Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som læringselement.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som læringselement."

Transkript

1 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis BILAG 4: Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som læringselement. A1. EKS. PÅ INTRODUKTION TIL BEGREBET GENGIVELSESSTRATEGIER (lærer/elevmatr.) v. Vita Riis (Introtekst til læreren) Hvad vil begrebet gengivelsesstrategi sige? Hvorfor er begrebet vigtigt at fokusere på i dag i undervisningen og i forskningen? Hvordan bruges og undervises der i begrebet på en kvalificeret måde i billedkunst? Gengivelsesstrategier er en ny betegnelse for et kendt begreb, som der efter den nye gymnasiereform fokuseres særskilt på i læreplanen for billedkunst. Gengivelsesstrategier er et væsentligt metodisk redskab til undersøgelse, analyse og forståelse af kunstneriske problemstillinger i forb. m. fagets teoretiske og praktiske sider som angivet i læreplanerne At gengive noget, at kommunikere noget og at undersøge elementer, relationer og omstændigheder ved forskellige former for gengivelsesstrategier og -processer har altid været et aspekt af billedkunstfaget. Fokus rettes nu mere specifikt på dette felt, ikke mindst på grund af dets nærmest universelle implikationer der ligger i dag strategier bag næsten alle former for kommunikation, og det skal eleverne have redskaber til at undersøge, afdække, afkode og blive bevidste om. I vejledningerne til billedkunst på HF og STX forklares gengivelsesstrategier således: (med henblik på billedkunstundervisning på B- og C-niveau) At gengive betyder, at afbilde noget. Dette noget kan være noget som findes (portræt af dronningen), eller noget der kunne laves (en udkast til en bygning) eller et fantasifoster (rumvæsen). En person kan gengives således, at vi kan se hvert enkel rynke, men det kan også gøres ved hjælp af punktum, punktum, komma, streg, sådan tegnes Nikolaj -metoden. Det kan gøres ved hjælp af et enkelt tryk på kameraets knap, eller ved hjælp af møjsommeligt lerarbejde. Strategi handler om, hvordan gengivelsen kan laves, og hvorfor på denne måde. Rent tekniske spørgsmål (hvordan blandes gips) er ikke så interessante. Men hvor punktumer, komma og streg skal placeres, for at man kan genkende Nikolaj, er et strategisk spørgsmål, ligesom spørgsmålet, hvorfor vi vælger denne metode i stedet for Nikolaïdes-metoden ( Tegn på den naturlige måde 1941)... Andre interessante spørgsmål, som vedrører gengivelsesstrategier er, hvordan det kan være, at en tilskuer kan genkende nogle streger som en afbildning af dronningen. Hvordan virker perceptionsapparatet egentlig i denne sammenhæng? Hvordan kan gengivelsesmuligheder have indflydelse på en arkitekts værk? Har computerteknologi været med til at muliggøre Libeskinds arkitektur?.nb: bruges som intro til elever: Gengivelsens udtryksform og bagvedliggende strategi kan meget enkelt undersøges og beskrives i Andreas tegning, som læreren i 0 te klasse bad børnene tegne for at fortælle om deres egen familie. Hvordan har Andreas fremstillet det han vil kommunikere? beskriv redskaber, teknik, billedelementer og samlede formale udtryk. ( Fokus: formalanalyse) Hvorfor lige netop på denne måde? her drejer det sig om viden om børnepsykologi, om børns billedgengivelsesog finmotoriske udvikling osv. ( Fokus: betydningsanalyse hvad betyder, hvad siger/kommunikerer billedet?) Hvad / hvilke omstændigheder har foranlediget at denne børnetegning kom i stand? ( Fokus: socialanalyse her handler det om småbørnspædagogik, lærerens uddannelse, skolens indsatsområder i indskolingen osv. som skal undersøges for at kunne komme med et svar) Hvilken gengivelsesstrategi? samlet konklusion på de 2 eller alle 3 forudgående undersøgelser: Konklusion: Andreas har lavet sit billede sådan som vi ser det fordi læreren gav klassen den opgave, der var bestemte tegneredskaber til rådighed, hans udviklingstrin er en 6-årigs, han har en vis øvelse osv. Let nok at slutte sig til, så øvelsen kunne fortsætte med mere professionelle eksempler: En sammenligning med ældre, nyere og især samtidige eks. på disse her fortællende gengivelsesstrategier, der kan tydeliggøre, hvad undersøgelsen af og arbejdet med gengivelsesstrategier drejer sig om. At arbejde med gengivelsesstrategier vil som vist ovenfor altid indebære en formal- og en betydningsanalyse og eller ofte hvis der skal graves i dybden en socialanalyse.

2 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Børnetegningen: Andreas er 6 år og har tegnet sine to familier: Mor, papfar, sig selv i fodboldtrøje og nye lillesøster Klara, der selv kan stå. Papmor, far og nye lillesøster Caroline, der ikke selv kan stå. (NB: mænd har strithår, kvinder krøller) Find andre eks. på billeder, malerier fotos osv. af familier og find frem til udtryksform og gengivelsesstrategi. F.eks Eckersberg: Det Nathansonske Familiebillede (Google / ) Eller iscenesat fotografi/portrætter Pga. copyrights er der ikke her i undervisningsmaterialet indsat kunstværker. Dem finder man selv og i sagens natur er mulighederne legio.. Praktisk undersøgelse og visualisering af emnet kunne f.eks være at dykke ned i familiealbummet eller pc-mappen med digibilleder af vennerne: Opgave: find to eks. på to forskellige gengivelsesstrategier (GS). Analyser dem (formal- og betydninganalyse),karakteriser og sammenlign dem mht GGS. Fremstil derefter dit eget faniliebillede vælg frit: teknik, udtryk osv. Beskriv værket og forklar din egen GS som udpeges vha. det formale udtryk. Alt til portfolioen. Herunder eks. på praktisk arbejde med GS opstillinger og forskellige teknikker.

3 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis A2. EKS. PÅ ELEVOPGAVER: INTRO TIL BEGREBET GENGIVELSESSTRATEGI ER (GS) i billedkunstundervisningen v. Vita Riis At gengive og at gøre det på en bestemt måde ud fra nogle klare eller mindre klare overvejelser rører ved et centralt menneskeligt fænomen: Gengivelsesstrategier anvendes ikke kun i kunsten og af kunstnere. Der laves modeller, skemaer, diagrammer osv. af stort set alt, som mennesker oplever, får ideer til ser osv.,og som mennesker mener at andre skal se, opleve osv. 1. Skulptur: 3 fotos af samme skulptur. Hvilke 3 gengivelsesstrategier bag fotoene? Gengivelsesstrategier kan sammenlignes med retorik, dvs. strategisk kommunikation. Som sådan er det ekstra vigtigt at beskæftige sig med i dag, hvor mediedækning, reklamer, branding, spin og især visuelle udtryk ikke længere kan siges at være uskyldige meddelelser, men strategisk velresearchet og planlagt kommunikation. F.eks. arbejder museer og anden udstillingsvirksomhed meget med gengivelsesstrategier når nye udstillinger eller udvalgte værker fra den faste samling skal udstilles eller kurateres, hvilket har stor betydning for hvordan tingene opfattes og afkodes af beskuerne/ publikum. Strategierne bag udstillinger på Zoologisk Museum er sandsynligvis en anden end på Statens Museum for Kunst. Det kender vi allerede fra dengang Duchamps Fontæne i 1917 blev udstillet på et galleri. At noget udstilles på en bestemt måde, kan eksempelvis således gøre ikke-kunst til kunst dengang som i dag. Et eks. er også Lennart Nilssons fotos fra menneskets krop og indre udstillet på Fotomuseet på Brandts.(foto: Rune Gade). Fotoet ligner et kunstværk fordi det er sat i ramme og udstillet på et museum m. skilt som andre kunstværker- men billedet er lægefagligt en æggestok og ikke et kunstværk. (se flere eks på Google: Lennart Nilsson ) Find andre eks. på ikke-kunst, der gengives som om det kunne være kunst:

4 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis AT ARBEJDE MED GENGIVELSESSTRATEGIER i billedkunst vil sige at undersøge og stille følgende spørgsmål: 1. Hvordan og hvorfor vi opfatter / oplever værket, kommunikationen som vi gør (gennem formalanalyse og konklusion vedr. udtrykket, den visuelle kommunikation ) 2. Hvilken strategi der ligger bag gengivelsen, kommunikationen, hvorfor den aktuelle strategi er valgt og af hvem. (betydnings- og / eller socialanalyse) Følgende eks. kan måske illustrere, hvad gengivelsesstrategier handler om og hvordan det oplevede kan opfattes vidt forskelligt og ofte forkert: En stor flot bil kommer kørende. Nogle vil tænke at der nok sidder en stor mand i bilen, andre at det tværtimod må være en lille mand. Virkeligheden kan være, at der er tale om en biltyv, der har brug for en hurtig bil. Det kan også være en kunstner, der er på vej med bilen til en kunstevent på Kgs. Nytorv. Bilen kan her siges at være en gengivelsesstrategi ( især i de to første tilfælde) som kan undersøges ud fra formale, sociologisk, psykologiske, (kunst)historiske, økonomiske, kommunikationsteoretiske osv. vinkler, hvis man vil vide, hvorfor nogen har valgt at køre i netop den slags bil, på dette tidspunkt. osv. OPGAVE: intro til gengivelsesstrategier: ( praktisk opgave se nr. 2) Beskriv i grupper hvad du ser og hvordan du oplever følgende eks. på forskellige måder at gengive på - og diskuter hvilke strategier der kan ligger bag de aktuelle gengivelser, dvs. hvad vil afsenderen/ kunstneren / designeren først og fremmest videregive med sit værk. jfr. Spg fotos af samme skulptur (forrige side) hvordan er fotoene forskellige og hvorfor? 2. Praktisk opgave: 4 gengivelser af papirskulptur- (næste side ) hvordan er udtrykkene forskellige og hvad meddeles der noget om og hvorfor/ gengivelsesstrategien? 3. Design: Legeredskaber forestillende dyr hvordan er dyrene gengivet og hvorfor? 4. Design: 3 modeller af bænk, der viser designets forskellige materialeegenskaber Hvor mange andre måder kan et bænkedesign gengives på, ud fra hvilken strategi/ mål? 3. Design: foto af legeredskaber gynger - der forestiller dyr. 4. Design: 3 modeller af bænk, der viser forskellige materialeegenskaber af samme design

5 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Papirskulpturer: 4 gengivelser af papirskulptur: med blyant, sort/hvid kridt, farvecollage mm. Praktisk opgave: Tegn foldet papirskulptur på pakkestabel (perspektiviske linjer!) m. blyant evt. m. krydsskravering, kridt på gråt papir som mellemtone, evt. tuschlavering og sidst (på fotokopi) en farvecollage, hvor de flade farveformer skal modvirke dybdeillusionen i billedet. ( Ide fra: Bodil Høyer: Tegning- tone, streg, mellemrum, Gyld.1993) Forslag til teori vedr. gengivelsesstrategier: 1. Artikel fra Politiken 1. juli 2007, Set i Ugen: 556 billeder der mangler af fotograf Jan Grarup Handler om hvordan fremstillingen/ gengivelsen af dræbte ved sekterisk vold i Irak kan udformes som sort diagram-grafik eller vha. virkelige fotos af lemlæstede lig. Her er gengivelsesstrategien afhængig af avisens eget valg og etiske regler på området 2. Udvalgte afsnit af Hvorfor smiler Mona Lisa Af Søren Kjørup, RUC forlag 2004: Teori kap. 5-8 s om Brug, sprog, syn / Perspektivet / Billedsprog og andre tegnsystemer /Billedet som sandhedsvidne / Ideer og forslag 3. Fra Fotoavisen (www.foto.undervisningsavisen.dk) Per Volkver Hvad er et godt billede m.fl. bl a. artikler om fotomanipulation og iscenesættelse.

6 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis B1. OPGAVEARK TIL UNDERVISNING I GENGIVELSESSTRATEGIER (GS) m. øvrige ideer v.vita Riis T E G N I N G: undervisningsforløb m. fokus på gengivelsesstragtegier samt tegningens funktion, brug og udtryk fra tidligere tider til i dag. Mål: Intro til gengivelsestrategier v. forløb i tegning / skitsering. Viden om og analyse af tegningens/ skitsens funktion og udtryk fra før renæssancen til i dag. ( eks. fra kunsthist. uv.bøger) Indhold: Praktisk arbejde med forskellige tegne- og sort/hvidteknikker (objekter og opstilling) Analytisk arbejde med formalanlyse af de praktiske resultater. > beskriv hvilket udtryk og konkluder > hvilken formal strategi ligger bag dette. Analytisk arbejde med udvalgte proff. tegninger fra før renæssancen til i dag > hvad er tegningens funktion? - beskriv hvilket udtryk og konkluder vedr. gengivelsesstrategien: Opsamling: Hvad har kunstnere til forskellig tid brugt tegningen/ skitsen til? - hvordan ser du og ved du det? eks. kunne tages fra : Leonardo/ Michelangelo Rubens/ Ingres. Constable/ Impressionisterne/ Degas Seurat/ Cezanne van Gogh/Matisse osv op til samtidens kunstnere: Julie Njor, Jasper Sebastian Stürup (se f.eks. og Clausens Kunsthandels) osv. Position: Ligger efter introforløb - iagttagelse, observation, tegning, skitsering af objekter mm. om det sete. Evaluering: Ud fra forløbets mål viden om brugen af gengivelsesstrategier + viden om tegningen/ skitsens ( sort/hvide medium) udtryk og brug før og nu. Portfolio: Evalueringen + egne praktiske kommenterede værker/ undersøgelser egne nye visualiseringer / proff eks. fra net eller kunsthist.bøger m. skriftl. GS- kommentarer. Eks. på elevarbejder til analyse

7 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis S K U L P T U R: undervisningsforløb m. fokus på gengivelsesstrategiermaterialer og teknik v. Vita Riis Mål: at undersøge forskellige skulpturelle teknikker og gengivelsesstrategier for at finde ud af hvilke formale og betydningsmæssige forskelle det resulterer i. Stilistisk går vi fra et naturalistisk/ mimetisk udtryk over figurativ abstraktion til et non-figurativt konkret og/ eller ekspressivt udtryk. Indhold: Praktisk opgave i ler og andre materialer. Opgaveforlæg: Gerhard Henning: Siddende pige ( ) 1. Lerskitse ( 30 min ) af siddende kvinde ( fotokopi eller model på bord) additiv metode/ modellering ( brug hænderne som redskab) 2. Lerskitse ( 30 min) med kantet lerslynge af siddende kvinde/ evt.foto subtraktiv metode ( ingen brug af fingre kun kantet redskab) 3. Derefter enten praktisk visualisering: a eller b (eller eget researchmateriale> billedeks. på a og b). a - Nonfigurativ skulptur m. formal inspiration fra siddende kvinde Materialer: skumpap, foamklods, pinde, tråd. Arbejdsregel: skab en figur m. inspiration fra siddende kvinde, der er en abstraktion over figurens former. Figuren skal indeholde 2-3 slags formelementer: massivitet / flader/ strukturer- transparens ( mass, plane, structure) b -Ekspressiv udgave i ler eller andet ekspressivt materiale selvvalgt teknik og redskab. Inspiration/ teori: Kubisme og Ekspressionisme PPt. eks. på hovedteknikker og udtryk inden for klassisk traditionel skulptur til nutidsformer. Evaluering: beskriv de udførte skulpturers formale træk, samlede udtryk som resultat af teknik og materialer hvilken gengivelsesstrategi + betydning (kunstnerhensigt) Portfolio: Find selv 2-3 eks. fra kunsthistorien på de tre gengivelsesstrategier til portfolioen Læs fra: Rum.tid.flade- projekter i billedkunst., 6 sider om skulptur og nyere udtyk samt analyse. Billedark om tidlig egyptisk, græsk klassisk skulptur til i dag. fra Når Ting bliver Kunst Menneskefiguren s fra Maleriets Historie : om Kubisme s om Ekspressionisme s Billedeks / elevarbejder: analysér formalt udtryk og diskuter hvilke gengivelsesstrategier der ligger bag eksemplerne.

8 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Ø V R I G E I D E E R til opgaver m. fokus på gengivelsessstrategi. a. Øvelse i analyse - spørgsmål: Formalanalyse af tre udvalgte eks.på f.eks landskabsmaleri hvad kommunikerer de? - hvordan? Gengivelsesstrategi: skaf viden om værkerne/ kunstnerne / tiden og find ud af strategien bag de forskellige udgaver af samme emne. Forslag til eks: Landskab i middelaldermaleri/-freske renæssance eller barokmaleri klassicisme/ dansk guldalder eller naturalisme impressionistisk/monet Cezanne / van Gogh / Nolde dansk samtidskunst osv. b. Praktisk opgave: Analyser Noldebillede/ fx landskab m. gård: Lummer Aften 1930 (Louisiana Revy dec.1986 s.52) Praktisk undersøgelse / visualisering: 1. mal en naturalistisk udgave af Noldes billede (hvad skal du så lægge vægt på i gengivelsen?) 2. mal en impressionistisk udgave ( øv først hvordan i småskitser) fokus på hvad? 3. skab en abstraktion over Noldes motiv NB: Eleverne skal have viden om de aktuelle periodeudtryk og baggrundsmæssige facts. Beskriv skriftligt de formale udtryk i de 3 praktiske visualiseringer og bestem gengivelsesstrategierne bag vha. betydningsanalyser. c. Gengivelsstrategierne bag 3 værker m. krigsmotiver: Iwo Jima, pressefoto af Joe Rosenthal, 1944 War Memorial, Arlington kirkegården i Washington, 1948 Portable War Memorial af Edv, Kienholz, 1968 Analyser formalt og betydningsanalytisk (gerne også socialanalytisk > omstændighederne bag frembringelsen af de 3 værker) og bestem gengivelsesstrategierne. SPØRGSMÅL: (eksamenslignende): Emne: Tegning/skitser Ud fra arbejdet med tegningens/ skitsens udtryk og brug dvs. dine egne praktiske eksperimenter og visualiseringer samt viden fra læste tekster og dine kommenterede eks. på tegninger fra ældre tid til nu ønskes følgende besvaret: Gøre rede for tegningens billedkunstneriske funktion og brug ud fra 2-3 udvalgte portfolio-eks. fra Renæssancen, 1800-tallet og i dag. Kom ind på forskelle og ligheder mellem gengivelsesstrategierne for tegningen og det endelige maleri vedr. et af de valgt eks. Giv desuden kort et signalement / en karakteristik af tegnemediets brug og betydning i dag ud fra et par andre portfolioeks. ( se evt.www.artnode.org/projects/100tegninger/ ) Opgave i skriftligt at kommentere billedeks. vedr. Gengivelsestrategier Du skal for hvert billede beskrive 1. hvad forstiller billedet motivet? 2. hvilket medium/ redskab har kunstneren anvendt 3. hvordan er det anvendt: dvs. hvordan har kunstneren arbejdet med redskabet/ teknikken/mediet? (tænk f.eks på hvordan det ser ud sammenlignet med et foto forskelle?)- beskriv detaljer mm. 4. Hvordan arbejdet med billedelementer og komposition osv. 5. Konklusion på formalanalyse: hvad opnår kunstneren ved at arbejde med teknik og billedelementerne, som han/hun gør hvilket udtryk fremkommer? 6. Betydningsanalyse: ud fra svarene her, hvorfor mener du kunstneren har udført sit billede på denne måde dvs. anvendt den aktuelle gengivelsesstrategi? og hvad har han/hun følgelig villet kommunikere/ sige dig med sit værk? Læs i den forbindelse om kunsthistorisk baggrund, kunstneren mm. for at konkludere på betydningsanalysen.

9 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis B2. OPGAVEARK TIL UNDERVISNING I GENGIVELSESSTRATEGIER. m. øvrige ideer, planer osv. v. Sophie Holm Strøm Gengivelsesstrategier i billedkunst med epokale nedslag i middelalderen, renæssancen og ekspressionismen v. Sophie H. Strøm Mål: Efter forløbet har eleven kendskab til følgende gengivelsesstrategier, der overordnet tager udgangspunkt i hhv. øjet (det visuelt sansede og oplevede), følelsen (den indre psykologiske virkelighed og fantasien) og tanken (filosofi, fornuft og etik), hvor hovedvægten lægges på følelsen og tanken. Efter forløbet kan eleven beskrive de væsentligste periodemæssige træk ved middelalderen, renæssancen og ekspressionismen i forhold til konkrete billedeksempler i portfolio fra middelalderen, renæssancen og ekspressionismen. Eleven kan gøre rede for hvilken gengivelsesstrategi, der især kendetegner billedeksempler i din portfolio fra de forskellige epoker og sammenligne billedeksemplerne med de visualiseringsopgaver, eleverne har lavet i relation til det analytiske arbejde. Du kan analysere et visuelt materiale med udgangspunkt i dels den socialanalytiske og formalanalytiske tilgang til middelalderen ( perspektiveret til samtidskunsten) og samle resultaterne i en konklusion. Du kan analysere et visuelt materiale med udgangspunkt i dels en formalanalytisk og socialanalytisk tilgang til renæssancen og ekspressionismen og samle resultaterne i en konklusion. Evaluering: Det er vigtigt at elevens arbejde, udvikling og selvevaluering tydeligt fremgår i portfolio, hvor arbejdet evalueres i forhold til de stillede opgaver. Eleven skal sørge for at redigere sin portfolio, så alle teoretiske og praktiske problemformuleringer, researchmateriale og opgaveløsninger tydeligt formidles. Gerne med supplerende billedmateriale som eleven selvstændigt finder og vedlægger portfolio. TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/ materiale Gengivelsesstrategier i billedkunst med epokale nedslag i middelalderen, renæssancen og ekspressionismen Lærerproduceret diasshow med billede og lyd om Shirin Neshat, iransk eksilkunstner gengivelsesstrategi i samtidskunsten (overvejende tanke/ide) eller museumsbesøg eller lignende som optakt til forløb. Gengivelsesstrategier i Billedkunst, s Materiale om de epokale nedslag i kunsthistorien fokus: middelalderen (ide), renæssancen (syn) og ekspressionismen (følelse) i Fra magi til galleri, s om middelalderen, i Billedkunst s om renæssancen og i Fra magi til galleri s om ekspressionismen Øvelser og opgaver i gengivelsesstategier, der knytter sig til tanke, følelse, og syn med hovedvægt på tanke og følelse Analyseopgaver der primært knytter den socialanalytiske synsvinkel til samtidskunsten og middelalderen samt analyseopgaver der primært knytter den formalanalytiske

10 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Omfang synsvinkel til renæssance og ekspressionisme februar til maj 12 lektioner SÆRLIGE FOKUSPUNKTER Faglige mål Efter forløbet skal eleverne kunne: skelne mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang forstå kunstfaglige tekster på et elementært niveau analysere et visuelt materiale med udgangspunkt i den socialanalytiske tilgang til middelalderen ( perspektiveret til samtidskunsten) og samle resultaterne i en konklusion analysere et visuelt materiale med udgangspunkt i en formalanalytisk tilgang til renæssancen og ekspressionismen og samle resultaterne i en konklusion løse elementære visualiseringsopgaver i relation til det analytiske arbejde beskrive de væsentligste periodemæssige træk ved middelalderen, renæssancen og ekspressionismen kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk også med inddragelse af it Almene/ Epokale nedslag i kunsthistorien kan ses i sammenhæng med Kompetencemål periodeinddelinger i andre hermeneutiske fag ex. dansk, historie og sprogfag Progression Fra enkle øvelser til mere komplicerede og selvstændige opgaver VÆSENTLIGE ARBEJDSFORMER Produkter Visuelle øvelser, opgaver og formidling vha. it Arbejdsformer Klasseundervisning, kursusforløb, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde i portefolio. Forløbsplan - gengivelsesstrategier Gang Plan 1. Små indledende visualiseringsøvelser vedr. (tanke luk øjnene og tegn en fugl/en kvinde, følelse tag farvekridt og tegn hvad du føler og øje læg din hånd på bordet og tegn konturen så præcist som muligt) I forlængelse af øvelserne sammenfattes hovedpunkterne fra lektien om de 3 overordnede gengivelsesstrategier i Billedkunst, s (Perspektiverende mulighed - Overgang fra forløb om samtidskunst - Shirin Neshat - PowerPoint om hendes videoinstallationskunst (fokus på gengivelsesstrategi) alternativt museumsbesøg med fokus på samtidskunst og gengivelsesstrategi. Bemærkninger Lektie: organisering af portfolio sørg for at alle visualiseringsopgaver er lavet og alt materiale er vedlagt inkl. fotos af egne værker

11 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Elevsamtaler og gennemgang af portfolio Elevøvelse: At tegne er at se (se øvelsesvejledning nedenfor) Før du begynder: Brug blyant og papir brug hhv. 5, 10-20, 30. min. pr. tegning Lektie: Fra magi til galleri, s om middelalderen. 1. tegning: Tegn et billede af en person uden at se på nogen. (Der er altså ingen særlige krav eller anvisninger). 2. tegning: Tegn et billede af en eller anden men kun hovedet, eller du kan tegne dig selv ved at bruge et spejl. 3. tegning: Omvendt tegning og brug af gitter du skal nu hjælpe dit øje til virkelig at se ved at snyde dit vante automatiske syn. Tegn et gitter på dit tegnepapir med en afstand på 2 cm til hver gitterlinje. Overfør celle for celle mens du lægger mærke til vinkler, former og streger. Prøv at lade være med at tænke over hvad formerne i de enkelte celler forestiller. Først når du er helt færdig med tegningen, må du vende den om! 3. Elevsamtaler og gennemgang af portfolio Gruppearbejde om middelalderen - Fra tanke til syn som gengivelsesstrategi i kunsthistorien socialanalytisk synsvinkel (matrix-gennemgang) Lektie: Billedkunst s om renæssancen Arbejdsspørgsmål til Middelalderens epoke i kunsthistorien (ca ) 1. Hvad kendetegner middelalderens kirkebyggeri (s )? 2. Beskriv overliggeren i Mester Gotis portal hvilke elementer indgår og hvorfor (s )? 3. Hvorfor ser døbefonten i Vester Egede ud som den gør (s )? 4. Hvad forestiller de to motiver på venstre del af Fjenneslevs kirkes triumfvæg (s. 20)? Hvilke tanker og ideer ligger bag denne udsmykning (s )? 5. Beskriv apsismaleriet i Sæby Kirke (s. 23). Hvilke elementer og ideer indgår i billedet? Saml resultaterne i en konklusion, der peger på hvilken gengivelsesstrategi, der ligger bag, og hvordan man kan se det i billedet. 6. Hvem har interesse i en stærk kirke? forklar med socialanalytiske briller hvorfor! (s ) 7. Med udgangspunkt i de to kristusfigurer beskrives det begyndende skred i gengivelsesstrategi fra den tidlige til den sene middelalder forklar dette skred! (s ) NB. HUSK AT FINDE GODE BILLEDER PÅ NETTET OG I BØGER TIL DIN PORTFOLIO I FORHOLD TIL ALLE DE EMNER VI BEHANDLER OG HVIS DU GÅR PÅ MUSEUM OG LIGN. PÅ DEN MÅDE SIKRER DU DIN PORTFOLIO EN PERSONLIG OG SELVSTÆNDIG PROFIL TIL EKSAMEN!!!!! 4-5. Middelalderen og renæssancen som kunsthistoriske perioder - Fra tanke til syn som gengivelsesstrategi i kunsthistorien Analyseopgave Stikord til sammenlignende formalanalyse af relieffer/skulpturer fra middelalderen til renæssancen (Se evt. s i Billedkunst) Lektie: Fra magi til galleri s , om ekspressionismen og Kopi om Kandinsky fra maleriets historie eller kandinskys artikel om ren kunst

12 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Materiale / Overfladestruktur Volumen og form / masse og rum /statisk, dynamisk, åben, lukket, stiliseret/forenklet, realistisk etc. Hensigt? Episk, dramatisk og lyrisk skulptur Konkluder på baggrund af jeres analytiske iagttagelser vedrørende skulpturernes særlige formelle træk/stil, hvilke epoker (middelalder/renæssance) skulpturerne tilhører og begrund hvorfor! (Se evt. Magi til galleri, s og Billedkunst s ) Diskuter hvilken gengivelsesstrategi der dominerer i de forskellige skulptureksempler (tanke, syn, følelse?) (Se evt. Billedkunst s ) Forklar på hvilken måde skulpturernes udtryksform/stil hænger sammen med epokernes samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold hvad siger skulpturerne/reliefferne om den tid og det samfund de er skabt i? (fra formal til socialanalytisk synsvinkel) (Se evt. Billedkunst s.51-56) Visualiseringsopgave (for dem der er hurtige hvilket i praksis var ingen ) Materialer: Papir, blyant og farvekridt 1. Lav en kompositionsregistrering af et af de viste billeder fra henholdsvis middelalderen og renæssancen (enten fra powerpoint eller bøger) fokus på billedopbygning indfanget med blyantsstreger 2. Lav en farveregistrering et af de viste billeder fra henholdsvis middelalderen og renæssancen (enten fra powerpoint eller bøger) fokus på farvevalg indfanget i felter med farvekridt 6. Ekspressionisme som kunsthistorisk periode følelse som gengivelsesstrategi Gennemgang af ekspressionisme som kunsthistorisk periode og læreroplæg om Kandinsky Elevøvelse: male til musik 7-8. Formalanalyse og ekspressionisme Gennemgang af analyseopgave Elevopgave: abstraktioner / kompositioner (fra følelse til tanke, ide med udgangspunkt i øvelse i analytisk tegning fra Bauhaus) Øvelse fra Bauhaus i analytisk tegning - fra genstand til komposition Øvelsens formål: Opdrage til iagttagelse ikke bare af genstandenes ydre fremtoning og omrids, men sammenhængen af spændingslinjer og kraftfelter i genstandene, der bearbejdes til en selvstændig syntese. Lektie: analyseopgave med formalanalytisk udgangspunkt til ekspressionistiske billedeksempler (Van Gogh, Nolde, Kandinsky)

13 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Grupperne laver en opstilling af genstande enten stående eller liggende afhængigt af hvilke typer af genstande, gruppen vælger. Tænk på at skabe en spændende komposition, der samtidig udgør en afbalanceret helhed. 2. Tegn en hurtig skitse med blyant af opstillingen stående på et stykke papir. Indtegn med blyant/farvekridt de vigtigste spændingslinjer og knudepunkter. 3. Til et nyt stykke papir overføres de vigtigste spændingslinjer og knudepunkter fra før med blyant, nye linjer og opdelinger af flader tilføjes, hvor det synes passende i forhold til kompositionen. Tildel fladerne helt eller delvist farver med tusch og akvarel (tempera). 4. Tag et nyt stort stykke papir og lav nu en selvstændig variation over dine 2 forudgående skitser med blyant, tusch, akvarel (tempera), du kan eventuelt gentage nogle af elementerne og tilføje nye. Tænk på at hele arket skal udfyldes. 9. Byvandring: på jagt efter gengivelsesstrategier Ex. Sct. Knuds Domkirke, iagttagelser, fotos, skitser, bevægelsesmønstre etc. Lav på baggrund af dine iagttagelser på byvandringen en visualiseringsopgave, hvor fokus som i øvelse fra Bauhaus er på abstraktion og den kreativ proces fra syn til tanke/ide som gengivelsesstrategi Visualiseringsopgave i gengivelsesstrategi (Ex. detaljestruktur grund med enkel farvepalet, overlejring af streg/figur i kontrastfarve el. tegne, skanne, bearbejde elektronisk, printe ud, tegne, klippe, klistre etc.) Evaluering Fotos - valg af vinkel på større selvstændig opgave i gengivelsesstrategier Forklar den kreative proces i arbejdet fra syn til tanke/ide med udgangspunkt i de udstillede opgaver fra Bauhaus og byvandring

14 UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis Til brug for repetition af analytiske vinkler, gengivelsesstrategier, kunsthistoriske perioder og udtryksformerne (maleri, skulptur, installation og arkitektur) tog vi udgangspunkt i forskellige behandlinger af temaet krig i løbet af de sidste undervisningsgange. E k s e m p l e r på eksamensspørgsmål i tilknytning til forløbet Formalanalyse, gengivelsesstrategi, ekspressionisme Vælg 3-4 billedeksempler fra din portfolio/bøger herunder mindst en visualiseringsopgave, som du kan bruge til at påvise ekspressionismens særlige formelle træk (ex. komposition, rum, lys, skygge, farve, maleteknik). Saml resultaterne af dine analytiske overvejelser i en konklusion om den overordnede gengivelsesstrategi i ekspressionismen. Til slut ønskes en vurdering af sammenhængen mellem værkeksemplerne og den ekspressionistiske periode (ex. den samfundsmæssige baggrund). Gengivelsesstrategier Vælg mindst 3-4 billedeksempler fra din portfolio herunder mindst en visualiseringsopgave, som du kan bruge til at påvise forskellige kunstneres og epokers brug af forskellige gengivelsesstrategier. På grundlag af en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af værkerne ønskes en vurdering af gengivelsesstrategiernes forskellige muligheder for at udtrykke mening. Til slut perspektiveres til gengivelsesstrategiernes epokale (periodemæssige) tilhørsforhold. Middelalder som periode Vælg mindst 3 forskellige billede, skulptur og/eller arkitektureksempler fra middelalderen. Lav en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af værkeksemplerne med særligt fokus på middelalderens stilmæssige træk og kendetegn. Giv til slut en vurdering af på hvilken måde værkeksemplernes udtryksform/stil hænger sammen med epokens gengivelsesstrategi samt samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold. Egne visuelle eksperimenter kan inddrages i besvarelsen. Gengivelsesstrategier Med udgangspunkt i et udvalg af dine egne visualiseringsopgaver og en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 2 andre værker fra kunsthistorien skal du belyse 2 forskellige gengivelsesstrategier og vurdere deres mulighed for at udtrykke mening gennem det kunstneriske udtryk. Giv til slut en vurdering af på hvilken måde værkeksemplernes udtryksform/stil hænger sammen med epokens samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold. Tema menneskeskildring Med udgangspunkt i et udvalg af dine egne visualiseringsopgaver og en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 andre værker fra kunsthistorien ønskes en diskussion af den måde mennesket er blevet gengivet på. Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at forklare baggrunden for forskelle og ligheder i menneskeskildringerne herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier.

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Billedkunst, niveau C Jeanette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj 2012 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf/hfe Billedkunst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Billedkunst O-B stx (prøveform a) Lærer Hold Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkB02 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 juni 2014 VUC Skive-Viborg Hf Billedkunst C

Læs mere

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Stx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2014 Læreruddannelse

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afd. HF Billedkunst

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2

Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2 Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2 Forløb 1: Intro (august 2005) Beskrivelse: Eleverne introduceres til formalanalysen : Ingen Erik Hagens: Vinterbanen Forløb 2-a: Gengivelsesstrategier (august 2005)

Læs mere

Linda Bendiks Hasselström (LB)

Linda Bendiks Hasselström (LB) Kære selvstuderende i: Design C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 8-16 På mailadressen: LB@kvuc.dk Med venlig hilsen Linda Bendiks

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14/ juni 15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Design C Mette

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

NOR SISDEN. Portfolio. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration

NOR SISDEN. Portfolio. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration NOR SISDEN Portfolio Hjælpeværktøj til færdiggørelse af kunstneriske arbejder, tegninger og illustration. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration Kom godt i gang Del 1: Skab overblik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design C Jeannette Mørdrup 14desc1

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj juni 2015 Institution Fredericia HF og VUC

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj juni 2015 Institution Fredericia HF og VUC Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst C Diana

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Design C Anders Baunbæk

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm.

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm. Rum og Bevægelse Hvad er form for en størrelse Kan en form være rumlig uden bevægelse? Hvilken betydning har perspektivets på en forms rumlighed? Hvad betyder profilen for en forms stoflighed? Hvad betyder

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere