U-Turn Uganda i Hedeland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U-Turn Uganda i Hedeland"

Transkript

1 U-Turn Uganda i Hedeland Tid/Sted: 2 timer inkl. opstart og afslutning. Spejdergrunden og området rundt om pladsen på ydersiden. Deltagere: Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer. Opdeles i klassehold (4 hold i alt) Tidsplan: Intro til Uganda, holdinddeling og introduktion til U-Turn løbet (Ejnar) poster af 20 minutters varighed + 5 minutters skiftetid 1. Stammekrig (Stefan) 2. Vand i Uganda (Rolle) 3. Faneleg med æg (Ejnar) 4. Dyr og Grimasser Opsamling og afslutning, inkl. andagt om Uganda (Ejnar) Materialer: 40 æg Halefangersnore Besnøringsreb (2 kasser) Målekande 4 vaskebaljer Svampe (hvis der er nogen i kredshuset) A4 papir (en ordentlig stak, til at flytte vand med) 4 plastikskåle Diverse indlæg: FDF har fået et nyt missionsprojekt med navnet U-TURN UGANDA. Navnet refererer til, at du kan gøre en forskel ved aktivt at handle og tage del i missionsprojektet. FDF ønsker at sende et signal om, at din hjælp gør en forskel i de projekter som FDF engagerer sig i. U-TURN UGANDA handler ikke kun om at samle penge ind. Det handler om at inspirere, øge forståelsen og skabe bæredygtighed i projekterne. U-TURN UGANDA har fået en støttesang Vi vender vinden nu,

2 som skal være med til at sætte fokus på, at vi sammen kan gøre en forskel. Det håber vi, at du vil være med til, så vi sammen kan hjælpe og vende vinden i Uganda. Geografi På Ugandas flag ser man en kronetrane på en sort, rød og gulstribet baggrund. Den sorte farve står for Afrikas folk, den gule for solskin, og den røde for broderskab. Kronetranen, som er en fugl, er Ugandas nationalsymbol og fandtes allerede i et våbenmærke fra kolonitiden. Flaget har eksisteret siden 1962, da Uganda blev selvstændigt efter ophævelsen af briternes kolonisering. Beliggenhed m.m. Uganda ligger i det østlige Afrika. Det grænser op til en række andre afrikanske stater: Sudan mod nord, Kenya mod øst, Tanzania og Rwanda mod syd, og Congo mod øst. Kigger du på en globus eller et landekort kan du finde Uganda på længdegrad 32 og breddegrad 0. Faktisk går ækvator, jordens midterlinie, gennem Uganda. Jo tættere man kommer på ækvator, jo mere stiger temperaturen. Der er også varmt i Uganda, men ikke så varmt, som man kunne forvente så tæt på ækvator. Temperaturen er ikke så høj som i andre områder omkring ækvator, fordi landet ligger mellem meter over havets overflade. I den varmeste måned, januar, er der en gennemsnitlig døgntemperatur på 22 grader. Den koldeste måned er juli, hvor døgntemperaturen i gennemsnit er 17 grader. Uganda er et stort land. Det måler i alt km2. Det er dog ikke hele Uganda, der består af landjord. Kigger du på globussen eller landekortet igen, kan du se, at der også er mange søer og floder, og i alt er omkring km2 af landet er dækket af vand. De mange floder og søer er også med til at gøre dele af landet frodigt. Der er den store Victoriasø, der ligger i det sydøstlige Uganda. Dele afsøen ligger også i Tanzania og Kenya. Hovedstaden i Uganda hedder Kampala. Det er en storby, hvor der både er store veje med indkøbscentre og kvarterer med små forfaldne blikskure. Ligesom i andre storbyer er der forurening fra biler og industri. Andre storbyer i Uganda hedder Jinja, Kabale, Masake og Mbale. Afsted i de fire hold.

3 Stammekrig I Uganda findes der mange forskellige stammer. Stammer er grupper af mennesker med forskellige kulturer og traditioner. I Uganda er der specielt to former for stammetyper som er meget forskellige og derfor ofte er til stor udfordring for landets interne fred. Den ene stammetype er nomaderne. Nomaderne har ikke noget fast hjem, men vandrer fra sted til sted alt efter hvor de kan finde vand og mad til deres kvæg. Den anden stammetype er dem der driver landbrug. Vi kalder dem for bønder. De bor et fast sted og lever af at dyrke deres jord og pleje deres kvæg. Problemet mellem disse to slags stammer er, at nomaderne mener at de har ret til at være alle steder og at de ejer alt kvæg de møder på deres vej. De vandrer tit ind over bøndernes jord og lader deres kvæg spise af bøndernes marker. Nomaderne stjæler deres køer og bønderne prøver derfor at stå sammen og gøre alt hvad de kan for at holde nomaderne væk. Materialer Noget at markere en bane med Forberedelse Banen laves som vist på figuren. Felterne skal være 3x3 meter, men kan varieres for at tilpasse legens sværhedsgrad og deltagerantal. Fire deltagere fordeles så de står som vist på figuren. De er fangere og er bønderne Alle andre børn står for enden af banen, disse deltagere er nomaderne. Spilleregler Nomaderne skal nu løbe igennem banen som er en masse stykker land og komme sikkert over på den anden side, uden at blive fanget af bønderne, som prøver på at beskytte deres jord, så nomaderne ikke tager den. Hvis man bliver fanget bliver man selv en del af bønderne, og stiller sig i et af de tomme felter, hvis alle felter er fyldte er man flere bønder om et felt. Spillet slutter når alle nomader er blevet fanget. Den sidste nomade tilbage har vundet. Variationer af spillet Beslut at nomaderne skal igennem x antal felter før de når over på den anden side af banen. Lav feltet i en anden form end en firkant, fx en cirkel eller i en labyrint. Man kan også sætte forhindringer op på banen.

4 Vand i Uganda Vand en naturlig ting i Danmark, men noget at kæmpe for i Uganda. Temaet for mødet er kulturforståelse. I vil gennem mødet for en forståelse for, hvordan man lever og tænker i Uganda. Helt konkret skal vi koncentrere os om hygiejnespørgsmålet og hvor meget det egentlig betyder i et udviklingsland som Uganda. I Uganda har religion en kæmpe betydning. Det betyder alt, når man er kristen i Uganda. Gud rækker ind i livet og gør mirakler, der enten gør livet virkelig svært eller gør tingene nemmere. Sådan har mange i hvert fald tænkt tidligere. Nu ved de fleste i Uganda godt, at det ikke er Gud der kommer med de mange sygdomme og andre problematikker, men at det kan have noget med hygiejnen at gøre. Derfor er der i mange år blevet sendt danskere til Uganda for at fortælle, at god håndhygiejne kan redde liv. Særligt på hospitalerne har man været meget opmærksomme på, hvor vigtige rene hænder er. Ude hos de enkelte familier er det også vigtigt at have fokus på hygiejne. Der skal være nem adgang til vand efter toiletbesøg og inden madlavning, så hænderne kan vaskes rene. Præcis ligesom vi selv skal huske det herhjemme. Uganda er fattigt og der ikke bare er mulighed for at købe en vandhane eller et nyt badeværelse. Derfor må tingene laves fra bunden. Familierne finder ting, der er billige, tilgængelige og brugbare, når de skal finde på løsninger. Samtale om hygiejne Tal med FDFerne om, hvorfor hygiejne betyder så meget. Det er vigtigt, at FDFerne forstår betydningen af personlig hygiejne, inden de skal til at opfinde deres egen vandhane. Hvorfor er det vigtigt at vaske hænder? Kan man forestille sig, at nogen ville droppe at vaske hænder, når de skal gå 5 km for at hente vand? Hvorfor? Hvad skal man huske inden man laver en vandhane til at vaske hænder med? Samarbejdsøvelse om vandtransport fra søen og over til den modsatte side (50 m). Transport med svampe, skåle på hovedet etc. Hvor meget vand kan holdet flytte på 10 minutter? Husk materialer, baljer og målebægre.

5 Aktivitet nr 3. Faneleg med æg Der opmærkes en bane på 10x10 m. I hver ende etableres der et lille område (1m2) som er stalden. Holdet deles i 2 og får et æg pr mand. Ægget er en ko. Æggene placeres i staldene og holdene er bag staldene, hvor der er helle. Hver deltager får en kohale som er deres egen. 10 minutter, skaffe/stjæle flest køer, der skal hjem i egen stald, samtidig med at man skal bevogte sine egne. Mister man halen er man ude. Aktivitet nr 4. Dyr og Grimasser der passer Holdet deles i to, der konkurrerer mod hinanden. Man skiftes til at skulle mime et dyr fra Uganda og når det modsatte hold har gættet dyret (1 min), så hører man kort bibliografien om dyret før det andet hold mimer. Teksten om naturen herunder læses/forklares for holdene som indledning til opgaven. Naturen og dyrene i Uganda Landskabet er meget forskelligt i Uganda. Der er både bjerge, sletter, græsstepper, savanner og regnskove. Det regner ikke lige meget i hele landet, og det betyder også, at der er meget stor forskel på, hvordan regionerne ser ud. I den nordlige delfalder der ikke særlig megen regn, og området er derfor meget tørt. I syd falder der næsten regn hele året rundt, og landskabet er frodigt og grønt. Som du sikkert ved, er mange af dyrene i Afrika truede. Man har tre grader, for hvor truede og hvor tæt på at uddø dyrene er. De allermest truede kalder man akut truede, så er der de truede og de sårbare. Hvor truede de e,r afhænger af, hvor mange dyr der er tilbage, og om der er levesteder for dem. For at beskytte dyrene kan man for eksempel bevare deres levesteder ved at beskytte områder og lave naturparker. - Det kan være en del af en bæredygtig udvikling at gøre det. Chimpansen Chimpansen er det dyr, der er menneskets nærmeste slægtning. Chimpansen lever i den tropiske regnskov omkring Ækvator i Tanzania, Rwanda, Burundi og Uganda. Der er omkring chimpanser tilbage, og det gør chimpansen til en truet dyreart. Den er mest truet af krybskytteri og manglende levesteder. Chimpansen er et meget socialt dyr og kan leve iflokke på helt op til 120 individer. Chimpansen er hovedsageligt vegetar, men kan ud over planter også godt spise insekter og fugleæg. Chimpansen kan blive op til 1.7 meter høj og veje mellem 40 og 55 kg. Elefanten Den afrikanske elefant er det største landdyr her på jorden, og den lever iflere dele af Afrika blandt andet i Uganda - i nationalparker med skov og savanne. Elefanternes stødtænder kan blive op til 3 meter lange, og elefanten har været meget jaget på grund af det eftertragtede elfenben, som stødtænderne er lavet af. I 1990 blev der lavet et internationalt forbud mod handel med elfenben, og det gør, at elefanten ikke er så jaget mere. Elefanten er dog stadig en truet dyreart. Der er et sted mellem og elefanter i Afrika. Elefanten lever i mindre flokke på stykker. Ofte ser man flere elefantflokke sammen i en større flok, hvis de er ved et fælles vandhulfor at drikke vand. Elefanten er vegetar, og en han elefant æder mkring 250 kg græs, blade og bark hver dag. Derudover kan de drikke mere end 100 liter vand hver dag. Elefanten

6 kan blive op til 4 meter høj, hannerne kan veje op til 6000 kg og hunnerne op til 3500 kg. En elefant bliver typisk år gammel. Flodhesten Flodhesten er et af de farligste dyr for mennesker i Afrika, og der er flere, der bliver slået ihjel af dem hvert år. Man ser som oftest flodhesten i vandet i floder eller søer, hvor den kan dykke under vandet i op til 3-4 minutter. Flodhesten lever i grupper af op til 15 til 30 dyr. Flodhesten er omkring 1.5 meter høj og kan veje op til 2000 kg. Flodhesten findes over store dele af Afrika, også i Uganda, men er en sårbar dyreart. Om natten går flodhesten op på land for at græsse, og det er når den er på land, at den er mest farlig. Passerer man dens vej på land bliver den meget aggressiv og kan slå et menneske ihjel. Den vil dog ikke spise mennesker da den er vegetar. Flodhesten æder op til 40 kg græs på en nat. Gorillaen Den gorilla, man kan finde i Uganda, er bjerggorillaen, og den lever blandt andet ibwindi Nationalparken. Flere end halvdelen af verdens bjerggorillaer lever i Uganda. Bjerggorillaen lever i den tropiske regnskov omkring Ækvator på grænsen mellem Uganda, Rwanda og Congo. Der er kun tilbage af dem. Dermed er den en akut truet dyreart, som er tæt på uddø på grund af krybskytteri og manglende levesteder. Bjerggorillaen lever iflokke på Oftest er der kun én voksen han i en flok. Hannen bliver kaldt for sølvryg på grund af de sølvfarvede hår på hans ryg. Sølvryggen er far til alle nye unger iflokken. Bjerggorillaen er vegetar og æder kun planter. De kan blive op til 1.8 meter høje, og hannerne kan veje op til 210 kg, mens hunnerne vejer mellem 70 og 100 kg. Giraffen Giraffen er det højeste dyr i verden og er nem at genkende med sin lange hals. Giraffen er almindelig i det østlige Afrika, og dermed i Uganda. Der er færre i det vestlige Afrika på grund af krybskytteri. Giraffen er ikke en truet dyreart. Girafferne lever på savannen og spiser af akacietræerne med deres 43 cm lange tunge til hjælp. Giraffen spiser, som et af de eneste pattedyr ud over elefanten, af træerne og kan æde op til 70 kg om dagen. Giraffen kan blive op til 5.2 meter høj. Hannerne kan veje op til 1400 kg og hunnerne op til 900 kg. De er som oftest sammen i grupper på mellem 2 og 12 dyr. Krokodillen Krokodillen er en af de største kødædere i Afrika, og den kan let dræbe et stort bytte - deriblandt mennesker. Krokodillen er et krybdyr og lever af fisk, mindre pattedyr og fugle. Krokodillen finder sin mad i eller nær vand ved at flyde lydløst i vandskorpen med åbent gab med kun øjne og næsebor oven vande. Alle krokodiller lægger æg, der graves ned blandt plantedele eller isandet ved flodbredden og udruges ved sol- og gæringsvarmen. I nogle landsbyer i Afrika beskytter befolkningen sig mod krokodillerne ved at bygge pælehegn omkring de flodbredder, hvor de henter vand og vasker tøj. Løven Løven, dyrenes konge, er Afrikas største kattedyr, og selv om den sjældent angriber mennesker, skal man ikke spøge med den. Oftest spiser løver forskellige antiloper og zebraer, og typisk jager de sidst på eftermiddagen. Løverne jager tit flere sammen, og det er typisk hunnerne, der jager byttet. I gennemsnit sover og hviler løverne sig 20 timer om dagen. Løver lever i grupper på op til 30, og de har deres territorier, hvor kun de må være. Løverne lever på savannen. Løven kan blive op til 1.2 meter høj og op til 3.3 meter

7 lang. Hunnerne vejer op til 150 kg, og hanner helt op til 225 kg. Løver lever i 8-10 år. Løven er en sårbar dyreart. Næsehornet Næsehornet er et af Afrikas mest truede dyr. Næsehornets horn kan være op til 1.2 meter langt, og næsehornet har været meget jaget på grund af det eftertragtede horn. Både det sorte og det hvide næsehorn er akut truede dyrearter. Forskellen på det sorte og det hvide næsehorn ligger ikke ifarven, men på deres størrelse og deres munde, der er formet efter hvad de æder. Det sorte er det mindste dyr og æder af buske, hvorimod det hvide græsser. I Uganda findes kun det sorte næsehorn, og i hele Afrika er der kun omkring 2700 sorte næsehorn tilbage. Næsehornet lever for sig selv og ses kun som par i parringssæsonen. Næsehornet kan blive op til 1.6 meter højt og vejer fra kg. Zebraen Zebraen er nem at kende med sine sorte og hvide striber. Der findes forskellige arter af zebraer, og man kan kende dem fra hinanden på deres striber. Den zebra, man kan finde i Uganda, har for eksempel en tynd brun stribe imellem de sorte. Zebraen græsser, men kan også æde afsmåbuske, og den har brug for vand at drikke hver dag. Ofte ser man zebraer sammen i mindre grupper og sammen med andre dyrearter som gnuer, elefanter og forskellige antiloper. Zebraen er stort bytte for løver, men hyæner og vilde hunde kan også finde på at nedlægge zebraen. Zebraen er omkring 1.3 meter høj og vejer fra kg.

8 Kort andagt Kort om livet i flygtningelejrene kort om hvor trygt vi har det selv. Lederen s 39 ML nr - Menneske din egen magt. Livet nu og i flygtningelejrene Efter diskussionen kan I som ledere fortalle om, hvordan det er i Uganda i dag, og hvilken form for hjalp vi giver etesoerne. Syng eventuelt 'Mennesket din egen magt' som indledning, da den jo netop handler om, hvordan Gud bruger vores hander til at hjalpe andre. I de mange flygtningelejre fik etesoerne nodhjalp via internationale organisationer, som har givet dem bade husly og mad, sa de kunne leve i tryghed vak fra bade LRA og karamojongerne. Men selvom nodhjalp er altafgorende for etesoernes liv, har det ogsa haft skyggesider. Nar man lever i flygtningelejre, glemmer man maske sine gamle vaner og den viden, man brugte i markerne, for man flygtede. Man bliver desuden ogsa vannet til at fa mad uden at gore noget for det selv. Maske tager du ogsa dine foraldres madlavning og tojvask som en selvfolge? Sadan er det for mange af de folk, der har boet i flygtningelejrene i mange ar. Nar de sa kan flytte ud igen, har de svart ved athuske, hvordan man gor og finde engagementet til det. Hjælp til selvhjælp I Uganda er der blevet langt mere trygt at bo, og etesoerne er begyndt at flytte ud og skal til at genopbygge deres samfund. I FDFs missionsprojekt stotter vi det udviklingsarbejde,der giver folk redskaberne til selv at skabe deres liv pa ny. Det man kalder hjalp til selvhjalp. Men hvad betyder det? Folgende sporgsmal kan vise forskellen: Hvad ville du helst give en sulten mand? En fisk eller en fiskestang? Sporgsmalet viser, at der er forskel pa nodhjalp og hjalp til selvhjalp (langsigtet hjalpearbejde). Svaret er, at det selvfolgelig vil vare rigtig fornuftigt at give ham en fisk, sa han kan fa noget at spise, ligesom man har gjort i flygtningelejrene. Men hvis han far en fiskestang og larer, hvordan man bruger den, sa kan han fange alle de fisk, han vil i fremtiden, og derved blive selvstandig og uafhangig af hjalp fra andre. FDF prover i samarbejde med Folkekirkens Nodhjalp at hjalpe de mange mennesker i Uganda, sa de netop far den selvstandighed og viden, der gor, at de selv kan kore deres samfund videre. Kære Gud Tak fordi at vi igennem vores FDF arbejde har mulighed for at hjælpe de mange folk i Uganda, der i dag kæmper med at opbygge et helt nyt liv. Vi beder for de mange flygtninge og udfordrede folkeslag rundt i verden, som hver nat har brug for dig og den tryghed, du kan give dem. Fadervor

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder Aktivitetshæfte indsamling kulturmøde rettigheder Hvem er med i U-TURN UGANDA udvalget? Jeanet Flørnæss Fischer, formand Tine Lykke Stenum, sekretær Thomas Heie Nielsen, fotograf Bettina Alveen Line Bram

Læs mere

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring S P E C I A L UGANDA en rejse til Nilens udspring CARITAS SPECIAL Man sk al bare følge Nil en hel e ve jen Kort om Uganda UGANDA Hvad er fattigdom? 12 ud af 100 børn dør inden deres 5 -års fødselsdag Det

Læs mere

Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003

Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003 1 De dyrebaree dyr 2 Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003 Tekst og tilrettelæggelse Lotte Laursen Grafik og layout

Læs mere

Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32

Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32 FORTID FOR BEGYNDERE AFRIKA INDHOLD 3 Dette hæfte handler om børn i Afrika 3 3 Når i går i gang 3 4 Besøg på Nationalmuseet 4 7 Fortid for begyndere 7 8 Om det afrikanske kontinent 8 9 Kort over Afrika

Læs mere

Med Givskud Zoo i Kenya - September 2000 WWW.SAFARIAFRIKA.DK

Med Givskud Zoo i Kenya - September 2000 WWW.SAFARIAFRIKA.DK Med Givskud Zoo i Kenya - September 2000 Nu er størsteparten af oplevelserne fra turen til Kenya bundfældet, så nu kan det komme på papir. I Simba nr. 48 er drømmen af en rejse beskrevet, hvis ellers ens

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

SIMBA HUSK. Tema Guanakoen. Løve-æg ZIMS dyreregistrering. Soldater-ara. Naturen i parken Haren Sæsonens events. GIVSKUD ZOO åbner 17.

SIMBA HUSK. Tema Guanakoen. Løve-æg ZIMS dyreregistrering. Soldater-ara. Naturen i parken Haren Sæsonens events. GIVSKUD ZOO åbner 17. SIMBA Givskud Zoo Nr.89 Forår 2010 Løve-æg ZIMS dyreregistrering Soldater-ara Naturen i parken Haren Sæsonens events HUSK GIVSKUD ZOO åbner 17. april Tema Guanakoen SIMBA Givskud Zoo INDHOLD Udgives af

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Aktivitetshæfte for bævere og ulve. KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget

Aktivitetshæfte for bævere og ulve. KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget Aktivitetshæfte for bævere og ulve KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget vejledning.indd 1 18-08-2004, 11:26 KFUM-Spejderne og Scouts of Mongolia KFUM-Spejderne har et samarbejdsprojekt med spejderne

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

ZAMBIA. Årsmærke 2010

ZAMBIA. Årsmærke 2010 ZAMBIA Årsmærke 2010 Indledning Du har nu åbnet aktivitetshæftet for Årsmærket 2010 ZAMBIA, og vi håber, du kan få rigtig mange gode, sjove og lærerige spejdertimer til at gå med at gennemføre disse aktiviteter

Læs mere

ATLANTER HAVET INDISKE 2013 2. KVARTAL DJIBOUTI SOMALIA ETIOPIEN KENYA DEM. REP. CONGO 5 TANZANIA. Børnenes missionshistorier

ATLANTER HAVET INDISKE 2013 2. KVARTAL DJIBOUTI SOMALIA ETIOPIEN KENYA DEM. REP. CONGO 5 TANZANIA. Børnenes missionshistorier DET ØSTLIGE CENTRALAFRIKAS DIVISION 2013 2. KVARTAL ERITREA Asmara YEMEN Børnenes missionshistorier SUDAN DJIBOUTI Addis Ababa NIGERIA CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK SOMALIA Det østlige Centralafrikas Division

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Dyrene i Regnskoven Udarbejdet af Randers Regnskovs Skoletjeneste - 2007 5. Udgave

Dyrene i Regnskoven Udarbejdet af Randers Regnskovs Skoletjeneste - 2007 5. Udgave Dyrene i Regnskoven Viser en voksen persons hånd. Viser en voksen person på 175 centimeter og et barn på 120 centimeter. Tegningen af dyret ved siden af viser dyrets maksimale længde eller højde. l = lyseun

Læs mere

Andrew og Hilda er naboer

Andrew og Hilda er naboer Andrew og Hilda er naboer en bog om børneliv i Uganda Lærervejledning Af Tine Marie Jacobsen og Eva Müller d+ Andrew og Hilda er naboer en bog om børneliv i Uganda Undervisningsmaterialet består af denne

Læs mere

KENYA. Eksperter i eventyr

KENYA. Eksperter i eventyr KENYA Eksperter i eventyr Afrika som kontinent er fantastisk spændende og bare så anderledes end noget andet, man kan opleve her på kloden. Kenya har gennem mange år været det foretrukne rejsemål, når

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN

LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN 2 GEPARD-DRENGEN, LÆRERVEJLEDNING FORFATTER: Michael Larsen FOTO: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen, Michael Larsen m.fl. LAYOUT, REPRO OG PRODUKTION: Morten Bak, Grafisk Design,

Læs mere

Tema: Sort antilope i zoo 4. Teknisk chef takker af 6. Vildt Nyt: Sløruglen 8 og bjerggorillaen. Zoo bruger lortemetoder 9

Tema: Sort antilope i zoo 4. Teknisk chef takker af 6. Vildt Nyt: Sløruglen 8 og bjerggorillaen. Zoo bruger lortemetoder 9 SIMBA G I V S K U D Z O O I N D H O L D Udgives af GIVSKUD ZOO Løveparkvej 3, 7323 Give Tlf.: 75 73 02 22, Fax: 75 73 03 21 e-mail: info@givskudzoo.dk www.givskudzoo.dk Bladet udkommer 4 gange om året

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

GLOBUS A. Af Troels Gollander

GLOBUS A. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå GLOBUS A Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Globus A Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Tropisk træ i din hverdag. bæredygtig handel

Tropisk træ i din hverdag. bæredygtig handel Tropisk træ i din hverdag bæredygtig handel Her er et skærebræt. Og? - vil du nok sige. Det er jo bare et skærebræt! Både ja og nej. På den ene side er det et helt almindeligt skærebræt, som vi bruger

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005. Operation næsehorn. Flamingoen - en langbenet skønhed. Natur i parken: Rynket rose.

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005. Operation næsehorn. Flamingoen - en langbenet skønhed. Natur i parken: Rynket rose. SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005 Operation næsehorn Flamingoen - en langbenet skønhed Natur i parken: Rynket rose TEMA - Javaaber SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo INDHOLD Udgives af

Læs mere

Ta med til Mongoliet

Ta med til Mongoliet Ledervejledning til bæver- og ulvehæftet Ta med til Mongoliet Aktivitetshæftet»Ta med til Mongoliet«er udsendt til alle grupper i februar 2007. Det handler om Mongoliet, hvor KFUM- Spejderne samarbejder

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.69 Forår 2005. Ny guidebog. Farvel til Baba. Natur i parken: Ræven TEMA - NÆSEHORN

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.69 Forår 2005. Ny guidebog. Farvel til Baba. Natur i parken: Ræven TEMA - NÆSEHORN SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo nr.69 Forår 2005 Ny guidebog Farvel til Baba Natur i parken: Ræven TEMA - NÆSEHORN SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo INDHOLD Udgives af Givskud Zoo Løveparkvej 3, 7323

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere