Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt"

Transkript

1 Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt

2 Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem i en idrætsklub. Går til boldspil, svømmer, rider - har fundet deres måde at bruge deres krop på i de 58 forbund, som hører under den store DIF paraply. I DIF ved vi, at vi er gode til at sætte rammerne for børneidrætten. Vi ved også, at vi kan blive bedre. Bedre til at inspirere, fastholde og udvikle børnene i deres idrætsudøvelse. Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Tlf.: Derfor har vi lagt en strategi: 10 punkts-programmet. På de følgende sider gennemgår vi punkterne et efter et. 2 3

3 IDRÆT SKAL VÆRE ET TILBUD TIL ALLE BØRN 1 At fremme aktivitetsmuligheder og øge kvaliteten af idrætstilbud til alle Ud af de danske idrætsforeninger tilbyder mere end halvdelen idræt for børn. Nogle foreninger tilbyder kun en enkelt idrætsgren, andre har flere strenge at spille på: Måske har barnet ikke det bedste boldøje? Så er det godt, at barnet i den samme klub både kan opleve, hvordan det er at spille bold, lave gymnastik og dyrke atletik. På den måde stopper hun ikke med at dyrke idræt, når det ikke lige var så skægt at spille håndbold. Børnene skal opleve et varieret og alsidigt idrætstilbud. De skal også opleve, at idrætten byder dem velkomne selvom de ikke lige er de bedste til at score. Selvom de ikke er særligt høje og gerne vil spille basket, skal der også være plads til dem på holdet. Også når holdet skal ud til turneringer og spille kamp. Hvis barnet igen og igen oplever at blive sorteret fra - fordi det er for lille, ikke gammel nok, ikke god nok - så mister det ikke kun lysten til og muligheden for at være aktiv i sporten, men også muligheden for at deltage i det gode sociale liv, der følger med sporten. For barnet er den slags idræt ikke et kvalificeret tilbud om aktivitet. Hvordan sikrer I kvalitet i børneidrætten og ikke mindst: alle børns oplevelse af kvalitet? BØRNEIDRÆT ER GOD POLITIK DET TAGER TID AT LAVE IDRÆT MED BØRN 2 3 At idrætsforeningernes arbejde med børn fortsat udgør hovedhjørnestenen i det offentliges støttepolitik indenfor fritidsområdet Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunerne støtte idrætten til unge under 25 år. DIF ser det som helt naturligt, at det fortsat skal være sådan. Idrætten er nemlig med til at styrke - og dermed værne om demokratiet. På klubbernes børnehold oplever børnene de grundlæggende regler for demokrati. De er selv demokratiet. Også på andre måder indgår idræt i politiske strategier. For mange danskere er det vigtigt, at den kommune, de skal flytte til tilbyder idræt og sport for alle. Hvis det ikke er tilfældet, søger de muligvis en anden kommune. Politikerne ved, at danskerne vælger sporten, fordi det giver mulighed for fysisk, psykisk og social (og demokratisk) vækst. Og politikerne støtter sporten fordi glade, sunde, trygge og demokratisk dannede børn giver synlighed. På den rigtige måde. Hvordan sikrer I fortsat politisk synlighed i jeres lokalområde? At arbejdet med børn har højeste prioritet i de mange idrætsforeninger, der har børneidrætsaktiviteter på programmet. God børneidræt tager god tid. De voksne idrætsudøvere kommer med deres idrætstøj i en sportstaske, klæder om, dyrker deres sport og går så hjem igen. Når børnene kommer til klubben, skal de ikke kun lære at dyrke deres idræt, de skal også lære noget om idrættens rammer, uskrevne og skrevne regler. Hele kulturen omkring det at dyrke en idræt. Derfor skal I tage jer god tid til jeres børn. Børneidræt er ikke det samme som voksenidræt blot i en mindre skala: Udover en stor viden om selve idrætten, og en stor glæde ved idrætten, forudsætter vellykket børneidræt, at jeres trænere ved noget om bevægelseslære, pædagogik og psykologi m.m.m.. Denne viden vil få indflydelse på, hvordan foreningens voksne taler om idrætten, taler til de unge idrætsudøvere og på, hvordan spillet og træningen er bygget op. Derfor skal I sikre jer, at I uddanner jeres trænere. Uddannelse gør idrætten og sporten sjovere for børnene. Og sjovere for trænerne Hvordan kan man se prioriteringen af børneidrætsaktiviteter i jeres forening? 4 5

4 GIV BARNET ET GODT RUM 4 At sikre børns trivsel i idrætsmiljøet ved at skabe trygge rammer i foreningerne med mulighed for faglig og personlig udvikling for det enkelte barn. Mennesker lærer forskelligt. Børn lærer forskelligt. Fælles for os alle, hvor forskellige vi end er, at vi lærer bedst, når vi føler os trygge og når vi føler os værdsat. Ikke kun for vores kunnen. Men som det menneske, vi er. Gennem den gode idræt bliver barnet bekræftet: Du er en del af vores fællesskab og vi andre kan lide at have dig i dette fællesskab. Men barnet skal ikke kun bekræftes gennem idrætten. Barnet skal også udfordres i passende grad. Hvis udfordringerne bliver for store, mister det selvtilliden. Hvis de er for små, begynder barnet at kede sig. Hvad er trygge rammer? Hvordan giver I børnene trygge rammer? BØRN SKAL HAVE REDSKABER I BØRNEHØJDE 5 At sikre børn adgang til børnevenlige faciliteter såvel udendørs som indendørs. Børn skal ikke løbe rundt på en kæmpe fodboldbane, og sparke til en bold, der føles tre gange større end deres eget hoved. De skal heller ikke sparke bolden ind i et mål, som et lille menneske hverken kan rumme eller overskue. De skal heller ikke tvinges til at løfte en ketsjer, der er så stor, at bare det, at løfte ketsjeren er en kraftanstrengelse i sig selv. I basketball giver det heller ingen mening at spille med kurven i den høje voksen-højde. Og i orienteringsløb giver det ikke mening, hvis posterne står så langt fra hinanden, at de korte ben ikke kan nå fra den ene post til den anden - uden at barnets hoved samtidig glemmer, hvad legens regler går ud på. Kort fortalt: Børn skal have redskaber og baner, der passer til deres størrelser. Og rummene uden om selve idrætten, klubbens lokaler skal også tage hensyn til børn. Er der mulighed for, at børnene kan tage en ordentlig grinetur uden at genere andre? Eller slænge sig? Eller tage en gang bordfodbold eller selv opfinde en leg? Hvordan har I sikret jer, at redskaber, baner og klublokaler passer til børnenes størrelse, motoriske, koordinationsmæssige og intellektuelle udviklingsstade? 6 7

5 BØRN SKAL HAVE TRÆNING, DER PASSER TIL DERES ALDER 7 At udvikling af alle børneaktiviteter tager udgangspunkt i de mange fysiske, motoriske, oplevelsesmæssige, legebetonede og sociale muligheder i børneidrætten så børn får mulighed for at udvikle sig som det hele menneske. Børn skal tilbydes træning, som passer til deres alderstrin og udviklingstrin. Op til tre år har børn nok at gøre med blot at fatte deres krop måske ved hjælp af redskaber, for eksempel en bold, som det lille barn kan rulle på og trille med. Frem til otte år kan barnet begynde at udvikle motoriske færdigheder, nogle ret komplekse for eksempel at gribe og kaste en bold. Fra otte til 11 kan de begynde at tyre bolden, og fra 11 år, kan barnet lade bolden indgå i et spil med sammensatte regler. Først når barnet kender sin krop, kan bruge kroppen i forhold til et redskab og kan bringe redskabet i spil, først der giver det mening at arbejde med specialisering. Det gælder ikke kun motorisk, men også muskulært. For det er først efter puberteten, at styrketræning giver gode resultater. Når børnene stadig er små, bør legen, variationen og de sociale elementer være en vigtig del af træningen. Først når børnene bliver større, kan I begynde at kræve mere fokus mentalt, motorisk og muskulært. Hvordan sikrer I, at I møder barnet på barnets præmisser, sådan at barnet udvikler de ønskede brede kompetencer gennem idrætten. VELUDDANNEDE TRÆNERE ER BEDRE TRÆNERE BØRNENE HAR RET TIL AT BLIVE HØRT 6 8 At træner og ledererhverv indenfor børneidræt gives høj status i foreningerne ved at sikre fagligt og pædagogisk velkvalificerede trænere, instruktører og ledere til børneidræt. Træneren er den absolut mest centrale person i barnets tilknytning til idrætsmiljøet. Måske er jeres træner mest autoritær, måske antiautoritær, måske har træneren selv en aktiv sportskarriere, måske er træneren hentet fra flokken af forældre, som har lyst til at gøre en indsats ikke kun for sit eget, men også for andres børn. Hvem træneren end er: I skylder personen jeres fulde opbakning. Giv træneren opmærksomhed, når der kommer problemer - for eksempel med meget ambitiøse forældre. Tilbyd træneren kvalificerede samtaler som hjælp til at styre gennem pædagogiske overvejelser. Og hvis ikke I selv er i stand til at være kvalificeret samtalepartner, skal I finde ordentlige kurser, hvor tanker og erfaringer kan blive vendt. Sidst, men ikke mindst. Tilbyd træneren at være en del af et fællesskab. Måske kan klubben, på trods af en slunken pengekasse, tage trænergruppen med til en større idrætsbegivenhed en gang årligt? At sikre at børns behov og interesser bliver hørt og taget alvorligt. Lad os konstatere to ting: Børn flokkes om det, de synes er skægt. OG i 15 års alderen er 30% af børnene faldet fra idrætsaktiviteten. Mange vil hellere sidde med et computerspil; et spil, hvor de selv bestemmer farten og selv er hovedpersonen. Det er nemlig skægt selv at bestemme. Når børn ikke synes, det er så skægt at dyrke idræt, er det ofte fordi, de ikke oplever, at der bliver lyttet nok til dem. I klubben kan I lade børnene få en stemme: I kan give børnene indflydelse. For eksempel gennem et børneudvalg eller et andet synligt talerør for børnene. Jo større indflydelse børn har på egen aktivitet, jo skæggere synes de, det er. Men at give børnene den indflydelse tager tid fra jer voksne. Vil I bruge den tid? Hvordan forhindrer I frafald? Og hvordan giver I børnene mulighed for at blive hørt? Hvordan sikrer I konstant opkvalificering af jeres trænere. Og hvordan holder I på dem? 8 9

6 GIV FORÆLDRENE EN GRUND TIL AT HOLDE MED JER 9 At motivere forældre til at engagere sig i deres børns foreningsliv. Forældrene er en del af børnenes idrætsliv. De afleverer og henter, kører til stævner og står ved siden af banen, når konkurrencerne er i gang. Ofte giver de deres store opbakning til børnene og børnenes idrætsklub. Nogle gange kan det også være svært for forældrene at give deres fulde opbakning: Hvis deres barn ikke lige fatter kærlighed til den samme idrætsgren, som mor eller far gør. Hvis deres barn ikke lige lykkes. Også i de situationer er det godt, at forældrene forstår klubbens mål. Forstår, hvad I vil med deres børns idræt. De mål skal I melde klart ud. Og målene skal være synlige og konsekvente. Kun på den måde kan I sikre jer forældre, der fortsat er solidariske med klubben. Hvordan får I fortalt forældrene, hvad jeres ambitioner er for deres børns idræt? Og hvordan får I fortalt dem, hvad I forventer af dem? BØRN SKAL HAVE MULIGHED FOR AT DYRKE IDRÆT FLERE STEDER 10 At styrke børns muligheder for at være fysisk aktive i institutioner og skoler og derved få grundlagt gode idrætsvaner, som giver kimen til et livslangt aktivt liv. Børn er deres krop. Mennesker er deres krop. Hvis kroppen har det godt, er der større sandsynlighed for, at mennesket har det godt. Fysisk aktivitet er vigtig for både børns og voksnes velbefindende - og ekstra vigtig for børns vækstbetingelser. Derfor arbejder DIF hele tiden på at sætte idræt på dagsordenen i børnenes hverdag. Det kan være gennem idrætsbørnehaver, idræts-sfo er og gennem hjælp til opkvalificering af idrætten i skolerne. Sunde kroppe giver sunde borgere. Derfor er god børneidræt, og især god børneidræt, god samfundsøkonomi. Hvad er et godt livslangt idrætsliv? Hvordan er jeres klub med til at skabe rammerne for det ikke kun i klubben, men også i jeres lokalsamfund? Læs mere Idræt for børn og unge - et 50 siders hæfte med en grundig indføring i det at træne børn og unge. Hæftet indeholder IDRÆTSPÆDAGOGIK, IDRÆTSMILJØ, BØRNS UDVIKLING, TRÆNINGEN samt SIKKERHED OG ANSVAR. Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn - en folder, der gennemgår de seks fokusområder, som DIF anbefaler på vejen hen imod at opnå et godt idrætsmiljø for børn

7 10 punktsprogrammet 10 punktsprogrammet er opstået gennem en lang demokratisk proces. På alle organisationens niveauer har engagerede mennesker været med til at overveje, diskutere og til sidst beslutte de 10 punkter, som vi nu sender tilbage til klubberne i dette hæfte. Ønsket er, at det yderligere vil forstærke den positive udvikling, som idrætten for og med børn er inde i. 10 punktsprogrammet bliver jævnligt revideret. I dette arbejde har vi brug for alle jeres erfaringer. Hvordan gør I hos jer? Hvordan virker det? Og hvilke resultater har I fået? Skriv til...

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Uanset om man er 14, 44 eller 69 handler foreningsliv om langt mere end tøndebånd, tennisbolde og mål!

Uanset om man er 14, 44 eller 69 handler foreningsliv om langt mere end tøndebånd, tennisbolde og mål! Uanset om man er 14, 44 eller 69 handler foreningsliv om langt mere end tøndebånd, tennisbolde og mål! Velkommen til den skriftlige beretning fra VUIF, en opsamling på året der er gået og et begyndende

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009.

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. Lørdag 21 nov. 13.30-14.30 Hvorfor har påfuglehannen 155 fjer, som er 90 cm lang? Den har den store flotte pagt for at score damer, foruden det har den et stort

Læs mere

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Klubben Dalby 1 1. Præsentation Dalby Fritids, Junior og Ungdomsklub i daglig tale Klubben Dalby har til huse i den gamle brugs Karisevej 64 Dalby 4690 Haslev

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere