Strategier i Børn og Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategier i Børn og Unge"

Transkript

1 Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere har et stort lokalt råderum, som de bliver støttet og styrket i at udnytte og udfordre. Man kan også sige, at vi arbejder med strategier for at undgå detailstyring ved at give rum til lokale løsninger. Aarhus Byråd har høje ambitioner for byens børn og unge. Ambitionerne er beskrevet i byens Børn- og ungepolitik, der danner grundlag for konkrete mål for børn og unges læring, trivsel og sundhed, rummelighed og for et godt forældresamarbejde. Målene beskriver den effekt, som arbejdet med børnene og de unge skal have, og vi taler derfor om de fire effektmål. Vejen frem til effektmålene går via det daglige arbejde i dagtilbud, skoler og fritidstilbud, og for hvert effektmål er der vedtaget en strategi for arbejdet med kerneopgaven. Disse faglige strategier danner rammen om arbejdet med børnene og de unge. Børn og Unge er præget af mange fagligheder og kompetencer, som samarbejder om kerneopgaven. Når samarbejdet og tilliden mellem kolleger på en lokal arbejdsplads, mellem arbejdspladser og mellem forskellige niveauer i organisationen er høj, er trivslen og effekten af vores arbejde størst. For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, som er til rådighed, er der derfor besluttet yderligere fem strategier, der fungerer som støtte for de faglige strategier. Støttestrategierne har som mål at understøtte en organisation, hvor det er naturligt at samarbejde om kerneopgaven. Det skal være naturligt at dele viden, spørgsmål, erfaringer og tvivl i bestræbelserne på at løse kerneopgaven med størst mulig effekt for børnene og de unge. Støttestrategierne angiver, hvordan vi arbejder med HMU s vision om attraktive arbejdspladser. Den fælles indsats for at bygge broer i organisationen tager udgangspunkt i en organisation, hvor det lokale råderum til at vælge de mest egnede løsninger fremmes, synliggøres og udvikles. Derfor placeres tværgående, strategiske opgaver tæt på den øverste ledelse, men altid med mest mulig kompetence for opgavevaretagelse, faglig udvikling, styring og kvalitetssikring hos den leder og de medarbejdere, der tættest på børnene. Nytænkning og lokal udvikling sikres bedst ved at fremme engagement, tillid og en oplevelse af retfærdighed i forholdet mellem alle dele af organisationen. Derfor er det vigtigt, at vi er åbne og kritiske overfor de løsninger, vi har valgt. Der er generelt og særligt i forandringstider stort behov for koordination af planlægning og beslutninger. Strategierne for ledelse, personale, drift, organisering og kommunikation understøtter, at Børn og Unge kan levere sine ydelser og nå effektmålene. Strategierne angiver, hvordan vi til enhver tid bedst udnytter de ressourcer, Børn og Unge har til rådighed indenfor de overordnede økonomiske og strukturelle rammer rammer, som løbende ændrer sig.

2 I Børn og Unge kan, tør og vil vi: give plads til vildskab og erkende fejl gå efter at være de bedste og tage de nødvendige konflikter rykke i fællesskab og sætte os selv på spil være åbne og ærlige og blande os på tværs af faglige/organisatoriske grænser stille krav og give ærlige tilbagemeldinger

3 Ledelse Hvorfor er ledelse vigtig? Ledelse sikrer retning og udvikling i arbejdet for at nå de mål, som Aarhus Byråd har opstillet for børn og unges læring og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og for et godt forældresamarbejde. Lederen er vigtig som kulturbærer, og binder organisationen sammen. Ledelse skaber rum for gode relationer både i forholdet mellem leder og medarbejder, medarbejdere imellem og imellem arbejdspladser i Børn og Unge. Hvad kendetegner god ledelse? Den gode leder fremmer samarbejde, der bygger på tillid og retfærdighed på tværs i og udenfor Børn og Unge. Udvikling, støtte og omsorg for børn og unge bliver skabt af dygtige og engagerede medarbejdere. Derfor bliver god ledelse skabt af leder og medarbejder i fællesskab og med fokus på samspillet mellem kvaliteten af kerneydelsen og trivsel på arbejdspladsen. Alle ledere skal kende og forstå deres rolle og muligheder i den samlede organisation. Ledere i Børn og Unge udnytter og udfordrer det lokale råderum og oversætter den fælles retning til den enkelte arbejdsplads. De afhjælper tvivl om midler og arbejdsformer, og repræsenterer den samlede organisations behov og udfordrer organisationen på vegne af det lokale behov for råderum. Strategien for ledelse er: Ledere på alle niveauer vil fortolke, udnytte og udfordre det lokale råderum, og planlægge og gennemføre forandringer i retfærdige, gennemskuelige og involverende processer. Vores arbejdspladser vil tiltrække og fastholde kvalificerede ledere, der vil være med til at udvikle Børn og Unge og realisere vores vision, værdier og mål. Vi vil gennemføre vedvarende, systematisk ledelses- og kompetenceudvikling for alle ledere i Børn og Unge. Vi har særlig opmærksomhed på det tidlige lederskab. Vi vil udvikle et stærkt samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Vi vil insistere på, at både medarbejdere og ledere har ret til god ledelse.

4 Personale Hvorfor er attraktive arbejdspladser vigtige? Når en arbejdsplads er attraktiv, trives personalet og effektiviteten er høj. Det skaber en stærk organisation, der kan håndtere en omskiftelig hverdag med forandringer i opgaver og organisering, kolleger, tjenestested og ledere. Attraktive arbejdspladser er en forudsætning for at kunne indfri Aarhus Byråds mål for børn og unges læring og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde. Når der er mening i arbejdet, og man kan se muligheder for at udvikle sig selv og kerneopgaven, er trivslen høj. Hvad kendetegner attraktive arbejdspladser? Vi taler om attraktive arbejdspladser, når der er balance mellem udfordringer og tryghed for den enkelte. Det er forudsætningen for nytænkning, og det udvikler os som ansatte og som organisation. Det er en attraktiv arbejdsplads, når den enkelte oplever sit eget bidrag som vigtigt i unge og børns udvikling og trivsel. Vi taler om attraktive arbejdspladser, når vi samarbejder på tværs af faggrænser, niveauer og organisatoriske grænser for at sikre den bedste effekt for børnene og de unge. Samarbejdet bygger på tillid til hinanden, oplevelsen af retfærdighed i beslutninger og gensidig respekt for hinandens vilkår og kompetencer. Det er et fælles ansvar for ledere og medarbejdere at skabe og udvikle de bedste betingelser for samarbejdet og den daglige opgaveløsning. En arbejdsplads er attraktiv, når alle føler ansvar for et godt arbejdsmiljø og den fælles opgave. Vi taler om attraktive arbejdspladser, når der er løbende fokus på at forbedre arbejdsmiljøet i et tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Og det er attraktive arbejdspladser, når vi er bevidste om, at vi er hinandens arbejdsmiljø, og man på den enkelte arbejdsplads udnytter retten til selv at prioritere, hvordan der arbejdes med at forbedre arbejdsmiljøet. Strategien for personale er: Vi vil arbejde systematisk med at styrke et samarbejde om kerneopgaven præget af tillid og retfærdighed. Vi vil understøtte og udvikle attraktive og bæredygtige arbejdspladser ved at insistere på et godt arbejdsmiljø. Vi vil sikre alle indflydelse på eget arbejde, og insisterer på, at alle har ansvar for at udvikle en god arbejdsplads. Vi vil gøre os umage i gode processer med en passende kombination af forudsigelighed i kvalitetskrav og uforudsigelighed, som muliggør oplevelser i arbejdet. Vi vil handle frit under ansvar i arbejdet med meningsfulde og veltilrettelagte arbejdsopgaver, så vi samtidig oplever tryghed og dynamik i arbejdet.

5 Kommunikation Hvorfor er kommunikation vigtig? Når vi skal sikre børn og unges læring og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuldt samarbejde. Det gode samarbejde, trivsel på arbejdspladsen og effektivitet i arbejdet kræver god kommunikation, fordi kommunikation bygger og styrker relationer. Dermed bidrager kommunikation både til løsning af kerneopgaverne, til trivsel i vores organisation og til samarbejde samt frugtbare relationer. Kommunikation er med andre ord vigtig, fordi den binder vores organisation sammen. Hvad kendetegner god kommunikation? God kommunikation understøtter samarbejde, trivsel og effektivitet i en stor, decentral organisation som Børn og Unge. Skal vi drage nytte af hinandens viden og erfaringer, kræver det derfor åbenhed og tillid: God kommunikation skaber gode relationer og sammenhæng i organisationen. God kommunikation bidrager til løsning af kerneopgaverne, til trivsel i vores organisation og til samarbejde og frugtbare relationer. Derfor skal det skal være let og naturligt at dele, viden, spørgsmål og erfaringer. Gode relationer bygger på fælles mål, viden og erfaringer samt gensidig respekt. Derfor kommunikerer vi med respekt for forskelligheder. Det gælder også, når Børn og Unge deler sine resultater og erfaringer med forældre og andre borgere. Strategien for kommunikation er: Vi vil gøre det let og naturligt at dele, viden, spørgsmål og erfaringer Vi vil fremme åbenhed og lyst til at bruge kommunikation til at udfordre og udforske det lokale råderum Vi vil forbinde de enkelte dele af organisationen og skaber sammenhæng ved at styrke gode relationer Vi vil gøre det, vi siger, og sige det, vi gør, såvel indadtil som udadtil.

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere