TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016"

Transkript

1 MÅL OG STRATEGIER TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION MÅL OG STRATEGIER 1

2 TEAM DANMARK INDHOLD 1. Introduktion 4 2. Hvad er målet? 5 3. Hvem vil vi kommunikere med? - vores fem primære målgrupper 6 4. Hvordan vil vi opfattes? 8 5. Vi prioriterer tre kommunikationskanaler Mål for udviklingen af vores kommunikationskanaler Teamdanmark.dk Team Danmark på Facebook Puls Team Danmarks magasin Supplerende kommunikationsflader Hvordan vil vi måle og analysere vores kommunikationsindsats? 17 FORSIDE: MAJA JAGER, BUESKYDNING FOTOS: DAS BÜRO FOR TEAM DANMARK 2

3 ELITESPORT BEGEJSTRER OG SAMLER DANSKERNE, OG DANSKE ATLETER ER ROLLEMODELLER. DET STYRKER FÆLLESSKABET, SAMMENHÆNGSKRAFTEN OG DEN NATIONALE IDENTITET, NÅR VI VINDER GULD. ATLETERNE ER SYMBOLER PÅ EN SUCCESHISTORIE OM DANMARK OG EN SÆRLIG DANSK ELITESPORTSMODEL. TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION SKAL PROFILERE DANMARKS BEDSTE ATLETER, OG STRATEGIEN SKAL UNDERSTØTTE DEN POSITIVE FORTÆLLING OM DANSK ELITESPORT OG STYRKE ELITESPORTENS KULTURPOLITISKE POSITION TIL GAVN FOR ATLETERNE.

4 TEAM DANMARK 1. INTRODUKTION Team Danmark kommunikationsflader primært teamdanmark.dk, atlet-magasinet PULS og web-tv kanalen Onsport er alle veletablerede. Derudover er der skabt et godt netværk til relevante journalister, og Team Danmarks eksperter og direktør er dagligt kilder på historier i medierne. Team Danmarks kommunikationsstrategi for tager afsæt fra denne solide platform. Tre nye udviklingsområder er centrale for den videre udvikling af kommunikationen i perioden: VI VIL KOMMUNIKERE MED OG IKKE KUN TIL - VORES MÅLGRUPPER Team Danmarks kommunikation skal i højere grad lægge op til dialog og engagement. Derfor vil vi integrere sociale medier i første omgang Facebook som et supplement til de øvrige kommunikationsflader. Vi vil bygge videre på erfaringerne fra OL-kommunikationen, hvor vi siden 2008 har haft Facebook som et fast element. Vi vil skabe en eksklusiv flade på Facebook til de Team Danmark-støttede atleter, ligesom vi vil møde sportsinteresserede på danskernes foretrukne sociale medie. VI VIL STYRKE SAMSPILLET MED KOMMERCIELLE PARTNERE OG MEDIEPARTNERE Vores kommercielle partnere har stærke kommunikationskanaler med stor volumen. Der er derfor et stort potentiale for at profilere Danmarks bedste atleter og Team Danmark bedre og mere systematisk gennem et tætteres samspil med vores kommercielle partnere. Denne mulighed vil vi udnytte særligt i forbindelse med Vinter-OL 2014 og OL Vi vil også arbejde for at indgå længerevarende strategiske partnerskaber med udvalgte medier i forbindelse med OL BEDRE DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE OG STØRRE SYNERGI MELLEM KOMMUNIKATIONS- KANALERNE Vores primære målgrupper orienterer sig i højere og højere grad digitalt og mobilt. Team Danmark har løbende udviklet de digitale medier web, nyhedsbreve, webtv, elektroniske versioner af vores udgivelser mv. men vores digitale medier skal i højere grad tænkes sammen, og de skal tilpasses mobile enheder. Vi vil skabe bedre synergi mellem Team Danmarks medier og udvikle nye initiativer, der skal styrke Team Danmarks digitale tilstedeværelse. 4

5 MÅL OG STRATEGIER 2. HVAD ER MÅLET? Vores kommunikation skal overordnet styrke Team Danmarks position som en uafhængig vidensinstitution. Vi skaber fremdrift via viden og samarbejdsprocesser. Vores kommunikation skal altid basere sig på et solidt vidensgrundlag, og den skal altid foregå i øjenhøjde med modtageren. Vores kommunikation skal være proaktiv og professionel, og den skal afspejle Team Danmarks værdier: Åbenhed, dynamik, innovation og kvalitet. Vi har fire overordnede mål med Team Danmarks kommunikation: VI VIL SIKRE, AT ATLETERNE OG VORES SAMARBEJDS- PARTNERE HAR FORSTÅELSE FOR TEAM DANMARKS INITIATIVER OG PRIORITERINGER. VI VIL BRANDE TEAM DANMARK SOM EN STÆRK FAGLIG VIDENSINSTITUTION, DER ER EN DRIVKRAFT I UDVIKLINGEN AF ELITEIDRÆTTEN I DANMARK. VI VIL PROFILERE DE TEAM DANMARK-STØTTEDE SPORTSGRENE OG ATLETER VI VIL SKABE ET TILHØRSFORHOLD EN TEAM DANMARK IDENTITET BLANDT ATLETER, TRÆNERE OG VORES NÆRE SAMARBEJDSPARTNERE. 5

6 TEAM DANMARK 3. HVEM VIL VI KOMMUNIKERE MED? VORES FEM PRIMÆRE MÅLGRUPPER Eliteidræt fylder meget i medie landskabet, og rigtigt mange danskere er interesserede i elitesport. Det er dog ikke muligt at kommunikere målrettet og kvalificeret til den brede interessentgruppe, som udgør Team Danmarks kommunikative landskab. Vi prioriterer derfor fem primære målgrupper, hvor vi fokuserer vores opmærksomhed og ressourcer. TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER Atleterne er centrum for Team Danmarks arbejde. Derfor er kommunikationen også centreret omkring dem, og de indgår som en helt central del af Team Danmarks profil. TRÆNERE, SPORTS CHEFER OG ELITE- ANSVARLIGE I SPECIALFORBUNDENE Trænere og sportschefer er Team Danmarks daglige samarbejdspartnere. For at opnå succes er det afgørende, at specialforbundene og Team Danmark indgår i et tæt og forpligtende samarbejde om eliteudvikling. Det er derfor helt centralt, at de eliteansvarlige både politisk valgte og administrative hele tiden er velinformerede og tæt på Team Danmark. TEAM DANMARKS KOMMERCIELLE PARTNERE Kommunikation i samspil med vores kommercielle partnere er et centralt udviklingsområde. Det er derfor vigtigt, at vi etablerer stærke netværk og gode relationer til de centrale medarbejdere hos vores kommercielle partnere. PRESSEN Pressen er ofte gatekeeper i Team Danmarks kommunikation til offentligheden, og samspillet med pressen er med til at påvirke den idrætspolitiske dagsorden. Synlighed i pressen giver atleterne respekt, anerkendelse og øgede kommercielle muligheder. Derfor skal pressen altid føle sig professionelt serviceret via Team Danmarks kommunikation. IDRÆTSPOLITISKE BESLUTNINGS- TAGERE I FOLKETINGET OG MINISTERIERNE Folketinget og ministerierne definerer de overordnede rammer for dansk eliteidræt. Det er derfor afgørende, at de relevante ministre, folketingsmedlemmer og embedsfolk har let tilgængelig og opdateret viden om eliteidræt samt om Team Danmarks arbejde og resultater. Kommunikationen til beslutningstagerne skal give et solidt fagligt afsæt for de idrætspolitiske prioriteringer. ØVRIGE VIGTIGE PARTNERE Danmarks Idrætsforbund er en helt central samarbejdspartner i udviklingen af dansk eliteidræt, og det er derfor vigtigt med en kontinuerlig dialog og kommunikation. Hertil kommer samarbejde med DIF om udviklingen af fælles kommunikationsinitiativer - fx. i forbindelse med OL og Idrættens Medieudvalg. Team Danmark er desuden afhængig af stærke vidensog forskningsmiljøer om eliteidræt, og derfor prioriterer vi også en stærk dialog med relevante videns- og forskningsinstitutioner. Derudover er Elitekommunerne og Sport One Danmark også centrale samarbejdspartnere, og en kontinuerlig kommunikation med dem er afgørende. Samspillet og initiativerne ift. disse vores øvrige vigtige partnere vil dog ikke blive beskrevet i denne strategi. 6

7 MÅL OG STRATEGIER CHRISTINNA PEDERSEN, BADMINTON 7

8 TEAM DANMARK 4. HVORDAN VIL VI OPFATTES? Vores mål er, at vores primære målgrupper oplever Team Danmarks kommunikation på følgende måde: DE TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER: Opfatter Team Danmarks kommunikation som relevant og kontinuerlig, og føler sig talt til i øjenhøjde via relevante medieplatforme. Atleterne føler, at de er en del af en professionel helhed, som anerkender deres indsats. Oplever de nye initiativer på Facebook som en enkel kommunikationsflade, der bringer dem tættere på Team Danmark. Opfatter at en væsentlig del af Team Danmarks kommunikation er at profilere atleterne og i særdeleshed gruppen af Verdensklasseatleter. Har et klart billede af, hvordan Team Danmark bidrager til deres udvikling økonomisk, sportsligt, uddannelsesmæssigt, facilitetsmæssigt etc. Har et tilhørsforhold til Team Danmark - på tværs af discipliner. Kommunikationen bidrager til at vedligeholde en Team Danmark identitet blandt atleterne og virker som et samlende element på tværs af sportsgrene. RENÉ HOLTEN POULSEN, KAJAK 8

9 MÅL OG STRATEGIER TRÆNERE, SPORTSCHEFER OG ELITE- ANSVARLIGE I SPECIALFORBUNDENE Har viden om og forståelse for Team Danmarks initiativer og prioriteringer. Har et tilhørsforhold til Team Danmark - på tværs af discipliner. Kommunikationen bidrager til at vedligeholde en Team Danmark identitet blandt trænere og sportschefer. Opfatter kommunikationen som fagligt relevant. Vi skal tilbyde viden om forskning, ny udvikling og indsigt på tværs af sportsgrenene, som elitetrænerne ikke kan få andre steder. Oplever at Team Danmark bidrager konstruktivt til profileringen af deres atleter Opfatter Team Danmark som en konstruktiv partner, når de skal udvikle kommunikationsområder i forbundet. TEAM DANMARKS KOMMERCIELLE PARTNERE Oplever at kommunikation, synlighed og co-branding er en central del af Team Danmark-partnerskabet. Oplever at samspillet med Team Danmark omkring udviklingen af fælles OL-kommunikationsinitiativer er innovativ. Har et godt overblik over, hvilke ydelser og medier som Team Danmark kan bidrage med. Bliver interesseret i udvikling af nye kommunikationsinitiativer og produkter frem mod OL PRESSEN Oplever Team Danmarks kommunikation som hurtig, relevant og tilstrækkelig via målrettede kommunikationskanaler. Og oplever, at de har god adgang til fx konkurrenceplaner, gode fotos og sportslige profiler af Danmarks bedste atleter på Team Danmarks medieflader. Har viden om og forståelse for Team Danmarks initiativer og prioriteringer. Opfatter Team Danmarks direktør, eksperter og kommunikationsteam som oplagte kilder, som de opsøger i forbindelse med historier om dansk elitesport. IDRÆTSPOLITISKE BESLUTNINGS- TAGERE I FOLKETING OG MINISTERIER Oplever Team Danmarks kommunikation som faglig funderet og relevant, og ser Team Danmark som en væsentlig aktør i idrætsbilledet. Får løbende information om Team Danmark i en form, der passer til deres arbejdsrytme og behov. Bliver serviceret på et højt fagligt niveau af Team Danmark 9

10 TEAM DANMARK 5. VI PRIORITERER TRE KOMMUNIKATIONSKANALER For at nå vores mål i forhold til de fem primære målgrupper, vil vi i perioden prioritere udviklingen af tre centrale kommunikationskanaler: TEAMDANMARK.DK FACEBOOK MAGASINET PULS Ud over de prioriterede kanaler har vi en række supplerende kommunikationskanaler, som vi driver blandt andet den løbende nyhedsstrøm, vores øvrige publikationer samt web-tv-kanalen On-Sport. 10

11 MÅL OG STRATEGIER Til eliteudøvere OG TrÆnere # 30 juli 2O13 Pris 50 kr. Vandland med Vindere kommer dansk svømnings drenge også med? TÆnk På TÆnderne gode Råd om sportsdrik andreas resultatet er ikke det eneste succeskriterium ol-debutanter i ny undersøgelse bube har lært at elske sin 800-meTeR plus Til Rio med dansk supermarked ny chef de mission profilen Til em på hjemmebane 11

12 TEAM DANMARK 6. MÅL FOR UDVIKLINGEN AF VORES KOMMUNIKATIONS- KANALER 6.1. TEAM DANMARK.DK Teamdanmark.dk blev relanceret i marts Hjemmesiden skal formidle relevant information om Team Danmark og udviklingen af dansk elitesport til institutionens primære målgrupper. Teamdanmark.dk skal understøtte arbejdsopgaver og kommunikationsbehov i de enkelte teams Indholdet skal være relevant og i øjenhøjde med vores målgrupper særligt atleterne Indholdet skal være modtagerorienteret og tilgængeligt, hjemmesiden skal være nem at navigere rundt på Indholdet skal være opdateret og aktuelt TEAMDANMARK.DK SKAL UDVIKLES FREM MED AFSÆT I SYV WEBSTRATEGI- SKE MÅL: 1. SIGNALERE LIV, DYNAMIK OG DRØM- ME OM GULD MED ATLETERNE I CEN- TRUM Brugeren skal møde et univers med levende billeder, dynamiske atleter og drømme om guld. Hjemmesiden skal i samspil med vores øvrige medier fungere som en profileringsrampe, der er i stand til at sætte fokus på de mange profiler i dansk elitesport. 2. FOKUS PÅ EKSPERTOMRÅDER, SÆR- LIGE INDSATSOMRÅDER OG RELEVANTE NYHEDER Ekspertområderne skal være tilgængelige, og baggrundsinformation (fx sportspsykologiske koncepter), arbejdsredskaber (fx væsketest) og kurser (fx basalkurser, ansøgningsfrister for ungdomsuddannelser) skal være let at finde. Team Danmarks indsatsområder skal være tydeligt integreret på hjemmesiden med relevante nyheder og spotområder, som sætter fokus på vores indsats og de mange ekspert-tilbud, vi har til vores samarbejdspartnere. Teamdanmark.dk skal eksponere Team Danmark-medarbejdere og synliggøre institutionen, direktør, eksperter og konsulenter. 3. PERSONLIG, NÆRVÆRENDE OG DIALOGORIENTERET Teamdanmark.dk skal være atleternes og forbundenes primære indgang til information fra Team Danmark. Vores primære målgrupper og især atleter, trænere og sportschefer - skal opfatte hjemmesiden som relevant og interessant den skal være personlig og nærværende og fremme muligheden for dialog mellem atlet, forbund, ekspert og konsulent. Atleternes og forbundenes personlige sider (min side med eget log in) skal sammen med Team Danmarks Facebook-strategi understøtte dette strategiske mål. 4. STØRRE SAMMENHÆNG OM- KRING ATLETERNE OG INTERNT I INSTITUTIONEN Teamdanmark.dk skal være et samlingssted for alle væsentlige informationer til den enkelte atlet. Det vil give atleten, træneren og medarbejdere i Team Danmark en større følelse af sammenhæng, kontinuitet og overblik. Institutionen vil dermed både internt og eksternt fremstå som en samlet enhed, der arbejder sammen og i samme retning. Atleternes og forbundenes personlige side (min side med eget log in) skal sammen med Team Danmarks Facebook-strategi understøtte dette strategiske mål. 12

13 MÅL OG STRATEGIER MARK O. MADSEN, BRYDNING 5. KOMMERCIELLE MULIGHEDER SKAL I FOKUS Institutionens kommercielle partnere skal synliggøres på hjemmesiden. Vi skal have fokus på de kommercielle muligheder i vores elektroniske univers. Ligesom vi skal integrere en web-shop, som kan fremme salget af vores publikationer, bøger, plakater, kurser, Team Danmark-trøjer etc. og gøre sagsbehandlingen i forhold til bestilling og betaling mere smidig. 6. BRUGERDREVET INDHOLD SYNLIGGØRELSE AF ARBEJDSGANGE OG VIDEN Hjemmesiden skal være det primære omdrejningspunkt for det arbejde, som medarbejderne i Team Danmark udfører til daglig. Indholdet skal være brugerdrevet i stil med, hvordan disciplinanalyserne udvikles, og hvordan konkurrencekalender og medaljeoversigt opdateres. Teamdanmark.dk skal synliggøre de mange aktiviteter og den viden, som Team Danmarks medarbejdere producerer i dagligdagen. 7. INTERNATIONAL DIMENSION ENGELSKSPROGET VERSION Der skal opbygges en engelsksproget version af teamdanmark.dk, som giver Team Danmarks kommunikation et internationalt perspektiv og giver omverdenen mulighed for at følge med i Team Danmarks arbejde. Indholdet på den engelsksprogede version skal udvælges og målrettes i forhold til en international kontekst og Team Danmarks interesser i et internationalt perspektiv. 13

14 TEAM DANMARK 6.2. TEAM DANMARK PÅ FACEBOOK 3 mio. danskere er på Facebook heraf 72 % dagligt. Atleter, samarbejdspartnere og kommercielle partnere er på Facebook. For mange er Facebook den vigtigste kilde til kort og hurtig information, og det er et sted, hvor man kan udtrykke sig mere uformelt og umiddelbart. Facebook-brugere profilerer sig igennem de sider og det indhold, der skaber identifikation. Vi vil gøre det attraktivt for atleter og andre interessenter at identificere sig med Team Danmark på Facebook. Team Danmark har som målsætning at være med til at sætte dagsordnen inden for dansk elitesport og den bliver også sat på Facebook. På Facebook kan vi også udbygge kontaktfladen til atleterne og bedre gøre dem til ambassadører for vores brand. Team Danmarks indsats på Facebook igangsættes i første omgang som en projektperiode fra 15. juli januar Vores Facebook initiativer består af 2 dele: En lukket Facebook-gruppe for de Team Danmark-støttede atleter. En offentlig Facebook-side Team Danmark for sportsinteresserede danskere, herunder talenter, subelite og øvrige interessenter Team Danmark har følgende overordnede budskaber, som det indhold, vi udvælger til Facebook, skal understøtte: Team Danmark leverer relevant og anvendelig viden og information til atleterne Team Danmark står bag atleterne Team Danmark er en åben og kommunikerende institution Team Danmark er en vigtig drivkraft i udviklingen af dansk elitesport Indsatsen på Facebook skal styrke Team Danmarks kommunikation og skabe merværdi for Team Danmark bl.a. på følgende områder: I den lukkede Facebook-gruppe for Team Danmark-støttede atleter og Team Danmarkmedarbejdere: Kommer vi tættere på og forbedrer dialogen med atleterne Når ud til flere af atleterne med ekspertviden, praktisk info, hurtige beskeder mv. Skaber et rum for vidensdeling med atleterne På den offentlige Facebook-side vil vi: Give sportsinteresserede danskere mulighed for at komme tættere på Team Danmark og på atleterne Styrke og udbrede billedet af Team Danmark som en vigtig drivkraft i dansk elitesport På Facebook kan vi desuden: Øge synligheden og værdien af indhold på Styrke relationer til samarbejdspartnere ved at skabe synergier med deres Facebook-initiativer RIKKE MØLLER PEDERSEN, SVØMNING 14

15 MÅL OG STRATEGIER 6.3. PULS TEAM DANMARKS MAGASIN TIL ATLETER OG BESLUTNINGSTAGERE Puls er et centralt bindeled til de Team Danmark-støttede atleter, partnere i forbundene, sportsjournalister, kommercielle partnere og beslutningstagere i den danske sportsverden. De strategiske mål med magasinet er at styrke vidensdelingen af ekspertviden på tværs af forbundene, at have en platform for profileringen af de bedste atleter og opbygningen af en fælles Team Danmark-identitet på tværs af sportsgrenene. Magasinet skal derudover være med til at sikre, at atleterne og vores primære interessenter har et indblik i institutionens udvikling og prioriteringer, og brande institutionen som en vigtig drivkraft i dansk elitesport. Indholdet i Puls kommer fra atleter, Team Danmarks eksperter og konsulenter. Idéerne udvælges af en redaktionsgruppe bestående af Team Danmark-støttede atleter, Team Danmark-konsulenter og vores faste journalister. Puls bliver i øjeblikket distribueret i 8000 fysiske eksemplarer. Målgruppen er 1000 Team Danmark-atleter, 3000 talenter i ungdomsuddannelsesregi, forbund, landstrænere, sportschefer, beslutningstagere, sponsorer, journalister, de 18 Elitekommuner samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. Indholdet og formen for magasinet skal løbende nytænkes, og derfor har vi følgende udviklingsområder for Puls i perioden: 2014: INTERN EVALUERING OG AFDÆKNING AF DIGITALE MULIGHEDER: Gennem workshops stiller vi skarpt på indhold og design samt implementere nye ideer og tiltag. Bl.a. skal Facebook være med til at skabe større opmærksomhed om indholdet i Puls både op til og efter udgivelse. Sideløbende med udviklingen af det trykte magasin, skal vi analysere og afdække potentialerne ved en fremtidig digital udgivelse af Puls, som kan nå bredere ud end tilfældet er i dag, og som er tilpasset atleterne på deres mobile platforme. Det vil kunne forstærke Puls som vidensdelings-værktøj og profilerings- og brandingplatform. 2015/2016: OL-PULS? NYT SAM- SPIL MED DANSK SUPERMARKED OG MEDIEPARTNERE Vi vil afsøge mulighederne for at bruge Puls endnu mere offensivt i profileringen af OL-atleterne gennem nye samarbejder og distributionskanaler. Vi vil derfor afdække, om vi i samarbejde med Dansk Supermarked og udvalgte mediepartnere kan udvikle og udgive et OL-magasin - OL-Puls - der bliver distribueret i Dansk Supermarkeds butikker. Målet er at profilere de danske OL-atleter og Dansk Supermarked som OL-samarbejdspartner over for de godt 5 mio. kunder, der køber ind hos Dansk Supermarkeds butikker hver uge. OL-magasinet skal supplere den generelle OL-kommunikationsindsats på OL.dk og teamdanmark.dk og understøtte vores og mediepartnernes vision om, at danskerne skal kende OL-atleterne, når de træder ind på det olympiske stadion. Magasinet kunne med fordel være et gratis magasin i stil med Nettos gratismagasin Lime, som udkommer fire gange om året. 15

16 TEAM DANMARK 6.4. SUPPLERENDE KOMMUNIKATIONSFLADER Ud over de tre prioriterede kommunikationskanaler har Team Danmark også en række supplerende kommunikationsflader, som også er centrale for både den eksterne og interne kommunikation. De vigtigste er kort beskrevet her. ON-SPORT On-Sport er idrættens egen tv-kanal, som kommer tæt på og tager brugerne med bag facaden. On-Sport giver et solidt indblik i atleternes dagligdag, både når det gælder træning og konkurrence. Formålet med On- Sport er at stille skarpt på danske sportsstjerner og talenter og deres toppræstationer og vise hvordan de træner frem mod fx EM, VM og OL. On-Sport går også tæt på Team Danmarks eksperter og stiller skarpt på det tætte samarbejde med Danmarks bedste atleter. I perioden skal sammenhængen på tværs af Team Danmarks medier forbedres. Frem mod OL i Rio skal relevante indslag fra On-Sport i højere grad supplere og understøtte artikler i Puls, nyhederne på teamdanmark.dk og historierne, som vi kommunikerer via Facebook. LØBENDE NYHEDSSTRØM Den løbende nyhedsstrøm er med til at sikre en kontinuerlig servicering og kontakt til pressen samt den gruppe, der modtager nyheder fra Team Danmark. Indholdet i nyhederne spænder fra profilering af atleter til historier om Team Danmarks prioriteringer og resultater. Nyhedsstrømmen understøtter målet om, at vi agerer proaktivt og forsøger at præge mediernes dagsorden. Samtidigt sikrer nyhedsstrømmen, at Team Danmark hele tiden synliggør vores rolle som den drivende kraft i udviklingen af dansk eliteidræt. Der er i øjeblikket ca modtagere af nyhederne fra Team Danmark. Som supplement til den løbende nyhedsstrøm kommunikerer vi også til udvalgte målgrupper via elektroniske nyhedsbreve fx er introduktionen til alle Team Danmark støttede atleter Team Danmark og Dig et elektronisk nyhedsbrev. PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER EGNE OG EKSTERNE Team Danmark udgiver en lang række publikationer, bøger, kursusmateriale og rapporter. I samarbejde med de forskellige teams og eksterne partnere udvikler og kvalitetssikrer kommunikationsteamet udgivelserne. VIDENSDELINGSMØDER SKAL STYRKE DEN INTERNE KOMMUNIKATION Vi skal blive endnu bedre til at dele viden på tværs af Team Danmarks forskellige teams. Ca. 10 gange årligt skal et team på skift præsentere et aktuelt emne, som har høj relevans for institutionen. Målet er at sikre, at viden om væsentlige forhold strømmer frit i institutionen. Det nye initiativ skal samtidig give en større indsigt i de forskellige teams arbejde på tværs af institutionen, nye muligheder for tværfagligt input og styrke sammenhængskraften i institutionen. IDA MARIE BAAD MARIE THUSGAARD 49ER FX 16

17 MÅL OG STRATEGIER 7. HVORDAN VIL VI MÅLE OG ANALYSERE VORES KOMMUNIKATIONSINDSATS? Team Danmarks kommunikationsindsats skal løbende evalueres og justeres. De kvantitative mål i forhold til de prioriterede kommunikationskanaler vil blive fulgt hen over perioden. Derudover vil atleternes men også sportschefers og træneres - opfattelse af Team Danmarks centrale kommunikationskanaler være en del af de årlige tilfredshedsundersøgelser. Vi vil endvidere supplere med ekstern evaluering og sparring i forhold til udviklingen af vores prioriterede kommunikationskanaler og det vil ske både midtvejs i perioden og som afrunding i Kommunikationsteamet vil endvidere styrke analyserne af Team Danmarks image og identitet blandt de primære målgrupper. Målgruppernes overordnede syn på Team Danmark som institution er nemlig helt afgørende for den fortsatte udvikling af Team Danmarks kommunikation. RASMUS QUADE BANECYKLING 17

18 TEAM DANMARK IDRÆTTENS HUS BRØNDBY STADION BRØNDBY T TEAMDANMARK.DK 18

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Journalistikkens fremtid i BUPL

Journalistikkens fremtid i BUPL Journalistikkens fremtid i BUPL Eksamensopgave Fang medieteorien og gør den brugbar. Valgfrit model under diplomuddannelserne i journalistik,. Undervisere: Steen K. Rasmussen og Christian Breinholt 8.

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt årsrapport 2007 007 fakta om 2007 33 forskellige idrætsgrene 1033 danske atleter 133 mio. kr. Samlet omsætning 13 VM-medaljer og 15 EM-medaljer

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere