Når virksomheden åbner sit vindue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når virksomheden åbner sit vindue"

Transkript

1

2 Når virksomheden åbner sit vindue

3 Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur

4 Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv 1. udgave 2003 Samfundslitteratur, 2003 Omslag: Torben Lundsted Sats: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press, Gylling ISBN Denne udgivelse er støttet af FUHU Samfundslitteratur Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Fax Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse. 4

5 Indholdsfortegnelse Forord Af Jørn Helder og Bodil Kragh... 7 Virksomheden som kommunikationssystem Af Sven Windahl Storytelling i ledelse og virksomhedskommunikation Af Hanne Niss Tillid og troværdighed i et formidlingsperspektiv Af Bodil Kragh Kære aktionærer! Letters to the shareholders som selvfremstilling Af Anne Marie Bülow-Møller Virksomhedens identitet som forførelse og selvforførelse Af Lars Thøger Christensen Drengestreger, Gale streger og Danske streger Danske Banks værdier og nye grafiske identitet Af Jørn Helder Virksomhedens branding- og storytellingprocesser Problemstillinger i strategisk kommunikation over for medarbejdere, kunder og øvrige stakeholdere Af Jesper Højberg Christensen Virksomhedens strategiske kommunikation Problemstillinger i strategisk kommunikation over for medarbejdere, kunder og øvrige stakeholdere belyst ud fra Danisco A/S Af Anders Hundahl

6 Vores virksomhed vores kommunikation Af Eva Jørgensen Hurra-ord eller ærlig snak? om at bruge sproget som redskab til at sløre eller afsløre virksomhedens værdier Af Leif Becker Jensen De Dyre Ord Af Jørn Lund TDC s visionsmodel og implementeringen af den Af Louise Ry Ledelseskommunikation Af Erik Johnsen Kan man give køb på sin identitet for at opnå et ønsket image? En casestudie: Hvad gør udviklingskontrakten ved Handelshøjskolens identitet og image? Af Annette Villemoes

7 Forord Jørn Helder og Bodil Kragh Arbejdet med værdier, identitet og image tjener til at profilere virksomheden såvel eksternt som internt i forhold til medarbejderne. Den klassiske opsplitning mellem intern og ekstern profilering hvor man fx kommunikerede på én måde internt til medarbejderne og på en helt anden måde eksternt til offentligheden står for fald. Dermed bliver alle medarbejdere og ikke kun Informations- eller Kommunikationsafdelingen ansvarlige for og medejere af virksomhedens kommunikation. Medarbejderne skal kunne kommunikere på vegne af virksomheden, og de skal vide, hvad virksomheden er og står for. Med alle medarbejderne som kommunikatører er det derfor helt afgørende, at ledelsen i en virksomhed sikrer sig, at de forståelser, som virksomheden kan identificere som sine, også er dem, medarbejderne sender ud. Det forhold, at medarbejderne skal vide, hvad virksomheden er og står for, betyder også, at det i højere grad end tidligere bevidst er identitet og værdier, der kommunikeres fra virksomheder. I dag er det således, at stort set ingen virksomheder fremstiller noget, der ikke kan efterlignes eller kopieres. Hvad der til gengæld ikke kan kopieres eller efterlignes er uanset hvor meget man forsøger identiteten og værdierne i en virksomhed. At fortælle hvem virksomheden er, og hvilke værdier den har, er derfor en af de vigtigste interne og eksterne opgaver, ledelsen i en virksomhed har i dag. Traditionelt har der ikke været stor opmærksomhed på den måde, identiteten og værdierne skabes i sproget; men mere på den (formelle) måde formidlingen sker fra organisationen. Denne bog, der dokumenterer konferencen Kommunikation og formidling - et Corporate perspektiv afholdt på Handelshøjskolen i København den 7

8 28. og 29. maj 2002, sætter fokus på såvel kultur, identitet som sprog og formidling. Foredragsholderne på konferencen: Professor, direktør Sven Wiindahl, Universitetet i Lund, Nordisk Kommunikation Professor Erik Johnsen, Handelshøjskolen i København Journalist Eva Jørgensen, Danmarks Radio Direktør Jesper Højberg Christensen, Advice A/S Informationschef Anders Hundahl, (Danisco) (nu kommunikationschef Dansk Byggeri) Professor Lars Thøger Christensen, Syddansk Universitet Lektor Leif Becker Jensen, Roskilde Universitetscenter Professor Anne-Marie Bülow-Møller, Handelshøjskolen i København Professor Jørn Lund Kommunikationsdirektør Louise Ry, TDC Lektor Hanne Niss, Handelshøjskolen i København Lektor Bodil Kragh, Handelshøjskolen i København Ekstern lektor Jørn Helder, Roskilde Universitetscenter Lektor Anette Villemoes, Handelshøjskolen i København Følgende indlæg er båndoptaget på konferencen og er efterfølgende redigeret af Jørn Helder og Bodil Kragh: Professor Erik Johnsen, Handelshøjskolen i København Journalist: Eva Jørgensen, Danmarks Radio Direktør Jesper Højberg, Advice A/S Kommunikationschef Anders Hundahl, (Danisco), nu: Dansk Byggeri Professor Lars Thøger Christensen, Syddansk Universitet Kommunikationschef Louise Ry, TDC Ånden er bibeholdt i de redigerede indlæg, men formen er naturligvis undergået forandringer fra den mundtlige fremstilling til den foreliggende skriftlige udgave, men er afstemt med foredragsholderne, så indhold og ånd er de samme her som ved den mundtlige præsentation. Det skal bemærkes, at der ikke er litteraturlister til disse indlæg. 8

9 Sven Windahl understreger i sit kapitel lederen som menings-skaber og understreger, at denne ledelsesrolle er blevet stadig mere eksplicit med den øgede fragmentering. Windahl understreger også, at mange ledere glemmer at opsummere denne meningsskabelsesproces, som de er en del af. Derfor sker der ikke konkluderende opsamlinger og konkluderende meningsskabelse for medarbejdere og for offentligheden. Windahl foreslår bl.a., at lederen fremover skal være forfatter. Lederen skulle kunne fortælle historier og igennem disse skabe mening. Lederen som historiefortæller er også en pointe hos Hanne Niss, der i sit bidrag fokuserer på storytelling: hvordan storytelling i forbindelse med værdier i organisationer er en vigtig måde at skabe identitet og ikke mindst en måde at formidle identiteten. Hanne Niss skriver om storytelling som metode til at indkredse værdier, kultur og identitet; et ledelsesredskab til at formulere en vision eller en strategi, og endelig et middel til at formidle visioner og værdier til virksomhedens stakeholders. Hanne Niss understreger i sit bidrag, at der selvfølgelig er mange forskellige fortolkninger eller konstruktioner af virkeligheden. Det skal der også være plads til, men ikke mindst understreger hun ledelsens opgave med at sætte ord på virksomhedens værdier. Men det er jo ikke noget, der bare gøres, det kræver tillid og troværdighed. Bodil Kragh skriver i sit bidrag om tillid som afgørende, når personer eller organisationer bliver opmærksomme på, hvordan de opfattes og gerne vil opfattes af deres omverden. Bodil Kragh understreger, at tillid skaber organisatorisk sammenhæng og er et fundament for ledelse, hvorfor tillid er et grundlæggende mål for moderne virksomhedskommunikation. Bodil Kragh perspektiverer sin diskussion af tillid med overvejelser omkring selvfremstilling og illustrerer gennem et teksteksempel, hvordan en virksomhed forsøger at opbygge sin troværdighed med henblik på at fastholde eller genopbygge tilliden til den pågældende virksomhed. Anne Marie Bülow-Møllers kapitel beskæftiger sig med impression management, som også handler om selvfremstilling. Anne Marie Bülow- Møller definerer impression management som the process whereby people seek to control the image others have of them. Anne-Marie Bülow- 9

10 Møller relaterer impression management til Goffman s back-/frontstage. Når vi er frontstage, ved vi, at vi spiller et spil og laver ofte en fremstilling, der undertiden ikke er dækning for. Artiklen giver derefter nogle eksempler på impression management fra forskellige amerikanske årsberetninger, bl.a omkring tillid. Lars Thøger Christensens kapitel beskæftiger sig med værdier. Han understreger vanskelighederne ved at få værdierne til at trænge igennem hele organisationen og giver en lang række illustrative eksempler på, når det lykkes og vice versa. Også Jørn Helder arbejder i sit indlæg med værdier, in casu Danske Banks værdier og nye identitet. Han gennemgår værdierne og måden, de er kommunikeret på og understreger bl.a. nogle inkonsistenser i den måde, kommunikationen er foregået på, i forhold til det man gerne vil: skabe et nyt værdisæt, en ny identitet. Jesper Højberg Christensen beskriver i sit indlæg problematikkerne omkring corporate branding. Han understreger og forklarer vanskeligheder ved at kommunikere værdier. 90% forandringskommunikation er envejskommunikation, der foregår via memoer eller medarbejderblade. Holdt op mod, at parametrene for det, vi husker, er 10% af det vi læser, 20% af det vi hører og 30% af det vi ser, så får vi en indikation af, hvorfor værdi og forandringskommunikation er så vanskelig. Artiklen understreger også vigtigheden af integreret kommunikation og understreger, at integrationen skal foregå både i dybden og i bredden. Artiklen giver eksempler på, hvordan det kan gøres i praksis. Anders Hundahl beskriver problemstillinger i forbindelse med strategisk kommunikation, med udgangspunkt i den store kommunikationsmæssige udfordring der ligger i at være en del af fødevarebranchen, idet spørgsmålet om fødevarer og ernæring i disse år står højt på forbrugernes dagsorden. Et af målene med Daniscos kommunikation er at medvirke til at sikre den grundlæggende legitimitet for det, der produceres i fødevareindustrien, og for at kommunikationen skal lykkes, er den bygget op over tre nøglebegreber, nemlig integration, dialog og proces. Hundahl går herefter over til at redegøre for et konkret kommuni- 10

Historiefortælling i organisationer

Historiefortælling i organisationer Historiefortælling i organisationer SASCHA AMARASINHA Historiefortælling i organisationer Forlaget Samfundslitteratur Sascha Amarasinha Historiefortælling i organisationer 1. udgave, 2004 Forlaget Samfundslitteratur,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR (K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Samfundslitteratur

Læs mere

Troværdighed kommer indefra!

Troværdighed kommer indefra! Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation Handelshøjskolens Forlag Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel

Læs mere

Indledning. Susanne Kjærbeck. Om bogen

Indledning. Susanne Kjærbeck. Om bogen Indledning Susanne Kjærbeck Om bogen Denne bog henvender sig til studerende, praktikere inden for information og kommunikation, forskere, undervisere og andre formidlere, som interesserer sig for historiefortælling

Læs mere

ETISK GRUNDLAG. Kommunikationsstrategi for skabelsen af et etik grundlag for pædagoger. DEBATOPLÆG: APRIL 2009

ETISK GRUNDLAG. Kommunikationsstrategi for skabelsen af et etik grundlag for pædagoger. DEBATOPLÆG: APRIL 2009 UPDATEO PGAVE Udarbejdet af: Allan Baumann, BUPL. Dato: 2009.06.11. Eksamensopgave: Informationsjournalistikkens metodiske grundlag, obligatorisk modul under diplomuddannelserne i journalistisk arbejde

Læs mere

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan Hvordan man sikrer, at virksomhedens skriftlige kommunikation understøtter virksomhedens brand og centrale værdier Cand.ling.merc.-speciale Handelshøjskolen i

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Online branding. Skab strategiske relationer på nettet

Online branding. Skab strategiske relationer på nettet Online branding Skab strategiske relationer på nettet 1 Online branding Skab strategiske relationer på nettet Lars Sandstrøm 3 Lars Sandstrøm Online branding Skab strategiske relationer på nettet 1. ebogsudgave

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - det kommunikative aspekt En analyse af det spanske tobaksfirma Altadis formidling af sit sociale ansvar Cand.ling.merc. speciale Forfatter: Tina Knudsen Vejleder: Ricard

Læs mere

Indledning. Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces

Indledning. Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces Indholdsfortegnelse Indledning Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces Interessenter Primære interessenter: Staten: Passagerer: Medarbejderne: Medierne: SWOT- analyse Begrundelse for SWOT Styrker:

Læs mere

Corporate branding Et værktøj til strategisk kommunikation

Corporate branding Et værktøj til strategisk kommunikation 37286_corporate branding 14/08/03 13:20 Side 1 Corporate branding Et værktøj til strategisk kommunikation Lars Sandstrøm 1 37286_corporate branding 14/08/03 13:20 Side 2 Lars Sandstrøm Corporate branding

Læs mere

CORPORATE BRANDING DEN BESJÆLEDE VIRKSOMHED Branding af virksomheden som én krop

CORPORATE BRANDING DEN BESJÆLEDE VIRKSOMHED Branding af virksomheden som én krop Postbefordret blad, (8245 ARB). CORPORATE BRANDING DEN BESJÆLEDE VIRKSOMHED Branding af virksomheden som én krop Brand Base-konference den 10. februar 2004 kl. 9.00-12.00 i lokale 100 på Syddansk Universitet

Læs mere

ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG

ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG Studiegruppe 10 Dexter, Esben, Idun, Kathrine og Marie Indholdsfortegnelse Primære interessenter s. 2 Vision, mission & værdier s. 3 Forandringen s. 4 Kotters 8-trinsmodel

Læs mere

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi.

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi. 1.0 Indledning Da finanskrisen ramte den vestlige verden i 2008, gik det hårdt ud over bankernes omdømme, da den generelle mening var, at bankerne bar en del af ansvaret for krisen (business.dk) i. Inden

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Personlig kommunikation & formidling

Personlig kommunikation & formidling Personlig kommunikation & formidling Forfatterne 1993 2001, 1. udgave, 5. oplag ISBN 87-7307-460-8 Udgiver Aalborg Universitetsforlag Langagervej 6, 302 Omslag Sats Tryk 9220 Aalborg Ø tlf: 96357140, fax

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2.

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2. NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER i virkeligheden 2. udgave Niels-Henrik Møller Hansen, Bella Marckmann, Esther

Læs mere

!"##"$#"%"&"'()*%+,&%&-'."&)/"%))0,&%"1(),/"&21."#(")1+)3-,'-1)41'5)

!##$#%&'()*%+,&%&-'.&)/%))0,&%1(),/&21.#()1+)3-,'-1)41'5) !"##"$#"%"&"'(*%+,&%&-'."&/"%0,&%"1(,/"&21."#("1+3-,'-141'5 31.67"%"#("(8,.$"%1&9":%"&5,$$*'-512-,' ;,#%6!7!?!

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Specialetitel: Kommunikationsmåling som Kommunikations- og HR-værktøj

Specialetitel: Kommunikationsmåling som Kommunikations- og HR-værktøj Specialetitel: Kommunikationsmåling som Kommunikations- og HR-værktøj Studerende: Annette Rolsting Studie: Cand Ling Merc Profil: Kommunikation & Formidling Fag: Prøve 9: Speciale Vejleder: Annette Risberg

Læs mere

Fra enetale til samtale. Kommunikation og strategi i den offentlige sektor

Fra enetale til samtale. Kommunikation og strategi i den offentlige sektor Fra enetale til samtale Kommunikation og strategi i den offentlige sektor Nis Peter Nissen maj 2005 Fra enetale til samtale Kommunikation og strategi i den offentlige sektor 1 Indhold 1. Corporate communication

Læs mere

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA 2 2015 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer?

Læs mere