Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12"

Transkript

1 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1

2 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger... 3 Piktogramforklaring... 4 Restrisiko... 4 Montage... 5 Elektrisk udstyr... 8 Vedligeholdelse og vedligeholdelsesintervaller... 8 Tekniske data... 9 Fejldiagnose... 9 Generelle henvisninger I denne betjeningsvejledning anvendes følgende symbolik foran teksten, som De særlig skal tage Dem i agt for. Advarselsymbol Dette symbol anvendes hvor der kan være risiko for beskadigelse af liv og lemmer. Giv agt! Disse ord anvender vi ved alle bekendtgørelser, forskrifter og anvisninger, d.v.s. hvis man ikke følger disse kan det føre til beskadigelse eller ødelæggelse af kopelevatoren. Denne vejledning skal respekteres fuldt ud under montering og ibrugtagning. Producenten hæfter ikke for fejl eller følgeskader, der er forårsaget af uhensigtsmæssig brug af produktet eller ved anvendelse til andre end de i betjeningsvejledningen beskrevne formål. 2

3 Der ydes kun garanti, hvis følgende betingelser er opfyldt: - Montage og betjening udføres i henhold til denne brugervejledning - Kopelevatoren anvendes udelukkende til transportmateriale som beskrevet under afsnittet Anvendelsesformål - Kopelevatoren er monteret med motorbeskyttelses eller stjernetrekantskobling med motorbeskyttelse - Dokumenterbar regelmæssig vedligeholdelse - Udelukkende anvendelse af producentens originale reservedele Producenten forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer. Udførelse og anvendelsesformål Kopelevatorerne SK5/50 SK12 er konstrueret til udelukkende at transportere korn eller foderstoffer. Kapacitetsområdet er fra 5 t/h til 12 t/h. Som ekstraudstyr kan der bestilles en yderligere indløbstragt. Sikkerhedshenvisninger Vejledningen og især sikkerhedsoplysningerne læses grundigt igennem forud for montage, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse. Alle anlæg og komponenter skal monteres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser til forebyggelse af ulykker. El-tilslutningen til de leverede apparater må kun foretages af en autoriseret elektriker. Udstyr til forebyggelse eller fjernelse af risici skal vedligeholdes regelmæssigt. Det sikkerhedsudstyr, som er fjernet under reparations-, rengørings- eller vedligeholdelsesarbejder, skal skrues fast igen, inden kopelevatoren tages i brug. Ved enhver reparation skal strømkilden afmonteres, da andre ved uheld kan komme til at starte kopelevatoren Når kopelevatoren kører, må man ikke stikke hånden ind i ind- og udløb samt kontrolspjæld. Brugeren er forpligtet til kun at betjene anlægget, når det er i fejlfri tilstand og straks at anmelde ændringer, der vedrører sikkerheden. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår ved misbrug eller tekniske ændringer af kopelevatoren samt når brugsvejledningen tilsidesættes. 3

4 Piktogramforklaring Forud for reparations-, vedligeholdelses- og rengøringsarbejder skal motoren slukkes og netstikket trækkes ud. Drejende maskindele kan udgøre en fare. De må først berøres, når de er er helt i ro. Retningspil angiver omdrejningsretning. Hvis denne er forkert, kan det beskadige tilbageløbsspærre, kopper og bånd. NB! Husk at fjerne beslag ved afprøvning. Restrisiko Kopelevatorerne er udført så de overholder gældende sikkerhedskrav i henhold til overensstemmelseserklæring for kopelevatorer. Hvis disse krav tilsidesættes, kan kopelevatoren være til fare for brugerens eller tredjemands liv og lemmer. 4

5 Montage Tekniske kundskaber er nødvendige for at montere kopelevatorbånd. Ind- og udløb skal sikres på en sådan måde, at man ikke kan stikke hånden ind i kopsystemet. Vær opmærksom på specialudstyr, hvis noget sådant er bestilt. Elevatorfod, elevatorhoved og forlængere leveres i samlet tilstand, hvorimod elevatorbånd og kopper leveres som enkeltdele. Justering af elevatorbånd Båndspænding Båndet spændes lige meget i begge sider. Foretag prøvekørsel og vær opmærksom på, at båndet løber midt på lamelhjul (lamelhjul er konvekse). Hvis båndet kører uregelmæssigt, korrigeres dette ved at justere ved elevatorfoden Pos. 1 (Båndet kører altid til lamelhjulets højeste punkt). Pos. 1 5

6 Montering af ST205 sidesnegle 2 vinkelskinner til påmontering af indløbsdelen fastgøres ved åbningen Indløbsdelen monteres. Vent med at montere renselemmen 6

7 ST 152 sidesnegle kan derefter monteres på indløbsdelen med træksektion i enten højre eller venstre side efter ønske. I den modsatte ende monteres endelejedæksel. Indersneglene monteres med forbindingsrøret og justeres, så de løber i lige linie. Hvis der kun er sidesnegl til én side, monteres træksektionen enten ved indløbsdelen eller for enden af sidesneglen. 7

8 Elektrisk udstyr Den elektriske tilslutning til de af os leverede apparater må kun foretages af en autoriseret elektriker. Under installering skal man være opmærksom på de spændinger og data, der er anført på typeskiltet. Motorens klemmer forbindes ifølge anvisningerne på motor. Motoren sikres med en sikkerhedsafbryder og en låsbar hovedafbryder, da garantien fra motorproducenten ellers bortfalder (Sikkerheds- og hovedafbryder er ikke med i leveringen). Indsættes en frekvensomformer, skal man nøje tage bestik af data fra konverteren og typeskiltet. Vedligehold og vedligeholdsintervaller Under vedligeholdsarbejder skal de under Sikkerhedshenvisninger beskrevne forholdsregler gennemføres. Elmotorer Motorerne er dimensioneret på en sådan måde, at de ved korrekt montage og installation ikke kan overbelastes under normal drift. En sikkerhedsafbryder afbryder strømtilførslen ved overbelastning af motoren eller ved fejl i tilslutningskablet. Sikring og sikkerhedsafbryder skal i så tilfælde kontrolleres af en autoriseret elektriker og evt. udskiftes. Elmotorerne skal beskyttes mod fugt. Lejerne samt motorerne skal løbende renses for støv. Kuglelejerne skal regelmæssigt kontrolleres for skader. Efter en uge skal båndspændingen kontrolleres og der skal evt. foretages efterregulering. 8

9 Tekniske data Type Ydelse Kop Båndhastighed Antal Rørtype tons/time m/min kopper/m SK5 5 S Q16/Ø150 SK12 12 S Q16/Ø150 Fejldiagnose Giv agt! Under reparationsarbejder gennemføres de under Sikkerhedsanvisninger beskrevne forholdsregler. Fejl Mulig årsag Afhjælpning Kopelevatoren starter ikke Strømforsyning afbrudt Tjek strømtilførsel, udskift evt. Motorens sikringer er defekte Udskift sikringer Motorsikkerhedsafbryder defekt Udskift afbryderen Motor defekt Udskift motoren For lavt voltantal, under 400 V Underret evt. elleverandøren Fremmedlegeme blokerer elevatorkop Fjern fremmedlegemet med egnede hjælpemidler Kopelevatoren Udløb forstoppet /ikke åbent Rens udløb / åbn transporterer ikke / ikke Tilløbsmængden er for lav Øg tilløbsmængden korrekt Transport båndet er for løs Efterspænd transportbåndet Afløbsrør for småt dimensioneret Udskift afløbsrør, større diameter Afløbsrøret har for lidt fald Ombyg til mindst 45 fald Forkert transportmateriale Transportmateriale ifølge anvendelsesformålet Ikke nok transportmateriale til Tilfør transportmateriale stede Fremmedlegeme stopper afløbsledning Fjern fremmedlegeme med egnede hjælpemidler Elevatoren afgiver kraftige Defekt kugleleje Forny leje lyde Kopper slår imod Spænd båndet på ny og positionér Løs lejring Skru lejring fast Båndet slæber Spænd båndet jævnt 9

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Halvlukket kassettemarkise INDHOLD Information 2 Sikkerhed 4 Anvisninger før start/montage 5 Reparation og vedligeholdelse 5 Montage af markisen 6 Justering af markisen

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900

Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900 1084-00 159705178DA (05/2015) DA Vejledning i installation og betjening www.sulzer.om 2 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Drænpumpe til gråt spildevand

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere