Generalforsamling i ALOT Fredag den 16.januar 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i ALOT Fredag den 16.januar 2015 kl. 17.00"

Transkript

1 Generalforsamling i ALOT Fredag den 16.januar 2015 kl Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere Jan Kingo blev valgt som ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Tanja Kepser blev valgt til referent. Mellanie Vendt og Henny Pagel blev valgt til stemmetællere. 2. Beretninger A. Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som vedhæftes referatet. Kommentarer til formandens beretning Kim Vognsen efterlyste lidt ord om spinning Åge tilføjede, at det er baseret på egen betaling. Rene Vendt bemærkede, at han synes, der har været stor succes med at flytte mindsettet hos klubbens medlemmer fra at mødr op som kunder i butikken, til at de skal inddrages/selv byde ind. Klaus Grand tilføjede, at det ikke er en betingelse, at medlemmerne er på Facebook. Alle officielle beskeder kommer på hjemmesiden og på mail. Formandens beretning blev vedtaget. B. Udvalgsformænd aflægger beretning Formanden Løbeudvalget var ikke til stede til generalforsamlingen, men løbeudvalget er godt dækket ind af formandens beretning. Triudvalget Katrine Kye Stilbo fremlagde Triudvalgets beretning.

2 Vi er i 2014 blevet rigtig mange medlemmer i triafdelingen og er nu oppe på 103 trimedlemmer. Udvalget har ikke været så aktivt i 2014, men det har medlemmerne. Cykeltræningen har været velbesøgt med mange fælles ture også på andre ugedage end torsdag. Svømmeundervisningen er blevet udvidet med flere trænere på kanten og det er dejligt. I år var der igen fællesspisning til første fælles svømmetur i havet. Der har desværre i år ikke været indfanget nogen pigvar, som vi så det i 2013, men lad det være et mål for Der har ikke været så stor aktivitet i badesøen i Kenneth Lund Hansen har i 2014 afholdt to kurser: et slangeskiftekursus og et skiftezonekursus. Begge kurser har været på opfordring fra medlemmer og velbesøgt. ALOT har været rigt repræsenteret til talrige stævner i hele landet og på alle distancer. I 2014 har følgende 19 medlemmer gennemført en Ironman: Copenhagen Ironman 2014 Søren Bisgaard Andersson Jeanne Hautrup Enevoldsen Tobias Holm Andersen Christian Kepser Bo Brauner Mellanie Vendt Johnny Pedersen Henrik Lorentzen Mikael Otto Nielsen Åge Møller Svend Fagerholt Pedersen Christian Louis Heick Thomas Johnny Hedengran Peter Kjær Morten Quist Anne Line Jørgensen Kim Vognsen

3 Christian Heick Fulldistance Fyn Charlie Prødel Klaus Grand Bornholm Hammer Trail Triathlon Thomas Midtgaard, som kom ind på en suveræn førsteplads. På youtube kan man søge på ALOT tv og se et interview med Thomas. I 2014 blev klubmesterskabet afviklet under Tri på Tyren Vores nye klubmestre er Jeanne Hautrup og Charlie Prødel I 2015 bliver klubmesterskabet afviklet til Havnetri. Pt. er der 40 medlemmer tilmeldt. Hvis der er nogen, der ikke har fået plads, så skriv til Søren Bisgaard Andersson, så vil han forsøge at skaffe flere pladser. Ambitionen for Triudvalget i 2015 er allerede at melde ud lige efter havnetri, hvilket stævne, der skal lægge hus til klubmesterskabet Der er flere, der ligger godt til i frostcuppen. Tak for en rigtig god sæson. Festudvalget: Festudvalget har haft travlt for at have alt klar til aftenens fest, hvor der også kommer et band. Festudvalget henstiller til, at alle hjælper med at rydde op, da lokalet skal stå klar i morgen tidlig kl. 8. Hele festudvalget genopstiller. C. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse Indtægter:

4 Der er medlemstilgang og det afspejles i vores indtægter samtidig har vi sat kontingentet lidt op. Det ses i lidt stigende indtægter. De store ultraløb har stadig overskud, men der har været lidt færre deltagere end normalt. 6-timers løbet måtte flyttes, hvilket gav ekstra udgifter, så indtægterne fra ultraløbene har ikke været helt så store som forventet. Vi fik i kr. fra SuperBrugsen og vi får som noget nyt medlemstilskud fra kommunen. Det vidste vi ikke, at vi kunne, så det vil vi søge fremover. Udgiften på webshop dækker over alle de tryk, som vi får lavet hos Endurance, så rettelig burde den ikke stå her i regnskabet. Næste år bliver den flyttet ned under udgifter. Udgifter: Trænerudgifter er steget, men det går udelukkende på det øgede aktivitetsniveau i klubben. Trænerkursus er opført under indtægt, da vi kunne søge tilskud for både 2013 og Vi vil også fremadrettet søge tilskud til kurserne. Udgifterne til løbeudvalget dækker udgifter til 5 km holdet, da der er tilmeldingsgebyrer, t- shirt, trænertøj etc. Blandede arrangementer dækker parkstafetten, socialt liv. Sidste år på generalforsamlingen blev det besluttet, at vi afskaffer julegaver, så den udgift udgår af regnskabet næste år. Internetomkostninger dækker bl.a. engangsomkostninger til ultrasiden og nyt layout til klubmodul. Vi har afskrevet kr. på tidstagningsudstyret, hvilket er en tredjedel af omkostningen til udstyret. Der var i 2014 et overskud på 104 kr. et billede af, at der er balance i regnskaberne. Der er en nettoformue på kr. i klubben. Kommentarer til regnskabet Spinningen er selvbetalt der er et lille overskud, men ellers løber det rundt selv. Webshoppen tjener klubben ikke på. Revisorens kommentarer til regnskabet:

5 Regnskabet giver et retvisende billede af klubbens finansielle situation pt. Der er ikke fundet anledning til nogen bemærkninger. D. Kassereren fremlægger budget for det kommende år Keld Strobel gennemgik budgettet for Der blev spurgt, om der ikke bør sættes flere penge af til cykeltrænere, når vi nu går efter at få flere trænere. Formanden oplyste, at der ikke hidtil har været udgifter til cykeltræning. Formanden gjorde opmærksom på, at hvis vi afholder kurser i kommunen, så får vi alle udgifter dækket af kommunen. Spørgsmål til budgettet: Bliver der sat penge af til klubhus. Formanden svarede, at der pt. intet konkret er omkring klubhus kun fornemmelser. Det er formandens fornemmelse, at vi står rimelig godt. Budgettet er vedtaget. 3. Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogen forslag. 4. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i lige årstal Valg af kasserer: Keld Strobel blev genvalgt. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Bisgaard Andersson blev genvalgt. Maria Oversø genopstiller ikke. Tue Sanderhage blev valgt til at overtage den ledige plads efter Maria. Charley Prødel har valgt at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen, da tiden ikke er til bestyrelsesarbejdet, og Liselotte Strarup Nielsen blev valgt og overtager Charleys plads i bestyrelsen. Formanden havde gave med til Maria og Charley som tak for deres engagement i bestyrelsen.

6 5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, der ikke samtidig kan sidde i bestyrelsen Jan Kingo blev genvalgt som revisor. René Vendt blev genvalgt som revisorsuppleant. 6. Valg af medlemmer til udvalg Løbeudvalget Løbeudvalgs opgave er, at samle tilmeldinger samme til klubbetalte løb: parkstafetten og tre andre. Derudover skal der arrangeres sommerfest/klubmesterskab. Følgende blev valgt til løbeudvalget: Carsten Dahl, Majbrit Brander og Magrethe Klostergård blev genvalgt Majbrit Brander og Magrethe Klostergård vil gerne være tovholder på parkstafetten og sommerfesten/klubmesterskabet. Triudvalg Christian Heick blev genvalgt Søren Bisgaard Andersson blev genvalgt Katrine Kye Stilbo blev genvalgt Jan Kingo blev genvalgt René Vendt blev valgt Festudvalg Alle medlemmer af festudvalget genopstillede og blev genvalgt: Karin Skov, Henny Pagel, Henrik Fosdal, Kim Vognsen Udvalgene konstituerer sig selv, så det er alle udvalgsmedlemmer, der er ansvarlige for at tage initiativ til at mødes og afvikling af aktiviteter. Styregruppen for ultraløbene Styregruppen for ultraløbene består af Christoffer Heick, Katrine Kye Stilbo, Kim Vognsen, Liselotte Stratup Nielsen og Lone Møller

7 Styregruppen er ansvarlig for planlægningen og afvikling af ultraløbene. Derudover skal der bruges mange frivillige på de konkrete dage. 7. Eventuelt Henrik Fosdal udtrykte en stor tak til Charlie for alt det han har givet til klubben med ultraløbene. Lokationen af 6-timers løbet Der var spørgsmål til styregruppen omkring lokationen af 6-timers løbet. Der var mange medlemmer, som gav udtryk for, at det ville være flot at flytte sådan et stort løb op fra Vallensbæk til Albertslund området. Styregruppen svarede, at logistikken omkring stadion er meget tung, hvor vi skal flytte al materiel fra Mosen til stadion, så foreløbig forbliver det ved Mosen. Der er desuden megen aktivitet omkring stadion og det kræver mange hjælpere at holde løberuten fri. Det er bestemt en overvejelse, som løbende vil blive taget op. Der var flere kommentarer med ideer til, hvordan vi kan holde løberuten fri. F.eks. bliver stadion lukket af ved de store fodbold- og håndboldstævner, så måske vi også kan eller i det mindste få mindsket eller flyttet aktiviteterne. Der blev spurgt til, om det kunne være en mulighed at lægge ruten omkring stadion anderledes? Til det blev der bemærket, at der er mange højdemeter på en ruten, hvis man lægger den anderledes. Per Jensen sidder i DBUs dommerudvalg og har talt med dommerne efterfølgende om en episode med nogle dommere, som ikke respekterede vores hjælperes anvisninger. En lignende opførsel fra dommerne vil ikke ske igen. Det blev også sagt, at Mosen er meget hjælpsomme og stiller opbevaring og lokaler til rådighed. Styregruppen tager kommentarerne omkring lokationen af ultraløbene til efterretning.

8 Katrine Kye Stilbo ville også gerne rose alle medlemmerne for deres indsats i Mette Sanderhage roste formanden for hans store arbejde og for at sikre en god tone på Facebook.

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 27/1 2013 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 52 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus

Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bernd Thrysøe, som blev valgt. Bernd takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere