Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta"

Transkript

1 Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov for at pakke hurtigt, effektivt, rent og energirigtigt. Mange pakkemaskiner på markedet gør brug af decentraliserede vakuumpumper, dvs. pumperne er normalt placeret under selve pakkemaskinerne i produktionsområdet. Dette har sine fordele og sine ulemper, og på grund af ulemperne, har vi i over to år arbejdet på at udvikle et pålideligt og energirigtig vakuumpumpe aggregat til centralisering af vakuumpumperne med indbygget booster for at reducere evakueringstiden, og således bidrage til en forøgelse af produktionshastighed og dermed kapacitet. 140mbarA. Hvis en standard atmosfære indeholder 1,2kg luft per kubik meter ved 1013mbar, betyder det, at ved vore Finvakuum på 4mbarA har vi en luftmasse på 4,73 gram per kubik meter luft vi evakuerer fra emballagen, hvis vi nu kobler vakuumforsyningen parallelt med Form vakuumstregen, tilfører vi ligeledes systemet 165,84 gram per kubik meter luft vi bruger til hver termoformisk maskine, hvilket betyder at vi øjeblikkeligt ødelægger vores fin vakuum. Robert Boyle, publicerede i 1662 sammenhængen mellem tryk og volumen for en gas art med konstant temperatur. Hans konklusion var at: P V = k Systembeskrivelse De pakkeanlæg, vi her sætter fokus på, er karakteristiske ved at have tre forskellige vakuumbehov: 1) Form vakuum: bruges til at producere emballagen for det der skal pakkes i termoformiske maskiner. Den position arbejder normalt med et tryk på ca. 140mbarA 2) Rå vakuum : bruges i første evakuering i selve emballagen, med et tryk på ca. 40mbarA 3) Fin vakuum : bruges i sidste etape af emballage processen, med et tryk som normal ligger under 6 mbara Dem der til dagligt arbejder med vakuum ved, at centralisere vakuumpumperne, i et produktionsanlæg hvor vakuumniveauet varierer så meget fra position til position, som det er tilfælde her, ikke er en nem opgave. Tænker vi os ikke rigtig godt om, hvordan vi vil centralisere vakuum produktionen ender det ikke godt. Dette skyldes bl.a. at opretholdelsen af et konstant vakuumniveau i Finvakuumstrengen på, lad os sige 4mbarA, kan umuliggøres af vakuumforsyningen til Form vakuumstregen som ligger på Det betyder at tryk og volumen er omvendt proportionale, eller at når trykket falder stiger volumen med samme proportionalitet. Ved at bruge Boyles lov kan vi så regne hvad det betyder at sænke trykket fra 140mbarA til 4 mbara: Vi forestiller os en volumen flow på 100m3/h ved 4 mbara, så: P1 V1 = P2 V = V2 = 3500m 3 / h 4 Dvs. vi skal bruge 3500m3/h hvis vi skal sænke trykket fra 140mbarA til 4mbarA. Derfor er det ikke en god ide at kombinere de to vakuum, men der bør laves en vakuumstreng per delprocess. Derfor, er den nemmeste vej at gå, at decentralisere vakuumproduktionen, som det er tilfældet i dag i mange produktionsvirksomheder, og forsyne hver pakkemaskine med sin vakuumpumpe. Således har man fuld kontrol over vakuumforbruget i hver position. Hermed burde det være slut med at spekulere 1

2 mere over det, og decentralisere det hele. Og sådan skulle det også være hvis ikke det lige var fordi vi i Danmark ikke nødvendigvis er kendte for at benytte os af de nemmeste løsninger, men derimod de smarteste. Ulemper med decentral vakuumproduktion Selvom det vakuumteknisk er nemmere med decentrale pumper af de grunde vi lige har set, er der flere ulemper forbundet med denne traditionelle metode. Normalt foregår pakningen i en ren og kold atmosfære. Ved at placere oliesmurte lamelpumper i produktionen ved decentrale vakuumpumper, forøger vi effektbehovet og dermed forbruget for kølekompressorerne, da vi også skal køle ned for den varmeemission vi har fra lamelpumperne. Derudover forøges lydniveauet ved pakkemaskinerne. Atmosfæren kan ligeledes ikke holdes ren på grund af oliedampene fra lamelpumpernes udblæsning og dermed forøges risikoen for at varerne bliver kontaminerede med olie. Derudover kan man ikke undgå urenheder ved almindelig servicering af pumperne, samtidig med, at der kan dannes bakterier ved pumpernes indløbsfiltrer, både fordi normale lamelpumper ikke kan renses ved for eksempel CIP, og selvom vi befinder os i et koldt rum, er temperaturen ved indløbsfiltrene over 30 grader, pga. varmeemissionen fra selve pumperne. Når vi oven i købet, kan sætte tempoet op ved at inkludere større booster pumper i et centralt vakuumanlæg; ved en konsekvent reduktion af effektforbruget per m3 luft vi evakuerer; er det værd at overveje hvilke muligheder vi har for vakuumcentralisering. Vakuum booster, hvad er det? Som navnet antyder, er vakuum booster en maskine der er beregnet til at forøge evakueringshastigheden af en given beholder fra atmosfærisk luft til et givet vakuumniveau. Den mest almindelige vakuum booster laves i form af kapselblæsere med en speciel akseltætning som tillader drift ved meget højt vakuum. Disse kapselblæsere kan flytte meget store mængder luft eller gas arter ved et meget lavt effektforbrug. Hemmeligheden bag det lave effektforbrug er at den sættes i funktion serieforbundet med en anden type vakuumpumpe. Kapselblæseren startes først ved et absolut tryk fra ca. 200mbarA, og så ned til det vakuumniveau man nu har brug for. Da blæseren starter operationen ved de ca. 200mbarA, betyder det, at den kan flytte en given luftmængde med, i dette tilfælde, ca. 80% mindre effektforbrug end hvis det startede sin operation ved atmosfærisk tryk; der er nemlig 80% mindre luftmasse at flytte gennem blæseren, fordi den blev fjernet på forhånd af enten den lamelpumpe eller væskeringsvakuumpumpe som er koblet i serie til kapselblæseren, og som kaldes for en backing pump. Vi bygger med andre ord en to-trins raket. Sådanne vakuumsystemer kan 2

3 også bygges med flere boosters koblet i serie. Vi tager et eksempel: En fabrik har 7 pakkemaskiner, som hver især er forsynet med en lamel-vakuumpumpe som yder 250m3/h ved et effektforbrug på 5,5kW. Det samlede volumen strøm er 250 x 7 = 1750m3/h Det samlede effektforbrug er så 5,5 x 7 = 38,5kW Pumperne er tilsluttet Finvakuum i pakkemaskinen og skal arbejde ved et absolut tryk på 4mbarA, og vi ønsker et centralt vakuumanlæg. Ved dette arbejdstryk, vælger vi et kompressionsforhold på 1:10 for kapselblæseren. Elektronisk styret vakuumsystem med booster. Total volumenstrøm 1450 m3/t installeret effekt 9,5kW For applikationer der arbejder i et vakuumområde på under 100mbarA, kan vi mange doble hastigheden for evakuering, ved en kraftig reduktion af vakuumpumpens størrelse såvel som af effektforbrug. Det forholder sig desuden sådan, at kompressionsforholdet i en kapselblæser varierer ved varierende tryk. Eksempelvis, har normale kapselblæser et kompressionsforhold på 1:2 når indsugnings trykket er atmosfærisk, men med helt op til 1:20 for faldende indløbstryk, hvilket med andre ord vil sige, at vi kan komprimere op til 20 gange i det høje vakuumområde, med en kraftig reduktion af backingpumpens størrelse, og en ekstrem høj forøgelse af evakuerings-hastigheden. Vi vil ligeledes forøge produktionshastighed samtidig med at vi sparer på strømmen, og derfor vælger vi 12% mere volumenstrøm fra det centrale anlæg Ved at centralisere vakuum i dette eksempel skal vi således installere en kapselblæser på 5,5kW som yder 2000m3/h og bruge en lamelpumpe på 250m3/h som backing pump. På den måde reducerer vi effektforbruget, for vakuum alene, med 27,5kW, samtidig med at vi forøger volumenstrømmen med 12% og kan dermed tillade os at forøge produktions hastigheden. Samtidig har vi fjernet 38,5kW fra koldrummet, og i produktionslokalet fjernet et bidrag til den samlede støj på 82,5dBA (beregnet matematisk som 7 x 74dbA, med en reference afstand på 1 meter fra maskinerne). Derudover har vi reduceret det antal maskiner der skal have løbende vedligeholdelse fra 7 til 2, med en konsekvent reduktion af antal reservedele og arbejdstimer på 3,5 gange. Kører produktionen 8000 timer om året, sparer vi således kwh, og modtager vi vores el fra et kulfyret kraftværk, har vi også bidraget med en CO2 reduktion på ikke 3

4 mindre end 196 tons CO2 om året. ( kilde: Compressed Air Systems in the European Union; Energy emissions savings potential. Peter Radgen, ISBN ) Note1: i denne beregning har vi ikke taget højde for den konsekvente besparelse vi opnår ved kølekompressorer, kontakt Jeres køleleverandør og spørg. Note 2: Der regnes med CO2 emmissioner fra kulfyrede kraftværker. område vi er interesseret i, på ca. 12%. Dette har kostet, at vi skulle vente 83 sekunder første gang vi startede anlægget op, derefter vedligeholder vi vakuumniveauet, således at boosteren altid er tændt under produktionen. Vi kunne dog være bange for at det vil tage længere tid at komme ned på arbejdstrykket, så vi regner lidt på det. Tømningstiden for en given beholder kan regnes som: V [m 3 ] t[timer ] = V [m 3 / t ] P ln 1 P2 Hvor P1 og P2 er henholdsvis start og slut tryk i mbar. Ligningen er meget god til 120mbarA, og til vores formål, en acceptabel approksimation under dette tryk. Vi tømmer 7 beholder på 1m3 hver, til 4mbarA ved anvendelse af én 250 m3/h pumpe per beholder, dette giver 79 sekunder til vi kan starte maskinen. Nu tømmer vi de 7 beholdere med et booster system som det beskrevne på 2000m3/h Vi starter kun én 250m3/h lamelpumpe (vores backing pump) til vi opnår ca. 200 mbara, dette tager ca. 162 sekunder, og når vi er her, startes boosteren, som i løbet af yderligere 49 sekunder har de 7 pakkemaskiner i 4mbarA. Hvis vi gentager denne operation i arbejdstrykket mellem 200mbarA og 4 mbara, kan vi se at det for hver af de 250m3/h i det decentrale anlæg vil tage 56 sekunder, mens det vil tage 49 sekunder for det centrale system, altså en forøgelse af ydelsen i det Centralvakuumanlæg hos Rexam i Fredericia Hver pumpe er frekvensstyret og har en kapacitet på 3240m3/h, eller med andre ord, de er de største lamel- vakuumpumper i verden. Vores forslag til et bedre system Sådanne vakuumsystemer findes allerede, men kigger vi godt efter hvordan de er dimensioneret, kan vi se at dimensioneringsgrundlaget er et kompressionsforhold på en til to. Det skyldes at der normalt ikke er styringer i forbindelse med disse seriekoblede maskiner vi her sætter fokus på. Idet som før set, kompressionsforholdet varierer drastisk ved varierende tryk, giver det anledning til at overveje at inkludere en eller andet form for styring i vakuumsystemet. Således har Gugliotta & co lavet en serie af standard højvakuum systemer, med en patenteret anordning, der ved hjælp af elektronik og en frekvensomformer, er i stand til at beregne det aktuelle kompressionsforhold vi kan tillade boosteren at arbejde med. På den måde op når vi to ting: A) Vi forøger systemets virkningsgrad 4

5 B) Vi indbygger en sikkerhedsanordning, som beskytter boosteren, i tilfælde at der opstå fejl i backing pumpen. Decentralisering af centrale vakuumanlæg I vores tidligere eksempel, har den opmærksomme læser set, at vi kun fokuserede på Finvakuum stregen, dette er ikke en fejl men derimod måden at centralisere på. At centralisere al vakuum i forbindelse med pakkemaskiner er en absolut dårlig ide, da selvom vi sparer flere meter rørinstallation, betaler vi meget dyrt i antal vakuumpumper og optaget effekt. Det er ligeledes nærmeste umuligt at opretholde forskellige vakuumniveauer uden omfattende styring og automatik. De tre vakuumniveauer bør derfor have en central vakuumstreng hver for sig. Dette gør det også nemt og billig at forøge kapaciteten i fabrikkerne ved at koble ekstra pumpesystemer i parallel til de eksisterende. På den måde kan det altid betale sig at centraliser vakuumproduktionen, også for mindre anlæg. Billedet viser et eksempel på et mindre anlæg til centralisering af 3 Multivac pakke maskiner som pakker 1700 liter pandekager i timen. Der er meget at vinde. Det er bare om at gå i gang. Centralvakuumanlæg til 15 linjer CFS bacon pakke maskiner hos Kreatina. De to buffertanke vidner om en central linje til Råvakuum og en til Finvakuum. 5

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen DISA FLEX 70 Af Peter Windfeld Rasmussen De har brug for en ny maskine i Indien sagde chefen. Hvad kommer det mig ved, svarede jeg, men inden der var gået kort tid vidste jeg alt om det, for det blev mit

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 19-12-2012 KOLDING SYGEHUS OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 1 Titelblad Udarbejdet af: Projekttitel: Projekttype: Fagområde: Sted:

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger Viden om... DA ennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 DK-4760 Vordingborg Danmark Tlf. +45 5537 2095 www.insatech.com mail@insatech.com Indhold Dampteori 4 Det der er sparet, er nemmest tjent

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Energihuset Intelligent energistyring

Energihuset Intelligent energistyring Energihuset Intelligent energistyring Allerede i dag kan man få systemer, der kan styre og/ eller regulere vores forbrug af el, vand, varme og måske ventilation i vores boliger. I fremtiden vil disse systemer

Læs mere

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Bachelorprojekt 2013 Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Titel: Projekt art: Forfatter: Studienummer: Placering i udd.: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Fiskeindustriens køleanlæg

Fiskeindustriens køleanlæg Fiskeindustriens køleanlæg Reglerne for kunstige kølemidler er ændret. Den 1. januar 2007 kan være sidste frist for at tage et køleanlæg i brug uanset om det er nyt, ombygget eller udvidet. Det afhænger

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere