Kender du dine rettigheder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kender du dine rettigheder?"

Transkript

1 Scan koden og besøg os på nettet Kender du dine rettigheder? Elektriker Din guide til Elektrikeroverenskomsten

2 Forord Velkommen til et liv med nye spændende sider Tillykke! Når du sidder og læser denne bog, så har du fået en læreplads eller er i skolepraktik (SKP) og har derfor en uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale er et stykke papir, som er dit bevis på, at du har en læreplads, og arbejdsgivers bevis på, at han har en lærling. Denne aftale kan ikke ophæves, uden at én af partnerne (dig eller virksomheden) misligholder aftalen i væsentlig grad, eller underskriver en ophævelse af aftalen. Skriv dog derfor aldrig under på noget, som kan have en indvirkning på din uddannelse, uden at du har været i kontakt med din lokale afdeling. Der er nemlig en grund til, at man vil ophæve uddannelsesaftalen, og hvis du venter med at underskrive, kan vi hjælpe dig. Med en uddannelsesaftale starter nye sider af dit liv, du får bl.a. mere ansvar og der vil derfor blive stillet krav til dig. I denne bog kan du bl.a. læse mere om dine grundlæggende krav og rettigheder, samt hvad du bør gøre i forskellige situationer. Og ellers kan du altid kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale afdeling. Få det bedste ud af din uddannelse Du skal sammen med virksomheden udarbejde en plan for praktikuddannelsen i overensstemmelse med reglerne om uddannelsen. Virksomheden/din læremester skal sørge for, at du bliver uddannet alsidigt i henhold til gældende uddannelsesregler inden for de arbejdsområder, hvor virksomheden er beskæftiget. Virksomheden/din læremester kan desuden efter hvert skoleforløb afholde en samtale med dig om uddannelsens forløb. Samtalen kan desuden inkludere valgfri specialefag samt evt. erhvervs- og studierettet påbygning. Brug eventuelt tjeklisten bagerst i bogen. HUSK, at tillidsrepræsentanten i virksomheden også er din tillidsrepræsentant. Du kan altid gå til ham/hende med spørgsmål. Eller til din lokale afdeling. God fornøjelse med din uddannelse og med denne bog, som vil give svar på mange af dine spørgsmål. Med venlig hilsen Dansk El Forbund Ungdom din kontakt og sikring 02

3 Her er dine medlemsfordele Vi er der, hvis du skulle få brug for faglig støtte Der er nok at holde styr på, når du begynder som elektrikerlærling: Livet på en arbejdsplads og så alt det, der handler om rettigheder. Her har du altid os i baghånden. Du finder mange af svarene i denne bog, ellers kan du altid ringe til din fagforening eller tage fat i din tillidsrepræsentant. Kommer du ud for noget, du ikke selv kan klare, kan du få støtte fra hele vores organisation, vi kan f.eks. give dig faglig støtte ved en arbejdsskade, hvis du bliver snydt i løn, eller ønsker at skifte læreplads. Mød nye kollegaer, og dan netværk Hvad er normalt? Hvordan gør man andre steder? Som ung og ny, kan det være godt og sundt at møde kollegaer fra andre firmaer og høre, hvordan de gør tingene. Så får du også en fornemmelse af, hvor du måske gerne vil søge hen efter din læretid. Alt efter størrelse byder din lokalafdeling på forskellige aktiviteter, f.eks. ture, lektiecafeer, hyggeaftener osv. Der er også en række tilbud på landsplan, f.eks. kurser og udlandsrejser. Derudover kan du deltage i det spændende faglige ungdomsarbejde, og få mere indflydelse på dine forhold. Vi sørger for din overenskomst og uddannelse Det er os, der forhandler din overenskomst og sikrer din mindsteløn og arbejdsforhold. Vi er altså det eneste forbund, der kan sørge for at forbedre dine forhold. Det betyder også, at har du forslag, har du mulighed for indflydelse. Dansk El-Forbund er skabt af elektrikere og består af medarbejdere, der selv er uddannede elektrikere. Derfor kender vi forholdene, markedet, arbejdsmiljøet og udfordringerne. Hvis du får et problem med løn eller ansættelsesvilkår generelt, så er vi de bedste til at hjælpe dig. Vi arbejder hele tiden med at udvikle uddannelsen, så alle er bedst muligt rustede til fremtidens udfordringer. Derfor er vi til stede på skoler og indsamler løbende erfaringer, ligesom vi er engagerede i efteruddannelse og selv tilbyder kurser. Hos os forsikres du automatisk Som medlem af Dansk El-Forbund bliver du automatisk omfattet af en gruppelivsforsikring hos ALKA. Ved for eksempel dødsfald får din nærmeste familie erstatning. Derudover tilbyder ALKA også rabat på dine forsikringer, som for eksempel hus/lejlighed, bil og familieforsikringer. Som medlem af Dansk El-Forbund har du også mulighed for at få et LO Plus-kort, som giver dig rabat i udvalgte butikker. Du kan læse meget mere om LO Plus på 03

4 Brug os Brug den nye APP i din hverdag. Her finder du svarene hurtigt og nemt. Du kan også bruge formelsamlingen som hjælperedskab til undervisningen. Smut en tur forbi vores hjemmeside, og se, hvad der sker lige nu. Eller tjek din lokalafdeling for snarlige aktiviteter. Husk, at du altid kan bestille en af vores mange guider, som også ligger på den USB-nøgle, du får tilsendt, når du melder dig ind som lærling. 04

5 17.1 Stk. 1.1 Stk. 1.2 Stk Stk. 2.1 Stk. 2.2 Stk Stk. 3.1 Stk. 3.2 Stk. 3.3 Stk. 3.4 Stk. 3.5 Stk. 3.6 Stk. 3.7 Stk. 3.8 Stk Stk. 4.1 Stk. 4.2 Stk. 4.3 Stk. 4.4 Stk. 4.5 Stk. 4.6 Stk. 4.7 Stk Stk. 5.5 Stk. 5.6 Stk. 5.7 Stk. 5.8 Stk Stk. 6.1 Stk. 6.2 Stk Stk. 7.1 Stk. 7.2 Stk Stk. 8.1 Stk. 8.2 Stk. 8.3 Stk. 8.4 Stk. 8.5 Stk. 8.6 Stk Stk Stk Stk Stk Lidt om din uddannelse Læremesterens forpligtelser Elektrikernes medvirken Frihed til fagligt arbejde Hvad sker der på teknisk skole? Regler for skoleophold...09 Hjemmeforberedelse...09 Kostskole...09 Hvad med din befordringsgodtgørelse, når du går i skole? Afstand, skolevej...11 Betingelse for befordringsgodtgørelse...11 Betingelse for befordringsmiddel Offentlig befordring...12 Eget befordringsmiddel Indkvarterede lærlinge...12 Flere undervisningsafdelinger...12 Forudsætning for udbetaling Behandling af uoverensstemmelser...12 Hvad er din arbejdstid? Den normale arbejdstid...14 Forskudt arbejdstid...14 Fleksibel arbejdstid Overarbejde...16 Udkald...17 Søgnehelligdage, 1. maj og 5. juni Feriefridage...18 Session...18 Hvad skal du have i løn? Forlængelse af læretiden...19 Afkortning af læretiden...21 Ændringer i uddannelsesaftalen...21 Aftale om forpraktik Fritvalgsordningen for lærlinge...22 Hvad nu ved sygdom? Betaling ved sygdom...23 Børns sygdom...23 Barsel...23 Forsikringsdækning af lærlinge Pension...25 Forsikringsydelser til lærlinge...26 ATP...26 Få styr på ferien Ferie med løn og ferietillæg Optjening af ferie...28 Antal feriedage...28 Placering af sommer- og restferie...29 Overførsel af ferie...29 Udbetaling af ferigodtgørelse Udbetaling ved ophævelse og udløb af læreforhold Når du arbejder uden for virksomheden Arbejde uden for virksomheden...31 Få tjek på udstyret Værktøj og værnemidler Bruger du egen cykel eller motorkøretøj? Anvendelse af eget køretøj Hvad hvis der er uenighed? Regler for behandling af uoverensstemmelser

6 Lidt om protokollat 39 Lov om erhvervsuddannelser 40 Ferieloven 41 Sådan bruger du praktikvejledningen 44 Elektrikeruddannelsens opbygning 45 EUX-uddannelsens opbygning 46 Installationsteknik 47 Styrings- og reguleringsteknik 52 Kommunikationsteknik 57 Bygningsautomatik 62 Elmontør 67 06

7 17.1 Uddannelsesforhold Du kan til enhver tid finde opgavesamlinger på vores hjemmeside, så du kan øve dig: Stk. 1.1 Læremesterens forpligtelser Læremesteren skal sørge for, at lærlinge uddannes alsidigt i henhold til gældende uddannelsesregler inden for de arbejdsområder, virksomheden er beskæftiget med. Læremesteren kan desuden efter hvert skoleforløb afholde en samtale med lærlingen om uddannelsens forløb. Samtalen kan desuden inkludere valgfri specialefag samt evt. erhvervs- og studierettet påbygning. Samtalen kan tage udgangspunkt i praktikerklæringen. Stk. 1.2 Elektrikernes medvirken Det påhviler elektrikerne at medvirke til lærlingenes faglige uddannelse. Stk. 1.3 Frihed til fagligt arbejde Det anbefales, at lærevirksomheden giver lærlinge frihed til at deltage i lokale uddannelsesudvalg inden for erhvervsuddannelsens rammer. Frihed skal aftales forud, og der betales ikke løn for fravær til dette arbejde. 07

8 Du er i lære for at lære kommentarer Læretiden handler om at ruste dig bedst muligt, så både du og din virksomhed skal tage din uddannelse alvorligt. Der er klare love og regler for, hvordan din læremester/virksomhed skal uddanne dig, ligesom Erhvervsuddannelsesloven giver regler og vejledninger for, hvad du skal lære både på skoleophold og i virksomheden. Er du interesseret kan du finde uddannelsesbekendtgørelsen på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. Desuden har din skole altid en lokal uddannelsesplan om indholdet i din uddannelse. Det er dig selv, virksomheden og dens ansatte, som har ansvaret for din uddannelse, mens du er der. Det er en god idé at lave en uddannelsesplanlægning for din læretid. Brug tjeklisten bagerst i folderen. kommentarer Din tillidsrepræsentant skal også hjælpe dig med dine uddannelses- og arbejdsforhold. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er til for at hjælpe dig og andre med, at arbejdet bliver udført korrekt og i overensstemmelse med love og regler på din arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten bør én gang årligt opfordre mester til at tage flere lærlinge. En vigtig opgave hos elektrikersvenden er at medvirke til, at du får lært en masse gode fif og bliver faglig dygtig. 08

9 17.2 Teknisk skole Stk. 2.1 Regler for skoleophold Lærlinge er i den tid, de deltager i skoleophold på teknisk skole, principielt afgivet til skolen i skoleperioden. Lærlinge har derfor IKKE pligt til at arbejde på lærestedet før eller efter den daglige skoletids afslutning og heller ikke på eventuelle enkelte fridage, som skal indhentes gennem ekstraundervisning i den øvrige del af skoleperioden. Under eventuelle ferier i skoleperioden, for eksempel i forbindelse med jul, påske og pinse, har lærlinge, såfremt der arbejdes på lærestedet, pligt til at møde der på de hverdage, der måtte indgå i ferien, idet disse dage tillægges undervisningstiden. kommentarer Du har ikke pligt til at arbejde i din virksomhed før og efter skoletid under dit skoleforløb med mindre skolen holder lukket f.eks. mellem jul og nytår. Du skal naturligvis bruge tiden på at forberede dig til undervisningen, og eventuelt gennemgå det, du har lært. Stk. 2.2 Hjemmeforberedelse Lærlinge bør i de perioder, hvor de deltager i undervisningen på teknisk skole, hjemmeforberede sig til undervisningen, såfremt dette er påkrævet. Stk. 2.3 Kostskole Forlanger virksomheden, at en lærling under skoleophold i læretiden skal tage ophold på kostskole, hvor det ellers var muligt at benytte en anden nærmere beliggende skole i henhold til gældende regler, skal virksomheden godtgøre lærlingen forøgede udgifter i alt til skoleophold og befordring. Virksomheden udbetaler nødvendigt forskud forud for skoleopholdets påbegyndelse. 09

10 kommentarer Din virksomhed skal betale udgifterne, hvis den forlanger, at du skal på kostskole, hvor du kunne have haft dit skoleophold på en skole tættere på virksomheden. Du kan eventuelt få et forskud til udgifterne, så du ikke selv skal lægge pengene ud. 10

11 17.3 Hvad med din befordringsgodtgørelse, når du går i skole? Stk. 3.1 Afstand skolevej Virksomheden godtgør lærlingens udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted til skole og tilbage til bopæl/indkvarteringssted. Stk. 3.2 Betingelse for befordringsgodtgørelse Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at lærlingen ikke kunne deltage i undervisningen på en skole, der ligger nærmere ved lærlingens bopæl end den skole, hvor den pågældende går. Stk. 3.3 Betingelse for befordringsmiddel Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende lærling, kan eget befordringsmiddel anvendes efter aftale med virksomheden. Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten. 11

12 Stk. 3.4 Offentlig befordring Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktiske afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på en efter de stedlige forhold billigst og mest hensigtsmæssig måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort o.l. Stk. 3.5 Eget befordringsmiddel Anvendes eget befordringsmiddel ydes en befordringsgodtgørelse i henhold til ATPbefordringstilskud, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Stk. 3.6 Indkvarterede lærlinge Til indkvarterede lærlinge ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend, påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelsen i denne s stk. 3.1 er opfyldt. Bestemmelserne i denne s stk. 3.2 og 3.3 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette punkt. Stk. 3.7 Flere undervisningsafdelinger Er befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset betingelserne til afstand i denne s stk Stk. 3.8 Forudsætning for udbetaling Udbetaling af befordringsgodtgørelse under skoleophold forudsætter, at der i henhold til Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion kan ydes refusion til hel eller delvis dækning af de af virksomhederne afholdte udgifter. Stk. 3.9 Behandling af uoverensstemmelser Uoverensstemmelser om befordringsgodtgørelse under skoleophold for lærlinge kan fagretligt behandles i henhold til Elektrikeroverenskomstens 20. kommentarer Det er din virksomhed, som skal betale dine transportudgifter, hvis du har mere en 20 km til og fra skole. Er du på kostskole, skal du have betalt for transporten også i forbindelse med weekender og ferier. Vær opmærksom på, at ATP-befordringstilskud kan ændres fra år til år. 12

13 * ATP-befordring. Hjem 20 km Skole kommentarer Vi anbefaler IKKE, at du kører i egen bil. Men hvis du gør, så lav en aftale med din virksomhed og få godtgørelse for hver km, du kører. Bruger du offentlige transportmidler, skal du køre med den billigste og mest hensigtsmæssige transport. Husk at gemme dine bilag og kvitteringer, hvis du lægger ud for noget. 13

14 17.4 Hvad er din arbejdstid? Stk. 4.1 Den normale arbejdstid Lærlinges normale arbejdstid er den samme som den, der er fastsat for elektrikerne Normal arbejdstid Uden for normal arbejdstid Frokost kommentarer Alle lærlinge skal have oplyst en gældende arbejdstid, som lægges inden for kl Din normale arbejdstid er 37 timer pr. uge. Din arbejdstid kan f.eks. være fra kl eller fra kl Hvis du arbejder ud over normal arbejdstid, skal du naturligvis have tillæg til din normale løn. Det skal du også, hvis du har specielle arbejdstider eller udkald (vagter). Vær opmærksom på, at overtidsbetaling udregnes efter klokketimer, hvilket betyder at det er de to første timer efter normal arbejdstid, der betales med laveste sats. Stk. 4.2 Forskudt arbejdstid Lærlinge, der er fyldt 18 år, kan tilsiges til at arbejde på forskudt tid efter samme retningslinjer og i samme udstrækning som udlærte elektrikere. > Fra og med 1. marts 2012 betales tillæg pr. time...kr. 29,45 > Fra og med 1. marts 2013 betales tillæg pr. time...kr. 29,85 Det forudsættes, at en lærlings arbejde på forskudt tid finder sted sammen med en udlært elektriker, evt. arbejdsgiveren Normal arbejdstid Uden for normal arbejdstid Frokost Forskudt arbejdstid kommentarer Forskudt arbejdstid skal varsles af din mester mindst 3 hverdage før ellers betragtes det som almindeligt overarbejde. Forskudt arbejdstid kan lægges mellem kl Arbejder du udover dette, skal du have ovenstående tillægssatser til din normale løn. Du skal altså først have et tillæg, hvis din arbejdstid placeres i det røde felt. 14

15 Stk. 4.3 Fleksibel arbejdstid Lærlinge kan tilsiges til at arbejde på fleksibel arbejdstid efter samme retningslinier og i samme udstrækning som udlærte elektrikere. Placeres arbejdstiden eller dele heraf uden for den normale daglige arbejdstid (kl. 6 og kl. 18) betales et tillæg pr. time for disse timer. > Fra og med 1. marts 2012 betales tillæg pr. time...kr. 29,45 > Fra og med 1. marts 2013 betales tillæg pr. time...kr. 29,85 Placeres arbejdstiden eller dele heraf på lørdage efter kl. 13, søndags- eller søgnehelligdagsdøgn betales et tillæg pr. time for disse timer. > Fra og med 1. marts 2012 betales tillæg pr. time...kr. 50,10 > Fra og med 1. marts 2013 betales tillæg pr. time...kr. 50, Normal arbejdstid Uden for normal arbejdstid Frokost For lærlinge under 18 år kan den normale daglige arbejdstid, tilrettelagt som fleksibel arbejdstid, ikke overstige 8 timer pr. dag og 40 timer pr. uge. kommentarer Fleksibel arbejdstid skal varsles af din mester mindst 5 hverdage før ellers betragtes det som almindeligt overarbejde. Fleksibel arbejdstid kan lægges kl Arbejder du ud over dette, skal du have ovenstående tillægssatser til din normale løn. Din arbejdsdag skal mindst være 6 timer og maksimalt 10 timer. Din arbejdsuge må ikke overskride 46 timer. For at kunne have fleksibel arbejdstid skal der være tale om en periode på minimum 2 uger og maksimum 52 uger eksklusive ferie. Er det ikke tilfældet aflønnes timerne uden for den normale arbejdstid til overarbejdstillæg. 15

16 Stk. 4.4 Overarbejde Lærlinge, der er fyldt 18 år, kan tilsiges til at udføre overarbejde efter samme retningslinier og i samme udstrækning som udlærte elektrikere. For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte normale daglige arbejdstid, betales følgende tillæg pr. overtime: > Pr. 1. marts 2012 betales tillæg pr. overtime: Første og anden klokketime efter normal arbejdstid kr... 48,80 Alle overtimer derudover kr... 78,00 > Pr. 1. marts 2013 betales tillæg pr. overtime: Første og anden klokketime efter normal arbejdstid kr... 49,50 Alle overtimer derudover kr... 79,05 Ved opgørelse af betaling for overarbejde fradrages den til spisning og hvile medgåede tid, ligesom også forsømt tid af den normale ugentlige arbejdstid fradrages overarbejdstiden, medmindre forsømmelsen har fundet sted af en lærlingen utilregnelig grund, som rettidigt er anmeldt til virksomheden og godkendt af denne Normal arbejdstid Uden for normal arbejdstid, sats 2 Frokost Uden for normal arbejdstid, sats 1 kommentarer Hvis lærlingen bliver pålagt arbejde uden for den oplyste arbejdstid aflønnes det med overarbejdstillæg. Det betyder, at timer uden for den normale arbejdstid aflønnes med 1 x timeløn + tillæg. Lærlingene kan få sine overarbejdstimer overført som afspadsering, men skal altid have sine tillæg udbetalt for overarbejde. Første tillæg er kun gældende de første 2 klokketimer efter normal arbejdstid. Det betyder, at alle timer før normal arbejdstid samt weekendarbejde aflønnes til sats 2. Kommentar til dig som er i industrien Overtidssatser i industrien er: Første og anden klokketime efter normal arbejdstid i kr. 36,35 Første og anden klokketime efter normal arbejdstid i kr. 36,85 Tredje og fjerde klokketime efter normal arbejdstid i kr. 58,10 Tredje og fjerde klokketime efter normal arbejdstid i kr. 58,90 Fra femte klokketime og opefter i kr. 108,65 Fra femte klokketime og opefter i kr. 110,15 16

17 Stk. 4.5 Udkald Hvis en lærling inden for de sidste 2 år af vedkommendes uddannelsestid i virksomheden tilkaldes fra hjemmet uden for normal arbejdstid, betales et udrykningstillæg. > Pr. 1. marts 2012 betales tillæg pr. time...kr. 78,00 > Pr. 1. marts 2013 betales tillæg pr. time...kr. 79, Normal arbejdstid Uden for normal arbejdstid Frokost Tilkaldelse forud for de sidste 2 år kan ikke finde sted. Herudover betales den medgåede tid som overtid. Lærlinge kan ikke indgå i rådighedsvagt. Stk. 4.6 Søgnehelligdage, 1. maj, 5. juni og 24. december 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag) er hele fridage for lærlinge. Betalingen for søgnehelligdage, 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag) er såfremt disse falder på en arbejdsdag den i denne s stk. 5 (lønforhold) anførte. Der ydes ikke betaling for søgnehelligdage, som falder på dage, hvor der normalt ikke arbejdes i virksomheden, og som derfor ikke giver anledning til afkortning af den normale løn i den pågældende uge. kommentarer Du har fri på samtlige helligdage og derudover 1. maj, og 5. juni og 24. december. Du får din normale løn på disse dage. 17

18 Stk Feriefridage Lærlinge har ret til feriefridage i samme udstrækning som udlærte elektrikere, jfr. 15, fra det første hele ferieår, efter læreforholdet er påbegyndt. Der ydes betaling med lærlingens sædvanlige timebetaling som anført i denne s stk. 5 (lønforhold). Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, udbetaler virksomheden kompensation svarende til aktuel lærlingeløn under sygdom, pr. ubrugt feriefridag beregnet som 7,4 timer pr. dag. Kompensationen udbetales inden 4 uger efter ferieårets udløb. Ved manglende rettidig udbetaling af kompensation kan bod ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 5 dage efter, at der på et møde mellem organisationerne er givet pålæg om udbetaling af beløbet, medmindre der foreligger gentagne påtaler om brud på denne bestemmelse. Ved uddannelsesaftalens udløb udbetales sædvanlig løn, svarende til lærlingens sygelønsbetaling, for ikke afholdte feriefridage, idet en feriefridag udgør 7,4 timer pr. dag. Antallet af feriefridagene ved fratræden beregnes forholdsmæssigt i forhold til beskæftigelsen i kalenderåret. kommentarer Du har som lærling ret til 5 feriefridage pr. år. Du skal have din normale løn på feriefridagene. Hvis du ikke bruger alle dine feriefridage, skal din virksomhed automatisk udbetale dem i maj måned. Så hold godt øje med dine lønsedler, hvis ikke du har fået brugt alle dine feriefridage. Stk. 4.8 Session Virksomheden giver lærlingen den fornødne frihed til at deltage i session. Lærlingen har pligt til straks ved indkaldelsen til session at meddele virksomheden, hvornår sessionen finder sted. Betalingen for den hertil medgåede tid, som skal begrænses til et minimum, er den i denne s stk. 5 (lønforhold) anførte. kommentarer Når du deltager i session, er det kun den tid, du bruger på sessionen, du bliver betalt for. Slutter sessionen før tid, skal du møde i virksomheden, medmindre andet er aftalt. 18

19 17.5 Hvad skal du have i løn? Brug løngrisen til at kontrollere dit løntrin. Du finder løngrisen på: eller scan koden. Lærlinge, som har gennemført grundforløb inden lærepladsstart, skifter fra 1. til 2. løntrin efter 6 måneder. Lærlinge, som har gennemført grundforløb med løn fra lærepladsen, skifter fra 1. til 2. løntrin efter 1 år. Lønsatser 1/1-11 Grundforløb 1/6-11 Praktik 31/ /1-12 1/3-12 1/ /12-12 Fritvalgsordning 1,25% Overenskomst 1-2 kr. 1% ferietillæg Fritvalgsordning 1,25% 2. års lærling I eksemplerne nedenfor er der anvendt satser gældende for Lønsatser: Voksenlærling 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år GF ½ år SU ½ år 107,35 kr. 108,70 kr. Lønsatser: Alm. læreforløb 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år GF ½ år SU ½ år 57,60 kr. 65,80 kr. 78,10 kr. 93,35 kr. 108,00 kr. Lønsatser: Mesterlære hvor du har en uddannelsesaftale inden grundforløb 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Grundforløb 57,60 kr. 65,80 kr. 78,10 kr. 93,35 kr. 108,00 kr. 19

20 kommentarer De nævnte betalingssatser i løngrisen er mindstebetalinger du må altså gerne få mere end angivet, men ikke mindre. Husk, at hvis du arbejder ud over den normale arbejdstid, skal du have overarbejdsbetaling. Du skal have en lønseddel ved hver lønudbetaling, hvilket normalt er hver 14. dag. Lønsedlen skal indeholde oplysninger om løn, feriepenge, overtidsbetaling (fritvalgskonto), eventuelt akkordoverskud samt fradrag og pension. Gem altid dine lønsedler i mindst 5 år og gem også gerne en kopi af dine uge-/timesedler. Desuden er det en god idé at føre kalender over, hvor du har arbejdet, og hvad du har lavet. Lønsatser for lærlinge Elektrikeroverenskomsten > Pr. 1. marts ,35 kr. 64,35 kr. 76,40 kr. 91,30 kr. 105,60 kr. > Pr. 1. marts ,60 kr. 65,80 kr. 78,10 kr. 93,35 kr. 108,00 kr. Industrioverenskomsten > Pr. 1. marts ,07 kr. 68,15 kr. 73,21 kr. 84,71 kr. 106,60 kr. > Pr. 1. marts ,61 kr. 69,85 kr. 75,05 kr. 86,81 kr. 108,39 kr. Sats for voksenlærlinge > Pr. 1. marts 2012 > Pr. 1. marts ,35 kr. 108,70 kr. Stk. 5.5 Forlængelse af læretiden Forlænges læretiden på grund af sygdom i henhold til Lov om Erhvervsuddannelse 58 eller af andre årsager, aflønnes lærlingen i den forlængede læretid med den for det pågældende uddannelsesspeciales sidste lønperiode gældende løn. 20

21 Stk. 5.6 Afkortning af læretiden Hvor en tidligere indgået uddannelsesaftale bliver afkortet, afkortes betalingen med de sidste lønsatser for det aktuelle speciale, svarende til den afkortede læretid. Hvor en uddannelsesaftale indgås med kortere læretid på grund af lærlingens tidligere uddannelse eller beskæftigelse, afkortes betalingen med de første lønsatser for det aktuelle speciale, svarende til den kortere læretid. Stk. 5.7 Ændringer i uddannelsesaftalen Ved ændringer af de i uddannelsesaftalen nævnte datoer for uddannelsestidens forløb i forbindelse med denne s stk kan tilbageregulering af læreforholdets startdato foretages. Stk. 5.8 Aftale om forpraktik Mellem parterne er der indgået aftale om forpraktik for unge under 18 år på samme vilkår som lærlinge, bortset fra denne s stk. 5 (lønforhold), stk. 8 (ferieforhold) og stk. 12 (tvistigheder). Lønsatsen under forpraktik er aftalt til: > Pr. 1. marts 2012 pr. time... kr. 61,85 > Pr. 1. marts 2013 pr. time... kr. 62,60 Derudover henvises til bilag 19 Aftale om forpraktik i El-branchen. kommentarer Hvis din læretid forlænges, afkortes eller ændres af den ene eller anden grund, så er det en god idé at kontakte din lokalafdeling og få dem til at se på det. Se adresserne på bagsiden. Uddannelsesaftale Når der indgås en uddannelsesaftale i forlængelse af en forpraktikaftale, gælder følgende: > Læretiden (praktikdelen) kan reduceres med 1 måned, såfremt forpraktikken har haft en varighed på 6 måneder, og den gennemsnitlige arbejdstid har været mindst 25 timer om ugen. > De normale prøvetidsbestemmelser i Erhvervsuddannelsesloven kan kun anvendes såfremt lærlingens gennemførelse af grundforløbet rejser tvivl om lærlingens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. 21

22 Stk. 5.9 Fritvalgsordning for lærlinge Lærlinge opsparer 1,25 % af den ferieberettigede løn på en fritvalgskonto. Der skal ikke beregnes feriegodtgørelse af fritvalgsopsparingen, idet feriegodtgørelse er indeholdt heri. Det opsparede beløb på kontoen udbetales hvert år med sidste lønudbetaling i optjeningsåret. kommentarer Du skal have 1,25% af ALT, hvad du har tjent i det foregående år, herunder både løn, overarbejde, akkord o. lign. Hvis du er omfattet af en arbejdsmarkedspension, kan du vælge at spare op i den. Ellers vil pengene blive udbetalt ved sidste lønudbetaling i december. Hold godt øje med din lønseddel i december, og tjek at du får udbetalt din fritvalgskonto. Lærlinge, der er omfattet af arbejdsmarkedspension, jf. overenskomstens bilag 2, kan inden den 30. november fremsætte ønske om, at det opsparede beløb eller en del deraf i stedet for udbetaling indbetales som et ekstraordinært pensionsbidrag. Ved uddannelsesaftalens udløb udbetales det opsparede beløb ved den næstfølgende lønudbetaling. kommentarer Hvis din virksomhed bliver ramt af konkurs, så kontakt din lokale afdeling. Vi hjælper dig, og kører en sag, hvis der er tale om manglende løn. Vi forsøger at hjælpe dig videre med enten læreplads eller skolepraktik, så du kan gøre din uddannelse færdig. 22

23 17.6 Hvad nu ved sygdom? Stk. 6.1 Betaling ved sygdom Betalingen for sygedage, der kan kræves dokumenteret ved lægeattest - uden udgift for lærlingen - eller på anden med virksomheden aftalt måde, er de i denne s stk. 5 (lønforhold). Stk. 6.2 Børns sygdom Lærlinge kan, når det er nødvendigt, få fri til pasning af syge hjemmeværende børn/barn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Der ydes betaling svarende til lærlingens sygdomsbetaling pr. time under forudsætning af, at den dokumentation, virksomheden kræver, foreligger. Fravær på grund af barns sygdom regnes som lærlingens eget sygefravær ved forlængelse af uddannelsestiden, i henhold til Lov om Erhvervsuddannelse 58. Stk. 6.3 Barsel Lærlinge er ved barsel omfattet af gældende Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. kommentarer Du skal have fuld løn under sygdom. Husk at meddele virksomheden, at du er syg og er du en god kollega, så giv også gerne din læresvend et ring. Hvis du er på skoleophold, skal du meddele sygdom til skolen og også altid til din arbejdsgiver. 23

24 24

25 17.7 Forsikringsdækning af lærlinge Stk. 7.1 Pension Lærlinge, der starter i lære efter det fyldte 20. år En lærling, der starter i lære efter det fyldte 20. år, er omfattet af Arbejdsmarkedspension, AMP, i PensionDanmark. Alders- og anciennitetskrav Arbejdsgiveren betaler pension til lærlinge, der er fyldt 20 år, og som i 6 måneder har arbejdet under Elektrikeroverenskomsten eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde. Såfremt lærlingen er optaget i denne pensionsordning eller i en tilsvarende overenskomstaftalt arbejdsmarkedspensionsordning i et tidligere ansættelsesforhold, er lærlingen fra første ansættelsesdag berettiget til pensionsbidrag. Registrering og dokumentation Arbejdsgiveren skal registrere, hvornår den ansatte lærling har den fornødne anciennitet. Med virkning fra første lønningsperiode herefter, indbetales det overenskomstfastsatte pensionsbidrag for den pågældende. Lærlingen skal om nødvendigt dokumentere ansættelse inden for branchen eller tidligere ansættelser. Dokumentationen kan have form af lønsedler eller erklæringer fra tidligere arbejdsgivere. Såfremt lærlingen kan fremlægge sådan dokumentation, skal arbejdsgiveren indbetale det overenskomstfastsatte pensionsbidrag for den pågældende med virkning fra ansættelsestidspunktet, eller senest når den fornødne anciennitet er optjent. Lærlinge, der starter i lære før det fyldte 20. år En lærling, der indgår en uddannelsesaftale forud for det fyldte 20. år, er ikke omfattet af pensionsordningen i uddannelsesaftalens løbetid. kommentarer Lærlinge er normalt ikke omfattet af en pensionsordning. Men: > Du er omfattet af en pensionsordning, hvis du er fyldt 20 år, når du underskriver din uddannelsesaftale og har arbejdet minimum 6 måneder. > Du kan også være berettiget til pension, hvis du tidligere har været omfattet af en pensionsordning og arbejdet mindst 6 måneder, hvor du har indbetalt til din pension. 25

26 Stk. 7.2 Forsikringsydelser til lærlinge Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning har krav på forsikringsdækning hos PensionDanmark indeholdende følgende forsikringsydelser: > Sundhedsordning > Invalidesum på kr. > Forsikring ved kritisk sygdom på kr. > Dødsfaldssum på kr. Stk. 7.3 ATP Lærlinge er omfattet af ATP-loven. kommentarer Hvad skal jeg gøre, hvis ulykken er sket? Se mere på: Hvis du ikke allerede er omfattet af pensions- eller forsikringsydelser, vil du fremover have krav på en invalidesum, dødsfaldssum samt forsikring ved kritisk sygdom. Omkostningerne ved ordningen afholdes af virksomheden. Det betyder: > at du kan få kr., hvis du får en kritisk sygdom. > at du har ret til kr. ved invaliditet. > at dine efterladte får en dødsfaldssum på kr. Kommentar til dig som er i industrien Lærlinge er ikke omfattet af pensionsordningen i Industriens Overenskomst 34. Eneste forskel i ordningen er, at der også er en sundhedsordning. Det vil sige, at du kan få kiropraktor, fysioterapi og zoneterapi i forbindelse med en skade opstået på arbejde. 26

27 17.8 Få styr på ferien Brug feriepalmen til at kontrollere din ferie. Du finder feriepalmen på: Ferieoversigt 01/01 Du optjener din ferie i kalenderåret 31/12 01/05 30/04 Du afholder din ferie i ferieåret 1/1 1/5 30/9 31/12 Restferie 3 uger Restferie Husk FF udbetales i maj 30/4 Kalenderår Ferieår kommentarer Du har krav på 3 ugers sammenhængende ferie i ferieperioden 1. maj 30. september. Den resterende ferie, der udgør 2 uger samt 5 feriefridage kan lægges i restferieperioden 1. oktober april. Restferien kan gives i sammenhæng, men dette er ikke et krav. Når dit uddannelsesforhold slutter, skal du have 12,5 % i feriepenge af optjent løn til det efterfølgende ferieår. Det gælder også, hvis du ikke har afholdt ferie i ferieåret på udlæretidspunktet. Det er altid en god ide, at afholde din ferie, inden du er udlært. Feriefridage skal udbetales, hvis disse ikke afholdes i ferieåret. Virksomheden har 4 uger til at udbetale de resterende feriedage efter 1. maj i nyt ferieår. 27

28 Stk. 8.1 Ferie med løn og ferietillæg Læreforhold er omfattet af ferieloven, således at der for ferie betales løn i henhold til denne s stk. 5 (Lønforhold). Endvidere betales et ferietillæg på 1 pct. af den løn, der er indtjent i det foregående optjeningsår, jf. bestemmelserne i ferielovens kapitel 4 og overenskomstens kommentarer Du optjener 1% af ALT, hvad du har tjent i det foregående år, herunder både løn, overarbejde, akkord o. lign. Husk at tjekke, om du får dit ferietillæg. Tillægget skal senest udbetales i forbindelse med 1. feriedag. Rigtig mange virksomheder vælger dog at udbetale den i forbindelse med lønnen den 1. maj så husk at tjekke din lønseddel. Stk. 8.2 Optjening af ferie Ferien udgør 2,08 dag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår). Ved beskæftigelse af kortere varighed end 1 måned beregnes ferien på tilsvarende måde i forhold til beskæftigelsens længde. Stk. 8.3 Antal feriedage Lærlinge har ret til betalt ferie i 5 uger svarende til 25 feriedage i det første og andet hele ferieår efter, at læreforholdet er påbegyndt. Virksomheden betaler løn under ferien i det omfang, lærlingen ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Ferieåret udgør perioden fra 1. maj til 30. april. Er læreforholdet påbegyndt inden 1. juli i et ferieår, har lærlingen en tilsvarende ret til betalt ferie i 5 uger svarende til 25 feriedage i dette ferieår. Er læreforholdet påbegyndt 1. juli eller senere, har lærlingen, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden 1. oktober og 30. april, ret til betalt ferie i højst 1 uge svarende til 5 feriedage i dette ferieår. 1/5 1/7 Ansat inden 5 uger 5 feriefridage Ansat inden 5 uger Ansat efter 0 feriedage, men holder firmaet lukket, dog max 5 feriedage 28

29 Kommentar til dig som er i industrien Som industrielektriker har du ikke ferie med løn, men du får 12,5% i feriepenge af din løn. kommentarer Som lærling har du krav på 5 ugers betalt ferie, så længe du er startet i lære inden den 1. juli i et ferieår. Ydermere har alle lærlinge i forbindelse med første hele ferieår krav på 5 feriefridage. kommentarer Modregning i feriegodtgørelse. Hvis du har optjent feriepenge hos en anden arbejdsgiver, og samtidig har ret til ferie med løn, skal feriepengene fra den tidligere arbejdsgiver modregnes. Hvis de medbragte feriepenge pr. feriedag er mindre end elevløn pr. dag, skal din arbejdsgiver dog supplere op til lærlingelønnen. Stk. 8.4 Placering af sommer- og restferie Af ferien skal mindst 15 dage gives og holdes i sammenhæng i tiden mellem 1. maj og 30. september (ferieperioden) så vidt muligt i forbindelse med 4 søndage, men kan i øvrigt placeres uden for denne periode efter aftale mellem lærlingen og virksomheden. 1/5 30/9 30/4 3 uger i ferieperioden Stk. 8.5 Overførsel af ferie Ved aftale mellem lærling og virksomheden kan overførsel af optjent ferie til efterfølgende ferie-år ske efter reglerne i overenskomstens Stk. 8.6 Udbetaling af feriegodtgørelse I henhold til ferielovens 34a og b, kan dele af optjent feriegodtgørelse/-tillæg i særlige tilfælde udbetales til lærlingen. 29

30 Stk. 8.7 Udbetaling ved ophævelse og udløb af læreforhold Ved ophævelse eller normalt udløb af et læreforhold får lærlinge feriegodtgørelse beregnet efter reglerne i ferielovens kapitel 4 og feriekort udstedes, jf. reglerne i overenskomstens 16. Feriegodtgørelse i henhold til nærværende stk. 7 udgør 12½ pct. minus evt. for meget udbetalt ferietillæg, jf. overenskomstens Der skal ikke beregnes feriegodtgørelse af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, jf. bestemmelserne i ferielovens kapitel 4. kommentarer Vi anbefaler, at du afholder din ferie, inden du er udlært. Download app en og få styr på din ferie. 30

31 17.9 Når du arbejder uden for virksomheden Stk. 9.1 Arbejde uden for virksomheden Med virksomhedens hjemsted (faste adresse) som udgangspunkt ved beregning af udearbejde gælder følgende: I afstand til arbejdspladsen indtil og med 14 km i luftlinie fra virksomheden betales ikke rejsetid og transportudgifter, når lærlingene efter aftale skal møde på arbejdspladsen til den i virksomheden fastsatte arbejdstids begyndelse. Hvor geografiske forhold bevirker, at den nærmeste vej fra virksomheden til arbejdsstedet forøges med mere end 2 km i forhold til luftlinien, måles afstanden ad nærmest farbare vej mellem virksomheden og arbejdsstedet. Ved tilkaldelse fra arbejdspladsen - til virksomhedens hjemsted eller anden arbejdsplads - skal medgået tid og transport betales af virksomheden. Når afstanden fra virksomheden til arbejdspladsen er mere end 14 km i luftlinie, skal rejsetid og transportudgifter (uanset lærlingens bopæl) betales af virksomheden - i alle tilfælde regnet fra virksomhedens adresse til arbejdsstedet og ad den for virksomheden billigste rute med godtgørelse for offentlige transportmidler og med en betaling for rejsetiden. Pr. 1. marts 2012 betales i følge ATP-befordringstilskud, der løbende ændrer sig. Se mere på under befordring. Vi anbefaler ikke, at du benytter egen bil. Benytter du egen bil, skal du aftale en passende kompensation med din mester, inden du gør dette. Firma Plads 1 kommentarer Har du mere end 14 km fra virksomheden ud til din arbejdsplads, så skal virksomheden betale din transport. Ligger der en stor sø eller anden forhindring, så ruten til arbejdspladsen ikke længere kan måles i fugleflugt, skal man tage nærmeste farbare vej. Gå eventuelt ind på og se, hvad de foreslår som den nærmeste vej. Vi anbefaler ikke, at du benytter egen bil. 31

32 14 km 14 km Eksempel 1: Ingen godtgørelse Eksempel 2: Her godtgøres 14 km 14 km Hjem Hjem 3 km 14 km Firma 14 km Firma Plads B Plads A Kommentar til dig som er i industrien Betaling for ude- og rejsearbejde sker jf. 19 og 20 i Industriens Overenskomst. Hvor en lærling udfører ude- og rejsearbejde, skal de udgifter, dette måtte medføre for lærlingen, afholdes af virksomheden. Nødvendigt forskud til afholdelse af disse udgifter skal udbetales forud for ude eller rejsearbejdes påbegyndelse, og lærlingen skal foretage afregning umiddelbart efter hjemkomsten til virksomheden. kommentarer Reglen gælder kun fra dit firmas adresse og frem til din arbejdsplads. Hvis du har mere end 14 km, skal du have betalt transportudgifterne, og den tid du bruger på transport. Da det kun gælder fra dit firmas adresse og frem til din arbejdsplads, skal du altså også have denne betaling, selvom du kun bor 3 km fra arbejdspladsen. > Transportudgiften er altid billigste offentlige transportmiddel, hvis ikke andet er aftalt. > Transporttiden er den tid, det tager dig at komme fra firmaet til arbejdspladsen. Ventetid ved bus/tog skal medregnes. Transporttiden afregnes med de ovennævnte timebetalinger. Hvis du skal møde på plads B til normal mødetid, skal du have betalt den billigste offentlige transport og du skal have et tillæg, pr. time du bruger. Møder du i firmaet til normal tid og kører med en svend i firmabil til plads A eller B, kører du i arbejdstiden og du skal derfor ikke have betaling. Hvis din virksomhed stiller transport til rådighed fra din bopæl, kan du ikke få transportudgifter betalt, men selvfølgelig transporttiden. Alt sammen gælder selvfølgelig også, når du forlader arbejdspladsen til normal fyraften. 32

33 17.10 Få tjek på udstyret Stk Værktøj og værnemidler De i 18 nævnte bestemmelser er også gældende for lærlinge. kommentarer Når du modtager værktøj, kvitterer du som regel for modtagelsen. Du har ansvaret for det og kan komme til at erstatte bortkommet værktøj, hvis det kan bevises, at du ikke har opbevaret det på en forsvarlig måde. Din virksomhed skal anvise, hvordan du skal opbevare dit værktøj, og udlevere de fornødne skabe, værktøjskasser eller lign. samt låse til disse. Kun du må have nøgle/nøgler til låsen. 18. Værktøj, værnefodtøj. 1. Virksomheden har pligt til at stille fornødent værktøj til rådighed, og værktøjet skal være i god stand. Elektrikerne skal værne om det udleverede værktøj og drage omsorg for dets vedligeholdelse, herunder sørge for, at skadet værktøj om fornødent hjemsendes til reparation. Virksomhederne vil udlevere værktøjstasker til håndværktøj til elektrikerne ved reparationsarbejde. 2. Virksomheden udleverer værnefodtøj sikkerhedssko eller sikkerhedstræsko til elektrikere og lærlinge og afholder hermed de forbundne udgifter. Elektrikere og lærlinge skal værne om fodtøjet og sørge for normal renholdelse og vedligeholdelse. Reparation betales af virksomheden efter forud truff et aftale. Hvor der er risiko for fodskader, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdstøj og personlige værnemidler af 28. august 1992, er de ansatte forpligtede til at anvende det udleverede værnefodtøj. Fornyelse af nedslidt eller ødelagt værnefodtøj, der ikke længere opfylder sit formål, skal aftales med virksomheden. Nedslidt eller ødelagt fodtøj skal afl everes til virksomheden og destrueres. Værnefodtøj i henhold til nærværende aftale skal ikke afleveres ved afgang fra virksomheden, men forudsættes medtaget til brug i nyt ansættelsesforhold. I de første 3 måneder af et ansættelsesforhold er virksomheden ikke forpligtet til at udlevere værnefodtøj, medmindre det følger af ovenstående bekendtgørelse om anvendelse af værnefodtøj, hvor der er risiko for fodskader. 33

34 kommentarer Du afleverer dit værktøj personligt, når du ophører i virksomheden. Få gerne en skriftlig kvittering på, at det er afleveret. Skulle du være uheldig at miste noget værktøj og virksomheden kræver erstatning for det, så henvend dig til fagforeningen. Det kan være et spørgsmål om, at de tager for meget for det, eller at de ikke er berettiget til at få erstatning, fordi du ikke er skyld i, at det er bortkommet. kommentarer Du skal som udgangspunkt have sikkerhedsfodtøj efter 3 måneders ansættelse. Hvis du arbejder på et sted, hvor der er risiko for fodskader byggepladser, steder hvor du løfter tunge ting m.v. skal du fra første dag bruge sikkerhedsfodtøj. Det er virksomheden, der skal udlevere sikkerhedsfodtøjet, også selvom du ikke har været ansat i tre måneder. kommentarer Du har selv ansvaret for din sikkerhed på arbejdspladsen. Det vil sige, at de værnemidler og regler, som findes, skal du overholde. Du må som udgangspunkt aldrig arbejde med spænding på. Det som kaldes L-AUS-arbejde er kun en undtagelse, når der ikke kan slukkes for strømmen og det skal være en vigtig årsag. Hvis det bliver nødvendigt at foretage L-AUS-arbejde, skal du være rutineret og erfaren i arbejdsopgaven, således at du kan forudsige de risici, som kan opstå. Til dette arbejde skal du have L-AUS-udstyr og have fået en L-AUS-instruktion og bevis. Hvis der skal arbejdes i højder, og der skal bygges stilladser, er det også et krav, at du har haft et stilladskursus. En dygtig håndværker ved, hvordan jobbet skal udføres, og kan planlægge det - ikke mindst uden at komme til skade. Stil krav til din arbejdsplads. Er du i tvivl om din arbejdssituation er sikker nok, så tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller gå ind på arbejdstilsynets hjemmeside på 34

35 17.11 Bruger du egen cykel eller motorkøretøj? Stk Anvendelse af eget køretøj De i 14, stk. 6 (virksomhedens køretøj), 8 og 9 nævnte bestemmelser er også gældende for lærlinge. Hvor lærlinge efter aftale med virksomheden anvender egne cykler, og der for virksomheden er truffet aftale med elektrikerne om cykelgodtgørelse, gælder denne aftale også for lærlinge, medmindre virksomheden påtager sig vedligeholdelsen af cyklerne. kommentarer Din virksomhed kan ikke forlange, at du selv stiller egen befordring til rådighed inden for normal arbejdstid. Du skal altså ikke medbringe din cykel eller knallert som transportmiddel - med mindre du selv ønsker det. Hvis du vælger at bruge din egen cykel eller knallert, skal virksomheden selvfølgelig betale vedligeholdelse efter aftale. 35

36 kommentarer Hvis du kører i firmabil, får du ikke transportgodtgørelse. Føreren af firmabilen skal have sin normale løn og overtidstillæg, når han eller hun skal køre bilen uden for normal arbejdstid. Færdselsloven gælder også for firmabiler. Husk at se efter om bilen er i orden. Det er dig, der får bøden, hvis den ikke er det. I værste fald er det også dig, der bliver kvæstet eller kvæster andre. Du skal nægte at køre i en defekt bil. Det er dig, der afgør, om den er defekt. Husk at du ikke må bruge firmabilen til privat kørsel. Det kan blive meget dyrt for både dig og virksomheden. 36

37 17.12 Hvad hvis der er uenigheder? Er der uenigheder, skal du altid kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling hos Dansk El-Forbund: Find din nærmeste afdeling på bagsiden. Stk Regler for behandling af uoverensstemmelser TEKNIQ og Dansk El-Forbund er enige om, at tvistigheder mellem lærling og virksomhed om uddannelsesforhold eller bestemmelser for lærlinge i øvrigt, som indbringes af lærling eller virksomhed eller forelægges af elektrikerfagets faglige udvalg, bør søges løst ved organisationernes medvirken, forinden sagen evt. rejses i Tvistighedsnævnet, jf. Erhvervsuddannelsesloven og bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet. Sagen behandles mellem organisationerne, evt. ved et møde mellem parterne i læreforholdet og repræsentanter for organisationerne. 37

38 kommentarer Opstår der uoverensstemmelser mellem dig og din virksomhed, bør du altid hurtigst muligt kontakte din tillidsrepræsentant. Hvis du har problemer i din læretid, kan du som medlem af Dansk El-Forbund til enhver tid få hjælp og vejleding. Vi er din professionelle medspiller på arbejdsmarkedet. Brug adresserne på bagsiden. 38

39 Lidt om protokollat LPK voksenlærlinge: Om elektrikeres betaling for voksenlærlinges hjælp i akkord. I Landspriskurant for installationsarbejde, LPRK, under lærlingehjælp i akkord tilføjes nedenstående for: Voksenlærlinge: Der er enighed om, at voksenlærlinge i uddannelsesforløbet kan deltage i akkordarbejde, men deltager ikke i akkordoverskuddet. Betalingssatsen til virksomheden for voksenlærlingens deltagelse i akkord er fastsat til mindstebetalingen med tillæg på 33 1/3 %. Dette tillæg kan dog højest udgøre 33 1/3% af lærlingesatsen for 4. læreår jf. Elektrikeroverenskomstens 17. LPK el-montører: Om Elektrikeres betaling for el-montørlærlinges hjælp i akkord samt el-montørlærlinges deltagelse i akkord. I Landspriskurant for installationsarbejde, LPRK, under lærlingehjælp i akkord tilføjes nedenstående for: El-montørlærlinge: El-montører er omfattet af Elektrikeroverenskomsten samt Landspriskuranten og under uddannelsesforløbet aflønnes el-montørlærlinge som anført i 17. Der er enighed om, at el-montørlærlinge i uddannelsesforløbet kan deltage i akkordarbejde men deltager ikke i akkordoverskuddet. Betalingssatsen til virksomheden for el-montørlærlingens deltagelse i akkord er fastsat til lærlingens mindstebetaling med tillæg på 33 1/3 %. Dette tillæg kan dog højest udgøre 33 1/3% af lærlingesatsen for 4. læreår jf. Elektrikeroverenskomstens

40 Lov om erhvervsuddannelser Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev 1. På grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid, 2. Er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning efter 24, stk. 3 og 4, og 51, stk Har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller 4. Har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Stk. 2 Medfører en aftale efter stk. 1, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. Stk. 3 Er der ikke enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse i anledning af fraværsperioder som nævnt i stk. 1, kan det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. 40

41 Ferieloven Kapitel 4, 23 (uddrag) Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse 23 En lønmodtager, der er antaget månedsvis eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, får løn under ferie. Stk. 2 Lønnen under ferie er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under ferien. En provisionslønnet har under ferien krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen. Endvidere får lønmodtageren et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret, jf. 26, stk. 1. Stk. 3 Hvis lønmodtagerens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger med mere end 20 pct. i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang, reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt. Stk. 4 Ferietillæg udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales, før ferien begynder, kan det ikke kræves tilbagebetalt. Stk. 5 En lønmodtager kan før optjeningsårets begyndelse kræve feriegodtgørelse med 12 pct. af lønnen i optjeningsåret i stedet for løn under ferie og ferietillæg, jf. 26. Stk. 6 En lønmodtager, der fratræder, får feriegodtgørelse, jf. 24, for det løbende optjeningsår og for den del af de tidligere optjeningsår, som lønmodtageren ikke har holdt ferie for endnu. 24 En lønmodtager, der ikke er omfattet af 23, får feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i optjeningsåret. 25 Hvis en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, har fravær af mere end 3 arbejdsdages varighed på grund af enten sygdom eller tilskadekomst i virksomheden, betaler arbejdsgiveren fra første fraværsdag sygeferiegodtgørelse med 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet, jf. dog stk

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2014 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER 2 TILLYKKE Du har valgt en grøn uddannelse. De

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere