Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som læringselement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som læringselement."

Transkript

1 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis BILAG 4: Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som læringselement. A1. EKS. PÅ INTRODUKTION TIL BEGREBET GENGIVELSESSTRATEGIER (lærer/elevmatr.) v. Vita Riis (Introtekst til læreren) Hvad vil begrebet gengivelsesstrategi sige? Hvorfor er begrebet vigtigt at fokusere på i dag i undervisningen og i forskningen? Hvordan bruges og undervises der i begrebet på en kvalificeret måde i billedkunst? Gengivelsesstrategier er en ny betegnelse for et kendt begreb, som der efter den nye gymnasiereform fokuseres særskilt på i læreplanen for billedkunst. Gengivelsesstrategier er et væsentligt metodisk redskab til undersøgelse, analyse og forståelse af kunstneriske problemstillinger i forb. m. fagets teoretiske og praktiske sider som angivet i læreplanerne At gengive noget, at kommunikere noget og at undersøge elementer, relationer og omstændigheder ved forskellige former for gengivelsesstrategier og -processer har altid været et aspekt af billedkunstfaget. Fokus rettes nu mere specifikt på dette felt, ikke mindst på grund af dets nærmest universelle implikationer der ligger i dag strategier bag næsten alle former for kommunikation, og det skal eleverne have redskaber til at undersøge, afdække, afkode og blive bevidste om. I vejledningerne til billedkunst på HF og STX forklares gengivelsesstrategier således: (med henblik på billedkunstundervisning på B- og C-niveau) At gengive betyder, at afbilde noget. Dette noget kan være noget som findes (portræt af dronningen), eller noget der kunne laves (en udkast til en bygning) eller et fantasifoster (rumvæsen). En person kan gengives således, at vi kan se hvert enkel rynke, men det kan også gøres ved hjælp af punktum, punktum, komma, streg, sådan tegnes Nikolaj -metoden. Det kan gøres ved hjælp af et enkelt tryk på kameraets knap, eller ved hjælp af møjsommeligt lerarbejde. Strategi handler om, hvordan gengivelsen kan laves, og hvorfor på denne måde. Rent tekniske spørgsmål (hvordan blandes gips) er ikke så interessante. Men hvor punktumer, komma og streg skal placeres, for at man kan genkende Nikolaj, er et strategisk spørgsmål, ligesom spørgsmålet, hvorfor vi vælger denne metode i stedet for Nikolaïdes-metoden ( Tegn på den naturlige måde 1941)... Andre interessante spørgsmål, som vedrører gengivelsesstrategier er, hvordan det kan være, at en tilskuer kan genkende nogle streger som en afbildning af dronningen. Hvordan virker perceptionsapparatet egentlig i denne sammenhæng? Hvordan kan gengivelsesmuligheder have indflydelse på en arkitekts værk? Har computerteknologi været med til at muliggøre Libeskinds arkitektur?.nb: bruges som intro til elever: Gengivelsens udtryksform og bagvedliggende strategi kan meget enkelt undersøges og beskrives i Andreas tegning, som læreren i 0 te klasse bad børnene tegne for at fortælle om deres egen familie. Hvordan har Andreas fremstillet det han vil kommunikere? beskriv redskaber, teknik, billedelementer og samlede formale udtryk. ( Fokus: formalanalyse) Hvorfor lige netop på denne måde? her drejer det sig om viden om børnepsykologi, om børns billedgengivelsesog finmotoriske udvikling osv. ( Fokus: betydningsanalyse hvad betyder, hvad siger/kommunikerer billedet?) Hvad / hvilke omstændigheder har foranlediget at denne børnetegning kom i stand? ( Fokus: socialanalyse her handler det om småbørnspædagogik, lærerens uddannelse, skolens indsatsområder i indskolingen osv. som skal undersøges for at kunne komme med et svar) Hvilken gengivelsesstrategi? samlet konklusion på de 2 eller alle 3 forudgående undersøgelser: Konklusion: Andreas har lavet sit billede sådan som vi ser det fordi læreren gav klassen den opgave, der var bestemte tegneredskaber til rådighed, hans udviklingstrin er en 6-årigs, han har en vis øvelse osv. Let nok at slutte sig til, så øvelsen kunne fortsætte med mere professionelle eksempler: En sammenligning med ældre, nyere og især samtidige eks. på disse her fortællende gengivelsesstrategier, der kan tydeliggøre, hvad undersøgelsen af og arbejdet med gengivelsesstrategier drejer sig om. At arbejde med gengivelsesstrategier vil som vist ovenfor altid indebære en formal- og en betydningsanalyse og eller ofte hvis der skal graves i dybden en socialanalyse.

2 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Børnetegningen: Andreas er 6 år og har tegnet sine to familier: Mor, papfar, sig selv i fodboldtrøje og nye lillesøster Klara, der selv kan stå. Papmor, far og nye lillesøster Caroline, der ikke selv kan stå. (NB: mænd har strithår, kvinder krøller) Find andre eks. på billeder, malerier fotos osv. af familier og find frem til udtryksform og gengivelsesstrategi. F.eks Eckersberg: Det Nathansonske Familiebillede (Google / ) Eller iscenesat fotografi/portrætter Pga. copyrights er der ikke her i undervisningsmaterialet indsat kunstværker. Dem finder man selv og i sagens natur er mulighederne legio.. Praktisk undersøgelse og visualisering af emnet kunne f.eks være at dykke ned i familiealbummet eller pc-mappen med digibilleder af vennerne: Opgave: find to eks. på to forskellige gengivelsesstrategier (GS). Analyser dem (formal- og betydninganalyse),karakteriser og sammenlign dem mht GGS. Fremstil derefter dit eget faniliebillede vælg frit: teknik, udtryk osv. Beskriv værket og forklar din egen GS som udpeges vha. det formale udtryk. Alt til portfolioen. Herunder eks. på praktisk arbejde med GS opstillinger og forskellige teknikker.

3 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis A2. EKS. PÅ ELEVOPGAVER: INTRO TIL BEGREBET GENGIVELSESSTRATEGI ER (GS) i billedkunstundervisningen v. Vita Riis At gengive og at gøre det på en bestemt måde ud fra nogle klare eller mindre klare overvejelser rører ved et centralt menneskeligt fænomen: Gengivelsesstrategier anvendes ikke kun i kunsten og af kunstnere. Der laves modeller, skemaer, diagrammer osv. af stort set alt, som mennesker oplever, får ideer til ser osv.,og som mennesker mener at andre skal se, opleve osv. 1. Skulptur: 3 fotos af samme skulptur. Hvilke 3 gengivelsesstrategier bag fotoene? Gengivelsesstrategier kan sammenlignes med retorik, dvs. strategisk kommunikation. Som sådan er det ekstra vigtigt at beskæftige sig med i dag, hvor mediedækning, reklamer, branding, spin og især visuelle udtryk ikke længere kan siges at være uskyldige meddelelser, men strategisk velresearchet og planlagt kommunikation. F.eks. arbejder museer og anden udstillingsvirksomhed meget med gengivelsesstrategier når nye udstillinger eller udvalgte værker fra den faste samling skal udstilles eller kurateres, hvilket har stor betydning for hvordan tingene opfattes og afkodes af beskuerne/ publikum. Strategierne bag udstillinger på Zoologisk Museum er sandsynligvis en anden end på Statens Museum for Kunst. Det kender vi allerede fra dengang Duchamps Fontæne i 1917 blev udstillet på et galleri. At noget udstilles på en bestemt måde, kan eksempelvis således gøre ikke-kunst til kunst dengang som i dag. Et eks. er også Lennart Nilssons fotos fra menneskets krop og indre udstillet på Fotomuseet på Brandts.(foto: Rune Gade). Fotoet ligner et kunstværk fordi det er sat i ramme og udstillet på et museum m. skilt som andre kunstværker- men billedet er lægefagligt en æggestok og ikke et kunstværk. (se flere eks på Google: Lennart Nilsson ) Find andre eks. på ikke-kunst, der gengives som om det kunne være kunst:

4 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis AT ARBEJDE MED GENGIVELSESSTRATEGIER i billedkunst vil sige at undersøge og stille følgende spørgsmål: 1. Hvordan og hvorfor vi opfatter / oplever værket, kommunikationen som vi gør (gennem formalanalyse og konklusion vedr. udtrykket, den visuelle kommunikation ) 2. Hvilken strategi der ligger bag gengivelsen, kommunikationen, hvorfor den aktuelle strategi er valgt og af hvem. (betydnings- og / eller socialanalyse) Følgende eks. kan måske illustrere, hvad gengivelsesstrategier handler om og hvordan det oplevede kan opfattes vidt forskelligt og ofte forkert: En stor flot bil kommer kørende. Nogle vil tænke at der nok sidder en stor mand i bilen, andre at det tværtimod må være en lille mand. Virkeligheden kan være, at der er tale om en biltyv, der har brug for en hurtig bil. Det kan også være en kunstner, der er på vej med bilen til en kunstevent på Kgs. Nytorv. Bilen kan her siges at være en gengivelsesstrategi ( især i de to første tilfælde) som kan undersøges ud fra formale, sociologisk, psykologiske, (kunst)historiske, økonomiske, kommunikationsteoretiske osv. vinkler, hvis man vil vide, hvorfor nogen har valgt at køre i netop den slags bil, på dette tidspunkt. osv. OPGAVE: intro til gengivelsesstrategier: ( praktisk opgave se nr. 2) Beskriv i grupper hvad du ser og hvordan du oplever følgende eks. på forskellige måder at gengive på - og diskuter hvilke strategier der kan ligger bag de aktuelle gengivelser, dvs. hvad vil afsenderen/ kunstneren / designeren først og fremmest videregive med sit værk. jfr. Spg fotos af samme skulptur (forrige side) hvordan er fotoene forskellige og hvorfor? 2. Praktisk opgave: 4 gengivelser af papirskulptur- (næste side ) hvordan er udtrykkene forskellige og hvad meddeles der noget om og hvorfor/ gengivelsesstrategien? 3. Design: Legeredskaber forestillende dyr hvordan er dyrene gengivet og hvorfor? 4. Design: 3 modeller af bænk, der viser designets forskellige materialeegenskaber Hvor mange andre måder kan et bænkedesign gengives på, ud fra hvilken strategi/ mål? 3. Design: foto af legeredskaber gynger - der forestiller dyr. 4. Design: 3 modeller af bænk, der viser forskellige materialeegenskaber af samme design

5 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Papirskulpturer: 4 gengivelser af papirskulptur: med blyant, sort/hvid kridt, farvecollage mm. Praktisk opgave: Tegn foldet papirskulptur på pakkestabel (perspektiviske linjer!) m. blyant evt. m. krydsskravering, kridt på gråt papir som mellemtone, evt. tuschlavering og sidst (på fotokopi) en farvecollage, hvor de flade farveformer skal modvirke dybdeillusionen i billedet. ( Ide fra: Bodil Høyer: Tegning- tone, streg, mellemrum, Gyld.1993) Forslag til teori vedr. gengivelsesstrategier: 1. Artikel fra Politiken 1. juli 2007, Set i Ugen: 556 billeder der mangler af fotograf Jan Grarup Handler om hvordan fremstillingen/ gengivelsen af dræbte ved sekterisk vold i Irak kan udformes som sort diagram-grafik eller vha. virkelige fotos af lemlæstede lig. Her er gengivelsesstrategien afhængig af avisens eget valg og etiske regler på området 2. Udvalgte afsnit af Hvorfor smiler Mona Lisa Af Søren Kjørup, RUC forlag 2004: Teori kap. 5-8 s om Brug, sprog, syn / Perspektivet / Billedsprog og andre tegnsystemer /Billedet som sandhedsvidne / Ideer og forslag 3. Fra Fotoavisen (www.foto.undervisningsavisen.dk) Per Volkver Hvad er et godt billede m.fl. bl a. artikler om fotomanipulation og iscenesættelse.

6 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis B1. OPGAVEARK TIL UNDERVISNING I GENGIVELSESSTRATEGIER (GS) m. øvrige ideer v.vita Riis T E G N I N G: undervisningsforløb m. fokus på gengivelsesstragtegier samt tegningens funktion, brug og udtryk fra tidligere tider til i dag. Mål: Intro til gengivelsestrategier v. forløb i tegning / skitsering. Viden om og analyse af tegningens/ skitsens funktion og udtryk fra før renæssancen til i dag. ( eks. fra kunsthist. uv.bøger) Indhold: Praktisk arbejde med forskellige tegne- og sort/hvidteknikker (objekter og opstilling) Analytisk arbejde med formalanlyse af de praktiske resultater. > beskriv hvilket udtryk og konkluder > hvilken formal strategi ligger bag dette. Analytisk arbejde med udvalgte proff. tegninger fra før renæssancen til i dag > hvad er tegningens funktion? - beskriv hvilket udtryk og konkluder vedr. gengivelsesstrategien: Opsamling: Hvad har kunstnere til forskellig tid brugt tegningen/ skitsen til? - hvordan ser du og ved du det? eks. kunne tages fra : Leonardo/ Michelangelo Rubens/ Ingres. Constable/ Impressionisterne/ Degas Seurat/ Cezanne van Gogh/Matisse osv op til samtidens kunstnere: Julie Njor, Jasper Sebastian Stürup (se f.eks. og Clausens Kunsthandels) osv. Position: Ligger efter introforløb - iagttagelse, observation, tegning, skitsering af objekter mm. om det sete. Evaluering: Ud fra forløbets mål viden om brugen af gengivelsesstrategier + viden om tegningen/ skitsens ( sort/hvide medium) udtryk og brug før og nu. Portfolio: Evalueringen + egne praktiske kommenterede værker/ undersøgelser egne nye visualiseringer / proff eks. fra net eller kunsthist.bøger m. skriftl. GS- kommentarer. Eks. på elevarbejder til analyse

7 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis S K U L P T U R: undervisningsforløb m. fokus på gengivelsesstrategiermaterialer og teknik v. Vita Riis Mål: at undersøge forskellige skulpturelle teknikker og gengivelsesstrategier for at finde ud af hvilke formale og betydningsmæssige forskelle det resulterer i. Stilistisk går vi fra et naturalistisk/ mimetisk udtryk over figurativ abstraktion til et non-figurativt konkret og/ eller ekspressivt udtryk. Indhold: Praktisk opgave i ler og andre materialer. Opgaveforlæg: Gerhard Henning: Siddende pige ( ) 1. Lerskitse ( 30 min ) af siddende kvinde ( fotokopi eller model på bord) additiv metode/ modellering ( brug hænderne som redskab) 2. Lerskitse ( 30 min) med kantet lerslynge af siddende kvinde/ evt.foto subtraktiv metode ( ingen brug af fingre kun kantet redskab) 3. Derefter enten praktisk visualisering: a eller b (eller eget researchmateriale> billedeks. på a og b). a - Nonfigurativ skulptur m. formal inspiration fra siddende kvinde Materialer: skumpap, foamklods, pinde, tråd. Arbejdsregel: skab en figur m. inspiration fra siddende kvinde, der er en abstraktion over figurens former. Figuren skal indeholde 2-3 slags formelementer: massivitet / flader/ strukturer- transparens ( mass, plane, structure) b -Ekspressiv udgave i ler eller andet ekspressivt materiale selvvalgt teknik og redskab. Inspiration/ teori: Kubisme og Ekspressionisme PPt. eks. på hovedteknikker og udtryk inden for klassisk traditionel skulptur til nutidsformer. Evaluering: beskriv de udførte skulpturers formale træk, samlede udtryk som resultat af teknik og materialer hvilken gengivelsesstrategi + betydning (kunstnerhensigt) Portfolio: Find selv 2-3 eks. fra kunsthistorien på de tre gengivelsesstrategier til portfolioen Læs fra: Rum.tid.flade- projekter i billedkunst., 6 sider om skulptur og nyere udtyk samt analyse. Billedark om tidlig egyptisk, græsk klassisk skulptur til i dag. fra Når Ting bliver Kunst Menneskefiguren s fra Maleriets Historie : om Kubisme s om Ekspressionisme s Billedeks / elevarbejder: analysér formalt udtryk og diskuter hvilke gengivelsesstrategier der ligger bag eksemplerne.

8 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Ø V R I G E I D E E R til opgaver m. fokus på gengivelsessstrategi. a. Øvelse i analyse - spørgsmål: Formalanalyse af tre udvalgte eks.på f.eks landskabsmaleri hvad kommunikerer de? - hvordan? Gengivelsesstrategi: skaf viden om værkerne/ kunstnerne / tiden og find ud af strategien bag de forskellige udgaver af samme emne. Forslag til eks: Landskab i middelaldermaleri/-freske renæssance eller barokmaleri klassicisme/ dansk guldalder eller naturalisme impressionistisk/monet Cezanne / van Gogh / Nolde dansk samtidskunst osv. b. Praktisk opgave: Analyser Noldebillede/ fx landskab m. gård: Lummer Aften 1930 (Louisiana Revy dec.1986 s.52) Praktisk undersøgelse / visualisering: 1. mal en naturalistisk udgave af Noldes billede (hvad skal du så lægge vægt på i gengivelsen?) 2. mal en impressionistisk udgave ( øv først hvordan i småskitser) fokus på hvad? 3. skab en abstraktion over Noldes motiv NB: Eleverne skal have viden om de aktuelle periodeudtryk og baggrundsmæssige facts. Beskriv skriftligt de formale udtryk i de 3 praktiske visualiseringer og bestem gengivelsesstrategierne bag vha. betydningsanalyser. c. Gengivelsstrategierne bag 3 værker m. krigsmotiver: Iwo Jima, pressefoto af Joe Rosenthal, 1944 War Memorial, Arlington kirkegården i Washington, 1948 Portable War Memorial af Edv, Kienholz, 1968 Analyser formalt og betydningsanalytisk (gerne også socialanalytisk > omstændighederne bag frembringelsen af de 3 værker) og bestem gengivelsesstrategierne. SPØRGSMÅL: (eksamenslignende): Emne: Tegning/skitser Ud fra arbejdet med tegningens/ skitsens udtryk og brug dvs. dine egne praktiske eksperimenter og visualiseringer samt viden fra læste tekster og dine kommenterede eks. på tegninger fra ældre tid til nu ønskes følgende besvaret: Gøre rede for tegningens billedkunstneriske funktion og brug ud fra 2-3 udvalgte portfolio-eks. fra Renæssancen, 1800-tallet og i dag. Kom ind på forskelle og ligheder mellem gengivelsesstrategierne for tegningen og det endelige maleri vedr. et af de valgt eks. Giv desuden kort et signalement / en karakteristik af tegnemediets brug og betydning i dag ud fra et par andre portfolioeks. ( se evt.www.artnode.org/projects/100tegninger/ ) Opgave i skriftligt at kommentere billedeks. vedr. Gengivelsestrategier Du skal for hvert billede beskrive 1. hvad forstiller billedet motivet? 2. hvilket medium/ redskab har kunstneren anvendt 3. hvordan er det anvendt: dvs. hvordan har kunstneren arbejdet med redskabet/ teknikken/mediet? (tænk f.eks på hvordan det ser ud sammenlignet med et foto forskelle?)- beskriv detaljer mm. 4. Hvordan arbejdet med billedelementer og komposition osv. 5. Konklusion på formalanalyse: hvad opnår kunstneren ved at arbejde med teknik og billedelementerne, som han/hun gør hvilket udtryk fremkommer? 6. Betydningsanalyse: ud fra svarene her, hvorfor mener du kunstneren har udført sit billede på denne måde dvs. anvendt den aktuelle gengivelsesstrategi? og hvad har han/hun følgelig villet kommunikere/ sige dig med sit værk? Læs i den forbindelse om kunsthistorisk baggrund, kunstneren mm. for at konkludere på betydningsanalysen.

9 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis B2. OPGAVEARK TIL UNDERVISNING I GENGIVELSESSTRATEGIER. m. øvrige ideer, planer osv. v. Sophie Holm Strøm Gengivelsesstrategier i billedkunst med epokale nedslag i middelalderen, renæssancen og ekspressionismen v. Sophie H. Strøm Mål: Efter forløbet har eleven kendskab til følgende gengivelsesstrategier, der overordnet tager udgangspunkt i hhv. øjet (det visuelt sansede og oplevede), følelsen (den indre psykologiske virkelighed og fantasien) og tanken (filosofi, fornuft og etik), hvor hovedvægten lægges på følelsen og tanken. Efter forløbet kan eleven beskrive de væsentligste periodemæssige træk ved middelalderen, renæssancen og ekspressionismen i forhold til konkrete billedeksempler i portfolio fra middelalderen, renæssancen og ekspressionismen. Eleven kan gøre rede for hvilken gengivelsesstrategi, der især kendetegner billedeksempler i din portfolio fra de forskellige epoker og sammenligne billedeksemplerne med de visualiseringsopgaver, eleverne har lavet i relation til det analytiske arbejde. Du kan analysere et visuelt materiale med udgangspunkt i dels den socialanalytiske og formalanalytiske tilgang til middelalderen ( perspektiveret til samtidskunsten) og samle resultaterne i en konklusion. Du kan analysere et visuelt materiale med udgangspunkt i dels en formalanalytisk og socialanalytisk tilgang til renæssancen og ekspressionismen og samle resultaterne i en konklusion. Evaluering: Det er vigtigt at elevens arbejde, udvikling og selvevaluering tydeligt fremgår i portfolio, hvor arbejdet evalueres i forhold til de stillede opgaver. Eleven skal sørge for at redigere sin portfolio, så alle teoretiske og praktiske problemformuleringer, researchmateriale og opgaveløsninger tydeligt formidles. Gerne med supplerende billedmateriale som eleven selvstændigt finder og vedlægger portfolio. TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/ materiale Gengivelsesstrategier i billedkunst med epokale nedslag i middelalderen, renæssancen og ekspressionismen Lærerproduceret diasshow med billede og lyd om Shirin Neshat, iransk eksilkunstner gengivelsesstrategi i samtidskunsten (overvejende tanke/ide) eller museumsbesøg eller lignende som optakt til forløb. Gengivelsesstrategier i Billedkunst, s Materiale om de epokale nedslag i kunsthistorien fokus: middelalderen (ide), renæssancen (syn) og ekspressionismen (følelse) i Fra magi til galleri, s om middelalderen, i Billedkunst s om renæssancen og i Fra magi til galleri s om ekspressionismen Øvelser og opgaver i gengivelsesstategier, der knytter sig til tanke, følelse, og syn med hovedvægt på tanke og følelse Analyseopgaver der primært knytter den socialanalytiske synsvinkel til samtidskunsten og middelalderen samt analyseopgaver der primært knytter den formalanalytiske

10 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Omfang synsvinkel til renæssance og ekspressionisme februar til maj 12 lektioner SÆRLIGE FOKUSPUNKTER Faglige mål Efter forløbet skal eleverne kunne: skelne mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang forstå kunstfaglige tekster på et elementært niveau analysere et visuelt materiale med udgangspunkt i den socialanalytiske tilgang til middelalderen ( perspektiveret til samtidskunsten) og samle resultaterne i en konklusion analysere et visuelt materiale med udgangspunkt i en formalanalytisk tilgang til renæssancen og ekspressionismen og samle resultaterne i en konklusion løse elementære visualiseringsopgaver i relation til det analytiske arbejde beskrive de væsentligste periodemæssige træk ved middelalderen, renæssancen og ekspressionismen kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk også med inddragelse af it Almene/ Epokale nedslag i kunsthistorien kan ses i sammenhæng med Kompetencemål periodeinddelinger i andre hermeneutiske fag ex. dansk, historie og sprogfag Progression Fra enkle øvelser til mere komplicerede og selvstændige opgaver VÆSENTLIGE ARBEJDSFORMER Produkter Visuelle øvelser, opgaver og formidling vha. it Arbejdsformer Klasseundervisning, kursusforløb, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde i portefolio. Forløbsplan - gengivelsesstrategier Gang Plan 1. Små indledende visualiseringsøvelser vedr. (tanke luk øjnene og tegn en fugl/en kvinde, følelse tag farvekridt og tegn hvad du føler og øje læg din hånd på bordet og tegn konturen så præcist som muligt) I forlængelse af øvelserne sammenfattes hovedpunkterne fra lektien om de 3 overordnede gengivelsesstrategier i Billedkunst, s (Perspektiverende mulighed - Overgang fra forløb om samtidskunst - Shirin Neshat - PowerPoint om hendes videoinstallationskunst (fokus på gengivelsesstrategi) alternativt museumsbesøg med fokus på samtidskunst og gengivelsesstrategi. Bemærkninger Lektie: organisering af portfolio sørg for at alle visualiseringsopgaver er lavet og alt materiale er vedlagt inkl. fotos af egne værker

11 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Elevsamtaler og gennemgang af portfolio Elevøvelse: At tegne er at se (se øvelsesvejledning nedenfor) Før du begynder: Brug blyant og papir brug hhv. 5, 10-20, 30. min. pr. tegning Lektie: Fra magi til galleri, s om middelalderen. 1. tegning: Tegn et billede af en person uden at se på nogen. (Der er altså ingen særlige krav eller anvisninger). 2. tegning: Tegn et billede af en eller anden men kun hovedet, eller du kan tegne dig selv ved at bruge et spejl. 3. tegning: Omvendt tegning og brug af gitter du skal nu hjælpe dit øje til virkelig at se ved at snyde dit vante automatiske syn. Tegn et gitter på dit tegnepapir med en afstand på 2 cm til hver gitterlinje. Overfør celle for celle mens du lægger mærke til vinkler, former og streger. Prøv at lade være med at tænke over hvad formerne i de enkelte celler forestiller. Først når du er helt færdig med tegningen, må du vende den om! 3. Elevsamtaler og gennemgang af portfolio Gruppearbejde om middelalderen - Fra tanke til syn som gengivelsesstrategi i kunsthistorien socialanalytisk synsvinkel (matrix-gennemgang) Lektie: Billedkunst s om renæssancen Arbejdsspørgsmål til Middelalderens epoke i kunsthistorien (ca ) 1. Hvad kendetegner middelalderens kirkebyggeri (s )? 2. Beskriv overliggeren i Mester Gotis portal hvilke elementer indgår og hvorfor (s )? 3. Hvorfor ser døbefonten i Vester Egede ud som den gør (s )? 4. Hvad forestiller de to motiver på venstre del af Fjenneslevs kirkes triumfvæg (s. 20)? Hvilke tanker og ideer ligger bag denne udsmykning (s )? 5. Beskriv apsismaleriet i Sæby Kirke (s. 23). Hvilke elementer og ideer indgår i billedet? Saml resultaterne i en konklusion, der peger på hvilken gengivelsesstrategi, der ligger bag, og hvordan man kan se det i billedet. 6. Hvem har interesse i en stærk kirke? forklar med socialanalytiske briller hvorfor! (s ) 7. Med udgangspunkt i de to kristusfigurer beskrives det begyndende skred i gengivelsesstrategi fra den tidlige til den sene middelalder forklar dette skred! (s ) NB. HUSK AT FINDE GODE BILLEDER PÅ NETTET OG I BØGER TIL DIN PORTFOLIO I FORHOLD TIL ALLE DE EMNER VI BEHANDLER OG HVIS DU GÅR PÅ MUSEUM OG LIGN. PÅ DEN MÅDE SIKRER DU DIN PORTFOLIO EN PERSONLIG OG SELVSTÆNDIG PROFIL TIL EKSAMEN!!!!! 4-5. Middelalderen og renæssancen som kunsthistoriske perioder - Fra tanke til syn som gengivelsesstrategi i kunsthistorien Analyseopgave Stikord til sammenlignende formalanalyse af relieffer/skulpturer fra middelalderen til renæssancen (Se evt. s i Billedkunst) Lektie: Fra magi til galleri s , om ekspressionismen og Kopi om Kandinsky fra maleriets historie eller kandinskys artikel om ren kunst

12 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Materiale / Overfladestruktur Volumen og form / masse og rum /statisk, dynamisk, åben, lukket, stiliseret/forenklet, realistisk etc. Hensigt? Episk, dramatisk og lyrisk skulptur Konkluder på baggrund af jeres analytiske iagttagelser vedrørende skulpturernes særlige formelle træk/stil, hvilke epoker (middelalder/renæssance) skulpturerne tilhører og begrund hvorfor! (Se evt. Magi til galleri, s og Billedkunst s ) Diskuter hvilken gengivelsesstrategi der dominerer i de forskellige skulptureksempler (tanke, syn, følelse?) (Se evt. Billedkunst s ) Forklar på hvilken måde skulpturernes udtryksform/stil hænger sammen med epokernes samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold hvad siger skulpturerne/reliefferne om den tid og det samfund de er skabt i? (fra formal til socialanalytisk synsvinkel) (Se evt. Billedkunst s.51-56) Visualiseringsopgave (for dem der er hurtige hvilket i praksis var ingen ) Materialer: Papir, blyant og farvekridt 1. Lav en kompositionsregistrering af et af de viste billeder fra henholdsvis middelalderen og renæssancen (enten fra powerpoint eller bøger) fokus på billedopbygning indfanget med blyantsstreger 2. Lav en farveregistrering et af de viste billeder fra henholdsvis middelalderen og renæssancen (enten fra powerpoint eller bøger) fokus på farvevalg indfanget i felter med farvekridt 6. Ekspressionisme som kunsthistorisk periode følelse som gengivelsesstrategi Gennemgang af ekspressionisme som kunsthistorisk periode og læreroplæg om Kandinsky Elevøvelse: male til musik 7-8. Formalanalyse og ekspressionisme Gennemgang af analyseopgave Elevopgave: abstraktioner / kompositioner (fra følelse til tanke, ide med udgangspunkt i øvelse i analytisk tegning fra Bauhaus) Øvelse fra Bauhaus i analytisk tegning - fra genstand til komposition Øvelsens formål: Opdrage til iagttagelse ikke bare af genstandenes ydre fremtoning og omrids, men sammenhængen af spændingslinjer og kraftfelter i genstandene, der bearbejdes til en selvstændig syntese. Lektie: analyseopgave med formalanalytisk udgangspunkt til ekspressionistiske billedeksempler (Van Gogh, Nolde, Kandinsky)

13 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Grupperne laver en opstilling af genstande enten stående eller liggende afhængigt af hvilke typer af genstande, gruppen vælger. Tænk på at skabe en spændende komposition, der samtidig udgør en afbalanceret helhed. 2. Tegn en hurtig skitse med blyant af opstillingen stående på et stykke papir. Indtegn med blyant/farvekridt de vigtigste spændingslinjer og knudepunkter. 3. Til et nyt stykke papir overføres de vigtigste spændingslinjer og knudepunkter fra før med blyant, nye linjer og opdelinger af flader tilføjes, hvor det synes passende i forhold til kompositionen. Tildel fladerne helt eller delvist farver med tusch og akvarel (tempera). 4. Tag et nyt stort stykke papir og lav nu en selvstændig variation over dine 2 forudgående skitser med blyant, tusch, akvarel (tempera), du kan eventuelt gentage nogle af elementerne og tilføje nye. Tænk på at hele arket skal udfyldes. 9. Byvandring: på jagt efter gengivelsesstrategier Ex. Sct. Knuds Domkirke, iagttagelser, fotos, skitser, bevægelsesmønstre etc. Lav på baggrund af dine iagttagelser på byvandringen en visualiseringsopgave, hvor fokus som i øvelse fra Bauhaus er på abstraktion og den kreativ proces fra syn til tanke/ide som gengivelsesstrategi Visualiseringsopgave i gengivelsesstrategi (Ex. detaljestruktur grund med enkel farvepalet, overlejring af streg/figur i kontrastfarve el. tegne, skanne, bearbejde elektronisk, printe ud, tegne, klippe, klistre etc.) Evaluering Fotos - valg af vinkel på større selvstændig opgave i gengivelsesstrategier Forklar den kreative proces i arbejdet fra syn til tanke/ide med udgangspunkt i de udstillede opgaver fra Bauhaus og byvandring

14 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Til brug for repetition af analytiske vinkler, gengivelsesstrategier, kunsthistoriske perioder og udtryksformerne (maleri, skulptur, installation og arkitektur) tog vi udgangspunkt i forskellige behandlinger af temaet krig i løbet af de sidste undervisningsgange. E k s e m p l e r på eksamensspørgsmål i tilknytning til forløbet Formalanalyse, gengivelsesstrategi, ekspressionisme Vælg 3-4 billedeksempler fra din portfolio/bøger herunder mindst en visualiseringsopgave, som du kan bruge til at påvise ekspressionismens særlige formelle træk (ex. komposition, rum, lys, skygge, farve, maleteknik). Saml resultaterne af dine analytiske overvejelser i en konklusion om den overordnede gengivelsesstrategi i ekspressionismen. Til slut ønskes en vurdering af sammenhængen mellem værkeksemplerne og den ekspressionistiske periode (ex. den samfundsmæssige baggrund). Gengivelsesstrategier Vælg mindst 3-4 billedeksempler fra din portfolio herunder mindst en visualiseringsopgave, som du kan bruge til at påvise forskellige kunstneres og epokers brug af forskellige gengivelsesstrategier. På grundlag af en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af værkerne ønskes en vurdering af gengivelsesstrategiernes forskellige muligheder for at udtrykke mening. Til slut perspektiveres til gengivelsesstrategiernes epokale (periodemæssige) tilhørsforhold. Middelalder som periode Vælg mindst 3 forskellige billede, skulptur og/eller arkitektureksempler fra middelalderen. Lav en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af værkeksemplerne med særligt fokus på middelalderens stilmæssige træk og kendetegn. Giv til slut en vurdering af på hvilken måde værkeksemplernes udtryksform/stil hænger sammen med epokens gengivelsesstrategi samt samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold. Egne visuelle eksperimenter kan inddrages i besvarelsen. Gengivelsesstrategier Med udgangspunkt i et udvalg af dine egne visualiseringsopgaver og en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 2 andre værker fra kunsthistorien skal du belyse 2 forskellige gengivelsesstrategier og vurdere deres mulighed for at udtrykke mening gennem det kunstneriske udtryk. Giv til slut en vurdering af på hvilken måde værkeksemplernes udtryksform/stil hænger sammen med epokens samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold. Tema menneskeskildring Med udgangspunkt i et udvalg af dine egne visualiseringsopgaver og en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 andre værker fra kunsthistorien ønskes en diskussion af den måde mennesket er blevet gengivet på. Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at forklare baggrunden for forskelle og ligheder i menneskeskildringerne herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier.

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 maj-juni Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst C Eva

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst c-niveau Helle

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst b-niveau Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution VIAUC, Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum Uddannelse Hf Fag og niveau Lærer(e) Hold Billedkunst

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse billedkunst c ved Connie Berg (COBE), 2.v, efteråret 2013

Undervisningsbeskrivelse billedkunst c ved Connie Berg (COBE), 2.v, efteråret 2013 Undervisningsbeskrivelse billedkunst c ved Connie Berg (COBE), 2.v, efteråret 2013 1. 16.08.13 - Kunstintroduktion: Kendskab til formsprog, analyse og fortolkning 2. 11.09.13 - Gengivelsesstrategier og

Læs mere

Introduktio n til fagets indhold, formål og metoder. Information om eksamen og Portfoliomap pen

Introduktio n til fagets indhold, formål og metoder. Information om eksamen og Portfoliomap pen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Billedkunst C Ulla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj/juni 2012. 661 248 VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj/juni 2012. 661 248 VUC Holstebro-Lemvig-Struer Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj/juni 2012 Institution Uddannelse 661 248 VUC Holstebro-Lemvig-Struer HFe Fag og niveau Billedkunst, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

på F/Billedkunst%20-%20stx.aspx kan du læse:

på  F/Billedkunst%20-%20stx.aspx kan du læse: FAQ om eksamen v/ Mart Tiemensma FAQ maj 2009 1. må eksaminanderne bruge andre elevers tegninger? I læreplanen står: Eksemplerne er dels fremstillet af eksaminanden, dels fotografier eller reproduktioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Billedkunst C Jeanette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/2011 Institution VIAUC læreruddannelse & HF, Nørre Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst

Læs mere

Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006

Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006 Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006 Dato Indhold/opgave Lektie Kompetence 17.08 Intro til faget via forskellige billedudsnit http://fc.nrsbgym.dk/~lf/2006aby/intro Erik Hagens: Vinterbanen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 15/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Billedkunst, niveau C Jeanette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj 2012 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf/hfe Billedkunst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December 2016

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2016 Institution HF VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau HF Billedkunst b Lærer(e) Tina Bech

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst stx B i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s bk

Undervisningsbeskrivelse for: 1s bk Undervisningsbeskrivelse for: 1s bk Fag: Billedkunst C, STX Niveau: C Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Billedkunst O-B stx (prøveform a) Lærer Hold Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkB02 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling Skriftlige opgaver i faget Generelle krav: Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling SSO på Hf Opgaveformuleringen fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag krav om fordybelse konkret

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Vejle, Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst-C-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution VUC Vejle, Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst-C-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj- juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold 2-årigt HF Billedkunst C, jf. bekendtgørelse Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkC04 Oversigt

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Billedkunst O-B stx (prøveform a) Lærer Hold Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkB02 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg HF Billedkunst C Marja Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2016 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2017 Institution HF VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Billedkunst b TBN Hold

Læs mere

Billedkunst 1. klasse 2016/2017

Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Fagets identitet og rolle I faget billedkunst skal eleverne lære at producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 juni 2014 VUC Skive-Viborg Hf Billedkunst C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj/ juni 2014 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg HF/ hfe

Læs mere

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 VUC

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Dec/jan. 2017/18

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Dec/jan. 2017/18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec/jan. 2017/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afd. Limfjordsvej 95, Nykøbing-Mors

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 16/17 Hf i Nørre

Læs mere

ARKITEKTUR fra antikken til den moderne ikonarkitektur.

ARKITEKTUR fra antikken til den moderne ikonarkitektur. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj/juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse / Studieplan

Undervisningsbeskrivelse / Studieplan Undervisningsbeskrivelse / Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017 Institution VUC Roskilde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst C Annie Truelsen

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Forløb: Krop, identitet og iscenesættelse Målgruppe: 1.-6. Klasse Fag: Dansk, billedkunst Indledning I materialet her kan du hente inspiration til arbejdet

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution VUC Vejle, Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst-C-niveau

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015 Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015 Uge 33-37: Cow Parade Uge 38-41: Collage (Matisse) Uge 43-45: Farvelære Uge 46-49: De Fynske Malere Uge 50-51: Juleemne Uge 2-5: Uge 6: Decoupage Avisbilleder

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Billedkunst c Inken Meinertz

Læs mere

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl.

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering Fag: Kompetencemål Billedkunst Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 10. klassetrin Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i plane, rumlige og digitale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj- juni 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold 2-årigt HF Billedkunst C, jf. bekendtgørelse Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkC04 Oversigt

Læs mere

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Stx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 15/16

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 1.og 2.klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 1.og 2.klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 1.og 2.klasse 2013/14 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering De fire Udstilling i klassen. årstider Billede fra havet Opleve/tegne de fire årstider kende collage som et billedmæssigt

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014

Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014 Boushra Chami Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og ramme Ting der starter med det bogstaver som deres navn starter med. Tegne dyr Tage et

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og Eleverne skal selv tage et Fotografierne ramme Tage et billede med digitalkamera billede af hinanden

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2011-2012

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2011-2012 Boushra Chami Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2011-2012 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og ramme Billede fra havet Tegne dyr Tage et billede med digitalkamera Printe det ud i farver

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Billedkunst. Årsplan for biledkunst i Delta. Louise Frimann Allindelille Friskole. Billedkunst Årsplan, Delta

Billedkunst. Årsplan for biledkunst i Delta. Louise Frimann Allindelille Friskole. Billedkunst Årsplan, Delta Billedkunst Årsplan for biledkunst i Delta Louise Frimann Allindelille Friskole Billedkunst Årsplan til billedkunst i Delta Fælles mål for billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afd. HF Billedkunst

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Arabisk/Islamisk kunst en verden af mønstre

Arabisk/Islamisk kunst en verden af mønstre Arabisk/Islamisk kunst en verden af mønstre Arabisk og islamisk kunst har i mange år præget store dele af verden. Bortset fra algebra, trigonometri, optikken, astronomi og de mange andre videnskabelige

Læs mere

Beskrivelse af faget og dets indhold:

Beskrivelse af faget og dets indhold: Beskrivelse af faget og dets indhold: Model for valg af indhold Faget beskrives her som fag, men de elevkompetencer der indgår i fagets beskrivelse bør ses i sammenhæng med andre kommunikative fagområder.

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Thy-Mors HF & VUC, Thisted afd. Munkevej 9, 7700 Thisted HF

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/12 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Workshop: Fra kunstkritik til kritisk kunst. FIP18, bk

Workshop: Fra kunstkritik til kritisk kunst. FIP18, bk Workshop: Fra kunstkritik til kritisk kunst FIP18, bk Ideer til arbejdet med kunstkritik og kritisk kunst Begrebsramme: Kritisk kunst: Kunst, der kritiserer samfundet/civilisationen Kunstkritik: Kunstkritik

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14/ juni 15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Design C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2014 Læreruddannelse

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Billedkunst C Marja

Læs mere