TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016"

Transkript

1 MÅL OG STRATEGIER TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION MÅL OG STRATEGIER 1

2 TEAM DANMARK INDHOLD 1. Introduktion 4 2. Hvad er målet? 5 3. Hvem vil vi kommunikere med? - vores fem primære målgrupper 6 4. Hvordan vil vi opfattes? 8 5. Vi prioriterer tre kommunikationskanaler Mål for udviklingen af vores kommunikationskanaler Teamdanmark.dk Team Danmark på Facebook Puls Team Danmarks magasin Supplerende kommunikationsflader Hvordan vil vi måle og analysere vores kommunikationsindsats? 17 FORSIDE: MAJA JAGER, BUESKYDNING FOTOS: DAS BÜRO FOR TEAM DANMARK 2

3 ELITESPORT BEGEJSTRER OG SAMLER DANSKERNE, OG DANSKE ATLETER ER ROLLEMODELLER. DET STYRKER FÆLLESSKABET, SAMMENHÆNGSKRAFTEN OG DEN NATIONALE IDENTITET, NÅR VI VINDER GULD. ATLETERNE ER SYMBOLER PÅ EN SUCCESHISTORIE OM DANMARK OG EN SÆRLIG DANSK ELITESPORTSMODEL. TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION SKAL PROFILERE DANMARKS BEDSTE ATLETER, OG STRATEGIEN SKAL UNDERSTØTTE DEN POSITIVE FORTÆLLING OM DANSK ELITESPORT OG STYRKE ELITESPORTENS KULTURPOLITISKE POSITION TIL GAVN FOR ATLETERNE.

4 TEAM DANMARK 1. INTRODUKTION Team Danmark kommunikationsflader primært teamdanmark.dk, atlet-magasinet PULS og web-tv kanalen Onsport er alle veletablerede. Derudover er der skabt et godt netværk til relevante journalister, og Team Danmarks eksperter og direktør er dagligt kilder på historier i medierne. Team Danmarks kommunikationsstrategi for tager afsæt fra denne solide platform. Tre nye udviklingsområder er centrale for den videre udvikling af kommunikationen i perioden: VI VIL KOMMUNIKERE MED OG IKKE KUN TIL - VORES MÅLGRUPPER Team Danmarks kommunikation skal i højere grad lægge op til dialog og engagement. Derfor vil vi integrere sociale medier i første omgang Facebook som et supplement til de øvrige kommunikationsflader. Vi vil bygge videre på erfaringerne fra OL-kommunikationen, hvor vi siden 2008 har haft Facebook som et fast element. Vi vil skabe en eksklusiv flade på Facebook til de Team Danmark-støttede atleter, ligesom vi vil møde sportsinteresserede på danskernes foretrukne sociale medie. VI VIL STYRKE SAMSPILLET MED KOMMERCIELLE PARTNERE OG MEDIEPARTNERE Vores kommercielle partnere har stærke kommunikationskanaler med stor volumen. Der er derfor et stort potentiale for at profilere Danmarks bedste atleter og Team Danmark bedre og mere systematisk gennem et tætteres samspil med vores kommercielle partnere. Denne mulighed vil vi udnytte særligt i forbindelse med Vinter-OL 2014 og OL Vi vil også arbejde for at indgå længerevarende strategiske partnerskaber med udvalgte medier i forbindelse med OL BEDRE DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE OG STØRRE SYNERGI MELLEM KOMMUNIKATIONS- KANALERNE Vores primære målgrupper orienterer sig i højere og højere grad digitalt og mobilt. Team Danmark har løbende udviklet de digitale medier web, nyhedsbreve, webtv, elektroniske versioner af vores udgivelser mv. men vores digitale medier skal i højere grad tænkes sammen, og de skal tilpasses mobile enheder. Vi vil skabe bedre synergi mellem Team Danmarks medier og udvikle nye initiativer, der skal styrke Team Danmarks digitale tilstedeværelse. 4

5 MÅL OG STRATEGIER 2. HVAD ER MÅLET? Vores kommunikation skal overordnet styrke Team Danmarks position som en uafhængig vidensinstitution. Vi skaber fremdrift via viden og samarbejdsprocesser. Vores kommunikation skal altid basere sig på et solidt vidensgrundlag, og den skal altid foregå i øjenhøjde med modtageren. Vores kommunikation skal være proaktiv og professionel, og den skal afspejle Team Danmarks værdier: Åbenhed, dynamik, innovation og kvalitet. Vi har fire overordnede mål med Team Danmarks kommunikation: VI VIL SIKRE, AT ATLETERNE OG VORES SAMARBEJDS- PARTNERE HAR FORSTÅELSE FOR TEAM DANMARKS INITIATIVER OG PRIORITERINGER. VI VIL BRANDE TEAM DANMARK SOM EN STÆRK FAGLIG VIDENSINSTITUTION, DER ER EN DRIVKRAFT I UDVIKLINGEN AF ELITEIDRÆTTEN I DANMARK. VI VIL PROFILERE DE TEAM DANMARK-STØTTEDE SPORTSGRENE OG ATLETER VI VIL SKABE ET TILHØRSFORHOLD EN TEAM DANMARK IDENTITET BLANDT ATLETER, TRÆNERE OG VORES NÆRE SAMARBEJDSPARTNERE. 5

6 TEAM DANMARK 3. HVEM VIL VI KOMMUNIKERE MED? VORES FEM PRIMÆRE MÅLGRUPPER Eliteidræt fylder meget i medie landskabet, og rigtigt mange danskere er interesserede i elitesport. Det er dog ikke muligt at kommunikere målrettet og kvalificeret til den brede interessentgruppe, som udgør Team Danmarks kommunikative landskab. Vi prioriterer derfor fem primære målgrupper, hvor vi fokuserer vores opmærksomhed og ressourcer. TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER Atleterne er centrum for Team Danmarks arbejde. Derfor er kommunikationen også centreret omkring dem, og de indgår som en helt central del af Team Danmarks profil. TRÆNERE, SPORTS CHEFER OG ELITE- ANSVARLIGE I SPECIALFORBUNDENE Trænere og sportschefer er Team Danmarks daglige samarbejdspartnere. For at opnå succes er det afgørende, at specialforbundene og Team Danmark indgår i et tæt og forpligtende samarbejde om eliteudvikling. Det er derfor helt centralt, at de eliteansvarlige både politisk valgte og administrative hele tiden er velinformerede og tæt på Team Danmark. TEAM DANMARKS KOMMERCIELLE PARTNERE Kommunikation i samspil med vores kommercielle partnere er et centralt udviklingsområde. Det er derfor vigtigt, at vi etablerer stærke netværk og gode relationer til de centrale medarbejdere hos vores kommercielle partnere. PRESSEN Pressen er ofte gatekeeper i Team Danmarks kommunikation til offentligheden, og samspillet med pressen er med til at påvirke den idrætspolitiske dagsorden. Synlighed i pressen giver atleterne respekt, anerkendelse og øgede kommercielle muligheder. Derfor skal pressen altid føle sig professionelt serviceret via Team Danmarks kommunikation. IDRÆTSPOLITISKE BESLUTNINGS- TAGERE I FOLKETINGET OG MINISTERIERNE Folketinget og ministerierne definerer de overordnede rammer for dansk eliteidræt. Det er derfor afgørende, at de relevante ministre, folketingsmedlemmer og embedsfolk har let tilgængelig og opdateret viden om eliteidræt samt om Team Danmarks arbejde og resultater. Kommunikationen til beslutningstagerne skal give et solidt fagligt afsæt for de idrætspolitiske prioriteringer. ØVRIGE VIGTIGE PARTNERE Danmarks Idrætsforbund er en helt central samarbejdspartner i udviklingen af dansk eliteidræt, og det er derfor vigtigt med en kontinuerlig dialog og kommunikation. Hertil kommer samarbejde med DIF om udviklingen af fælles kommunikationsinitiativer - fx. i forbindelse med OL og Idrættens Medieudvalg. Team Danmark er desuden afhængig af stærke vidensog forskningsmiljøer om eliteidræt, og derfor prioriterer vi også en stærk dialog med relevante videns- og forskningsinstitutioner. Derudover er Elitekommunerne og Sport One Danmark også centrale samarbejdspartnere, og en kontinuerlig kommunikation med dem er afgørende. Samspillet og initiativerne ift. disse vores øvrige vigtige partnere vil dog ikke blive beskrevet i denne strategi. 6

7 MÅL OG STRATEGIER CHRISTINNA PEDERSEN, BADMINTON 7

8 TEAM DANMARK 4. HVORDAN VIL VI OPFATTES? Vores mål er, at vores primære målgrupper oplever Team Danmarks kommunikation på følgende måde: DE TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER: Opfatter Team Danmarks kommunikation som relevant og kontinuerlig, og føler sig talt til i øjenhøjde via relevante medieplatforme. Atleterne føler, at de er en del af en professionel helhed, som anerkender deres indsats. Oplever de nye initiativer på Facebook som en enkel kommunikationsflade, der bringer dem tættere på Team Danmark. Opfatter at en væsentlig del af Team Danmarks kommunikation er at profilere atleterne og i særdeleshed gruppen af Verdensklasseatleter. Har et klart billede af, hvordan Team Danmark bidrager til deres udvikling økonomisk, sportsligt, uddannelsesmæssigt, facilitetsmæssigt etc. Har et tilhørsforhold til Team Danmark - på tværs af discipliner. Kommunikationen bidrager til at vedligeholde en Team Danmark identitet blandt atleterne og virker som et samlende element på tværs af sportsgrene. RENÉ HOLTEN POULSEN, KAJAK 8

9 MÅL OG STRATEGIER TRÆNERE, SPORTSCHEFER OG ELITE- ANSVARLIGE I SPECIALFORBUNDENE Har viden om og forståelse for Team Danmarks initiativer og prioriteringer. Har et tilhørsforhold til Team Danmark - på tværs af discipliner. Kommunikationen bidrager til at vedligeholde en Team Danmark identitet blandt trænere og sportschefer. Opfatter kommunikationen som fagligt relevant. Vi skal tilbyde viden om forskning, ny udvikling og indsigt på tværs af sportsgrenene, som elitetrænerne ikke kan få andre steder. Oplever at Team Danmark bidrager konstruktivt til profileringen af deres atleter Opfatter Team Danmark som en konstruktiv partner, når de skal udvikle kommunikationsområder i forbundet. TEAM DANMARKS KOMMERCIELLE PARTNERE Oplever at kommunikation, synlighed og co-branding er en central del af Team Danmark-partnerskabet. Oplever at samspillet med Team Danmark omkring udviklingen af fælles OL-kommunikationsinitiativer er innovativ. Har et godt overblik over, hvilke ydelser og medier som Team Danmark kan bidrage med. Bliver interesseret i udvikling af nye kommunikationsinitiativer og produkter frem mod OL PRESSEN Oplever Team Danmarks kommunikation som hurtig, relevant og tilstrækkelig via målrettede kommunikationskanaler. Og oplever, at de har god adgang til fx konkurrenceplaner, gode fotos og sportslige profiler af Danmarks bedste atleter på Team Danmarks medieflader. Har viden om og forståelse for Team Danmarks initiativer og prioriteringer. Opfatter Team Danmarks direktør, eksperter og kommunikationsteam som oplagte kilder, som de opsøger i forbindelse med historier om dansk elitesport. IDRÆTSPOLITISKE BESLUTNINGS- TAGERE I FOLKETING OG MINISTERIER Oplever Team Danmarks kommunikation som faglig funderet og relevant, og ser Team Danmark som en væsentlig aktør i idrætsbilledet. Får løbende information om Team Danmark i en form, der passer til deres arbejdsrytme og behov. Bliver serviceret på et højt fagligt niveau af Team Danmark 9

10 TEAM DANMARK 5. VI PRIORITERER TRE KOMMUNIKATIONSKANALER For at nå vores mål i forhold til de fem primære målgrupper, vil vi i perioden prioritere udviklingen af tre centrale kommunikationskanaler: TEAMDANMARK.DK FACEBOOK MAGASINET PULS Ud over de prioriterede kanaler har vi en række supplerende kommunikationskanaler, som vi driver blandt andet den løbende nyhedsstrøm, vores øvrige publikationer samt web-tv-kanalen On-Sport. 10

11 MÅL OG STRATEGIER Til eliteudøvere OG TrÆnere # 30 juli 2O13 Pris 50 kr. Vandland med Vindere kommer dansk svømnings drenge også med? TÆnk På TÆnderne gode Råd om sportsdrik andreas resultatet er ikke det eneste succeskriterium ol-debutanter i ny undersøgelse bube har lært at elske sin 800-meTeR plus Til Rio med dansk supermarked ny chef de mission profilen Til em på hjemmebane 11

12 TEAM DANMARK 6. MÅL FOR UDVIKLINGEN AF VORES KOMMUNIKATIONS- KANALER 6.1. TEAM DANMARK.DK Teamdanmark.dk blev relanceret i marts Hjemmesiden skal formidle relevant information om Team Danmark og udviklingen af dansk elitesport til institutionens primære målgrupper. Teamdanmark.dk skal understøtte arbejdsopgaver og kommunikationsbehov i de enkelte teams Indholdet skal være relevant og i øjenhøjde med vores målgrupper særligt atleterne Indholdet skal være modtagerorienteret og tilgængeligt, hjemmesiden skal være nem at navigere rundt på Indholdet skal være opdateret og aktuelt TEAMDANMARK.DK SKAL UDVIKLES FREM MED AFSÆT I SYV WEBSTRATEGI- SKE MÅL: 1. SIGNALERE LIV, DYNAMIK OG DRØM- ME OM GULD MED ATLETERNE I CEN- TRUM Brugeren skal møde et univers med levende billeder, dynamiske atleter og drømme om guld. Hjemmesiden skal i samspil med vores øvrige medier fungere som en profileringsrampe, der er i stand til at sætte fokus på de mange profiler i dansk elitesport. 2. FOKUS PÅ EKSPERTOMRÅDER, SÆR- LIGE INDSATSOMRÅDER OG RELEVANTE NYHEDER Ekspertområderne skal være tilgængelige, og baggrundsinformation (fx sportspsykologiske koncepter), arbejdsredskaber (fx væsketest) og kurser (fx basalkurser, ansøgningsfrister for ungdomsuddannelser) skal være let at finde. Team Danmarks indsatsområder skal være tydeligt integreret på hjemmesiden med relevante nyheder og spotområder, som sætter fokus på vores indsats og de mange ekspert-tilbud, vi har til vores samarbejdspartnere. Teamdanmark.dk skal eksponere Team Danmark-medarbejdere og synliggøre institutionen, direktør, eksperter og konsulenter. 3. PERSONLIG, NÆRVÆRENDE OG DIALOGORIENTERET Teamdanmark.dk skal være atleternes og forbundenes primære indgang til information fra Team Danmark. Vores primære målgrupper og især atleter, trænere og sportschefer - skal opfatte hjemmesiden som relevant og interessant den skal være personlig og nærværende og fremme muligheden for dialog mellem atlet, forbund, ekspert og konsulent. Atleternes og forbundenes personlige sider (min side med eget log in) skal sammen med Team Danmarks Facebook-strategi understøtte dette strategiske mål. 4. STØRRE SAMMENHÆNG OM- KRING ATLETERNE OG INTERNT I INSTITUTIONEN Teamdanmark.dk skal være et samlingssted for alle væsentlige informationer til den enkelte atlet. Det vil give atleten, træneren og medarbejdere i Team Danmark en større følelse af sammenhæng, kontinuitet og overblik. Institutionen vil dermed både internt og eksternt fremstå som en samlet enhed, der arbejder sammen og i samme retning. Atleternes og forbundenes personlige side (min side med eget log in) skal sammen med Team Danmarks Facebook-strategi understøtte dette strategiske mål. 12

13 MÅL OG STRATEGIER MARK O. MADSEN, BRYDNING 5. KOMMERCIELLE MULIGHEDER SKAL I FOKUS Institutionens kommercielle partnere skal synliggøres på hjemmesiden. Vi skal have fokus på de kommercielle muligheder i vores elektroniske univers. Ligesom vi skal integrere en web-shop, som kan fremme salget af vores publikationer, bøger, plakater, kurser, Team Danmark-trøjer etc. og gøre sagsbehandlingen i forhold til bestilling og betaling mere smidig. 6. BRUGERDREVET INDHOLD SYNLIGGØRELSE AF ARBEJDSGANGE OG VIDEN Hjemmesiden skal være det primære omdrejningspunkt for det arbejde, som medarbejderne i Team Danmark udfører til daglig. Indholdet skal være brugerdrevet i stil med, hvordan disciplinanalyserne udvikles, og hvordan konkurrencekalender og medaljeoversigt opdateres. Teamdanmark.dk skal synliggøre de mange aktiviteter og den viden, som Team Danmarks medarbejdere producerer i dagligdagen. 7. INTERNATIONAL DIMENSION ENGELSKSPROGET VERSION Der skal opbygges en engelsksproget version af teamdanmark.dk, som giver Team Danmarks kommunikation et internationalt perspektiv og giver omverdenen mulighed for at følge med i Team Danmarks arbejde. Indholdet på den engelsksprogede version skal udvælges og målrettes i forhold til en international kontekst og Team Danmarks interesser i et internationalt perspektiv. 13

14 TEAM DANMARK 6.2. TEAM DANMARK PÅ FACEBOOK 3 mio. danskere er på Facebook heraf 72 % dagligt. Atleter, samarbejdspartnere og kommercielle partnere er på Facebook. For mange er Facebook den vigtigste kilde til kort og hurtig information, og det er et sted, hvor man kan udtrykke sig mere uformelt og umiddelbart. Facebook-brugere profilerer sig igennem de sider og det indhold, der skaber identifikation. Vi vil gøre det attraktivt for atleter og andre interessenter at identificere sig med Team Danmark på Facebook. Team Danmark har som målsætning at være med til at sætte dagsordnen inden for dansk elitesport og den bliver også sat på Facebook. På Facebook kan vi også udbygge kontaktfladen til atleterne og bedre gøre dem til ambassadører for vores brand. Team Danmarks indsats på Facebook igangsættes i første omgang som en projektperiode fra 15. juli januar Vores Facebook initiativer består af 2 dele: En lukket Facebook-gruppe for de Team Danmark-støttede atleter. En offentlig Facebook-side Team Danmark for sportsinteresserede danskere, herunder talenter, subelite og øvrige interessenter Team Danmark har følgende overordnede budskaber, som det indhold, vi udvælger til Facebook, skal understøtte: Team Danmark leverer relevant og anvendelig viden og information til atleterne Team Danmark står bag atleterne Team Danmark er en åben og kommunikerende institution Team Danmark er en vigtig drivkraft i udviklingen af dansk elitesport Indsatsen på Facebook skal styrke Team Danmarks kommunikation og skabe merværdi for Team Danmark bl.a. på følgende områder: I den lukkede Facebook-gruppe for Team Danmark-støttede atleter og Team Danmarkmedarbejdere: Kommer vi tættere på og forbedrer dialogen med atleterne Når ud til flere af atleterne med ekspertviden, praktisk info, hurtige beskeder mv. Skaber et rum for vidensdeling med atleterne På den offentlige Facebook-side vil vi: Give sportsinteresserede danskere mulighed for at komme tættere på Team Danmark og på atleterne Styrke og udbrede billedet af Team Danmark som en vigtig drivkraft i dansk elitesport På Facebook kan vi desuden: Øge synligheden og værdien af indhold på Styrke relationer til samarbejdspartnere ved at skabe synergier med deres Facebook-initiativer RIKKE MØLLER PEDERSEN, SVØMNING 14

15 MÅL OG STRATEGIER 6.3. PULS TEAM DANMARKS MAGASIN TIL ATLETER OG BESLUTNINGSTAGERE Puls er et centralt bindeled til de Team Danmark-støttede atleter, partnere i forbundene, sportsjournalister, kommercielle partnere og beslutningstagere i den danske sportsverden. De strategiske mål med magasinet er at styrke vidensdelingen af ekspertviden på tværs af forbundene, at have en platform for profileringen af de bedste atleter og opbygningen af en fælles Team Danmark-identitet på tværs af sportsgrenene. Magasinet skal derudover være med til at sikre, at atleterne og vores primære interessenter har et indblik i institutionens udvikling og prioriteringer, og brande institutionen som en vigtig drivkraft i dansk elitesport. Indholdet i Puls kommer fra atleter, Team Danmarks eksperter og konsulenter. Idéerne udvælges af en redaktionsgruppe bestående af Team Danmark-støttede atleter, Team Danmark-konsulenter og vores faste journalister. Puls bliver i øjeblikket distribueret i 8000 fysiske eksemplarer. Målgruppen er 1000 Team Danmark-atleter, 3000 talenter i ungdomsuddannelsesregi, forbund, landstrænere, sportschefer, beslutningstagere, sponsorer, journalister, de 18 Elitekommuner samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. Indholdet og formen for magasinet skal løbende nytænkes, og derfor har vi følgende udviklingsområder for Puls i perioden: 2014: INTERN EVALUERING OG AFDÆKNING AF DIGITALE MULIGHEDER: Gennem workshops stiller vi skarpt på indhold og design samt implementere nye ideer og tiltag. Bl.a. skal Facebook være med til at skabe større opmærksomhed om indholdet i Puls både op til og efter udgivelse. Sideløbende med udviklingen af det trykte magasin, skal vi analysere og afdække potentialerne ved en fremtidig digital udgivelse af Puls, som kan nå bredere ud end tilfældet er i dag, og som er tilpasset atleterne på deres mobile platforme. Det vil kunne forstærke Puls som vidensdelings-værktøj og profilerings- og brandingplatform. 2015/2016: OL-PULS? NYT SAM- SPIL MED DANSK SUPERMARKED OG MEDIEPARTNERE Vi vil afsøge mulighederne for at bruge Puls endnu mere offensivt i profileringen af OL-atleterne gennem nye samarbejder og distributionskanaler. Vi vil derfor afdække, om vi i samarbejde med Dansk Supermarked og udvalgte mediepartnere kan udvikle og udgive et OL-magasin - OL-Puls - der bliver distribueret i Dansk Supermarkeds butikker. Målet er at profilere de danske OL-atleter og Dansk Supermarked som OL-samarbejdspartner over for de godt 5 mio. kunder, der køber ind hos Dansk Supermarkeds butikker hver uge. OL-magasinet skal supplere den generelle OL-kommunikationsindsats på OL.dk og teamdanmark.dk og understøtte vores og mediepartnernes vision om, at danskerne skal kende OL-atleterne, når de træder ind på det olympiske stadion. Magasinet kunne med fordel være et gratis magasin i stil med Nettos gratismagasin Lime, som udkommer fire gange om året. 15

16 TEAM DANMARK 6.4. SUPPLERENDE KOMMUNIKATIONSFLADER Ud over de tre prioriterede kommunikationskanaler har Team Danmark også en række supplerende kommunikationsflader, som også er centrale for både den eksterne og interne kommunikation. De vigtigste er kort beskrevet her. ON-SPORT On-Sport er idrættens egen tv-kanal, som kommer tæt på og tager brugerne med bag facaden. On-Sport giver et solidt indblik i atleternes dagligdag, både når det gælder træning og konkurrence. Formålet med On- Sport er at stille skarpt på danske sportsstjerner og talenter og deres toppræstationer og vise hvordan de træner frem mod fx EM, VM og OL. On-Sport går også tæt på Team Danmarks eksperter og stiller skarpt på det tætte samarbejde med Danmarks bedste atleter. I perioden skal sammenhængen på tværs af Team Danmarks medier forbedres. Frem mod OL i Rio skal relevante indslag fra On-Sport i højere grad supplere og understøtte artikler i Puls, nyhederne på teamdanmark.dk og historierne, som vi kommunikerer via Facebook. LØBENDE NYHEDSSTRØM Den løbende nyhedsstrøm er med til at sikre en kontinuerlig servicering og kontakt til pressen samt den gruppe, der modtager nyheder fra Team Danmark. Indholdet i nyhederne spænder fra profilering af atleter til historier om Team Danmarks prioriteringer og resultater. Nyhedsstrømmen understøtter målet om, at vi agerer proaktivt og forsøger at præge mediernes dagsorden. Samtidigt sikrer nyhedsstrømmen, at Team Danmark hele tiden synliggør vores rolle som den drivende kraft i udviklingen af dansk eliteidræt. Der er i øjeblikket ca modtagere af nyhederne fra Team Danmark. Som supplement til den løbende nyhedsstrøm kommunikerer vi også til udvalgte målgrupper via elektroniske nyhedsbreve fx er introduktionen til alle Team Danmark støttede atleter Team Danmark og Dig et elektronisk nyhedsbrev. PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER EGNE OG EKSTERNE Team Danmark udgiver en lang række publikationer, bøger, kursusmateriale og rapporter. I samarbejde med de forskellige teams og eksterne partnere udvikler og kvalitetssikrer kommunikationsteamet udgivelserne. VIDENSDELINGSMØDER SKAL STYRKE DEN INTERNE KOMMUNIKATION Vi skal blive endnu bedre til at dele viden på tværs af Team Danmarks forskellige teams. Ca. 10 gange årligt skal et team på skift præsentere et aktuelt emne, som har høj relevans for institutionen. Målet er at sikre, at viden om væsentlige forhold strømmer frit i institutionen. Det nye initiativ skal samtidig give en større indsigt i de forskellige teams arbejde på tværs af institutionen, nye muligheder for tværfagligt input og styrke sammenhængskraften i institutionen. IDA MARIE BAAD MARIE THUSGAARD 49ER FX 16

17 MÅL OG STRATEGIER 7. HVORDAN VIL VI MÅLE OG ANALYSERE VORES KOMMUNIKATIONSINDSATS? Team Danmarks kommunikationsindsats skal løbende evalueres og justeres. De kvantitative mål i forhold til de prioriterede kommunikationskanaler vil blive fulgt hen over perioden. Derudover vil atleternes men også sportschefers og træneres - opfattelse af Team Danmarks centrale kommunikationskanaler være en del af de årlige tilfredshedsundersøgelser. Vi vil endvidere supplere med ekstern evaluering og sparring i forhold til udviklingen af vores prioriterede kommunikationskanaler og det vil ske både midtvejs i perioden og som afrunding i Kommunikationsteamet vil endvidere styrke analyserne af Team Danmarks image og identitet blandt de primære målgrupper. Målgruppernes overordnede syn på Team Danmark som institution er nemlig helt afgørende for den fortsatte udvikling af Team Danmarks kommunikation. RASMUS QUADE BANECYKLING 17

18 TEAM DANMARK IDRÆTTENS HUS BRØNDBY STADION BRØNDBY T TEAMDANMARK.DK 18

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Side 1 af 5 Placeringspoint er

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikationsstrategi 2014-2015 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 1 Dato 050813 Udarbejdet af Knud Johansen og Jesper Ræbild Revision Godkendelse Strategien revideres i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 14. JUNI 2012-19. SEPTEMBER 2012

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 14. JUNI 2012-19. SEPTEMBER 2012 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 14. JUNI 2012-19. SEPTEMBER 2012 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014 Sportslige resultater Side 1 af 10 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg Brains Business Gør en forskel September 2014, Aalborg Comentor A/S... Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 16 medarbejdere i hjertet af Aalborg Arbejder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere