Rekursion C#-version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekursion C#-version"

Transkript

1 Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannn i Informationsteknologi Rekursion C#-version Finn Nordbjerg 1

2 Rekursion Rekursionsbegrebet bygger på, at man beskriver noget ved "sig selv". Fx. kan tallet n! ("n-fakultet") defineres ved følgende formel: n! = 1 for n = 0; n! = n*(n-1)*(n-2)*...*2*1 for n 1 altså produktet af alle hele tal fra n og ned til 1. Tallet n! kan imidlertid også defineres på en anden måde, som er baseret på det forhold, at der gælder (1) n! = 1 for n = 0 (2) n! = n*(n-1)! for n > 1 En sådan definition kaldes rekursiv og er karakteriseret ved, at begrebet selv anvendes i definitionen. (1) kaldes definitionens basisdel og (2) dens rekursionsdel. Denne definition kan implementeres direkte ved følgende metode: public long FakRek( int n) {//PRE n>=0 if(n == 0) return 1; //basisdel return n*fakrek(n-1); //rekursionsdel I programmering anvendes betegnn rekursiv om metoder, som kalder sig selv. Ved rekursion forstås altså, at en problemløsningsmetode beskrives ved en basisdel, og at et givet skridt defineres udfra resultatet af et eller flere af de foregående skridt. Bemærk, at der skal altid være en basisdel og rekursionsdelen skal formuleres, så basisdelen altid nås til sidst. Ellers har man lavet sig en ikke-terminerende algoritme. Øv 1 Lav en ikke-rekursiv (dvs. iterativ) metode til beregning af n!. Øv 2 Lav et testprogram, som afprøver de to løsninger. Som for fakultetsberegning kan rekursive algoritmer altid omformes til en iterativ (overvej!!!), men for en lang række problemer er iterative løsninger meget mere komplekse og uoverskuelige. 2

3 Prisen for at anvende rekursive metoder (man får jo intet gratis) er et ekstra lagerforbrug, idet hver aktivering af metoden kræver lagring af data (parametre, lokale variable mv.). Disse data skal gemmes til kaldet af sluttes. For fakultetsberegnings vedkommende betyder dette, at der ved beregning af fx 10! skal gemmes oplysninger om 10 aktiveringer af metoden, inden kaldene begynder at returnere. Dette gøres automatisk på den såkaldte rekursionsstak, men lageret optages altså. I det følgende skal et par klassiske eksempler på rekursive løsninger kort beskrives. Tårnene i Hanoi Dette er et eksempel, hvor det er langt lettere at udlede en rekursiv algoritme end en iterativ. I følge sagnet har munkene i en buddhistorden i Hanoi længe været optaget af følgende opgave: Der er tre stænger og 64 skiver af forskellig størr. Hver skive har et hul i midten, så den kan placeres på en af stængerne. I starten var alle 64 skiver placeret på een stang. Skiverne er sorteret efter størr og største skive ligger nederst. Se figur: Kilde Hjælp Mål Opgaven går ud på at flytte tårnet fra denne stang (kilden) til en anden stang (målet). Den tredje stang (hjælp) kan undervejs anvendes til midlertidig opbevaring af skiver. For at gøre opgaven interessant (den siges at være lutrende for sjælen), skal følgende regler overholdes: - der må kun flyttes een skive ad gangen - en større skive må aldrig lægge ovenpå en mindre (For at imødegå dumsmarte løsninger skal det pointeres, at skiverne selvfølgeligt kun må placeres på en af de tre stænger ikke på jorden ved siden af!). Sagnet fortæller endvidere at fuldførn af opgaven vil indvarsle Verdens undergang. Løsningen af denne opgave er ikke indlysende, men lad se: For at flytte tårnet må den nederste skive (den største) flyttes fra kilden til målet. Dette kan ikke lade sig gøre før de 63 skiver, som ligger ovenpå, er flyttet til hjælpestangen, men så er det simpelt. Derefter må de 63 skiver flyttes fra hjælpestangen til målet. Men hvordan skal vi flytte de 63 skiver fra kilden til hjælpestangen? Dette kan gøres ved at flytte 62 skiver fra kilden til målet, derefter flytte den sidste skive til hjælpestangen, og til sidst flytte de 62 skiver tilbage igen. 3

4 Men hvordan flytter vi 62 skiver? Ved at flytte de 61 øverste. Dette er en rekursiv strategi, hvor vi opdeler vores problem i stadig mindre problemer (at flytte 63 skiver er et mindre problem end at flytte 64 etc.) indtil vi når basisdelen: at flytte én skive. Vi kan altså formulere følgende løsning: - flyt 63 skiver fra kilde til hjælpstang (målet kan bruges som arbejdsplads) - flyt een skive fra kilde til mål - flyt 63 skiver fra hjælpestang til mål (kilden kan bruges som arbejdsplads) På tilsvarende måde kan 63 skiver flyttes ved at flytte 62 skiver og derefter flytte een og så flytte 62 igen etc. etc. Generelt kan løsningen formuleres ved følgende rekursive metode (n er antal skiver i tårnet): public void FlytTaarn(int n,string kilde, string maal, string hjlp) { if (n==1) Console.WriteLine( Flyt skive fra +kilde+ til +maal); { FlytTaarn(n-1,kilde,hjlp,maal); Console.WriteLine( Flyt skive fra +kilde+ til +maal); FlytTaarn(n-1, hjlp, maal, kilde); Til berolig for evt. læsere, der bekymrer sig for Verdens snarlige undergang, kan følgende anføres: Udfør med n=64 resulterer i to kald med n=63, der igen hver resulterer i to kald med n=62 etc. I alt kald. I hvert kald flyttes een skive. Dvs., at hvis munkene kan flytte een skive i sekundet, aldrig laver fejl og arbejder døgnet rundt året rundt, så vil det tage ca år at flytte tårnet (det kan vises, at der ikke findes nogen hurtigere algoritme), og til den tid skal Verden såmænd nok være gået under alligevel. Det skal understreges, at dette er en meget koncis og elegant løsning på et ikke-trivielt problem. Der findes iterative løsninger, men de er komplekse og vanskelige at udlede (prøv!). Øv 3 Lav et testprogram, som afprøver ovenstående. (Lad være med at teste med 64 skiver!) Binær søgning Binær søgning er et eksempel på en meget elegant løsning på et problem. Normalt udledes algoritmen for binær søgning fra søgeskabelonen (se note om algoritmeskabeloner), men løsningen kan også formuleres rekursivt, hvilket giver en enklere og elegantere, men ikke helt så effektiv løsning. 4

5 Følgende metode undersøger om et givet element, x, findes i et sorteret array, T. Elementtypen er blot int: public bool BinSearch(int l, int h, int x, int[] T) {//PRE T er sorteret int m; if(l>h) return false; { m = (l+h)/2; if(x==t[m]) return true; if(x>t[m]) return BinSearch(m+1,h,x,T); return BinSearch(l,m-1,x,T); Prøv at ændre metoden, så den returnerer indekset på det søgte element. Øv 4 Lav en ikke-rekursiv formulering af BinSearch. Øv 5 Lav et test program, som afprøver de to udgaver af BinSearch. Øv 6 Ved Fibonacci-tallene forstås en følge af hele positive tal, hvor et givet Fibonaccital findes som summen af de to foregående. Rekursiv definition: Udarbejd (1) Fib(n) = n for n= 0 og n= 1 (2) Fib(n) = Fib(n-1) + Fib(n-2) for n>1 a) en rekursiv funktion til beregning af et givet Fibonaccital, og b) en iterativ funktion til beregning af et givet Fibonaccital. 5

6 Øv 7 Lav et testprogram, som afprøver de to udgaver af Fib(-). Kan du registrere forskel I deres effektivitet? (Lad vær at teste den rekursive udgave med store tal (dvs. ikke meget over 40). 6

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Rekursioner og differensligninger.........................

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien

Læs mere

Noter. Indhold. Oktober 2009

Noter. Indhold. Oktober 2009 Noter Oktober 2009 Dette er en samling af noter skrevet til kurset Programmering 2 som supplement til den anvendte lærebog. Java-kildeteksten for de anvendte programeksempler kan nås via WWW: http://www.cs.au.dk/dprog2/eksempler/

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet 3. april 2009 1 Kryptering med offentlige nøgler Indtil midt i 1970 erne troede næsten alle, der beskæftigede sig

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer.

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer. Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 Sortering i CPH STL Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 1 INDHOLD S. 2 Indhold Indhold 2 1 Indledning 5 1.1 Problemstilling..........................

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere