Den kommunale Kvalitetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kommunale Kvalitetsrapport"

Transkript

1 Den kommunale Kvalitetsrapport -

2 Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven... Karaktergennemsnit i dansk... Karaktergennemsnit i matematik... Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag... Socioøkonomisk reference og karaktergennemsnit... Andel af elever med mindst i både dansk og matematik,. klasse... Opnåede resultater i de nationale test... De allerdygtigste elever... Elever med gode resultater:... Elever med dårlige resultater... Overgange... Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens. og. klasse... Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse... Andel af elever, der måneder efter afsluttet. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse... Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for år efter afsluttet. klasse... Trivselsmålinger... Børnehaveklasse. klassetrin klassetrin... Kompetencedækning... Fordelt på fag... Inklusion... Elever der modtager specialundervisning i Frederikshavn Kommune... Elever der modtager specialundervisning fordelt på skoler... Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

3 Indledning Fra den. august er der etableret en ny struktur på Daginstitutions- og Skoleområdet i Frederikshavn Kommune Bæredygtigt Børneområde. Det har betydet, at antallet af skoler i kommunen er ændret fra, at der tidligere var folkeskoler til, at der i dag er folkeskoler. Hver skole har mellem og afdelinger hvor de underviser, se nedenstående skema. Tidligere skole Nuværende skoler Nuværende skoleafdelinger Elevgrupper Skagen Skole Skagen Skoleafdeling Børnehaveklasse. klasse Specialtilbud: - Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - AKT klasse Skoledistrikt Nord - Klasser for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Aalbæk Skole Aalbæk Skoleafdeling Børnehaveklasse. klasse Strandby Skole Strandby Skoleafdeling Børnehaveklasse. klasse Jerup Skole Elling Skole Nordstjerneskolen Frydenstrandskolen Skoledistrikt Øst Nordstjernen Skoleafdeling Frydenstrand Skoleafdeling, Abildvej Frydenstrand Skoleafdeling, Buhlsvej Børnehaveklasse. klasse Specialtilbud: - Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - Klasser for elever med kontaktvanskeligheder - Autistklasser Børnehaveklasse. klasse Specialtilbud: - Klasser for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder - Strukturklasser. klasse. klasse Specialtilbud: - Strukturklasser Bangsbostrand Skole Bangsbostrand Skole Børnehaveklasse. klasse Gærum Skole Gærum Skole Børnehaveklasse. klasse Skoledistrikt Vest Ravnshøj Skole Ravnshøj Skole Børnehaveklasse. klasse Heldagsskolen Heldagsskolen Elever med AKT problematikker Sæbygaardskolen Skoledistrikt Syd Sæbygaard Skoleafdeling. -. klasse Specialtilbud: - AKT klasser Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

4 Sæby Skole Sæby Skoleafdeling Børnehaveklasse -. klasse Stensnæsskolen Stensnæs Skoleafdeling Børnehaveklasse -. klasse Torslev Skole Torslev Skoleafdeling Børnehaveklasse -. klasse Hørby Skoleafdeling Børnehaveklasse -. klasse Hørby-Dybvad Skole Dybvad Skoleafdeling. -. klasse Vi har valgt, at denne Kvalitetsrapport skal udgøre en baseline for vores fremtidige skoler og har derfor udelukkende fokuseret på resultaterne fra de eksisterende skoler. Skoleåret - var det første skoleår med den nye skolereform og også det første år, hvor skolerne skulle arbejde henimod de ny mål på både de kommunale og nationalt plan. Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune De nationale mål: De nationale mål sætter retning for udviklingen i folkeskolen og giver samtidig mulighed for at følge, hvordan det går med folkeskoleelevernes faglighed og trivselsmæssige udvikling. Mål : Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst procent af eleverne skal være gode til at læse og til at regne i de nationale test. Mål : Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål : Elevernes trivsel skal øges. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. I kommunen og på de enkelte skoler kan man, i de opnåede resultater fra De nationale test og fra Trivselsmålingerne, følge udviklingen i forhold til at nå de opsatte nationale mål. Kommunale mål I skolepolitikken for Frederikshavn Kommune, Vi vil være bedre arbejder vi med følgende mål: Mål : Fagligheden skal højnes, eleverne skal være dygtigere, og vi skal vise, at der er flere veje at gå Mål : Alle elever skal trives i et fællesskab Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

5 Mål : Skolerne nytænker og varierer skoledagen Mål : Vi løfter skolens opgaver i samarbejde og på baggrund af viden Mål : Vi klæder vores elever på til fremtiden For hver af de mål beskriver skolepolitikken, hvad skolerne skal gøre for at arbejde hen mod målene, og hvordan de skal følge op på dette. Elevtal I skoleåret / var der folkeskoler med et samlet elevtal på elever fordelt på børnehaveklasse til. klasse. I perioden / / er der sket fald i elevtallet på elever. Det svarer til et fald på, %. - elever Svarer til et - elever fald på, %. - elever Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

6 Karakterer ved. klasseprøven Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen er det obligatorisk at fremlægge de opnåede karaktergennemsnit i dansk, matematik samt de bundne prøver ved. klasseprøven. Hvor det er relevant er der udarbejdet et diagram, der viser resultaterne for alle elever samt et diagram der viser de opnåede resultater for eleverne i de almene klasser. Karaktergennemsnit i dansk Frederikshavn Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet: Alle elever:,,,,,, Frederikshavn Kommune Lands gennemsnit Karaktergennemsnittet i Frederikshavn Kommune ligger under det opnåede karaktergennemsnit på landsplan. Kommunen har gennem de seneste tre år været placeret på samme niveau. / / / Elever i almene klasser:,,,,,, / / / Frederikshavn Kommune Lands gennemsnit Karaktergennemsnittet i Frederikshavn Kommune ligger under det opnåede karaktergennemsnit på landsplan. Der er sket en svag stigning fra skoleåret - til skoleåret -. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

7 Karakterfordeling på de enkelte discipliner indenfor dansk Alle elever:,,,,,,,,,,, / / / I retskrivning har der været fremgang gennem de seneste tre år. Fagområdet mundtlig dansk er det område, hvor eleverne opnår de bedste resultater. Læsning Mundtlig Retskrivning Skriftlig Elever i almene klasser:,,,,,,,,,, / Der er samme tendens som i ovenstående diagram, fremskridt indenfor retskrivning. / / Læsning Mundtlig Retskrivning Skriftlig Der er meget små udsving i de opnåede resultater i de to elevgrupper. Sammenligner man resultaterne de to grupper imellem, er der et udsving i de skriftlige opgaver, retskrivning og skriftlig fremstilling Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

8 Skoledistrikt Nord,,,,,,,, / / / På to af de tre skoleafdelinger i Skoledistrikt Nord er der sket fremskridt. For den ene afdelings vedkommende er de opnåede resultater et stykke over både kommune og landsgennemsnit. Skagen Strandby Aalbæk Det opnåede gennemsnit for faget dansk på Skagen skoleafdeling var i skoleåret - på, hvis det udelukkende beregnes på de elever der modtager undervisning i de almene klasser. Skoledistrikt Øst,,, Frydenstrand,, Nordstjernen / / / De to skoleafdelinger i Skoledistrikt Øst er begge placeret under kommune- og landsgennemsnit. Det opnåede gennemsnit for faget dansk på Frydenstrand skoleafdeling var i skoleåret - på, og på Nordstjernen skoleafdeling på, hvis det udelukkende beregnes på de elever der modtager undervisning i de almene klasser. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

9 Skoledistrikt Vest,,,,,, Bangsbostrand Gærum Ravnshøj / / / De tre nævnte skoleafdelinger i Skoledistrikt Vest har opnået bedre resultater både i forhold til det kommunale gennemsnit og landsgennemsnittet Skoledistrikt Syd,,,,,,,,,,,,,, / / / Tre af de fem skoleafdelinger i Skoledistrikt Syd har opnået bedre resultater end på både kommunalt plan og på landsplan. Dybvad Stensnæs Sæby Torslev Sæbygård Det opnåede gennemsnit for faget dansk på Sæbygård skoleafdeling var i skoleåret - på, hvis det udelukkende beregnes på de elever der modtager undervisning i de almene klasser. Opsummering: Et af de skolepolitiske mål i Frederikshavn Kommune er, at vores elever skal ligge over landsgennemsnittet. Ud fra de opnåede resultater betyder det, at lidt over halvdelen af skoleafdelingerne skal arbejde på at opnå resultater, som ligger nærmere landsgennemsnittet. Resultaterne fra Heldagsskolen er ikke med, da der er for få elever, som har deltaget ved afgangsprøven Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

10 Karaktergennemsnit i matematik Frederikshavn kommune sammenlignet med landsgennemsnit Alle elever,,,,, Frederikshavn Kommune Landsgennemsnit Der har været en positiv udvikling gennem de seneste tre år. Skolerne skal stadigvæk arbejde på at højne niveauet for at kunne leve op til de skolepolitiske mål om, at vores elever skal være dygtigere end landsgennemsnittet / / / Elever i almene klasser,,,,,, / / / Frederikshavn Kommune Landsgennemsnit Resultatet bliver højere, når der skelnes mellem alle elever og elever i de almene klasser Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

11 Karakterfordeling på de enkelte discipliner Alle elever,,,,, Problem Færdigheder Elever i almene klasser,,,, Problem Færdigheder / / / / / / I disciplinen problemløsning er der sket store fremskridt gennem de seneste tre år. I både problem og færdighedsregning er der en forskel i de opnåede resultater når der skelnes mellem alle elever og elever i de almene klasser. Forskellen er størst i problemløsningsdisciplinen Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

12 Skoledistrikt Nord,,,,,,, / Skoledistrikt Nord klarer sig samlet set godt i matematik, hvor en afdeling er placeret over landsgennemsnittet og en anden på ligger gennemsnittet. / / Skagen Strandby Aalbæk Ser man udelukkende på karaktergennemsnittet for elever, der modtager deres undervisning i de almene klasser vil resultatet i skoleåret / på Skagen skoleafdeling være,. Skoledistrikt Øst,,,,,, Frydenstrand Nordstjernen Skoledistrikt Øst opnår på begge skoleafdelinger resultater, som er placeret under det kommunale gennemsnit og under landsgennemsnittet. / / / Ser man udelukkende på karaktergennemsnittet for elever, der modtager deres undervisning i de almene klasser vil resultatet i skoleåret / på Frydenstrand skoleafdeling, og på Nordstjernen skoleafdeling være, Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

13 Skoledistrikt Vest,,,,,,,,, / / / I skoledistrikt Vest opnår to af de tre afdelinger resultater som ligger et godt stykke over såvel kommune som lands gennemsnit Bangsbostrand Gærum Ravnshøj Skoledistrikt Syd,,,,,,,,,,,, / / / De store forskelle der er på de forskellige afdelinger kan fremkomme ved at de på en afdeling med få elever enten er mange elever der opnår rigtig gode resultater eller at der er flere elever som opnår et dårligt resultat. Dybvad Stensnæs Sæby Torslev Sæbygård Jo færre elever der er på en afdeling jo lettere opstår der udsving i de opnåede resultater. Ser man udelukkende på karaktergennemsnittet for elever, der modtager deres undervisning i de almene klasser vil resultatet i skoleåret / på Sæbygård skoleafdeling være,. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

14 Opsummering: I matematik har af de del skoleafdelinger opnået resultater, som ligger på eller over landsgennemsnittet. Det vil sige, at de lever op til det mål i skolepolitikken, der siger, at eleverne i Frederikshavn Kommune skal ligge over landsgennemsnittet. Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) Sammenligning mellem opnåede resultater i Frederikshavn Kommune og på landsplan Alle elever,,,,, / / / Elever i de almene klasser Frederikshavn Landsgennemsnit Det kommunale gennemsnit ligger under landsgennemsnittet,,,,, Frederikshavn Landsgennemsnit Afstanden mellem de opnåede resultater i Frederikshavn Kommune og på landsplan mindskes en smule, når der udelukkende sammenlignes mellem elever i almene klasser / / / Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

15 Skoledistrikt Nord,,,,,,,,, / / / Skoleafdelingerne er på vej mod at opnå resultater som det landsgennemsnitlige. På nuværende tidspunkt er det kun en enkelt skoleafdeling, der er kommet i mål med dette. Skagen Strandby Aalbæk Ved at kigge på karaktergennemsnittet for eleverne i de almene klasser vil Skagen skoleafdeling opnå et gennemsnitsresultat i de bundne prøvefag på, Skoledistrikt Øst,,,,, / De to skoleafdelinger i Skoledistrikt Vest ligger et stykke fra landsgennemsnit. / / Frydenstrand Nordstjernen Ved at kigge på karaktergennemsnittet for eleverne i de almene klasser vil Frydenstrand skoleafdeling opnå et gennemsnitsresultat i de bundne prøvefag på,. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

16 Skoledistrikt Vest,,,,,,,, / Alle tre skoleafdelinger i Distrikt Vest opnår resultater, som ligger på eller over landsgennemsnittet / / Bangsbostrand Gærum Ravnshøj Skoledistrikt Syd,,,,,,,,,,,,,,, / ud af skoleafdelinger er placeret over landsgennemsnit. / / Dybvad Stensnæs Sæby Torslev Sæbygård Ved at kigge på karaktergennemsnittet for eleverne i de almene klasser vil Sæbygaard skoleafdeling opnå et gennemsnitsresultat i de bundne prøvefag på,. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

17 Opsummering: I de bundne prøvefag seks af skolerne har opnået resultater, der ligger over kommunens opnåede gennemsnit, heraf har de fem skoler også resultater, som ligger over landgennemsnittet. Socioøkonomisk reference og karaktergennemsnit Skoleår / / Skoleår / / Karakter SØF Forskel Karakter Forskel Skoledistrikt Nord Skagen,, -,,,, Strandby,,,,,, Aalbæk,,,,,, Skoledistrikt Øst Frydenstrand,,,,,, Nordstjernen,,,,,, Skoledistrikt Vest Bangsbostrand,,,,,, Gærum,,,,,, Ravnshøj,,,,,, Skoledistrikt Syd Dybvad,,,,,, Stensnæs,,,,,, Sæby,,,,,, Torslev,,,,,, Sæbygård,, -,,,, Alle skoler i Frederikshavn kommune opnår resultater ved afgangsprøverne i de bundne prøvefag som enten er forventeligt eller bedre end forventeligt. I både skoledistrikt Øst og Vest er de gennemsnitlige resultater for alle skoler vedkommende bedre, end man kunne forvente. Socioøkonomisk reference Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

18 Andel af elever med mindst i både dansk og matematik,. klasse Sammenligning mellem Frederikshavn Kommune og opnåede på landsplan,,,,,,,,,,,,,, Frederikshavn Landsgennemsnit I Frederikshavn Kommune opnår, % af eleverne resultater i dansk og matematik på eller derover. På landsplan er tallet, %.,,, / / / I det seneste år er der sket en positiv udvikling, idet andelen øget med %. Distriktsskole Nord,,,,,,, / / / Årsagen til at den ene skoleafdeling kun har % af eleverne, der opnår to eller derover ved afgangsprøven i dansk og matematik kan skyldes, at skoleafdelingen både har specialklassetilbud og almene klasser. Skagen Strandby Aalbæk Andelen af elever fra de almene klasser på Skagen skoleafdeling, som har opnået karakterer på eller derover er på, %. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

19 Distriktsskole Øst,,,, / / / Nordstjernen skoleafdeling har mange specialtilbud, hvilket kan være en årsag til, at de har flere elever end gennemsnitligt, som ikke opnår i både dansk og matematik ved afgangsprøven. Frydenstrand Nordstjernen Andelen af elever fra de almene klasser på Frydenstrand skoleafdeling, som har opnået karakterer på eller derover er på, %, et resultat som ligger over gennemsnittet både kommunalt og på landsplan. På Nordstjernen skoleafdeling andelen på, %. Distriktsskole Vest,,,,,,, / / / På de to af de tre skoleafdelinger er der flere elever end gennemsnitligt, der opnår eller derover i både dansk og matematik. Bangsbostrand Gærum Ravnshøj Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

20 Distriktsskole Syd,,, / / /,,,,,, Dybvad Stensnæs Sæby Torslev Sæbygård På en enkelt skoleafdeling er der færre elever, der opnår eller derover i dansk og matematik. På de øvrige afdelinger er der flere, end det er gennemsnitligt på lands og kommuneplan, der opnår eller mere. Andelen af elever fra de almene klasser på Sæbygård skoleafdeling, som har opnået karakterer på eller derover er på, %, hvilket er mere end på det kommunale og det landsdækkende gennemsnitstal. Opnåede resultater i de nationale test Resultaterne i de nationale test vil altid være et øjebliksbillede. Der kan være mange faktorer, som spiller ind på den enkelte elevs præstation i situationen og dermed de resultater som testen viser. De allerdygtigste elever Dansk læsning Det nationale mål er, at andelen af de allerdygtigste læsere skal øges år for år. Vi kan konstatere, at på to klassetrin er andelen faldet, mens den på de to øvrige klassetrin er uændret. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

21 Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i / / / / / / kommunen Skoleåret / Bemærkninger. klasse %. %. %. %. %. %. % skoler har ingen elever blandt de allerdygtigste. skoler har en procentmæssigt større andel blandt de allerdygtigste elever, end der er på både kommunalt plan og på landsplan.. klasse %. %. %. %. %. % %. skoler har ingen i kategorien de allerdygtigste skoler har en procentmæssigt større andel af de allerdygtigste elever end på kommunalt plan, mens har en lige stor andel eller større end på landsplan.. klasse %. %. %. %. %. %. % skoler har ingen i kategorien. En enkelt skole har flere end på landsplan og skole flere end på kommunalt plan. klasse %. %. %. %. %. %. % skoler har ingen elever blandt de allerdygtigste. bedre end på kommunalt plan heraf også bedre end på landsplan Matematik De nationale mål er, at andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal øges år for år. Her er eleverne i Frederikshavn Kommune rigtig godt på vej. Både i. og. klasse er der sket rigtige store fremskridt. Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i / / / / / / kommunen Skoleåret / Bemærkninger. klasse %. %. %. %. %. %. %. En skole har ingen elever blandt de allerdygtigste. skoler har flere elever i denne kategori end der gennemsnitlig er på både kommunalt- og landsplan.. klasse %. %. %. % % % % skoler har ingen elever blandt de allerdygtigste. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

22 skoler har flere elever i denne kategori end der gennemsnitlig er på både kommunalt- og landsplan. Elever med gode resultater: Jf. de nationale mål skal mindst procent af eleverne skal være gode til at læse og til at regne i de nationale test. Dansk Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i / / / / / / kommunen Skoleåret / Bemærkninger. klasse %. %. %. %. %. %. %. skoler har flere elever med gode resultater end kommunegennemsnit og landsgennemsnit. klasse %. %. %. %. %. %. % flere end på kommuneplan heraf er de bedre end på landsplan. klasse %. %. %. %. %. %. %. bedre end på kommunalt plan heraf er de også bedre placeret end på landsplan. klasse %. %. %. %. %. %. % bedre end kommunalt og bedre end på landsplan Tager man summen af de allerdygtigste elever og elever, der er gode læsere, er der stadigvæk et spring op til de %, som skal være gode læsere. På. klassetrin er vi tæt på målet, idet % af vores elever er gode læsere. På.,. og. klassetrin er der henholdsvis %, % og %. Matematik Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i / / / / / / kommunen Skoleåret / Bemærkninger. klasse %. %. %. %. %. %. %. skoler har flere elever i denne kategori end på kommunalt og landsplan. klasse %. %. %. %. %. %. % skoler har flere elever i denne kategori end på kommunalt og landsplan Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

23 I matematik er Frederikshavn Kommune meget tæt på de nationale mål om, at mindst % af eleverne skal være dygtige. På tredje årgang ligger vi på % og på niende årgang på %. Elever med dårlige resultater Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Dansk Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i / / / / / / kommunen Skoleåret /. klasse %. %. %. %. %. %. %. Elever i kategorien med dårlige resultater Bemærkninger skoler har ingen elever med dårlige resultater. skoler har flere elever med dårlige resultater end på landsplan, heraf er de også dårligere end på kommunalt plan. klasse. %. %. %. % %. %. En skole har ingen elever i denne kategori. skoler har flere elever end det gennemsnitlige antal på landsplan skoler ligger over gennemsnit i Frederikshavn Kommune. klasse %. %. %. %. %. %. %. En skole har ingen elever i denne kategori. skoler har flere elever end det gennemsnitlige antal på landsplan skoler ligger over gennemsnit i Frederikshavn Kommune. klasse %. % %. %. %. %. %. skoler har flere elever end det gennemsnitlige antal på landsplan skoler ligger over gennemsnit i Frederikshavn Kommune I dansk har vi på alle fire testede årgange en udfordring i at mindske andelen af dårlige elever. I de seneste år er andelen af elever i denne gruppe blevet større. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

24 Matematik Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i / / / / / / kommunen Skoleåret / Bemærkninger. klasse %. %. %. %. %. %. % skoler har flere elever i denne kategori end der er på både kommunalt og på landsplan. klasse %. %. % % % %. % skoler har flere elever i denne kategori end der er på både kommunalt og på landsplan I Matematik er andelen af elever, der er dårlige til matematik blevet reduceret gennem de senest år. Opsummering: Alle skolerne i Frederikshavn Kommune har vil fortsat have fokus på læsning jf. handleplanerne, der er vedlagt som bilag. Overgange Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens. og. klasse Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

25 Sammenligner vi uddannelsesstatus i Frederikshavn med uddannelsesstatus på landsplan har vi i kommunen lidt flere elever, der måneder efter, at de har afsluttet. eller. klasse, som er i gang med en ungdomsuddannelse og færre elever der ikke er påbegyndt. Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse Det kan ses at andelen af elever, der måneder efter, at de har afsluttet. klasse, er gået i gang med en ungdomsuddannelse, ligger en lille smule under gennemsnittet på landsplan. Andel af elever, der måneder efter afsluttet. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse Venter vi med at kigge på andelen af elever der er påbegyndt en ungdomsuddannelse til måneder efter. klasse er andelen derimod lidt højere end den er på landsplan. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

26 Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for år efter afsluttet. klasse Frederikshavn Kommune forventer, at % af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse inden år efter afsluttet. klasse. Dette tal er det samme som på landsplan. Med en Uddannelsesstrategi og ansættelse af en erhvervsplaymaker forventer vi, at der vil ske en positiv ændring af ovenstående resultater. Trivselsmålinger Et af formålene med folkeskolereformen er at øge elevernes trivsel. Alle elever skal derfor årligt gennemføre en trivselsmåling. I den nationale Trivselsmåling taler man om flg. fire kategorier: - Social trivsel - Faglig trivsel - Støtte og inspiration i undervisningen - Ro og orden Elevernes svar er omsat til en indikator i intervallet - Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

27 Børnehaveklasse. klassetrin For eleverne i børnehaveklasse. klasse består Trivselsmålingen spørgsmål. Social trivsel Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

28 Faglig trivsel Støtte og inspiration i undervisningen Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

29 Ro og orden Øvrige spørgsmål Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

30 .-. klassetrin For eleverne på.. klassetrin består Trivselsmålingen af spørgsmål. I nedenstående diagram kan man se, hvordan resultaterne for Frederikshavn Kommune er i sammenligning med resultaterne på landsplan. Der er meget små forskelle indenfor de kategorier,,,,, Frederikshavn Landsgennemsnit Social Trivsel Skoledistrikt Nord,, Skagen Strandby Aalbæk Skoledistrikt Øst, Frydenstrand Nordstjernen Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

31 Skoledistrikt Syd Skoledistrikt Vest,,,,,, Der er meget lidt udsving på elevernes opfattelser af den sociale trivsel. Alle skoleafdelinger er placeret i intervallet,, Faglig trivsel Skoledistrikt Nord Skoledistrikt Øst Skagen Strandby Aalbæk Frydenstrand Nordstjernen Skoledistrikt Syd Skoledistrikt Vest Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

32 I forhold til den faglige trivsel er der en spredning i intervallet,,. Støtte og inspiration i undervisningen Skoledistrikt Nord Skoledistrikt Øst,,,,, Skagen Strandby Aalbæk Frydenstrand Nordstjernen Skoledistrikt Syd,,,,, Skoledistrikt Vest,,,, I denne kategori er skoleafdelingernes spredning i intervallet,, med den største vægt på den sidste del af intervallet. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

33 Ro og orden Skoledistrikt Nord Skoledistrikt Øst,,,,, Skagen Strandby Aalbæk Frydenstrand Nordstjernen Skoledistrikt Syd,,,,, Skoledistrikt Vest,,,, Elevernes besvarelser på spørgsmålene i kategorien ro og orden ligger tæt på hinanden på alle skoleafdelinger. Trivslen på de enkelte skole er drøftet på møde på skolerne mellem skolernes ledelse og Chef for Børn og Skole. Kompetencedækning Det er målet, at alle elever i folkeskolen, senest i, undervises af lærere, der har undervisningskompetencer fra læreruddannelsen(tidligere linjefag) i de fag, de underviser i. Kompetencerne kan også være opnået via efteruddannelse. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

34 ,,,,,, / / / Frederikshavn Kommune Landsplan I Frederikshavn Kommune undervises langt flere elever af lærere med undervisningskompetencer, end det gøres på landsplan. Fordelt på fag Frederikshavn Kommune Landsplan Frederikshavn Kommune er på vej i den rigtige retning med hensyn til, at eleverne undervises af lærere med undervisningskompetencer indenfor fagene. Der er dog stadigvæk behov for, at der bliver uddannet lærere. Kommunen er sammen med de øvrige nordjyske kommuner sammen om at ansøge AP Møller fonden om midler til at kunne igangsætte et stort kompetenceudviklingsforløb. Allerede i efteråret vil flere lærere fra Frederikshavn Kommune være med på uddannelsesforløb. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

35 Inklusion Elever der modtager specialundervisning i Frederikshavn Kommune Antallet af elever der modtager specialundervisning i Frederikshavn Kommune er faldet med elever det seneste skoleår. I den treårige periode fra skoleåret / / er der sket et fald på elever. Det svarer til, at der er sket et fald fra at, % af vores elever modtager specialundervisning til at, % modtager det. Elever der modtager specialundervisning fordelt på skoler Klager til Klagenævnet for Specialundervisning I skoleåret - har Frederikshavn Kommune ikke haft klager til Klagenævnet for specialundervisning. Sagsnr: EMN-- Dato:. marts Side af

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Frederikshavn Kommune Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Marts 2015 Indhold Indledning... 4 Elevtal... 5 Nationale måltal... 6 Nationale test... 6 De nationale test i dansk læsning.... 7

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø Er du glad for din skole? Trivselsmåling 2015, Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Resultater fra 0.-3. klasser Frederikshavn 73 24 3 Hele Landet 71 26 3 Skagen 72 27 1 Aalbæk 86 13 2 Jerup 88 6 6 Elling

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2013/2014 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 19. februar 2015 Dokument nr. 480-2015-109966 Sags nr. 480-2013-56959 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Sagsnr.: 17.00.00-A00-12-16 Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Bilag 1 Data fordelt på enkelte skoler Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver...4

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål og resultatmål...4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...4 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål...6 3. Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål og resultatmål... 4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål... 5 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 Godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-10670 Sags nr. 480-2013-56959

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport en evaluering af skoleåret 2013-14 I denne udgave af kvalitetsrapporten sammenfattes en evaluering af kvaliteten og udviklingen på folkeskolerne i Haderslev Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

INDLEDNING... 3. Metode... 4 RESUME... 5. Faglige resultater... 5. Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6. Bundne prøvefag...

INDLEDNING... 3. Metode... 4 RESUME... 5. Faglige resultater... 5. Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6. Bundne prøvefag... 1 Indhold INDLEDNING... 3 Metode... 4 RESUME... 5 Faglige... 5 Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6 Bundne prøvefag... 6 Dansk og læsning... 10 Matematik og øvrige fag... 12 Andel elever med

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Faglige resultater... 7 3.2 Afgangsprøveresultater... 8 3.2.1 Karaktergennemsnit

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Stenløse

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Stenløse Kvalitetsredegørelse 2015-2016 Distriktsskole Stenløse Indhold INDLEDNING... 5 DISTRIKTSSKOLE STENLØSE... 6 LÆSEKOMPETENCEPLAN... 7 RESULTATOPLYSNINGER... 8 9. klasse prøverne... 8 Karaktergennemsnit 9.

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder analyser og refleksioner over skolens resultater. Kvalitetsrapportens

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2015/2016 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2017 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2015 Randers Kommune Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner...4 3. Mål

Læs mere

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Notat Vedrørende: Notat vedr. nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnavn: Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnummer: 17.01.10-P05-1-16 Skrevet af: Louise

Læs mere

Frederikshavn befolkningsprognose

Frederikshavn befolkningsprognose Frederikshavn befolkningsprognose 2013-2023 Antal 1-2 årige fordelt på skoledistrikter 2 årgange Stamdata til temamøde den 18.03.2014 - Børne- og Ungdomsudvalget År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring februar 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2016 Kvalitetsrapport 2016 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2016 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune KVALITETSRAPPORT 2014-2015 Mariagerfjord Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 5 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15

KVALITETSRAPPORT 2014/15 KVALITETSRAPPORT Svendborg Kommunale Skolevæsen Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 3 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015 Final version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold 1. Indledning...4 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel...4 1.2 De lovgivningsmæssige rammer...5 1.3 Opbygning

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Statusredegørelse for folkeskolens udvikling. for skoleåret 2015/2016. Tekst: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Statusredegørelse for folkeskolens udvikling. for skoleåret 2015/2016. Tekst: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret / Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret / Tekst: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Foto: Ministeriet for

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

SKOVLUNDE SKOLE KVALITETS RAPPORT

SKOVLUNDE SKOLE KVALITETS RAPPORT SKOVLUNDE SKOLE KVALITETS RAPPORT FEBRUAR 217 SKOLE 2 SKOVLUNDE SKOLE INDHOLD INDLEDNING 3 Præsentation af Skovlunde Skole 6 Opfølgning på kvalitetsrapporten 215 8 ALLE LÆRER OPTIMALT 1 Dansk 1 Matematik

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Udarbejdet af Gladsaxe Pædagogiske Viden- og Dokumentationscenter, GPV Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i kvalitetsrapporten...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 1/21 Rapporten for Basiskvalitet er udarbejdet af Børn og Skole ved Frederikssund Kommune. November 2016 2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere