DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen"

Transkript

1 Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel

2 DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k 5. Det videnskabelige problem 6. Eksempel v/rasmus 7. Induk$on & deduk$on

3 OPGAVE FORMALIA I skal besvare spørgsmålene med jeres egne ord. I bør nævne de vig$gste termer, men I skal inddrage jeres egen fortolkning/reflek$on heraf. Gode svar er ikke lig med lange svar. Skriv kort og præcist. Undgå finurlige fremmedord og lange krøllede sætninger. Sæt indhold over form

4 1. I skal lære at besidde den dobbelte kompetence 2. Videnskabelig viden er systema$seret, organiseret common- sense 3. Humaniora studerer unikke fænomener (subjekt) og naturvidenskab søger lovmæssigheder (objektet) 4. Sandhedskriterierne er forskellige for humaniora og naturvidenskab (divergerende epistemologier) 5. Videnskab består af en metodisk undersøgelse og formidling (6 karakteris$ka) Picture: Lek$on 2 4

5 Rieckener: Dokumenta$on af en undersøgelse af ét fagligt relevant problem i fagets state of the art ved brug af fagets teorier og metoder med det formål at overbevise fagfæller om rig$gheden af undersøgelsens resultater og konklusion i en frems$lling som er acceptable i det faglige diskursfællesskab. - Rienecker et al, 2012 s. 21 undersøgelse formidling Becker Jensen: 1. problem 2. Søger ny viden 3. Sand viden 4. Offentlig akovitet 5. Retorisk akovitet 6. EOske idealer

6 MÅL at I kan beskrive, hvad et videnskabeligt problem er, og forstår hvorledes det påvirker processen for enhver videnskabelig opgave. Gif: hep://www.freelancewri$nggigs.com/wp- content/uploads/2012/03/quota$on_marks.gif 6

7 Den gode interviewer

8 EN GOD PF Kræver viden Sjældent dem man starter med, oiest dem man slueer med

9 emne problemfelt problems$lling problemformulering formål Figur: Olsen & Pedersen 1999 BEGREBSAFKLARING

10 How are Danish companies using online reputa5on to screen and select future employees?

11 emne problemfelt Problems$lling How are Danish companies using online reputa5on to screen and select future employees? formål Figur: Olsen & Pedersen 1999 EKSEMPEL

12 Arbejdsmarkedet emne Ansæeelsesprocedurer anno 2012 problemfelt Problems$lling How are Danish companies using online reputa5on to screen and select future employees? formål Figur: Olsen & Pedersen 1999 PROBLEMFELT

13 Today, it's common procedure for many companies around the world to "Google" their poten$al employees, and some go even further and ask people for their Facebook- passwords. This is widely cri$cized, but it tells an interes$ng story. Companies are becoming increasingly interested in peoples online iden$$es and reputa$on. This project sets out to inves$gate how the concept of online reputa$on is used in employment situa$ons in the Danish IT- sector.

14 Arbejdsmarkedet emne Ansæeelsesprocedurer anno 2012 Vi ved ikke, hvordan problemfelt online reputa$on påvirker karrieremuligheder ProblemsOlling How are Danish companies using online reputa5on to screen and select future employees? formål Figur: Olsen & Pedersen 1999 PROBLEMSTILLING

15 Arbejdsmarkedet emne Ansæeelsesprocedurer anno 2012 Vi ved ikke, hvordan problemfelt online reputa$on påvirker karrieremuligheder Men det tyder Problems$lling på, at online reputa$on kan påvirke posi$vt/nega$vt ii. karrieremuligheder How are Danish companies using online reputa5on to screen and select future employees? formål Figur: Olsen & Pedersen 1999 FORMÅL

16 Research question Problem statement forskningsspørgsmål? < Problem statement PROBLEMFORMULERING forskningsspørgsmål problemformulering

17 Problem- formuleringen er ( ) det spørgsmål, som hovedpåstanden i konklusionen, er svar på. - Rienecker et al, 2012 s. 21

18 PF FUNKTION? Gå sammen 2 og 2 - Skriv svaret på pollev.com/problem

19 Poll

20 OPGAVEESSENS + STYREPIND + FORVENTNINGSSKABENDE = PF

21 ERKENDELSESSPIRAL Billede: hep://ingridsnotes.files.wordpress.com/2013/06/spiral- structure- image.jpg

22 Figur: Rienecker et al, 2012 PROBLEMFORMULERING Hvad spørger du om? FREMGANGS- MÅDE Hvordan spørger du? FORMÅL Hvorfor spørger du? TEORI, METODE, BEGREBER Hvad spørgr du med? EMPIRI, STOF, DATA, FÆNOMEN Hvad spørger du $l?

23 How are Danish companies using online reputa5on to screen and select future employees?

24 EN GOD PF Kræver viden Sjældent dem man starter med, oiest dem man slueer med inden for humaniora!!

25 PAUSE

26 HERMENEUTIK HVORFOR PF I RAPPORTEN ALDRIG ER LIG MED PF PÅ 1. PROJEKTDAG Mao. problems$llinger i humaniora

27 DMD FOKUS subjekt studerer unikke fænomener fx. Gustavs brug af sociale medier Søger generelle lovmæssigheder Fx. Gen for homoseksualitet objekt Humaniora Antropologi Filosofi Sprog Samfundsvidenskab Poli$k E- business Naturvidenskab Biokemi Sundhedsvidenskab HERMENEUTIK 27

28 Hans Georg Gadamer FORDOMME (læs: før- domme) Pictures: heps://www.google.dk/search?q=hans+georg+gadamer HERMENEUTIK

29 Hans Georg Gadamer FORSTÅELSESHORISONT mængden af de meninger og holdninger, bevidste og ubevidste, som vi har på et givet Odspunkt, og som vi ikke er opmærksomme på - Føllesdal et al 1999 s.91 Pictures: heps://www.google.dk/search?q=hans+georg+gadamer HERMENEUTIK

30 Eksisterende fordomme / forståelseshorisont ProblemaOseret (bristet) forståelseshorisont Nye fordomme, Ny forståelseshorisont EKSEMPEL

31 VIDENSPROBLEMER vs. hverdagsproblemer

32 ( ) noget vi ikke forstår eller noget vi ikke ved noget om og derfor ønsker at belyse, da svaret er af relevans for andre end forskeren selv - Booth et al, 2008 kap 4.

33 PracOcal Problem Helps to solve mo$vates Research Answer Research QuesOon Leads to defines Research Problem Figur: Booth et al, 2008 s. 53

34 PRIVAT SFÆRE Hverdagsbevidshed vores opfacelse af virkeligheden vs. HVERDAGS- PROBLEM OFFENTLIG SFÆRE Videnskabelig bevidshed Systema$seret common- sense VIDENSKABELIGT PROBLEM Virkeligheden selv 34 Gif: hep://www.aperfectworld.org/clipart/gestures/point.gif

35 Problems$llingstyper Type DefiniOon Eksempel Anomali En afvigelse fra normen Hvorfor er der fuld beskæiigelse i Kjellerup kommune Paradoks Planlægningsproblem Normalia Figur: Olsen & Pedersen 1999 s. 32 En anomali, der sam$dig problema$serer eksisterende opfaeelser Manglende viden om, hvad der bør og kan gøres i en kompleks situa$on Kri$sk problema$sering af det, der tages for givet Hvorfor s$ger arbejdsløsheden i områder med god infrastruktur og offensiv erhvervspoli$k Hvorledes kan arbejdsløshedsproblemet løses i Skølberg kommune Hvorledes udgør arbejdsløshed et ak$v for kommunernes erhvervspoli$k?

36 EKSEMPEL v/ Rasmus

37 Erkendelse af virkelighed via sanser Pictures hep://www.mindfake.com/images/illusions/illusion_28.gif and hep://glacialblog.com/userfiles/43/image/op$cal%20illusion%202.jpg :

38 INDUKTION Fra specifikt Ol generelt 38

39 DEDUKTION 1. Præmis: Alle hajer er fisk 2. Præmis: Alle fisk har finner Konklusion: Alle hajer har finner Fra generelt Ol specifikt 39

40 HYPOTETISK- DEDUKTIV METODE Meningsfuldt materiale Fra generelt Ol specifikt 40

41 POINTS PF: Kræver viden PF: Sjældent den man starter med, oiest den man slueer med

42 Eksamensopgave 1C 1. Beskriv hvad der kendetegner et videnskabeligt problem $l forskel fra et hverdagsproblem. 2. Redegør for, hvilken funk$on en problemformulering har for en videnskabelig opgave i forhold $l både undersøgelsesprocessen og for modtageren af opgaven 3. Hvad kendetegner en problemformulering inden for humaniora i forhold $l en problemformulering inden for naturvidenskaberne? 4. Redegør for problems$llingen og problemformuleringen i teksten. 42

43 FROKOST

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

DEN ÆSTETISKE FORBRUGER

DEN ÆSTETISKE FORBRUGER DEN ÆSTETISKE FORBRUGER Præsentation af en forbruger af fødevarer med æstetisk emballagedesign til anvendelse i virksomheders strategiske arbejde med denne forbruger som stakeholder Jeanette Løv Rasmussen

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

LinkedIn som karriereredskab. Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk

LinkedIn som karriereredskab. Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk LinkedIn som karriereredskab Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk Program og forventninger Hvad er LinkedIn og hvorfor LinkedIn? Nu går vi på LinkedIn Din profil, headline, summary, kontakter m.m. Pause Grupper,

Læs mere

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd Side0 Side1 Side2 Jonathan Elkær Nielsen 2011 Studienummer 35675 Vejledere Charlotte Grum (Psykologi) og Klaus Rasborg (Socialvidenskab) Integreret speciale i Psykologi og Socialvidenskab Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Unges opfattelse af sund mad, deres madvalg og hvordan måltidsmiljøet påvirker deres interesse for madlavning

Unges opfattelse af sund mad, deres madvalg og hvordan måltidsmiljøet påvirker deres interesse for madlavning Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Unges opfattelse af sund mad, deres madvalg og hvordan måltidsmiljøet påvirker deres interesse for madlavning Modul: Bachelorprojekt, 7.semester

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Et medarbejderperspektiv på hvordan man motiverer den kreative medarbejder med henblik på trivsel på arbejdspladsen

Et medarbejderperspektiv på hvordan man motiverer den kreative medarbejder med henblik på trivsel på arbejdspladsen Et medarbejderperspektiv på hvordan man motiverer den kreative medarbejder med henblik på trivsel på arbejdspladsen An employee perspective on how to motivate the creative employee for job satisfaction

Læs mere

Vær Nysgerrig! English title: Be Curious!

Vær Nysgerrig! English title: Be Curious! Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Cand.soc Politisk Kommunikation og Ledelse Kandidatafhandling Vær Nysgerrig! English title: Be Curious! Forfatter: Sophie Sonn Sørensen

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract Abstract In recent years a radical change in consumer behavior has occurred. Companies no longer decide how the consumer should interpret their commercial messages and brands it is now the consumer who

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION?

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? Hvad er SRO? Hvilke krav stilles der til eleven? Hvad er skrivekompetencer? Hvordan tager man citater? Hvordan laver man litteraturliste? Hvad er de formelle

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere