TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016"

Transkript

1 MÅL OG STRATEGIER TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION MÅL OG STRATEGIER 1

2 TEAM DANMARK INDHOLD 1. Introduktion 4 2. Hvad er målet? 5 3. Hvem vil vi kommunikere med? - vores fem primære målgrupper 6 4. Hvordan vil vi opfattes? 8 5. Vi prioriterer tre kommunikationskanaler Mål for udviklingen af vores kommunikationskanaler Teamdanmark.dk Team Danmark på Facebook Puls Team Danmarks magasin Supplerende kommunikationsflader Hvordan vil vi måle og analysere vores kommunikationsindsats? 17 FORSIDE: MAJA JAGER, BUESKYDNING FOTOS: DAS BÜRO FOR TEAM DANMARK 2

3 ELITESPORT BEGEJSTRER OG SAMLER DANSKERNE, OG DANSKE ATLETER ER ROLLEMODELLER. DET STYRKER FÆLLESSKABET, SAMMENHÆNGSKRAFTEN OG DEN NATIONALE IDENTITET, NÅR VI VINDER GULD. ATLETERNE ER SYMBOLER PÅ EN SUCCESHISTORIE OM DANMARK OG EN SÆRLIG DANSK ELITESPORTSMODEL. TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION SKAL PROFILERE DANMARKS BEDSTE ATLETER, OG STRATEGIEN SKAL UNDERSTØTTE DEN POSITIVE FORTÆLLING OM DANSK ELITESPORT OG STYRKE ELITESPORTENS KULTURPOLITISKE POSITION TIL GAVN FOR ATLETERNE.

4 TEAM DANMARK 1. INTRODUKTION Team Danmark kommunikationsflader primært teamdanmark.dk, atlet-magasinet PULS og web-tv kanalen Onsport er alle veletablerede. Derudover er der skabt et godt netværk til relevante journalister, og Team Danmarks eksperter og direktør er dagligt kilder på historier i medierne. Team Danmarks kommunikationsstrategi for tager afsæt fra denne solide platform. Tre nye udviklingsområder er centrale for den videre udvikling af kommunikationen i perioden: VI VIL KOMMUNIKERE MED OG IKKE KUN TIL - VORES MÅLGRUPPER Team Danmarks kommunikation skal i højere grad lægge op til dialog og engagement. Derfor vil vi integrere sociale medier i første omgang Facebook som et supplement til de øvrige kommunikationsflader. Vi vil bygge videre på erfaringerne fra OL-kommunikationen, hvor vi siden 2008 har haft Facebook som et fast element. Vi vil skabe en eksklusiv flade på Facebook til de Team Danmark-støttede atleter, ligesom vi vil møde sportsinteresserede på danskernes foretrukne sociale medie. VI VIL STYRKE SAMSPILLET MED KOMMERCIELLE PARTNERE OG MEDIEPARTNERE Vores kommercielle partnere har stærke kommunikationskanaler med stor volumen. Der er derfor et stort potentiale for at profilere Danmarks bedste atleter og Team Danmark bedre og mere systematisk gennem et tætteres samspil med vores kommercielle partnere. Denne mulighed vil vi udnytte særligt i forbindelse med Vinter-OL 2014 og OL Vi vil også arbejde for at indgå længerevarende strategiske partnerskaber med udvalgte medier i forbindelse med OL BEDRE DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE OG STØRRE SYNERGI MELLEM KOMMUNIKATIONS- KANALERNE Vores primære målgrupper orienterer sig i højere og højere grad digitalt og mobilt. Team Danmark har løbende udviklet de digitale medier web, nyhedsbreve, webtv, elektroniske versioner af vores udgivelser mv. men vores digitale medier skal i højere grad tænkes sammen, og de skal tilpasses mobile enheder. Vi vil skabe bedre synergi mellem Team Danmarks medier og udvikle nye initiativer, der skal styrke Team Danmarks digitale tilstedeværelse. 4

5 MÅL OG STRATEGIER 2. HVAD ER MÅLET? Vores kommunikation skal overordnet styrke Team Danmarks position som en uafhængig vidensinstitution. Vi skaber fremdrift via viden og samarbejdsprocesser. Vores kommunikation skal altid basere sig på et solidt vidensgrundlag, og den skal altid foregå i øjenhøjde med modtageren. Vores kommunikation skal være proaktiv og professionel, og den skal afspejle Team Danmarks værdier: Åbenhed, dynamik, innovation og kvalitet. Vi har fire overordnede mål med Team Danmarks kommunikation: VI VIL SIKRE, AT ATLETERNE OG VORES SAMARBEJDS- PARTNERE HAR FORSTÅELSE FOR TEAM DANMARKS INITIATIVER OG PRIORITERINGER. VI VIL BRANDE TEAM DANMARK SOM EN STÆRK FAGLIG VIDENSINSTITUTION, DER ER EN DRIVKRAFT I UDVIKLINGEN AF ELITEIDRÆTTEN I DANMARK. VI VIL PROFILERE DE TEAM DANMARK-STØTTEDE SPORTSGRENE OG ATLETER VI VIL SKABE ET TILHØRSFORHOLD EN TEAM DANMARK IDENTITET BLANDT ATLETER, TRÆNERE OG VORES NÆRE SAMARBEJDSPARTNERE. 5

6 TEAM DANMARK 3. HVEM VIL VI KOMMUNIKERE MED? VORES FEM PRIMÆRE MÅLGRUPPER Eliteidræt fylder meget i medie landskabet, og rigtigt mange danskere er interesserede i elitesport. Det er dog ikke muligt at kommunikere målrettet og kvalificeret til den brede interessentgruppe, som udgør Team Danmarks kommunikative landskab. Vi prioriterer derfor fem primære målgrupper, hvor vi fokuserer vores opmærksomhed og ressourcer. TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER Atleterne er centrum for Team Danmarks arbejde. Derfor er kommunikationen også centreret omkring dem, og de indgår som en helt central del af Team Danmarks profil. TRÆNERE, SPORTS CHEFER OG ELITE- ANSVARLIGE I SPECIALFORBUNDENE Trænere og sportschefer er Team Danmarks daglige samarbejdspartnere. For at opnå succes er det afgørende, at specialforbundene og Team Danmark indgår i et tæt og forpligtende samarbejde om eliteudvikling. Det er derfor helt centralt, at de eliteansvarlige både politisk valgte og administrative hele tiden er velinformerede og tæt på Team Danmark. TEAM DANMARKS KOMMERCIELLE PARTNERE Kommunikation i samspil med vores kommercielle partnere er et centralt udviklingsområde. Det er derfor vigtigt, at vi etablerer stærke netværk og gode relationer til de centrale medarbejdere hos vores kommercielle partnere. PRESSEN Pressen er ofte gatekeeper i Team Danmarks kommunikation til offentligheden, og samspillet med pressen er med til at påvirke den idrætspolitiske dagsorden. Synlighed i pressen giver atleterne respekt, anerkendelse og øgede kommercielle muligheder. Derfor skal pressen altid føle sig professionelt serviceret via Team Danmarks kommunikation. IDRÆTSPOLITISKE BESLUTNINGS- TAGERE I FOLKETINGET OG MINISTERIERNE Folketinget og ministerierne definerer de overordnede rammer for dansk eliteidræt. Det er derfor afgørende, at de relevante ministre, folketingsmedlemmer og embedsfolk har let tilgængelig og opdateret viden om eliteidræt samt om Team Danmarks arbejde og resultater. Kommunikationen til beslutningstagerne skal give et solidt fagligt afsæt for de idrætspolitiske prioriteringer. ØVRIGE VIGTIGE PARTNERE Danmarks Idrætsforbund er en helt central samarbejdspartner i udviklingen af dansk eliteidræt, og det er derfor vigtigt med en kontinuerlig dialog og kommunikation. Hertil kommer samarbejde med DIF om udviklingen af fælles kommunikationsinitiativer - fx. i forbindelse med OL og Idrættens Medieudvalg. Team Danmark er desuden afhængig af stærke vidensog forskningsmiljøer om eliteidræt, og derfor prioriterer vi også en stærk dialog med relevante videns- og forskningsinstitutioner. Derudover er Elitekommunerne og Sport One Danmark også centrale samarbejdspartnere, og en kontinuerlig kommunikation med dem er afgørende. Samspillet og initiativerne ift. disse vores øvrige vigtige partnere vil dog ikke blive beskrevet i denne strategi. 6

7 MÅL OG STRATEGIER CHRISTINNA PEDERSEN, BADMINTON 7

8 TEAM DANMARK 4. HVORDAN VIL VI OPFATTES? Vores mål er, at vores primære målgrupper oplever Team Danmarks kommunikation på følgende måde: DE TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER: Opfatter Team Danmarks kommunikation som relevant og kontinuerlig, og føler sig talt til i øjenhøjde via relevante medieplatforme. Atleterne føler, at de er en del af en professionel helhed, som anerkender deres indsats. Oplever de nye initiativer på Facebook som en enkel kommunikationsflade, der bringer dem tættere på Team Danmark. Opfatter at en væsentlig del af Team Danmarks kommunikation er at profilere atleterne og i særdeleshed gruppen af Verdensklasseatleter. Har et klart billede af, hvordan Team Danmark bidrager til deres udvikling økonomisk, sportsligt, uddannelsesmæssigt, facilitetsmæssigt etc. Har et tilhørsforhold til Team Danmark - på tværs af discipliner. Kommunikationen bidrager til at vedligeholde en Team Danmark identitet blandt atleterne og virker som et samlende element på tværs af sportsgrene. RENÉ HOLTEN POULSEN, KAJAK 8

9 MÅL OG STRATEGIER TRÆNERE, SPORTSCHEFER OG ELITE- ANSVARLIGE I SPECIALFORBUNDENE Har viden om og forståelse for Team Danmarks initiativer og prioriteringer. Har et tilhørsforhold til Team Danmark - på tværs af discipliner. Kommunikationen bidrager til at vedligeholde en Team Danmark identitet blandt trænere og sportschefer. Opfatter kommunikationen som fagligt relevant. Vi skal tilbyde viden om forskning, ny udvikling og indsigt på tværs af sportsgrenene, som elitetrænerne ikke kan få andre steder. Oplever at Team Danmark bidrager konstruktivt til profileringen af deres atleter Opfatter Team Danmark som en konstruktiv partner, når de skal udvikle kommunikationsområder i forbundet. TEAM DANMARKS KOMMERCIELLE PARTNERE Oplever at kommunikation, synlighed og co-branding er en central del af Team Danmark-partnerskabet. Oplever at samspillet med Team Danmark omkring udviklingen af fælles OL-kommunikationsinitiativer er innovativ. Har et godt overblik over, hvilke ydelser og medier som Team Danmark kan bidrage med. Bliver interesseret i udvikling af nye kommunikationsinitiativer og produkter frem mod OL PRESSEN Oplever Team Danmarks kommunikation som hurtig, relevant og tilstrækkelig via målrettede kommunikationskanaler. Og oplever, at de har god adgang til fx konkurrenceplaner, gode fotos og sportslige profiler af Danmarks bedste atleter på Team Danmarks medieflader. Har viden om og forståelse for Team Danmarks initiativer og prioriteringer. Opfatter Team Danmarks direktør, eksperter og kommunikationsteam som oplagte kilder, som de opsøger i forbindelse med historier om dansk elitesport. IDRÆTSPOLITISKE BESLUTNINGS- TAGERE I FOLKETING OG MINISTERIER Oplever Team Danmarks kommunikation som faglig funderet og relevant, og ser Team Danmark som en væsentlig aktør i idrætsbilledet. Får løbende information om Team Danmark i en form, der passer til deres arbejdsrytme og behov. Bliver serviceret på et højt fagligt niveau af Team Danmark 9

10 TEAM DANMARK 5. VI PRIORITERER TRE KOMMUNIKATIONSKANALER For at nå vores mål i forhold til de fem primære målgrupper, vil vi i perioden prioritere udviklingen af tre centrale kommunikationskanaler: TEAMDANMARK.DK FACEBOOK MAGASINET PULS Ud over de prioriterede kanaler har vi en række supplerende kommunikationskanaler, som vi driver blandt andet den løbende nyhedsstrøm, vores øvrige publikationer samt web-tv-kanalen On-Sport. 10

11 MÅL OG STRATEGIER Til eliteudøvere OG TrÆnere # 30 juli 2O13 Pris 50 kr. Vandland med Vindere kommer dansk svømnings drenge også med? TÆnk På TÆnderne gode Råd om sportsdrik andreas resultatet er ikke det eneste succeskriterium ol-debutanter i ny undersøgelse bube har lært at elske sin 800-meTeR plus Til Rio med dansk supermarked ny chef de mission profilen Til em på hjemmebane 11

12 TEAM DANMARK 6. MÅL FOR UDVIKLINGEN AF VORES KOMMUNIKATIONS- KANALER 6.1. TEAM DANMARK.DK Teamdanmark.dk blev relanceret i marts Hjemmesiden skal formidle relevant information om Team Danmark og udviklingen af dansk elitesport til institutionens primære målgrupper. Teamdanmark.dk skal understøtte arbejdsopgaver og kommunikationsbehov i de enkelte teams Indholdet skal være relevant og i øjenhøjde med vores målgrupper særligt atleterne Indholdet skal være modtagerorienteret og tilgængeligt, hjemmesiden skal være nem at navigere rundt på Indholdet skal være opdateret og aktuelt TEAMDANMARK.DK SKAL UDVIKLES FREM MED AFSÆT I SYV WEBSTRATEGI- SKE MÅL: 1. SIGNALERE LIV, DYNAMIK OG DRØM- ME OM GULD MED ATLETERNE I CEN- TRUM Brugeren skal møde et univers med levende billeder, dynamiske atleter og drømme om guld. Hjemmesiden skal i samspil med vores øvrige medier fungere som en profileringsrampe, der er i stand til at sætte fokus på de mange profiler i dansk elitesport. 2. FOKUS PÅ EKSPERTOMRÅDER, SÆR- LIGE INDSATSOMRÅDER OG RELEVANTE NYHEDER Ekspertområderne skal være tilgængelige, og baggrundsinformation (fx sportspsykologiske koncepter), arbejdsredskaber (fx væsketest) og kurser (fx basalkurser, ansøgningsfrister for ungdomsuddannelser) skal være let at finde. Team Danmarks indsatsområder skal være tydeligt integreret på hjemmesiden med relevante nyheder og spotområder, som sætter fokus på vores indsats og de mange ekspert-tilbud, vi har til vores samarbejdspartnere. Teamdanmark.dk skal eksponere Team Danmark-medarbejdere og synliggøre institutionen, direktør, eksperter og konsulenter. 3. PERSONLIG, NÆRVÆRENDE OG DIALOGORIENTERET Teamdanmark.dk skal være atleternes og forbundenes primære indgang til information fra Team Danmark. Vores primære målgrupper og især atleter, trænere og sportschefer - skal opfatte hjemmesiden som relevant og interessant den skal være personlig og nærværende og fremme muligheden for dialog mellem atlet, forbund, ekspert og konsulent. Atleternes og forbundenes personlige sider (min side med eget log in) skal sammen med Team Danmarks Facebook-strategi understøtte dette strategiske mål. 4. STØRRE SAMMENHÆNG OM- KRING ATLETERNE OG INTERNT I INSTITUTIONEN Teamdanmark.dk skal være et samlingssted for alle væsentlige informationer til den enkelte atlet. Det vil give atleten, træneren og medarbejdere i Team Danmark en større følelse af sammenhæng, kontinuitet og overblik. Institutionen vil dermed både internt og eksternt fremstå som en samlet enhed, der arbejder sammen og i samme retning. Atleternes og forbundenes personlige side (min side med eget log in) skal sammen med Team Danmarks Facebook-strategi understøtte dette strategiske mål. 12

13 MÅL OG STRATEGIER MARK O. MADSEN, BRYDNING 5. KOMMERCIELLE MULIGHEDER SKAL I FOKUS Institutionens kommercielle partnere skal synliggøres på hjemmesiden. Vi skal have fokus på de kommercielle muligheder i vores elektroniske univers. Ligesom vi skal integrere en web-shop, som kan fremme salget af vores publikationer, bøger, plakater, kurser, Team Danmark-trøjer etc. og gøre sagsbehandlingen i forhold til bestilling og betaling mere smidig. 6. BRUGERDREVET INDHOLD SYNLIGGØRELSE AF ARBEJDSGANGE OG VIDEN Hjemmesiden skal være det primære omdrejningspunkt for det arbejde, som medarbejderne i Team Danmark udfører til daglig. Indholdet skal være brugerdrevet i stil med, hvordan disciplinanalyserne udvikles, og hvordan konkurrencekalender og medaljeoversigt opdateres. Teamdanmark.dk skal synliggøre de mange aktiviteter og den viden, som Team Danmarks medarbejdere producerer i dagligdagen. 7. INTERNATIONAL DIMENSION ENGELSKSPROGET VERSION Der skal opbygges en engelsksproget version af teamdanmark.dk, som giver Team Danmarks kommunikation et internationalt perspektiv og giver omverdenen mulighed for at følge med i Team Danmarks arbejde. Indholdet på den engelsksprogede version skal udvælges og målrettes i forhold til en international kontekst og Team Danmarks interesser i et internationalt perspektiv. 13

14 TEAM DANMARK 6.2. TEAM DANMARK PÅ FACEBOOK 3 mio. danskere er på Facebook heraf 72 % dagligt. Atleter, samarbejdspartnere og kommercielle partnere er på Facebook. For mange er Facebook den vigtigste kilde til kort og hurtig information, og det er et sted, hvor man kan udtrykke sig mere uformelt og umiddelbart. Facebook-brugere profilerer sig igennem de sider og det indhold, der skaber identifikation. Vi vil gøre det attraktivt for atleter og andre interessenter at identificere sig med Team Danmark på Facebook. Team Danmark har som målsætning at være med til at sætte dagsordnen inden for dansk elitesport og den bliver også sat på Facebook. På Facebook kan vi også udbygge kontaktfladen til atleterne og bedre gøre dem til ambassadører for vores brand. Team Danmarks indsats på Facebook igangsættes i første omgang som en projektperiode fra 15. juli januar Vores Facebook initiativer består af 2 dele: En lukket Facebook-gruppe for de Team Danmark-støttede atleter. En offentlig Facebook-side Team Danmark for sportsinteresserede danskere, herunder talenter, subelite og øvrige interessenter Team Danmark har følgende overordnede budskaber, som det indhold, vi udvælger til Facebook, skal understøtte: Team Danmark leverer relevant og anvendelig viden og information til atleterne Team Danmark står bag atleterne Team Danmark er en åben og kommunikerende institution Team Danmark er en vigtig drivkraft i udviklingen af dansk elitesport Indsatsen på Facebook skal styrke Team Danmarks kommunikation og skabe merværdi for Team Danmark bl.a. på følgende områder: I den lukkede Facebook-gruppe for Team Danmark-støttede atleter og Team Danmarkmedarbejdere: Kommer vi tættere på og forbedrer dialogen med atleterne Når ud til flere af atleterne med ekspertviden, praktisk info, hurtige beskeder mv. Skaber et rum for vidensdeling med atleterne På den offentlige Facebook-side vil vi: Give sportsinteresserede danskere mulighed for at komme tættere på Team Danmark og på atleterne Styrke og udbrede billedet af Team Danmark som en vigtig drivkraft i dansk elitesport På Facebook kan vi desuden: Øge synligheden og værdien af indhold på Styrke relationer til samarbejdspartnere ved at skabe synergier med deres Facebook-initiativer RIKKE MØLLER PEDERSEN, SVØMNING 14

15 MÅL OG STRATEGIER 6.3. PULS TEAM DANMARKS MAGASIN TIL ATLETER OG BESLUTNINGSTAGERE Puls er et centralt bindeled til de Team Danmark-støttede atleter, partnere i forbundene, sportsjournalister, kommercielle partnere og beslutningstagere i den danske sportsverden. De strategiske mål med magasinet er at styrke vidensdelingen af ekspertviden på tværs af forbundene, at have en platform for profileringen af de bedste atleter og opbygningen af en fælles Team Danmark-identitet på tværs af sportsgrenene. Magasinet skal derudover være med til at sikre, at atleterne og vores primære interessenter har et indblik i institutionens udvikling og prioriteringer, og brande institutionen som en vigtig drivkraft i dansk elitesport. Indholdet i Puls kommer fra atleter, Team Danmarks eksperter og konsulenter. Idéerne udvælges af en redaktionsgruppe bestående af Team Danmark-støttede atleter, Team Danmark-konsulenter og vores faste journalister. Puls bliver i øjeblikket distribueret i 8000 fysiske eksemplarer. Målgruppen er 1000 Team Danmark-atleter, 3000 talenter i ungdomsuddannelsesregi, forbund, landstrænere, sportschefer, beslutningstagere, sponsorer, journalister, de 18 Elitekommuner samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. Indholdet og formen for magasinet skal løbende nytænkes, og derfor har vi følgende udviklingsområder for Puls i perioden: 2014: INTERN EVALUERING OG AFDÆKNING AF DIGITALE MULIGHEDER: Gennem workshops stiller vi skarpt på indhold og design samt implementere nye ideer og tiltag. Bl.a. skal Facebook være med til at skabe større opmærksomhed om indholdet i Puls både op til og efter udgivelse. Sideløbende med udviklingen af det trykte magasin, skal vi analysere og afdække potentialerne ved en fremtidig digital udgivelse af Puls, som kan nå bredere ud end tilfældet er i dag, og som er tilpasset atleterne på deres mobile platforme. Det vil kunne forstærke Puls som vidensdelings-værktøj og profilerings- og brandingplatform. 2015/2016: OL-PULS? NYT SAM- SPIL MED DANSK SUPERMARKED OG MEDIEPARTNERE Vi vil afsøge mulighederne for at bruge Puls endnu mere offensivt i profileringen af OL-atleterne gennem nye samarbejder og distributionskanaler. Vi vil derfor afdække, om vi i samarbejde med Dansk Supermarked og udvalgte mediepartnere kan udvikle og udgive et OL-magasin - OL-Puls - der bliver distribueret i Dansk Supermarkeds butikker. Målet er at profilere de danske OL-atleter og Dansk Supermarked som OL-samarbejdspartner over for de godt 5 mio. kunder, der køber ind hos Dansk Supermarkeds butikker hver uge. OL-magasinet skal supplere den generelle OL-kommunikationsindsats på OL.dk og teamdanmark.dk og understøtte vores og mediepartnernes vision om, at danskerne skal kende OL-atleterne, når de træder ind på det olympiske stadion. Magasinet kunne med fordel være et gratis magasin i stil med Nettos gratismagasin Lime, som udkommer fire gange om året. 15

16 TEAM DANMARK 6.4. SUPPLERENDE KOMMUNIKATIONSFLADER Ud over de tre prioriterede kommunikationskanaler har Team Danmark også en række supplerende kommunikationsflader, som også er centrale for både den eksterne og interne kommunikation. De vigtigste er kort beskrevet her. ON-SPORT On-Sport er idrættens egen tv-kanal, som kommer tæt på og tager brugerne med bag facaden. On-Sport giver et solidt indblik i atleternes dagligdag, både når det gælder træning og konkurrence. Formålet med On- Sport er at stille skarpt på danske sportsstjerner og talenter og deres toppræstationer og vise hvordan de træner frem mod fx EM, VM og OL. On-Sport går også tæt på Team Danmarks eksperter og stiller skarpt på det tætte samarbejde med Danmarks bedste atleter. I perioden skal sammenhængen på tværs af Team Danmarks medier forbedres. Frem mod OL i Rio skal relevante indslag fra On-Sport i højere grad supplere og understøtte artikler i Puls, nyhederne på teamdanmark.dk og historierne, som vi kommunikerer via Facebook. LØBENDE NYHEDSSTRØM Den løbende nyhedsstrøm er med til at sikre en kontinuerlig servicering og kontakt til pressen samt den gruppe, der modtager nyheder fra Team Danmark. Indholdet i nyhederne spænder fra profilering af atleter til historier om Team Danmarks prioriteringer og resultater. Nyhedsstrømmen understøtter målet om, at vi agerer proaktivt og forsøger at præge mediernes dagsorden. Samtidigt sikrer nyhedsstrømmen, at Team Danmark hele tiden synliggør vores rolle som den drivende kraft i udviklingen af dansk eliteidræt. Der er i øjeblikket ca modtagere af nyhederne fra Team Danmark. Som supplement til den løbende nyhedsstrøm kommunikerer vi også til udvalgte målgrupper via elektroniske nyhedsbreve fx er introduktionen til alle Team Danmark støttede atleter Team Danmark og Dig et elektronisk nyhedsbrev. PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER EGNE OG EKSTERNE Team Danmark udgiver en lang række publikationer, bøger, kursusmateriale og rapporter. I samarbejde med de forskellige teams og eksterne partnere udvikler og kvalitetssikrer kommunikationsteamet udgivelserne. VIDENSDELINGSMØDER SKAL STYRKE DEN INTERNE KOMMUNIKATION Vi skal blive endnu bedre til at dele viden på tværs af Team Danmarks forskellige teams. Ca. 10 gange årligt skal et team på skift præsentere et aktuelt emne, som har høj relevans for institutionen. Målet er at sikre, at viden om væsentlige forhold strømmer frit i institutionen. Det nye initiativ skal samtidig give en større indsigt i de forskellige teams arbejde på tværs af institutionen, nye muligheder for tværfagligt input og styrke sammenhængskraften i institutionen. IDA MARIE BAAD MARIE THUSGAARD 49ER FX 16

17 MÅL OG STRATEGIER 7. HVORDAN VIL VI MÅLE OG ANALYSERE VORES KOMMUNIKATIONSINDSATS? Team Danmarks kommunikationsindsats skal løbende evalueres og justeres. De kvantitative mål i forhold til de prioriterede kommunikationskanaler vil blive fulgt hen over perioden. Derudover vil atleternes men også sportschefers og træneres - opfattelse af Team Danmarks centrale kommunikationskanaler være en del af de årlige tilfredshedsundersøgelser. Vi vil endvidere supplere med ekstern evaluering og sparring i forhold til udviklingen af vores prioriterede kommunikationskanaler og det vil ske både midtvejs i perioden og som afrunding i Kommunikationsteamet vil endvidere styrke analyserne af Team Danmarks image og identitet blandt de primære målgrupper. Målgruppernes overordnede syn på Team Danmark som institution er nemlig helt afgørende for den fortsatte udvikling af Team Danmarks kommunikation. RASMUS QUADE BANECYKLING 17

18 TEAM DANMARK IDRÆTTENS HUS BRØNDBY STADION BRØNDBY T TEAMDANMARK.DK 18

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Bueskydning Danmarks kommunikationsstrategi

Bueskydning Danmarks kommunikationsstrategi Bueskydning Danmarks kommunikationsstrategi 2016-2017 1 INDHOLD 1. Indledning 2. Målsætning 3. Hvem er Bueskydning Danmark 4. Målgrupper 5. Bueskydning Danmarks kommunikationskanaler 5.1 Hjemmeside 5.2

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Den gode kommunikation

Den gode kommunikation Engdalskolen Den gode kommunikation Strategi Aftalt april 2014 Engdalskolens kommunikationsstrategi har til formål at skabe tydelighed om skolens værdier, styrke samarbejdet og forventningsafstemningen

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik

Kompetenceudviklingspolitik Ministeriets kompetenceudviklingspolitik skal skabe klarhed over og sætte rammerne for koncernens samlede indsats for kompetenceudvikling og dermed definere retningen for koncernens arbejde med kompetenceudvikling.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. RAMMEAFTALE Team Danmark 2013-2016 19. juni 2013 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Målene drøftes

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere