KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014

2 INDHOLD KONKLUSION OM ANALYSEN KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS MÅL OG INDHOLD INVOLVERING OG FORANKRING CENTRALE UDFORDRINGER OG IDEELLE TILGANG OFFENTLIG VS PRIVAT

3 KONKLUSION Kommunikationsstrategier er in, og hele 91 % af alle organisationer har en strategi, der er udviklet inden for de seneste tre år. 39 % har gjort det inden for det seneste år. Det er typisk kommunikationsafdelingen, der anvender strategien. Men i hele 68 % af virksomhederne er kommunikationsstrategien også et værktøj for ledelsen. Kommunikationsstrategien er først og fremmest en politik og en vision, og i noget mindre omfang en plan eller et værktøj til prioritering i det daglige arbejde. Strategien har fokus på den eksterne kommunikation, PR og digitale medier. Marketing, employer branding og kampagner har langt mindre fokus. Det altoverskyggende mål for kommunikationsstrategien er at understøtte forretningsstrategien, og i langt mindre grad at skabe overblik over årets aktiviteter. Kun 13 % involverer eksterne interessenter i udviklingsarbejdet. Men 44 % inddrager dog andre medarbejdere end dem i kommunikationsafdelingen ikke mindst det offentlige har fokus på den brede involvering. Knap halvdelen forankrer strategien via mellemledernes kommunikation, og knap 1/3 træner ledere og medarbejdere i god kommunikation. 41 % efterspørger flere ressourcer til kommunikation, til gengæld er der generelt ledelsesmæssig opbakning og de rette kompetencer til at gennemføre strategisk kommunikation.

4 OM ANALYSEN MÅLGRUPPE Online survey mailet til 200 kommunikationsansvarlige. RESPONDENTER 25 % besvarede undersøgelsen. SURVEY FORM Både lukkede og åbne spørgsmål. PERIODE 14 dage i november STØRRELSE 68 % fra virksomheder med mere end 250 ansatte. 18 % fra mellem 50 og 250 ansatte. 14 % fra mellem 1 49 ansatte. TYPER AF VIRKSOMHEDER 41 % er ansat i private virksomheder. 34 % i offentlige virksomheder. 25 % i organisationer/foreninger. ANSVAR 90 % af alle respondenter er kommunikationsansvarlige.

5 KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN Hvad er din primære rolle i organisationen? Kommunikationsansvarlig 89 % Marketingansvarlig 20 % HR ansvarlig 5 % Webansvarlig 25 % Andet 20 % Hvor mange ansatte er der i kommunikationsafdelingen? 0-5 ansatte 39 % 5-10 ansatte 18 % ansatte 25 % 15 ansatte eller derover 18 % Er dette antal vokset eller faldet inden for de sidste tre år? Vokset 45 % Faldet 18 % Samme som for tre år siden 36 %

6 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN 52 % har udviklet en kommunikationsstrategi inden for det seneste år Yderligere 39 % har udviklet en kommunikationsstrategi inden for de seneste 3 år 9 % har udviklet en kommunikationsstrategi. Men den er over 3 år gammel

7 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI SOM VÆRKTØJ Hvilke medarbejdere bruger kommunikationsstrategien som værktøj? Ledelsen Kommunikationsafdelingen Alle medarbejdere 84 % 68 % 11 %

8 HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI? I hvor høj grad føler du, at du bruger kommunikationsstrategien i dit daglige arbejde? I meget høj grad 11 % I høj grad 61 % Hverken/eller 16 % I ringe grad 9 % I meget ringe grad 2 % I hvor høj grad betragter du en kommunikationsstrategi som? En overordnet politik 82 % En vision 89 % En plan 66 % Oversigt over medier/kanaler 39 % Prioriteringsredskab i det daglige 69 % I meget høj grad/i høj grad Hverken/eller I ringe grad/i meget ringe grad

9 DISCIPLINER I KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN Ekstern kommunikation (100 %) Intern kommunikation (68 %) Digitale medier (91 %) Branding (63 %) Design (43 %) Kampagner (36 %) Employer branding (28 %) Public relations (84 %) Sociale medier (66 %) Public affairs (43 %) Marketing (29 %)

10 EMNER I KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN EMNER, DER I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ GRAD ER VIGTIGE MÅL OG SUCCESKRITERIER 91 % TEMAER OG BUDSKABER 80 % INTERESSENTER OG MÅLGRUPPER 96 % UFORDRINGER OG ISSUES 75 % EFFEKTMÅLING 64 % KOMMUNIKATIONSPRINCIPPER 78 %

11 FORMÅLET MED KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN Målet med kommunikationsstrategien er, at... I meget høj grad/i høj grad Legitimere kommunikationsafdelingens arbejde og sikre ressourcer 48 % Opfylde ledelsens krav om en nedskrevet kommunikationsstrategi 37 % Sikre gennemsigtighed i vores afdeling 48 % Definere organisationens politik og retningslinjer for god kommunikation 71 % Gøre det muligt at måle og evaluere effekten af vores kommunikationsarbejde 57 % Have et operationelt værktøj til at styre vores kommunikationsmedier og aktiviteter 64 % Skabe et overblik over årets aktiviteter 43 % Understøtte forretningsstrategien/servicemål 93 %

12 FORANKRING HVEM ER I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ GRAD MED TIL AT UDVIKLE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN? 96 % 91 % 44 % 13 % Kommunikationsdirektøren/chefen Kommunikationsafdelingen Medarbejdere fra andre afdelinger Eksterne interessenter

13 FORANKRING GENNEM KOMMUNIKATION 30% Træning af nøglepersoner i udmøntning af strategien 39% Information om strategi gennem intranet og mail 16% Ingen forankring eller formidling 45% Kommunikation gennem mellemledere

14 CENTRALE UDFORDRINGER I KOMMUNIKATIONSARBEJDET I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om de centrale udfordringer i kommunikationsarbejdet? Vi har for få ressourcer til at gennemføre de kommunikationsprojekter, vi gerne vil 41% Vi mangler opbakning hos topledelsen ift. at gennemføre strategisk kommunikation 10 % Vi mangler kompetencer til at kunne løse de kommunikationsprojekter, vi gerne vil 11 % Vores omverden forandrer sig så hurtigt, at det er svært at planlægge kommunikation ud fra en strategi 20 % I meget høj grad/i høj grad

15 DEN IDEELLE TILGANG Hvis du skulle lave en ny kommunikationsstrategi i morgen - hvad ville du da gøre anderledes? Inddrage Større inddragelse af eksterne interessenter Bedre involvering af flere stakeholders Inddrage medarbejderne tidligere Have direktionen med i forreste led Prioritere at konsultere medlemmer af ledergruppen enkeltvis for sparring og input før alt samles i én strategi ledelsen på et tidligere tidspunkt

16 DEN IDEELLE TILGANG Hvis du skulle lave en ny kommunikationsstrategi i morgen - hvad ville du da gøre anderledes? Opdatering af sociale medier Højere fokus på kommunikationsplaner Kortere, mere præcis og forpligtende (især i forhold til opfølgning) Mere fokus på intern kommunikation. Bedre håndtering af forankring i organisationen

17 DEN IDEELLE TILGANG Hvis du skulle lave en ny kommunikationsstrategi i morgen - hvad ville du da gøre anderledes? Mere målbar i forhold til forretningen Kommunikationsstrategien vurderes årligt i forhold til udfordribger og indsatser. Handlingsplaner justeres efter behov. Implementering er en ongoing proces og måske bør strategien i højere grad tage den udfordring op. At have målbare objectives Klare mål for, hvad strategien skal indeholde, og hvem der har ansvaret for, at den udvikles og holdes opdateret samt implementeres.

18 DEN IDEELLE TILGANG Hvis du skulle lave en ny kommunikationsstrategi i morgen - hvad ville du da gøre anderledes? Jeg ville gøre det mere overordnet, strategisk, prioritere skarpere og gøre den mindre handleplanagtig. Den skal ikke handle om medier og eksekvering, den skal overordnet understøtte forretningsmålene og udstikke de store linjer. Jeg ville skrive den ned lave den efter bogen, men det er drømmescenarie, for jeg når det ikke, og det vil ikke blive efterspurgt af direktøren.

19 FORSKELLE PÅ PRIVAT OG OFFENTLIG HVEM ER I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ GRAD MED TIL AT UDVIKLE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN? Kommunikations-direktøren/chefen 95 % 93 % Kommunikationsafdelingen 95 % 86 % Medarbejdere fra andre afdelinger 25 % 60 % Eksterne interessenter 5 % Private virksomheder 8 % Offentlige virksomheder

20 FORSKELLE PÅ PRIVAT OG OFFENTLIG HVORDAN ER KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN FORANKRET I ORGANISATIONEN? Træning af nøglepersoner i udmøntning af strategien 35 % 33 % Information om strategi gennem intranet og mail 20 % 60 % Kommunikation gennem mellemledere 25 % 47 % Ingen forankring eller formidling 20 % 33 % Private virksomheder Offentlige virksomheder

21 McKinsey undersøgelse om virksomheders implementering af strategier: Over halvdelen er utilfredse med deres strategiindsats. 80 % anser deres strategiske metode for at være ineffektiv. 44 % siger, at deres strategiske planer ikke resulterer i en eksekvering. Return On Strategy, 2010

22 RELATIONSSTRATEGI Bysteds metode til udvikling af en effektiv strategi for kommunikation og relationsudvikling Bysted har udviklet et nyt strategisk værktøj til at udvikle virksomheders og organisationers interessentrelationer. Vi kalder det for "relationsstrategi". Derudover tilbyder vi en række andre analyse- og strategiløsninger, der har fokus på koblingen mellem kommunikation, netværk og relationer. Hvad er relationsstrategi? Relationsstrategi er en metode til at udvikle stærke relationer til interessenter gennem kommunikation, dialog og netværk. En relationsstrategi skaber samspil mellem en organisations interne og eksterne kommunikation på tværs af afdelinger, kommunikationsformer, platforme og medier. Den inviterer og involverer en organisations interessenter i dialog og netværksdannelse. Derudover indeholder den guidelines og metoder til effektiv interaktion med interessenterne. Målet er at udvikle relationer på flere niveauer og prioritere kontakten til de interessenter, der har størst betydning for den overordnede forretningsstrategi. Det skaber værdi for både organisation og interessenter. Hvorfor relationsstrategi? Organisationers grænser er i højere og højere grad flydende i forhold til dens omverden, og interessenter kræver indsigt og involvering i den udvikling og de dispositioner, som organisationen foretager. Ikke mindst udviklingen af sociale medier og nye digitale måder at mødes og skabe netværk har skubbet organisationerne mod større åbenhed og transparens og mod et behov for også at kunne inddrage eksterne interessenter i udviklingen af en relationsplatform. Hvordan arbejder man med relationsstrategi? Relationsstrategien indeholder en række principper for effektiv kommunikation, klare mål og succeskriterier, definition af interessentroller, beskrivelse af kommunikationsprojekter og værktøjer, koncepter og temaer for kommunikation og branding, samt en plan for måder at måle resultater og værdi af relationsudviklingen. Hvad har sociale medier med relationsstrategi at gøre? Web og sociale medier er en afgørende drivkraft i udviklingen af relationer til kunder, forbrugere, medarbejdere, aktionærer og andre, der ønsker at engagere sig med handling og holdning i organisationers strategi og virke. Nye strategier må derfor inkludere innovative og kreative digitale projekter, der inviterer til dialog og netværk og skaber øget åbenhed og transparens. Desuden Håber vi med de nye metoder og værktøjer til udvikling af integrerede relationsstrategier at kunne bidrage til en fornyet debat om, hvordan organisationer udvikler og anvender strategier, der har til formål at styrke en organisationens legitimitet og brand.

23 KONTAKT Senior kommunikationsrådgiver Lars Sandstrøm I Telefon Bysted A/S I Enigheden I Rentemestervej 2B I DK-2400 KBH NV

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen?

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? 89 spørgsmål om tendenser, udfordringer og fokusområder i de danske marketingorganisationer, besvaret af 110 marketingansvarlige ANSVARLIG PARTNERE CMO

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Det sociale intranet. whitepaper

Det sociale intranet. whitepaper Det sociale intranet whitepaper 1 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et

Læs mere

Helheden og den røde tråd der giver større succes med at eksekvere strategier

Helheden og den røde tråd der giver større succes med at eksekvere strategier Strategisk handlekraft i 3D the missing link Helheden og den røde tråd der giver større succes med at eksekvere strategier De fleste strategier bliver aldrig ført ud i livet. Det er et problem- og et stort

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere