpe dem videre i systemet, hvis det er nødvendigt. Hun kan sende dem videre til den udsendte junior medical officer (lægen) i MEDCEN, til fysioterapeuten, til Camp Bastions tandlæge, eller hun kan hvis de bliver henvist af junior medical officer følge dem op på felthospitalet, så de kan få den rette behandling. Som sygeplejerske i medcenteret finder jeg det meget vigtigt at være synlig i lejren, så folk ved, at de kan komme til mig og få en snak eller løst de problemer, de må have, siger Bettina. DU KOMMER RUMMELIG HJEM Det var første gang, Bettina var udsendt, men hun vil gerne gøre det igen. Der er meget nyt at lære, og kulturen er meget anderledes, ikke mindst på det britiske felthospitals emergency department skadestue hvor de danske sygeplejersker har mulighed at komme en gang om ugen og være en del af teamet. Som dansk infirmerisygeplejerske indgår man ikke i traumehåndteringen af et indkommet traume, men det er meget lærerigt at se, at den træning vi gennemgår, fungerer, når der kommer svært tilskadekomne patienter. Samarbejdet med emergency department gør også, at tingene glider nemmere, når vi kommer med danske patienter, og vi kender arbejdsgangene, siger Bettina, der også mener, at en udsendelse kan gøre én mere rummelig som person. Du kan bare ikke være egoist eller enspænder, hvis du skal leve og arbejde så tæt sammen med andre mennesker, forklarer hun. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3

4 SÅ ER DER ANSAT TRÆNINGSVEJLEDERE Det seneste forsvarsforlig lægger op til, at Forsvarets fokus er på det operative arbejde, og derfor er idrætslederstillingen blevet nedlagt, mens stillingen som træningsvejleder er blevet oprettet. Fem træningsvejledere er nu tilknyttet tjenestesteder, der udsender operative enheder. FØLGENDE ER ANSAT: Region Nord Aalborg kaserner AKSEL NIELSEN tidligere idrætsleder i Hjørring. Region Midt Holstebro kaserne MARIA ALBRECHTSEN tidligere idrætsleder i Karup. Region Syd Varde kaserne CHRISTINA HEDEGAARD Holstebros tidligere idrætsleder. Region København Høvelte kaserne JESPER WENDELL Svanemøllens tidligere idrætsleder. Region Sjælland Antvorskov kaserne FREDERIK SEVELSTED der kommer fra en stilling på Flyvevåbnets officersskole, hvor han var en del af faggruppe idræt. Træningsvejlederne skal hjælpe og vejlede de Militære Fysiske Trænere i forbindelse med den missionsforberedende uddannelse og herunder: Supervisere af de Militær Fysisk Trænere Samarbejde med fysioterapeuterne Undervise på interne og eksterne kurser (MFT) Støtte træningsvejledning/kostvejledning af personel fra den operative struktur Rådgivning De fem træningsvejledere gennemgår netop nu en fem uger lang uddannelse hos Center for Idræt, der skal forberede dem på de nye opgaver og det nye fokus. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4

5 SUNDHED & VÆRNEPLIGT NYE TIDER AF AFDELINGSTANDLÆGE JETTE LEISTED BERTELSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Når de værnepligtige møder til aftjening af værnepligten, erstattes den hidtidige praktiserende læge og tandlæge af læger og tandlæger fra Forsvarets Sundhedstjeneste. Forpligtelsen til at levere sundhedsydelser til de værnepligtige ændres ikke af det faktum, at infirmeriernes samlede bemanding er reduceret med mere end 2/3, og at 13 ud af 18 infirmerier er sparet væk. NYE TIDER NYE KONSULTATIONER De værnepligtige fordeler sig i 2014 på 13 lokaliteter, hvoraf 10 er uden infirmeri. Der er derfor opstået et behov for disse steder at etablere lokale konsultationer bemandet med civil morgenlæge og/eller sygeplejerske udlånt fra nærmeste infirmeri. Alle brikker i puslespillet er nu på plads, og resultatet blev dette: KONSULTATIONER TIL SERVICERING AF VÆRNEPLIGTIGE TJENESTESTED Læge + SYPL Læge SYPL Høvelte Gothersgade Vordingborg Almegård Haderslev 2. halvår 14 Fredericia 1. halvår 14 Varde efter indtil Holstebro Skive Frederikshavn Ikke fast bemandet Konsultationerne er udelukkende for værnepligtige og er åbne fra 2-5 dage om ugen i et antal timer, som dækker behovet. Lægetjenesten for værnepligtige varetages på infirmerierne eller i disse konsultationer. Her vil en sygeplejerske eller læge vurdere sygdommen/skaden, og om nødvendigt vil den værnepligtige få en aftale med en læge indenfor 0-3 dage (efter alvorlighedsgraden). Måske foregår denne lægekonsultation på et nabotjenestesteds infirmeri. Evt. transport til infirmeriet sørger enheden selv for. NYE TIDER - AKUTKORT Forsvarets Sundhedstjenestes informationsfolder Sundhed og Værnepligt er nu revideret og udleveres til den værnepligtige på mødedagen eller snarest herefter sammen med et Akutkort. Akutkortet er i dankortstørrelse og indeholder oplysninger til brug ved den værnepligtiges kontakt med det civile sundhedsvæsen, eksempelvis vagtlæge, akut besøg hos civil tandlæge eller udlevering af receptmedicin på apotek. Behovet for at udstyre den værnepligtige med let tilgængelige faktureringsoplysninger er opstået, fordi vi forventer en stigning i antallet af akutte ydelser hentet i det civile sundhedssystem. NYE TIDER ÆNDRINGER FOR DE VÆRNEPLIGTIGE Den militære lægevagt er nedlagt, og det betyder, at den værnepligtige ved sygdom eller tilskadekomst udenfor infirmeriets åbningstid om nødvendigt kan henvende sig til civil vagtlæge uden først at indhente tilladelse. Fritagelsessedler er afskaffet. Den værnepligtige må om nødvendigt bede sin nærmeste foresatte om fritagelse for visse dele af tjenesten i en periode. Ved hjemsendelse inden værnepligtens ophør skal der afholdes en bedømmelseskommision bestående af den værnepligtige, to læger og en militær chef. Denne bestemmelse er blevet lidt af en udfordring, idet forsvarets få læger ikke skal bruge tiden på landevejen, men er nødt til at være til stede på infirmeriet for at kunne levere de nødvendige helbredsundersøgelser på forsvarets ansatte. Man arbejder derfor på at indføre bedømmelseskommisioner som videokonferencer (VTC). På længere sigt er det FSU ønske at afskaffe bedømmelseskommisionerne. Ved hjemsendelse skal den værnepligtige nu kun på infirmeriet, hvis der er uanmeldte arbejdsskader. Tidligere tiders høreprøver er afskaffet både ved fremmødet og hjemsendelsen. De erstattes af høreprøven på Forsvarets Dag kombineret med spørgsmål til den værnepligtige ved fremmødet om høreskader/øresygdomme siden høreprøven. Ovenstående er konsekvenser af personelreduktionen i Sundhedsdivisionen, som har nødvendiggjort en justering i måden, vi fremadrettet leverer sundhedsydelser på. Det stiller ikke de værnepligtige ringere end patienter i det civile sundhedssystem, men kræver selvfølgelig en ændring af nogle rutiner i forsvarets værnepligtsenheder. NYE TIDER NYE KOLLEGER De nye morgenlæger møder i deres konsultationer med meget forskellige erfaringer med servicering af værnepligtige. Mange kender forsvaret og arbejdsgangene rigtig godt, enkelte er helt nye og skal selvfølgelig have hjælp i starten. SUNDHEDSYDELSER Forsvarets Sundhedstjeneste sikrer stadig den værnepligtige Konsultation og behandling hos læge, henvisning til speciallæge og indlæggelse på civilt sygehus Gratis medicin m.v. Gratis tandbehandling ved akutte problemer samt tandundersøgelse og behandling, hvis værnepligten varer 8 måneder eller derover, og den værnepligtige i værnepligtstiden indkaldes til undersøgelse hos sin egen tandlæge Fysioterapi og/eller specialtræning. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 5

6 HVAD VIL 2014 BRINGE? Arbejdet med sammenlægningen fortsætter, nedlæggelsen af 13 infirmerier er ved at være færdigt, og indførslen af et nyt sundheds- og sanitetskoncept skal snart i gang. AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Fungerende chef for Forsvarets Sundhedstjeneste stabschef Søren Worm-Petersen stod i spidsen for FSU nytårsparole den 13. januar Som altid var størstedelen af FSU s medarbejdere til stede, men på grund af sidste års nedskæring var menneskemængden mindre end sædvanligt. Derfor kunne parolen holdes i auditoriet, der er noget mindre end den gymnastiksal, hvor parolen de sidste par år ellers har fundet sted. FLERE SPØRGSMÅL Her i begyndelsen af 2014 er der flere spørgsmål, som der endnu ikke er svar på. Vi ved ikke, hvornår sammenlægningen af FSU, Forsvarets Personeltjeneste (FPT), Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA) og Veterancenteret (VETC) skal finde sted, eller hvor den ny myndighed skal have til huse. Vi ved heller ikke, om Center for Idræt skal flytte sammen med FSU, eller om de skal blive på Svanemøllen Kaserne. NOGLE SVAR Vi forventer at sammenlægningen bliver en realitet, at Veterancenteret skal blive i Ringsted, og at arbejdsgruppen snart kan aflevere sin anbefaling til, hvornår, hvorhenne og hvordan sammenlægningen kan realiseres. Fungerende chef, stabschef Søren Worm-Petersen, fortalte, at den seneste melding er, at arbejdsgruppen lige nu kigger på, hvorvidt det giver mening at placere den nye samlede myndighed i Jonstrup i Ballerup. NYT KONCEPT OG NY STRUKTUR I år var der ikke en gæstetaler ved nytårsparolen. I stedet talte cheferne for Rådgivningsdivisionen, Sundhedsdivisionen og Uddannelsesafdelingen om, hvad er sket og vil ske i deres søjler. Chef for Rådgivningsdivisionen, Hans Ole Jørgensen, fortalte om arbejdet med det nye værnsfælles sanitets- og sundhedskoncept, som skal godkendes i løbet af Konceptet tager højde for udviklingen i Danmark og internationalt i forhold til vores allierede. Blandt andet bliver der i NATO lagt op til, at nationerne støtter hinanden, f.eks. ved at man sammensætter en role 2 og 3 kapacitet af moduler, som de forskellige deltagende nationer bidrager med. Adi Løie, stabstandlæge og siden efteråret chef for Sundhedsdivisionen, opdaterede medarbejderne om situationen på infirmerierne. Siden sensommeren har Sundhedsdivisionen arbejdet på at lukke 13 af infirmerierne og på at etablere de fem, der skal være tilbage. Det har været et stort arbejde for alle involverede, og arbejdet med at finde den bedste måde at fungere på er endnu ikke overstået. Der bliver stadig arbejdet på at udvikle den nye helbredsundersøgelse. Peter Tolderlund begyndte i november 2013 arbejdet som chef for Uddannelsesafdelingen, og han har blandt andet brugt tid på at lære afdelingen og dens medarbejdere at kende. Det kendskab udbredte han ved nytårsparolen og gav FSU s medarbejdere et overblik over afdelingens mange og forskelligartede opgaver. FSU NYHEDSBREV #07 NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NYHEDSBREV FOR FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6 6

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Forsvarets Personelpolitik Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Udgiver: Forsvarets Personeltjeneste Oktober 2006 Udarbejdelse af tekst: Personelpolitiksektionen Layout: Tanja Weikop, Forsvarets Mediecenter

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

RIGTIG GANG I. FSU business case godkendt. FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: forsvarets sundhedstjeneste #04

RIGTIG GANG I. FSU business case godkendt. FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: forsvarets sundhedstjeneste #04 forsvarets sundhedstjeneste #04 fsu NYHEDSBREV NR. 04 / 2. ÅRGANG juni / 2013 business case FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: 159 stillinger skal nedlægges, men fordi FSU i

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

præg af, at dette infirmeri er foreslået indrettet som flyve- og navalmedicinsk Center.

præg af, at dette infirmeri er foreslået indrettet som flyve- og navalmedicinsk Center. #03 forsvarets sundhedstjeneste fsu NYHEDSBREV FORLIGSIMPLEMENTERINGEN RULLER VIDERE NR. 03 / 2. ÅRGANG april / 2013 Jubilæum Den 11. marts 2013 har 10 medarbejdere i gjort sig fortjent til hæderstegnet

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Så er det nye år. forsvarets sundhedstjeneste #02

Så er det nye år. forsvarets sundhedstjeneste #02 forsvarets sundhedstjeneste #02 fsu NYHEDSBREV NR. 02 / 2. ÅRGANG februar / 2013 briefing FSU har i henhold til planen fremsendt den endelige business case med diverse bilag til FKO fredag den 8. februar

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

TIL ET. forsvarets sundhedstjeneste #05

TIL ET. forsvarets sundhedstjeneste #05 forsvarets sundhedstjeneste #05 fsu NYHEDSBREV NR. 05 / 2. ÅRGANG august / 2013 personalenyt To gange slut. FSU siger farvel til stabslæge-1 Benny Bardrum, indtil nu chef for Sundhedsdivisionen, og til

Læs mere

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #09 FSU NYHEDSBREV NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 AKTIVITETSDAG 22.8.2014 Se mere på side 2 NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED SSG 6. APRIL 2011

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED SSG 6. APRIL 2011 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED SSG 6. APRIL 2011 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014 Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3

Læs mere

Velkommen. forsvarets sundhedstjeneste #01. Velkommen til det nye FSU NYT.

Velkommen. forsvarets sundhedstjeneste #01. Velkommen til det nye FSU NYT. forsvarets sundhedstjeneste #01 fsu NYHEDSBREV NR. 01 / 1. ÅRGANG december / 2012 Velkommen Velkommen til det nye FSU NYT. Nogle vil måske huske, at vi i sidste udgave af FSU NYT skrev, at daværende udgave

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk Det nationale teletolkeprojekt v/ Lone Høiberg lho@medcom.dk Projektets organisering SDSD: Programstyregruppe for nationalt telemedicin & hjemmemonitorering Medcom: Programledelse Videoknudepunkt infrastruktur

Læs mere

BESTEMMELSER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING OG IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET

BESTEMMELSER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING OG IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE BESTEMMELSER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING OG IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET Ref.: a. FKODIR PS.491-1, DIR for Idrætsvirksomhed i FSV 2002-11 (skal revideres). b. FSU-PUB 902-62,

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

DET BORGERNÆRE HOSPITAL

DET BORGERNÆRE HOSPITAL DET BORGERNÆRE HOSPITAL SUNDHED.DK Nå Hr. Jensen nu skal du høre. Du behøver ikke at være bekymret. Du fejler ingenting alvorligt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte behandlingen og eventuelt tage

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE Skolens Historie Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole har en smuk placering i Bangsbo Skov ca. 4 km syd for Frederikshavn centrum. Den gamle portvagt De

Læs mere

Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten 1. halvår 2013

Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten 1. halvår 2013 Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten Der er i første halvår af rapporteret 343 hændelser i almen praksis og 26 hændelser i Lægevagten. For hændelserne i almen praksis er der tale om et

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 FORSVARETS BASISKRAV udgivet

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Tove,

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret A 18

Kundgørelse for Forsvaret A 18 Kundgørelse for Forsvaret A 18 København, den 14. august 2006 1. HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN har resolveret som følger: Den 6/8 2006: Fra den 1/9 2006: a. Orlogskaptajn (søværnet) Dan Naetz Rasmussen udnævnes

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver Lægesekretær i et nyt perspektiv ny faglig profil og ændrede opgaver Udgiver DL Patient Administration Kommunikation Oplag 5.000 ex. Tekst Helle Jørgensen (DJ) Foto Arkiv Layout Mind to Mind Tryk Grefta

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium og Skopienheden Velkommen Velkommen

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet I Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 på Åsebro 9 A, Frederiksværk Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere