Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8"

Transkript

1 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8

2 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater. Kontrolenheden kan betjene funktioner som pumpestop, kedelsignal og køl. Termostaterne fås med og uden gulvsensor (IR). Roth Touchline er simpel at anvende og kan styres med en app til iphone og ipad. Nedenfor finder du de mest anvendte indstillinger. Har du brug for den fulde brugermanual kan du hente den på roth-nordic.dk Indhold: Quick opstart (Installatør) Bruger indstillinger (Bruger) Udvidede indstillinger (Installatør) 1. Oversigt kontrolenhed Transformer 230/2V AC 2. Trådløs kontrolenhed 3. LED lyser ved varmekald og blinker ved tilmelding.. Anvend trykknapper, ved tilmelding. 5. Terminaler/udgange 6. Trækaflastning 7. SD kortlæser til sofwareopdatering 8. Ekstern antenne indgang 9. Eventuel LAN indgang 2A T 2V 2V c/o in c/o out eco c/o in %H system + B A 2V CH 1 CH 2 CH 3 CH 2V 2V 2V 2V 2V a. Oversigt termostat Symbol for trådløs forbindelse 2. Temperatur setpunkt og faktisk værdi, tid, tidsprogram og gulvtemperatur 3. Tid, dato og andre værdiændringer. Menuknap, valg af driftsart og parametre 5. Tilbage 6. OK 7. Åbning, til at åbne den trådløse rumtermostat anvend 5 mm stjerneskruetrækker 8. IR-sensor (kun på IR model) 2a 1 C b. Oversigt display 6 9. Batterialarm, eco-indikator, dugpunkt, generel alarm, lås, 10. Ugedage for tidsprogrammer 11. Rum/gulv temperatur 12. Hjælpetekst til konfigurationen 13. Driftsarter og indstilling 2b C % 9 10 RESET TIMEDATETEMP SERV /8

3 Touchline 3. Monter kontrolenheden og tilslut termomotorerne (2V). 3 1 min click A B C Standard tilslutning til kontrolenhed. A: Tilslutning af 2V spænding fra transformer 230/2V AC. B: Afbryder fasen på pumpen, over port 03 & 0. C: Tilslutning af termomotor 2V/1W. Transformer 230 volt Kontrolenhed 2 volt Pumpe 230 volt Samledåse el Stikkontakt 230 volt 5. Sæt batterierne i termostaterne og monter termostaterne på væggen. A: Gælder alle termostater. B: Gælder Kun IR termostat a 5b a IR 2 b click m 0.12 m m 3/8

4 Touchline, hurtig vejledning 6. Tilmelding af Touchline rumtermostat til kontrolenheden Tryk kortvarigt på den ønskede kanal eller flere kanaler, som du vil tilmelde Touchline rumtermostaten. Kanalen blinker nu vedvarende og er klar til tilmelding. 6 Touchline rumtermostaten er nu klar til tilmelding og viser: For at tilmelde Touchline rumtermostaten holdes sensorknap + nede i ca. 5 sekunder til rumtermostaten viser (PAIR) Når dette vises slipper du igen sensorknapperne. 7. Indstilling af tid og dato For at anlægget skal fungere korrekt er det nødvendigt at indstille tid og dato. Ved tilmelding af den første trådløse rumtermostat til en trådløs kontrolenhed, beder systemet automatisk om indstilling af tid og dato. Hvis du springer denne procedure over, bliver den gentaget næste gang du tilmelder en trådløs rumtermostat. 7 Værdien for timer blinker Tryk på sensorknap eller, for at indstille den faktiske værdi for timer Tryk på sensorknap for at bekræfte. Værdien for minutter blinker Indstil minutter, år, måned og dag som beskrevet for timer Når tid og dato er indstillet trykkes på sensorknappen. Displayet viser aktiv visning 8. Indstilling af komforttemperatur Efter 10 sekunder uden berøring går termostaten i dvale. Tryk vedvarende i 5 sek. på en vikårlig tast for at afbryde dvalen. Indstilling af rumtemperatur Tryk på eller for at ændre setpunktet, altså den ønskede rumtemperatur. Tryk på for at bekræfte det nye setpunkt. Hvis du ikke bekræfter, bliver det nye setpunkt automatisk gemt efter 5 sek. Beskrivelse til P menuerne: 1. Væk termostat. 2. Tryk inde i 10 sekunder. 3. Tryk derefter på til ønsket P nummer.. Vælg ønsket menu med tryk på. /8

5 Touchline Parameter Beskrivelse P-01 Indstil display i stand-by-vis-ning: faktisk temperatur eller tid P-02 Indstil setpunkt for den minimale gulvtemperatur (kun ved versioner med integreret IR-sensor) P-03 Indstil øverste og nederste grænse for rumtemperatur setpunkt P-0 Ændre tidsprogrammer P-05 Nulstil tidsprogrammer til fabriksindstillinger P-06 Indstil display for stand-by-vis-ning (max. batterisparemode) P-07 Aktiver eller deaktiver lyden på sensorknapper P-08 Vis ID-number på trådløs rumtermostat P-09 Vis ID-number på trådløst Kontrolenhed P-SE Kun adgang med adgangskoke, fabriksindstillinger "123" P-21 Vis software-version for trådløs rumtermostat P-22 Vis software-version for trådløs Kontrolenhed P-23 Vis faktisk status på trådløs kontrolenhed og I/O-Box P-2 Nulstil parameter til fabriks-indstillinger. For reset af kontrolenhed eller rumtermostat se parameter P-2 på side 7 P-32 Indstil temperatur til frostbeskyttelsesfunktion P-66 Aktiver eller deaktiver funktion optimeret termomotor styring Indstilling af minimum gulvtemperatur Indstilling af gulvtemperatur er kun tilgængelig på den type rumtermostat som har gulvtemperatur sensor. (IR) Fabriksindstilling er 15 C. Indstillingsområde C. Tryk i 5 sekunder for at gå ind i brugermenuen. Displayet viser P-01. Tryk på til displayet viser P-02. Tryk på,displayet viser setpunktet for gulvtemperatur og symbolet. Tryk på eller for at ændre setpunktet. Tryk for at bekræfte det nye setpunkt. Displayet viser P Udførsel af linktest Test tilmelding (linktest) Test tilmelding giver mulighed for at se kanal placering. Tryk samtidigt på + på den trådløse rumtermostat i 5 sek. Displayet på den trådløse rumtermostat viser Pair Test og CH LED en ( erne) og på kontrolenheden lyser LED på den tildelte kanal. Hvis den trådløse rumtermostat er tilmeldt mere end én kanal lyser alle tilmeldte kanalers LED er. LED/LED er slukker efter 5 sekunder. Tilmeldingen er testet. BEMÆRK hvis displayet viser symbolet ERR 1, er radioforbindelsen mellem den trådløse rumtermostat og den trådløse kontrolenhed afbrudt. Tryk for at forlade brugermenuen 5/8

6 Touchline, hurtig vejledning 10. Valg af driftsart Tryk kortvarigt på sensorknappen. Symbolet blinker. Tryk kortvarigt på sensorknappen, for at skifte til det næste driftsart-symbol. Symbolet for den næste driftsart blinker. 11. Lås/lås op rumtermostat Tryk på + på samme tid i 5 sek. (indtil der kommer en lås tilsyne i displayet). Gentag proceduren for at låse termostaten op igen. Tryk gentagne gange på sensorknappen, indtil symbolet for den ønskede driftsart blinker. Tryk på sensorknappen for at bekræfte den nye driftsart. Touchline anlægget har mulighed for natsænkning med tidsprogram. Find den komplette vejledning på roth-nordic.dk Kontroller altid driftsarten før tekniker tilkaldes! Symbol Beskrivelse Rumtemperaturen holdes frostfrit på 8 C Reduceret temperatur -3 C Komfort temperatur (dette er anbefalet drift indstilling) Tidsprogram I, II Pro 2 og III Pro 3 Kølemode (kan kun vælges hvis den trådløse rumtermostat har fortrinsret over varme-/køle enheden Varmemode (kan kun vælges hvis den trådløse rumtermostat har fortrinsret over varme-/køle enheden Auto kølemode (kan ikke ændres af trådløs rumtermostat, da denne mode er bestemt af køleenheden via et C/O input) Batteri næsten tomt Udskift batterier Bruger ---- Batteri kritisk lavt. Radioforbindelse mellem trådløs rumtermostat og trådløs Kontrolenhed er ikke længere garanteret Udskift batterier med det samme Bruger Err1 Intet radiosignal mellem trådløs rumtermostat i sensor-mode og trådløs Kontrolenhed i mere end 30 minutter Strømsvigt til trådløs kontrolenhed Sikring defekt Genetabler strømforsyning Udskift sikring (2 A T) Tjek elektriske forbindelser Err2 Intet radiosignal mellem trådløs rumtermostat i sensor-mode og trådløs kontrolenhed i mere end 30 minutter Strømsvigt til trådløs kontrolenhed Sikring defekt Genetabler strømforsyning Udskift sikring Tjek elektriske forbindelser Elektriske forstyrrelser Fejlfinding Bruger/fagmand 6/8

7 Touchline Err3 Ændrede parametre kan ikke gemmes Strømsvigt til trådløs kontrolenhed Genetabler strømforsyning Sikring defekt Udskift sikring Tjek elektriske forbindelser Err IR-sensor defekt Batteri for svagt Udskift batterier Bruger IR-sensor i stykker Udskift trådløs rumtermostater med IR-sensor Fagmand Roth App mistet forbindelse Manglende forbindelse til kontrolenhed via app. Genstart kontrolenhed Bruger Sørg altid for at have nyeste softwareopdatering. Få mere information på roth-nordic.dk Parameter Beskrivelse DK P-2 Nulstil parameter til fabriksindstilling. Parametrene er gemt dels i den trådløse kontrolenhed og dels i den trådløse rumtermostat. Hvilke parametre der kan genindstilles under hvilke forhold er defineret i kapitel BEMÆRK Hvis der ikke foreligger en tildeling af trådløs rumtermostat og trådløs kontrolenhed, skal parametre tilbagestilles til fabriksindstilling i to skridt. Vælg først muligheder 1 og efterfølgende muligheder 3 for parameter P-2. Muligheder 0: Ikke aktiv, ingen nulstilling vil blive gennemført. 1: Nulstil trådløs kontrolenhed til fabriksindstilling. Tilmeldingen af de trådløse rumtermostater til trådløs kontrolenhed vil ikke blive slettet. 2: Nulstil trådløs kontrolenhed til fabriksindstilling. Tilmeldingen af de trådløse rumtermostater, trådløs kontrolenhed og tilbehør vil blive slettet. 3: Nulstil trådløs rumtermostat til fabriksindstilling. Tilmeldingen af trådløs rumtermostat eller temperatursensor (sensor mode) vil ikke blive slettet. : Nulstil trådløs rumtermostat til fabriksindstilling. Tilmeldingen af trådløs rumtermostat eller temperatursensor (sensormode) vil blive slettet. Drift Tryk på sensorknap. Displayet viser 0. Tryk på sensorknap eller, for at vælg en mulighed. Tryk på sensorknap. Displayet viser no. Tryk på sensorknap eller, for at vælge mellem mulighed no eller yes. Vælg ef af følgende muligheder: Tryk på sensorknap, for at gemme den ændrede indstilling. Displayet viser det næste parameter P-21. Tryk på sensorknap, for at afbryde proceduren. Displayet viser det valgte parameter. 7/8

8 Parameter Beskrivelse P-32 Indstil temperatur for frostbeskyttelsesfunktion. Frostbeskyttelsesfunktionen vil blive aktiveret så snart den målte rumtemperatur er under den indstillede frostbeskyttelsestemperatur. Fabriksindstilling: 8 C Indstillingsområde: 3-13 C Drift Tryk på sensorknap. Displayet viser 8.0. Tryk på sensorknap eller, for at ændre værdien. Vælg en af følgende muligheder: Tryk på sensorknap, for at gemme den ændrede indstilling. Displayet viser det næste parameter P-33. Tryk på sensorknap, for at afbryde proceduren. Displayet viser den valgte parameter. P-66 Aktiver eller deaktiver funktion optimeret termomotorstyring. Den optimerede termomotorstyring er en specialudviklet styring som sparer energi. Denne styring erstatter også en halv-proportionel styring. Ved starten vil termomotoren modtage et 100% signal i en vis periode. Efter denne opvarmingsperiode modtager termomotoren puls/pause signal som afhænger af den omgivende temperatur, konfigureret med valgmulighederne i denne parameter (P-66). Denne styring bidrager med en betydelig energireduktion. BEMÆRK Vi anbefaler at deaktivere den optimerede termomotorstyring ved omgivende temperaturer under 10 C. Fabriksindstilling: Mulighed 0 Muligheder: 0: Deaktiveret, omgivende temperatur under 10 C 1: Aktiveret, omgivende temperatur mellem ca. 10 C og 25 C 2: Aktiveret, omgivende temperatur mellem ca. 25 C og 50 C Fremgangsmåde Tryk på sensorknap. Displayet viser 0. Tryk på sensorknap eller, for at indstille mulighed 0, 1 eller 2. Vælg en af følgende muligheder: Tryk på sensorknap, for at gemme den ændrede indstilling. Displayet viser den næste parameter P-67. Tryk på sensorknap, for at afbryde proceduren. Displayet viser den valgte parameter. Nem og kort brugermanual_touchline_dk_ ROTH NORDIC A/S Centervej Frederikssund Tel Fax roth-nordic.dk 8/8

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere