På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion."

Transkript

1 DJ:Fotograferne Beretning til generalforsamlingen 8. marts v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Dem eller os? Det bliver stadig mere tydeligt, at den professionelle fagfotografs tekniske færdigheder, ikke gør det alene, når vi skal skille os ud fra "dem". Og med "dem" menes de, hvis forhold til fotografi blot bygger på ejerskabet til et kamera og et overfladisk kendskab til Photoshop. Pressefoto forstået som øjeblikket er på godt og ondt blevet en folkeopgave. De er der først, 24/7/365 og når hele verden rundt med mobilen Packshots er for størstedelen udfaset til gør-det-selv-folket. Det samme gælder eksempelvis firmaportrætter. Featureopgaver og enkelt billede opgaver til magasiner og presse har for en del holdt flyttedag og udføres nu af bl.a. journalister. Generelt er det blevet sådan, at det skal være nemt og billigt og at kravene til kvalitet kommer i anden række. Det kan vi nok ikke flytte på, men vi kan flytte os selv! På trods af et presset marked for fotografi, er ledigheden blandt medlemmer, der er tilmeldt a- kassen AJKS, faldet fra 7,3 til ca. 5,9 % omregnet som fuldtids ledige fra dec til dec Noget skyldes den ny arbejdsmarkedsreform, der sender ledige på kontanthjælp, men det forklarer ikke alt! Det er ikke undersøgt, men der er indikationer, der peger på, at det er stærke faglige kompetencer, der spiller ind. Det er ikke kun omkring klassisk fotografisk optagelser men i særlig grad det faktum at stadig flere vælger at bruge tid på at opnå nye kompetencer. Billedmæssigt som indenfor video eller som kompetenceudvikling omkring processerne før opgaverne. Sidst kan nævnes, at der hos mange freelancere er forståelse for bedre forretningsmæssige kompetencer. Som vi hører det, forventer kunderne i både fastansat- og freelanceforhold, at man ud over et højt fotofagligt niveau også er aktiv medspiller ved ide- og konceptudvikling. Det har vi medvirket til at sætte retning på. Dels i DJ hvor en række kurser hjælper til at professionalisere forretningsdriften, DJ Bizz. Fra DJ:Fotograferne er der en række fagsessions på vej, der henvender sig til den professionelle fotograf. Derudover støtter Ophavsretsfonden også deltagelse i de mange kurser fagsessions, der udbydes og som kan ses i Kalenderne på vores webside djfotograferne.dk og journalistforbundet.dk. Så svaret på om det er dem eller os, er et både og. Den fortsatte berettigelse som professionel fotograf er, at vi stædigt lægger større afstand til dem ved altid at være på vej i vores faglige udvikling både på det visuelle indholdet og med alt det andet, der i dag er en del af det at være professionel fotograf. Fusion tjaaaa På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion. Den proces er i gang og har skabt en del bølgegang, der handler om to centrale punkter. Demokrati og en sikring af en faglig organisation, der fortsat er tæt på medlemmerne i form af 1

2 et fladt demokrati, identitet med organisationen og en nem og enkel tilgang til kvalitetsydelser. - Det der i dag gør, at vi uden at være journalister, ikke har de store problemer med at være forankret i et Journalistforbund Spørgsmålet er om det er muligt at fastholde det, hvis fællesskabet går fra ca til op mod medlemmer? I skrivende stund er oplægget fra DJ at kontingentstrukturen som vi kender den fastholdes og identiteten udbygges gennem grupper og kredse. Et store spørgsmålet er derfor om KS og DJ kan nå til enighed om en demokratiske struktur. Kulturen er på dette punkt meget forskellig. KS er hvad mange vil betegne som en top styret organisation, hvor vi i DJ med en flad struktur engagerer og har medlemsinteresse, der viser sig som aktive engageret i den demokratiske struktur. Engagement er et positivt udtryk for DJs fantastiske kludetæppe af nærhed og vedkommende fagforening som opstået med specialgrupper og foreninger, gennem kredse og medarbejderforeninger i samspil med Gammel Strand. Fællesskabets kludetæppe af identitet og demokratiske struktur på godt og ondt sammen med DJs medlemsrettede service og tilbud, har skabt succeshistorien om Dj. Den kan aflæses i at DJ stik imod teorier, om at kontingentstørrelsen er altafgørende, stadig får flere (relevante) medlemmer, mens andre faglige organisationer får færre. Med en fusion vil DJ blive udfordret på den relative homogenitet. Ikke i forhold til forskelligheden i at være klassiske journalister eller kommunikatører, som har fået en del opmærksomhed. Men fordi en fusion vil betyde et forbund, der rumme en meget stor gruppe medlemmer der er langt fra DJs nuværende organisationsområde. Vi skal ikke være bange for at se frem og lave om, hvis noget kan blive bedre! Men lige nu er det svært at se, hvordan fundamentale forandringer i den demokratiske kultur vil skabe et bedre forbund for medlemmerne. Fusionstanken er født af udvikling i og omkring DJs organisationsområde, hvor de traditionelle strukturer på arbejdsmarked er i opbrud med flere freelancere, skiftende job-roller og arbejdsopgaver der udfordre de rene snit i opfattelsen af de faglige identiteter. Det kalde derfor på skarp opmærksomhed, hvis DJ forsat skal være organisation for de mange forskellige fagligheder, der leverer indhold til medier i bred forstand. Kogt ned til en suppeterning: Hvor kan/vil DJ give køb på grundlæggende værdier og hvor store forandringer vil KS acceptere i deres organisationskultur? Svaret kan være at vi starte der, hvor vi sammen med KS kan gøre en forskel omkring aftaler og arbejdsmarkedsforhold. Det kræver ikke et ægteskab. Stadig flere medlemmer under uddannelse En fremgang til ca 830 medlemmer pr fordeler sig med 303 kvinder og 525 mænd, hvilket dog er et fald i antallet af kvinder. 732 er O-medlemmer. I -medlemmer fordeler sig med 59, der er i medarbejderforeninger og 35 der er O-medlem i andre specialgrupper. Det er rigtig glædeligt, at vi ser at den største medlemstilgang blandt elever. En fremgang fra 144 til 172 elever fra Medieskolerne i Viborg, KTS og Fotografisk Kommunikation i København. 2

3 Vi glæder os over også at være ramme for fagets elever og studerende! DJ:Fotograferne er som alt andet ikke en konstant størrelse og gruppen skal udvikles i forhold til de forventninger også denne medlemsgruppe har til deres fags organisation. Det kan vi bedst, hvis elever og studerende af og til giver den faglige del af deres arbejdsliv lidt plads i kalenderen! Gratis og for billigt arbejde gi det lige en tanke. Mixet af freelance, ansættelse og forskellige former for samarbejde, udfordrer mulighederne for at sikre ordentlige arbejdsvilkår og betaling. Det udfordrer også værdien af den faglige organisation. Seneste tal viser at medlemmerne i DJ fordeler sig med 21 % som rene lønmodtagere, 32 % rene selvstændige, 47 % Kombinatører (både lønmodtager og selvstændig) DJ har i perioden sat fokus på de problemer, der opstår, når arbejde i forskellige forklædninger udbydes som gratis eller som arbejde til (for) billige priser. Det er ikke det nemmeste spørgsmål at tage hul på. Når man er på vej ind på arbejdsmarkedet eller når man som studerende skal i praktik uden løn, er virkeligheden ikke altid en ideel ramme med fair og rimelige vilkår. Presset kan være stort, og det kan være svært at sige nej tak, selv når vilkårene er helt urimelige Men det vil være en både tåbelig og umulig opgave, hvis DJ skulle tage politikasketten på med kontrol og straf! Der hvor vi alle kan være med til at flytte noget er lige at gi det en tanke, når ulønnet praktik reelt er helt almindelig arbejde, eller når man mødes med for lave priser på opgaver. Isoleret set varmer det kort. På den lange bane bliver det kun sværere for os alle at få en fornuftig hverdag ud af det fag, vi brænder for. I april vil en forretnings og prisberegner være et af tilbuddene, der som værktøj kan hjælp med at få balance i forhold forretningsrundlag, til kolleger i faste job og aftaler. Ophavsret, en politisk evergreen Et solidt dansk og nordisk samarbejde har i den endelige version af EU-direktivet om ophavsretsforvaltning, sikret flagskibet aftalelicens og luget nogle af de værste tidsler ud af den endelige EU-tekst. Dermed er et af de mest vanvittige tiltag - kravet om at oprette værksdatabaser for alle billeder udgået, og nogle af de overadministrative krav er blevet ændret, så de er blevet til at leve med. Ikke mindst gennem indsatser fra Copydan Billedkunst og DJ kan vi takke for denne udgang på noget, der kunne være landet i det glade vanvid for fotografer og fotografi. Det har også været en både inspirerende og god oplevelse, at se at kredsen uden for vores egen verden, har stået vagt om den danske ophavsretsmodel. At en bred kreds af brugere/kunder som eksempelvis DR og Det Kongelige Bibliotek har støtter den danske ophavsretsmodel, understreger, at vi har fundet den rigtige balance mellem de mange forskellige interesser, i den måde vi aftaler brug af vores ophavsret. Aftalelicensen vil derfor fortsat sikre, at der på alle landets undervisningsinstitutioner er betalt, så lærere og elever lovligt kan anvende de billeder de har brug for i undervisning. Men direktivet har ikke lettet de problemer, der ligger i den manglende kreditering af vores 3

4 billeder og identificering i forhold til den enkelte ophavsmand. Pengene skal i de rette lommer, og det bliver en af de helt store udfordringer finde dem, når vi ikke ved hvis bukser lommerne de sidder i. Et er dog sikkert, at kravet om at blive krediteret, uanset hvilken form for fotografi, man repræsenterer, vil kunne måles i en personlig kontant værdi for den enkelte fotograf. Og netop som vi glædede os over resultatet, kom der et skybrud af nye spørgsmål fra EU. Sådan er det jo med evergreens. Denne gang om harmonisering af ophavsret. Vi har lært det og tager det i strakt arm, fordi vi har en god sag! Fotografiets pris og arrangementer Det blev besluttet i 2012 og bekræftet i 2013 at stable en fotopris på benene. Men bestyrelsen har ikke kunnet løfte opgaven med at etablere og lande en årligt vekslende udstilling og pris, da det har rakt langt ud over tidsresurserne i bestyrelsen. Det skal gøres ordentligt og halve og kvarte løsninger vil være spild. Nu går vi efter at skabe en ramme for prisen i efteråret 2014 med eksterne hjælp. Også andre ting som vi egentlig godt ville sætte i søen af faginteresse, blev ikke løftet længere end til idéen. Det har vi taget konsekvensen af. Da opgaverne vil ligge i regi af ophavsretsfonden, har vi til de praktiske opgaver, der tit dræber initiativer, lagt dette ud til en studenterhjælp, der sammen med den i bestyrelsen der står for en opgave, styrer denne i mål. Der arbejdes på følgende arrangementer fra bestyrelsens idekatalog: Hard core Photoshop, Top pro retouche og andre værktøjskurser, DSLR video i tre step: kurser i tilrettelægning, synopsis og storyboard og optagelse og redigering. Portræt med sjæl, samt studierejser til fotokulturel og faglig inspiration. MasterClass har nu været afviklet fire gange sammen med fotografen Peter Turnley, der har afholdt workshops i street photography. Alle workshops er sket i samarbejde med PF, med Michael Harder som ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling. Knap 40 fotografer har deltaget og alle er de vendt tilbage fra MasterClass med inspiration og batterierne godt opladet! Men tiden er til fornyelse og vi arbejder videre på en ny MasterClass med nye kræfter. Overenskomst: Elevlønningerne er det vigtigste Fotograf-overenskomsten mellem DJ og Dansk Industri, DI, genforhandles samtidig med en række øvrige overenskomster på det private arbejdsmarked. Overenskomsten dækker efterhånden kun en lille håndfuld virksomheder indenfor den fotografiske branche, der i de seneste år har været hårdt ramt af strukturudvikling og den økonomiske krise. Det ændrer ikke ved, at Fotografoverenskomsten på ét væsentligt punkt er en vigtig overenskomst for DJ og DJ s medlemmer, nemlig når det drejer sig om lønsatserne for fotograf-eleverne. Fotografoverenskomsten er den toneangivende overenskomst, når der årligt indgås et halvt hundrede uddannelsesaftaler mellem fotografelever og fotografmestre, herunder også de mange mestre, som ikke er medlemmer af DI. I overenskomsten med DI har man aftalt at forhøje lærlinge- og elev-satserne med 1,9 procent i hvert af de tre år, som overenskomsten gælder. 4

5 Overenskomsten med Regionerne, RLTN blev i 2013 aftalt indenfor rammerne af KTOforliget og gav nogle mindre lønstigninger. 0,5 % (1. april 2013), forventeligt 0,21 % (1. oktober 2013), 0,50 % (1. januar 2014) og forventeligt 0,71 % (1. oktober 2014). Resultatet gav også plads til en mindre stigning i arbejdsgivernes pensionsbidrag, som blev på 0,6% til 14,6%. Det er lidt højere end det journalister/kommunikatører fik. Dermed indsnævrede vi gabet mellem overenskomstens to medarbejdergrupper. En kommende udfordring bliver at håndtere Region Midtjyllands ønske om en central billedbase, som alle regionens ansatte kan trække på. Det kalder på en videreudnyttelsesaftale. Det bliver interessant at se, hvordan man vil håndtere både de etiske og ophavsretslige forhold. Kommer der én vil der sikkert komme flere, så dette bliver en opgave der skal håndteres med både rimelighed og fornuft. Summen af vores overenskomster: De gængse lønninger er helt uden sammenhæng med et langt uddannelsesforløb og de værdi man efter uddannelse vil kunne leverer. Uddannelserne Fagfotografuddannelsen på Københavns Tekniske Skole har fået nye lærerkræfter og skolen ny rektor. Gennem DJ-fotografernes deltagelse i det lokale uddannelsesudvalg er der grund til at tro at de nye kæfter på skolen, vil være et løft, der dels vil afspejle sig positivt i uddannelsens forløb, indhold, i udbud af fagrelevant kursusaktivitet og ikke mindst i dialogen med skolen. Medieskolen i Viborg er stadig et solidt anker for Fagfotografuddannelsen og har fortsat et stabilt optag af elever. Men vi savner begge skolerne som aktiv medspiller, der hvor grunduddannelsen stopper og arbejdslivet begynder. Det gælder for både KTS og Viborg, at de har været totalt fraværende omkring faglig opdatering. De burde være omdrejningspunkt for medlemmerne, der har passeret Photoshop og deltaget på de ugelange internatkurser. Vi har budt ind med ideer til korte intensive forløb med tilhørende økonomi, der kan passe ind i en travl hverdag som fotograf. Det vil være rart, når skolerne selv tager initiativer, der har udgangspunkt i behovene i den professionelle fotografs verden. Den kommende erhvervsskolereform lægger op til drastiske forandringer, der kan ende med at vi skal tænke uddannelsen på en ny måde. Regeringens udspil er netop nu igennem den politiske proces op til vedtagelse. For Fotografisk Kommunikation, blev 2013 året, hvor der opstod en frygtelig ballade mellem eleverne der og eleverne på Fotojournalist Uddannelsen - ifølge vores fagblad Journalisten. Et par eksterne journalister, havde få drejet så meget på objektiviteten i en spørgeskema-undersøgelse, at redaktøren for fagbladet efterfølgende har givet en uforbeholden undskyldning. Der var ingen krig! Men vi fik sat fokus på hvilken retning uddannelsen Fotografisk Kommunikation har. Og vi håber, at den dialog vi sammen med PF havde med DJMX, også har banet vejen for, at de fotografiske uddannelser midt i konkurrencen om elever, også kan se fornuften i at samarbejde på et lille fagområde som fotografi. De første studerende på uddannelsen har med udgangen af februar gennemført praktikforløbet, og de skal i gang med uddannelsens sidste del. Det har været spændende at følge en helt ny uddannelse fra de første tanker og ideer - til vi, om ikke så længe, ser de første færdiguddannede. Pøj pøj med det sidste stykke vej! 5

6 Samarbejde i DJ Udviklingen af den god og konstruktiv kultur på alle niveauer, fortsætter. Uanset om fusionen bliver en realitet, så har debatten om fusionen sat fokus på værdien af det faglige kludetæppe af grupper og kredse, der samarbejder på kryds og tværs og dermed underbygger et dynamisk forbund der udvikler sig i takt med arbejdsmarkedet og behovene hos medlemmerne. Helt konkret er etablering af en forening for journalister i DJ vokset ud af fusionsdebatten. Vi kan kun hilse det initiativ velkommen, fordi en række specifikt journalistiske spørgsmål nu har en adresse, der hvor de er tættest på de medlemmer det vedrører. På konferencen Tal til Øjet 2013 om visuel kommunikation deltog ca. 200, medlemmer fra næsten alle DJ grupper. MasterClass, har vi afviklet i samarbejde med PF, og omkring ophavsret og freelanceforhold er det et stærkt fællesskab det, der flytter og forandrer. Ca. 122 medlemmer af DJ:Fotograferne er også medlem af PF. Det afspejler også et godt samarbejde, hvor vi mellem de to grupper har inkluderet frem for at ekskludere omkring arrangementer og andre faglige tiltag af fælles interesse. Der var derfor en del frustration blandt medlemmer af DJ:Fotograferne, der end ikke kunne få adgang til ledige pladser på PFs flotte initiativ med Boost kurser, der ellers blev lanceret med invitation til DJ fotografer udenfor PF. Det har vi taget til efterretning med nogen forundring men uden surhed og med et velkommen til alle PFere, der kunne have interesse i hvad DJ:Fotograferne arrangerer. Stadig flere medlemmer arbejder uden fastansættelse. Ud over elever og studerende er 209 ansat på en arbejdsplads og ca. 410 i arbejde i en eller anden form af freelance. Vi har derfor mange fælles interesser med Freelancegruppen og siger tak for et godt samarbejde! Fra DJ får vi som enkeltmedlemmer og som specialgruppe uvurderlig hjælp, fra både faglige konsulenter og det øvrige DJ apparat. Også til det praktiske, så vi kan udfylde vores rolle i DJ ved at tilbyde faglig identitet for fotografer. Samarbejde uden for DJ DJ:Fotograferne er medlem af Dansk Kunstnerråd (Pia Funder og Peter Thornvig), deltager i samarbejdet PYRAMID ved Nordiske Fotografer (Anders Jægenø, Thomas Carlslund og Peter Thornvig), er repræsenteret i bestyrelsen i Danmarks Fotomuseum (Jette Kraus Hedemand) og i Copydan Billedkunst, hvor Peter Thornvig også er formand. Det skal altid være til overvejelse om den energi, der bliver brugt på sådanne samarbejder, er indsatsen værd. Det nordiske samarbejde har lidt af en del personudskiftninger i de øvrige nordiske fotograforganisationer og vores repræsentanter, der har haft fokus på at sikre resultater i samarbejdet Det er en modningsproces, men lykkes det ikke inden for en kort horisont, er vi der, hvor vi skal overveje det fortsatte samarbejde. Kommunikation At interessen er mest på fag, kan vi se på interessen for vores artikelserie om Udenlandsfotografer, der har trukket rigtig mange læsere via et af vores nyhedsbreve med 28% klik. Dette står i modsætning til interessen for fusionen, der er minimal med 1,8% klik Gennem perioden er der udsendt 9 nyhedsbreve, der er åbent af mellem 55 og 60% af modtagerne. 6

7 På hjemmesiden djfotograferne.dk, kan vi se, at der ud af mere end besøg er 1320, der har besøgt siderne på djfotograferne.dk over 200 gange på et år. Vi kan også konstatere, at der er en god synergieffekt mellem vores Facebookside og DJs forskellige andre websteder. En trafik der flyder i begge retninger mellem forbund og andre grupper. Ophavsretsfonden Vi har opdateret vore ansøgningsprocedure. Som noget nyt er der nu en side med afrapportering. Det er ikke fordi vi elsker blanketter og formularer, men vi vil gerne imødegå EU direktivets, krav om gennemsigtighed og have forholdet mellem modtagere og SKAT på plads. Desuden er der mulighed for, at vi bedre kan dele viden via den nye afrapporteringsform. Fremadrettet bliver der færre midler når EU direktivet er på plads, men der og vil stadig blive plads til at søge disse midler, der kan gør en forskel i de fagrelaterede muligheder. Ansøgningsudvalget bestående af Pia, Jette, Tonny har haft travl og har bl.a. behandlet og indstillet nedenstående poster til godkendelse i bestyrelsen. ARRANGEMENTER FotoSalon 2013 Fotoforum, 7 arrangementer Den Fotografiske Salon, 7 arrangementer Tal til Øjet Master Day & Reunion. 69 deltager Cirka 50 deltagere pr gang Cirka 50 deltagere pr gang 200 deltagere 30 fra DJ:F 42 deltager UDANNELSE Efteruddannelses kurser MasterClass Istanbul 32 bevillinger 9 deltager STUDIEREJSER OG PROJEKTER Individuelle studierejser og projekter Paris Photo 2013 Venedig Biennale Perpignan Glasgov Film og Foto Amsterdam Foto-Festival Bogprojekt Udstillings projekt Andre rettighedhedshavere ( DFF, PF og DJ:F) 10 bevillinger 37 bevillinger 4 bevillinger 3 bevillinger 1 bevilling 1 bevilling 7 bevillinger 18 bevillinger 11 bevillinger FOTOGRAF ELEVER og STUDERENDE Skolestudietur New York Skoletur Polen Svendeprøve-udstilling 38 bevillinger 19 bevillinger 34 bevillinger TILSKUD & STØTTE TIL: Dansk Kunstnerråd Danmark Fotomuseum Herning Div fagrelevante artikler 7

8 DJs ophavsretsarbejde Image2Use Repræsentation ved DJ:Fotograferne Peter Thornvig, formand Tonny Foghmar, næstformand Jette Kraus Hedemand, kasserer. Forretningsudvalg: Tonny Foghmar, Peter Thornvig Henrik Andersen og Pia Funder Udvalg vrd uddannelse: Repræsentanter i de lokale Uddannelsesudvalg for Fotograferne på Medieskolerne, Viborg: Michael Harder Københavns Tekniske skole: Peter Thornvig Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar. Skuemeste: (???)Michael Harder, Mia Bendixen, Maria Nielsen og Henrik Andersen. I billedmediernes faglige udvalg repræsenteres DJ af Faglig konsulent Roshan Beier. Lærepladsbesigtigelser: Henrik og Pia og som suppleanter Jacob og Asger Andre udvalg: Hjemmesiden - djfotograferne.dk: Peter Thornvig (ansvarlig) og Svend Erik Sokkelund (kulturstof) Nordisk Pyramide (ophavsret m.m.): Anders Jægenø, Peter Thornvig og Thomas Carlslund Copydan Billedkunst: Peter Thornvig Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand Repræsentant i Kunstnerrådet: Peter Thornvig, suppleant: Pia Funder DJ:Fotografernes Ophavsretsfonds ansøgningsudvalg: Pia Funder (administrator), Jette Kraus Hedemand og Tonny Foghmar. Image2use: Peter Thornvig DJ udvalg: Hovedbestyrelsen: Peter Thornvig DJ Ophavsretsfonden: Peter Thornvig Beskæftigelses- og Uddannelsespolitisk Udvalg: Michael Harder Faglig politisk Udvalg: Tonny Foghmar og Peter Thornvig Ophavsrets task force: Peter Thornvig DJ ferie: Peter Thornvig, næstformand Freeelanceudvalget, Peter Thornvig, formand DJ:Fotograferne betaler følgende faste beløb: Årligt formand, kr. (Peter Thornvig) Årligt kasserer, kr. (Jette Kraus Hedemand) Årligt for administrator af OPH kr. (Pia Funder) Webmaster kr. pr. måned, (Peter Thornvig) 8

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen VI ER DEM DER KAN DET SKAL VI BLIVE VED MED AT VÆRE! Når man har været på

Læs mere

Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf.

Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf. DJ:Fotograferne beretning 2011-12 Identitet DJ står midt i en omstillingsproces. Forskellighederne inden for den fælles ramme giver lige så forskellige udfordringer, som der er faglige kompetencer blandt

Læs mere

DJ Fotograferne Beretning 2010

DJ Fotograferne Beretning 2010 DJ Fotograferne Beretning 2010 Den fotografiske virkelighed er stadig i forandring og det må vi se det som en konstant i vores fremtidige faglige virkelighed. Ikke mindst fordi verden omkring os bliver

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler 22. jan 13 KONSTITUERINGSLISTE HOVEDBESTYRELSEN HB-medlemmer HB-suppleanter, Lars Werge, Lars Lindskov, Peter Thornvig, Per Roholt, Villy Dall, Jens Rossen, Iben Danielsen, Karen Hedegaard, Frederik M.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2 26 februar 2015 Nr. 2-26. februar 2015. Nr. 2 Jeg har det som blommen i et æg Niels Balling fortsætter sit aktive arbejdsliv fra beboerbevægelsen som seniorjobber i Kvarterhuset Amagerbro Fotos: Per Sichlau

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24-26 april 2015 Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24.-26. april 2015 Denne workshop er til fotografer,

Læs mere

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj.

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj. Visionsweekend lørdag 14. marts 2015 Tilstede: Anders Michael, Laura, Merete, Rose, Daniel, Morten, Benjamin, Philip, Dennis Dirigent: Merete Referent: Philip KaJ og Danske Mediestuderende (orientering)

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen i Dansk Journalistforbunds Kreds 4 den 14. marts 2013 2012 blev igen et år, hvor vi har haft succes med at lave arrangementer for kredsens medlemmer, og det store

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde

Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde Rapport fra Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde Medlemmer af arbejdsgruppen Villy Dall, DJ, Troels Gadegaard, DJ, Susanne Møller Pedersen, KS, Christina Hjortshøj, KS, Marianne

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2010. Generalforsamlingen. 17. februar 2010. Beretning og. refer at. Foto: Jørgen Hedegaard

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2010. Generalforsamlingen. 17. februar 2010. Beretning og. refer at. Foto: Jørgen Hedegaard Generalforsamlingen 17. februar 2010 Nyhedsbrev Nr. 2 marts 2010 Beretning og refer at Foto: Jørgen Hedegaard TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 2/2010 SIDE 2 Generalforsamlingen Årsberetning/Tegnerne juni 2009 -

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

ERHVERVS FOTOGRAFERING

ERHVERVS FOTOGRAFERING ERHVERVS FOTOGRAFERING Poul Hansen Fotografi tilbyder erhvervsfotografering samt videoproduktion for virksomheder. Her er tale om virksomhedsportrætter, produktfotografering, vægudsmykning, tilpasset den

Læs mere