U-Turn Uganda i Hedeland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U-Turn Uganda i Hedeland"

Transkript

1 U-Turn Uganda i Hedeland Tid/Sted: 2 timer inkl. opstart og afslutning. Spejdergrunden og området rundt om pladsen på ydersiden. Deltagere: Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer. Opdeles i klassehold (4 hold i alt) Tidsplan: Intro til Uganda, holdinddeling og introduktion til U-Turn løbet (Ejnar) poster af 20 minutters varighed + 5 minutters skiftetid 1. Stammekrig (Stefan) 2. Vand i Uganda (Rolle) 3. Faneleg med æg (Ejnar) 4. Dyr og Grimasser Opsamling og afslutning, inkl. andagt om Uganda (Ejnar) Materialer: 40 æg Halefangersnore Besnøringsreb (2 kasser) Målekande 4 vaskebaljer Svampe (hvis der er nogen i kredshuset) A4 papir (en ordentlig stak, til at flytte vand med) 4 plastikskåle Diverse indlæg: FDF har fået et nyt missionsprojekt med navnet U-TURN UGANDA. Navnet refererer til, at du kan gøre en forskel ved aktivt at handle og tage del i missionsprojektet. FDF ønsker at sende et signal om, at din hjælp gør en forskel i de projekter som FDF engagerer sig i. U-TURN UGANDA handler ikke kun om at samle penge ind. Det handler om at inspirere, øge forståelsen og skabe bæredygtighed i projekterne. U-TURN UGANDA har fået en støttesang Vi vender vinden nu,

2 som skal være med til at sætte fokus på, at vi sammen kan gøre en forskel. Det håber vi, at du vil være med til, så vi sammen kan hjælpe og vende vinden i Uganda. Geografi På Ugandas flag ser man en kronetrane på en sort, rød og gulstribet baggrund. Den sorte farve står for Afrikas folk, den gule for solskin, og den røde for broderskab. Kronetranen, som er en fugl, er Ugandas nationalsymbol og fandtes allerede i et våbenmærke fra kolonitiden. Flaget har eksisteret siden 1962, da Uganda blev selvstændigt efter ophævelsen af briternes kolonisering. Beliggenhed m.m. Uganda ligger i det østlige Afrika. Det grænser op til en række andre afrikanske stater: Sudan mod nord, Kenya mod øst, Tanzania og Rwanda mod syd, og Congo mod øst. Kigger du på en globus eller et landekort kan du finde Uganda på længdegrad 32 og breddegrad 0. Faktisk går ækvator, jordens midterlinie, gennem Uganda. Jo tættere man kommer på ækvator, jo mere stiger temperaturen. Der er også varmt i Uganda, men ikke så varmt, som man kunne forvente så tæt på ækvator. Temperaturen er ikke så høj som i andre områder omkring ækvator, fordi landet ligger mellem meter over havets overflade. I den varmeste måned, januar, er der en gennemsnitlig døgntemperatur på 22 grader. Den koldeste måned er juli, hvor døgntemperaturen i gennemsnit er 17 grader. Uganda er et stort land. Det måler i alt km2. Det er dog ikke hele Uganda, der består af landjord. Kigger du på globussen eller landekortet igen, kan du se, at der også er mange søer og floder, og i alt er omkring km2 af landet er dækket af vand. De mange floder og søer er også med til at gøre dele af landet frodigt. Der er den store Victoriasø, der ligger i det sydøstlige Uganda. Dele afsøen ligger også i Tanzania og Kenya. Hovedstaden i Uganda hedder Kampala. Det er en storby, hvor der både er store veje med indkøbscentre og kvarterer med små forfaldne blikskure. Ligesom i andre storbyer er der forurening fra biler og industri. Andre storbyer i Uganda hedder Jinja, Kabale, Masake og Mbale. Afsted i de fire hold.

3 Stammekrig I Uganda findes der mange forskellige stammer. Stammer er grupper af mennesker med forskellige kulturer og traditioner. I Uganda er der specielt to former for stammetyper som er meget forskellige og derfor ofte er til stor udfordring for landets interne fred. Den ene stammetype er nomaderne. Nomaderne har ikke noget fast hjem, men vandrer fra sted til sted alt efter hvor de kan finde vand og mad til deres kvæg. Den anden stammetype er dem der driver landbrug. Vi kalder dem for bønder. De bor et fast sted og lever af at dyrke deres jord og pleje deres kvæg. Problemet mellem disse to slags stammer er, at nomaderne mener at de har ret til at være alle steder og at de ejer alt kvæg de møder på deres vej. De vandrer tit ind over bøndernes jord og lader deres kvæg spise af bøndernes marker. Nomaderne stjæler deres køer og bønderne prøver derfor at stå sammen og gøre alt hvad de kan for at holde nomaderne væk. Materialer Noget at markere en bane med Forberedelse Banen laves som vist på figuren. Felterne skal være 3x3 meter, men kan varieres for at tilpasse legens sværhedsgrad og deltagerantal. Fire deltagere fordeles så de står som vist på figuren. De er fangere og er bønderne Alle andre børn står for enden af banen, disse deltagere er nomaderne. Spilleregler Nomaderne skal nu løbe igennem banen som er en masse stykker land og komme sikkert over på den anden side, uden at blive fanget af bønderne, som prøver på at beskytte deres jord, så nomaderne ikke tager den. Hvis man bliver fanget bliver man selv en del af bønderne, og stiller sig i et af de tomme felter, hvis alle felter er fyldte er man flere bønder om et felt. Spillet slutter når alle nomader er blevet fanget. Den sidste nomade tilbage har vundet. Variationer af spillet Beslut at nomaderne skal igennem x antal felter før de når over på den anden side af banen. Lav feltet i en anden form end en firkant, fx en cirkel eller i en labyrint. Man kan også sætte forhindringer op på banen.

4 Vand i Uganda Vand en naturlig ting i Danmark, men noget at kæmpe for i Uganda. Temaet for mødet er kulturforståelse. I vil gennem mødet for en forståelse for, hvordan man lever og tænker i Uganda. Helt konkret skal vi koncentrere os om hygiejnespørgsmålet og hvor meget det egentlig betyder i et udviklingsland som Uganda. I Uganda har religion en kæmpe betydning. Det betyder alt, når man er kristen i Uganda. Gud rækker ind i livet og gør mirakler, der enten gør livet virkelig svært eller gør tingene nemmere. Sådan har mange i hvert fald tænkt tidligere. Nu ved de fleste i Uganda godt, at det ikke er Gud der kommer med de mange sygdomme og andre problematikker, men at det kan have noget med hygiejnen at gøre. Derfor er der i mange år blevet sendt danskere til Uganda for at fortælle, at god håndhygiejne kan redde liv. Særligt på hospitalerne har man været meget opmærksomme på, hvor vigtige rene hænder er. Ude hos de enkelte familier er det også vigtigt at have fokus på hygiejne. Der skal være nem adgang til vand efter toiletbesøg og inden madlavning, så hænderne kan vaskes rene. Præcis ligesom vi selv skal huske det herhjemme. Uganda er fattigt og der ikke bare er mulighed for at købe en vandhane eller et nyt badeværelse. Derfor må tingene laves fra bunden. Familierne finder ting, der er billige, tilgængelige og brugbare, når de skal finde på løsninger. Samtale om hygiejne Tal med FDFerne om, hvorfor hygiejne betyder så meget. Det er vigtigt, at FDFerne forstår betydningen af personlig hygiejne, inden de skal til at opfinde deres egen vandhane. Hvorfor er det vigtigt at vaske hænder? Kan man forestille sig, at nogen ville droppe at vaske hænder, når de skal gå 5 km for at hente vand? Hvorfor? Hvad skal man huske inden man laver en vandhane til at vaske hænder med? Samarbejdsøvelse om vandtransport fra søen og over til den modsatte side (50 m). Transport med svampe, skåle på hovedet etc. Hvor meget vand kan holdet flytte på 10 minutter? Husk materialer, baljer og målebægre.

5 Aktivitet nr 3. Faneleg med æg Der opmærkes en bane på 10x10 m. I hver ende etableres der et lille område (1m2) som er stalden. Holdet deles i 2 og får et æg pr mand. Ægget er en ko. Æggene placeres i staldene og holdene er bag staldene, hvor der er helle. Hver deltager får en kohale som er deres egen. 10 minutter, skaffe/stjæle flest køer, der skal hjem i egen stald, samtidig med at man skal bevogte sine egne. Mister man halen er man ude. Aktivitet nr 4. Dyr og Grimasser der passer Holdet deles i to, der konkurrerer mod hinanden. Man skiftes til at skulle mime et dyr fra Uganda og når det modsatte hold har gættet dyret (1 min), så hører man kort bibliografien om dyret før det andet hold mimer. Teksten om naturen herunder læses/forklares for holdene som indledning til opgaven. Naturen og dyrene i Uganda Landskabet er meget forskelligt i Uganda. Der er både bjerge, sletter, græsstepper, savanner og regnskove. Det regner ikke lige meget i hele landet, og det betyder også, at der er meget stor forskel på, hvordan regionerne ser ud. I den nordlige delfalder der ikke særlig megen regn, og området er derfor meget tørt. I syd falder der næsten regn hele året rundt, og landskabet er frodigt og grønt. Som du sikkert ved, er mange af dyrene i Afrika truede. Man har tre grader, for hvor truede og hvor tæt på at uddø dyrene er. De allermest truede kalder man akut truede, så er der de truede og de sårbare. Hvor truede de e,r afhænger af, hvor mange dyr der er tilbage, og om der er levesteder for dem. For at beskytte dyrene kan man for eksempel bevare deres levesteder ved at beskytte områder og lave naturparker. - Det kan være en del af en bæredygtig udvikling at gøre det. Chimpansen Chimpansen er det dyr, der er menneskets nærmeste slægtning. Chimpansen lever i den tropiske regnskov omkring Ækvator i Tanzania, Rwanda, Burundi og Uganda. Der er omkring chimpanser tilbage, og det gør chimpansen til en truet dyreart. Den er mest truet af krybskytteri og manglende levesteder. Chimpansen er et meget socialt dyr og kan leve iflokke på helt op til 120 individer. Chimpansen er hovedsageligt vegetar, men kan ud over planter også godt spise insekter og fugleæg. Chimpansen kan blive op til 1.7 meter høj og veje mellem 40 og 55 kg. Elefanten Den afrikanske elefant er det største landdyr her på jorden, og den lever iflere dele af Afrika blandt andet i Uganda - i nationalparker med skov og savanne. Elefanternes stødtænder kan blive op til 3 meter lange, og elefanten har været meget jaget på grund af det eftertragtede elfenben, som stødtænderne er lavet af. I 1990 blev der lavet et internationalt forbud mod handel med elfenben, og det gør, at elefanten ikke er så jaget mere. Elefanten er dog stadig en truet dyreart. Der er et sted mellem og elefanter i Afrika. Elefanten lever i mindre flokke på stykker. Ofte ser man flere elefantflokke sammen i en større flok, hvis de er ved et fælles vandhulfor at drikke vand. Elefanten er vegetar, og en han elefant æder mkring 250 kg græs, blade og bark hver dag. Derudover kan de drikke mere end 100 liter vand hver dag. Elefanten

6 kan blive op til 4 meter høj, hannerne kan veje op til 6000 kg og hunnerne op til 3500 kg. En elefant bliver typisk år gammel. Flodhesten Flodhesten er et af de farligste dyr for mennesker i Afrika, og der er flere, der bliver slået ihjel af dem hvert år. Man ser som oftest flodhesten i vandet i floder eller søer, hvor den kan dykke under vandet i op til 3-4 minutter. Flodhesten lever i grupper af op til 15 til 30 dyr. Flodhesten er omkring 1.5 meter høj og kan veje op til 2000 kg. Flodhesten findes over store dele af Afrika, også i Uganda, men er en sårbar dyreart. Om natten går flodhesten op på land for at græsse, og det er når den er på land, at den er mest farlig. Passerer man dens vej på land bliver den meget aggressiv og kan slå et menneske ihjel. Den vil dog ikke spise mennesker da den er vegetar. Flodhesten æder op til 40 kg græs på en nat. Gorillaen Den gorilla, man kan finde i Uganda, er bjerggorillaen, og den lever blandt andet ibwindi Nationalparken. Flere end halvdelen af verdens bjerggorillaer lever i Uganda. Bjerggorillaen lever i den tropiske regnskov omkring Ækvator på grænsen mellem Uganda, Rwanda og Congo. Der er kun tilbage af dem. Dermed er den en akut truet dyreart, som er tæt på uddø på grund af krybskytteri og manglende levesteder. Bjerggorillaen lever iflokke på Oftest er der kun én voksen han i en flok. Hannen bliver kaldt for sølvryg på grund af de sølvfarvede hår på hans ryg. Sølvryggen er far til alle nye unger iflokken. Bjerggorillaen er vegetar og æder kun planter. De kan blive op til 1.8 meter høje, og hannerne kan veje op til 210 kg, mens hunnerne vejer mellem 70 og 100 kg. Giraffen Giraffen er det højeste dyr i verden og er nem at genkende med sin lange hals. Giraffen er almindelig i det østlige Afrika, og dermed i Uganda. Der er færre i det vestlige Afrika på grund af krybskytteri. Giraffen er ikke en truet dyreart. Girafferne lever på savannen og spiser af akacietræerne med deres 43 cm lange tunge til hjælp. Giraffen spiser, som et af de eneste pattedyr ud over elefanten, af træerne og kan æde op til 70 kg om dagen. Giraffen kan blive op til 5.2 meter høj. Hannerne kan veje op til 1400 kg og hunnerne op til 900 kg. De er som oftest sammen i grupper på mellem 2 og 12 dyr. Krokodillen Krokodillen er en af de største kødædere i Afrika, og den kan let dræbe et stort bytte - deriblandt mennesker. Krokodillen er et krybdyr og lever af fisk, mindre pattedyr og fugle. Krokodillen finder sin mad i eller nær vand ved at flyde lydløst i vandskorpen med åbent gab med kun øjne og næsebor oven vande. Alle krokodiller lægger æg, der graves ned blandt plantedele eller isandet ved flodbredden og udruges ved sol- og gæringsvarmen. I nogle landsbyer i Afrika beskytter befolkningen sig mod krokodillerne ved at bygge pælehegn omkring de flodbredder, hvor de henter vand og vasker tøj. Løven Løven, dyrenes konge, er Afrikas største kattedyr, og selv om den sjældent angriber mennesker, skal man ikke spøge med den. Oftest spiser løver forskellige antiloper og zebraer, og typisk jager de sidst på eftermiddagen. Løverne jager tit flere sammen, og det er typisk hunnerne, der jager byttet. I gennemsnit sover og hviler løverne sig 20 timer om dagen. Løver lever i grupper på op til 30, og de har deres territorier, hvor kun de må være. Løverne lever på savannen. Løven kan blive op til 1.2 meter høj og op til 3.3 meter

7 lang. Hunnerne vejer op til 150 kg, og hanner helt op til 225 kg. Løver lever i 8-10 år. Løven er en sårbar dyreart. Næsehornet Næsehornet er et af Afrikas mest truede dyr. Næsehornets horn kan være op til 1.2 meter langt, og næsehornet har været meget jaget på grund af det eftertragtede horn. Både det sorte og det hvide næsehorn er akut truede dyrearter. Forskellen på det sorte og det hvide næsehorn ligger ikke ifarven, men på deres størrelse og deres munde, der er formet efter hvad de æder. Det sorte er det mindste dyr og æder af buske, hvorimod det hvide græsser. I Uganda findes kun det sorte næsehorn, og i hele Afrika er der kun omkring 2700 sorte næsehorn tilbage. Næsehornet lever for sig selv og ses kun som par i parringssæsonen. Næsehornet kan blive op til 1.6 meter højt og vejer fra kg. Zebraen Zebraen er nem at kende med sine sorte og hvide striber. Der findes forskellige arter af zebraer, og man kan kende dem fra hinanden på deres striber. Den zebra, man kan finde i Uganda, har for eksempel en tynd brun stribe imellem de sorte. Zebraen græsser, men kan også æde afsmåbuske, og den har brug for vand at drikke hver dag. Ofte ser man zebraer sammen i mindre grupper og sammen med andre dyrearter som gnuer, elefanter og forskellige antiloper. Zebraen er stort bytte for løver, men hyæner og vilde hunde kan også finde på at nedlægge zebraen. Zebraen er omkring 1.3 meter høj og vejer fra kg.

8 Kort andagt Kort om livet i flygtningelejrene kort om hvor trygt vi har det selv. Lederen s 39 ML nr - Menneske din egen magt. Livet nu og i flygtningelejrene Efter diskussionen kan I som ledere fortalle om, hvordan det er i Uganda i dag, og hvilken form for hjalp vi giver etesoerne. Syng eventuelt 'Mennesket din egen magt' som indledning, da den jo netop handler om, hvordan Gud bruger vores hander til at hjalpe andre. I de mange flygtningelejre fik etesoerne nodhjalp via internationale organisationer, som har givet dem bade husly og mad, sa de kunne leve i tryghed vak fra bade LRA og karamojongerne. Men selvom nodhjalp er altafgorende for etesoernes liv, har det ogsa haft skyggesider. Nar man lever i flygtningelejre, glemmer man maske sine gamle vaner og den viden, man brugte i markerne, for man flygtede. Man bliver desuden ogsa vannet til at fa mad uden at gore noget for det selv. Maske tager du ogsa dine foraldres madlavning og tojvask som en selvfolge? Sadan er det for mange af de folk, der har boet i flygtningelejrene i mange ar. Nar de sa kan flytte ud igen, har de svart ved athuske, hvordan man gor og finde engagementet til det. Hjælp til selvhjælp I Uganda er der blevet langt mere trygt at bo, og etesoerne er begyndt at flytte ud og skal til at genopbygge deres samfund. I FDFs missionsprojekt stotter vi det udviklingsarbejde,der giver folk redskaberne til selv at skabe deres liv pa ny. Det man kalder hjalp til selvhjalp. Men hvad betyder det? Folgende sporgsmal kan vise forskellen: Hvad ville du helst give en sulten mand? En fisk eller en fiskestang? Sporgsmalet viser, at der er forskel pa nodhjalp og hjalp til selvhjalp (langsigtet hjalpearbejde). Svaret er, at det selvfolgelig vil vare rigtig fornuftigt at give ham en fisk, sa han kan fa noget at spise, ligesom man har gjort i flygtningelejrene. Men hvis han far en fiskestang og larer, hvordan man bruger den, sa kan han fange alle de fisk, han vil i fremtiden, og derved blive selvstandig og uafhangig af hjalp fra andre. FDF prover i samarbejde med Folkekirkens Nodhjalp at hjalpe de mange mennesker i Uganda, sa de netop far den selvstandighed og viden, der gor, at de selv kan kore deres samfund videre. Kære Gud Tak fordi at vi igennem vores FDF arbejde har mulighed for at hjælpe de mange folk i Uganda, der i dag kæmper med at opbygge et helt nyt liv. Vi beder for de mange flygtninge og udfordrede folkeslag rundt i verden, som hver nat har brug for dig og den tryghed, du kan give dem. Fadervor

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse UTURN UGANDA kassen Leder beskrivelse Kære leder Denne kasse er lavet for at hjælpe FDF ledere rundt i landet med at fortælle og forklare deres børn og unge om Uganda. Materialet kan bruges på flere forskellige

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder

Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis, Klub Folkebladet og Africa Tours byder velkommen til en skøn og oplevelsesrig

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

KENYA MT. KENYA, SAMBURU, LAKE NAIVASHA, MASAI MARA KLASSISK KENYA-SAFARI

KENYA MT. KENYA, SAMBURU, LAKE NAIVASHA, MASAI MARA KLASSISK KENYA-SAFARI SAFARI 2013 KENYA MT. KENYA, SAMBURU, LAKE NAIVASHA, MASAI MARA KLASSISK KENYA-SAFARI Rejsebeskrivelse TRUCK MINIBUS TRUCK LOKAL MINIBUS FLY 4X4 LOKAL JEEPFLY SAFARI 4X4 BUS LODGE JEEP TELT SAFARI LODGE

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids.

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Pilleløb For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Formålet med løbet er at virkeliggøre for børnene,

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Svømmeprogram 3. august 2015

Svømmeprogram 3. august 2015 Svømmeprogram 3. august 2015 Introduktion - Formiddag Reglerne i hallen Navneleg med dyr Vi passer på hinanden i svømmehallen Ikke hoppe i vandet før instruktøren har givet tilladelse hertil Man må ikke

Læs mere

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder Aktivitetshæfte indsamling kulturmøde rettigheder Hvem er med i U-TURN UGANDA udvalget? Jeanet Flørnæss Fischer, formand Tine Lykke Stenum, sekretær Thomas Heie Nielsen, fotograf Bettina Alveen Line Bram

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Indhold Intro Madlogbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Spis op eller not Bakterie-bal, nej tak Gæt en grimasse Intro En del af den mad vi spiser stammer

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Krokodillen og strudsen

Krokodillen og strudsen Krokodillen og strudsen - En ZAMBIA-dag på sommerlejren Introduktion til lederen Formålet med at have en ZAMBIA-dag på sommerlejren er, at deltagerne får kendskab til FDFs missionsprojekt, og lære lidt

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning.

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Dyreliv TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Truede dyr Tal med eleverne om truede dyr. I kan eksempelvis tale om:

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Uganda - en unik oplevelse - landet og folket helt tæt på

Uganda - en unik oplevelse - landet og folket helt tæt på Uganda - en unik oplevelse - landet og folket helt tæt på 14 dages tur med dansk rejseleder pris pr person i dobbelt værelse kr. 24.975,- 2 afgange fra København med KLM via Amsterdam 24. oktober og 14.

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Med Givskud Zoo i Kenya - September 2000 WWW.SAFARIAFRIKA.DK

Med Givskud Zoo i Kenya - September 2000 WWW.SAFARIAFRIKA.DK Med Givskud Zoo i Kenya - September 2000 Nu er størsteparten af oplevelserne fra turen til Kenya bundfældet, så nu kan det komme på papir. I Simba nr. 48 er drømmen af en rejse beskrevet, hvis ellers ens

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Når WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - er det en gave til Dyerne

Når WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - er det en gave til Dyerne Når WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - er det en gave til Dyerne Her kan du se nogle af dem vi hjælper: Koala Elefanter Pandaerne Den røde panda Rød panda Rød Panda Rød Panda (Ailurus fulgens) er

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Ejeroplysninger: Dato: Navn: Adresse: Telefon: Hvor mange medlemmer består familien af: Skriv navne og alder på alle: Har du haft hund før? Ja hvilken race? Har du andre

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Rejsekursus Tanzania, 14 dg. 11. oktober 25. oktober 2014

Rejsekursus Tanzania, 14 dg. 11. oktober 25. oktober 2014 Rejsekursus Tanzania, 14 dg. 11. oktober 25. oktober 2014 kr. 18.450,- For 14 dages natur & kultur Karibu Tanzania & Zanzibar På denne rejse skal vi opleve Tanzania og dets rige natur og kulturliv. Og

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

PhotoCare Special Foto-safari, 9 dage.

PhotoCare Special Foto-safari, 9 dage. PhotoCare Special Foto-safari, 9 dage. Dag 1: Fly til Kenya Vi flyver fra Danmark via Amsterdam, til Nairobi, Kenya. Vi flyver med KLM / Kenya Airways. Dag 2: Nairobi National Park, Daphne Sheldrick s

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003

Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003 1 De dyrebaree dyr 2 Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003 Tekst og tilrettelæggelse Lotte Laursen Grafik og layout

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Til hest blandt giraffer og næsehorn

Til hest blandt giraffer og næsehorn At ride ind midt blandt en flok giraffer eller sidde på en hesteryg mindre end 30 meter fra et næsehorn er den ultimative måde at opleve The African Wildlife. Escape tog til Sydafrika og fik et adrenalinkick

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Helt tæt på! Indhold. Her i vores katalog kan du læse om vores 3 fantastiske rejser, hvor du har mulighed til at komme helt tæt på de eksotiske dyr.

Helt tæt på! Indhold. Her i vores katalog kan du læse om vores 3 fantastiske rejser, hvor du har mulighed til at komme helt tæt på de eksotiske dyr. Helt tæt på! Indhold Her i vores katalog kan du læse om vores 3 fantastiske rejser, hvor du har mulighed til at komme helt tæt på de eksotiske dyr. Svøm med de havdyrene i det vidunderlige hav ved kysten

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y

y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y På mange rejsedestinationer bugner de lokale markeder med produkter fremstillet af vilde dyr og planter. Men de er ofte lavet af truede

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Coca, 2. August 2005. Señor Calapucha, Leonardo.

Coca, 2. August 2005. Señor Calapucha, Leonardo. Coca, 2. August 2005 Señor Calapucha, Leonardo. Señor, Det er med stor beklagelse at vi må meddele at den planlagte tur for Coca Rainforest Tourist rejsebureau fra mandag d. 10. fredag d. 15. august er

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

MØD AFRIKA ULDUM HØJSKOLE

MØD AFRIKA ULDUM HØJSKOLE MØD AFRIKA ULDUM HØJSKOLE Det her kan du opleve - blandt meget andet BESØG I KIRKE OG MOSKE SAFARI BESØG HOS M OFF ROAD BESØG PÅ BØRNEHJEM Pris: ca. 15.000 kr. To årlige rejser i januar og juni. Varighed:

Læs mere

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår.

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår. Guldbrudeparret den 28. april Mille og Inge Mille Tina på hendes 50 års fødselsdag Panama Kanalen Leguan i Costa Rica Hejre i Costa Rica Dødningehoved abe i Costa Rica 2012 Vi ønsker en glædelig Jul og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

Værdi = bevaring! JAGT SOM NATURBEVARENDE KR AFT

Værdi = bevaring! JAGT SOM NATURBEVARENDE KR AFT JAGT SOM NATURBEVARENDE KR AFT Værdi = bevaring! De forskellige underarter af markhor er nogle af verdens mest eftertragtede jagttrofæer. Indtil for ca. 15 år siden var der kun meget få markhor tilbage

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

På safari og vandring i Sydafrika Trekking Bureauet/Eventyrrejser i samarbejde med Lido Fitness Vejle

På safari og vandring i Sydafrika Trekking Bureauet/Eventyrrejser i samarbejde med Lido Fitness Vejle På safari og vandring i Sydafrika Trekking Bureauet/Eventyrrejser i samarbejde med Lido Fitness Vejle 9. 21. oktober 2015 15 aktive dage i Sydafrika med vandring, safari og unikke oplevelser Sydafrika

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere