Nr årgang - Himalayan Project - August Himalayan Project

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.12. - 6. årgang - Himalayan Project - August 2004. www.nepalhelp.dk www.nepalhelp.org. Himalayan Project"

Transkript

1 Himalayan Project Nr årgang - Himalayan Project - August Himalayan Project Bestyrelsen: formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive? fax Flemming Worm, Hybenvej 41, 7800 Skive? fax Per Steinø, Kielgastvej 36, 7800 Skive? Niels Larsen, Svanevej 13, 7000 Fredericia? Jeannett Fruergård, Gl.Skolevej 5, Lånum, 7850 Stoholm? www. nepalhelp. dk Medlemskab! Personligt Medlemskab: 250 Kr Ungdomsmedlemskab: 125 Kr (studerende og unge med lavindkomst) Støttemedlemskab: 125 Kr Ring til din Bank og bed dem overføre til Sparbank Vest 9260 konto Eller direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne - kontant eller med check. Via homebanking: Overførsel fra konto til konto: eller via indbetalingsfunktionen: +73< (tomt felt) < Der er sket en masse i foreningen i årets løb på den ene side; men på den anden er der stort set intet sket. Vores søsterforening i Kathmandu, Himalayan Community Development Organization (HCDO), har glimret ved en stort set total mangel på aktivitet. De skulle selv-stændigt finde nye opgaver, beskrive dem og søge om støtte til dem; men det er kun sket i meget forenklet form. De skulle aflægge regnskaber, men det har været næsten umuligt at få de ansvarlige til at forstå, at et regnskab er en afspejling af virkeligheden, og at det skematisk skal være overskueligt og forståeligt. Og det har også vist sig vanskeligt at få ledelsen til at gribe ind. Nå, men de får en sidste chance, idet vi har givet et lille tilskud til, at HCDO kunne ansætte en kontordame, som kan fjerne deres undskyldning med ikke at have tid til de store arbejds-opgaver. Vores egen lille afdeling har ellers skaffet aktiviteter nok, som HCDO burde tage op. Først og fremmest udfører Skivehus Rotary Klub lobbyisme overfor Rotary Distrikt Nordjylland om etablering af en Teknisk Realskole i Junbesi. Et projekt som HP og HCDO skal samarbejde med SRK om, og som en masse andre organisationer også kan tage del i hen ad vejen. Oplægget omkring projektet kan læses på side 4.

2 Andelsbevægelsens humanitære fond Andelsfonden har givet HCDO støtte til to rapporter om andelsbevægelsen i Nepal og i Upper Solu, som forhåbentlig bliver startfasen på en ny udvikling i de afsides landbrugsdale. Det første egentlige andelsprojekt, som vi vil starte op med at forundersøge og søge penge til, vil være et Andels Kølehus til opbevaring af æbler til ud på vinteren, hvor priserne stiger. Ansøgningen om økonomisk hjælp kan læses på side 7. Endelig er her trykt en lille artikel om elektriciteten i Junbesi-dalen, som er blevet skrevet i forbindelse med ansøgningen om uddannelsesstøtte til dalens første elektriker. Han blev ikke optaget på elektrikerskolen i år, hvilket var heldigt, for det lykkedes ikke for os at finde en sponsor til ham. Hvis du kender nogen, så skriv til bestyrelsen. Derfor består dette andet medlemsblad i år af tre ansøgninger om støtte til vort fortsatte arbejde. De er trykt her, for at informere vore medlemmer om vores arbejde og aktivitetsniveau, og også fordi de fortæller en hel del om, hvordan de små samfund ude i Himalaya s dale fungerer. I oktober tager en lille delegation af HP-medlemmer på besøg i Nepal og i Upper Solu, så du kan se frem til en beretning først i det nye år. Her ved deadline for udgivelsen af bladet ser det ud til at HCDO s nye kontordame allerede er ved at få gang i indholdet af hjemmesiden. Prøv at følge med på Formanden! Et fremtidigt skoleprojekt i Junbesi, Upper Solu Nepal er det lille fattige eventyrland, som ligger en kvart jordklode borte, klemt inde mellem Indien og Kina (Tibet) men højderne er næsten uden grænser. Den nordlige del af landet er præget af høje tinder, dybe dale i et løst materiale, som giver frodighed, men også veje der forsvinder lige så hurtigt som de bygges. Mennesker og varer kommer omkring på gå-ben, og en lille smule med små fly. Solu-Khumbu er et Distrikt (Amt) i den nord-østlige del af Nepal. Distriksthovedbyen er Salleri og her ligger distriktets eneste offentlige kontorer og den eneste bank. Få timer derfra ligger den lille flyveplads Phaplu med én daglig beflyvning. I Khumbu ligger Mount Everest og mange andre af jordens højeste tinder og trækker mange turister ind. Solu er mere præget af høje bjerge med skov til toppen. Upper Solu er den nordlige og øvre halvdel af Solu. Her er de fleste folk Sherpa, oprindelig fra Tibet, men også en del Tamang fra Pakistan, nogle Rai fra Burma og en del Kami fra Indien. I alt en befolkning på 3.500, som lever i et sjovt gammel-liberalt samfund ligesom vores eget i midten af 1800-tallet, efter landboreformerne, og umiddelbart før andelsbevægelsen. Junbesi er den væsentligste bygd i Upper Solu. Her bor 250 i selve bygden og i de omgivende dale. Dalen har form som en halvmåne, og Junbesi betyder Månedal. Månen havde engang jævnlige stævnemøder med elverne i dalen og har efterladt sit halvmåne-aftryk i flere sten. Det er et meget idyllisk og stille sted. Flere hoteller i bygden huser til tider en del turister. Folk, som vil besøge Junbesi, kører med bus en hel dag fra Nepal s hovedstad Kathmandu til Jiri. De lokale kan herefter vandre resten af vejen på 2 dage, hvor vi andre må bruge 3-5 dage. Man kan også flyve ind til Phaplu og herfra gå resten af vejen på 4-6 timer. De fleste varer bringes ind til det lokale marked i Salleri hovedsagelig via Jiri, og en mindre del via den sydlige landevej. Denne varetransport foregår med last-bærere og fordyrer en vares pris med 3-5 kroner per kilo. I Upper Solu er der 4 VDC (kommuner) der igen er opdelt i 9 Ward (sogne). I skolemæssig henseende søger de sydlige Ward mod Lower Solu. De østligste mod Khumbu, mens resten betragter Junbesi Skole som Centralskolen. Men med en passende udbygning af Junbesi Skole kan forventes at alle søger Junbesi, og at flere nabokommuner vil gøre det samme. Skolevæsenet i Upper Solu før og nu Den første skole i Solu-Khumbu blev bygget i Nepal var et hermetisk lukket land indtil 1949, hvor adelen tog magten fra kongen og tillod turisme. I 1953 besteg Edmund Hillary toppen af Mount Everest, og viede siden en del af sit liv til at bygge skoler til folket under bjerget. Han

3 byggede knap 30 skoler i Khumbu og Upper Solu i tredserne og har siden støttet deres drift. Nu er han blevet meget gammel og trækker sig ud efter en enestående indsats. Den sidste skole blev bygget i 1999 i Chhimbu af Skivehus Rotary Klub og Himalayan Project. Det drejer sig om en fin lille 5. klasses skole en dagsmarch fra Junbesi. Chhimbu Skole er således ligesom alle de andre småskoler i Upper Solu fødeskoler for den centrale Junbesi Skole. For så vidt som børnene overhovedet fortsætter skolegangen efter fuldendt lokal uddannelse. Skolen i Junbesi blev bygget i 1964, udvidet til 7. klasse i 1972 og til 10. klasse i Det var Hillary, som oprindelig byggede den lille underskole. Men siden har det været i kraft af en ihærdig indsats fra den karismatiske skoleleder Master Kazi Sherpa, der har skaffet penge i lokalsamfundet og ude i verden, at skolen er blevet udvidet stykke for stykke. I 1971 gik 60 lokale elever i skolen. I 1980 var det 200 og en del af dem kom udefra. I 1992 var elevtallet 350, hvoraf knap 200 kom udefra. Udefrakommende vil sige at eleven bor mere end 3 timers gang fra Junbesi og har været nødt til at flytte til Junbesi. Skolen i Junbesi er klemt inde på en alt for lille plads, og der er ikke boliger nok til udefrakommende elever. Oprindelig blev der blot afsat en lille plads midt i bygden, og skolens udvidelse foregik langsommere end den øvrige byudvikling, så nu kan der ikke udvides mere. De fleste af de eksterne elever lejer sig ind hos folk i bygden eller bor hos slægtninge mod at hjælpe til. Master Kazi købte i 1994 én km² jord i Cheding, 20 minutters gang fra Junbesi og fik et præfabrikeret kollegium forærende. Huset som er fælles sovesal blev bygget i Schweiz og sejlet, kørt, fløjet og båret til Junbesi, hvor det blev samlet på 4 dage i I 1997 blev et hus bygget med kollegieværelser, og i 1998 en lærerbolig og samme år et lille 1Kw vandkraftværk. I år 2000 blev en sportsplads anlagt. Og så var det ellers meningen at dele af skolen gradvist skulle flytte derud. Men så blev den maoistiske oprørs-bevægelse aktører i historien. Master Kazi tilhørte desværre det forkerte parti og blev nær banket til døde, så han måtte forlade Solu og måtte opgive selv at styre skoleudviklingen. Men vi er andre der kan, når blot han sidder på sidelinien. Junbesi Higher Secondary Technical School Den fælleskommunale Centralskole, Higher Secondary School, for klassetrin flyttes ud af bygden. Lad blot den gamle skole fortsætte med at undervise lokalområdets klasse. De frigjorte lokaler kan så overgives til andre formål. Der er andre danske NGO, som leger med tanken om VUC og Folkehøjskole. Men de ældre klasser kan flyttes ud i fredelige omgivelser, hvor der kan skabes de perfekte rammer om et akademisk miljø. Måske kan skolen med tiden udvides op til 12. klasse. Denne del af skolen drives i dag af Undervisningsministeriet, og det skal den fortsat. Kollegiet opgraderes og udbygges, så der er plads og faciliteter til eksterne studerende. Men mange ting skal overvejes. Hvad er det egentlig børn og unge af ubemidlede forældre ønsker af et kollegie? Fælleskøkken eller hver sit komfur? Er en enkelt pedel nok? Kollegiet er stort set til stede, men skal tilpasses, så mange har lyst til at være der og give økonomi til driften. Der bør være en hal, som kan rumme alle. Hvad med et køkken og et dagligt måltid til alle, der vil betale. Under alle omstændigheder skal driften fremover være brugerbetaling. Lærerboliger, gæstehus, bade-, vaske-og toilet-bygninger. Mange lærere fungerer kun midlertidigt ved skolerne og besøger kun familien i ferierne. Nogle ønsker at bo billigt på værelse i Junbesi; men andre vil gerne have et lille hus med have, hvor også familien kan bo. Der skal være et gæstehus til gæstelærere fx fra Danmark. Og naturligvis skal så mange mennesker have rigelige og passende hygiejniske vilkår. Alt sammen noget der skal hvile i sig selv, eller i det mindste noget, som skolen fremover vil kunne drive selv. Og så endelig nyskabelsen ude på landet i Nepal: Technical School. Ikke et sted, hvor man får en lærlingeuddannelse, men et sted hvor skoleelever i de ældre klasser får indsigt i tekniske færdigheder. Det kan være håndværk, landbrug, ernæring, elektricitet, motorlære og hvad der ellers kan findes på eller skaffes faciliteter til i lokalsamfundet eller ude i Verden. Driftsøkonomien vil aldrig kunne dækkes alene ved brugerbetaling. Der må findes penge eksternt i starten, men efterhånden skal det lokale samfund bære byrden. En teknisk skole vil trække elever til langvejs fra, og den vil så

4 kimen til fremtidig beskæftigelse lokalt, så vi kan undgå fraflytningen til hovedstaden. Samfundsudvikling direkte fra den nye super-institution, men også senere når de nye samfundsborgere begynder at udfolde sig. Upper Solu er et gammel-traditionelt samfund, som er stivnet i vaner og manglende nytænkning. De begavede unge flytter bort. I øjeblikket er de studerende mere integreret i livet i Junbesi, end i deres studier og fremtid. Det vil være en generations-revolution at lade 250 studenter færdes sammen i en studieby det meste af dagen, og af disse bor a fast på stedet sammen med en flok tilflyttede lærere. En helt ny generation. Og når de springer ud i samfundet, skal vi også have programmer klar til at modtage dem. Den danske andelsbevægelse satte en udvikling i gang herhjemme. De unge danskere, som havde modtaget fælles skolegang havde også modtaget fælles sindelag og lærte at bruge hinanden som medspillere i stedet for modspillere. Den udvikling kan vi også stimulere i Upper Solu, og måske kan den herfra brede sig ud over Nepal. Skoleprojektet i Junbesi Et projekt i mange faser over mange år, hvor intet går i gang, før der er sikkerhed for, at detaljerne er på plads i foregående fase, og som kan afsluttes på ethvert tidspunkt uden at noget er tabt. Fase 1: Forberedelsesfasen handler om at finde samarbejdspartnere og medspillere, og at vurdere deres kapacitet, ydeevne og vilje, samt at afprøve idéer og teorier med dem. Fase 2: Udviklings- og Planlægningsfasen er dels praktisk, hvor skolegrunden opmåles og tegnes og via forskellige modeller gennemføre en teoretisk dialog med alle med- og mod-spillere, for at kunne formulere det samlede projekt. Og under den proces at få aftaler i hus med alle medspillere. Fase 3: Piloteringsfasen hvor skolegrunden byggemodnes ved gravning og sikring af terrasser, nedgravning af el- og vand-forsyning, af kloak og vandafledning, samt brolægning af pladser, gange og trapper. Fase 4: Bygning af Higher Secondary School med seks klasselokaler, kontorbygning, bibliotek og computer-bygning samt toilet-faciliteter. Indretning af alle lokaler og igangsætning af undervisning. Fase 5: Opgradering af Kollegie sker gradvist, mens den nye skole går i gang, og efterhånden som ønsker og behov kan analyseres. Der bygges bade- og vaske-faciliteter. Måske bygges en aula og måske et antal lærerboliger og gæstehus. Etablere små anlæg, haver og andre fritidsfaciliteter Fase 6: Etablering af Technical School kan igangsættes, når skolen ellers er i fuld funktion, byggende på dialog om ønsker, muligheder og samfundsanalyse. Et antal bygninger og lokaler etableres og indrettes. Undervisning hjælpes i gang. Urte-gårde og skov-plante-skole udlægges. Fase 7: Kapacitetsopbygning i stedet for afvikling eller fastholdelse af driftansvar. Hjælpe lokale aktører til selv at financiere skolens faciliteter og aktiviteter. Hjælpe de unge mennesker i gang efter afsluttet uddannelse. Igangsætte det ene småprojekt efter det andet. Projektet udgår fra den erfaring og det lokalkendskab, som opstod, da Skivehus Rotary Klub byggede Chhimbu Primary School. Klubben byggede skolen i 1999 og har siden stået for den fulde drift og videreudvikling. Klubben har ikke prøvet alt, men har dog været omkring både en række faldgruber og en række positive erfaringer, som kan danne basis for et større projekt. I Nepal bæres projektet af Master Kazi Sherpa og den sociale NGO Himalayan Community Development Organization, som han er formand for. HCDO består hovedsagelig af folk fra Upper Solu, som arbejder for udvikling i deres region over et bredt felt. Nøgleord er uddannelse, beskæftigelse, andels-tanken, energi, skovbrug, bæredygtighed. HCDO arbejder nært sammen med Himalayan Project som støtter det brede fundament i samfundsudviklingen i Nepal. HP har et bredt net af kontakter, som kan gå ind i specifikke projekter med såvel know-how som finansielt. Rundt om disse tre hovedaktører vil der være muligt for mange andre organisationer at tage del i projektet. Hvis projektet gennemføres helt til enden, vil det blive meget stort og med mange isolerede facetter undervejs, hvor større og mindre personkredse og organisationer kan give et større eller mindre input.

5 Upper Solu Cold Store Project En helt ny idé, som er opstået omkring vore aktiviteter vedrørende Andelsbevægelse. Projektet retter sig konkret imod området Upper Solu i det nordøstlige Nepal. Et område på størrelse med en dansk kommune, bestående af 4 dale med spredt bebyggelse og et alpint klima. Hovederhvervet er landbrug. Sæterdrift med osteproduktion, agerbrug med dyrkning af byg, hvede og kartofler. Men også en lille produktion af æbler af en meget fin kvalitet. Men infrastrukturen er meget svag. Små, spredte vandturbiner bliver etableret til el-forsyning af de små landsbyer. Der er kun mulighed for telefonkommunikation fra de største bygder. Nærmeste bilvej ligger 4-5 dagsmarcher borte, men til gengæld er der kun ½-1 dagsmarch til den lille flyveplads i Phaplu med daglig beflyvning af små tomotores fly. Områdets æbler er overvejende små, røde, tykskallede, med en gullig fast frugtkød med en meget kraftig aromatisk og sød smag. Nærmest i stil med vore hjemlige Cox Orange. De har en rimeligt god holdbarhed, men ingen ved hvordan man bærer sig ad i disse dale, hvor temperaturen svinger mellem hård nattefrost og en lun dag, når vinteren begynder. Nogle ældre folk med god tid lægger æblerne ud i solen om dagen, så de tørrer ind. De yngre laver brændevin af dem; i øvrigt af en ganske god kvalitet. Men hovedparten rådner op eller hældes for dyrene. Kun i højsæsonen, når kvaliteten er på toppen, kan de sælges; men de lokale markeder bugner af dem, så prisen er helt nede på 50 øre kiloet. I hovedstaden Kathmandu er der året rundt et marked for frisk frugt. Om vinteren importeres æbler fra især Kashmir i det nordvestlige Indien. Store flotte æbler, men uden smag og med en melet konsistens. Men de sælges for 7-8 kroner kiloet, ja helt op til kroner, hvis kvaliteten er over gennemsnittet. Så vore bjergbønder har blot to problemer; at holde æblerne friske gennem vinteren, og at få dem bragt til Kathmandu. Den lille flyveplads i Phaplu beflyves vinteren igennem med fly, der bringer friske forsyninger ind til militærlejren, og de flyver ofte tomme eller halvtomme tilbage. Og denne trafik øges yderligere i det tidlige forår, når turistgrupper og ekspeditioner bringes ud i bjergene. Fra et lille eksportlager, hvor æblerne skal ligge klar, kan der hurtigt fyldes mange kilo ombord i en tom flyver, faktisk mere end et ton, med en anslået omkostning til transport på 2-3 kroner kiloet. Alternativt kan de bæres til Okhaldungha 4-5 dagsmarcher ned i lavlandet, og varmen, og herefter med lastbil 1½ døgn til hovedstaden med transportomkostninger omkring 3-4 kroner kiloet. Men vinteræbler modner på få dage, når de bringes ned i varmen, og transporten i bærerkurve kan give mange stød. Med hensyn til transport og stød, så har vi i sommeren 2004 igangsat et lille projekt i Junbesidalen, hvor vi forsøger at få forskellige typer af flette-pil til at gro på skråningerne mellem terrassemarkerne. Af disse pile-grene kan der flettes små kompakte, firkantede kurve, som er nemme at pakke i firkantede kasser til flyveren, eller ned i bærernes kurve. Og det vil være oplagt at forestille sig æblernes attraktion på markedspladserne, når de skinner rødt nede i en pile-kurv, som i sig selv også har en handelsværdi. Men så til opbevaringen. I Danmark havde vi samme problem i første halvdel af 1900-tallet. Vejnettet og godstransporten var godt udbygget. Så frugtavlerne indrettede kældre til opbevaringen. I Kjeldbjerg syd for Skive har vi et par meget smukke eksemplarer. Som ung byggede Christian Gregersen en lille primitiv kælder ind i en skrænt. Men den næste han byggede viser, at han har tænkt sig enormt grundigt om, dag og nat, før han gik i gang. Den er fuld af funktionelle og spidsfindige detaljer og gravet lige nøjagtigt så langt ned i jorden, og dækket med lige nøjagtigt så meget jord, at temperaturen hele vinteren kunne holdes på nøjagtigt 4 o, når man blot ind imellem regulerede luftcirkulationen med skydelemmene under aftræksskorstenene. Og luftfugtigheden kunne holdes høj ved at slå vand på gulvet. Opdelt i flere mere eller mindre indbyrdes isolerede rum, hvor forskellige æbletyper i forskellig modningsgrad kunne opbevares. Alt sammen uden brug af energi, men med en vis mængde arbejdskraft til klimaregulering og overvågning af æblerne. Nu bruges den ikke mere, fordi den er blevet erstattet af kæmpestore kølehaller med et enormt automatiseret elforbrug. Og de gamle æbletræer er gået ud, for nu foretrækker man store smagsløse,

6 melede æbler fra Sydeuropa, uden fejl, fordi sprøjtemidler bruges heftigt, og fordi latsbiler ustandseligt transporterer alt muligt rundt omkring til en billig pris. Sådan en kælder kan vi bygge i Upper Solu, gravet ind i en skråning på dalsiden. Hvor langt ind og hvor dybt kan ingen vide; men med lidt sund fornuft og et par prøvegravninger, så kan det ikke gå helt galt. Byggematerialer? Som i Kjeldbjerg af jern-beton? Det kan lade sig gøre; men kræver en enorm indtransport af cementsække fra hovedstaden. Og hvis denne første kælder bliver en succes, så vil efterfølgende kopier fortsat åbenbare en stor afhængighed af omverdenen. Man har i Solu en god erfaring i at bygge huse af mere eller mindre tilhuggede stenblokke. Himalaya består mest af skiferagtig sandsten, så det er ikke vanskeligt at finde materialer, som kan hugges til. Det vil give en masse lokalt arbejde i stedet for at lægge pengene i hovedstaden, hvor der i forvejen er nok af dem på for få hænder. Men en kælder bygget af sten kræver kendskab til bygning af lofthvælvning. Og det er uvist om et sådant byggeri overhovedet findes i Nepal; men i Danmark har vi hvælv, som har stået i 1000 år, så vi kunne jo prøve at eksportere den teknologi. Og hvis vi alligevel skal til at bygge den store Junbesi Realskole, så vil vi jo jævnligt have arkitekter og konstruktører vimsende omkring. Nu, da den er nævnt, så lad os lige tage den med Realskolen og Andelsbevægelsen. Al den nye lærdom, som egnens unge bliver fyldt op med, når den Tekniske Realskole i Junbesi står færdig, skulle helst kunne udfoldes i lokalområdet. Og her kommer vores samarbejde med Den Danske Andelsbevægelse op, idet vi allerede har fået tilsagn om tilskud til en undersøgelse af vilkårene for Andels-bevægelser i Nepal. En undersøgelse, som udføres af vores lokale samarbejdspartner i Kathmandu, Himalayan Community Development Organization (HCDO). Og vi har forhåbninger om, at Andelsfonden også fremover vil støtte os med praktisk etablering af små co-operative enheder. Og så kan en gammel drøm om en Folkehøjskole i Upper Solu måske blive til virkelighed i de rømmede lokaler i Junbesi Skole. Og så kan kun fantasien sætte grænser for hvordan Oplysningstiden de Folkelige Bevægelser kan udvikle sig i en eller anden form mindende om vor egen nyere Danmarkshistorie.Men hvordan kommer nu vores kølehus ind denne sammenhæng. Det første kølehus vil blive relativt, meget dyrt. Det næste blot relativt dyrt. For dyrt til at en frugtavler selv kan bygge det. De må slå sig sammen i lokale Andels Kølehuse. Disse må igen slå sig sammen i en Andels Kølehus Forening, som bygger et kølehus lige overfor indgangen til flyvepladsen, så de kolde æbler kan smides på de tomme fly med kort varsel. Denne Andelsforening må gå sammen med Andelsmejerierne, som faktisk allerede eksisterer, og danne en Andels Fælles Afsætnings-forening, som kan distribuere de dugfriske varer, netop ankommet til hovedstaden, til alle tilgængelige markeder. Og så varer det ikke længe før afsætningsforeningen også bliver til en indkøbsforening, og så vil vi snart handle ind i Junbesi Brugs Forening. Og sådan kan en fjer blive til en høne. Men før vi kommer så vidt, skal vi have bygget vores lille kølehus, og have afklaret ejerskab og drift. Vi kan næppe forvente, at nogen lokale bønder vil gå ind i et så ukendt og nyt projekt med deres opsparing. Himalayan Projekt må bygge, eje og drive det sammen med HCDO. I den første driftperiode skal vi, mod en afgift, opbevare æbler for de lokale avlere. Vi skal ansætte en mand til at passe kølehuset. Vi skal betale lokale folk for at få varerne til Kathmandu. Og vi skal betale lokale folk for at stå for videresalget i Kathmandu. Måske på provisionsbasis i starten; men hurtigt skal vi drive det, som et Andelsselskab ville gøre. Når vi har vist, at det kan køre, og når vi har påvist profitraten, så skal det sælges til et lokalt Andelsselskab, som næppe kan tilbagebetale os etablerings-omkostningerne, men dog skal give så meget, at de vil passe rigtig godt på det. Og så kan vi, måske med Andelsfondens hjælp, bygge det næste kølehus, og så er det lige før fjeren igen bliver til en høne. Projektet er helt nyt og endnu ikke undersøgt, men midt i oktober 2004 er vi atter på pletten i Upper Solu og vil snakke med lokale håndværkere, og måske indgå kontrakt med nogen af dem.

7 Såfremt fjerene ikke vil blive til hønen, så vil projektet alligevel ikke være spildt. Kølehuset kan da overdrages til landsbyfællesskabet, som kan bruge det til opbevaring af grøntsager og æbler til landsbyens eget brug. Mange børn er fejlernærede, fordi deres variation i føden fuldstændig følger sæsonen. Kartofler vinteropbevares i kuler, men opbevaring af grøntsager praktiseres ikke. Vi har også startet etablering af drivhuse på privat plan i området. Så om den store æbleplan skulle slå fejl, så vil under alle omstændigheder, de lokale produkter gemmes i kølehuset til forlængelse af sæsonen i dalen. Junbesi-dalens første Elektriker? Junbesi betyder Måne-Dalen, fordi dalbunden er flad og krum som en nymåne, og fordi der midt i dalen står en sten med et aftryk af en seglformet måne. Det siges at nymånen engang havde stævnemøde med en af flodnymferne ved denne sten. Midt i dalen ligger landsbyen Junbesi, som i virkeligheden heder Zhung, hvilket betyder Tæt på Floden og lige ovenover den ligger klosterskolen Serlo Gompa.. Nede ad dalen ligger Narshing, Salabesi, Dumbok, Beni (kommune-hovedstaden) og andre små steder, mens oppe ad dalen ligger Mopung, Pangkarma og Sumjingma. Heroppe ligger også det meget store kloster Tubten Chholing Gompa og den mindre, halvreligiøse skole Phugmoche. I Mopung byggede en privatmand for 15 år siden et 10 KW Hydropower anlæg. Han fik aldrig pengene hjem på det, for folk mente ikke, at lys er noget man betaler for. Han døde for en del år siden, vistnok mest af ærgrelse. Pga mangel på vedligeholdelse forsyner den nu kloster, kostskole og landsbyen med for 5 KW lys. I Junbesi byggede landsbyfællesskabet for 10 år siden ligeledes et 10 KW anlæg, som nu er nede på 2 KW, vistnok fordi føderøret er fuld af grene, mos og døde dyr. Ved Kollegiet i Cheding blev for 4 år siden etableret et 1 KW anlæg og Serlo Gompa byggede for få år siden et 5 KW anlæg. Så springer vi lige til USA, hvor Microsoft Bill Gates tjente for meget, og kartel-udvalget i Senatet var efter ham. Han slap nogenlunde fri fra dem ved at dele ud af sin enorme pengesilo. Han sendte sin Far rundt i Verden med privatfly, og han var også en tur oppe i Junbesi-dalen. Der besøgte han, og overnattede i, det store kloster, som han derefter forærede et meget stort og flot gæstehus. Han boede også i et af hotellerne i Junbesi nogle dage, og blev ligesom så mange af os andre meget forelsket i byen, dalen, egnen og ikke mindst sherpa-folket. De fik lov at ønske sig 3 ting (ligesom i et eventyr), og det blev strøm til alle, en svævebane og centralvarme i alle huse. Han mente at det var 3 fjollede ting, og ville hellere give til skoler og sådan noget, men folk insisterede især på det med strøm, da de godt selv kunne se det fjollede i de to andre ønsker. Han deponerede herefter et ret stort millionbeløb på en bankkonto. Beni Electricity Company blev etableret, men så blev der ballade med maoisterne, som tog magten i dalen, og så gik det hele lidt i stå. I 2003 opkøbte kompagniet dog alle de små vand-kraftværker og fik sat nogle af dem i serie og udskiftet et par transformatorer. Men det store projekt med at lave en dæmning over side-elven ovenover Narshing for at lave et 50 KW anlæg er sat lidt i venteposition. Og den vidtløftige plan om et 300 KW anlæg over Ringmo er også sat hen i det uvisse; men pengene er der stadig. Men strømmen er kommet til dalen og folk betragter den allerede som en menneskeret. I en sådan grad, at mange ikke mener, at det er noget man skal betale for. Det er et fuldtidsarbejde, at være ham der går rundt og kradser penge ind. Men elværkerne gør nu heller ikke så meget ud af at profilere sig, yde service eller stille krav til folk. De fleste steder går en flok naboer sammen om at fælde nogle træer, afbarke dem og stikke dem i jorden, at købe noget ledning, få den forbundet til turbinen og derefter hænge den op mellem pindene. Når ledningen ankommer til det nærmeste hus, bliver den stukket ind på loftet, bundet fast til et tagspær og skåret over med en kniv. Hvis der tilfældigvis er strøm på, så står der en gnist og sikringen ryger på elværket. Det giver arbejdsro et stykke tid, indtil Electricity (manden på elværkerne hedder ikke andet) får en ny sikring sat i. Men imens hiver man et godt stykke isolering af hver ledning, og så bliver der snoet ledninger sammen. Først en stikledning ned til køkkenet, hvor ledningen snoes omkring polerne på

8 en fatning og så en pære i fatningen, og så sætter man sig hen og drikker the med alle naboerne indtil Electricity får sat ny sikring i. Når man således har sikret sig at lyset fungerer, så skal der igen snoes ledning oppe på loftet. Og med lidt forsigtighed sker der ikke noget, men somme tider vælter ham der snoer ledning omkuld, mens sikringen på elværket ryger endnu en gang. Og så trækker man ledningen over til næste nabo, hvor processen gentages. Og videre til næste, og næste, og alle de andre fra samme udgangspunkt eller fra hus til hus. Uden brug af kronmuffer, sikringspaneler, ledningsholdere, afbrydere, tænger, skruetrækker eller al den slags pjat. Det vil dog sige at nogle bruger søm som ledningsholder, et fint lille søm gennem isoleringen mellem de to ledninger. Nogle bruger dog tretommersøm. Afbryderen er unødvendig, for dels betaler man pr pære (der er jo heller ikke elmåler), og dels er der normalt lukket for strømmen om dagen, mens vanddammen fyldes op igen, eller Electricity går omkring og indkasserer månedsafgift. Om aftenen, hvis han da ikke er blevet drukket for hårdt til i løbet af dagen, eller er i byen og købe flere sikringer, går han ind i turbinehuset og åbner for hanen til føderøret, som kommer oppe fra dammen. Så tager han snoren at den lange kæp som bremser turbine-akselen og giver langsomt slæk, så generatoren ikke går for hurtigt i gang. Mens det står på, er vi alle andægtigt stille og lytter til generatorens lyd. Hvis man står i et turbinehus for første gang, kan man tydeligt aflæse på Electricity s koncentrerede mimik om lydene er rigtige eller forkerte og samtidig se, hvordan kæppen trækkes til eller slækkes. Og så et lille grynt, når viseren på voltmeteret begynder at dirre, og efter fem minutter, når kæppen helt kan fjernes, så løber viseren helt op og vibrerer under halvanden-hundrede volt; det her med 220 volt var for nogle år siden da det hele var nyt, og der ikke var så mange ledninger ud af huset. Og så kommer det store øjeblik, da der tændes for hele dalen. Det er egentlig bedst at opleve udendørs, men det er sjovere indendørs. Den store metalbøjle med træhåndtaget bliver skubbet op i de to metalklemmer og straks falder generatorens voltmeter, mens den anden måler til netspændingen langsomt stiger, den som viser at strømmen nu farer ud i ledningsnettet. Electricity står meget anspændt med skuldrene helt oppe om ørerne, indtil et lille smæld fortæller at en sikring røg, og han slapper af i en byge af eder og forbandelser over, at der igen er en klovn, som har været i gang med at forbedre på elsystemet. Så skal de tre ledningssæt, der går ud af huset, men ender i samme tilslutning ved hovedarbryderen, skilles fra hinanden, så han kan afprøve enkeltvis hvor fejlen ligger. Og ganske rigtigt det er garanteret Gyalzen oppe i Pangkarma, som har leget ekspert igen. De to andre grupper får strøm, og så kan de ellers selv komme ned deroppefra og bede pænt om at blive sluttet til, når de er færdige med at sno ledninger. Og sådan bander han videre indtil begge viserne finder ro omkring 140 volt, og 40 watt pærerne sender et flimrende gulligt lys ud i de små hjem. Godt nok er folks huse bygget op i natursten; men indenfor murene er der en masse træværk. Det hænder jævnligt, når man sidder om aftenen og drikker the, at der pludselig lyder et skarpt smæld, noget støv drysser forbi i lampens skær, og lidt senere en svag brændt lugt. Det var en natsværmer eller edderkop, som kom imellem de to sammensnoede ledninger. Og så er det, at man bemærker, hvordan det frie kobber sidder ganske tæt på træloftet, og at spindelvæv, støv og insektrester hober sig op mellem brædder og ledning. Endnu er ingen huse brændt ned af den årsag; men det må være fordi elektriciteten endnu er ret ung. Det må nødvendigvis gå galt, når tilstrækkeligt skidt har hobet sig op, og så er det ikke sikkert at sikringerne springer nede hos Electricity, før huset står i lys lue. Men hvorfor var det egentlig at Chhongba s hus brændte ned forrige år. Det er der ingen der ved med sikkerhed. Det skete godt nok tidligt på morgenen, mens der stadig var strøm, men normalt falder spændingen hen sidst på natten, fordi det kniber med vandtrykket, så den smule strøm kan vel næppe gøre det - eller hvad? Og alle de fine granstammer som fungerer som elmaster, er ved at rådne op. Nogle steder hænger stammen i ledningen uden at røre jorden. Andre steder ligger ledningen på jorden. Mange steder er træer og buske vokset ind omkring ledningen. Heldigvis er der ikke så tit blæsevejr i dybe bjergdale, men der sker alligevel slitage på isoleringen, og en skønne dag vil det blive svært at finde årsagen til alle de brændte sikringer. I hele dalen findes der ikke en elektriker, eller andre der har lært noget om strøm. Kun Electricity har lært et eller andet, men ikke nok til at han kan overbevise nogen om, hvordan de skal gøre, eller også gider han ikke. Han skal jo bare skrabe penge ind til sin egen løn, en smule til driften og vedligeholdelsen (for lidt)

9 og til forrentning af investeret kapital (alt for lidt). Og jo mere folk ofrer på dyrt tilbehør, jo mindre bliver der til ham. Han har heller ikke lært noget om, hvordan man vedligeholder en generator. Kun hvor den skal smøres, så den efterhånden fyldes med smørefedt. Nej, der mangler virkelig en elektriker, som kan tilbyde private strømkøbere at lave en velfungerende installation med en højere grad af sikkerhed. Det kan ikke passe, at folk har ret til at omgås en så relativt farlig ting som strøm på en så lemfældig måde, som de gør. Køkkenbålet er også en farlig ting, men den har de generationers erfaring i at omgås. Men med strøm har de ingen erfaring, der er ældre end op til 15 år, og med et så relativt nyt el-system er erfaringerne endnu overvejende gode. Om nogle år når nogle flere huse er brændt ned eller folk og fæ har fået fatale elektriske stød, så kan det være, at der ligefrem stilles krav til strømkøbere. Det er nok for meget forlangt, at der skal være et HFI-relæ, men det må da være et minimumskrav, at ledningen skal ankomme til en sikringsboks. Det er nok meget forlangt, at folk skal købe elmålere, men man må vel kunne forlange, at de køber afbrydere, så de kan slukke for lys der ikke bruges, så der bliver lidt mere til de andre. Og blottede sammensnoede ledninger skal være forbudt, ligesom ledningsophæng med søm igennem isoleringen. Der vil blive arbejde nok til en elektriker. Men selvfølgelig vil mange lære at gøre det selv for at spare. Men så kunne elektrikeren jo være den, der sælger alt det nye grej, der skal kobles på systemet, samt pærer, radioer, fjernsyn, lyskæder, vandfaldslys, ure og alt det andet skønne, som man kan bruge volt vekselstrøm til. I øjeblikket er det nærmeste sted, hvor man kan købe den slags ting en halv dagsmarch mod syd. Og når Beni Electricity Company en skønne dag kommer rigtigt i gang med store stabile generatorer, relæstationer, transformere og andet udstyr der sikrer fuld power på strømmen, så brænder hele det gamle el-system ned, hvis ikke en elektriker har været rundt i alle husstande og godkendt installationerne. Jo, der vil virkelig blive hårdt brug for ikke bare en men flere elektrikere i nær fremtid. Men det er svært at finde nogen, der ikke hellere vil være computer ingeniør. Men Rinji Sherpa vil gerne, faktisk så vil han ikke andet. Men Rinji har heller ikke ret mange andre chancer i denne verden, og selv denne chance skal han have hjælp til for at gennemføre. Rinji (udtales Rin-dji) er 21 år gammel og lod sig føde ind i en fattig familie, hvor faderen måtte tage arbejde langt fra landsbyen, for at få råd til selv det nødvendigste. Derfor havde de, da Rinji blev født kun én søn på 13 år; men nu da faderens helbred skrantede og kom hjem for at blive, fik de altså endnu en, og få år senere døde faderen. Moderen havde ikke råd til at opretholde det lille hus, så det blev solgt, og derefter boede familien i huset hos de folk, som hyrede dem til forefaldende arbejde. Men han blev sendt så meget i skole, som det overhovedet kunne lade sig gøre, for mor vidste godt, at uddannelse kunne blive Rinji s chance. Men han blev jo tidligt sendt ud med dyrene, og i dag er han stadig lavtbetalt hyrde for husly og mad. Men han er en utroligt dejlig dreng, ærlig, oprigtig, engageret, som er gode venner med alle, og alt hans tøj er noget, som han får af venner og bekendte. Han gik ud af skolen for 1½ år siden efter at have bestået 10. klasse, dog ikke med topkarakter. Men skolens Overlærer Kali Das siger, at knægten er langt bedre begavet end hans karakter antyder, men han forsømte for meget fordi husbond forlangte hans tilstedeværelse hos dyrene. Jeg spurgte ham sidste efterår, om han ville bære min rygsæk op til flyvepladsen i Lukhla. Ja, sagde han og forsvandt i en fart. Næste morgen stod han rejseklar med en lille pose med sine egne fornødenheder. Han havde haft travlt med at gøre alting klar til afrejsen, og havde næsten ikke sovet, og spurgte hvor længe vi skulle være væk. Da jeg sagde en ugestid, mente han ikke, at der var mere han skulle nå før afgang. Han spurgte aldrig om sin løn, men tog lykkeligt imod den uden at tælle, da vi kom frem. På vejen gik han helst en halv meter bag mig med min tunge rygsæk, så han kunne gribe mig, hvis jeg skulle falde. Nu har jeg mere tilbøjelighed til luft i maven end til at falde, så jeg måtte ustandseligt bede ham om at gå foran. Men han fandt det respektløst. Når vi indlogerede os for natten, ville han ikke have de dekadente finere retter med æg og ost. Bygbudding (mass) og grutning (tsampa) var han vant til, og det gjorde ham mæt. Og så kan han lide at snakke om mennesker, og hvorfor folk gør som de gør. Og han giver ikke meget for klostrene og munkene, men kender dog en god lama. I det hele taget så er han en god fyr, som livet endnu ikke har ofret de store smil på.

10 Men for at blive elektriker må han flytte til Kathmandu et par år. I Balaju Technical Institute har de to elektriker-linier. Electrical Diploma Course er den mest teoretiske og varer 3 år, men den er hans eksamenskarakter ikke høj nok til. Den anden linie er Junior Electrical Course, hvor undervisningen er en femtedel teoretisk og resten praktisk. Der undervises 6 dage om ugen fra 10 til 17. Men han skal også bo og leve. Han kan bo gratis hos sin ældre bror, der har en lejlighed med ét stort rum og toilet i gården, men i nogen afstand fra Balaju. Her bor han sammen med sin kone, to børn og konens søster og bror, men der er altid en gulvplads i Nepal. Han kan også bo rimeligt billigt hos flere af sine gamle venner fra Junbesi, med lidt mere plads og fred. Og endelig kan han leje et værelse ude omkring Balaju til omkring 120 kr om måneden, men det får han næppe råd til. Hvis han bor alene, så er madbudgettet meget lavt, fordi han er en nøjsom fyr. Men bor han sammen med andre, så vil han enten være lidt på nas, eller også må han være med til at dele sin samboers formodede lidt dyrere vaner. Lidt tøj og sko skal der også være til, og formodentlig skal der også investeres i lidt værktøj og instrumenter, så han kan eksperimentere lidt i sin fritid. Og så er der indtægtssiden. Med den skoledag er der ikke mange muligheder for at tjene lidt ved forefaldende arbejde. Hen mod slutningen af studietiden kan han formodentlig nok tjene lidt ved at reparere elektriske apparater eller agere el-installatør. Han kan formodentlig også få en smule hjemmefra, men det bliver meget lidt, hvis de da ikke skal optage et studielån til procent hos husbond, naboer eller fjern familie. Så alt i alt er han helt afhængig af hjælp udefra, hvis han skal komme bare nogenlunde helskindet gennem processen, og være i stand til at starte op i Junbesi med en meget svag startindkomst. Det bedste han kan gøre er nok at flytte ind hos en ven ikke for langt fra Balaju, så dette Gudsord fra Landet kan få lidt moralsk støtte i Storbyen, uden at bo for tæt og være en belastning. Det vil nok rende op i 600 kr om året. Maden vil nok koste mindst 150 kr pr måned, men på den anden side, så skal han jo ikke fedes op og finde Kathmandu for attraktiv, så lad os bare sige kr pr år. Lidt sko og tøj for 250 kr pr år. Og så studieafgiften på 500 kr om året. Alt i alt rundt regnet kr om året for at uddanne Junbesi-dalens første Elektriker! Forside: Sivhytte beboet af fattig Thami familie i Chhimbu, et klima lidt mildere end vores. - Bagside: Sherpahjem i Pangkarma i Junbesidalen, et klima lidt barskere end det danske. - Fotos og Tekst: Kurt Lomborg - Fotoredigering: Flemming Worm

PROJEKTKATALOG UPPER SOLU, NEPAL Januar 2008

PROJEKTKATALOG UPPER SOLU, NEPAL Januar 2008 PROJEKTKATALOG UPPER SOLU, NEPAL Januar 2008 Skivehus Rotary Klub, Distrikt 1440, har siden 1997 været involveret i et meget vellykket skoleprojekt i landsbyen Chhimbu i det nordøstlige Nepal. Vores klub

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nr.14. - 6. årgang - Himalayan Project - September 2005. www.nepalhelp.dk www.nepalhelp.org Himalayan Project

Nr.14. - 6. årgang - Himalayan Project - September 2005. www.nepalhelp.dk www.nepalhelp.org Himalayan Project Bestyrelsen: formand: Himalayan Project Nr.14. - 6. årgang - Himalayan Project - September 2005 www.nepalhelp.dk www.nepalhelp.org Himalayan Project Papa Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive? 97

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Himalayan Project. www.nepalhelp.org

Himalayan Project. www.nepalhelp.org Himalayan Project Nr.13. - 6. årgang - Himalayan Project - Januar 2005 www.nepalhelp.dk www.nepalhelp.org Himalayan Project Bestyrelsen: formand og redaktør: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive?

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Historien om heksen, der heksede Madmor Inger om til Mageløse Madam Inger og fik hende til I dag bor der en masse søde børn og nogle voksne ude i huset på

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere