Tillykke med den ny bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke med den ny bolig"

Transkript

1 Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent helt uden problemer. Med denne information vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger, som måske kan være til nytte ved flytningen. Hvis du har boet i alment eller - som det tidligere hed - almennyttigt byggeri i de senere år, er der måske ikke så meget nyt. Og dog: Tingene udvikler sig hele tiden. Lovgivningen fornys, der administreres efter nye regler osv. Så det kan nok betale sig i det mindste at bladre siderne igennem. Vi henvender os specielt til beboere, som flytter ind i vores boligorganisation, AAB/Varde. De grundlæggende regler er ens over hele landet, men der kan være forskelle i den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet. Der kan også være helt lokale forhold, som er særlige for den boligafdeling, du skal flytte ind i. Nogle fremgår af de dokumenter, du har fået udleveret sammen med lejekontrakten. Andre vil du lære at kende via ejendomskontoret,

2 når du flytter ind, og måske senere ved kontakt med afdelingsbestyrelsen. Det vender vi tilbage til. Hvad kan du bruge information til? Du kan først og fremmest orientere dig i den proces, som du nu skal igennem. Den er startet allerede med underskrivelsen af lejekontrakten og den slutter, når ejendommens personale har holdt indflytnings syn, og når du senest 14 dage efter overtagelsen af din nye bolig har gjort indsigelse mod eventuelle fejl og mangler, som forhåbentlig hurtigt er blevet afhjulpet. Du er velkommen til at kontakte Udlejningen i AAB, hvis du er i tvivl om noget. Der kan være særlige lokale forhold, som du skal have oplysning om på ejendomskontoret i din kommende boligafdeling. Du kan også finde oplysninger på AAB hjemside Sådan får du indflydelse på dine boligforhold Så snart du er flyttet ind, bevæger du dig gradvis ind i den normale boperiode og lærer forholdene nærmere at kende. Der er tre centrale ting, som du bør vide allerede nu: 1. Du skal bo i en almen boligafdeling i en selvstændig boligorganisation, der ikke skal tjene på at leje dig en bolig. Huslejen i boligafdelingen udregnes præcist, så den svarer til de udgifter, der er forbundet med driften, dvs. betaling af lån, ejendomsskatter, renovationsudgifter, vedligeholdelse af bygninger, udskiftning af installationer, renholdelse og meget andet. Udgifter og indtægter - huslejen er den helt dominerende indtægts kilde - skal balancere, og der må ikke budgetteres med overskud. 2. Du har mulighed for at få indflydelse på din husleje og hvad der i øvrigt skal ske i din bolig og boligafdeling.

3 Der kan som hovedregel først opkræves husleje, når beboerne på et såkaldt afdelingsmøde (også kaldet beboermøde, en slags generalforsamling) har vedtaget driftsbudgettet for det kommende år. Beboerne kan naturligvis ikke nægte at betale renter og afdrag på lån - så går afdelingen konkurs. Og hvis man ikke vil vedligeholde bygningerne forsvarligt, kan kommunen i sidste instans gribe ind som tilsynsmyndighed. Men der er andre områder i budgettet, som du kan få indflydelse på via beboerdemokratiet. Indretningen af din egen bolig har du indflydelse på via råderetten, som du kan læse mere om i råderetsreglerne. Beboerdemokratiet er et godt tilbud Det er naturligvis op til dig selv, hvor stærkt du vil engagere dig i livet i din kommende boligafdeling. Men det er et fundament i alment byggeri, at beboerne her søger indflydelse på deres boligforhold. Der sker i disse år en spændende udvikling, hvor beboerne får større og større muligheder for at sætte individuelt præg på deres bolig og boligområde. Når du flytter ind, kan du hente mange flere oplysninger om de lokale forhold hos afdelings-bestyrelsen og ejendomsmesteren (Varmemesteren). Du har fået en del papirer udleveret gem dem Sammen med denne information og din lejekontrakt har du fået udleveret en mappe, der bl.a. indeholder følgende dokumenter: Husordensregler Vedligeholdelsesregler Råderetsregler Det er vigtigt, at du gemmer dem. De 3 sæt regler er udformet i din kommende boligafdeling, og de er vedtaget af beboerne på et afdelingsmøde (beboermøde). Lovgivningen sætter rammerne for, hvad reglerne skal indeholde, men det konkrete indhold er tilpasset beboernes ønsker. Før du flytter ind, vil det være en god idé at læse husordensreglerne.

4 Reglerne kan blive ændret på et afdelingsmøde, og du vil i så fald få nye papirer, som du bør gemme. Det kan ske, hvis beboere - f.eks. du - eller afdelingsbestyrelsen ønsker ændringer. Eller hvis der kommer nye regler i lovgivningen, som beboerne skal forholde sig til. Vi kommer senere lidt mere ind på indholdet af de 3 dokumenter. Du har yderligere fået udleveret: Vedtægter for din boligorganisation Vedtægterne er grundlaget for din boligorganisations virke inden for lovgivningens rammer. Vedtægterne kan eventuelt senere blive ændret ved beslutning på den årlige generalforsamling som er den øverste myndighed. Vi vender kort tilbage hertil sidst i skrivelsen. VIGTIGT

5 Hvad der skal ske i den kommende tid I det følgende beskriver vi trin for trin, hvad der vil ske den dag, du flytter ind, og nogle uger frem: a. Udlevering af nøgler - brug ejendomskontoret Den dag, du flytter ind, skal du hente nøglen til din bolig på din nye adresse. Husk at medbringe kvittering for betalt indskud og husleje - ellers må ejendomskontoret ikke udlevere nøglen. Du skal kontakte ejendomskontoret i den nye afdeling jf. INDFLYTNINGSBREVET for at aftale om tid for udlevering af nøgler, eller du kan kontakte Udlejningen i AAB. Ejendomskontoret vil af egen drift fortælle dig om vigtige ting i afdelingen og måske også udlevere supplerende trykt informationsmateriale. Noget af det første, du bør orientere dig om, er f.eks. fællesvaskeri, antenneanlægget, hvad du gør med affald og brugen af beboerhus eller andre fælleslokaler. Du bør også sikre dig viden om, hvem der sidder i din afdelingsbestyrelse, og hvordan du kommer i kontakt med den. På de fleste ejendomskontorer kan du også finde forskellige pjecer, som du måske ikke har brug for her og nu, men kan hente senere. b. Kig rundt i den nye bolig - det er en "genbrugsbolig" Medmindre du flytter ind i en nyopført bolig, er det en genbrugsbolig, du overtager. Hvis den foregående lejer har misligholdt noget i boligen, udbedres det for dennes regning. Men f.eks. inventar og træværk kan godt bære præg af at være brugt. Det er den enkelte boligafdeling, der selv lægger niveauet for, hvilken stand boligen skal være i. Detaljerne kan du læse om i vedligeholdelsesreglementet. Det er ikke længere sådan, at alt kan i standsættes i topkvalitet for den tidligere beboers regning. Før i tiden kunne pressen ind i mellem berette om skyhøje fraflytningsregninger forskellige steder i landet. Det er nu fortid - og du sikres en fair behandling, når du en dag skal flytte igen.

6 c. Indflytningssynet Den dag du får nøglerne udleveret foretager ejendommens varmemester et indflytningssyn, og der skal udfyldes en særlig indflytningsrapport, hvor der kvitteres for, at nærmere angivne dele og installationer er fundet i orden. Der er tillige plads til at angive fejl eller mangler, der eventuelt skal udbedres. Hvis der er mindre væsentlige fejl eller mangler, som ikke udbedres, vil det fremgå af skemaet, og du vil ikke komme til af hæfte for dem senere. Der er også plads til at beskrive eventuel uenighed mellem synspersonale og indflytter. Du vil blive bedt om at skrive under, da dette er AAB`s syn af lejemål. Du har fået udleveret en FEJL/MANGELLISTE BLANKET: d. Udfyld denne liste med de fejl og mangler du konstaterer. Der er yderligere 14 dage til at oplyse om disse fejl/ mangler på ejendomskontoret Et eller andet kan være overset ved indflytningssynet. Så du har yderligere 14 dage til at nedskrive eventuelle yderligere fejl/mangler. Listen afleveres på ejendomskontoret, hvor man vil gå den igennem sammen med dig. Ejendomskontoret vil bestræbe sig på at afhjælpe fejl/mangler så hurtigt, det lader sig gøre. Eller forklare, hvorfor ting, som du har påpeget, eventuelt ikke udbedres. I så fald hæfter du ikke for dem senere. e. Hvis du er utilfreds Kontakt så først og fremmest ejendomskontoret, som måske kan give dig en fornuftig forklaring. Hvis tingene går i hårdknude, får du måske brug for at klage til ejendommens inspektør. Bed ejendomskontoret om navn og adresse, og indsend en skriftlig klage. Inspektøren vil herefter kontakte dig. Hvis du ikke kan komme videre med sagen i AAB, kan du klage til beboerklagenævnet, som har sekretariat i kommunen.

7 Hvad skal huskes, mens du bor i den nye afdeling? a. Betal huslejen til tiden Så sparer du penge og besvær, og du risikerer ikke at miste din bolig. Brug eventuelt BetalingsService, som er en sikker måde at klare betalingen på. Kontakt din bank. b. Læs husordensreglerne De er vedtaget af beboerne på et afdelingsmøde(beboermøde) og beskriver nogle fornuftige adfærdsregler, så man ikke generer hinanden unødigt. Hvis du ikke synes, de er gode nok, må du stille forslag om ændring på et afdelingsmøde (beboermøde). Tal eventuelt med afdelingsbestyrelsen om det. c. Du må lave nogle ting om i og udenfor din bolig Af råderetsreglementet fremgår, hvad du må lave om eller forbedre i og udenfor din bolig. Der er regler for anmeldelse, godkendelse og eventuel godtgørelse, som det fører for vidt at komme ind på her. Hent eventuelt nærmere oplysninger hos Udlejning i AAB - før du går i gang! Der skal ALTID sendes en ansøgning til AAB`s inspektør. Råderetsreglerne er lavet for at give beboerne mulighed for at sætte individuelt præg på deres bolig. Her ved indflytningen er det nok ikke det, der presser sig mest på - men hav mulighederne i baghovedet. d. Regler for vedligeholdelse i boperioden Reglerne for vedligeholdelse i din nye boligafdeling fremgår af vedligeholdelsesreglementet. Det beskriver for det første den stand, som boliger i afdelingen skal have ved indflytning af en ny beboer. For det andet krav, midler og metoder i den løbende vedligeholdelse i boperioden. Hos AAB arbejder vi med: A-ordning

8 Den valgte ordning i din nye boligafdeling fremgår af din lejekontrakt. Reglerne er indenfor de rammer, som loven fremsætter. Du bør orientere dig i vedligeholdelsesreglementet og kigge nærmere i det, hvis du påtænker at gå i gang med et eller andet. Så undgår du fejl og skader, som du senere kan komme til at betale for. Også her gælder: Spørg hellere en gang for meget på ejendomskontoret, hvis du er i tvivl. e. Overvej om du skal opnoteres på venteliste igen Da du overtog den nye bolig, bortfaldt din opnotering på den venteliste, hvorfra du fik tilbuddet om boligen. Du kan blive opnoteret igen. Dine boligbehov kan ændre sig, og ventetiderne til de fleste typer af boliger er vokset stærkt de senere år. Kontakt Udlejningen i AAB, som også kan fortælle dig, om der er mulighed for at opnå fortrinsret til en anden bolig i den afdel-ing eller boligorganisation, du nu er flyttet ind i. Lidt mere om beboerdemokrati og boligorganisation I det nære og det daglige har du fokus på din egen boligafdeling. Beboerne her har på et afdelingsmøde (beboermøde) ret til at vælge en afdelingsbestyrelse på mindst tre medlemmer, som repræsenterer beboerne i det daglige. Medlemmerne vælges typisk for to år ad gangen, og arbejdet er ulønnet. Men det er afdelingsmødet, som har den afgørende bestemmelsesret i afdelingen. Alle større beslutninger, inklusive godkendelse af afdelingens driftsbudget, skal træffes på afdelingsmødet, hvor hver husstand har to stemmer. Afdelingen indgår i en boligorganisation, som kan have mange eller få boligafdelinger. Den øverste myndighed i boligorganisationen er generalforsamlingen. Organisationsbestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og medlemmerne her vælges for to år. Arbejdet er ulønnet og skal træffe alle væsentlige beslutninger af generel betydning for organisationen og dens afdelinger. Herunder fastlægge det konkrete indhold i de vedtægter for din boligorganisation, som du har fået udleveret. Her kan du læse mere om, hvordan

9 beboerdemokratiet er opbygget og fungerer. Grundreglerne er ens for alt alment byggeri i Danmark, men der kan være betydelige lokale variationer i den konkrete udformning af vedtægterne. Som tidligere anført varetages administrationen af din boligorganisation og dens afdelinger af AAB, der bestræber sig på at være maksimalt service- og kundeorienteret i løsningen af alle de praktiske opgaver, der har at gøre med driften af boligorganisationer og boligafdelinger. Både overfor den enkelte beboer og i sekretariatsbistanden til beboerdemokratiet. Men det er beboerne og deres valgte repræsentanter, som tager boligpolitisk stilling til, hvad der skal ske i boligafdelinger og boligorganisation. Og som i sidste ende har den afgørende indflydelse på AAB`s administration. Så hvis du har mod på det, kan du få betydelig indflydelse! Her kan du finde flere oplysninger Om AAB, boligorganisationer og boligafdelinger på hjemmesiden:

10 Om en række praktiske ting: Brug ejendomskontoret. Her kan man give mundtlig besked og i en del situationer supplere med information på tryk. Eller fortælle, hvem du skal henvende dig til i AAB, hvis du har mere komplicerede spørgsmål. Om livet og beboerdemokratiet i din boligafdeling: Du har måske fået eller får muligvis materiale, som er udarbejdet af afdelingen eller boligorganisationen. F.eks. en særlig beboermappe eller et beboerblad. Spørg eventuelt din nabo - eller kontakt afdelingsbestyrelsen. Om Boligselskabernes Landsforening: Boligselskabernes Landsforening (BL) er interesseorganisation for næsten alle danske boligorganisationer med tilsammen op mod boliger. AAB er naturligvis medlem, og beboerne får 4 gange om året "Beboerbladet". På kan du læse nærmere om BL. Specielt kan du finde frem til boliger over hele landet, og du kan læse eller bestille informationsmaterialer med en mængde oplysninger om det at bo i alment boligbyggeri. Vi ønsker dig en rigtig god fremtid i din nye bolig!

11 MINE NOTATER:

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 07 - Skanseparken boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 06 - Kodammen boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave Råderet Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger 2. udgave Udgivet januar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax:

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere