Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:"

Transkript

1 Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant at kommunikere den til og hvordan gør I/du det? 3) På hvilke områder spiller den ellers en rolle? 4) Hvem har formuleret visionen og missionen? 5) Der er meget stor forskel på hvordan museerne bruger deres vision og mission: Nogen museer, bruger deres mission og vision til vise omverdenen, hvor de adskiller sig fra andre museer og konkurrenter. Andre bruger vision og mission til at vise, at de indfrier de krav, der stilles til dem, f.eks. i Museumsloven. Altså, de skriver museumsloven ind i deres mission og vision fordi det jo er det vi gør. - Hvad gør I / Hvordan? LADDER: Hvorfor gør I det 6) For nogen museer er mission og vision et meget internt anliggende, noget som man holder lidt tæt til kroppen, og noget primært ledelsen tager sig af. For andre, er det mere en form for rituel handling, der i høj grad er foranlediget af, at man f.eks. skal udforme arbejdspapirer til KUAS og deri skal svare på spørgsmål herom, altså noget man leverer udadtil. For endnu andre, er det en mere praktisk, nærværende ting, som alle medarbejdere bruger hele tiden, til at orientere sig efter og træffe valg ud fra, også om mere praktiske ting? - Hvad vil du sige, gør sig gældende for jeres museum? LADDER: Hvorfor gør I det Stakeholdere/image og omdømme?: 7) Museer indgår i en lang række relationer med forskellige interessenter, f.eks. politikere, medier og sponsorerer. Er der nogen af disse relationer, som betyder mere for jer, eller som har mere indflydelse på museet, end andre Hvem / På hvilken måde? LADDER: Hvorfor gør I det 8) Hvordan vil I gerne have, at jeres interessenter opfatter jer? (Opfatter de jer på samme måde eller forskelligt)? 9) Holder I øje med museets image og omdømme (Forsøger I at påvirke det / Hvordan (Er kommunikationen noget I bruger hertil?)? 10) Hvis museet får et uhensigtsmæssigt image hos nogle interessenter, hvad gør I så (hvordan bruger I kommunikationen der?) 11) Der er nogen museer, der er optagede af, hvordan deres image er, hos en bred vifte af interessentgrupper. Så er der andre, som fokuserer på nogle enkelte interessenter, f.eks. deres hovedtilskudsydere eller publikum. - Hvad gør I? 12) Hvordan ser du på jeres forhold til andre museer og kulturinstitutioner og andre fritids- og kulturudbydere? (Konkurrenter/kolleger) (Forsøger I at adskille jer fra dem? Henter I inspiration hos dem, læner I jer op ad dem, samarbejder I med dem, eller?) 1

2 13) Når I kommunikerer til omverdenen om, hvem I er: Tager I så udgangspunkt i, hvad I selv synes, at I kan og skal, Eller forsøger I at positionere jer i forhold til de andre museer/fritids- og kulturudbydere (konkurrenter/kolleger)? 14) Er der forskel på det, alt efter hvem I kommunikerer med? Dit kommunikationsarbejde: 15) Hvornår vil du sige, at du arbejder med kommunikation/ Hvordan? 16) Du har skitseret dine typiske arbejdsopgaver i det ark, som jeg sendte ud inden interviewet Hvad er formålet med disse arbejdsopgaver? 17) Hvem er målgruppen/modtagerne for dit kommunikationsarbejde (hvem kommunikerer du med)? 18) Er der nogen af dine arbejdsopgaver, som du ser som strategiske kommunikationsopgaver og nogen der ikke er? 19) Du skrev også, hvem du arbejder sammen med vil du uddybe det? 20) (Kun til ikke-kommunikationsansatte) Når du arbejder på en udstilling/formidlings/ledelsesopgave, hvornår kommer den strategiske kommunikation så ind i billedet? - Er det altid sådan? Målsætning og ledelse: 21) Hvad er vigtig(s)t for dig, når du arbejder med museets kommunikation? (informationen, dialogen, imaget?) 22) Hvilke kriterier/retningslinjer bruger du, når du udarbejder kommunikation? 23) Hvad er målsætningen for det kommunikationsarbejde du udfører? (er der en overordnet strategi som gælder for alle situationer, eller er det en ny strategi hver gang)? 24) Arbejder alle dem, der sidder med kommunikation i jeres museum, ud fra samme strategi og målsætning, som du gør, eller er der forskellige strategier og målsætninger? 25) Hvordan spiller museets øvre målsætning eller strategi (vision og mission) sammen med de her målsætninger? 26) Hvem sikrer, at museets kommunikation er organiseret og udarbejdet efter hensigten? 27) Hvem evaluerer kommunikationens effekt - og hvordan? Integreret/konsistent?: 28) Den måde museet arbejder med strategisk kommunikationen på, er den primært koncentreret om kommunikation udad til eller kommunikation indadtil? (eller begge dele) - Og hvad er forholdet mellem dem? LADDER: Hvorfor gør I det 29) Der er meget stor forskel på hvordan strategisk kommunikation bliver opfattet og praktiseret blandt museerne: Nogen ser kommunikationen som det, der samler museet og sikrer, at museet fremstår konsistent udad og indad til. Andre ser kommunikation som ét af en række redskaber, som museet kan anvende, for at opnå nogle af sine mål. 2

3 - Hvordan ser du det? Del 2 - Kommunikationstilgang: 30) Vil du beskrive din forståelse af strategisk kommunikation og dens rolle i museet (Hvad er strategisk kommunikation for dig)? 31) Hvor har du din forståelse af strategisk kommunikation fra (uddannelse, kolleger, leder, teoretiske felter osv.)? 32) Hvor henter du viden og inspiration til dit kommunikationsarbejde? 33) Har din personlige tilgang til strategisk kommunikation altid været den samme? - Hvis ikke: Hvordan har den så ændret sig og hvad tror du har forårsaget den ændring? 34) Din personlige tilgang til strategisk kommunikation, er den gældende for hele museet, eller har I forskellige måder at se det på her i huset? 35) For nogen museer er strategisk kommunikation de forskellige kanaler og metoder, man bruger til at kommunikere til omverdenen, hvem man er og hvad man kan tilbyde. For andre er det et spørgsmål om at være i dialog med, sin omverden. - Hvad er det for jer? 36) Der er også stor forskel på, hvem museerne retter deres strategiske kommunikation mod: En del museer retter deres strategiske kommunikation primært mod omverdenen bredt forstået og med relationer som omdrejningspunkt. Der er også nogen, der arbejder med strategisk kommunikation primært til mulige kunder eller brugere. Så er der også museer, der arbejder med strategisk kommunikation primært som et internt anliggende, altså noget som især angår ledelsen og som har medarbejdere og bestyrelse som dem, man primært kommunikerer med. - Hvor vil du sige, at I er? LADDER: Hvorfor gør I det? 37) Der en nogen, der mener, at strategisk kommunikation er meget svær foreneligt, med det at være et museum, fordi strategisk kommunikation udspringer af nogle helt andre og meget profitorienterede rationaler end det at være et kunstmuseum gør. - Hvad tænker du om det? LADDER: Hvorfor gør I det? 38) I forbindelse med Udredningsarbejdet er strategisk kommunikation omvendt blevet et issue, som bl.a. KUAS ser som noget meget nødvendigt for museerne i fremtiden - Hvad tænker du om det? Museet og strategisk kommunikation: 39) Hvad betyder det for jer som museum, at I arbejder med strategisk kommunikation? 40) Er det en fordel for jer, at I arbejder med strategisk kommunikation, i forhold til da I ikke gjorde? 41) Er der nogle særlige udfordringer i det at arbejde med strategisk kommunikation for jer som kunstmuseum? 42) Der er sket et skred i hvilke fagligheder museerne ansætter især i forhold til kommunikationsområdet: Nogen ser kommunikationen, som primært noget ledelsen skal kunne løfte, 3

4 Nogle ser det som en naturlig del af den kunstfaglige eller formidlingsfaglighed, der allerede er repræsenteret i organisationen. Andre indfører nye (kommunikations)fagligheder i organisationen. - Hvad har I gjort? / Hvordan ser du på det? 43) Der er jo meget stor forskel på hvordan museer forholder sig til det at arbejde med strategisk kommunikation: For nogen er det blevet en naturlig og dybt indlejret del af det at være et museum. For andre igen er strategisk kommunikation et fremmed begreb, som man tager ind, men holder adskilt fra de øvrige opgaver man har. - Hvordan oplever du det? - Gør det en forskel for den måde de andre opgaver på museet bliver løst, at I nu også arbejder med strategisk kommunikation? LADDER: Hvorfor gør I det? 44) Hvad er den strategiske kommunikations rolle i forhold til de mere traditionelle museumsopgaver er der f.eks. forskel på hvordan de er prioriteret? 45) Hvis man ser på strategisk kommunikation overfor de fem søjler, som museet skal arbejde med (indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling) hvilken funktion mener du så, at kommunikationen skal have i forhold til dem? 46) Oplever du nogen modsætningsforhold eller forskelle, imellem de dele af museet der arbejder med den strategiske kommunikation og f.eks. den kunstfaglige/formidlingsområdet/ledelsen? 47) Hvornår/hvordan oplever du, at strategisk kommunikation går i spænd med det museale arbejde? 48) Hvornår/hvordan oplever du, at det at arbejde med strategisk kommunikation ikke går i spænd med de museale opgaver? 49) For nogen museer er det en pointe, at den strategiske kommunikation ikke skal have afgørende indflydelse helt inde i de traditionelle/kerneopgaver, f.eks. kunstfaglige opgaver og formidlingsopgaver, men at den i stedet skal fungere ved siden af dem, som en supplerende del af organisationen. Hensynet til det kunstfaglige arbejde vejer altid tungest! - Er det noget du kan kende?/ Hvad tænker du om det? Historik: 50) Hvis man ser på museumsfeltet overordnet, er der sket en tydelig udvikling i retning af, at mange flere museer i dag har kommunikationsfunktioner, definerede kommunikationsopgaver og nye kommunikationsfagligheder i organisationen. - Hvad tror du, årsagen er til det? - Oplever du, at der er der nogen ydre faktorer, der har skubbet på denne udvikling / hvilke? LADDER: Hvorfor gør I det? - Oplever du, at der er nogen ydre faktorer, der har bremset denne udvikling / hvilke? LADDER: Hvorfor gør I det? 51) Hvornår begyndte I her på museet at arbejde med strategisk kommunikation? 52) Hvad var årsagen? 53) Hvor kom det fra/hvem indførte det? 54) Hvordan gav det sig udslag i det daglige arbejde, at strategisk kommunikation var blevet en del af museet? 4

5 55) Har det ændret sig siden hvordan (Hvordan har kommunikationen været placeret og varetaget tidligere)? 56) Hvad tror du så, har forårsaget dette? 57) Kan du se nogle milepæle, for den måde museet arbejder med kommunikation i dag? Altså hændelser, personer eller tiltag der har haft afgørende indflydelse, på den måde I udfører og opfatter museets kommunikation nu? 58) Det er min oplevelse, at da strategisk kommunikation for år tilbage begyndte at dukke op i blandt danske museer, var det kun nogle ganske få museer, der arbejdede med det og som ofte også blev kritiseret ganske meget af deres kolleger for det. - Hvordan oplever du det? 59) Hvordan vil du sige, at man generelt forholder sig til strategisk kommunikation i dag: Er det stadig noget man er kritisk overfor, Eller er det måske mere noget man gør, fordi det gør de andre, Eller er der noget man slet ikke kan forestille sig, ikke at arbejde med? 60) Hvad skyldes mon den ændring i holdning overfor strategisk kommunikation, tror du? 5

Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002

Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002 Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002 Udarbejdet af OPUS Personaleudvikling A/S for KL & KTO November 2004 1 Indholdsfortegnelse Indledning Kort om de to undersøgelser side 2 Konklusioner og

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere